Ako želiš tiskati ovu knjigu možeš prvo pročitati ove upute za tiskanje

Na prvoj stranici omota
Vickin smiješak za vrijeme susreta s Gospom (Foto: Cappello)

Na četvrtoj stranici omota
Fra Janko Bubalo u razgovoru s Vickom

 

Međugorski događaji kako su ih doživljavali protagonisti

U neprekinutom, živahnom i prisnom, ponekad i šaljivom razgovoru između sedamdesetogodišnjega franjevca pjesnika i dvadesetogodišnje Vicke opisano je tri godine »susreta« s Djevicom. Vicka je najstarija i najkomunikativnija od svih »vidjelaca«. Upravo njoj kao najbogatijem izvoru, s najsigurnijim pamćenjem, obraćao se fra Janko Bubalo nakon što je razgovarao i s ostalih petero »vidjelaca&aquo; iz Međugorja. Prikliještena upitima franjevca, koji nezasitno pita i pita, Vicka se prisjeća i opisuje sve što se događalo od prvih ukazanja pa nadalje iznoseći čak i sporne i provokativne pojedinosti. Ni jedan kutić ne smije ostati taman, ni jedna značajna činjenica ne smije biti zanemarena, fra Jankovo je geslo.

Ove stranice, stoga, predstavljaju nezamjenjivi dokumenat za upoznavanje činjenica. One su neophodna osnova za ocjenu koja ne želi biti samo emotivna, nego znanstvena, zasnovana na činjenicama. Na istim će se stranicama naći svjedočanstvo neponovljivog vjerskog iskustva koje se duboko usjeklo u život i osobnost jedne suvremene djevojke.

Ovu knjigu predajemo čitateljima da bude doprinos pojašnjenju međugorskih događaja.

 

 

O Međugorju se već četiri godine neprestano pripovijeda, piše i prave televizijske odnosno filmske reportaže.

Nedostajao je detaljni opis događaja, koji bi iznio sve što se zbivalo od samoga početka, iz usta izravnih sudionika tj. »vidjelaca«. Opredjeljivati se za Međugorje i braniti ga, isto tako osporavati autentičnost videnja i napadati ih, a da se prije toga temeljito i savjesno ne sasluša protagoniste, u najmanju je ruku neozbiljno, a može se mirne duše reći da je i neodgovorno. Svako, naime, izučavanje i produbljivanje sličnih fenomena ne smije zaobići opis zbivanja iz usta izravnih sudionika.

Fra Janko Bubalo je to odmah od početka shvatio i neumorno sabirao na kazetama razgovore s »vidiocima« zapitkujući ih o svemu što su mu mogli i smjeli reći. Njegovim naporima treba zahvaliti što će ostati zabilježene mnoge pojedinosti koje bi inače vrijeme i zaborav izbrisali iz sjećanja sudionika. Rezultate tih napora objavljujemo na hrvatskom jeziku napominjući da su već prije prevedeni i izdani na francuskom i talijanskom jeziku, a da je u pripremi također izdanje na njemačkom i engleskom jeziku.

Na stranicama ove knjige ne treba tražiti teološka razglabanja o ukazanjima. Fra Janko nam nudi jednostavni prikaz zbivanja koja će se sama predstaviti čitatelju u svoj svojoj zanimljivosti i nesvakidašnjosti. Jedno je sigurno: tkogod pročita ovu knjigu, neće požaliti vremena što ga je utrošio na čitanje. Naprotiv, uvjerit će se da ima dosta razloga zbog kojih su međugorska zbivanja već četiri godine u središtu kršćanske pažnje u cijelome svijetu.

 

Janko Bubalo
TISUĆU SUSRETA S GOSPOM U MEĐUGORJU

 

 

 

Janko Bubalo

TISUĆU SUSRETA S GOSPOM U MEĐUGORJU
O svojim iskustvima govori vidjelica Vicka

JELSA 1985.

 

U skladu s dekretom Pape Urbana VIII. i uredbom II. Vatikanskog sabora pisac izjavljuje da ne želi preteći suda Crkve kome se potpuno podvrgava. Riječi »ukazanja, poruke, čudesa« i slično tome imaju ovdje vrijednost ljudskog svjedočenja.
Prema najnovijem dekretu Kongregacije za nauk vjere od 7. ožujka 1975. god. pod naslovom »Dekret o nadzoru crkvenih pastira nad tiskom« »imprimatur« nije više obvezatan za sve knjige osim za: Sveto pismo, liturgijske knjige i priručnike za vjeronauk.
II. Vatikanski sabor traži slobodu informacija među časnim ljudima.

Izdaje
Župni ured - JELSA, o. HVAR

Odgovara
don Božo Medvid, 58465 JELSA, o. HVAR

Tisak
RO »Informator« - OOUR Tiskara
»ZAGREB«

 

 

UVODNA RIJEČ IZDAVAČA

O Međugorju se piše po cijelome svijetu, a vjerujemo, pisat će se i dalje. Jedni se oduševljavaju, drugi osporavaju. Tu je prisutno mnogo emotivnasti, a mnogo i apriornih »za« i »protiv«. Netko vidi nebrojene pozitivnosti, drugi opet same negativnosti. Ispaljeni su svi rafali »znanstvenog« rječnika: od autosugestije do kolektivnih halucinacija, a dakako nije izostavljen ni đavao. Kao da su na scenu stupile sve prirodne i natprirodne sile, a milijunska rijeka hodočasnika i dalje teče...

Činjenica da ti događaji traju već četiri godine, i to - kako protagonisti tvrde - svakoga dana, nešto je sigurno bez presedana u povijesti takvih zbivanja u Crkvi. To kod nekih izaziva nevjericu i sumnju, kod drugih udivljenje i veću radost iščekivanja.

Ono što bi moglo najviše pridonijeti mirnom i objektivnom vrednovanju stvari jest: uteći se činjenicama »sine ira et studio«, činjenicama, u najsitnijim detaljima, od samoga početka iz direktnih izvora, iz usta samih »vidjelaca« posebno Vicke.

To nam pruža ova knjiga. Ona ispunja jednu prazninu među svim do sada napisanim knjigama o ovim zbivanjima. Ona nam pruža jedan jednostavni i čisti pogled u stvari. Uvjereni smo da je u svjetlu dojma koji ova knjiga ostavlja na čitaoca mnogo lakše pristupiti spornim detaljima i kušati ih rješavati u sveopćem kontekstu. Vjerujemo da će mnogo pridonijeti razbistravanju stvari i prije bilo kakvog znanstvenog utvrđivanja.

Njome se ne anticipira sud crkvenog auktoriteta, nego se samo pruža sigurni izvor materijala za potrebni studij kako odgovornima tako i svima koji se žele do kraja informirati o događajima na što svi imaju pravo. Smatramo, naime, s Drugim vatikanskim saborom da je protok informacija među poštenim ljudima pravedna stvar. A tako se i svagdje po svijetu čini. A na službenoj je Crkvi »da sve ispituje, što je dobro da zadrži, a što je zlo da odbaci, ali da Duha ne trne i proroštva ne prezire«...

Ime pisca ove knjige nije našoj javnosti nepoznato, jer on je »nadahnuti« pisac tolikog broja pjesničkih knjiga...

I možda ga i sada, iako je - kaže - prestao pisati pjesme, ista inspiracija potakla da opet nešto rekne čovjeku u obliku Rijeke i mostova o kojima zgodno govori hrvatski akademik i pjesnik Ivan Golub »spuštajući se u dno korita gdje prebiva Biće«.

Ali kako »Bubalovo pjevanje« - kako za njega kaže hrvatski književnik i kritičar Ante Stamać - »nije nikakvo propovijedanje, nego otkrivanje«, Bubalo se kao takav otkriva i u ovoj knjizi. On u njoj reda i doziva događaje neka se brane ili neka sami sebe pokopaju.

Bubalo bi želio da se samo podigne antena očišćena od ljudskih predrasuda i predodređenih sudova. Neka činjenice, ako to znaju, govore.

Zato je i napisao knjigu u obliku razgovora ne želeći poetizirati riječi i misli svoga sugovornika, nego ih je ostavio ponekad pomalo i tvrdima i nedorečenima što im opet daje posebnu draž.

Prema tomu, ovoj knjizi i ne treba nekih tumačenja.

Predajemo je našoj javnosti u nadi da će sa zahvalnošću biti primljena.

JELSA, na blagdan Pohoda Bl. Djevice Marije 1985.

Božidar Medvid

 

 

PREDGOVOR

Ako bi netko Međugorje tražio na aero ili autokartama, ne bi ga na njima pronašao lakše nego gotovo i svako drugoi selo ovoga svijeta. Tek bolji i bliži njegovi poznavaoci mogli bi nam reći da se to mjestance nalazi negdje uz put izmedu »nekoga« Čitluka i »nekoga« Ljubuškoga. Ili obratno. Uz to bi mogao još nadodati da je to obično hercegovačko selo, ljeti obraslo kamenjem obrubljenim vinogradima i nasadima duhana s neplanski razmještenim grupicama kuća u kojima već stoljećima žive marljivi i vrijedni ljudi s hrvatskom krvi u svojim žilama i odvajkada prožeti kršćanskim vjerovanjem u Božju prisutnost među njima.

To zajedništvo s Bogom prožimalo ih je i hrabrilo kroz, duga stoljeća da ostanu ondje i da budu ono što jesu uza sve' kušnje i nevolje koje su ih stizale i satirale, a da ih ipak nisu uništile.

To svjedoči i ovogodišnja proslava Uzvišenja svetog križa, koja se slavila 11. rujna (u prvu nedjelju iza Male Gospe), kad se na njihovom Križevcu sabralo. više od stotinu(!) tisuća i gladnih i žednih i umornih sa svih »četiriju vjetrova« da, stojeći mirno na suncem užarenom kamenju, euharistijskim slavljem proslave 50. obljetnicu izgradnje ogromnoga armiranobetonskog križa što ga je taj narod podigao svome Otkupitelju uz tisuću i devetstotu obljetnicu svoga otkupljenja. Križ je podignut na najvišem brdu iznad sela koje nije baš slučajno bilo dobilo ime Šipovac. Isto kao što nije slučajno izgradnjom toga križa prekršteno u Križevac tako da se više mnogi ni ne sjećaju njegova staroga imena.

I nije slučajno taj i takav, ljubavlju i znojem oplemenjeni, Križevac postao omiljelim Gospinim »odmaralištem« odakle se toliko puta tajanstveno otkrivala mnogima koji su dolazili u Međugorje da je za nešto mole ili joj se za nešto zahvale. Da, tako su onda prolazila ta vremena. I ono višestoljetne turske strahovlade i ono poturske nepravde.

No, kad to nitko nije očekivao, to mjestance od nešto više od pet stotina domaćinstava u pet svojih zaselaka (Bijakovići, Međugorje, Miletina, Šurmanci i Vionica) postade svojevrsnim središtem u kojemu se događaju, u najmanju ruku, čudnovate stvari. Tako da je njegovo (za neke) teško izgovorljivo ime postalo i Znakom i Uporištem za »nadu koja ne vara«.

Tako je to počelo dvadeset i četvrtoga lipnja tisuću devet stotitna osamdeset i prve, otprilike u pet sati poslije podne, kad je jedna (onda) nepoznata djevojčica iz bijakovskog Podbrda s uprtim kažiprstom svojoj kolegici rekla: »Vidi Gospe!« I čudnovato! - Toga časa, i otada sve to jasnije, ta je riječ postajala Uporištem za višemilijunsku rijeku ljudi koja je tu tražila i nalazila nešto što ovoga časa nigdje drugdje nije mogla naći.

A svu tajnovitost i sva osvjetljenja o tomu otkrivalo je i još uvijek otkriva šestero neuke »djece« koja su već drugi dan (25. lipnja te providonosne godine) svi zajedno mogli reći: »Vidi .Gospe!« - Jer, tada ju je svih šestero vidjelo i čulo njezine riječi.

I, otada se to, uglavnom, svaki dan tako događa. A Gospa se onda preko njih otkrivala svijetu i još uvijek se otkriva hrabreći i opominjući ljude da se prepoznadnu kao braća i da se vrate Bogu zajedničkome Ocu koji konačno ljudsko srce, usrećuje i smiruje.

Medutim, kroz ovo vrijeme od tridesetak i više ovdje donekle opisanih mjeseci tu se dogodilo i još uvijek se događa toliko toga, da se nije baš tako lako i jednostavno snaći i prepoznati te događaje kao jasni Poziv odozgo koji zove na obraćenje i izmirenje u zajedničkom Ocu koji nas na to poziva. Jer, koliko god smo mi ljudi slični, toliko smo i različiti pa ne dogledavamo jednako ni ovo što se u Međugorju događalo ili se sada događa.

I upravo zbog toga zabilježih nešto od toga, da se sad lakše o tomu razmišlja.

A da bih to mogao, postajao sam upravo dosadan ovoj Gospinoj »djeci« ili »Gospinim vidiocima«, kako se to šestero djece obično naziva. Stalno sam ih mučio i zapitkivao, a onda i bilježio gotovo sve što sam u vezi s ovim od njih ili od njihovih poznavalaca doznavao.

Mnoge sam stvari i intuitivno saznavao promatrajući tu »djecu« iz dana u dan na njihovim susretima s onom svijetlom djevojačkom Pojavom koju oni odmah od prvoga dovida nazvaše Gospom. I, često sam se, s drugima, na tim susretima zapitkivao: Što to vide oči njihove? S kim to oni tako radosno šapuću? Što to odjednom tako obasja njihova lica? Pa, onda toliko takvih. i sličnih pitanja.

I, tražio sam odgovore. Za sebe i za one, koji su češće i sebe i mene to isto zapitkivali. Za to sam koristio svih šestero vidjelaca. A najviše sam koristio strpljivost »strašne« (kako je nazva jedan talijanski novinar) Vide-Vicke Ivanković iz Bijakovića. Činio sam to tako iz više razloga. Zato što je Vicka od šestero Gospine djece najgovorljivija; što je ona najstalniji i ponajpotpuniji svjedok međugorskih događaja; što je ona najviše korištena, pa je postala i najkontroverznijom od svih vidjelaca i što je Vicka najneustrašivija pa ne dršće pred istinom onakvom kakvu je ona gledala.

Tako sam onda s Vickom, posebno, razgovarao i razgovarao. Sve dotle dok se nabrao ovaj svezak što ga evo sada poklanjam svima koje budu uznemirivala pitanja kakva su i mene nekada uznemirivala, a i sad (to znam!) ponekoga uznemiruju. No, nikomu ne namećem svojih odgovora. Neka se događanja i događaji sami brane ili se sami pokopavaju. I, koliko to mognu, neka pomognu da se dođe do potpune istine o kojoj i Pavao svome »ljubljenom sinu« Timoteju piše.

Stoga ovaj sveščić nema zadatka da uvjerava, nego samo - koliko to mogne i znadne - osvjetljava. Jer, svjetlo događaja je ponajjače svjetlo koje može obasjati i čovjeka i ono što se oko njega događa.

Potrebno je samo antenu za primanje osloboditi od patine svih predodgovora i pustiti je da slobodno prima. Pa neka onda sama sebe sasluša.

Ali uz ovo se mora imati na pameti i to da su ovi razgovori završeni koncem 1983. ili (što je svejedno) početkom 1984. godine.*

Bilo je tomu više razloga. Ponajprije, što su time već bile donekle iscrpljene najzanimljivije pojedinosti iz međugorskih događaja. A onda i zato što je Vicka, moj glavni sugovornik, već od početka 1983. god. bila zauzeta svakodnevnim slušanjem i bilježenjem Gospina života.

Slično je bilo i s Ivankom. Ona je, prestavši bilježiti Gospin život koncem svibnja osamdeset i treće, nastavila slušati i bilježiti Gospina kazivanja o prošlom, sadašnjem i budućem životu Crkve čime je ušla i u 1984. godinu.

Tako: ni s jednom od njih nisam mogao nešto određenije i novije razgovarati, jer ni jedna ni druga, po Gospinu naređenju, ne smije nikomu ništa o tomu govoriti, dok im Gospa ne rekne, kad će i komu će to moći otkriti.

A praktično, nisam mogao koristiti ni Mariju jer je ona, po naravi šutljiva, kad joj je Gospa 17. srpnja 1983. god. prestala tumačiti svoj život, bila stvarno jedina prava veza između Gospe i mnoštva onih (posebno bolesnika!) koji su željeli neku neposredniju vezu s Gospom. Ona dva dječaka jedva su joj što u tome mogli pomoći.

Naravno: ovdje nije ni navedeno ni osvijetljeno sve što se u Međugorju zbivalo ili se sada zbiva. Pa vjerojatno će i poslije ovoga ponekomu biti uskraćena mogućnost prepoznavanja istine, kao što je prema Luki (Lk 24,16) do dolaska Duha i apostolima bilo uskraćeno, da pravo prepoznadnu onoga koji je jedini sam sebe mogao nazvati Istinom. To pogotovo, što su ponajljepše i ponajzanimljivije stvari iz Međugorja, barem za sada, za nas zastrte tajnom.

No, i ovo što možemo i smijemo znati, moglo bi nam, bar donekle, pomoći osvijetliti ono što ta tajnovitost prekriva. A to bi bilo i jedino stvarno poslanje svega što je ovdje o tomu zabilježeno.

Janko BUBALO

 

* Rukopis je provjeravan i ponešto nadopunjavan sve do 12. listopada 1984. god. kako to Janko i Vicka na kraju rukopisa svojom izjavom i svojim potpisima svjedoče.

 

 

 

UVOD U RAZGOVOR

 

Janko - Vicka, kad se već tako uobičajilo, imaš li išta protiv da te i ja tako nazivam?

Vicka - A, šta ću imat protiv! Ta, ja sam više i zaboravila da mi je pravo ime Vida.

J - Onda, dobro. - I, evo, mi se, nakon toliko zgoda. i nezgoda, sastadosmo da konačno pravo porazgovaramo. Ti znaš da sam ja to odavna želio, ali to pravo ne uspjesmo sve do sada. Istina, mi smo to više puta pokušavali, ali ja sam kasnije uviđao da nam je uvijek ponešto nejasna i nedorečena ostajalo. Tu mislim posebno na ono što se događalo od onoga prvog dana vašega viđenja one svijetle djevojačke Pojave, gore na brdu iznad vaših kuća, pa.do današnjih dana.

Kroz to vrijeme dosta se toga odigralo i u nama i oko nas, pa se možda dosta toga i zaboravilo. Zato se ponešto od toga nejednako (a možda i krivo) tvrdi i objašnjava tako da u koječemu nije lako (ako je to uopče moguće!) doći do pune i prave istine, posebno o prvim danima tih događaja.

Pa, da počnemo, u ime Božje!

V - Pa, dakako! Ja jedva čekam!

J - Pa, počnimo! U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.

V - Amen.

J - A sad pomoću magnetofonskog snimka zazovimo Boga jednom zgodnom pjesmom, da nam se Bog približi i da nam pomaže. - Poslušajmo... (Bliže, o Bože moj, k veličju tvom. Budi ko stijeg i rijek življenju mom. Vodi kud hoćeš nas, vodi kud hoćeš nas. Bliže, o Bože moj, k veličju tvom...)

V - Baš je to divno! Pa, daj počnimo.

J - Dobro. Vicka! Nije to baš tako jednostavno, ali čini mi se da sam ovoga časa baš ja nekako pozvan da, uz pomoć svih vas prvih i stalnih vidjelaca, nešto o svemu tome zabilježim i kažem.

Pa, ako se slažeš...

V - Ma, sigurno, jer ti si odmah od početka stalno nešto zapitkivao i bilježio. A i Gospa ti je nešto o tomu rekla.

J - Dobro. Pustimo sad to! Nego nije slučajno da sam ja ovaj razgovor baš s tobom uplanirao. Ta, ti si jedina i bila stalno na mjestu ukazanja, pa kao takva možeš najviše i pomoći da se bar nešto o svemu tomu zabilježi i razjasni.

Pa, da počnemo!

V - Može, može.

J - Drago mi je, da je tako. Jer, pomalo sam se pobojavao. Mnogi i mnogi su te mučili s ovakvim stvaima, pa...

V -To je točno. I, da bi pravo kažem: to mi je dodijalo. Ali tebi sam ovo davno obećala, pa ne boj se. Samo pitaj!

J - Dobro. Samo, molim te: budi mi što iskrenija i što otvorenija. I, reci mi sve - ama baš sve - što znadneš o ovomu o čemu te budem pitao.

V - Dobro, dobro. Ja ću ti reć sve što znadnem i što smidnem, jer...

J - A šta »jer«?

V - Ma, ništa. Ti znaš da ima stvari o kojim ja ne smim govoriti. Ali, ajde-ti samo pitaj!

J - Dobro, Vicka. Ja znam za to. Ja to neću od tebe ni tražiti. Ta, barem ja kao svećenik znam šta znači čuvati tajne! I, budi uvjerena da sve ovo nije moja radoznalost, nego iskrena želja da svoju (a možda i još čiju!) vjeru u Boga i u Gospu što bolje učvrstim i ojačam.

V - Dobro. Ja volim da je tako.

J - Imaš pravo. Nego, ne znam kako bi bolje bilo: da pustim tebe da pripovijedaš ili da te ja što više zapitkujem?

V - A, bolje je da ti pitaš! Ne znam ja sama pričat. Znam, nego ko zna kud bi ja otišla. Možda bi pričala svašta, a zaboravila na ono glavno.

J - Onda, tako ćemo. Samo gledaj da govoriš što jasnije i što književnije. Jer, ovo će vjerojatno još netko slušati, a (tko zna!) možda a čitati, pa...

V - E, slabo ti ja znam književno govorit. Ja uopće na to ne pazim. Pogotovo, otkad ne idem u školu. Ja govorim ko i moja majka, pa ako može, može.

J - Dobro. Kako bude. Nego, da počnemo! - Magnetofon je već uključen, pa valjda će ići. Kao prvo reci mi: da li ono mjesto prvih ukazanja ima svoje posebno ime?

V - Ma, ne znam ti to ni ja. Neko ga zove »Brdo«, neko »Podbrdo«, a neko rekne i »Gradina«. A, nije to ni važno!

J - Ipak je važno. - Evo, da sad mene netko upita kako se zove ono mjesto prvih Gaspinih ukazanja, bilo bi nezgodno kad mu to ne bih znao reći. I, ja ću ga od sada stalno »Podbrdom« nazivati. Ja sam to i druge ispitivao. Većina mi je rekla da je najbolje da se tako naziva.

V - Može, može. Ja nemam ništa protiv, jer i ja ga obično tako nazivam. A tako je već ušlo i u knjige, pa...

J - To je u redu. - E, sad mi, prije nego uđemo u pravi razgovor, reci imena i prezimema, s očevim imenom, svih onih koji su barem jednom vidjeli onu svijetlu djevojačku Pojavu koju ste vi odmah nazvali Gospom.

V - Pa, to sam ti - čini mi se - barem dva-tri puta nabrajala.

J - To je točno, ali ipak!

V - Dobro. Može. Pa, ovako: Gospu su barem po jednom vidjeli:
Ivanka Ivanković Ivanova,
Mirjana Dragičevič Jozina,
Ja - Vida (Vicka) Ivanković Perina,
Ivan Dragičević Stankov,
Marija Pavlović Filipova,
Ivan Ivanković pok. Joze,
Marijina sestra Milka i
mali Jakov Čolo Antin.

J - E, to je u redu! Nego, da odmah prijeđemo na prva ukazanja?

V - Može, može. Zašto ne?

 

Fra Janko razgovara s malim Jakovom

 

 

 

Prvi tjedan ukazanja

PRVI DAN

(Srijeda 24. lipnja 1981.)

 

J - I, kad je to tako, daj ispripovijedaj mi kada i kako je došlo do prvoga ukazanja? Najprije reci kada je to bilo?

V - Fra Janko, ta, to barem svak zna, ali evo kad oćeš: prvo ukazanje je bilo na Ivanjdan, 24. 6. 1981. godine.

J - Znaš li , barem otprilike, u koliko sati?

V - Nekako iza pet popodne.

J - Sad mi reci nešto opširnije kako se to dogodilo i kako si se ti tu našla?

V - Ma, to je duga priča. Oću li pričat sve ili samo ono glavno?

J - O svemu. I to: što više, to bolje, da bi nam jednom taj, da tako kažem, sudbonosni čas bio što jasniji.

V - Dobro. Ja ću govorit, ali ti mi moraš pomagat svojim pitanjima, jer ko zna kud ću ja otići...

J - Dobro, Vicka. Ja ću ti sigurno i dosaditi svojim pitanjima, ali daj ti počni!

V - Pa, evo, ovako: Kako i znaš, taj dan bila je svetkovina. Ali ja nisam išla na misu jer sam morala ići u Mostar na 'produžnu' nastavu.

J - Kakvu produžnu nastavu?

V - E, bila sam pala iz matematike, pa su nas zvali na tu produžnu.

J - Dobro. A onda?

V - Došla sam kući nekako ako podne. Bila je strašna vrućina i stiska u autobusu, pa znaš kako je.

J - I, onda?

V - Kad sam se malo odmorila, nešto sam jela i zaspala. A malo prija toga naišle su k meni Mirjana i Ivanka. Mi smo se već izjutra bile dogovorile da ćemo prid mrak malo izać na. šetnju. Mi srno ti uvijek bile zajedno.

J - Dobro. Pa onda?

V - Ja sam slatko zaspala. Dosta sam spavala, a onda me je probudila sestra Zdenka. I, varala me je, da odmah ustanem, da ću zakasnit u školu. I, tako.

J - Biva, bila si se teško razlijenila?

V - Ma nisam se baš tako razlijenila, nego eto šta ću.

J - A, onda?

V - Ustala sam, obukla se i pošla tražiti Ivanku i Mirjanu.

J - Gdje si ih tražila?

V - Najprije sam pošla u Jakišine matere. Ona je Mirjanina tetka, pa mislim, sigurno su tu.

J - I, tu si ih našla?

V - Ne, ne! One su bile tu, ali su onda otišle ko na šetnju, a njoj su rekle da one odoše onim makadamom k Čilića kućam, a kad ja dođem, da iđem za njima.

J - Tako je to onda i bilo?

V - Jest. Ja sam malo pošla tim makadamom i ugledala sam nji dvi i malu Milku Filipovu. Sve tri su se u nešto zabuljile i nekakve ko poplašene. Mašu mi rukom da dođem. Ja požurim, ali nešto mi čudno... U što su se one tako zabuljlile!?

J - A u što?

V - Kad sam došla do nji, one mi sve uglas kažu: »Vicka, eno Gospe!« Ma, šta je njima? Kakve Gospe! Ja sam stvarno pomislila da one vide zmiju, pa da me varaju. Zgrabila sam papuče s nogu i pobjegla bosa - ko luda.

J - Kamo si pobjegla?

V - Pa, dolje kućama. Da kud ću!

J - I, tako ti toga dana nisi ništa vidjela?

V - E, čekaj. Nisam ja još svršila.

J - Pa, dobro. Hajde pričaj!

V - Ja sam se dolje nad kućama zaustavila i udarila u plač. Samo bi plakala. Kako se oni igraju s Gospom! I, tako. Nisam znala ni kud bi ni šta bi.

J - Tako si valjda onda otišla kući?

V - Ne, ne. Dok sam ja tu bila, naišla su ona dva Ivana.

J - Koja dva Ivana?

V - Ivan Stankov i Ivan pok. Joze. Nosili su nešto jabuka u jednoj najlonskoj vrećici.

J - I, valjda te pomudlili jabukama?

V - Jesu, ali meni nije bilo do jabuka. Nego, samo mi se vrtilo u glavi ono »eno Gospe«.

J - A što se najposlije »izvrtilo«?

V- Ja sam kroz plač zamolila Ivana Stankova, da odemo gori k onim trima što kažu da vide Gospu. Ivan me je posluša, i pošli smo gori. Jasam mu govorila: »Ne moramo je mi vidit, ali da odemo... «

J - Ivan te je valjda poslušao?

V - Pa, je - da šta je!

J - A kad ste došli gore?

V - Oni su nam pokazivali gdje je Gospa. I, onda smo je i mi ugledali. Ivan je odmah pobjegao preko ograda. Bacio je i jabuke i sve.

J - A ti?

V - Ja sam ostala i gledala.

J - A šta si zapravo vidjela?

V - Pa, vidjela sam ko neku divnu djevojku s djetetom u naručju. Stalno ga je nešto ko otkrivala i pokrivala. I, mavala nam je rukama da dođemo k njoj.

J - A vi? Je li itko išao?

V - Niko! Ko je smio od stra i pomislit?

J - A zašto vam je pakazivala to dijete?

V - Ko zna! Možda da ga bolje vidimo.

J - I koliko si ti tako tu ostala?

V - Ne znam pravo. Možda pet-šest minuta. I onda sam opet pobjegla.

J - Kamo?

V - Kući da kud ću! Bila sam strašno radosna ali i uplašena. Bilo me je stra, a bilo mi i drago.

J - A šta, kad si došla kući?

V - Zavalila sam se u otoman i stalno sam plakala. Samo mi se plakalo, plakalo.

J - A kako se tu tada kod Gospe našla mala Milka Filipova?

V - Ma, nije to važno. Sad bi morala početi priču opet iz početka.

J - Ne priču, nego reci, ako znaš, samo to, jer i to je zanimljvo.

V - Dobro. Evo, vako: Kad su Ivanka i Mirjana bile otišle na šetnju, Ivanka je odjednom ugledala Gospu i rekla je to Mirjani. A Mirjana joj je rekla: »Ajde, kakva Gospa - oklen će se nami ukazati Gospa!«

J - Mirjana je, biva, tada nije ni vidjela?

V - Ne, ne. One su onda pošle kući tražit mene, ali na ulazu u selo, srela ji je mala Milka i zamolila da pođu s njom, da puste iz ograde ovce.

J - A čije su bile ovce?

V - Milkine, jer ni Ivanka ni Mirjana nisu tada uopće imale ovaca.

J - I, šta onda?

V - Milka je pustila ovce, i onda su se zajedno vraćale u selo.

J - Dobro. Vratile se u selo i...

V - Ma, čekaj! Nije to baš tako.

J - Šta li je sad?

V - Evo, šta je: Dok su se one vraćale u selo, Ivanka je opet ugledala Gospu na istomu mjestu. Rekla je to njima. One pogledaju: vide je i one. - Gospa, i gotovo! Iza toga sam onda stigla i ja, a već sam ti rekla šta je i kako je onda bilo.

J - To je dobro. Nego, reci mi: kako se tu našao Ivan pok. Joze?

V - E, on je bio s onim Ivanom Stankovim. I kad smo mi pošli gori, i on je pošao za nami.

J - A je li on išta vidio?

V - Vidio je i on, ali nije jasno ko mi.

J - Je li itko tada išta čuo da vam je Gospa govorila?

V - Nije nitko ništa, samo smo vidili da nam je mavala rukama da dođemo. I pokazivala nam je ono dijete.

J - Dobro. A je li Gospa tada svakomu izgledala isto?

V - To ne znam. Bila je dosta daleko, pa...

J - Ti si se, kako si rekla, vratila kući prije Ivanke i Mirjane.

V - Malo prije. Gospa je otišla, onda i one kući.

J - A što kod kuće? Jeste li išta od toga drugima pripovijedali?

V - Pa, da šta smo nego pripovijedali!

J - A oni?

V - Bilo je svašta! Neko je možda i povjerovao, neko se čudio, neko je to tumačio vako, nako onako; da je to bio »leteći tanjur«. I, tako. Ma, svašta se govorilo.

J - I, tako se onda otišlo na spavanje?

V - Pa, da kud ćeš! Trebalo je ujutro zorom brati duvan, čuvati stoku. I, svašta. Znaš kako je!

J - Dobro. A još ovo: Kako je Ivanki palo na pamet, da tu svijetlu djevojačku Pojavu odmah nazove Gospom? Kako nije na štogod drugo pomislila?

V - Ja to ne znan. A na koga će pomislit? Divna mlada majka s dijetetom. Kruna oko glave. Gospa ko Gopa!

J - Dobro. Onda ćemo i mi od sada tu svijetlu Pojavu slobodnije nazivati Gospom.

 

Mjesto prvoga ukazanja na Podbrdu

 

 

 

DRUGI DAN

(Četvrtak 25. lipnja 1981.)

 

J - Osvanuo je, Vicka, četvrtak. Dakle, drugi dan ukazanja 25. lipnja. Da li se bilo već zaboravilo na ono što se sinoć događalo?

V - Ni malo! O tomu se i sanjalo i pričalo.

J - Jeste li se išta dogovarali? Da se to pusti kraju ili...?

V - Ma, čudno je to. Nije se to nikako moglo pustit kraju. Mi tri...

J - Koje vi tri?

V - Ivanka, ja i Mirjana dogovorile smu se da ćemo opet otprilike u isto vrijeme poći tamo oklen smo je prvi dan vidile. Pa, ako to bude baš Gospa, možda će ona opet doći.

J - I, pošle ste?

V - Jesmo. Nekako u ono vrijeme. Išle smo dolje makadamom, a gledale smo gori na rnjesto prvoga ukazanja.

J - Pa, ništa?

V - A, kako ništa! Odjednom je bljesnulo svjetlo, i ukazala se Gospa.

J - S djetetom?

V - Ne, ne! Ovaj put nije bilo djeteta.

J - A gdje se zapravo Gospa ukazala?

V - Gdje i prvi dan.

J - Sjećaš li se tko ju je tada prvi ugledao?

V - Opet Ivanka.

J - Sigurno?

V - Ma, sigurno! Onda smo je ugledale i ja i Mirjana.

J - I, valjda ste ovaj put pošle gore prema njoj?

V - E, čekaj! Kad smo mi polazili gori, ja sam rekla Mariji i malom Jakovu da ću ji zovnut ako išta ugledamo.

J - Tako je to valjda i bilo?

V - Pa, jest. Kad smo je mi tri ugledale, ja sam rekla Ivanki i Mirjani neka pričekaju dok ja nji zovnem. Ja sam ih zovnula, i oni su odmah poletili za mnom.

J - I, onda?

V - Kad smo se svi sastali, Gospa nas je zvala mašući rukom. I, mi smo poletili. Marija i Jakov nisu je odmah ugledala, ali poletili su s nami.

J - Kojim putem?

V - Ma, kakvim putom! Tamo ga i nema. Mi smo poletili pravo gori. Pravo kroz ono drače.

J - I, moglo se?

V - E, mi smo izletili ko da nas je nešto nosilo. Nema ni kamena ni drače. Ništa! Ko da je sve bilo od neke gume, spužve, čega li. Ma, to je bilo nešto neopisivo! Ni'ko nije moga s nami!

J - A vidite li Gospu za vrijeme te trke?

V - Kako ne vidimo! Kako bi znali, kud ćemo trčati? Samo Marija i Jakov nisu je vidili dok nisu izašli gori.

J - Onda su je, biva, i oni ugledali?

V - Jesu. Najprije nejasno, a onda sve jasnije.

J - Dobro. A sjećaš li se tko je prvi gore izletio?

V - Prve smo izletile ja i Ivanka. A uglavnom svi zajedno.

J - Vicka, ti kažeš, da ste tako lako gore izletili, a jednom si rni rekla da su Mirjana i Ivanka tada pale u neku nesvijest.

V - Jesu malo, ali to je za čas prošlo.

J - A šta ste radili kad ste došli gore?

V - Ne .znam ti pravo ni kazati. Smeli smo se. Bilo nas je i strah. Nije lako stajati prid Gospam! Ali smo ipak pali na kolina i počeli nešto moliti.

J - A sjećaš li se možda šta ste molili?

V - Pa, i ne sjećam! A sigumo smo molili Očenaš, Zdravomariju i Slava Oru. Nismo ni znali ništa drugo!

J - Jednom si mi pripovijedala da je tada mali Jakiša bio upao u neku draču.

V - A jest, jest! U tomu uzbuđenju upao je u jednu draču. Pomisliila sam: E, moj Jakove, ti se nećeš odatlen više živ izvući.

J - A je li se (vidimo da jest!) mali ipak izvukao?

V - Pa, da šta je! I to dosta brzo. Kad se je izvuka, samo je ponavlja: »E, sad mi nije ža umrit kad sam vidija Gospu!« A zamisli: na njemu nikakva znaka da je bio u drači.

J - Kako to?

V - Šta ja znam. Ja tada nisan znala ništa o tomu mislit, a sad vidim da ga je čuvala Gospa. Da ko je!?

J - A kako je Gospa tada izgledala?

V - Mislliš, kako je bila obučena i...

J - Ne, ne to! Nego, mislim na njezino raspoloženje i držanje prema vama.

V - Bila je divna, nasmijana i radosna... Ma, to se ne da opisati!

J - Je li vam tada (mislim toga drugoga dana) išta govorila?

V - Jest, molila s nami. I, tako.

J - A jeste li je vi išta pitali?

V - Ja nisam ništa. A jest Ivarka. Ona je pitala za svoju mamu. Ona je malo prije toga nenadano umrla u bolnici, pa...

J - E, to je vrlo zanimljivo! A šta ju je pitala?

V - Pitala je, kako joj je mama.

J - Je li joj Gospa išta odgovorila?

V - Jest, jest. Rekla joj je da joj je mama dobro; da je s njom i da se ništa ne brine za nju.

J - A s ki.m »s njom«?

V - Ma, s Gospom, da s kim!

J - Jeste li vi čuli kad je Ivanka to pitala?

V - Kako ne! Svi smo to čuli.

J - A jeste li čuli, šta joj je Gospa rekla?

V - Čuli smo i to svi osim Marije i Jakiše.

J - A zašto je to tako s Marijom bilo?

V - E, ko to zna! Tako je bilo, i gotovo.

J - Je li to Mariji bilo žao?

V - Sigurno da jest, ali šta možeš?

J - Vicka, dobro. Nego, iz ovoga razgovora ne vidim šta je toga dana bilo s Ivanom Stankovim?

V - Ivan je bio s nami i vidio sve što i mi.

J - A kako se on tu našao?

V - A, ko i mi! On je stidljiv dečko, ali gledao šta ćemo mi radit, pa to je i on radio. I, kad smo mi poletili na Podbrdo, i on je s nami poletio.

J - Dobro, Vicka. A to je sve u svemu divno bilo!

V - Ma, šta divno! To se ne da opisat. Ko da nismo na zemlji. Džaba sve: i vrućina i drače i ona gužva s ljudima. Kad je ona s mami, sve se zaboravi.

J - Dobro. A je li je tada itko išta pitao?

V - Pa, rekla sazn da je Ivanka pitala za majku. A.Mirjana je pitala da nam ostavi neka znak da ne govore svašta a nama.

J - A Gospa?

V - U Mirjane se okrenuo sat.

J - Dobro. Ja o tomu ne bih ništa, jer nije sve jasno što se s tim dogodilo. Nego, nešto drugo...

V - Pa jesmo. Pitali smo i oće li opet doći.

J - A ona?

V - Ona je klimala glavom da oće.

J - Vicka, ti si rekla (a negdje je tako i zapisano) da si je tada vidila u nekoj drači.

V - Jesam ja tako rekla. Ti znaš da sam ja letičasta. A ja sam Gospu vidila kroz jednu draču i učinilo mi se da je u drači. A ona je bila između tri drače na jednoj maloj ledinici. Ali šta se sad neko za to »kači«! Glavno je, jesam li je vidila ili nisam.

J - Dobro, nego čuo sam da ste je tada i škropili.

V - Ne, ne! To je bi1o treći dan.

J - Dobro. A dokle ste tada bili s Gospom?

V - Dok nam je rekla: »Zbogamte, anđeli moji« i otišla.

J - U redu. A sad mi konačno reci tko je sve toga dana vidio Gospu?

V - Nas šestero.

J - Kojih šestero?

V - Ma, nas šestero! Ja, Mirjana, Ivanka; pa onda Ivan, Marija i Jakiša.

J - A koji Ivan?

V - Ivan Stankov. A o tomu smo već nešto govorili.

J - Točno, Vicka. Nego je li još itko tada bio s vama?

V - Bilo nas je tu barem petnaestero. Jest i više! Bio je Mario, Ivan, Marinko... A ko će se sad svakoga sjetit?

J - Je li bio itko od starijih ljudi?

V - Bili su Ivan Ivanković, Mate Šego i još neki.

J - A šta su oni kasnije o tomu pripovijedali?

V - Govorili su da se tu stvarno nešto dogada. Osobito kad su vidili kako smo mi gori izletili. - Neki su vidili i bljesak svjetla, kad je Gospa dolazila. I, tako...

J - A jesu li tada tu bili mala Milka i Ivan pok. Joze?

V - Nisu.

J - A zašto to?

V - Šta ja znam. Milki nije dala mater. Išla je Marija, a Milka je trebala nešto materi. A ovi Ivan? On je malo stariji, pa šta će s nami drčinom.

J - Dobro. A kada ste se vi vratili kući?

V - Kako ko.

J - Vaš Marinko mi je pripovijedao da je Ivanka na pavratku gorko plakala.

V - Pa, jest. Gotovo svi smo plakali, a ona posebno. Kako ne bi!

J - A zašto ona posebno?

V - Ma, jesam li ti rekla da joj je Gospa govorila o materi. A znaš kako je. Mater je mater!

J - Dobro. A kažete da joj je Gospa rekla da joj je mater s njom i da joj je dobro, pa...

V - Džaba! Ko ne bi volio svoju mater?

 

 

 

TREĆI DAN

(Petak 26. lipnja l981.)

 

J - I, tako je, je li, osvanulo treće jutro i dan trećega ukazanja. Uzbuđenje je, kako si mi jednom pripovijedala, bivalo sve veće jer ste se tada, kako kažete, ipak drugi put pravo susreli s Gospom. Sad vam je, valjda bilo lakše?

V - Pa, jest. Sigurno da je! Ali ipak je to bila muka jer još ntiko nije pravo zna šta se tu događa i na što će to izaći!

J - Možda ste se bili već pokolebali, da li bi išli gore ili ne bi?

V - Nimalo! To nikako. Mi smo jedva čekali kad će šest popodne. Radili smo ono dnevno što smo brže mogli samo da mognemo gori.

J - I, tako ste i tada pošli?

V - Jesmo, da šta smo! Bilo nas pomalo i strah, ali Gospa nas je vukla. Čim bi pošli, samo smo gledali gdje ćemo je ugledat.

J - Tko je sve taj dan išao?

V - Pa, nas šestero i mnogo naroda.

J - Kojih vas šestero?

V - Nas šestero vidilaca i narod.

J - I šta, vi izišli gore, a Gospe nema?

V - E, čekaj. Šta se zatrkuješ! Mi smo najprije pošli gori na put iznad kuća i gledali oće li se pojavit Gospa.

J - I, ništa?

V - Ma, kako ništa! Brzo je bljesnulo svjetlo i to tri puta.

J - A čemu to svjetlo? Ta, tada je jedan od najduljih dana u godini. Sunce je visoko, visoko.

V - Sunce je visoko, ali nami je Gospa zasvitlila, gdje je ona.

J - A tko je vidio to svjetlo?

V - Mnogo nas je to vidilo. Ne znam koliko. A glavno je da smo ga vidili mi vidioci.

J - Jeste li vidjeli samo svjetlo ili...

V - I svjetlo i Gospu. Šta bi narn samo svjetlo!

J - A gdje je Gospa bila? Valjda gdje i prva dva dana?

V - Ni blizu! Ona je bila potpuno na drugom mjestu.

J - Naniže ili naviše?

V - Puno, puno naviše!

J - A zašto to?

V - Zašto? Ajde ti to Gospu pitaj!

J - Marinko mi je pripovijedao (i on je tada prvi put bio s vama) da se to dogodilo gore pod nekom pećinom i da se tu nalazi neki stari drveni križ, valjda na nekom starom grobu.

V - Ja za to ništa ne znam. Ja nisam nikada ni prije ni poslije tu bila.

J - Dobro. A šta ste radili kad ste je, kako kažeš, ugledali?

V - Poletili smo gori ko krilati. To je sama drača, kamen... Strašno je uzastranu. Ali leti se ko tica. Sve leti. I mi i narod.

J - A bilo je, biva, s vama i naroda?

V - Pa, da šta je. Ta, jesam li ti to rekla!

J - A koliko ga je bilo?

V - Ko ga je brojio! A govorili su da ga je bilo više od hiljadu. A jest i više. Ma, da šta nego i više!

J - I, na znak svjetla svi ste gore poletjeli?

V - Najprije mi, a narod za nami.

J - Sjećaš li se tko je prvi doletio do Gospe?

V - Mislim: Ivan.

J - Koji Ivan?

V - Pa, ovaj Ivan Gospin.

J - E, drago mi je da je on kao muškarac ipak prvi izletio!

V - Dobro. Eto, veseli se!

J - Vicka, ovo je mala šala. Nego, šta ste radili kad ste gore došli?

V - Malo smo se smeli, jer je opet Ivanki .i Mirjani nešto slabo bilo. Malo smo se oko nji zabavili, ali to je brzo prošlo.

J - A šta je Gospa tada radila?

V - Ona je bila nestala. Mi smo počeli molit, i ona je opet došla.

J - A kako je izgledala?

V - Kao i jučer, samo je veselija. Divna je. Nasmijana.

J - Tada ste je, kako si već rekla, i škropili?

V - Jesmo, jesmo.

J - Dobro. A to mi je stvarno zanimljivo: zašto ste je škropili?

V - Bolan, ti ne znaš, kako je to bilo. Nije još niko siguran o čemu se pravo radi. Neko je govorio ovo, neko ono. Ja nisam nikada dotlen čula da se i sotona može ukazati.

J - Onda se valjda neko sjetio da se sotona boji blagoslovljene vode.

V - Pa, jest. Koliko sam puta čula od svoje bake: »Boji se ko vrag kršćene vode.« Starije žene su nam a rekle da je poškropimo.

J - A odakle vam sad »kršćena voda«?

V - Ajde, šta se sad praviš Englez? Ko da ne znaš da u svakoj našaj kršćanskaj kući ima blagosovljene soli, a onda i vode.

J - Vicka, dobro si. Nego bi li mi mogla reći, tko je pravio tada tu blagoslovljenu vodu?

V - Znam, ko da gledam: pravila ju je moja majka.

J - A kako ju je pravila?

V - Eh, ko da ne znaš! Sastavila je so i vodu, izmišala i gotovo. A tada smo svi molili Virovanje.

J - A znaš li tko je vodu nosio?

V - Znam. Naš Marinko, da ko će!

J - A tko ju je škrapio?

V - E, škropila sam je baš ja!

J - Bacila vodu prema njoj i gotovo?

V - Poškropila je i rekla na vas glas: »Ako si Gospa, ostani s nami, a ako nisi, ajde (brate) ad nas!«

J - A što ona?

V - Nasmijala se. Meni se čini da joj je bilo drago.

J - A nije ništa govorila?

V - Nije ništa.

J - Što misliš, je li i jedna kap vode pala na nju?

V - Ma, kako nije! Ja sam se dobro primakla a nisam je štedila.

J - To je zaista veoma zanimljiivo. Po tomu bih rekao, da se kod vas još uvijek ponekad škropi kuća i oko kuće kao što se i u momu djetinjstvu činilo.

V - Pa, da šta je! Ko da mi više nismo kršćani!

J - To je lijepo i to mi je zaista drago. Nego, što ste taj treći dan s Gospom radili?

V - Molili smo, pjevali... Nešto smo Gospu i pitali.

J - A šta ste je pitali?

V - Znam da ju je Ivanka opet pitala nešto o svojoj majci.

J - Što ju je pitala?

V - Pitala ju je, je li joj majka išta poručila.

J - A Gospa?

V - Gospa joj je rekla da joj je majka poručila da dobro slušaju baku, jer da je ona stara i tako.

J - Jeste vi drugi čuli kad je Ivanka to pitala?

V - Jesmo svi.

J - A Gospin odgovor?

V - To samo mi vidioci.

J - Nije mi to jasno, ali dobro. Je li još itko išta pitao?

V - Mirjana ju je pitala, ko je ona, kako joj je ime.

J - A Gospa ništa?

V - Ma, kako ništa! Rekla je jasno i glasno: »Ja sam blažena Djevica Marija.«.

J - Je li rekla i ovu riječ »blažena«?

V - Jest. A zašto to pitaš?

J - A, ništa. Nego sad vam je odmah lakše bilo?

V - Pa, da šta je! Ali rije nam opet lako bilo. Stotinu ji se vrtilo u glavi.

J - Kao, na pnimjer, što?

V - Pa, odakle sad tu Gospa; šta oće s nami, na što će sve to izać. I, svašta.

J - I, na kraju?

V - E, dosta sam ti toga rekla. Kad se Gospa s nami oprostila, mislim, pozdravila i otišla, i mi smo se polako vraćali kući. Da kud ćemo!

J - A kod kuće?

V - Kod kuće se opet skupio narod. Oće svak da sve zna. Šta je bilo, kako je bilo. I, tako do kasno u noć. Ali nisam ti još nešto rekla o Mariji, a sigurno te zanima.

J - Naravno. Pa, deder!

V - Ma, ona je svakako nekako brzonoga. Otišla je malo naprijed. Sama. I, odjednom je, ko bačena, da ni ona ne zna kako, otišla na stranu.

J - Na lijevo ili na desno?

V - Na lijvo.

J - I, onda?

V - Tu joj se samoj ukazala Gospa s nekim velikim križem. Kaže da je Gospa bila strašno tužna i da joj je ko kroz plač nešto govorila. Marija se strašno prepala. Nije mogla stati na nogama.

J - Pa?

V - Uto smo naišli i mi. Ugledali je i pomogli joj, dok se malo sabrala. I, tako smo polako stigli kući.

J - Dobro, Vicka. Marija je i meni to dva puta opširno pripovijedala. Ta je nešto veoma i zanimljivo i važno. Ali, ja ću se jednom kasnije posebno na to vratiti, pa da sad s ovim završimo.

 

 

 

ČETVRTI DAN

(Subota 27. lipnja 1981.)

 

J - Evo, došli smo nekako do četvrtog dana. Valjda je taj bio nešto zgodniji?

V - Ma je, još nezgodniji!

J - Kako to?

V - Pa, taj dan su nas pozvali u SUP u Čitluk.

J - Dobro. Ta, nije to ništa strašno! A zašto su vas pozvali?

V - A, ne znam ni ja. Ali ne bi ja sad o tomu.

J - Valjda su vas nešto ispitivali. Onda vas vratili kući i - sve mirno.

V - Jesu, ali kad smo sami pabjegli.

J - Šta li je sad to?

V - Oni su nas iz SUP-a odveli liječnicima ko na neki pregled. Ko da smo mi neki bolasnici, drogeraši ili... ko zna šta su sve mislili.

J - Pa, jeste li stvarno bili na nekom pregledu?

V - E, moj pratre! I jesmo i nismo. Ja mislim da su oni znali da smo mi zdraviji od nji, ali su nas ipak ko pregledavali.

J - Tko vas je pregledavao?

V - Neki doktor. Nisam ga nikada dotle vidila.

J - Čudim se da vas kao djevojčice nije pregledala neka doktorica ako ih je tu bilo?

V - Jednoj su govorili, ali ona - ko pametna žena - nije tjela.

J - Dobro. A reci mi kako je, na primjer, tvoj pregled izgledao?

V - E, najprije je, kako je najgore, uvelo Ivana. Bilo je to nekako oko četiri popodne. A on jadnik, ko kad je dobar i plašiv pustio se da ga doktor nešto

ispituje više od jednoga sata.

J - A šta mu je govorio?

V - Šta ja znam! Doktor je nešto brojio, brojio, a Ivan je šutio. Onda sam unišla ja.

J - Valjda si bila pozvana?

V - Ma, ne! Ušla sam sama i rekla: »Je li to gotovo?« Bili su pozvali Mirjanu, ali ja sam unišla.

J - A doktor?

V - Reka mi je da nije mene red, ali da sjednem. Ja sam mu rekla: »Ja sam, fala Bogu, mlada i zdrava. Mogu ja stati!«

J - I, tako je počeo pregled?

V - Ma, kakav pregled! Ja sam mu rekla: »Kad ja budem za pregled, ja ću sama doći. Nego, je li ovo gotovo?«

J - A on?

V - On se smijao. Onda mi je rekao: »Deder, opruži ruke.« Ja sam pružila ruke i rekla mu: »Evo, dvi ruke i na njima deset prstiju. Ako se ne vjeruješ, broji!« I, odmah sam iza toga sama izašla.

J - I, onda?

V - Bilo je gotovo već šest sati. A gdje smo mi? Gdje nam je Gospa? Uzeli smo taksi i kući. Ja sam rekla: »Sidajte i ajdemo!« Tako je i bilo. Samo nam je Ivan ostao s nekim svojim rođakom.

J - Verojatno ste ipak zakasnili na Podbrdo?

V - Ne, ne. Samo smo se kod kuće napili vode i odman gore.

J - Niste se, biva, pokolebali?

J - Nimalo! Ne bi da su nas gore puške čekale. Nego, nešto nas je drugo malo smetalo.

J - Možda umor ili... ?

V - Ma, jok! Nego, nismo pravo znali kud bi i kako bi.

J - A zašto to?

V - Zato što nismo pravo znali gdje će nam Gospa doći. Znaš kako je ono treći dan bilo. Zato su Marija i Jakov ostali odman doli iznad puta, da paze gdje će se pojaviti, a mi smo otišli gori naviše. Bili smo se dogovorili: ko prvi ugleda, nek dadne znak i drugima javi.

J - I, koliko znam: Marija je s Jakovom prva ugledala bljesak svjetla i kao vihor poletjela gore. Oni koji su bili s njom (a bila su i dva fratra) paletjeli su za njom. Ali oni nisu ni na pola puta, a Marija je već bila na mjestu ukazanja. A vi drugi - kako ste saznali gdje je?

V - Pa, i mi smo ugledali svjetlo i poletili... Samo, nami je puno bliže bilo.

J - A gdje se, zapravo, toga dana Gospa ukazala?

V - Nije bila ondje gdje je bila ni drugi ni treći dan.

J - Nego gdje?

V - Bila je malo nalijevo i malo gori naviše.

J - A bile ste sigurno sretne da ste se nakon tolikih muka ipak s njome susrele?

V - Ma, da šta smo! Ali naroda masa. Svak oće što bliže Gospi i k nami. Ma, samo što nas nisu pogazili! Čuvali su nas pomalo naši ljudi, ali ono se masa zatalasa, pa šta joj možeš.

J - A što Gospa?

V - Lako je njoj! Gleda po narodu... Smije se... Gleda po Križevcu i doli po polju.

J - Po kojem polju?

V - Pa, po onim našim njivama. Mi to reknemo polje.

J - Netko je pripovijedao da su tada i gazili po Gospi?

V - E, nisu po Gospi. Ko će na nju zgaziti! Nego, gazili su joj po haljini ili, da kažem, po velu.

J - A što ona? Je li se ljutila?

V - Bolan, pratre, Gospa se ne zna ljutiti. Nije ona ko mi. A lako je njoj. Narod se zgrne k nami. Zna da je Gospa gdje i mi, pa nagrne i zgazi joj na veo.

J - A što ona?

V - Ona za čas ko nestane, pa opet...

J - Dobro. A šta će joj tako dugi veo?

V - Šta ja znam. Nije moje da to pitam.

J - Nije ni moje, nego eto nekako mi to naleti.

V - A-a-a! Nije to tako. Tio si ti nešto.

J - Šta ću reći! Htio sam se malo našaliti, kako i Gospa voli duge haljine, kao da se nekako vidi da je i ona žena.

V - Pa, da što je nego žena, ali još si ti nešto tio.

J - Stvarno ništa drugo, nego da je Žena, ali velikim slovom pisano.

V - Ajde, dobro. Izvuka si se nekako, ali...

J - Dobro, Vicka. Pripovijedala si mi, a to sam negdje i pročitao, da vam se toga dana Gospa ukazivala više puta.

V- Tri puta.

J - A zašto to?

V - E, to ja ne znam. To bi trebalo nju pitati.

J - Dobro. A je li vam toga dana Gospa išta govorila?

V - Jest nešto. Uglavnom što smo je mi pitali.

J - A šta ste je pitali?

V - Svašta smo je tada pitali.

J - Ali reci nešto!

V - Najprije je mali Jakiša pita nešto o pratrima.

J - A šta ju je pitao? .

V - On je pita: »Gospe moja, šta želiš od naši pratara?«

J - Sigurno mu je rekao netko od fratara da pita?

V - Sigurno, da je.

J - Je li mu išta Gospa odgovorila?

V - Jest, da što je!

J - A što mu je rekla?

V - Ona je rekla neka pratri čvrsto vjeruju i čuvaju vjeru.

J - Je li je još itko išta pitao?

V - Jest. I Jakov i Mirjana govorili su Gospi da nam ostavi neki znak jer nam svašta govore; da smo lažljivci; da smo drogeraši. I svašta!

J - A šta Gospa?

V - Ona je rekla: »Anđeli moji, uvijek je bilo nepravde. Vi se ništa ne bojte.« I, tako.

J - Čujete li vi drugi što Mirjana i Jakov pitaju?

V - Ma, kako ne čujemo! Čujemo i njih i Gospu.

J - A narod oko vas?

V - Oni ne čuju Gospu. Onda im mi kažemo.

J - Dobro. A koliko je trajalo to ukazanje?

V - Ko ti je mislija na to. Bilo je dosta dugo.

J - Valjda sve dok i Gospi nije dodijalo?

V - Nami nije bilo dodijalo. Bolan, kad ti nju gledaš, ti ne osjećaš nikakve muke.

J - A ipak je otišla?

V - Jest, ali nije nas na polasku pozdravila.

J - Pa, što je to, nije to toliko važno!

V - Dobro. Nije. Ali za nas je.

J - Onda ste ipa.k pošli kući?

V - Jesmo, da kud ćemo!

J - Jeste li je barem pitali, hoće li opet doći?

V - Jesmo. Ona je dala znak glavom da oće.

J - A nije, biva, ništa rekla?

V - Nije. Samo to.

J - Dobro, Vicka. Koliko se sjećam, Ivan toga dana nije bio na ukazanju?

V - Nije.

J - A zašto to?

V - Pa rekla sam ti da je on ostao na Čitluku s jednim rođakom kad smo mi polazili kući, kad je doša kući i reka roditeljima što je s njim bilo, oni su mu rekli

da ne iđe na Podbrdo, jer je umoran, a već je i zakasnio.

J - Dakle, on se taga dana nije susreo s Gospom?

V - Ma, kako nije! On je bio iziša gori nad kuću. Klekao i molio. I, Gospa mu se tu ukazala.

J - Je li mu išta govorila? Možda ga je prekoravala što nije gore došao?

V - Ne, ne! Niko od vas ne zna kako je Gospa dobra i kako ona nas razumi. Rekla mu je da bude miran i hrabar. Pozdravila ga i otišla. Što će dečko! Nije on kriv.

J - Dobro. A vi ste nekako u to doba išli kući?

V - Tako nekako. Ali na putu nam se još jednom ukazala Gospa. I, pozdravila se s nami.

J - A šta vam je rekla?

V - Rekla nam je »Zbogomte, anđeli moji. Pođite u miru Božjem!« Ona je onda nestala, a mi polako kući... Strašna vrućina. Narod viče, trči niza stranu... ko kad nema nikakva puta! I, eto, tako.

J - I, tako ste konačno stigli kući?

V - Pa, da kud ćemo!

J - A raspoložemje?

V - Dobro. Odlično!

 

Na mjestu odakle je Ivanka drugi put prvoga dana ugledala Gospu

 

 

 

PETI DAN

(Nedjelja 28. lipnja 1981.)

 

J - Evo, ipak ulazimo u peti dan Gospinih ukazanja. Mislim da će sad malo brže i zgodnije ići.

V - I ja se nadam.

J - Pa, daj reci mi ukratko kako je taj dan izgledao?

V - Dobro. Ali ja ću gledati što ukraće. Nećeš vako nikad na kraj.

J - U redu. Pa daj počni nešto.

V - Evo, znamo da je toga dana bila nedilja. Mi smo se malo bolje ispavali. Opremili se i otišli na misu.

J - Iz crkve valjda kući?

V - Eee..., da jesmo, maj pratre!

J - Nego kamo?

V - Iz crkve nas je fra Jozo svratio u kuću pa nas je svako po redu i svako napose ispitiva i ispitiva... Bilo nam je stvarno dodijalo.

J - A šta vas je ispitivao?

V - Svašta. Svašta i gotovo! Šta mu je god palo na pamet.

J - Valjda o tim vašim susretima s Gospom?

V - Pa, da šta! Ali nikad kraja.

J - Je li i tebe ispitivao?

V - Ma, da šta je! Ali ja sam unišla posljednja, pa i on se umorio.

J - A šta je pitao sjećaš li se ičega?

V - Pa, sjećam, ali pustimo to kraju. O tomu smo već govorili kad smo govorili o četvrtom danu. O tomu nas je svašta pitao.

J - Dobro, Vicka, neka bude po tvoju!

V - Nije to po moju, nego da ne ponavljamo.

J - Dakle, konačno ste stigli kući i čekali svoje popodne?

V - Vrućina je i gužva, ali mi smo ga jedva čekali!

J - Naravno, počeo se skupljati i narod?

V - E, da šta! Bilo ga je sila već u podne i na Podrbrdu i među našim kućama.

J - Zašto baš tako rano?

V - A, što ja znam! Neko je nešto molio, neko nešto ispitiva. Neko je gleda zgodnije mjesto. I tako. A nisu mnogi pravo znali ni kad ćemo mi doći. Narod ko narod! Ko će mu stat u kraj?

J - A što misliš, koliko je - sve u svemu - toga naroda bilo?

V - A šta ti ja to znam, moj pratre! Mi ga nismo po onom brdu mogli svega ni vidit. A govoiili su da ga je bilo barem petnes hiljada. Kad smo mi pošli gore, jedva smo se provlačili.

J - Koji mi?

V - Pa, mi vidioci. I da nam nisu naši ljudi pravili neki put, ne bi nikako mogli gori izaći.

J - A vi ste pošli u svoje vrijeme?

V - Jesmo nekako iza pet i po.

J - Tko je sve od vas išao?

V - Pa, nas šestero.

J - Kojih šestero?

V - Nas šestero što smo tada viđali Gospu.

J - Dobro. Nego, nešto mi drugo sad pade na pamet.

V - Šta li je sad to?

J - Ma, ništa osobito! Pade mi na pamet: da li su ikada kasnije s vama išli na ukazanja mala Milka i onaj Ivan pok. Joze?

V - Jesu, jesu - kako nisu! Išli su više puta, ali oni više nisu viđali Gospu.

J - A zašto to?

V - Šta ja znam. Samo znam: ko nije drugi dan...

J - To je 25. lipnja?

V - Jest, ko taj dan nije bio na ukazanju i nije vidio Gospu, on je više nikad nije viđao.

J - Prema tomu: vas je šestero baš toga dana Gospa izabrala za svoje vidioce?

V - Pa eto, to tako izlazi.

J - Dobro. Vi ste došli na Podbrdo, pa što onda?

V - Ljudi su nam nekako napravili malo mjesta, i mi smo počeli moliti s narodom.

J - A Gospe nema?

V - Ma, kako nema! Brzo je došla.

J - I, šta onda?

V - Nastavili smo moliti i pjevati. Pitali smo je neke stvari.

J - Što ste je pitali?

V - Ko će se sad toga svega sjetit? Znam da smo je pitali šta želi od onoga naroda.

J - A ona?

V - Ona je rekla da se narod moli i da čvrsto vjeruje.

J - I još nešto?

V - Pitali smo je opet šta ona želi od naši svećenika. Gospa je rekla, da svećenici čvrsto vjeruju i da i nama u tomu pomažu.

J - I, tako je to, biva, završilo?

V - Ne, ne! Puno smo je tada pitali, ali ko će se sad svega sjetiti? Ona je više puta dolazila i odlazila.

J - Daj, barem još štogod!

V - Pitali smo je i to: zašto se ne ukaže u crkvi da je svak živ vidi.

J - A Gospa?

V - Gospa je rekla: »Blaženi oni koji ne vidješe a vjeruju.«

J - Još nešto?

V - Pitali smo je i to, oće li nam opet doći.

J - A ona?

V - Rekla nam da oće. Opet na isto mjesto. A, ja! Pitali smo je ili više voli da molimo ili da pjevamo.

J - A Gospa?

V - Ona je rekla: »Oboje.«

J - Pa, vidiš da znaš! Daj još nešto.

V - Ja sam je još jednom prid svim narodom pitala: »Gospe moja, šta želiš od ovoga naroda što se ovdje skupio?«

J - A Gospa?

V - Gospa ništa. I, ode... Ali nije se s nami pozdravila. To je za nas bio znak da će opet doći.

J - Pa?

V - Ponovno smo molili, i ona je opet došla.

J - Možda je više niste smjeli ništa pitati?

V - Kako nismo! Ja sam je opet (i to tri puta) pitala: »Gospe moja, šta želiš od ovoga naroda?«

J - A Gospa možda opet pobjegla kao kad si je i ono prvi put pitala?

V - E, nisi pogodio! Ona je ovaj put još jasnije rekla da narod, koji je ne vidi, vjeruje isto ko i nas šestero koji je vidimo. A ja! Ja sarn je ponovno pitala, oće li nam ovdje na zemlji ostavit ikakva znaka da uvjerimo narod da nismo lažljivi - da ne lažemo - da se s njom ne izigravamo.

J - A Gospa?

V - Gospa opet nije odgovorila. I otišla je...

J - A onda i vi kući, da kud ćete?

V - Pa, da kud ćemo!

J - Kod kuće gužva, trka, vika... Mogu zamislit. I, to je tako.

Nego, ako nisi previše umorna, bi li malo poslušala dio snimka uživo s toga ukazanja. Da se malo podsjetiš kako je to izgledalo?

V - Ma, kako ne! A odakle ti to?

J - To sad riije važno, nego evo da poslušamo. Snimak nije baš tako dobar. Znaš kako je bilo snimati u onim dračama, ali ipak... Evo, poslušaj...

»Vjetar puše... Drače se ljuljuškaju... Eno, njih šestero. Ustaju... Mole Zdravomariju... (Snimatelj Grgo Kozina) »Gospe moja, šta želiš od nas?« (Vicka) »Gospe moja, šta želiš od naših sveštenika?« (Vicka: tri puta) »Rekla je da čvrsto vjeruju.« (Vicka) »Gospe moja, što se baš ne ukažeš u crkvi da te svak živ vidi?« (Vicka) »Blaženi oni, koji ne vidješe, a vjeruju.« (Vicka) »Gospe moja, oćeš li nam opet doći?« (Vicka) »Oću, na isto misto.« (Vicka) »Gospe moja, voliš li da više pjevamo ili molimo?« (Vicka) »Kaže: oboje.« (Vicka) »Gospe moja, šta želiš od ovoga naroda ovdje što se skupio?« (Vicka) »Otišla je... Opet ćemo moliti.« (Vicka) »Nije nam ništa rekla.« (Vicka) Vicka se krsti i moli (svi mole) Očenaš, Zdravomarijo i Slava Ocu (dva puta). Gospa opet dolazi, a vidioci uglas: »Evo je!« Pjeva se: »Marijo, o Marijo« i još nešto. »Govori nam da smo anđeli njezini. Dragi anđeli, tako nam kaže.« (Vicka) »Gospe moja, šta želiš od ovoga naroda ovdje?« (Vicka ponavlja tri puta) »Rekla je, odgovor je dala da ovaj narod koji je ne vidi vjeruje isto kao i mi, nas šestero, koji je vidimo.« (Vicka) »Gospe moja, oćeš nam ovdje na zemlji ostavit ikakva znaka da uvjerimo ovaj narod da nismo bili lažljivi - da ne lažemo - da se s tobom ne izigravamo?« (Vicka) Gospa nestaje... »Oće li opet doći?« (Snimatelj).

Snimatelj: »Prolaza malo... Cesta je puna... Auta sve doli do Beljine prodavnice... Sve puno... «

V - E, vidiš, moj pratre, kako je to bilo! Niko ne zna kako nam je bilo! Ali mi smo bili ko u raju.

 

 

 

ŠESTI DAN

 

(Ponedjeljak 29. lipnja 1981.)

J - Evo nas već u šestom danu, pa da nastavimo!?

V - Može, može. Ali nemoj ni ti baš sve izgonit ko da se ispovidam.

J - Baš tako! Kao da se ispovijedaš. A sjeti se da je toga dana bila svetkovina, Petrovdan.

V - E, znam ja to! Neću ga nilkad zaboravit. Samo, otiću na dugo, ali ti mi ne daj...

J - Samo pripovijedaj.

V - Evo ovako: kako je bila svetkovina, malo se dulje spavalo. Ustali smo, nešto jeli i spremili se u crkvu.

J - Dobro, pošli u crkvu i...

V - Ma, kakvu crkvu! Stvoriše se među našim kućama dvoja kola. Čitlučka bolnička i još jedna.

J - Šta je sad to?

V - A, jad i žalost, moj pratre! Otvore bolnička kola i nami kažu: »Sidajte!«

J - Komu? Vama?

V - Pa, nami vidiocima.

J - I vi?

V - Šta možeš! Sila Boga ne moli, čula sam puno puta od svoje bake. Sidaj i gotovo!

J - Svih vas šestero u bolnička kola?

V - U druga kola strpali su naše, što će nas pratit. I, polazak...

J - A tko vas je pratio?

V - Pa, naši roditelji ili... Ko je s kim poša. A pratio nas je i upravnik Dama zdravlja u Čitluku.

J - Tko je s tobom pošao?

V - Mater, da ko će! Tata mi je tada bio u Njemačkoj.

J - A kažu li vam kud ćete?

V - Kažu. Liječnicima u Mostar.

J - I, odoste.

V - Odosmo. Da kud ćeš!

J - I, kanačno?

V - Dovedoše nas na neku psihijatriju. Nisam dotlen gotovo ni čula za to. Kad smo došli, kažu: »Izlazi!« I, počima pregled...

J - A uputnice za pregled?

V - Ma, kakve uputnice!

J - A koga je prvoga pozvalo na pregled?

V - Sve nas je zajedno uvelo u jednu sobu.

J - A tko vas je pregledavao?

V - Neka doktorica.

J - Je li vas svakoga napose pregledavala?

V - Ne, ne! Sve odjednom. Nije tu ni bilo nikakva pregleda. Nešto nas je zapitkivala i gnjavila.

J - A kako je to izgledalo?

V - Ona nas je pokušala napravit nekim bolesnicima... da mi ko nešto umišljamo; da smo neki drogeraši; da varamo narod. I tako... Mene je napala kako sam po madi obučena, a ko falan Gospina djevojka. Ma, ko ti je to sve pamtio! Mi smo samo gledali da odatle što prije pobjegnemo i da idemo kući gledati svoj posao.

J - Netko je pripovijedao da su vas vodili i u mrtvačnicu?

V - Jesu i to. Valjda su nas tjeli nečim uplašiti, pa čime bilo.

J - A jesu li, na primjer, tebe ičim uplašili?

V - Ništa, ni čim!

J - Zbilja ništa?

V - Pa, rekla sam: ama, baš ništa! Šta će mi? Uvijek neko mrije. Pa, nek mrije! Ja sam samo gledala da se što prija ukrcamo u kola, i kući.

J - A vaši vozači?

V - Što će ljudi! I njima je sve to izgledalo i smiješno i ludo, ali što možeš!

J - A upravnik Doma, vaš pratilac, kako se on držao?

V - Dobro. Fino. Što će čovjek...

J - Je li vas on pratio na povratku?

V - Jest, jest da šta je!

J - I, tako su vas vratili kući?

V - Nekako oko dva popodne.

J - A nisi mi ništa rekla šta je doktorica za vas na kraju kazala?

V - A rekla je da je lud ko nas je tamo doveo, i da smo mi potpuno zdrava djeca. Što će drugo?

J - Pa, eto, ipak je bila poštena.

V - Eto ji tamo! I, pustimo više to.

J - Dobro, Vicka. Došli ste kući, malo se odmorili i onda?

V - Ma, nije tu bilo odmora. Narod se strkao oko nas. Ne možeš se okrenut. Svak oće da zna... A mi nismo baš rado govorili. Mi smo samo čekali svoj čas i svoju Gospu.

J - Malo čudno! Vrućina, umor, toliki pritisci, a vi opet svojoj Gospi?

V - Pa da kud? Ništa nas nije moglo zaustavit.

J - A naroda na Podbrdu?

V - Sila Božja! Sve puno. Sve jedno na drugom. Ko kad ne možeš nigdje stat na ravno. Neko viče, neko plače... Ma, čudesa su to bila!

J - A kako ste se vi jadni do gore probili?

V - Jedva jedvice! Išli su pred nami neki naši ljudi i pravili nam put, a gori su pravili neki krug oko nas držeći se za ruke. Ne bi nikako mogli bez nji.

J - Dobro. Ebo nekako ste se probili gore. A onda?

V - Klekli smo i počeli moliti.

J - A Gospa?

V - Gospa je došla gotovo odman.

J - I, onda?

V - Počeli smo svi zajedno molit, pjevat... ponešto Gospu pitat.

J - Sjećaš li se nečega što ste je pitali?

V - Pa, sjećam. Pitali smo je i to: »Gospe draga, jesi li ti sretna, da je danas ovliki svjet ovdje«?

J - A Gospa?

V - Silno se smiješila. Bilo je to divno! I, bila je sretna. Ma, malo je to reći »bila je sretna«. To se ne da opisati! Gledala je po narodu, doli po polju, po Križevcu i...

J - I, onda?

V - Dobro se sjećam, da smo je pitali: »Gospe moja, dokle ćeš ti s nami ostati?«

J - A ona?

V - Ona je rekla »Koliko vi oćete, anđeli moji!« - Zamisli »koliko vi oćete«! Pa, zauvijek! Ali to nismo smili reći, moj pratre, niko ne zna kako nas je to tješilo. Pa ne bi za nju u zatvor? Ma, bi u smrt. Bi svakud!

J - S time se onda to popodne i završilo?

V - Ne, ne! Onda smo se tek uslobodili pitati.

J - Pa, šta ste je još pitali?

V - Pitali smo je ponovno šta ona želi od onoga naroda koji se je, gladan i žedan, u onim dračama mučio i znojio.

J - Vicka, vjerujem ti, ali je li vam Gospa išta odgovarala?

V - Jest, da šta je! Govorila je da je jedan Bog i jedna vjera. Neka narod čvrsto vjeruje i nek se ništa ne boji.

J - Onda, još štogod?

V - Pitali smo je nešto i za sebe. Pitali smo, oćemo li mi moć izdržat jer mnogi nas progone što kažemo da je vidimo.

J - A Gospa?

V - Ona je rekla, i to dva-tri puta: »Oćete, anđeli moji. Ne bojte se! Vi ćete sve izdržat!« - Samo da vjerujemo i da se uzdamo u nju.

J - Još štogod?

V - Tada smo prvi put pitali i molili za jednoga bolesnika.

J - A možeš li se sad sjetiti tko je to bio?

V - Mogu. Kako ne mogu! To neću nikad zaboravit. Jedan malecki. Otac ga je držao u naručju. Mali je izgleda na pola mrtav. Obisio glavu na lijevo očevo rame. Stvarno je jadno izgledao.

J - Pa, šta onda?

V - Otac je vapio i molio Gospu da ga ozdravi, molio je i nas da molimo i pitamo Gospu za maloga.

J - Što da pitate?

V - Da pitamo, oće li mali ozdravit.

J - A vi?

V - Pitali smo. Baš sam je ja pitala.

J - Gospa možda ništa?

V - Ma kako ništa! Pogledala je maloga. Nježno, nježno... I rekla je da roditelji mnogo mole i čvrsto vjeruju.

J - A čuo sam da je onda netko od vas rekao da će mali sigurno ozdraviti.

V - Znam ja to. Ja mislim da je to reka mali Jakiša. Samo, on je u onoj gužvi zaboravio reć da roditelji moraju mnogo moliti, postiti i čvrsto vjerovati.

J - Dobro. A šta je s malim bilo?

V - Ja znam samo ovo: njegovi su roditelji nami zafaljivali, a vidila sam i maloga kasnije. Igra se oko nas, a prije nije uopće moga stat na nogama. Ja dalje ništa ne znam.

J - Dobro, Vicka. Ali mi još ne rekosmo tko je taj »malecki«?

V - Ja stvarno ne pamtim vake stvari, ali ovo sam upamtila, jer to je bio posebni slučaj. Mali se zove Danijel Šetka iz Podgorja.

J - Je li onda taj dan s time i završio?

V - Ne znam šta se ovaj put tebi toliko žuri, a obično veliš da ti se dugo pripovijeda.

J - Pa, daj pripovijedaj!

V - Tada je bio jedan zanimljiv slučaj i s jednom doktoricom.

J - Šta li je sad to?

V - E, tu na Podbrdu tada je bila i jedna doktorica.

J - Pa?

V - Ona je tjela da se dotakne Gospe.

J - Pa, onda?

V - Mi smo pitali Gospu, i Gospa je rekla: »Uvijek je bilo nevjerni Juda, ali može. Neka pristupi.«

J - I, onda?

V - Doktorica je pristupila i dotakla Gospu.

J - Kako je znala gdje će je taknut kad ne vidi Gospu?

V - Ja sam joj to kazivala.

J - I, stvarno je dotakla Gospu?

V - Stvarno, dakako!

J - A u što ju je dotakla?

V - U desno rame. Tako je bilo najzgodnije.

J - A što onda doktorica?

V - Što će! Odmakla se, a ko zna šta je u sebi mislila.

J - Je li išta rekla?

V - Nije ništa tu prid narodom. A poslije se svratila u našu kuću i prid svima rekla da je kod dodira osjetila kroz ruku neke neobične trnce (žmarce, kako je ona rekla), a nije ništa drugo govorila.

J - Je li ikada kasnije dolazila na ukazanja?V - Ja je nisam nikad vidila. A znaš kako je to kod nji. Pametan si, pa...

 

 

 

SEDMI DAN

(Utorak 30. lipnja 1981.)

 

J - Uglavnom, Vicka, već znamo da u utorak, 30. lipnja niste bili na Podbrdu na susretu s Gospom.

V - Nismo, nismo.

J - A kako i zašto je to tako bilo?

V - Odveli su nas na neku šetnju. Kasno smo se vratili. I tako...

J - A tko vas je odveo?

V - Došle su po nas neke dvije djevojke oko dva popodne. I ponudile nas da malo prošetamo autom. Ne misleći ništa, mi smo se spremili i pošli.

J - Tko je sve išao?

V - Pa, nji dvije i nas petero vidjelaca. Svi osim Ivana.

J - Zašto on nije pošao?

V - Ma, nismo ga puno ni zvali, a nije ni on htio.

J - Jesu li vam te dvije rekle kamo ćete sve ići?

V - Ne, ne! One su samo rekle da idemo malo prošetat i gotovo.

J - A kamo su vas vodile?

V - Najprije na Čitluk.

J - I, onda?

V - Onda na Žitomislić pa na Počitelj. Malo razgledali Počitelj, pa u Čapljinu.

J - A onda?

V - Tu su nas častile nekim sokovima i kolačima, pa dalje...

J - Kamo dalje?

V - Onda na Kravicu, pa Ljubuški i kući...

J - A kad ste došli kući?

V - Ne znam točno. Nekako iza devet navečer.

J - A zašto to?

V - Zašto! Ma, duga je to priča.

J - Pa, daj! Znaš da sam ja uvijek željan ovakvih priča.

V - Ma, sad to zna svak, ali evo: Mi smo već na putu uvidili da smo se prevarili što smo pošli na tu šetnju jer nam se na kraju učinilo da su nas one tako povele samo da ne mognemo na Podbrdo Gospi.

J - A tko zna! Možda...

V - Nisam ni ja sigurna. Ali mi smo onda na putu kroz Cerno zatražili da stanemo da se mi pomolimo Gospi.

J - U koje doba dana je to bilo?

V - Nekako oko šest popodne. Kad se mi obično susrećemo s Gospom.

J - Jeste li njima rekle zašto bi želile stati?

V - Ne znam točno, ali one su se sigurno sjetile.

J - I, onda?

V - One su se pomalo nećkale. Pravile su se ko da ne čuju. A kad smo mi rekli da ćemo iskočiti ako ne stanu, one su stale. Onda smo mi izašli i zašli malo s puta. Počeli smo moliti, i Gospa nam je došla.

J - Sigurno?

V - Pa, da šta nego sigurno!

J - I, što onda?

V - Mi smo s njom molili i pjevali, kao i obično.

J - A šta su te dvije tada radile?

V - Ko zna! Bog zna šta su one u sebi mislile. To je njihova stvar. A nami su rekle ko da su i one nešto vidile, ko neku svjetlost, neki svijetli oblačak, što li...

J - Je li vas Gospa prekoravala što ste to tako uradili?

V - Nije. Nije bila baš vesela, ali je ipak s nami pjevala.

J - Netko mi je jednom rekao da vas je pitala za Ivana, gdje je on.

V - Jest, jest. Pitala nas je: »Gdje vam je onaj dečko?«

J - A vi?

V - Što ćemo? - Ta, zna Gospa gdje je.

J - Prema tomu, Ivan taj dan nije vidio Gospe?

V - Ma, kako nije! Kako nas nije bilo, on se jadnik nije usudio sam otić na Podbrdo, nego je oko šest popodne izaša malo gori nad kuću. Počeo molit, i Gospa mu došla. Malo š njim razgovarala, pozdravila ga i otišla...

J - Hajde, dobro. A gdje je to zapravo bilo, gdje se vama Gospa ukazala?

V - To ti je bilo malo prija Kusine gostione, sto dvjesta metara.

J - Na lijevo ili na desno od ceste idući iz Ljubuškoga?

V - Na desno. Gdje se ono jedan mali makadamić odvaja od ceste. To se (tako sam čula) zove Bandurica.

J - Dobro. Kad vam se tako, kako kažeš, Gospa ukazala, je li se odjednom našla pred vama ili... ?

V - Ne, ne - odjednam! Mi smo otale vidjeli Podbrdo i narod na njemu. A kad smo mi počeli molit, nad narodom se ukazao ko neki svijetli oblak, ali odman se vidilo da je to Gospa. Mi smo je brzo jasno vidili. Plovi po zraku... Haljine se na njoj njišu. Plovi, plovi pravo k nami. To je nešto divno bilo. To se ne da opisat.

J - A kad je odlazila, je li nestala odjednom ili...?

V - Isto ko kad je i dolazila. Kad smo mi š njom izmolili sedam Očenaša, nešto zapjevali i porazgovarali, ona nas je pozdravila i - otišla.

J - U kom pravcu je otišla?

V - Pa, odklen je i dašla. Opet je polako plovila prema Podbrdu. Spustila se nad oni narod što gori čeka i nestala... Bilo nam je strašno žao naroda, ali šta možeš.

J - A jesu li te vaše voditeljice kasnije o tome išta govorile?

V - Već sam ti rekla to, a znam da im je bilo nezgodno, jer obe su se odman izgubile. Jedna u Sarajevo, a druga u Njemačku. Nije ji zadugo bilo ovamo.

J - Dobro. Gospa otišla, a vi?

V - Što ćemo! Posidali u kola i...

J - I onda kući, da kud ćete?

V - Ne, ne! Kakvoj kući?

J - Nego kamo?

V - Svratili smo se svi u župski stan.

J - Šta ste sad tamo tražili?

V - Ma, strašno nam je bilo! Mnoštvo naroda bilo se skupilo na Podbrdu. Čekali nas i Gospu, a tamo ni nas ni Gospe. Jadni narod! Čeka, čeka... ali ništa. Pričalo se svašta: da smo nekamo pobjegli; da su nas odveli u zatvor. Ma, svašta, svašta i gotovo. Znaš kakav je narod!

J - E, dobro to, a šta ste vi radili u župskom stanu?

V - Pa zaklonili smo se od naroda. Narod se taman vraćao s Podbrda kad smo mi došli do crkve. Što ćeš i kud ćeš sad! Bježi u župski stan.

J - I onda?

V - Tako je fra Jozo sazna da mi uopće nismo bili na Podbrdu, nego na toj jadnoj šetnji. Pa, udri ispituj. Svakoga napose, pa onda sve zajedno. Nikad kraja ni konca!

J - Dobro. A reci nešto šta vam je govorio!

V - A, govorio nam je kako smo mogli to učinit; što sad reći narodu; je li nam se tamo Gospa ukazivala; što nam je govorila. I, tako. Ko bi se sad svega toga sjetio!

J - Je li vam fra Jozo išta predlagao i savjetovao?

V - Svi smo se nekako mučili. Jedan je govorio ovo, drugi ono, ali niko nije bio pametan.

J - I, na kraju?

V - Na kraju smo se oko devet sati provukli kući. I tako je to svršilo.

J - Šta na to vaši kod kuće?

V - Muka je bila i njima. Svašta su pomišljali. Mislili su da smo negdi na putu stradali ili da su nas zatvorili. Svašta i gotovo.

J - Dobro, Vicka. Ti si to meni barem dva puta dosta opširno pripovijedala. A pripovijedale su mi i druge, pa nemam razloga da vam ne vjerujem. Nego, mene sad nešto drugo muči.

V - A što li je to?

J - Nezgodno mi je, a moram. Ja sam, naime, u zadnje vrijeme preslušavajući neke kasete, preslušao i taj vaš razgovor s fra Jozom. I naišao sam na jednu vašu tvrdnju koja se ne slaže s ovim što si mi sad ovdje ispripovijedala.

V - A o čemu se radi?

J - E, evo o čemu: ti si sad meni ovdje rekla, a tako si mi uvijek govorila, da su vas one djevojke prevarile, kad su vas to vodile na šetnju.

V - Pa, i jesu! To smo mi brzo uvidile, ali šta smo mogle. Bilo, pa bilo.

J - Dobro to, ali jedna je od vas na tom razgovoru s fra Jozom rekla da ste vi otišle na tu šetnju ko da vidite hoće li vam se Gospa i na drugom mjestu ukazati. Čini mi se da si i ti to nekako potvrdila. A kako to? Kako ste vi smjeli kušati Gospu, hoće li ona za vama, kud god vi pođete ili ste vi morali ići za Gospom?

V - Fra Janko, ja se toga uopće ne sjećam, ali ako tako stoji na vrpci, onda smo mi nešto tako izbulaznile. Ali nas niko ne razumi! To je bio dan iza onoga ružnoga odlaska psihijatrima i ostale stvari. Mi jesmo želile nekamo izać, malo protrkati, ali nismo ni pomišljale da se nećemo na vrijeme vratiti. A, eto, znaš kako je to sve ispalo.

J - Dabro. A zašto ste vi morale reći da ste vi želili Gospu kušati?

V - Ma, ja sad uopće ne znam šta sam tada rekla. Ali treba i nas razumiti. Bili smo djeca, a ne anđeli. Znaš, da niko ne govori uvijek ono što misli. Svak misli da se ponekad može snaći... I svak misli da ne mora uvijek baš sve reći. To je nas zavaralo. Razumi nas! Nije nami bilo zgodno prid onim dvima...

J - Pred kojim dvima?

V - Pa, pred onim djevojkama. Nije lako bilo reć njima u lice da su nas one pnivarile. I, tako smo mi...

J - Neistinu rekle?

V - Dobro. Neka bude. Ali nije to tako strašno. Nismo ništa zlo mislile.

J - Je li vas Gospa kasnije za to prekoravala?

V - Ne, ne! Gospa je bolja od ljudi. Ona nas razumi.

J - Dobro. Neka bude. Ali tu je još netko nešto netočno »provalio«.

V - Ko da je samo jedno!

J - Netko je od vas rekao da vam je navodno Gospa u Cernu rekla da vam se neće ukazivati nego još tri dana.

V - To stvarno ne znam. Ne sjećam se. A i to je neko reka samo da nas puste na miru. Fra Jozo nas je tada strašno izmučio. Odovud odnud. Pitaj ovo, pitaj ono. Pa, opet iznova. Pamet ti stane!

J - A šta vas je sve pitao?

V - Svašta. Svašta i gotovo! O tomu sam ti već pripovijedala. Stotinu nekakvi kombinacija. Bi li nam se Gospa ukazala u crkvi? Bi li ovo bi li ono? Ma, i sad me ufati neka muka kad se onoga sjetim. Mi na sto muka: što smo se dale prevarit; što smo ostavile narod, ono što se kaže, na cjedilu; kako se sad vratit kući da nas ne vide. I stotinu drugi stvari. A on nas se doveza... Pa, možda je neko reka: Ma, pusti nas kraju, neće nam se Gospa ni ukazivat nego još tri dana. Možda je to neko »izvalio«! Ko da je nami lako bilo! Strašno nam je bilo! Pa, kažem: možda je neko reka...

J - Ipak je to nezgodno ispalo!

V - Pa, jest. A nami je bilo najteže. I nećemo valjda u paka zbog toga!

J - Dobro. I, tako ste onda stigli svojim kućama?

V - Pa, da kud ćemo! Ali tek nekako iza devet sati.

J - I, onda ste se valjda smirili?

V - I tamo je bilo muke. Naši su se bili strašno zabrinuli za nas. To sam ti već rekla. I, dok smo mi sve ispripovijedali kako je bilo, otišlo se duboko u noć.

J - Kako vidim, nije vam se ta šetnja baš tako isplatila?

V - Eto, čuo si.

J - Ja mislim: ipak se na kraju radosno pošlo na spavanje?

V - Eee, da je, moj pratre!

J - A šta je opet sada?

V - E, baš kad smo se mi spremali na spavanje, neko je doša i reka da su odveli našega Marinka.

J - Kud su ga odveli?

V - Na Čitluk u Unutrašnji.

J - Pa, dobro. Ništa strašno! Odveli ga pa i vratit će ga.

V - Tebi nije, ali nami je strašno bilo. Mi smo znali da su ga radi nas odveli. A čovjek ne bi mrava zgazio, kako bi rekla moja baka.

J - I, šta onda?

V - Mi smo pošli na Čitluk da ga tražimo.

J - Teško ste ga tada mogli naći!

V - Nismo ga ni našli, ali jesmo se malo ispucali na načelnika i na sve koju su tu bili. Svašta smo govorili! Nek zatvore nas, ako treba, a neka čovjeka puste na miru. I, tako. Svašta i gotovo!

J - A oni?

V - Tako i oni nami. Taman im zgodno ispalo. Jer, kad smo mi došli, oni su svi u jedan glas zagalamili: »Taman ste ko naručeni!« I onda i oni nami svašta... Ma, ne želim sad o tomu ni mislit ni pripovijedat. Pa, pustimo to!

J - Dobro, Vicka. I bolje je tako. - Vi onda kući, da kud ćete?

V - A da kud ćemo! Došli smo nekako oko dva po ponoći.

J - Pješice?

V - Ne, ne! Došli smo autom, nekim našim, kojim smo i otišli.

J - A Marinko?

V - On je došao nekako ujutro.

J - Onda ste se ipak smirili. Možda se nije trebalo toliko ni uznemiravati?

V - Dobro. Eto, recimo da nije.

Put kojim su se vidjelice uputile na šetnju 24. lipnja 1981. godine kad im se Gospa prvi put ukazala

 

 

 

OSMI DAN

(Srijeda 1. srpnja 1981.)

J - Dobro je. I, evo nas, Vicka, nekako do osmoga dana od onoga, svakako čudnovatog, događaja na vašemu Podbrdu 24. odnosno 25. lipnja. Ne znam, a mislim da vam je sad stvarno nekako lakše bilo.

V - Jest nešto. Ali imali smo i tada dosta i nezgoda i muka. Evo, samo ovo: baš toga dana pozvali su i nas i naše roditelje u školu i...

J - Tko vas je pozvao?

V - Ta, znaš ko! Oni iz Unutrašnjega.

J - A što su htjeli od vaših roditelja?

V - A što i od nas! Nagovarali su ji da nam zabrane na Podbrdo jer da će nas proglasiti bolesnicima; da nećemo moći nigdje u školu. I, tako. Stotinu stvari.

J - I, išlo se - da kud ćete?

V - Rodiitelji su tada išli, a mi nismo. Ta, jesmo li se š njima natezali pola noći prije toga! A nisu ni roditelji išli baš uvijek kad su ji zvali.

J - Jasno je da ni roditeljima nije bilo lako. A kako su se oni držali?

V - Dobro. Branili su nas, koliko su znali i mogh. A znaš, da im nije lako bilo.

J - Jesu li onda roditelji vas uvjeravali da bi sve to možda trebalo pustiti kraju ili...?

V - Ma, kakvi! Oni se nisu niičega bojali. Isto ko ni mi. Ta, i nji je Gospa pomagala!

J - I tako ste onda vi dočekali predvečerje i svoj odlazak na Podbrdo?

V - E, da jesmo, moj pratre!

J - Nego, šta?

V - Prije toga došla su k nama dvojica iz općine. Sjedili su kod nas. Pomalo pijuckali i pripovijedali... I, kad je trebalo poći na Podbrdo, oni su nas nekako posjedali u kola li poveli...

J - A kamo su vas poveli?

V - Pa, rekli su nam ko da ćemo tamo do crkve, ko na neko piće, šta li. I dok mo se mi s njima natezali, kola su pošla.

J - Koga su poveli?

V - Mene, Ivanku i Mariju. Bili su uvukli i maloga Jakova, ali njega je mater na polasku izvukla.

J - A Ivan i Mirjana?

V - Oni tada nisu bili tu.

J - A jesu li ta dvojica stvarno bili došli po vas ili su htjeli napraviti neku šalu?

V - Što ja znam! Ja znam, kako je bilo i gotovo.

J - A što su vam stvarno govorili?

V - Pa, to sam ti već rekla: da pođemo š njima ko na neku šetnju, ko na neko ispitivanje i neko piće... Nami su to nekako tako mutili, a oni su znali šta oće.

J - Jeste li se nećkali da pođete?

V - Pa, da šta smo! A oni su nas stalno uvjeravali da to nije ništa. Eto, nek i naš neko slobodno s nami pođe. I tako... Kola pođoše i gotovo.

J - A jeste li dolazili do crkve?

V - Jesmo. A onda je auto prošlo i pošlo preko mosta gore do pošte.

J - Do koje pošte? .

V - Do naše. Tamo preko mosta. Ta, znaš gdje je naša pošta!

J - I onda?

V - Onda smo mi počeli lupati u autu, i oni su stali.

J - I onda?

V - Vratili su nas do crkve.

J - Tim istim autom?

V - Istim, da kakvim!

J - A kako su inače s vama postupali?

V - Pa, dosta dobro, samo što su nas tako zafrkavali.

J - A je li itko od vaših bio s vama?

V - Jest, jest. Sa mnom je bila sestra Zdenka, a s Ivankom njezin brat Mario.

J - A šta oni?

V - Pa, što će! Otimali su se i oni, ali šta možeš.

J - A kako vas je toliko stalo u jedan auto?

V - Bio to neki karavan, kako li ga zovu.

J - Dobro to. Nego, vi taj dan niste vidjeli Gospe?

V - Kako da ne! I te kako! Nikad to neću zaboraviti.

J - A gdje ste je vidjeli?

V - Pa, u autu!

J - U autu?

V - Jest, jest, baš u autu!

J - A kako to? Je li se tada auto kretao ili je stao?

V - To ne znam.

J - A kako sad opet to?

V - E, jednostavno! Tada se od auta nije ništa vidilo.

J - Ne razumijem!

V - Pa, šta ću ti ja! Kad je došla Gospa, ni od auta i ni od koga ni znaka.

J - Opet ne shvaćam.

V - Ma, to je ko kad mi sada vidimo Gospu u onoj sobi. Vidimo Gospu, a drugo ništa niti vidimo niti osjećamo.

J - A jeste li i molile da Gospa dođe?

V - Ne, ne! Ko ti je u onoj gužvi moga na to misliti?

J - Nego kako?

V - E, Gospa se, ko i toliko puta, stvorila među nami i gotovo!

J - Jeste li se čudile, preplašile ili... ?

V - A, nisi ima kad ni na što misliti!

J - Ipak je to bilo čudnovato!

V - Pa, jest. One su se bile strašno prepale, a ja ništa.

J - Koje one?

V - Marija i Ivanka. One su se bile žive ukočile. Zato su im ona dvojica govorila da su vještice i svašta...

J - Koliko se Gospa s vama zadržala?

V - Nije dugo. Nešto nam je rekla, nasmiješila se i otišla.

J - A šta vam je govorila?

V - Ništa posebno. Rekla nam je da se ništa ne bojimo. I tako... Glavno je njoj bilo da nam se javi; da nije na nas zaboravila. Dobra je Gospa!

J - I, što onda?

V - Oni su nas opet zvali ko na neko piće, što li, ali mi smo gledali samo da se što prija izvučemo, pa kući.

J - A što oni?

V - Vratili su nas do crkve i otišli.

J - A vi?

V - Mi smo se zadržali malo u crkvi, malo u župskoj kući, pa onda svojim kućama. I to poprikim putom, preko njiva.

J - Vicka, dobro. A prema ovomu Ivan, Mirjana i mali Jakov nisu bili s vama?

V - Ne, ne! Nisu.

J - A jesu li oni išli na Podbrdo Gospi!

V - Koliko ja znam nisu. Smeli se i oni, pa što će.

J - Onda, oni tada nisu ni vidjeli Gospe?

V - Jesu. Ja mislim, da jesu. Barem Ivan. On mi je kasnije to pripovijedao.

J - Zaista čudnovato. A ovo mi nisi nikada do sada ovako ispripovijedala.

V - E, nije dolazilo na red. Ko će se svega sjetit!

J - I, tako se to svršilo?

V - Pa, jest. Mi smo nekako u sunoćanje došli kući.

J - A narod?

V - Jadni narod! Gori su čekali i molili, pa onda kući. Da kud će!

J - Dakle, već drugi dan uzastopce na Podbrdu ni Gospe ni Gospine djece. A narod se opet nije dao.

V - Nije. Čudan je narod kad pođe za Gospom.

J - Eto, čudan i narod i Gospa!

V - Pa jest! Zato to i jest tako.

Fra Janko razgovara s Ivanom, Vickom i malim Jakovom

 

 

 

Govorljive pojedinosti

GOSPIN IZGLED

 

J - Mi se, Vicka, evo već napripovijedasmo o Gospi, kroz ovo sedam-osam prvih dana njezinih ukazanja, a ti mi još nšta ne reče kako Gospa izgleda.

V - E, ti to sigurno znaš! Koliko sam ti puta o tomu već govorila. Ali, evo opet ukratko: Gospa izgleda kao neka divna djevojka u dugoj sivkastoj haljini, od dvadesetak godina, uvijek s nekim velom na glavi. Oči plave, kosa crna, malo kovrčava, usne i jagodice rumenkaste, lice malo duguljasto. I tako...

J - Oči uvijek plave?

V - Uvijek!

J - A voliš li ti plave oči?

V - To nije važno, ali njezine volim.

J - Kako znaš da joj je kosa crna i, kako kažeš, malo kovrčava?

V - Kako ne bi znala! Uvijek joj se vidi jedan mali čuperak ispod vela.

J - I ništa više nema na njoj? Nekih nakita ili... ?

V - A, ja! Ima oko glave krunu od dvanest zvijezda.

J - Je li ih uvijek baš dvanaest?

V - Ma, ko ji sad broji! Meni se uvijek čini da je tako.

J - A noge? Nisi mi rekla kako noge izgledaju.

V - Noge nisam nikad vidila. Noge joj uvijek pokriva duga haljna.

J - Baš uvijek?

V - Baš uvijek!

J - A kad koraca?

V - Moj pratre, ona nikad ne koraca.

J - Na primjer, kad dolazi ili kad se premješta s jednoga mjesta na drugo?

V - Rekla sam: nikad! Ako želi, ona se samo premjesti.

J - Dobro. A koje je veličine?

V - Ono osrednja. Malo viša od mene. Možda onako ko Ivanka.

J - A je li zaista lijepa kako vi pričate?

V - Ma, šta mi pričamo! Mi kažemo da je lijepa, ali to ti ništa ne kaže. Nju treba vidjeti, pa onda... Moj pratre, to nije naša ljepota! To ti je nešto, nešto... Ma, ne znam više ništa o tomu reći!

J - Možda onako nešto, kako izgleda na onom novom kipu u međugorskoj crkvi?

V - Haaa... Ko na onom kipu!

J - Dobro. Ali kad o tome razgovaramo, nekad si mi pripovijedala da je Gospa ponekad posebno obučena?

V - Jest posebno, što se tiče boje. Nekad je (nije često) bivala u zlatnim haljinama, ali kroj haljina uvijek je isti.

J - A zašto se nekad tako bogato oblači?

V - Šta ja znam. Ta, nije moje da to pitam!

J - To je valjda bivalo u nekim svečanim zgodama?

V - Pa da! To je bivalo na neke veće svetkovine.

J - A sjećaš li se jedne takve zgode?

V - Sjećam, kako ne sjećam. A posebno mi je ostala na pameti jedna njezina svetkovina nekako koncem trećega mjeseca.

J - To je valjda Blagovijest?

V - Ne znam. Ona nam je nešto rekla o toj svetkovini, ali ja nisam upamtila.

J - I nije ti, biva, jasno šta se slavi na tu svetkovinu?

V - I je i nije. Nemoj da se zaletim!

J - E to ti je, Vicka, uspomena na onaj čas kad je anđeo Gospi rekao da će začeti po Duhu Svetomu i roditi Spasitelja svijeta.

V - Stvarno sam na to pomislila, a nisam bila sigurna. Onda je Gospa imala pravo da se tako veseli.

J - A veselila se?

V - Nikad je, ni na Božić, nisam vidila tako veselu. Ma, gotovo da je i plesala od radosti!

J - Dobro. Prijeđimo sad na nešto drugo. Pogotovo kad se, kako kažeš, Gospina ljepota ne da opisati.

 

 

 

IZBOR VIDJELACA

 

J - E sad bismo morali barem pokušati pojasniti nešto što se neće nikada potpuno razjasniti.

V-A šta li je to?

J - Možda će tebi posve jednostavno izgledati, ali to ne znači da ćeš baš tačno i jasno odgovoriti.

V - Ajde počmi, pa vidićemo...

J - Dobro. Daj reci mi šta misliš: zašto je Gospa baš vas šestero izabrala za svoje vidioce?

V - E, moj pratre, ja mislim da smo mi već kušali na to odgovoriti, ali... Sjećam se da si me jednom nešto i »zafrkava« na račun toga. A lako za to! Nego, ja sam tebi govorila, a i sada to ponavljam, da na to ne može niko ništa odgovoriti osim Gospe. Ti znaš i to da smo mi odman spočetka javno, prid svim narodom, pitali Gospu zašto je ona baš nas odabrala.

J - A Gospa?

V - Šta će? Rekla je da je to njezina stvar i da nije tražila najbolje.

J - Možda ni najpametnije?

V -- Nije ni to!

J - Vicka, možda bi ovdje dobro došla ona evanđeoska da Bog (a tako i Gospa) često izabire ludo u očima svijeta, da posrami mudre; i što je slabo u očima svijeta da posrami jake, Oprosti, Vicka, što ovo rekoh! A nije to nikakva sramota.

V - Kakva sramota! Za mene je silna, velika čast da su me Bog i Gospa ovdje uzeli među svoje.

J - A sve drugo, biva, njihova je stvar?

V - Pa dakako! Ona nas je uzela s reda, s ulice, kako se ono kaže. Nije birala ni najbolje ni najgore.

J - Dobro. A misliš li da vas je Gospa baš posve slučajno odabrala?

V - To ne mislim. Ja mislim da Gospa ništa slučajno ne radi. A opet ne znam zašto baš nas. Imala je ona svoje razloge za to, a nije ih morala nami reći. Možda će to nekada biti jasnije. I nami i vama!

J - Možda vas je uzela i zato što ste svi nekako nejednaki. I u dobi i u naravi. Da se onda lakše s vama poigrava; lakše provodi svoje planove.

V - Možda. Ali ja to stvarno ne znam.

J - A vi ste, kažeš, i Gospu pitali za to?

V - Jesmo, jesmo. I to više puta.

J - A ona?

V - Nekoliko nam je puta rekla: »Zar vam je to krivo, anđeli moji?«

J - I nije vam krivo?

V - Ma, kakvi! Ko se ne želi sretati i razgovarati s Gospom! Ta ne znam ko to ne bi želio!

J - Dobro je to. Ali to vam je, kako si mi već rekla donijelo mnogo muka i nevolja. Gnjavili vas fratri, gnjavila milicija; sumnjičilo vas; prijetilo vam svačim i... (da više ne nabrajm!).

V - To jest sve. Niko ne zna koliko smo mi trpili, a pogotovo koliko ćemo mi još trpiti. To zna samo Gospa i (ponešto) mi... Ali to sve nadoknadi jedan susret š njom. To niko ne razumi, ali razumim ja i meni je to dosta.

J - Vicka, stvarno se dobro braniš!

V - Od čega?

J - Eto da ne upaneš u neku moju zamku.

V - Kakvu zamku? Ja govorim što znam i što mislim, a ti onda misli i govori šta oćeš. I ovo je sve vako, pa ako razumiš, razumiš...

J - Dobra ti je ta! Nešto razumim, a nešto ne razumim. Ali od svega mi je ipak najzanimljivije zašto je Gospa izabrala maloga Jakova.

V - Ja ne mogu reći da ja to znam. Ali niko od vas ne zna maloga! Meni je uvijek ostalo na pameti kako je Gospa odman spočetka jednom rekla: »Vi idite, a neka mali Jakov ostane sa mnom.« To je neobičan dečko. Znala je Gospa...

J - Dobro. A što mu je tada Gospa govorila?

V - Niko to ne zna. Niti će možda ikada znati. On je kao kamen u čuvanju tajna!

J - Pa zar nije tebi, kao nekoj svojoj voditeljici, to nikada rekao?

V - Nikada ni jedne riječi! A Gospa mu je sigurno nešto važno rekla. Eto, to ti je Jakiša!

J - Dobro. Eto, recimo.

V - Ma, šta recimo! Ovo ti je ovako, a ti onda razmišljaj.

J - E, kad je bo sve tako, reci mi još ovo: šta misliš, zašto je Gospa na kraju Jakova i tebe izabrala kao stalne svjedoke svoje prisutnosti u Međugorju?

V - Ne znam. A mislim da je Gospa ipak imala svoje razloge za to. On je najmlađi od nas, a ja sam najstarija. A kad smo se mi najesen prve godine počeli razlaziti, ono tamo - ono ovamo, Gospa je meni jasno rekla: »Ostani ovdje s Jakovom!« I, ja sam ostala.

J - A je li ti to nezgodno bilo?

V - Ne, ne. Ni najmanje!

J - I, nije ti to žao?

V - Ma, nimalo! Šta će mi bit žao? Zna Gospa što radi.

J - Vicka, to je stvarno zgodno rečeno. I nadam se da se Gospa nije prevarila. Nego, još ovo!

V - Šta li je sad opet to?

J - Možda je to i smiješno, ali reci mi: da li Gospa zna vaša imena?

V - Haaa... Zna li naša imena! Ma, ona nas je odman prvi dana zvala našim imenima.

J - Je li tebe ikada tvojim nazvala?

V - Sigurno više od stotinu puta!

J - Kako te zove, Vidom ili Vickom?

V - Kako kada. Nekada Vidom, nekad Vickom.

J - Dobro, Vicka. Još će negdje usput o ovome biti govora. Za sada toliko.

 

 

 

MIR, MIR, MIR I - SAMO MIR!

 

J - Ne znam, Vicka, da li se sjećaš: govoreći o trećemu danu ukazanja, rekli smo da ćemo se još jednom vratiti na svršetak toga ukazanja.

V - Ja se stvarno ne sjećam.

J - A zar se stvarno ne sjećaš onoga doživljaja s Marijom?

V - A, da! Pa već sam ti rekla ono glavno: kad se Gospa s nami pozdravila, Marija je nešto požurila sama. I kad je došla nad našu Lokvetinu...

J - Kakvu Lokvetinu?

V - Ma, nad onu uvalicu podno našeg brda.

J - I šta onda?

V - Kad je ona došla tu, kaže, ko da ju je nešto odvuklo, ko da je nešto bacilo na stranu i...

J - I onda?

V - Onda joj se tu samoj ukazala Gospa. Marija nam je poslije rekla da je Gospa bila strašno žalosna; da je u ruci držala neki veliki križ i da joj je ko kroz plač govorila: »Mir, mir, mir i samo mir!« Marija se nekako strašno pripala.

J - I onda?

V - Onda smo naišli mi. Ugledali smo Mariju i pošli k njoj. Mi smo mislili da joj je došlo nešto slabo, a ona nam nije mogla odman ništa o tomu pričat, pa nismo pravo znali što joj je.

J - I što onda?

V - Uzeli smo je nekako za ruke i pošli š njom kući.

J - Je li mogla ići?

V - Jest, ali jedva i polako. Onda se malo ojačala, i došli smo š njom kući. Tu nam je onda ona ispripovijedala šta se š njom dogodilo.

J - Dosta dobro si to ispripovijedala, ali nisi napomenula ono najglavnije.

V - Šta li je sad to? Ja se toga ne sjećam. A ko će se svega sjetiti?

J - Dobro si, dobro. Ali nitko osim Marije ne napomenu da je to bio jedan od najozbiljnijih časova Gospinih ukazanja.

V - Ja ni sada ne znam na što ti misliš.

J - Vicka, ja te shvaćam, ali upamti (i nemoj to nikada zaboraviti!): tada je Gospa stvarno saopćila čovjeku ono najvažnije iz svoje poruke.

V - Ja te ni sad ne svaćam.

J - Pa kako se ne sjećaš da je tada Gospa mahala nekim dosta krupnim, tamnim (a ne posve crnim, kako se govorilo) križem i ponavljala ono kako si već rekla: »Mir, mir, mir i samo mir!« A onda je kroz plač dva puta ponovila: Mir mora zavladati između Boga i čovjeka, a i između ljudi!« A to je, Vicka, SVE što nam je Gospa, došavši među nas htjela reći. A sve drugo, zapravo, kao što su molitva, post i pokora, samo su sredstva do toga mira.

V - Sad se i ja toga sjećam. Ali ti školovan i pametan, pa znaš sve to izvodit, a ja...

J - Ne, Vicka, nisam ja ovo izvodio sam od sebe. Ovo mi je sve dva puta ispripovijedala Marija. A i jedan razborit svećenik mi je o tomu pripovijedao. Zato ja ovo držim jednim ad najozbiljnijih časova iz Gaspinih ukazanja. Jer, Gospa zapravo i jest tu da izmiri čovjeka s Bogom...

V - Pa znam ja to! Samo malo čudno da to Marija nije malo glasnije govorila.

J - Ti znaš Mariju. Ona vjerojatno ni sama nije dovoljno shvatila dubinu tih riječi. A rekla ih je onomu komu je trebala. I one su toliko puta ponovljene s oltara kao Gospine riječi. Ne mora se uvijek navoditi prijenosnik.

V - Dobro, dobro. Tako je.

J - Vicka, meni je veoma i drag i dragocjen ovaj podatak.

V - U redu. To je i meni drago.

 

 

 

SEDAM OČENAŠA

 

J - Da, to je u redu: Nego, kad god se govori o događajima u Međugorju, gotovo uvijek se uz to postavi pitanje: što su ta djeca, vidioci toliko s Gospom radili ili što sad rade? Općenito se odgovori da su djeca molila, pjevala i ponešto (možda i previše) Gospu zapitkivala. I tako... A na pitanje šta su molili, obično se odgovori da ste molili sedam Očenaša, sedam Zdravomarija i sedam Slava Ocu, a onda (kasnije) i Vjerovanje.

V - Dobro. Pa što tu ima čudnovato?

J - Ma, ima tu, barem po mojem mišljenju, i nejasnih stvari. Ja bih baš to nejasno, koliko se dadne, htio razjasniti.

V - Pa ajde! A ja šta znadnem,...

J - Dobro. Ja bih te kao prvo pitao: Kad ste vi počeli pred Gospom (i s Gospom) moliti sedam Očenaša?

V - Ti si me to i prija pitao, a ja (nakon svega) mislim ovako: Niko nikad neće točno znati kad je to bilo.

J - A neko je negdje (i pismeno) tvrdio da je to bilo i da vam je Gospa to preporučila odmah drugoga dana, dvadeset i peti šestoga osamdeset i prve.

V - Tada nije sigurno! To je bio naš prvi pravi susret s Gospom. Mi nismo od uzbuđenja i straha znali ni gdje nam je glava, a kamoli...

J - Pa ipak ste nešto molili?

V - Jesmo, da šta smo! Mi smo molili Očenaše, Zdravomarije i Slava Ocu. Nismo ništa drugo ni znali! Ali koliko smo ji izmolili, to niko ne zna.

J - Neće možda nikada ni znati?

V - Sigurno nikada! Niko osim Gospe.

J - Dobro, Vicka. Nego uz to se često nagađalo tko vam je prvi rekao da baš to molite. I pri tomu se obično spominjala Mirjanina baka, kao da vam je ona rekla da to molite.

V - Možda jest, a nije ni to sigurno. Mi smo pitali naše žene "što bi mi molili kad Gospa dođe. One su gotovo sve govorile da je najzgodnije sedam Očenaša. Neko je govorio i Gospinu krunicu, ali to se u onoj gužvi na Podbrdu nije nikada moglo izmoliti. I najviše je bivalo ovako: mi bi počeli moliti, Gospa bi došla, i onda bi prešli na razgovor, na pitanja tako... Znam sigurno da smo nekoliko puta mi izmolili sedam Očenaša, a Gospe nema.

J - onda?

V - Onda bi nastavili molit dok Gospa ne dođe. Nije to baš tako! Gospa je i nas kušala... I tribalo je dosta vrimena dok se to nekako sredi.

J - Ali, Vicka, gotovo uvijek se ponavlja da vam je baš Gospa rekla da se moli tih sedam Očenaša!

V - To ona jest rekla ali malo kasnije.

J - Koliko kasnije?

V - A ne znam točno. Možda poslije pet-šest dana. A možda... Ma, ne znam! Kao da je to toliko i važno?

J - A je li to Gospa preporučila samo za vas vidioce ili... ?

V - Pa i za narod. Za narod više nego za nas.

J - Je li Gospa rekla zašto, na koju nakanu da se to moli?

V - Jest, jest! Najviše za bolesnike i mir u svijetu. I tako... Nije to ona baš jasno određivala.

J - I tako se to onda natavilo?

V - Pa jest. Mi srno najprije u crkvi počeli redovito molit sedam Očenaša.

J - A kad je to počelo?

V - Ne znam točno, ali ja mislim desetak dana iza prvoga ukazanja. Mi smo imali susret s Gospom tamo na Podbrdu, a onda smo išli u crkvu i s narodom molili sedam Očenaša.

J - Vicka, toga si se dobro sjetila. Ja sam, preslušavajući jednu vrpcu, ustanovio da ste vi prvi put s narodom poslije mise u crkvi na drugi srpnja osamdeset i prve molili sedam Očenaša. Ali, ipak to niste molili baš svaki dan. Jer, na vrpci od desetoga srpnja jasno je zabilježeno kako svećenik na kraju mise obavještava narod da vi vidioci tada niste tu, a da nećete ni doći. Ja mislim da ste vi toga dana (ti znaš i razlog za to) bili sakriveni u župnom stanu.

V - A, da! Znam, znam. Tada smo imali i viđenje u župskomu stanu.

J - Dobro to. Nego da se ipak vratimo malo unazad?

V - U redu, ako treba.

J - Ovdje bi negdje trebalo riješiti nešto, što nije baš tako jednostavno. Naime, ovako: vas se optužuje da ste dali nejednake odgovore u vezi sa sedam Očenaša.

V - Kakve odgovore?

J - Pa kaže se da je (na isti upit) jedno od vas reklo da vam je jedna baka rekla da molite sedam Očenaša. Drugo je reklo da je to stari običaj moliti u vašem kraju, pa... A treće da vam je Gospa rekla da to molite.

V - Dobro. A u čemu je sad problem?

J - Što je od ovoga troga istina?

V - Sve troje je istina!

J - Kako sad to?

V - Pa jednastav:no. Jest: istina je da su nam žene (eto, jedna baka!) govorile da molimo sedam Očenaša. Isto je istina da se u našemu kraju, osobito zimi, zajednički molilo sedam Očenaša. A istina je i to da je to i Gospa, i nami i svemu narodu, priporučila moliti. Samo je Gospa još nadodala Vjerovanje. Ma, šta tu ima lažno i čudnovato? Ja mislim da je moja baka i prija ukazanja svaki dan molila sedam Očenaša.

J - Ali to je troje vas govorilo!

V - To je još lakše. Svako je govorilo istinu, a ni jedno nije reklo sve što je tribalo. To je meni jednom lijepo protumačio jedan svećenik od Vinkovaca. Otada mi je stvarno to sve jasno.

J - Dobro. Eto, neka bude tako. Ja isto tu ne vidim nekoga problema. To je naša obična stara molitva. To se molilo i u mojoj kući sve dok sam ja tamo dolazio. Ta, to je obična molitva, samo što je vezana uz biblijski broj sedam.

V - Ja ne znam ništa o toj vezi s Biblijom. Samo znam da je to naša molitva koju je Gospa privatila i priporučila.

J - Dobro. Ostavimo to, nego mene, uz ovo, još nešto zanima. A gledat ću što ukraće da kažem: rneni je to bilo, a i mnogima je zanimljivo, zašto vi vidioci spočetka niste redovito dolazili na cijelu večernju misu?

V - A šta tu ima čudnovato? Nije nas niko pravo ni zvao, a Gospa nam se baš u to vrime ukazivala i na Podbrdu i kasnije doli u selu. Mi smo išli na misu nediljom, a drugo kad bi stigli.

J - Vicka, misa je nešto sveto, nešto uzvišeno, najuzvišenije što se događa u cijelom svemiru, pa...

V - A znam i ja to. Ta to sam čula stotinu puta i u crkvi, ali mi se nekako ne vladamo tako. Gospa je nami isto o tomu govorila. Znam kad je jednoj od nas rekla da je bolje ne ići na misu, nego ne slušati misu kako treba.

J - Je li vas Gospa ikada na tu misu pozivala?

V - S početka nije nikada. Pa, išli bi, da nas je pozivala! A kasnije jest. Nekad nam je govorila i da požurimo jer ćemo zakasnit na misu. Ma, znala je Gospa šta radi!

J - A otkad vi redovito idete na večernju misu?

V - Otkad nam se Gospa ukazuje u crkvi.

J - A to je?

V - Nekako od sredine prvoga mjeseca osamdeset druge. Tako mi se čini.

J - Dobro ti se čini. Ali za sada toliko.

Fra Janko u razgovoru s Vickom

 

 

 

GOSPIN POST

 

J - Sad bismo trebali nešto porazgovarati o jednoj stvari o kojoj se baš najbolje ne slažemo.

V-A ko da je jedna!

J - Dobro. Da ne zanovijetam: radi se o postu koji se preporučuje u Međugorju, a neki se s time ne slažu.

V - Kako misliš?

J - Ma, ima ih koji kažu da možda Gospa nije naredila baš tako strogi post kako se pripovijeda.

V - Pa, i nije ga naredila nego samo priporučila! Tako sam ja puno puta čula i s oltara.

J - Dobro. A šta bi sad ti nekomu rekla da te netko o tomu zapita?

V - A, rekla bi mu da Gopa želi da se tako posti, pa ko oće - oće.

J - Dobro. A bi li mu rekla da je Gospa taj post izmislila ili... ?

V - Ma, meni žene kažu da se tako postilo još davno i prija Gospe. Pa zašto ne bi i sada?

J - Ono se jest tako postilo. To se zvalo »sušenje« illi »žežinjanje«. Moja je pokojna majka tako propostila barem dvadesetak Božića. Samo bi na podne mjesto vode uzela čašicu crnoga vina.

V - To je sigurno za te činilla!

J - Pustimo to, Vicka! Kako ti svoje tajne čuvaš!

V - Dobro je. Šalim se. A eto, kako je to neko činio nekad, tako neko čini i sad.

J - A šta će biti s onima koji to ne rade?

V - Ma, šta će bit! Neće nitko radi toga u paka. Ja tako mislim.

J - A kako je to stvarno Gospa rekla?

V - To je bilo malo kasnije kad nam je ona govorila da triba postiti i moliti za obraćenje grešnika. Mi smo je pitali kako treba postiti, a ona je rekla o kruhu i vodi. Mi smo onda rekli svećeniku. I tako... To je ko i ono o sedam Očenaša. To se tako počelo moliti i postiti, a onda je ona rakla da se tako moli i posti.

J - Što je prije preporučila: sedam Očenaša ili taj strogi post?

V - Prije sedam Očenaša. Ja mislim, a nisam baš sigurna, da je Očenaše i Vjerovanje priporučila već peti ili šesti dan, a post malo kaisnije.

J - Ne bi se, biva, nikako mogla sjetiti kad je to točno bilo?

V - Ne bi. Šta ću govorit kad ne znam! Znam da je i to dosta brzo bilo.

J - A jesi li sigurna da ga je Gospa zaista preporučila?

V - E to jesam. Toga se dobro sjećam.

J - Dobro to. Nego, možda se ipak malo pregoni u preporuci toga posta?

V - Ja to ne znam. To nije moja stvar.

J - A ja mislim da si i ti u tomu malo pregonila!

V - Kako misliš?

J - Pa postila si više nego si trebala.

V - E to je moja stvar!

J - Jest tvoja, ali nije samo tvoja. Mora se čuvati i zdravlje.

V - Ma, da šta nego mora! Ja sam u tomu svoje čuvala.

J - Dobro. A od čega si ti bila izgubila onoliko kilograma?

V - To je opet druga stvar. Pustirno sad to!

J - U redu, Vicka! A imaši li još štogod o postu?

V - Pa šta ću! Ko posti dobro čini, a ko ne posti, ne griješi. Osim ako ne posti ono što naređuje Crkva.

J - U redu je to. A može li se još ikako postiti?

V - Ma, nije moje da ja o tomu govorim. A čuo si i s oltara o tomu toliko puta. Glavno je da se posti, kako ko može.

 

 

 

PRVI NASTUP U CRKVI

 

J - E sad bi, Vicka, nakon svega ovoga, bilo zanimljivo što jasnije ustanoviti kad ste se vi vidioci kao takvi počeli javno pojavljivati u crkvi?

V - Ne znam točno, a mislim da je to bilo na večernjoj Misi desetak dana od prvoga ukazanja.

J - A kad je bila ta misa?

V - Pa eto, rekla sam ti: desetak dana od prvoga ukazanja. Ma, ko ti je to u onirn časovima magao pamtit! Ali u zadnje vrime neko mi je reka da je ta misa snimljena i da je bila na drugi sedmoga. Kažu da je snimljeno i to kako mi poslije mise molimo s narodam sedam Očenaša.

J - Vicka, dobro si to čula. Tu vrpcu sam i ja u zadnje vrijeme preslušavao. I prema vrpci je jasno da ste vi drugi i treći sedmoga molili s narodom u crkvi sedam Očenaša. Toga dana nešto ste u cnkvi i govorili narodu. Sjećaš li se tko je i šta je govorio?

V - Mislim, da smo nešto govorili ja i mali Jakiša. Drugi se nisu dali natjerat. Moj pratre, nije to lako bilo!

J - Dobro. A kako vam je to palo na pamet?

V - E, župnik nas je natjerao! Muke su to bile, ali što ćeš!

J - A bi li ti sada rado preslušala kako je to bilo?

V - I bi i ne bi! Znam da je to bilo jadno. Nisam pravo ni za se znala. Ali dobro, ako imaš, možemo malo poslušat.

J - Evo, jedan mali isječak.

Fra Jozo: Sada djeca, na kraju ove mise, koja su imala svoje viđenje i svoj susret s Gospom, žele moliti za sve vas i za vaše doma. Nemojte razgovarati... Svi ćete ih vidjeti...

(Vidioci mole sedam Očenaša, Zdravomarija i Slava Ocu...)

Fra Jozo: Sada će vam djevojke reći - ja ne znam što će - a valjda će vam reći o svojim iskustvima kroz ove protekle dane... I, nadam se da ćete ih shvatititi... Sad će govoriti jedan dečko koji se ne vidi iza oltara... Jakov govori: »Ja sam danas Gospe pitao da nam ostavi nekakav znak... A ona je samo vako (potvrdno) klimnula glavom i nestala je... Na svršetku odlaska rekla nam je: »Zbogom, anđeli moji dragi.«

J - Eto, vidiš, Vicka, kako je to nekako izgledalo. A da li bi to sada drukčije bilo?

V - Možda bi, a možda i ne bi. Ne bi puno.

J - Dobro. Nego, jeste li vi tada i otada svaki dan dolazili u crkvu i molili s narodom?

V - Jesmo. A nismo baš svaki dan. Nekad bi nas štogod pomelo.

J - A što bi vas pomelo?

V - Pa nekad smo se krili. Bivalo je svašta!

J - Od čega ste se krili?

V - Od milicije ili...

J - Možda onda kad ste ono s početka nekoliko puta imali susret s Gospom u župnom stanu?

V - Baš tada. Ali pustimo to. O tome smo nešto govorili.

J - Zmam da jesmo ali ipak. S jednoga snimka se vidi da vi nekako tada, a bilo je to 10. srpnja, niste došli u crkvu i da nećete ni doći. To je župnik rekao javno narodu s oltara.

V - A je li rekao zašto to?

J - Nije, samo im je to saopćio.

V - Bolje da nije. A to je bilo baš onda kad smo se mi sakrivali od milicije.

J - Pa, zašto ste se krili?

V - A, ne znam ni ja. Možda nam ne bi niko ništa. Ali ko zna? Bili su nas nekako ustrašili.

J - Dobro, da ovo zaključimo. Dakle: možemo reći da ste vi već deveti dan od prvoga ukazanja počeli redovito s narodom u crkvi moliti sedam Očenaša.

V - Eto, ti kažeš. A znaš što kažeš.

 

 

 

POTEŠKOĆE S NARODOM

J - A sada nešto sa sasvim drugoga područja. Koliko znam, već treći dan ukazanja bilo je s vama nekoliko stotina vjernika (a mažda i nevjernika!), a četvrtog dana već nekoliko tisuća. Jesi li ikada razmišljala što je i tko je taj narod sabirao?

V - Jesam razmišljala, a o tomu smo nešto već govorili. Ja zna:m samo jedno: mi nismo ni na kakav način nikoga zvali.

J - Dobro. Ipak mi nešto reci i ovdje.

V - Ma, čini mi se da sam ti već rekla da je to bila Gospina briga. A pomagala joj je i ona galama što se bila digla oko nas. Da ko bi drugi kaza, na primjer, onim iz Smedereva, Negotina i... da se na Podbrdu nešto čudesno događa?

J - A dalazili su, biva, i oni?

V - Pa, da šta su! I to: najprija bi došli našim kućama. Ljudi umorni, jadni, gladni... Moraš se onda brinut za nje. Da šta ćeš!

J - Muka je to bila!

V - Da šta nego muka! Najteže je bilo za konak. Bog je dao, bilo je ljeto i rana jesen, pa nekako se moglo.

J - Inače, narod je, koliko znam, bio dosta uredan i s nekim se poštovanjem prema vama vladao.

V - Jest to. Ali niko ne može zamislit koliko je muke bilo s tim narodom.

J - U kom pogledu?

V - E bolan pratre, zamisli samo ovo: već od četvrtog dana nji je na hiljade dolazilo na Podbrdo već u podne ili još ranije. To se peklo na suncu u onim dračam bez hrane, bez vode i svačega.

J - Valjda su nosili nešto sa sobom?

V - Da što su nego nosili! Ali što je boca vode ili... ?

J - Vjerojatno su onda navaljivali u selo i tražili štogod od vas?

V - Pa, da šta! Naročito kad bi završilo ukazanje. To bi se sve strkalo doli u nas pa tražilo šta god ko ima. Vodu, vino, kruh i svašta.

J - A vi?

V - Davalo se sve dok se imalo. Ali brzo nestade vode i u nas. Znam čovjeka, a znaš ga i ti, koji je dijelio ne samo vodu nego i vino i rakiju dok je išta bilo. A i kupio je sedam, osam cisterna vode i davao je narodu.

J - Dobro je to. Imao je barem priliku da dobro proda vino i rakiju!

V - Ma, šta da proda. Nikomu nije uzeo ni jednoga dinara!

J - To je zaista lijepo. A Bog i Gospa će mu to jednom bogato naplatiti.

V - Da ko će drugi! A znaš ti njega. To je onaj čovjek što su ga puno gnjavili radi nas i Gospe. Zato ga Gospa jednom pasebno blagoslovila, a i ljubila ga je.

J - A kako je to bilo?

V - To je bilo ujesen osamdeset i prve. Mi smo imali naš redoviti susret s Gospom, baš u našoj kući. Taj put nam je Gospa dosta govorila o fra Jozi. A onda nam je rekla da pozovemo toga čovjeka. On je bio kod nekog kazana. Pekla se rakija. Mi smo mu rekli: »Dođi! Zove te Gospa!« On je doletio, a mi smo mu rekli da Gospa kaže da malo ima takvi ljuidi ko što je on, i da ga Gospa posebno blagosiva. A onda ga je i poljubila.

J - A znam, znam! To je bio vaš Marinko.

V - Je, je. Marinko glavom!

J - Ja sam jednom i razgovarao o tomu s njime. On mi je sve to isto tako ispripovijedao. Ja sam ga čak pitao i to da li je osjetio Gospin poljubac?

V - Pa, šta ti je rekao?

J - Rekao mi je da poljupca nije posebno osjetio, ali da ga je toga časa svega prošla kao neka »struja« kako on kaže. I da to nikada u životu neće zaboraviti. Ali toliko o tomu. Odosmo s predmeta našega razgovora. Reci mi samo još kad se taj narod razilazio od vas?

V - A kako ko i kako kad. Bilo ji je koji su tu ostajali i po dva-tri dana. Ali najnezgodnije je bilo što nami vidiocima nisu nikako dali mira. Svak je htio da s nami porazgovara. Ovaj te pita ovo, onaj ono. Ko će svakomu odgovorit! A mi smo i to želili.

J - Pa kako onda na kraj?

V - Ja sam se brzo dasitila pa bi se popela na jedan balkon. A i jesam grlata pa odatlen bi im govorila.

J - Ko pravi govornik!

V - Ma, ko pravi govornik. Pune su ulice naroda, a tako i dvorišta, pa kako ćeš drukčije!

J - A šta bi im govorila?

V - Govorila bi im šta bi znala. Šta bi mi tada palo na pamet, a što nji zanima.

J - O ukazanjima, o čemu li?

V - Pa da o čemu! Govorila sam kako je došlo do ukazanja, kako Gospa izgleda, šta poručuje i tako.

J - Narod sluša?

V - Sluša, ali opet neko pita ovo, neka ono.

J - A ti odgovaraš?

V - Pa odgovarala sam šta sam znala i šta bi se onoga časa sjetila. Ta, nisam ni ja puno toga znala.

J - A drugi vidioci? Jesu li oni razgovarali i odgovarali?

V - Jesu. Ali najviše ja. Svi su nekako odbijali na me. A ja se nisam ništa bojala. Šta znam, znam.

J - I tako bi se konačno narod smirio i razišao?

V - A da kud će najposlije! Samo, to bi puno puta trajalo do iza ponoći.

J - A koliko je dugo to tako bivalo?

V - Pa dva-tri mjeseca. A jest i više! Samo, nije baš svaki dan. Kasnije, u jesen, najviše subotom i nediljom.

J - Vicka, vidim da vam sve skupa nije bilo lako. Pravo je čudo da ste to i izdržali.

V - A, maj pratre, ta i sad nam je tako. Evo, i ovoga zadnjega ljeta nisam se gotovo po cijeli dan mogla pravo smiriti. Više puta nemaš vrimena ni štogod pojesti, a kamoli...

J - Pa, ipak se izdržalo?

V - Evo, vidimo da je. Ali neka nam Gospe.

J - Kako misliš?

V - Ma, ona nam je posebno pomagala. Ne bi se to nikako moglo drukčije!

 

 

 

VIDIOCI S CIVILNOM I CRKVENOM VLAŠĆU

 

J - Vicka, već si mi rekla, da vas spočetka nije nitko shvaćao. A nije to ni bilo baš tako jednostavno. I posve je naravno, da su se u vaš tadašnji život uplitale i civilne i crkvene vlasti. Pa, sad nešto o tomu.

V - E, ne znam šta bi ti rekla! A eto, ti si već reka da nas nije niko svaća i to ti je dovoljno. Gnjavili su nas i jedni i drugi i gotovo.

J - Dobro. Već mi je jasno, da vas oni iz civilne vlasti nisu ni mogli shvatiti i da su se radi toga bili smeli. A znamo, uglavnom, :i kako su se prema vama

držali. Nego, kako su se ovi iz crkvene vlasti prema vama vladali?

V - I oni su nas isto dosta gnjavili.

J - A tko je to radio?

V - Spočetka najviše župnik fra Jozo, a i drugi svećenici. Stalno nas je nešto sumnjičilo... ispitivalo... gnjavilo... Ali, ja sad ne bi ništa više.

J - Čuo sam da vas je i naš biskup jednom spočetka nešto ispitivao?

V - A, jest, jest! To je bilo, čini mi se, nekako pred svetoga Jakova. Tada je u nas bila krizma, pa on je prija krizme nešto doša.

J - Dobro. A što ste vi imali s time?

V - Ma, tada se Međugorje bilo svuda pročulo, a on je onda iskoristio priliku da s nami porazgovara.

J - Valjda vas je nešto ispitivao?

V - Pa da šta! Ali najprija nas je svako napose zakleo da ćemo govoriti istinu. A onda nas je ipitiva.

J - A šta vas je pitao?

V - Eto to. Jesmo li stvarno vidjeli Gospu? Kako je to bilo? Kako Gospa izgleda? Što nam je govorila. Tako, nešto o tomu.

J - A jeste li mu vi slobodno o tomu govorili?

V - Pa, da kako nego slobodno, iako to nije bilo baš tako jednostavno. Mi djeca, a biskup je biskup.

J - Ali čini mi se da je tada ipak došlo do nekoga nesporazuma između biskupa s jedne i Mirjane i Ivanke s druge strane?

V - A jest nešto. One su od straha od te zakletve kasnije rekle da su tamo i pušile.

J - A jesu li pušile?

V - Sigurno da jesu ako su to priznale. Onako za »šegu«. Ali one nisu tamo otišle da puše. Ta mogle su pušiti i kod kuće! A biskup je reka da su lagale što to nisu odman priznale.

J - A jesu li one baš radi taga izašle izvan sela?

V - Ne, ne! Mi smo se odman izjutra dogovorile da ćemo popodne tamo malo na šetnju. A govorila sam ti kako su one otišle bez mene i kako sam ja kasnije došla k njima.

J - Dobro. A jesi li ti pušila?

V - Ajde, sad počni i ti! Nisam. A šta bi bilo da i jesam! Biskup je i mene na to fatao, ali ne mogu ja reći da jesam kad nisam.

J - No, pustimo to. Nego, je li biskup bilježio vaše odgovore?

V - Nije. Šta će ji bilježit kad je sve na magnetofon snimao!

J - Dobro. A je li vas on uvjeravao da u tim, vašim viđenjma nema ništa, da vam se možda nešto pričinja i slično?

V - Ne, ne! On je onda bio puno drukčiji nego sada. Govonio nam je da budemo dobri, da se puno molimo Gospi. I, tako... A na krizmi je javno i glasno rekao pred svim narodom da mi ne lažemo, da nas nije niko zaveo a da istinu govorimo.

J - A kakav je bio rastanak?

V - Fin. Onako prijateljski. Sve je bilo fino.

J - To vam je onda valjda bilo drago?

V - Pa, da šta je! Kako ne bi?

J - A kasnije je došlo do nekih nesporazuma između biskupa i vas?

V - Pa jest. Ali nismo mi krivi da se saznalo za to. Ti se možeš sjetit da si baš ti jednom mene o tomu ispitivao. I ajde reci šta sam ti rekla!

J - Sjećam se. Ja sam te molio da mi taj nesporazum malo objasniš, a ti si mi rekla (:ne znam jesi li me varala!) da mi ne možeš o tomu govoriti što ne bi za to pitala Gospu. Ja sam ti rekao da upitaš Gospu i da mi to onda razjasniš.

V - A ja?

J - Ne znam da li si Gospu ikada išta o tomu pitala, a znam da mi poslije nisi ništa o tomu govorila.

V - Dobro. Onda zaboravimo na to.

J - Može, može! Sad me to stvarmo ni ne zanima. A mislim da će sve to jednom biti jasnije.

V - I ja se nadam.

Fra Janko razgovara s Ivanom

 

 

 

NOVINARSKO-TELEVIZIJSKA UZNEMIRAVANJA

J - E, idemo sad, Vicka, dalje. Svi znamo da su vas onih prvih dana i mjeseci i kršćanske i nekršćanske novine uznemirivale, svašta pisale i o vama i o Gospinim ukazanjima. Ali ne bih ja sada o tomu nego reci mi samo ako se sjećaš: da li si ti tada sama dala neki intervju, neku izjavu za neke novine?

V - Jesam, jesam.

J - Sjećaš li se koje su to novine bile?

V - Misliš ime novina?

J - Jest, baš to.

V - Novine su se zvale Reporter.

J - A sjećaš li se novinara koji te je intervjuirao?

V - Ne sjećam. Nisam mu ni onda znala imena.

J - A da li je on stvarno s tobom razgovarao?

V - Stvarno, dakako!

J - Gdje je to bilo?

V - U župskom stanu.

J - Kako dugo ste razgovarali?

V - Dosta dugo. Ja mislim: više od sat vremena.

J - Jesi li ti sama s njim bila?

V - Nisam. Bio je s nami i fra Slavko, a nji su bila dvojica. Nas dvoje i nji dvojica.

J - Još netko?

V - Sad se ne sjećam. Mislim da nije niko.

J - A što te je sve novinar pitao?

V - Pa o svemu. Znaš novinare! Šta je bilo, kako je bilo?

J - Jesu li ti oni rekli da je to za novine?

V - Jesu da je za novine, a nisu da je za Reporter.

J - A šta si rnu ti stvarno govorila?

V - Sve što me je pita ako sam znala. Poslije bi volila da nisam, ali jesam.

J - Jesi li ti ikad vidjela te novine?

V - Jesam.

J - Jesi ti to u njima i čitala?

V - Jesam i to.

J - Jesi li ih možda sačuvala?

V - Ma, ne! Šta ću čuvat? To su neke prljave novine.

J - A znaš li, je li te novinar vjerno prenio?

V - Pa, je dosta vjerno.

J - Dobro, Vicka! Nego, i televizija vas je, koliko se sjećam, pokoji put prenosila?

V - Jest jednom malo maloga Jakova.

J - A vas?

V - Nas nije. Mi se nismo dali.

J - A jesu li kušali?

V - A, kako nisu! Jednom je bila došla cijela ekipa iz Sarajeva da nas snima.

J - Pa?

V - Mi se nismo dali. Sakrili smo se u Jakišinu kuću i nismo nikako tjeli na van.

J - A jesu li vas zva:li?

V - Da šta su! Obilazili su oko kuće. Zvali nas barem na prozor, ali - džaba!

J - Dobro. A zašto im niste dopuštali da vas snime? Obično djeca vole da ih se vidi na televiziji ili negdje slično?

V - Mi to nismo volili. Osobito u tomu slučaju. Što će se neko ismijavati s nami ili s Gopom? Imaju oni i drugi poslova.

J - Sjećaš li se, tko je iz ekipe najviše oko toga nastojao?

V - Neka Dubravka. Ona je najviše oblićala.

J - I, na kraju?

V - Na kraju niišta. Kad isu vidili da ne ide, otišli su oklen su i došli.

 

 

 

NOĆNI DOŽIVLJAJ NA PODBRDU

 

J - Pričalo se, Vicka, da ste vi spočetka (a i kasnije) često puta i po noći išli na Podbrdo, mjesto prvih Gospinih ukazanja. No, mene sad posebno zanima jedan vaš takav noćni odlazak nekako dvadesetak dana iza prvoga ukazanja. Da li se ti toga sjećaš?

V - Možda misliš na onaj odlazak kad nam se ukazao onaj svijetli balon i...?

J - Da, da! Baš na to.

V - Sjećam - kako ne sjećam! To neću nikad zaboraviti.

J - Pa daj nešto o tomu. Tko je sve išao? Što vas je gore vuklo? U koliko je to sati bilo? I, tako...

V - To je bilo (ne znam točno) nekako iza deset, možda u jedanaest sati. Točno se ne sjećam. A išlo nas je dosta. Možda oko četerdesetero.

J - Tko je išao od vas vidjelaca?

V - Ni toga se sad točno ne sjećam. A znam da smo bili ja, Ivan i Marija.

J - A zašto tako kasno?

V - Pa, Gospa nam je rekla da tada gori dođemo. Mi smo to rekli našim po komšiluku. I tako smo pošli. Mnogo nas je išlo boso.

J - I što kad ste došli gore?

V - Počeli smo moliti.

J - Jeste li očekivali Gospu?

V - Pa da šta smo! Znali smo da će ona doći. Da što nas je zvala? Ali prije toga nešto se čudno dogodilo.

J - To, to, Vicka!

V - Kad ismo mi počeli molit, ko da se je nebo otvorilo. Zasjalo je silno svjetlo i počeo se k nami spuštati ko neki balon.

J - Svjetao, kakav li?

V - Jest svijetao, ali pomalo žutkast.

J - I onda?

V - Balon se polako spuštao, a mi smo uzbuđeno molili: Čudno je to bilo!

J - Možda vas je i strah bilo?

V - Nije nam bilo svejedno! Ali balon se brzo spustio (nemaš kad ni mislit!) i raspukao se nad zemljom. A iz njega je izletilo hiljadu .ko neki zvjezdica... Neko je, kažu vidio i neki svijetli Križ, ja se sad toga točno ne sjećam.

J - A ko je uopće vidio, na primjer, taj balon i...?

V - To su vidili, koliko ja znam, svi što su tada tu bili. A onda su govorili da su to vidili i neki iz drugoga sela. Od Vasilja, Čilića i... Neki su se, osobito djeca, bili strašno prepali. Mi smo ji nekako smirivali. Govorili smo im da se smire jer da je već među nami Gospa i da ćemo sad moliti.

J - I počeli ste moliti?

V - Jesmo, da šta smo! Svi smo klekli po onom kamenju i počeli moliti. Nikad se nije onako molilo! I molilo se i plakalo zajedno.

J - Kako dugo je to trajalo?

V - Ne znam točno. Meni je to za čas prošlo, a kažu da je to trajailo oko četeres minuta.

J - I onda?

V - Mi smo rekli da ji Gospa sve gleda i da je rekla da je može dodirnuti ko želi.

J - Pa jesu li je dodirivali?

V - Neko je, a neko nije. Oni su se bili svi odjednom strkali gdje su mislili da je Gopa. Onda joj je netko gazio na veo, neko na haljinu, i ona je onda otišla.

J - A vi?

V - I mi smo se onda digli. Malo smo pjevali... pripovijedali... i polako kući. Kući smo stigli oko jedan po ponoći. Malo se smirili i na spavanje.

J - Vi ste, Vicka, doživljavali zaista divne stvari!

V - Niko ne zna šta smo sve mi doživljavali! Samo Bog i Gospa znadu. Jer, i mi smo dosta toga zaboravili. Toliko dana, toliko doživljaja! Eto, da me ti nisi pitao, ja se ne bi ni ovoga sjetila, a vidiš kako je to divno bilo.

 

 

 

ZNAKOVITA OPOMENA

J - Malo mi je čudmo, Vicka, da mi nisi nikada ispripovijedala jednu od najzanimljivijih zgoda iz Gospinih ukazanja.

V - Šta li je sad opet to, moj pratre?

J - Bilo je to 2. kolovoza 1981. I nije slučajno što se to baš toga dana dogodilo! Ako hoćeš, da ja to malo razjasnim?

V - Kako ne! Meni je to zgodnije.

J - Dakle, toga davnoga drugog kolovoza, koliko se sjećam, 1216. g. u jednoj crkvici u Asizu sv. Franji se ukazala Gospa s mnoštvorn anđela. I rekla mu je: »Tkogod tu dođe, pobožno se ispovjedi i pričesti, dobit će potpuni oprost.« Kasnije je to potvrdio papa. A onda je drugi papa tu povlasticu dao svim franjevačkim crkvama na svijetu. Sad je to nešto izmijenjeno, ali tvoja se baka (a i majka) još uvijek sjeća da je to donedavno bio dan kad se najviše ispovijedalo, mislim u našim fratarskim crkvama.

V - Ma, daj pusti baku! Nego, što oćeš da kažeš?

J - Hoću da kažem da nije baš pasve slučajno što vam se Gospa baš toga dana tako ukazala.

V - Ja te ni sada ne razumim.

J - Možda bi to ti, Vicka, bolje ispripovijedala! Ali, evo da ja nastavim. Vi ste toga dama po povratku iz crkve otišli dolje na gumno (na polje, kako vi kažete) i dolje vam se opet ukazala Gospa.

V - To je točno, samo ti nisi reka da se Mariji, kad smo se mi vratili iz crkve, u kući ukazala Gospa. I rekla joj je da kasnije sađemo doli na guvno. I još joj je rekla da se između đavla i njezina Sina vodi velika borba za ljudske duše.

J - Pa, vidiš, Vicka, da ti to znaš bolje od mene. Pa, daj...

V - Ne, ne! Ti si to počeo, a ja ću ti samo još nešto reći ako ne znaš.

J - Deder, molim te!

V - Gospa joj je rekla da se đava želi uvući posebno među nas vidioce, ali da se mi ne damo.

J - A kako je to đavao kušao?

V - E to ti ne mogu reć. To ti nije ni potrebno.

J - Dobro. I tako ste onda otišli na gumno?

V - Jesmo. Ali kad si počeo, sad ti dalje nastavi.

 

Panorama Podbrda gdje se prvih dana ukazivala Gospa

 

J - Dobro. Ja sam čuo ovako: da vas je dolje sašlo jedno četerdesetero. Počeli ste moliti, i došla je Gospa.

V - Dobro. To je tako bilo više puta.

J - Da, jest, ali ipak je tada nešto posebno bilo. Jer, kad ste se pomolili, Gospa je rekla da je svi koji su ondje mogu dotaknuti.

V - I šta onda?

J - Kažu da su se oni poredali i da su onda po redu dolazili i dodirivali je. Marija im je kazivala gdje će je doticati.

V - A onda?

J - Čudno je to biilo. Iza dodira mnogih na Gospi je ostajala neka mrlja, neki flek. Tako da je Gospa na kraju zamrljana i prljava izgledala.

V - To znam. Kad su je dodirivali oni koji su nečista srca, na Gospi je neki flek ostajao.

J - A jesi li i ti to tako vidjela?

V - Ne, ne! Ja tada uopće nisam tu bila.

J - Eto ti ga sad! Ja sam sve ovo i pripovijedao radi tebe, da saznam tvoje mišljenje o tome, a evo ništa.

V - Kako ništa! Ti si to sve dobro ispripovijedao. Tako su i meni kazivali odman kad su se odozdol vratili. A tebi je to sigurno Marinko govorio?

J - Jest. Jednom mi je to Marinko opširno ispripovjedao. A jednom isto tako i Marija.

V - Pa, dobro. Sad ti je sve jasno.

J - Ali, Vicka, nisam ja još gotov!

V - A šta li je još?

J - Marinko ni je rekao, kad je Gospa odlazila, da je Marija briznula u plač. Marinko je doletio do nje i pitao je: »Mare, što je, što plačeš?« Marija mu je rekla: »Ma, šta, što mi je? Kako neću plakat! Vidiš li kako Gospa ode prljava.« I onda mu je Marija rekla da je od dodira mnogih ruku na Gospi ostajala ružna rnrlja na njezinoj haljini. Marija je i meni rekla da su to vidjeli svi vidioci koji su tu tada bili. Rekla mi je da nije bilo maloga Jakova, a eto, ti kažeš da nije ni tebe bilo.

V - Ja bi sigurno bila, ali bolio me je zub, pa znaš kako je.

J - Vicka, dobro. Nego ovdje ima još nešto posebno zanimljvo.

V - A to je?

J - Zanimljivo je to što nitko od tih vidjelaca nije upamtio nekoga iza čijeg je dodira ta ružna mrlja na Gospi ostajala.

V - A, je, je. Tako su i meni pripovijedali.

J - Ali još ovo: kad je Marija rekla, što se i zašto sve to s Gospom dogodilo, Marinko je iza svega glasa zavapio: »Ljudi, ujutro svi na ispovi,d!«

V - E, ta je njiova stvar! Ja o tomu ne znam ništa niti želim da znam.

J - Ta ti je pametna! Ali ja znam da taj vapaj nije bio uzaludan, jer je baš tih dana ogroman braj međugorskih župljana došao na ispovijed tražeći izmirenje s Bogom. Mi koji smo tu sjedili i čekali ljude pomalo smo se i čudili mnoštvu toga naroda. Bog je i moćan i dosjetljiv kad posebno poziva.

Fra Janko razgovara s Marijom

 

 

 

ČUDESNA IGRA SUNCA

 

J - Iako smo, Vicka, nekako pojasnili »Znakovitu opomenu« s vašega gumna od 2. kolovoza, zanima me da li se još po čemu posebno sjećaš toga dana iz osamdeset i prve?

V - Ne znam. Ničega se posebno ne sjećam.

J - Čudno! A tada se dogodilo još nešto što se za veliku većinu ljudi nikada ne događa.

V - Ja opet ne znam na što ti smiraš!

J - A zar se ne sjećaš one nesvakdanje igre sunca koju je toga dana vidio veliki broj ljudi?

V - Dobro. A jesi li je ti vidio?

J - Nažalost nisam, a volio bih da jesam!

V - I ja bi volila, ali nisam ni ja. Mislim da smo mi tada bili s Gospom na sastanku. Jesu meni kasnije o tomu govorili, ali ja ne mogu tebi kad nisam pravo vidila. Pa možeš nekoga drugoga pitati ako te to baš toliko zanima. Ja sam se nagledala Božji znakova.

J - Dobro, Vicka, ja sam se o tomu već više puta raspitivao. A evo da ti reknem kako mi je to jedan mlađi, a bistrook čovjek ispripovjedio. On mi je u mangetofon ovako rekao: »Toga 2. kolovoza 1981., nekako iza šest navečer, baš kad se obično Gospa ukazuje vidiocima, našao sam se s dosta naroda pred međugorskom crkvom. I najednom sam opazio neku čudnu igru sunca. Onda sam prošao na južnu stranu crkve da bolje vidim šta se to događa. Najprije, kao da se od sunca odvojio jedan svijetli kolut i kao da je pošao prema zemlji.« Čovjek kaže da je to bilo divno ali i jezivo gledati.

V - I šta onda?

J - Kaže da se onda sunce počelo tamo-amo ljuljati. Iza toga da su iz njega počeli izlaziti kao neki baloni koje da je onda neki vjetar počeo na sebi ljuljati i nositi ih prema Međugorju. Pitao sam toga čovjeka, je li to još itko vidio. On kaže da su to vidjeli mnogi oko njega jer su se tomu čudili kao i on. A on je taksist, pa kaže da su mu to isto pripovijedali neki ljudi iz Vitine. A on i oni što su bili s njime kažu da su se strašno prepali; počeli su moliti i zazivati Boga i Gospu u pomoć.

Isto to mi je, još življe, opisao jedan moj bratić iz mojih rodnih Turčinovića. Tada se, kako je kod njih običaj, bilo sabralo sve selo na sprovod moje zadnje devedeset-godišnje tetke, pete majčine sestre. I baš kad je sprovod polazio iz kuće, neki su (pa onda svi!) ugledali tu čudesnu igru sunca. Sve je stalo. Klekli su na koljena i uzbuđeno molili promatrajući to više od deset minuta. Uzbuđenju nije bilo kraja, ali moralo se poći i završiti taj neodgodivi posao.

Naravno da se prepričavanje i tumačenje te čudesne pojave i toga i slijedećih dana nastavilo.

I ovaj moj bratić, a i onaj međugorski tumač kažu da su se svi bili strašno prepali. Molili su više i žarče nego ikada dotada zazivajući Boga i Gospu u pomoć.

V - I tako je to onda završilo?

J - Jest u Turčinovićima, ali ne u Međugorju. Ovaj Međugorčanin mi je rekao da se pri kraju igre sunca kao munja od sunca odvojio jedan snop, mlaz svjetlosti i uputio u obliku duge nad mjesto prvih Gospinih ukazanja. Odatle se onda odbio na zvonik međugorske crkve na kojem se ovomu čovjeku ukazao jasni lik Gospe. Samo Gospa, kako on kaže, nije imala krune.

V - To su nekako tako i meni ispripovijedali neki moji koji su to vidili, ali ovo je još jasnije. I to je sigurno bio kraj?

J - Pa, jest. Za jedno pola sata sve se to smirilo, osim uzbuđenja koje ni do danas nije svatko zabaravio.

V - Nije važno, a mogu li ja znati ko ti je to pripovirjedao?

J - Možeš, ako baš želiš. Čovjek mi je rekao da bi se on uvijek bio spreman zakleti za ovo što mi je rekao. Naravno da on ne tvrdi da je to sve svatko vidio tako. On to jamči za sebe. A da znaš: to mi je gotovo potpuno isto tako opisao i jedan ozbiljan svećenik koji je to isto iz Međugorja gledao. Samo on ne kaže da je vidio i Gospu na zvoniku.

V - Dobro je to, ali ti meni još ne reče koji je to čovjek bio?

J - Vicka, oprosti! Odnesu me druge misli. To mi je ispripovjedio Niko Vasilj Antin iz Podmiletine. To ti mogu reći jer mi je napomenuo da ga mogu navesti za svjedoka kad god to zaželim. A vidiš, Vicka, da ja samo ne zapitkujem, nego da znam i pripovijedati kad počnem.

V - Tako. Tako i triba, da ja sama ne odgovaram.

 

 

 

»CRVENA MARAMICA«

 

J - A sad opet nešto o čemu ćeš ti, to znam sigurno, nerado govoriti. Htio bih, naime, nešto o onoj opričanoj »crvenoj maramici«. Da ti pravo kažem: i ja o tomu niti rado mislim niti rado govorim, ali ipak...

V - Pa ja sam tebi, pratre, o tomu jednom nešto već govorila.

J - Jesi, Vicka. Ja to znam. Ali i ovdje o tomu nekoliko riječi. Možda će i netko drugi ovo preslušavati, pa...

V - Dobro. Samo mene čudi da tu maramicu neko veže baš uz mene kad to nije baš moja stvar.

J - Ma, nisu samo za tebe! Ali ti mi ukratko ispripovijedaj što je i kako je to bilo.

V - Evo, vako. Govorim ono što sam onda čula.

J - Pa to. Baš to!

V - Govorilo se da je nekom taksisti kad se vraćao iz Međugorja, negdi u Cernu, neki siromašni čovjek zaustavio kola i dao neku okrvavljenu maramicu.

J - Kakvu maramicu?

V - Običnu džepnu maramicu, ali okrvavljenu.

J - Pa onda?

V - Kažu da je taj čovjek reka taksisti da tu maramicu baci u prvu vodu do koje dođe i da će bit zlo s njim ako to ne učini.

J - I onda?

V - On je bio iz Čapljine ili od Čapljine, ne znam. I negdi u Studencim ima rijeka, tu je mislio maramicu bacit u vodu.

J - A je li je bacio?

V - Ma, ne! Prija te rijeke, kažu, da je prida nj izašla jedna žena u crnu i tražila od njega tu maramicu. On je se, kažu, branio, ali kad mu je ona nečim teškim zapritila, on joj je dao tu maramicu.

J - A šta je onda ta žena od nje uradila?

V - Što ja znam. Samo kažu da mu je rekla da joj je nije dao, da bi bilo veliko zlo. Ko kraj svijeta, šta li. Ko zna je li on to sve dobro upamtio! Samo tako se pripovijedalo.

J - Vicka, to sve zaista nekako čudno i nejasno izgleda.

V - Pa što to mene briga! I rnene se to ne tiče! Ja sam čula tu priču i gotovo.

J - A jesi li ti ikada razgovarala s tim čovjekom?

V - Nisam. Ja jesam jednom bila pristala na to. On je jednom to opširno pripovijedao pred međugorskom crkvom. I meni su rekli da me taj čovjek želi vidjeti. Ja sam pristala. Što da ga se bojim! Ali on se malo dulje zabavio s ljudima, i ja sam otišla kući.

J - Dobro. A kako se onda to povezalo s tobom?

V - Pa nami je neko reka da upitamo Gospu je li to tako bilo.

J - I vi je možda pitali?

V - Jesmo, jesmo.

J - A je li vam Gospa išta rekla?

V - Rekla nam je da je to stvarno nekako tako bilo. I da je oni siromašni čovjek bio njezin Sin a ona žena u crnini da je bila ona.

J - Zaista čudnovato!

V - Ja to ne znam. Nije moje da ja ispitujem Gospu zašto i što ona radi. Ja sam ispripovijedala što sam znala, a ti misli što oćeš. Tako možeš reć svakomu ko te za to upita!

J - Dobra ti je ta! Bog je oduvijek na različite načine opominjao ljude da se sjete svoga kraja i svršetka svijeta i da se obrate. Zašto onda i to ne bi mogao biti neki znak, neka opomena... Nana nejasna, ali ipak opomena! Takvih je mnogo navedeno i u Svetom pismu. Ta nije naše da mi određujemo Bogu kako će to činiti! A što ti, Vicka, misliš?

V - Ja ništa o tomu ne mislim. Ima ko mislit o svemu.

J - Ali, stvarno, možda je Gospa htjela reći samo to da smo zaslužili da nas Bog kazni, ali da ona posreduje kod Boga želeći nas obraniti od kazna koje zaslužujemo.

V - Ja sam rekla da ja više ništa ne znam. A ko oće, nek to onda s Gospom raščišćava.

 

 

 

ZABRANA ODLASKA NA PODBRDO

 

J - Vicka, nekako polovicom kolovoza osamdeset i prve, a bilo je to zapravo 12. 8. te godine, zabranjeno je ono vaše večernje odlaženje Gospi na Podbrdo. Sigurno se i ti toga sječaš?

V - Naravno da se toga i te kako sjećam!

J - Dobro, to je jednostavno. Nego, da li se sjećaš tko vam je tu zabranu saopćio?

V - Ja se toga više pravo ne sjećam. Neko nam je to rekao. A stvarno se sad toga ne sjećam.

J - Dobro. A kako je to na tebe djelovalo?

V - Bilo mi je teško premda nisam pravo znala šta to znači i na što će to na kraju izaći. A vidim: na sve strane postavljena straža. I šta se može!

J - A tko je držao stražu?

V - Milicija. Čitlučka, mostarska, i tko ih zna. A mislim da je bilo i naših ljudi iz sela.

J - To po danu ili po noći?

V - I po danu i po noći. Stalno!

J - Sjećaš li se gdje su sve straže bile?

V - A, ko ti to zna! Znam da se tada govorilo da se straža drži na deset, jedanaest mjesta.

J - Dobro, Vicka. A tko je te straže raspoređivao?

V - Ne znam pravo ni to. A valjda oni iz Čitluka. Da ko će! Tako nekako. A što će ti sada to?

J - Pa i ne treba mi, ali eto, kad o svemu govorimo... Nego, prema tomu, vi se toga dana niste susreli s Gospom?

V - Pratre, ja sam tebi rekla da se ti ponekad istrčeš. Ko tebi kaže da se mi nismo susreli s Gospom?

J - Pa eto, ne znam gdje ste se i kako ste se mogli susresti?

V - Bolan, Gospa je mudrija od ljudi! Mi smo se u ono, obično vrijeme sabrali iza jedne kuće i počeli moliti. Mi stvarno nismo znali oće li, ali ona je odmah došla. Vesela. S nami je molila, hrabrila nas, pozdravila i otišla.

J - Stvarno zanimljivo! Nego, jesu li te straže tu dugo ostale?

V - A dugo, dakako! Ja mislim: pet, šest mjeseci. Samo, kasnije su te straže držali samo naši ljudi. Sami su se i hranili i raspoređivali. Kažu da su ji nešto i plaćali, ali ja to ne znam.

J - I onda se prestalo s time?

V - Pa da šta će! Vidili su svi da to nema smisla, pa... Narod je sve to strpljivo podnosio i nije se dao slomiti.

J - Dobro to, a vi, kako ste se vi vidioci tada snalazili?

V - Nami je bilo zgodnije nego prije!

J - Kako sad to?

V - Pa jednostavno. Mi bi se u ono naše vrime negdje skupili, i Gospa bi nam došla ko i prija. Još veselija nego je gori bila. Više bi s nami ostala, molila, pjevala, hrabrila nas i tako... S nami manje svijeta i galame. Šta ćeš bolje!

J - Dobro. A je li vam Gospa rekla da će i tu dolaziti?

V - Ni.je rekla, ali mi smo to znali. Bolan, Gospa je Gospa! Ko će š njom na kraj!

J - Stvarno. Gospa je Gospa!

 

 

 

NOĆNI ODLASCI NA PODBRDO

 

J - Eto, sad znamo da je nekako pred Veliku Gospu 1981. god. zabranjeno odlaženje na Podbrdo. A je li itko od vas i kasnije gore išao?

V - A, kako ne! Mi smo i prije i poslije toga išli gotovo svaku večer.

J - A što to?

V - Nešto nas je vuklo. Nisi se nikako moga oduprit. Mi bi se ondje u komšiluku sastali, razgovarali, šalili i pjevali... Odjednom ti pane na pamet »ajdemo gori« i odman na put.

J - Koliko bi vas obično pošlo?

V - Kako kad. Od desetero do pedesetero.

J - A strah od stražara?

V - Ma, kakav strah!

J - A da li vas je nekada netko uhvatio?

V - Nije nikada. Odala je tuda i milicija, ali ništa.

J - A kako to?

V - Pa, šta ja znan! Zmam da nas nije nikada niko ufatia i gotovo!

J - Dobro to. Nego, šta bi gore radili?

V - Molili bi ko i obično, samo malo tiše. A nismo smili pjevati.

J - Molili biste vi sami bez Gospe?

V - Ma, ne! Kako bez Gospe! Gospa bi nam došla, osobito ispočetka, čim bi mi počeli molit. Malo kad je ne bi bilo.

J - A tako. Koliko bi onda s vama ostala?

V - Kako kad. Nekad i više od dvadeset minuta.

J - Vesela ili nevesela?

V - Vesela! Veselija nego ono po danu. To se ne da opisati.

J - Je li uvijek išao i netko od vas vidjelaca?

V - Većinom jest. A ne znam je li baš uvijek. Možda su nekad išli i bez nas.

J - Je li tom prigodom itko osim vas vidjelaca ikada išta vidio?

V - Jest nekad. Eno, znaš ono viđenje s onim balonom. A poneko bi govorio da je kod Gospina dolaska ili odlaska vidio neko svjetlo, neku ko zvijezdu ili... I, tako. A ne znam, ne mogu nešto točno reć kad ne znam.

J - A kada bi se obično vraćali kući?

V - Tamo negdje iza ponoći. Kako kad.

J - Vicka, ti si mi jednom pisala (tada sam bio bolestan) da ste 31. prosinca 1982. god., dakle uoči Nove godine, ti i Marija i još netko s vama tamo išli bosi.

V - Pa nisam li uprazno pisala. Ja i Marija smo išle bose, a drugi nisu. Mraz pod nogama, ali ništa!

J - A zašto bose usred zime?

V - To smo Gospi nešto darovale. To ona znade.

J - Možda ti je i to pomoglo da si imala kasnije one probleme s nogama?

V - Pa neka je. Ja to ne žalinn!

J - E baš vas nitko pravo ne pozna niti vas pravo razumi.

V - Nije to ni važno.

J - Dobro. Možda i nije. Nego, da li sad itko ide po noći na Podbrdo?

V - Išli smo do nazad dva-tri mjeseca, a sad samo ponekad. Sad idemo po danu, prije odlaska u crkvu, to uvijek barem srijedom, a ponekad i drugim danima.

J - A zašto to baš srijedom7

V - Tada gori molimo na jednu posebnu nakanu.

J - Mogu li ja znati zašto se to moli?

V - Strpi se malo. Ne moraš ni ti baš sve znati. Nekad kasnije... A nekad odemo i odman kad dođemo iz crkve. Malo se odmorimo, pa gori.

J - Dobro. A zašto sad gore idete?

V - E, čudno je to! Eno, doli se stvarno i namolimo i napjevamo, ali džaba. Srce te gori vuče i gotovo!

J - A gdje se, kažeš, napjevate i namolite?

V - Pa u crkvi.

J - A šta sad radite kad gore dođete?

V - Rekla sam da molimo. Malo zapjevamo. Nešto popričamo i kući.

J - A Gospa?

V - Gospa sad ne dolazi. Prije je dolazila, ali sad ne dolazi. Mislim: tada tu ne dolazi.

J - I koliko onda tako gore ostanete?

V - Kako kad. A ostanemo barem jedan sat.

J - Zanimljivo! Što ti više stvari razjašnjavaš, sve to više tajna.

 

 

 

KUŠNJE MALODUŠJA

 

J - Poslije svega što znamo, Vicka, ne mogu se oteti dojmu da vas je nekada, sve zajednički ili napose, zahvaćala neka kušnja malodušja. A šta ti na to kažeš?

V - A šta je to malodušje?

J - Pa to je stanje, duševno stanje, kad počnemo gubiti pouzdanje u se i u ono što radimo.

V - Slabo ti ja to razumim!

J - Dobro. Ja ću te onda pitati ponešto u vezi s time, a ti (ako hoćeš) odgovaraj.

V - Dobro. Ajde pitaj!

J - Pa ovako: svi znamo za vaše muke i nezgode koje ste vi, zajednički ili pojedinačno, posebno u početku doživljavali u vezi s onim što se s vama dagađalo. I ja bih te sad pitao: jeste li se vi, odnosno jesi li se ti, u svemu tomu ikada toliko smela da bi volila da sve to uopće nisi doživjela?

V - Ne, ne. To nikada!

J - Baš nikada?

V - Ma, nikada! Meni je Gospa uvijek bila blizu, u srcu, i znala sam da će ona pobijediti. Ja uopće za vrijeme viđenja nisam znala ni za kakve muke niti sam i na što drugo mislila. Ma, kakvi!

J - Dobro. To za vrijeme viđenja, ali kasnije?

V - A, ni kasnije! Nekad mi je padalo na pamet da bi me moglo možda i zatvoriti. Ali Gospa mi je davala čvrstu vjeru da će ona i tada sa mnom biti. I što mi ko može!

J - Ja sam ipak od jedne tvoje kolegice čuo da bi njoj dolazilo časova kad bi kao volila da nije u to upala. Doduše, i ona bi odmah nadodala: »Kad bi došao čas za susret s Gospom, nije bilo te sile koja bi me mogla zaustaviti da ne idem na susret s Gospom!«

V - Možda, možda. Ja sam i odgovorila samo za se. A znam, uglavnom, o komu ti govoriš. Što ćeš: koliko nas, toliko glava. A ona je jadnica i trpila više od svi nas.

J - Dakle, Vicka, ti tvrdiš da u vas nije bilo malodušja?

V - Ne, ne. I nimalo! Mi smo svaki dan postajali i čvršći i hrabriji.

J - Dobro. Moram ti vjerovati.

V - A zašto ne bi? Reci nešto ako imaš. Šta se bojiš!

J - Ne bojim se ništa. I drago mi je da je tako. Nego Vicka, znao sam, a sad mi je još jasnije da ste vi vidioci od prvoga ukazanja, pa dalje, imali zaista mučnih i teških časova. Da li bi se ti sada mogla sjetiti jednoga takvoga?

V - A, bilo ih je dosta. Ko će ji sve nabrojiti! Možeš mislit (a o tomu smo već govorili) šta su sve radili od nas. Zove ovaj, zove onaj. Izruguju se... Prijete... Ma šta da ti kažem! Bilo je strašno i gotovo! I da nas Gospa nije hrabrila, ja ne znam šta bi od nas bilo. A fala Bogu i Gospi, sve se izdržalo.

J - Dobro to. A da li bi se ti ipak mogla sjetiti nekoga, za vas, posebno teškoga časa?

V - Ne znam, šta bi! Neće mi ništa posebno da padne na pamet. A i govorili smo gotovo o svačemu, pa...

J - A hoćeš li možda da te ja na jedan takav čas podsjetim?

V - Može, može. Pa, ja što znadem...

J - Evo, ja mislim da vam je jedan od težih časova bio onaj kad ste čuli da je zatvoren vaš župnik fra Jozo.

V - Fra Jozo! Možda ćeš se čuditi, a mogu ti reći da se ja nisam tada gotovo nimalo žalostila.

J - A kako to?

V - Ne znam. Nije mi bilo drago, a drugo ništa. A nije se ni Gospa žalostila. Ona nas je odmah tješila da se za fra Jozu ništa ne bojimo. Da će on sve izdržati. Čudno je kad Gospa tješi!

J - To mi stvarno nekako nije jasno.

V - Pa nije ni meni, ali ono je tako bilo, pa što možeš. U mojoj je kući sve plakalo, a i u cijelom komšiluku, a ja ništa. Možda je tomu najviše »kriva« Gospa.

J - Šta li je sad to?

V - Pa ona nam je odman uvečer rekla da se za fra Jozu ništa ne bojimo, da će on sve izdržati na slavu Božju i da će sve biti dobro. A onda, i ja sam mislila da će sve to brzo proć. Zatvorili ga. Pa, Bože moj. Koliko je još ljudi bilo zatvoreno, pa sve prođe. Tako će i to.

J - Dobro to. Nego, možda je još nešto po srijedi bilo?

V - A na što misliš?

J - Pa, ja sam čuo da vas je te večeri Gospa u crkvi prekinula u molitvi i pozvala vas u onu sobicu gdje se sada s njom sastajete.

V - A jest, jest! To sam ti jednom napominjala, a evo sad sam to zaboravila. Mi smo odjednom prekinuli molitvu i pošli tamo. Ona nas je već čekala.

J - I što onda?

V - Ona je opet najprije ohrabrila nas, a onda nam je rekla da kažemo narodu da se ništa ne boje... da budu radosni... da će ona štititi fra Jozu. Tako nekako.

J - I onda?

V - Mi smo izašli i rekli to narodu preko mikrofona.

J - Tko je govorio?

V - Govorio je mali Jakiša. On je bio najhrabriji.

J - A šta im je rekao?

V - Pa eto to što sam ti rekla. Da budu hrabri, da se ne boje, da će ona čuvati fra Jozu... Tako nekako.

J - A što narod?

V - Narod je to pozdravio velikim aplauzom. Nastavili smo moliti, pjevati i tako smo se onda mirno razišli.

J - Dobro, Vicka! A kako mi to nisi odmah rekla?

V - E moj pratre! U mene je mala glavica, a nije mi samo jedna u glavi.

J - Dobro to. Nego, da nije možda štogod drugo bilo po srijedi?

V - Ko na primjer, šta?

J - Možda se ti nisi baš najbolje slagala s fra Jozom, pa...?

V - Ma, ni govora o tomu! Ali tada nisam mogla zaplakati i kvit!

J - A drugi vidioci?

V - To ne znam. Ali neki su sigurno bili ko i ja.

J - Možda će to fra Jozi biti žao ako sazna?

V - Što ja sad mogu? Ja sam se kasnije svaki dan za njega molila da ga Bog čuva i pomaže. A što ću drugo! Nekad je i Gospa za to s nami molila. Nekad nam ga je i pokazivala i tako. A eto, fala Bogu, sve se dobro svršilo.

J - Zaista! A Bogu i Gospi hvala! Nego, sjećaš li se možda još kojega teškoga časa?

V - A, dosta smo govorili o tomu. Ja ne bi sada više. Glavno je da nas nikada nije zafaćalo ono tvoje (kakono ti reče) malodušje. A drugo je sve najbolje zaboraviti.

 

 

 

OTAJNO SUSRETANJE

 

J - Jest, znamo da mnoge stvari za koje se ne zna (ili se neće da zna) kako i zašto su se dogodile, čovjek jedndstavno nazove slučajem. Tako su mnogi nazvali slučajem i to što je 24. lipnja 1981. god. tada petnaestogodišnja Ivanka Ivanković Ivanova dva puta na bijakovskom Podbrdu prva ugledala neku svijetlu djevojačku Pojavu s djetetom na ruci i odmah je, bez dvoumljenja, nazvala Gospom. A, i čudna je i znakovita ta slučajnost!

Za njezino osvjetljenje bilo bi zgodno sjetiti se smrti njezine razmjerno mlade majke koja je - uglavnom neočekivano - ni dva mjeseca prije toga umrla u bolnici u Mostaru.

I ako se Gospa bila već odlučila pojaviti u župi Međugorje i ako se odlučila pojaviti u Ivankinu komšiluku, nije bilo gotovo nšta prikladnije nego da se toj djevojčici, a onda (preko nje i drugima) prvoj ukaže.

To ne može baš tako jednostavno nijekati ni onaj tko mnogo toga jednostavno niječe. Pogotovo kad je to tako inspirativno za one koji očekuju i koji se nadaju...

I još nešto »slučajno«: čim su Gospini vidiaci (25. 6.) pravo stupili u neki kontakt s njome, opet se »slučaj« poslužio ožalošćenom Ivankom. I opet: »slučaj« je htio da se ta djevojčica ohrabri (što nije bilo nimalo jedndstavno!) i da prva progovori s Gospom pitajući je za svoju majku. Nitko toj Pojavi nije rekao da je Ivankina majka već odselila, kakono naši kažu, »s ovoga svita na bolji«, a Pojava je bez kolebanja odgovorila da joj je majka s njome i da je dobro. Da li se ti, Vicka, možda toga sjećaš?

V - Kako ne sjećam! Ko da je sad bilo.

J - A što je Ivanka stvarno tu svijetlu Pojavu pitala?

V - Pitala je kako joj je majka.

J - A šta joj je ta Pojava rekla?

V - Ma, kakva Pajava! Što ne kažeš Gospa? Eto, ti si već reka što joj je Gopa rekla, da joj je majka dobro i da je š njome.

J - S kim »š njome«?

V - Pa, s Gospom, da s kim?

J - Čujete li vi, da Ivanka to pita?

V - Čujemo. Da šta nego čujemo! Čujemo i Ivanku i Gospu.

J - A je li još ikada Ivanka štogod za majku pitala?

V - Pa pitala ju je odman sutradan!

J - Šta ju je tada pitala?

V - Pitala je da li joj je majka išta poručila.

J - A Gospa?

V - Gospa joj je rekla da je majka rekla neka dobro slušaju baku jer ona je stara, pa znaš kako je to!

J - Čujete li vi sve to?

V - Sve, sve!

J - Dobro, Vicka. Kad smo več počeli, daj da o ovoj stvari malo opširnije porazgovaramo. Meni su to silno zanimljive stvari! Reci mi baš ovo: je li Ivanka ikada kasnije išta Gospu pitala za majku?

V - Je, još jednam, sigurno.

J - A šta ju je pitala?

V - To je pitala jednom kasnije, možda do mjesec dana.

J - E što je pitala?

V - Pitala je, je li joj majka ičega potrebna. Na primjer: misa, molitava...

J - A znaš li da li joj je Gospa išta odgovorila?

V - Jest, jest! Rekla je da joj je materi dobro i da ona ništa ne treba.

J - Pa i ja sam Ivanki govorio da bude radosna jer joj je majka sada posve sretna, a Ivanka mi je samo s uzdahom nadodala: »Ja bih volila da je majka još sa mnom. Ali šta možemo?« Pa da! Šta možemo kad je svaka ljudska ljubav bar donekle egoistična! Nego, Vicka, da se ja sad opet malo vratim unazad.

V - Možemo, možemo. Ta, u tebe je komanda!

J - Ne, nije stvar u tomu, nego ima tu stvarno zanimljivih stvari, barem, kako mi je Ivanka o tomu pričala. Pa evo ovako: Ivanka mi je rekla, da je tri puta vidjela svoju pokojnu majku. I to je u redu. Nego mene zanima da li si je ti ijednom vidjela?

V - Jesam jednom i to na brzinu, ko na televiziji.

J - Jesi li je mogla prepoznati da je baš ona?

V - Nisam je baš tako dobro vidila, ali vidila sam jasno da je to ona.

J - A Ivanka meni kaže da ju je ona jasno vidjela i da bi je prepoznala među tisuću žena.

V - Ja joj vjerujem. Ali ja kažem što sam ja vidila.

J - A što o tome kažu drugi vidioci?

V - A vako ko i j a.

J - E, dobro. Sad ti budi malo strpljiva pa mene malo saslušaj. Možda je tebi to sve jasno i poznato, ali ipak.

V - Dobro. Ajde. Dodije i meni.

J - Evo to ukraće i što jednostavnije! Ja sam o tomu s Ivankom razgovarao nekoliko puta. I Ivanka mi je rekla da joj se majka ukazivala na kraće vrijeme tri puta. Ali uvijek s Gospom! Nikada sama. I to je sve bilo nekako u prvo vrijeme. Kaže da joj se majka nije odavno ukazivala. Ivanka dalje kaže da se majka uvijek ukazivala čitavim tijelom. Obučena je, navodno, u neku bjelkastu haljinu s nekim velom na glavi. Kaže da ju je majka tri puta i ljubila, ali uvijek Gospa pa onda majka. Pitao sam je dalje (jer to je za mene otajno - silno zanimljivo!) da li je ona jasno majku vidjela. »Ko da je živa!«, rekla mi je Ivanka. A još mi je nešto vrlo zanimljivo Ivanka rekla!

V - Šta li je sad to?

J - Rekla mi je da joj majka na tim susretima nije nikada ni jedno slovce rekla. Kaže da joj se samo jednom lagano osmjehnula i da ju je blaženo mirna gledala.

V - Dobro, fra Janko. Ja to uglavnom sve znam jer Ivanka nam je sve to nekada pripovjedala ali dobro je da si to i ovdje nadapunio.

J - Vicka, ne znam što bi sve netko o ovomu mogao misliti, ali za mene je ovo jedno od najljepših i najtajanstvenijih Gospinih očitovanja u Međugorju. No, o tomu ćemo nešto i kasnije... Nego, samo još ovo: uz ovo sam, baš preko Ivanke, bio postavio Gospi neka pitanja. Ali kako Ivanka nije tada mogla pastavljati pitanja, postavio sam ih preko Marije.

V - A šta si pitao?

J - Pitao sam: Da li mogu za nas moliti oni koji su u raju? A isto tako: Mogu li oni koji su u čistilištu? To je za mene vrlo zanimljivo.

V - Pa to je zanimljivo i za mene. A ti ne reče šta je Gospa odgovorila.

J - Gospa je rekla da za nas mogu moliti i oni koji su u raju i oni u čistilištu. Vicka, to je ono naše »općinstvo svetih« koje i u Vjerovanju spominjemo. Sad mi je još draže i lakše reći »vjerujem u općinstvo svetih«.

V - Stvarno! Sad je i meni puno jasnije.

 

Šestoro vidjelaca za vrijeme jednoga ukazanja u ljetu 1982. godine.
S lijeva na desno: Vicka, mali Jakov, Ivanka. Mirjana, Marija i Ivan

Marija, Ivanka, Jakov i Vicka u ekstatičkom razgovoru s Gospom (Foto: F. Palavicini)

Mnoštvo vjernika pred crkvom u Međugorju za vrijeme svete mise (Foto: F. Palavicini)

 

 

 

SAVJET BEZ OBVEZE

 

J - Vicka, gotovo općenito je poznato da vam je Gospa dosta rano savjetovala nešto o izboru vašega životnog puta.

V - Jest, jest. Mi to nikad nismo sakrivali.

J - A šta vam je govorila?

V - Govorila nam je da bi dobro bilo da se posve posvetimo Bogu. Da idemo u samostan ili...

J - Je li vas to onda smelo?

V - Ja ne anam: Kako koga.

J - Je li bilo vremena za razmišljanje?

V - Da šta je nego bilo! Ima ga i sada. Samo Ivan, on se mora brzo odlučit, jer je brzo trebalo poć u sjemenište, ako to želi.

J - A on?

V - On se stvarno odman odlučio.

J - I otišao?

V - Jest, jest. Otišao.

J - Možda bi bolje bilo da nije tako žurio, jer vidimo da se kasnije nekako kao smeo.

V - Pa jest. Ali ko zna što Bog s njime namjerava! Nije to lako procinit. Ti to znaš bolje od mene.

J - Dobro, Vicka. Nego, jeste li se vi drugi i za što odlučivali?

V - Za nas je bilo vrimena. A ima ga i sad. Ja i Marija smo se brzo odlučile u samostan, vidit ćemo šta će Bog dati. To se još ne zna.

J - A reci mi, molim te, kako je Gospa tu vašu odluku primila?

V - Oh, bila je radosna! Malo kad sam je tako radosnu vidila.

J - A šta je s ovim drugim, ako to nije tajna?

V - Možda i jest, možda i nije. Nije se to baš tako krilo. Koliko ja znam, Mirjana i Ivanka se nisu odlučile za samostan. Možda još razmišljaju.

J - Ivanka je i meni rekla da ona to ne namjerava. A po Mirjani se to isto tako dosta jasno vidi. A znamo i iz onoga njezina razgovora s fra Tomislavom od 10. siječnja ove godine šta ona namjerava.

V - Glavno je da ostane dobra i Bogu vjerna, a drugo...

J - Tako je. Nego, zna li se išta za malog Jakova?

V - Ma, Šta će mali! On ima još vremena za razmišljanje, pa...

J - Pa neka razmišlja.

Župna crkva sv. Jakova u Međugorju

 

 

 

DODIR S GOSPOM

 

J - Čuo sam od dosta osoba, ispovijedajući ili u razgovoru, da su imali sreću da dotaknu Gospu ili da ona njih dotakne. Dali se ti nečega takvoga sjećaš?

V - Pa jest bilo je takvi slučajeva. Više puta je to bilo.

J - Dobro. Ali možeš li mi reći nešto određenije?

V - Ma, mogu! Ta i ti se sjećaš onoga slučaja s našim Marinkom. Gospa ga je i ljubila što se mnogo žrtvovao i mnogo propatio za nju.

J - Dobro je to. Toga se sjećam. Nego, još prije toga dogodilo se jedno znakovito dodirivanje Gospe kad ju je mogao svatko taknuti.

V - A kada to misliš?

J - Mislim na ono noćno dodirivanje Gospe kad su od nečijih dodira ostale mrlje na Gospinoj haljini.

V - A, da! Pa eto, ti se toga sjeti prije mene. A sad sam se i ja nečega sjetila. To je bilo dan prije nego je ljubila Marinka.

J - A šta je bio?

V - Jednom su neki tražili da je se dotaknu, ali ona nije pristala nego je odman nestala.

J - I onda, ništa?

V - Kako ništa! Petnaestak dana iza toga Gospa je sama, u neki posebni sjaj zaodjevena, pozvala svakoga ko je bio tu u sobi da je se dotakne. I pitala je da li i oni to osjećaju.

J - A oni?

V - Neko je govorio da osjeća, a neko da nije. Onda je sve blagosovila i otišla.

V - Znam: tebi nikad dosta! A evo, nedavno sam listajući neku bilježnicu vidila da su nekako pred Božić prve godine ukazanja na večernjem ukazanju mnogi dodirivali Gospu.

J - Kako su je dodirivali?

V - Pa mi smo im kazivali gdje će dirat, i oni su dirali.

J - Jesu li oni to i osjećali?

V - Većinom jesu. Jedna je djevojka kriknula kad je dodirivala. Kaže da joj je ruka zapela za Gospinu krunu.

J - Sjećaš li se možda te djevojke?

V - Kako ne sjećarri! Ali nije to važno.

J - A Gospa?

V - Gospa je bila vesela. Pozdravila nas je i otišla.

J - I više se takvih događaja ne sjećaš?

V - Ma ko će sve to nosit u glavi! Govorili su još neki, ali ja to ne pamtim. I pustimo to!

J - Dobro, Vicka. Nego, je li vas vidioce ikada doticala?

V - E, to ne brojim! Koliko nas je puta grlila i ljubila! A i mi smo nju.

J - A, da! To si mi jednom pripovijedala. Nego, nisi mi nikada govorila kako si to, na primjer, ti osjećala.

V - Ma, mučno da nisam! A to se i ne da opisati. To ti je slično ko kad sam ti govorila o Gospinoj ljepoti. Za to nema riječi. To su bili časovi ko kad nisi na zemlji.

J - Možda kao u raju?

V - Ne znam. Ja nisam bila u raju. Samo: bilo je divno!

J - Dobro. A reci mi, jesi li osjećala da zaista ljubiš neko tijelo?

V - Jesam to. Ali to nije ko naše tijelo.

J - Nego?

V - Pa, jesam li ti rekla da ne znam! U Gospe nije ništa ko u nas! Ni ljepota, ni glas, ni tijelo ni... Ali pustimo to! Rekla sam ti što sam znala.

J - A nisi to odavno doživljavala?

V - Nisam odavno. To je bilo dok nas je Gospa...

J - Mitila, šta li hoćeš da kažeš?

V - Sad ćeš ti otić u mudrovanje!

J - Neću, Vicka! Nego, blago vama, a mi moramo još čekati.

V - Kažu: ko čeka, taj i dočeka.

J - Zaista! Glavno je da se dočeka.

 

 

 

POSEBNA GOSPINA RADOST

 

J - Općenito je poznato, a i ti si mi, Vicka, to priznavala da je (što je i naravno) između vas vidjelaca češće dolazilo i do nekih nesporazuma.

V - Dobro. Eto, recimo! Samo, o našim se nesporazumima govori, a drugi da se i potuku, to nije ništa. A šta oćeš da kažeš?

J - Ništa naročito. Nego, kad je to tako, nešto mi je drugo čudnovato.

V - Nemoj da ti išta ostane čudnovato!

J - Nije to ništa naročito, ali kad sam već zagrizao, evo ovako: razgovarajući s vama i čitajući neke vaše male bilježnice, opazio sam da se Gospa neobično radovala onim časovima kad ćete se svi vi vidioci naći zajedno da se vidite i susretnete s njome.

V - To je točno. To nam je i rekla toliko i toliko puta. A i na njoj se vidilo da je tada neobično sretna.

J - A što misliš, zašto to?

V - Ne znam pravo. A znam da nam je posebno prid Božić i prid Uskrs to napominjala. »Eto, sad ćete bit zajedno, pa radujte se«, govorila nam je toliko puta.

J - A opet mi nisi rekla zašto to?

V - Pa rekla sam da ne znam. Ali, čini mi se da sam ti rekla i to da Gospa nije baš potpuno slučajno odabrala nas šestero da nam se ukazuje i da priko nas svijetu nešto poruči... Ona je nas želila stalno držati u nekoj zajednici, jer ona nam je često prenosila i pozdrave i poruke i davala nam je neke obavijesti o onim koji su bili dalje od Međugorja, posebno o Mirjani i Ivanu. Ivana nam je jednom prikazala u nekoj kapelici u Visokomu. I sad ko da ga vidim. Oči podignute prema nebu. Radostan je...

J - A Mirjanu?

V - Mirjanu :nam je pokazivala više puta. Jednom ju je prikazala i kako plače. Bilo joj je nešto teško.

J - To ti misliš ili vam je rekla Gospa?

V - Pa rekla nam je Gospa. I rekla nam je da molimo za nju.

J - Dobro. A jeste li vi stvarno bili sretni kad bi se ponekad svi sabrali?

V - Da šta smo! Bilo bi nekad neki nesporazuma, ali to ništa. Ja sam, čini mi se, toliko puta rekla da nas niko i ne pozna i ne razumi. Eto, poneko govori o našim nesporazumima, a niko ne spominje našu muku i suze kad bi se mi rastajali. Osobito spočetka. Tu su onda radile veze, poruke i telefoni, samo da jedni druge ohrabrimo i pomognemo. Muke i kušnje su bile velike. Osobito za Mirjanu. Mi smo se drugi ipak češće viđali, a ona je jadnica bila sama i daleko. Niko je nije razumio, a mnogi su je kušali i zavodili. Ona je junački izdržala i s ljudima i sa Sotonom.

J - Gospa joj to neće zaboraviti!

V - Pa, i neće!

J - A Gospa ju je sigurno u toj borbi pomagala.

V - Ma, da šta je! Prenosila joj je i poruke i pozdrave od nas, a to je za Mirjanu veliko bilo.

J - Imate li sad veze s Mirjanom?

V - Imamo, ali prija ji je bilo više.

J - A kako sad vi drugi međusobno?

V - Sve to bolje! Sad se bolje poznamo pa se još radije sretamo. A i Gospa je uvijek radosna kad smo svi zajedno.

J - Vicka, hvala Bogu, da je tako. I radujem se s Gospom.

V - Možeš, možeš slobodno.

 

 

 

NAJDRAŽE MOLITVE I PJESME

 

J - Znamo - to ste nam pripovijedali - i u nekim vašim bilježnicama ponegdje piše da je Gospa ponekad s vama molila i pjevala. A je li to zaista bilo tako?

V - Jest, jest. Osobito spočetka dok nam se ukazivala gore na Podbrdu, a još više, kad nam se ukazivala doli u selu.

J - Dobro. Nego, mene (a možda i još ponekoga) zanima šta je Gospa najradije molila?

V - Pa molila je šta i mi! Samo, nije nikada molila Zdravomariju.

J - Baš nikada?

V - Nikada, nikada!

J - A šta bi ona radila, dok bi vi to molili?

V. - Pomalo bi se smiješila. A bila bi vrlo radosna.

J - Nekad si mi govorila da je Gospa ponekad predvodila molitvu.

V - A je, je. Mnogo puta. Evo - vidio si - i sad to svaki dan radi.

J - A što ona tada predmoli?

V - Pa čuo si i neku večer pri kraju ukazanja. Ona moli Očenaš i Slava Ocu.

J - Da li je ipak nešto najradije molila?

V - Možda Vjerovanje. To je uvijek zanosno molila. A govorila je i nami i narodu da to češće molimo.

J - To valjda mjesto onih koji ne vjeruju?

V - Pa da šta! To nam je rekla toliko puta.

J - Dobro. A još mi ovo nije baš tako jasno. Vi naime, na početku ukazanja počnete glasno moliti barem Očenaš i još nešto, ako ima vremena, dok Gospa dođe. Onda kleknete i (za nas nečujno) razgovarate s Gospom.

V - Pa šta?

J - Obično se opet nastavi moliti barem Očenaš i Slava Ocu: Ali vi nikada ne počnete one prve dvije riječi Očenaša.

V - To počne Gospa, a mi onda nastavimo. Ta, ne možemo mi počimat kad ne znamo kada treba započeti!

J - Dobro. Eto to je tako. Nego, još sam nešto zanimljivo zapazio u vezi s time.

V - A to je?

J - Obično ti prva prihvatiš Očenaš, koji na ukazanju započne Gospa, a neku večer prvi ga je započeo mali Jakov. To mi je bilo vrlo drago! I, to je u redu. Nego, nisi mi rekla koju pjesmu Gospa najviše voli?

V - Najviše »Dođi, o dođi, Isuse«. Tu je više puta sama započimala. Nekada i po dva-tri puta za jednoga ukazanja.

J - I jš neku?

V - Isto--»Kriste, u tvoje ime!« Te dvi je najvolila.

J - E, dobro to. Nego, zanima me: kad je Gospa započimala pjesmu, kako bi vi »uhvatili« njezin glas?

V - Ma, šta bi ufatili? Ko će ufatit njezin divni glas! Pogotovo mi, ovaki stručnjaci. Mi bi pjevali svoje. A znaš nas, fala Bogu! Gospa je to opet rado slušala.

J - Dobro. Ali, koliko znam, odavno ne pjevate s Gospom?

V - Pa ne pjevamo. Ne pjevamo otkad se s Gospom sastajemo u crkvi.

J - A zašto to?

V - E, nezgodno je. Ne započimlje ni ona ni mi. Obično se u ckvi nešto i moli kad smo mi s Gospom, pa je to nezgodno.

J - A tako. Nego, čuju li oni oko vas kad vi molite ili pjevate s Gospom?

V - A šta je tebi, pratre! Ta, jesi li i ti toliko puta bio s nami na ukazanju i vidio kako to bude. Svak, ko je tu, čuje šta mi i molimo i pjevamo s Gospom. Samo, Gospu niko ništa ne čuje nego mi.

J - Vicka, stvarno se i ja toga sjećam. A reci mi još: kako se Gospa drži kod molitve. Stoji li ili... ?

V - Uvijek stoji.

J - A kako drži ruke?

V - Ruke su raširene. Samo nekad sklopljene. Ponekad na Slava Ocu.

J - Jednom si mi pripovijedala da i na Očenašu drži ruke malo drukčije nego obično.

V - A, to jest! Drži ji malo raširenije i dlanovi su potpuno prema gore.

J - Je li vam Gospa ikada rekla zašto to?

V - Niti smo je mi pitali, niti nam je ona o tomu govorila.

J - A kad bi s vama pjevala?

V - Isto, raširene.

J - Dobro, Vicka. A nisi mi nikad pripovijedala kako Gospa pjeva.

V - A šta ću ti govorit! To se ne da reći! Trebalo bi je čuti, pa onda... To je nešto anđeosko, kako bi rekli. Ma, kakvo anđeosko! Ja sam čula anđele u raju, ali Gospa je Gospa.

J - A šta misliš koje pjesme ona zna pjevati?

V - Pitaš li to ozbiljno ili...?

J - Pa ozbiljno, dakako!

V - Onda si ipak tu malo podbacio.

J - Kako misliš?

V - Ma jednostavno! Bolan, pratre, Gospa zna sve što joj treba!

J - Dobro. Nek mi onda Gospa to oprosti! A nisi mi rekla kako Gospa govori?

V - Misliš, kojim jezikom ili...?

J - Pa, eto i to!

V - S nami govori naški, hrvacki. Da kako će?

J - A glas?

V - O glasu sam rekla da je ljepši nego anđeoski, ko da pjeva kad govori. Divno i gotovo!

 

 

 

KRALJICA MIRA

 

J - Poznato je, Vicka, da ste vi vidioci Gospu nazvali i »Kraljicom mira«. A kako vam je to palo na pamet?

V - Ma nismo je mi tako nazvali, nego ona se je sama tako nazvala!

J - A sječaš li se kad i kako je to bilo?

V - Pa, znaš da je ona odman spočetka često govorila o miru. A već treći dan ukazanja, kad smo se vraćali kući, ponovno se ukazala Mariji i to s križem i govorila joj: »Mir, mir i samo mir!« A onda je rekla da mir mora zavladati između Boga i čovjeka, a i među ljudima uopće. Ti to sve znaš bolje od mene! A znaš i to, da je Gospa odman spočetka govorila da je došla među nas da se ljudi izmire.

J - S kime da se izmire?

V - Pa među sabom. A onda da se i s Bogom izmire.

J - Dobro, Vicka. To i ne može jedno bez drugoga. Nego, je li Gospa još ikako mir navješćivala?

V - O, toliko puta! ToIiko je puta na samim ukazanjima ostavljala napisano riječ »MIR,« - »MIR LJUDIMA«! I tako.

J - Dobro. To je bilo za vas. A za nas?

V - Ma za sve! Više puta su mnogi vidili na nebu, osobito iznad Križevca, krupnim zlatnim slovima napisano »M I R«. A sjećam se: jed:nom smo vidili tu riječ napisanu iznad Podbrda. Isto tako krupnim zlatnim slovima napisano.

J - A kakvim je to slovima bilo napisano, štampanim ili pisanim?

V - Pisanim. Ali svijetlim, zlatnim.

J - A je li to itko vidio osim vas vidjelaca?

V - Ma, kakvi vidilaca! To je vidio svak iz onoga kraja ko god je gledao.

J - To je stvarno zanimljivo! To mi je jednom pripovijedao i jedan savjestan i bistar svećenik.

V - A šta ti je reka?

J - Pa eto to! I on je jasno vidio to što ti kažeš. Još mi je rekao da je on to izdaleka, odnosno iz Gradnića, gledao s grupom ljudi i da su svi vidjeli tu veliku riječ iznad Križevca. Nego, ne upitah te koliko je dugo to ostalo napisano?

V -- Pa možda desetak minuta.

J - U redu. Već znamo da je Gospa u Međugorju pozivala na Mir i još uvijek na nj poziva. Ali još mi uvijek nije jasno kako ste je vi nazvali »Kraljicom mixa«.

V - Ja ti, pratre, reko da se ona sama tako nazvala, a ti opet... A evo, pa sad upamti kako je to bilo! Dok smo se mi još sastajali s Gospom tamo u našemu selu, doša je jedan pratar (znamo ga i ja i ti) i reka nam je da jednom upitamo Gospu ima li ona svoje posebno ime. Mi smo je to do dva-tri dana upitali i ona je rekla: »JA SAM KRALJICA MIRA.« Mi smo to onda zapisali i predali pratrima u župski ured. I nije to ona samo tada rekla. Tada je to rekla baš onako, službeno. Je li ti sad to jasno?

J - A tko je to predao fratrima?

V - Ja mislim da je to odnio mali Jakiša.

J - E sad mi je to jasnije. Ja sam to bio malo drukčije zabilježio. Naime: meni je bilo rečeno da je to pitanje postavio jedan naš stari fratar iz SAD koji se tada - slaveći 60. obljetnicu svoga misništva - našao u Hercegovini, a baš toga dana u Međugorju i da je on htio znati kako Gospa tu sama sebe naziva da bi znao to reći fratrima kad se vrati u Ameriku.

V - Ja to ne znam točno. Nešto sam i ja tako čula, a ja sam ti rekla ono što znam sigurno.

J - Jest, jest! To je bio naš časni starina fra David Zrno. I to je sad u redu. Ja sam to ispitao i s ovim fratrom što vam je rekao da to upitate Gospu. A eto, možda nije baš slučajno, kako kažu, da je mali Jakov donio taj Gospin odgovor kad je taj stari fratar u Međugorju postavio to pitanje.

V - Drago je i memi što se to sada bolje razjasnilo.

Fra Janko razgovara s Ivankom

 

 

 

Konačno u crkvi

S UKAZANJIMA U CRKVI

 

J - Sad se, Vicka, uglavnom znade gdje vam se Gospa ono spočetka ukazivala. Najprije na Podbrdu, onda na različitim mjestima dolje u selu, pa po putu i u župnoj kući. I tako. Ali ja bih volio, ako bi se dalo da ustanovimo, kako i kad je došlo do ovoga stalnoga ukazivanja u crkvi?

V - Gospa nam se odman spočetka više puta ukazivala u crkvi na koru, ali tada nam tu nije ništa govorila.

J - Ne, ne mislim na to. Nego, otkad vam se stalno ukazuje u onoj sobici gdje vam se i sad ukazuje?

V - Ne znam točno. A mislim nekako od početka osamdeset i druge.

J - Dobro si se sjetila. To je počelo točno 15. siječnja osamdeset i druge.

V - Ti to, biva, znaš točno? A eto, dobro sam i ja.

J - Stvarno dobro! Nego, bi li se ti mogla sjetiti čiji je to plan bio?

V - Fra Tomislavov.

J - Kojega fra Tomislava?

V - Fra Tomislava Vlašića.

J - A što misliš, zašto je on to učinio?

V - Pa eto, da budemo tu i da mognemo biti na misi. A molili smo i krunicu pred narodom.

J - Jeste li se vi tomu odupirali?

V - Ne, ne! Gospa nam je i prije govorila da možemo u crkvu.

J - Onda se niste mislili da li će vam tu Gospa doći ili neće? Ona je bila već učvrstila vjeru u svoju prisutnost među vama.

V - Medu nama, a i među vama!

J - Zato se onda i niste odupirali?

V - E, rekla sam ti, nimalo! Znali smo da će ona doći. Ta, i prije nam je dolazila gdje god smo mi bili!

J - Pa je li se ilkad dogodilo da vam tu Gospa nije došla?

V - Ne, ne. Nije nikada. Niikada otada.

J - Sad vam je sigurno zgodnije. Znadete i mjesto i vrijeme pa se možete lakše pripremiti.

V - Da šta je nego zgodnije. Samo, malo previše narod tamo navali, ali dobro je. Čim mi počnemo moliti, nami više niko ne smeta.

J - Dobro. O tomu onda toliko.

 

 

 

GODIŠNJICA UKAZANJA

 

J - Kad smo o toliko tomu, daj i o slavljenju godišnjice ukazanja nekoliko riječi.

V - Pa tu je sve jasno. Slavi se godišnjica i gotovo. Danas se svačemu slave godišnjice pa zašto ne i tomu?

J - Dobro. Nije to čudno, nego zašto se godišnjica slavi 25. a ne 24. lipnja kad se prvi put Gospa ukazala?

V - Pa, Gospa je sama tako odredila.

J - Kad je to odredila?

V - Lanjske (1982.) godine. Jedno mjesec (a možda i više) dana prija godišnjice.

J - A komu je to rekla?

V - Nami, vidiocima! Rekla je nami, a mi smo to onda rekli župniku da znade i da to oglasi.

J - Dobro to, ali još mi nije jasno zašto je odredila 25. a ne 24, lipnj?

V - Pametan si ti, pratre! To ti sigurno znaš, a mene samo kušaš.

J - Vicka, moram ti priznati da mi je nekada netko to kao objašnjavao, ali hoću da to čujem od tebe.

V - Dobro. Onda ovako: mi smo sami onda to Gospu pitali. A ona nam je rekla: »Pa, anđeli moji, zar vam nije jasno da smo se mi baš tada pravo susreli? Ono dotlen bila je samo priprava.« I zar Gospa nije dobro rekla?

J - Zaista dobro opravdanje! I znam po vašemu pripovijedanju da je Gospa bila vrlo zadovoljna slavljenjem godišnjice. I lani i ove godine. A mogla je i biti! Ja nikada u životu niisam vidio onoliko mnoštvo naroda koje se onako sabrano i pobožno moli kupajući se u znoju i žeđi, a da se nitko nikud ne miče prije završenog slavlja. Naprosto nevjerojatno!

V - Eno, vidio si! Još da ti je bilo viditi Gospu! Nju je uvijek divno gledati, a kad je radosna, to je stvarno neopisivo. Ko da si u raju!

Unutrašnjost crkve u Međugorju

 

Četiri momenta svakodnevnog susreta vidjelaca s Gospom: l. Ivan, Marija, Ivanka, Jakov i Vicka u molitvi prije ukazanja; 2. Vidioci u ekstazi; 3. Na kraju ukazanja; 4. Na izlazu iz sakristije poslije mise (Foto: F. Palavicini)

 

 

 

Gospino posebno očitovanje

O GOSPINIM ČUDESIMA

 

J - Možda će ti, Vicka, biti čudno što sam te vrlo malo ili gotovo ni malo zapikivao o čudesima ili, kako obično kažu, o ozdravljenjima u Međugorju.

V - Stvarno nisi, a ja sam ponekad nešto ružno mislila.

J - A šta si mislila?

V - Malo mi je nezgodno, ali evo: mislila sam da ti možda uopće u to ne vjeruješ.

J - Dobro, Vicka. Ali nisi pogodila. To ću ti odmah dokazati evo ovako: ja sam čak bio živim svjedokom jednoga časovitog ozdravljenja kad su ono oni kanadski karizmatičari javno poslije mise molili za ozdravljenja. Ti znaš kako je sve ono uzbudljivo bilo: A ja sam, silazeći na kraju iz sakristije niz one stepeničice upravo nagazio na jednu ženu koja je plakala i klicala od radosti jer ju je čas prije Gospodin ozdravio od jedne teške bolesti, od koje se godiaama liječila po bolnicama od Mostara do Zagreba. Bila je i u mnogo banjskih lječilišta. Ali uzalud!

Žena je godinama bolovala od teške bolesti zvane »skleroza multipleks«, a najviše je patila od toga što nije uopće mogla držati ravnotežu i nije mogla, bez nečije pomoći, stajati na nogama. I te večeri, kad je dolazila, muž ju je naprosto vukao. Pa kako nisu od mnoštva mogli u crkvu, stali su vani kod onoga sakristijskog stubišta. I kad je molitelj objavio da ovoga časa Gospodin liječi jednu ženu koja pati baš od onoga od čega je ona patila, ona je osjetila da je svu, kako mi kasnije reče, prolazi kao neka struja i da već može sama stajati na nogama.

Kad sam ja silazio niza stepence, vidio sam da se s nekim nešto dogodilo. A ona me je ugledala, bacila se prema meni i kroz plač mi je ponavljala: »Moj fra Janko, ja sam ozdravila!« I domalo je, bez ičije pomoći, otišla do svoga auta koje je bilo daleko svakako više od stotinu metara.

Vicka, vidiš, ja sam i ovakvih doživljaja imao u Međugorju! Samo, oduljio sam i sigurno sam dosadio svojom pričom.

V - Ne, ne! To je stvarno zanimljivo bilo.

J - A da nadodam samo još ovo: tu ženu poznajem od njezina djetinjstva. Nekada sam je spremao za Krizmu i za prvu pričest. A viđao sam je i poslije toga ozdravljenja. Vidio sam je nedugo poslije toga kad je sama, bez ičije pomoći, išla na Podbrdo, na mjesto prvih ukazanja da se zahvali Bogu i Gospi za sve što su joj učinili. A vidio sam je i neki dan kako se okretno, kao i druge njezine vršnjakinje, kreće po međugorskoj crkvi.

A evo, da ti sad izložim svoje osnovno mišljenje o čudesnim ozdravljenjima.

V - Tako, tako! Nemoj da uvijek samo ja govorim.

J - Dobro. Ja, iako ih znam dosta, nerado govorim o tim tjelesnixn ozdravljanjima. A to najviše zato što se nekada nazivalo čudom i ono što se nije moglo jasnije dokazati.

A onda, da ti kažem i ovo: za mene je veće čudo kad se jedan, da tako kažem, bezbožni grešnik, gotovo za čas, toliko izmijeni da od toga zločestog čovjeka postane jogunasti prijatelj Božji, da je za to svoje prijateljevanje s Bogom spreman podnijeti sve kušnje i sav prezir onih s kojima je do jučer »ratovao« s Bogom. Vicka, gubu duše teže je liječati nego gubu tijela! A ja sam u Međugorju bio svjedokom mnogobrojnih baš takvih ozdravljenja. I, (oprosti mi što sam počeo nekako kao »naučavati«) sva ta tjelesna ozdravljenja - po momu sudu - samo su pamagalo ovih duševno-duhovnih ozdravljenja.

V - E sad bi i ja mogla ispripovijedati nešto o čemu sam kasnije mislila toliko, toliko puta.

J - A o čemu se radi?

V - E, radi se baš o obraćenju jednoga školovanca. Čudan čcvjek! On mi je u razgovoru dva-tri puta pripovijedao o sebi... Strašan je bio! Nešto ga je namjerilo na me, pa smo razgovarali... Dugo, dugo smo razgovarali. Reka bi da ništa ne viruje, a opet da nešto i viruje... Nisam znala što bi š njim, a nije htio da me pusti. Molila sam za njega i nagovarala ga da ode nekom svećeniku. Neka pokuša, pa ko zna...

J - Vjerojatno te nije poslušao?

V - Nije. Ali kad sam pred večer dolazila u crkvu (ispovidalo se vani), vidim ga ja: on kleči baš pred tobom. Pomislila sam: E, upao si baš gdje triba!

J - I, onda?

V - Ja sam prošla i opet se ukratko za nj pomolila.

J - I tako je to svršilo?

V - Ma ne! On do tri-četiri mjeseca dolazi opet k meni u kuću i sam mi pripovijeda kako je postao drugi čovjek. Pravi vjernik. I tako... To je za mene bilo pravo čudo, kako je Bog i dobar i jak.

J - Pa eto, vidiš! Vidiš što sve Bog radi i kako liječi! A vrlo mi je drago da si mi to rekla. To je velika radost kad se tako nešto doživi. A svaki od nas koji smo tu često doživi po nešto tako. I to ne jednom, nego više puta. Tako je to bilo i u Isusovo vrijeme. On je često sastavljao i tjelesno i duševno ozdravljenje. I često je, ozdravivši nekoga, govorio: »Idi i ne griješi više.« A isti je Isus koji i danas ozdravlja.

V - Dobro, dobro! Znala sam ja da ćeš se ti izvući.

J - Ma od čega?

V - Pa eto, ad one moje sumnje.

J - A lako mi je bilo izvući se kad nisi pogađala. A ako hoćeš, znaj i ovo: ja sam i u ispovijedima saslušao dobrinjak izvještaja o tim tjelesnim ozdravljenjima. I svakomu sam savjetovao da s dakumentima ode u župni ured i da prijavi svoje ozdravljenje. To u znak svoje zahvalnosti Bogu i Gospi, koji su mu pomogli. To je u redu. Nego mene sad nešto drugo zanima.

V - A šta li je to?

J - Zanima me da li je Gospa ikada i za koga unaprijed rekla da će ozdraviti?

V - Koliko ja znam, nije ni za koga. Ona uvijek priporuči čvrstu vjeru, molitvu i post, pa šta Bog dadne.

J - A bez toga?

V - Bez toga obično ništa!

J - Dobro, Vicka! A ipak je malo čudno ispalo ono s malim Danijelom Šetkom iz Krivodola. Ondje je odmah spočetka, prema magnetofonskom snimku, netko rekao da će mali ozdraviti, a nije govorio o tim uvjetima.

V - Ma ko ti je u onoj gužvi moga uvijek na sve mislit! Taj ko je to rekao, on je isto zna da je Gospa Danijelovim roditeljima rekla da moraju živo vjerovati, moliti i postiti. A nije možda i sve na glas izrekao. To je samo tako moglo biti.

J - Dobro to. Ali ti si meni, sad sam se sjetio, jednom ispripovijedila jedan slučaj kad vam je Gospa rekla za jednoga mladića, da će ozdraviti, a nije za to postavljala nikakvih uvjeta.

V - A o komu sam to rekla? Ja se sada ne sjećam.

J - Pa rekla si mi to za jednoga mladića koji je bez lijeve noge iznad koljena.

V - Što sam ti rekla?

J - Rekla si mi da će ga Gospa, bez ikakva uvjeta, ozdraviti poslije očitovanja svoga obećanoga znaka.

V - A to! Ako sam ti rekla, istinu sam ti rekla. Gospa je rekla da će tada mnogi ozdraviti. A s tim mladićem se posebno čudno vladala.

J - Kako to?

V - On je gotovo svaki dan dolazio na Gospina ukazivanja. Gospa ga je nekako posebno zavolila, pa...

J - A kako to znaš?

V - Evo ovako: ona nam je jednom, nekako pred Božić prve godine, pokazala njegovu bolesnu nogu. Uzela je ona š nje onaj umjetni, plastični dio, a na mjesto toga ukazala se njegova zdrava noga.

J - A čemu to?

V - Šta ja znam! Možda je Gospa tjela reći da će on ozdraviti.

J - Je li on tada išta osjećao?

V - On nam je kasnije rekao kako mu se činilo da ga neko dira po glavi. Tako nekako...

J - Dobro. Ali eto Gospa nije rekla da će ozdraviti!

V - Ma polako! Nisam ja još dovršila. Odmah do dva-tri dana došlo je k nama nešto omladine, pa se sviralo i pjevalo, a tu je bio i taj mladić...

J - Pa?

V - Ukazala nam se Gospa nešto ranije. I pokazala nam uza se toga mladića. Bio je vas u nekom sjaju. On to nije znao, ali nam je odman kasnije rekao da je za vrijeme ukazanja osjećao kao da mu nešto - ko struja - struji kroz nogu...

J - Kroz koju nogu?

V - E kroz tu bolesnu!

J - I šta onda?

V - Pa eto šta! Rekla sam ti što sam znala.

J - A nisi ništa rekla hoće li noga ozdraviti ili neće!

V - E rekla nam je Gospa da oće. Ali to nam je rekla kasnije.

J - Kad kasnije?

V - Rekla nam je da će on malo poslije njezina znaka potpuno ozdraviti. To nam je rekla nekako sredinom osamdeset i druge.

J - Komu je to Gospa rekla, njemu ili vama?

V - Nami, a mi onda njemu.

J - Da li bi se ti mogla sjetiti kad mu je Gospa to obećala?

V - To ne bi. Mogli bi pitat njega. On to siguerno zna.

J - Dobro to. Nego, da li on i sada u to vjeruje?

V - A kako ne vjeruje! To znam jer on je sad napola naše čeljade. Ti i to znaš!

J - Znam. I to je u redu. Eto, tko dočeka, vidjet će... Nego reci mi je li Gospa i za koga unaprijed rekla da neće ozdraviti?

V - Ona obično to ne kaže. Ne sjećam se točno, ali znam da je jednom rekla za jednoga balesnika da će brzo umrijeti.

J - Dakle, po tvomu i po Gospinu za ozdravljenje je potrebna čvrsta vjera, post, molitva i druga dobra djela?

V - Naravno, da Bog može nekoga izliječiti i bez toga, ali obično je tako.

J - A od koga to Gospa traži?

V - Najprije od bolesnika, a onda od njegovi.

J - Ali šta ako je bolesnik toliko slab da ne može moliti?

V - Može barem, ako zna, vjerovati. A onda njegovi trebaju što čvršće vjerovati i što više moliti. Tako Gospa kaže. I to ti je tako, moj pratre! Nego, još ti meni ne reče koliko je do sada prijavljeno ozdravljenja u Međugorju?

J - Ne nam točno. Prije kojih mjesec dana brojka je prelazila dvije stotine i dvadeset. Ali za sada toliko. To još treba ispitivati i provjeravati, pa vidjet će se. Sigurno ih ima još i neprijvljnih.

V - Ma nije to ni važno! Bog i Gospa znaju što rade.

 

 

 

BLAGOSLOV STVARI I LJUDI

 

J - Već znamo, Vicka, da se gotovo odmah s početkom Gospinih ukazanja uobičajilo prinositi pred Gospu neke stvari da ih ona blagoslovi.

V - Znamo, pa šta?

J - A kako je to počelo?

V - Pa jednostavno! Narod je donosio na primjer nešto od odjeće za bolesnike ili nešto slično. I želio je da to Gospa blagosovi. Mi smo Gospu to molili, i ona je to rado činila.

J - Kako to znate?

V - Pa vidimo kad to radi.

J - A šta radi kad blagosliva?

V - Pogleda na stvari i blagosovi ji znakom križa.

J - Govori li išta kad to radi?

V - Nije ništa. Samo prikriži i gotovo. Mozda i govori, ali mi ništa ne čujemo.

J - I uvijek tako?

V - Uvijek!

J - Vicka, vidim da se svašta donosi na blagoslov. Pa da li Gospa ikada odbije da nešto blagoslovi?

V - Mi nismo nikad to opazili niti nam je ona o tomu govorila. A drugo mi ne znamo.

J - Dobro. A ti si mi rekla da Gospa ponekad ponešto i drukčije blagoslovi.

V - Misliš, dodirom svoje ruke?

J - Baš na to mislim!

V - A zašto to pitaš kad znaš? To znaš da je to ona na moju posebnu zamolbu i za tebe nekada činila. Jednom si me izazvao, pa sam ti to i zakletvom potvrdila.

J - To je točno! I volio bih da nisam. Ali nisi mi rekla kada Gospa blagosliva te stvari?

V - Odman, čim dođe.

J - Vi je zamolite, i ona... ?

V - Ne, ne! Odavno je za to ne molimo. Ona to sama učini.

J - A šta bi se dogodilo kad bi netko - kad je Gospa već blagoslovila stvari - donio nešto i stavio pred Gospu sa željom da i to ona blagoslovi?

V - Ona bi to isto blagoslovila.

J - Sigurno?

V - Sigurno! To sam vidila mnogo puta.

J - E dobro. A da li je Gospa ikada blagoslovila ikoga od ljudi?

V - Ti to zezaš jer o tomu smo negdje već i govorili. Sjećaš se kako smo ono govorili o našemu Marinku kako ga je Gospa blagosivala a i ljubila. Ja sam ti isto govorila, kako je Gospa blagosivala jednoga, pa još jednoga svećenika. Isto to znam i za jednu ženu. A ti opet vrlo dobro znaš jednoga pratra što ga je Gospa blagosivala. Ali kad ti to ne želiš spominjati, neću ni ja...

J - Dobro. Samo mi još reci: kako Gospa ljude blagosliva?

V - Pa isto ko i stvari. Znakom križa. Samo obično uz to nešto i kaže.

J - Mogu li ja znati što je kada govorila?

V - Za jedno znaš i budi time zadovoljan.

J - Pa ipak reci mi barem što je Gospa govorila kad je blagoslivala, kakono ti reče, neke Varaždince. Jednom si mi to pripovijedala, ali nek se to i ovdje sada spomene.

V - A eto, kako sam ti već rekla: s nami je u onoj sobi ukazanja bila jedna grupa Varaždinaca.

J - Pravo Varaždinaca ili iz okolice Varaždina?

V - To ne znam. Autobusi su bili varaždinski.

J - I onda?

V - Za vrime ukazanja Gospa je posebno nji blagosovila. Nami je rekla da im to kažemo. Oni su se puno žrtvovali. Tada su već treći put bili u Međugorju, a dobri su vjernici. Rekla je da im svima želi sretan put. I tako...

J - Jeste li im vi to rekli?

V - Pa da šta smo! I to odman.

J - A oni?

V - E, bili su presretni! Neki su počeli plakati od radosti. Divno je to bilo!

J - Za njih je zaista moralo biti divno!

 

 

 

GOSPA I VIDIOCI U BORBI SA ZLIM

 

J - Vicka, već znamo da se svi moramo boriti sa Sotonom da bismo mogli služiti Bogu i spasiti svoje duše. To nam svjedoče i Isus Krist i Sveto pismo i život od prvoga čovjeka do danas.

V - Dobro je to. A što bi ti?

J - Pa ja bih htio nešto o tomu. Posebno me zanima da li je Gospa ikada išta vama o tomu govorila?

V - Pa da šta je! I to toliko puta. Posebno je Mirjani o tomu govorila.

J - A šta joj je govorila?

V - Ti to sigurno znaš. Osobito u onom razgovoru s fra Tomislavom. A i nami je o tomu dosta govorila.

J - Pa reci nešto. Što vam je govorila?

V - Gospa ili Mirjana?

J - Sad Mirjana, a onda ćemo s Gospom.

V - Govorila nam je kako joj se đavo ukazao pa je kušao da je prevari, da se ona odrekne Boga i Gospe pa da će imati sve, da će biti lijepa i sretna... I svašta!

J - Znam, Vicka, dosta toga. Mirjana nam je rekla kako se po Gospinu receptu Sotona može i svladati. I tako...

V - A što je rekla?

J - Pa, rekla je da se mora čvrsto stajati, čvrsto vjerovati i ni malo ne popuštati, škropiti se blagoslovljenom vodom. I tako dalje. Nema smisla da te sad s ovim gnjavim. Nego, nešto mi ipak pada u oči!

V - A to je?

J - Pa to da Gospa preporučuje škropljenje blagoslovljenom vodom, a na to se bilo nekako gotovo potpuno zaboravilo.

V - Neko zaboravio, a neko nije!

J - E, ja govorim onako općenito. A jesmo i mi svećenici. Prije se takvom vodom blagoslivalo, na primjer, i na početku i na kraju mise, a sad to, koliko znam, nitko ne radi. Ali pustimo sad to! Nego, Mirjana reče da će Sotona, ako se budemo tako držali u borbi s njime, ipak ostati »kratkih rukava« kakono se kaže. I to je u redu. A ti sad nešto meni reci: što je vama Gospa govorila?

V - Pa, znaš ono kako je odman spočetka rekla Mariji.

J - Što joj je rekla?

V - Ono kadno joj se ukazala u kući kad je pozvala nas da poslije večere dođemo na guvno.

J - Dobro to. To ja znam, nego šta joj je Gospa rekla?

V - Sjećaš se da joj je Gospa tada rekla kako se njezin Sin bori za naše duše, ali da i Sotona oće da štogod sebi ugrabi. Pa i on se bori. Plete oko nas, zavarava...

J - I još štogod?

V - Još joj je rekla kako đavao oće da se uvuče među nas vidioce da nas zavadi pa onda...

J - Biva, da se zavadite, zamrzite i onda da vas on vodi...

V - Je, je. Za njega je svađa i mržnja sve! On onda lako zavlada. To nam je Gospa rekla više puta.

J - Dobro je, Vicka. Slično sam nešto pročitao a u tvojoj bilježnici od 10. 11. osamdeset i prve. Tu je zabilježeno da vam je Gospa rekla kako đavao hoće da nadvlada, ali da se vi ne date, da čuvate svoju vjeru, da molite i postite, pa da će ona biti s vama na svakom koraku.

V - Eto vidio si! Tako nam je rekla mnogo puta. Ja to nisam bilježila, ali jesam upamtila.

J - Dobro. A je li to Gospa govorila samo za vas vidioce ili za sve nas?

V - Ma za sve! Nekad je u tomu posebno spominjala omladinu. Ali je uvijek napominjala da svijet ima velike milosti od nje i od njezina Sina. Samo neka ima pouzdanje i neka čvrsto vjeruje.

J - A da li Gospa ikada rekne kako će se ova borba završiti?

V -- Naravno da će Bog pobijedit. Ali i Sotona će dosta ufatit. Vidiš kakav je narod!

J - Pa šta onda?

V - Mi moramo čvrsto vjerovat. Onda postit i rnolit, pa šta Bog dadne. Gospa je rekla toliko puta da se postom i molitvom može puno toga. Pa eto, šta ljudi oće. Gospa je rekla teliko puta: »Vi molite, samo molite i ustrajte u molitvi!«

J - Ali, Vicka, izgleda da će kazne ipak doći?

V - Ma ne znamo šta će sve Bog raditi od nas. Samo, blago onemu ko ustraje. Bog je jači nego Sotona! I Božja je vlast...

J - Pa onda molimo da Bog zavlada!

V - Molimo, ali svi zajedno!

 

 

 

GOSPA S KRIŽEM

 

J - Već smo nešto govorili o tomu kako vam se Gospa ponekad ukazivala s križem. Reci mi ponajprije, barem otprilike, koliko je to puta bilo?

V - Nije mnogo puta. Spočetka nekoliko puta. Možda četiri-pet puta.

J - Dobro. Znamo za onaj slučaj kad se ono spočetka tako Mariji samoj ukazala. Znamo i kako se Marija bila prepala i što joj je tada Gospa govorila. A kako i komu se još tako Gospa ukazivala?

V - Svima!

J - Komu svima?

V - Pa nami vidiocima.

J - Je li vam išta uz to govorila?

V - Jest spočetka. Govorila nam je kako je to znak našega spasenja. I tako... A kasnije nije ništa.

J - A kako ga je držala?

V - Evo vako.

J - E nemoj mi to pokazivati, jer to ne može magnetofon uhvatiti, nego reci mi riječima.

V - Pa evo: Gospa je držala prid sobom ispružene ruke, a križ je bio na njima.

J - Ti pokazuješ da su joj dlanovi bili prema gore!

V - Jest, jest prema gore.

J - A koliko je križ bio velik?

V - Ovako ovoliki. Otprilike jedan metar.

J - Od čega je bio križ?

V - Od drveta. Od nekog drveta.

J - Je li išta bilo na njemu?

V - Ne, ne! Nije ništa bilo na njemu.

J - A kako dugo bi ga Gospa tako držala?

V - Kako kad. Nekad dulje, nekad kraće. Koliko je kada s nami bila.

J - Znači držala ga je cijelo vrijeme toga ukazivanja?

V - Pa da. Cijelo vrijeme!

J - A nestalo bi ga?

V - Kad bi nestalo Gospe, nestalo bi i njega.

J - I kažeš da vam se Gospa nije odavno tako s križem ukazivala?

V - Nije odavno.

 

 

 

GOSPA NA KRIŽEVCU

 

J - Znamo da se kod križa na Križevcu češće ukazivalo neko tajanstveno svjetlo.

V - Nije svjetlo, nego Gospa!

J - Dobro eto, recimo da je Gospa.

V - Gospa, nego šta! Mi smo je nekada jasno vidjeli. Jednom se, odman nekako spočetka, ukazala cijelomu našemu komšiluku. I to nekako oko jedanaest prija podne. Sve je izašlo iz kuća i gleda.

J - A šta su govorili da vide?

V - Svi su govorili da je Gospa. Nije svak jednako vidio, ali svi su počeli moliti i vapiti Gospi.

J - A vi vidioci?

V - Mi smo je vidili jasno.

J - Kako jasno?

V - E jasno ko da je kod nas.

J - Koliko je to sve skupa trajalo?

V - Ne znam točmo, ali barem dvadesetak minuta.

J - Dobro, to jednom, a sjećaš li se još koje prigode?

V - Sjećam. Ali što ti sada Vicku zamotavaš? Vidio si je i ti! To si mi govorio, a dao si i fra Ljudevitu jednu izjavu o tomu.

J - Jesam, Vicka, jasno sam je vidio. I to na dalekozor, 22. listopada osamdeset i prve, nekako oko pet poslije podne. A nisam to samo ja vidio. Tada nas je između međugorske župne kuće i crkve klečalo i molilo barem sedamdesetero. A nije slučajno, Vicka, što se to baš tada dogodilo. To je jedan od ozbiljnijih časova za vrijeme međugonskih ukazanja. Narod se bio malo smeo, pa mu je trebalo nešto da ne sustane. Ali ja ne bih sada o tomu. Nego: vi ste, koliko znam, odmah sutra pitali Gospu da li je to kod križa bio njezin znak ili... Vi ste rekli da je ona potvrdila tu svoju prisutnost toga časa.

V - Jesmo, jesmo! I ona je to potvrdila. A neki su pripovijedali da su je odman i sutra i prikosutra vidili kod križa.

J - A je li Gospa vama vidiocima ikada išta o tomu govorila?

V - Ma kako nije!

J - A šta vam je govorila?

V - Ko će se sad svega sjetit! Znam da se jednom i čudila kad smo je pitali da li je bila kod križa.

J - Kako se čudila?

V - Pa rekla nam je: »Što me to pitate? Zar me niste vidili, anđeli moji?«

J - Vicka, možda se sjetiš još nečega. Ovo je stvarno zanimljivo.

V - Možda još ovo: jednom nam je rekla, da je ona mnogo puta bila na Križevcu kod križa i da je molila svoga Sina da svijetu oprosti grije.

J - Po tomu, Križevac je njezino omiljelo mjesto?

V - Pa jest. Rekla nam je to više puta.

J - A sad se Gospa rjeđe tamo viđa?

V - Što mi znamo! Možda je ona tamo, a mi je ne vidimo.

J - Možda. A ja sam je do sada posljednji put vidio 28. travnja 1983. Tada sam je i ja opet stvarno dobro vidio.

V - Pa eto, što ti više treba!

J - Slično kao ono i 22. listopada osamdeset i prve. Križ je potpuno nestao u svjetlu. Ja stvarno nisam jasno vidio Gospin lik. Poslabo vidim. osobito na daleko. Ali uza me su stajale jedna moja bratana i jedna nevjesta. One su govorile da je jasno vide. I počele su moliti i plakati od uzbuđenja. Isto tako i drugih pedesetak osoba koje su bile tu oko nas.

V - Pa eto, što ti više treba!?

J - A nije meni više potrebno ni ovo! Nego eto, ako nekada bude netko preslušavao ovaj naš razgovor. Samo da još ovo nadodam. Čini mi se naime da nije baš slučajno prije pedeset godina podignut onaj križ na Križevcu.

V - Pa i nije!

J - Stvarno, Bog ovim svijetom upravlja stvarnije nego mi to mislimo. On je to i kod ovog križa, osobito u zadnje vrijeme, mnogima jasno potvrđivao jer se tako očito preko Marije tu očitovao. Vicka, nitko od nas ne zna kako je moćno njegovo svjetlo s Križevca ljudska srca obasjavalo! O tomu nam svjedoči i iskaz jednoga zagrebačkog svećenika koji bih ti ja - ako to želiš - mogao ukratko ispričati.

V - Ja mislim da ja već znam nešto o tomu, ali možeš slobodno.

J - Možda je najzgodnije (jer to je sad uza me) da ti to pročitam.

Taj svećenik u svom opširnijem izvještaju o svojim doživljajima u Međugorju kaže doslovce i ovo: »Iza svete mise tog dana, 26. lipnja 1982. g. iza 6 i pol sati kad smo izašli na sakristijska vra'ta, svi prisutni hodočasnici (bilo nas je iza crkve ako 80 osoba) gledali smo čudne pojave na križu. Na brdo Križevac spustio se s neba bijeli sjajni oblak. Križ je potpuno nestao. U oblaku se vidjela silhueta osobe u bijeloj, dugoj haljini. Osoba se vidjela kroz prozirni sjajni bijeli oblak, ali se nije jasno vidjelo tko je. Onda je najednom nastala kao velika bijela hostija, potpuno pravilni veliki bijeli krug s malim bijelim križićem iznad hostije. Gospođa koja je stajala kraj mene i fotografirala prvi prizor s bijelim sjajnim oblakom dobila je jasnu oštru fotografiju bez križa. Taj prizor su gledali, prema izjavama prisutnih, svi ljudi kako s brežuljka na kojemu je crkva, tako i sa svih mjesta uokolo dvorišta, putova i njiva u Međugorju dana 24, 25. i 26. lipnja od 6 i pol do 7 sati ujutro. Potreseni tim prizorom, u pobožnijem smo se raspoloženju vratili u Zagreb.«

Eto, Vicka, tako taj svećenik u svomu iskazu po povratku u Zagreb. On je u njemu iznio još dosta zanimljivih stvari, ali za sada toliko.

V - Dobro je to. I dobro je da si se toga sjetio. Ja znam za to, ali eto meni to nije sada padalo na pamet.

J - Drago mi je da sam i ja nešto tebi ispripovjedio.

V - Drago je i meni. Ali možeš li mi reći koji je to svećenik objavio?

J - Ti ga se sigurno sjećaš jer on u svom iskazu kaže da je bio i kod tebe. A to je Rudolf Kadlec koji je tada predvodio veliku grupu hodočasnika iz okolice Zagreba od kojih su mnogi vidjeli ovo što on opisuje.

V - A sjećam ga se, sjećam. Eto, vidiš, to su Gospini glasnici koji najjasnije govore o onornu što se ovdje događa.

 

 

 

GOSPA S ISUSOM

 

J - A sad, Vicka, nešto o Gospi s Isusom. Možda malo čudno rekoh »o Gospi s Isusom«, ali kako ovdje Gospa igra glavnu vidljivu ulogu, može se to i tako reći. Ja sam mnogo puta pokušavao od vas vidjelaca, od tebe posebno, saznati da li se uz Gospu ikada i Isus pojavljivao. Pa da to i ovdje sada malo pokušamo pretresti?

V - Dobro. A ja mislim da sam ja tebi o tomu već dosta govorila, ali ako ti oćeš opet nešto, pa ja što znadem...

J - Dobro, Vicka. A bi li mi mogla reći koliko su se puta Isus i Gospa zajedno ukazali?

V - Ne znam točno. Možda sedam-osam puta.

J - Da li se Isus ukazivao kao dijete ili kao odrastao?

V - I tako i tako. Dobro sam upamtila, a to sam ti i govorila da se tri puta ukazao kao dijete.

J - A kada i kako je to bilo?

V - Toga se točno sjećam. Prvi put na prvom ukazanju, na Ivanjdan. Drugi put na Malu Gospu, prve godine ukazanja. A treći put na zadnju božićnu večer.

J - To na ovu prošloga Božića?

V - Jest, jest. Baš tada! Divno je izgledao. Ma to se ne da opisat! I Gospa je bila neobično radosna. Ko da si u nebu. I šta ću kazat!

J - Vicka, dobro, dobro si se sjetila. A kao odrastao?

V - Pa rekla sam, nekoliko puta.

J - Kako je tada izgledao?

V - Većinom je strašno izgledao: Krvav, popljuvan, izranjen... strašno! Mi smo jednom svi udarili u plač kad smo ga vidili.

J - Ti kažeš »većinom«. Znači da nije uvijek takav bio?

V - Nije. Jednom je bio potpuno čist. Vidio se samo do pasa. Lice božansko, neopisivo... Ali tada je samo malo s nami osta.

J - Još štogod, Vicka.

V - A ja! Na zadnju Veliku subotu izgledao je isto krvav i popljuvan, ali ispod toga divno, divno lice...

J - Dobro. A tko vam je kazivao, da je to Isus?

V - Pa znamo i mi štogod. A i Gospa bi nam to rekla.

J - Šta bi vam ona rakla?

V - Govorila nam je da je to njezin Sin, kako je on mnogo trpio, ali da je opet pobijedio, i da je ona tu samo da proslavi svoga Sina... Dosta nam je toga o tomu govorila.

J - Dobro, Vicka. A je li vam ikad Isus sam nešto govorio?

V - Jest jednom. Slično ko i Gospa. Koliko je on patio, a opet je pobijedio. Reka nam je: »Samo čvrsto vjerujte. Molite i ne bojte se, anđeli moji. I vi ćete pobijedit... «

J - A je li vam se ikada Isus sam ukazivao?

V - Ne, ne! Nije nikada.

J - Je li Isus u takvim prigodama dolazio zajedno s Gospom ili...?

V - On je obično dolazio malo kasnije, a malo je prija odlazio.

J - A nisi mi rekla kako je Isus onako općenito izgledao.

V - Kako misliš?

J - Pa mislim na lice, oči, kosu i...

V - Nije se uvijek moglo sve vidjeti. A imao je: oči ko kafenastocrne, imao je malu bradu, pomalo kovrčavu kosu... I tako.

J - I to je sve što bi ti o tomu znala?

V - Tako nekako. Ko će se svega sjetit?

J - Dobro. S ovim onda možemo i završiti.

V - A ja! Možda bi mogla reći još ovo: jednom nam je Gospa prikazala jedan divan kraj (što reknu pejsaž). Divne šumice, brigovi i dolinice... Sve puno cvijeća i tica... Po tomu se igra jedan divan dječak. Mi nismo znali šta je to. A onda nam je Gospa rekla da je to njezin Sin dok je rastao i pripremao se za nas.

J - A sjećaš se, biva, toga?

V - Ma to neću nikad zaboravit! Nešto neopisivo.

 

 

 

GOSPINI SIMBOLI

 

J - Već rekosmo da vam se Gospa ponekad ukazivala s golim križem na rukama, kao i to da vam se nekada ukazivala s Isusom. Znamo donekle i kako je to činila. No znamo i to (barem ja to znam) da vam je Gospa uz svoja ukazanja pokazivala ili ostavljala i neke svoje znakove koje mi obično nazivamo simbolima. Ti mi sad samo reci: kakvi su to znakovi ili simboli bili?

V - Pa eto ti si to već rekao. A obično su to bile slike ili znakova križa, srca i sunca.

J - E dobro. Sad mi još kaži: je li vam Gospa ikada te znakove tumačila?

V - Pa da šta je! Usobito iz početka. Više puta.

J - A kako vam ih je tumačila?

V - Ti i to znaš, ali... Za križ je govorila da je to znak našega spasenja.

J - A za srce?

V - Za srce da je zna;k Božje ljubavi prema nami.

J - A sunce?

V - Govorila je da je sunce znak svjetlosti naše vjere, da je Isus obasjao naš Život. I sve... A to sam kasnije toliko puta čula i u propovijedima. Sad puno bolje razumim svećenika kad o tomu govori.

J - Dobro. A onako usput: slušaš li rado propovijedi?

V - Kako kad i kako koga! Bude ih i dosadni...

J - Šta ćeš! Nije ni čudo. Svaki dan se govori, a svaki dan se i sluša, pa...

V - To jest, ali sve skupa je odlično!

J - U redu, Vicka. Nego, ja bih još nešto o simbolima. Zanima me, naime, kada vam je Gospa prestala ostavljati te simbole?

V - A ko ti kaže da je prestala?

J - Ja nekako tako mislim jer sad nikad o tomu ne govorite.

V - Pa šta ćemo govorit! Ta, mi ne govorimo ni o drugim stvarima, osim da nas neko nešto upita ili da nam Gospa rekne da nešto kažemo.

J - A biva, Gospa vam i sada ponekad ostavi te znakove?

V - Nije ponekad nego svaki dan.

J - A ništa vam o njima ne govori?

V - Šta će nam govorit! Govorila nam je toliko puta.

J - Čudno. A što misliš, zašto vam ih ostavlja?

V - Šta ja znam! I niko je o tomu ništa i ne pita. Možda zato da ne zaboravimo šta nam je nekad govorila.

J - Možda da ojača vjeru u vama?

V - Pa i to. Ti misliš da mi nemamo nikakvi muka ni problema.

J - Dobro. Da ne odemo daleko, samo još ovo: Kada vam Gospa pokaže te simbole? Kad dolazi, ili nekad kasnije?

V - Pria ji je pokazivala čim dođe i ostali bi š njom sve dok ne ode.

J - A kasnije?

V - U zadnje vrijeme uvijek ih ostavi kad odlazi od nas.

J - Koliko dugo to iza nje ostane?

V - Samo malo. Nekoliko sekunda.

J - A kako nestanu?

V - Nestane ji i gotovo! Ko slike na televiziji.

 

 

 

GOSPINE TAJNE

 

J - Vicka, kad god se govori o Gospinim ukazanjima, obično se uz to vežu i neke Gospine tajne. Tako je to bilo i sada u Međugorju.

V - Ja o tomu ne znam ništa. Bi li ti meni vjerovao da ja nisam gotovo ništa znala o Gospinim lurdskim ukazanjima, a već sam se više od godinu dana susretala s Gospom u Podbrdu i u Međugorju. Ja sam nekako znala i pjevati pjesmu »Sred te se pećine«, a nisam imala pojma o čemu se tu radi. I da budem iskrena, ja neću ni riječi ni o kakvim nego o međugorskim tajnama ako te tu nešto zanima.

J - Zanima me. Naravno da me zanima. Ja sam i do sada pokušavao nekako u to ući, ali je opet sve za mene ostala tajna.

V - Pa šta ti ja mogu! Tajne su tajne!

J - Ja mislim da ste vi u tomu nekako previše zatvoreni?

V - Ti možeš mislit šta oćeš, a ja znam šta smim, a šta nesmim.

J - Dobro. Koliko sam ja mogao u to ući, vi ni međusobno ne razgovarate ni o znaku ni o tim tajnama.

V - Malo ili nimalo!

J - A zašto to? Kad vas ja štogod o tomu zapitam (na primjer: da li vam je to Gospa zaista zabranila?), vi jednostavno glumite kao da ne čujete što vas se pita.

V - Pa i ne čujemo! Ne želimo o tomu govoriti i gotovo!

J - A zašto to?

V - Ajde dalje ako što imaš!

J - Dobro. Onda mi najprije reci koliko vam je Gospa obećala sapćiti tih tajna?

V - Ti to sigurno znaš. Ali evo: rekla nam je saopćiti po deset tajna.

.I - Svakomu od vas šestero?

V - Svakomu, koliko ja znam.

J - A da li su te tajne za svakoga iste?

V - I jesu i nisu!

J - A kako to?

V - Pa tako. Glavne su tajne iste, ali možda poneko ima neku tajnu koja se samo njega tiče.

J - Imaš li ti ijednu takvu?

V - Imam jednu. To je samo za mene jer se samo mene tiče.

J - A imaju li drugi takvih tajna?

V - To ne znam. Čini mi se da ima Ivan.

J - Ja znam jer su one to rekle da ih Mirjana, Ivanka i Marija nemaju. Samo ne znam za maloga Jakova. On mi nije htio na to pitanje odgovoriti. A Ivan je jednom rekao da on ima tri koje se samo njega tiču.

V - Dobro. Ja sam ti rekla što ja znam.

J - A reci mi još koja je za tebe po redu tajna koja se samo tebe tiče?

V - Ma pustimo to! To je samo za mene važno.

J - No, možeš mi barem to reći, a da ne otkriješ tajnu!

V - Pa eto, to je četvrta. I sad budi miran.

J - I ništa mi više o tomu ne možeš reći?

V - Ajde dalje! Rekla sam ti što sam mogla.

J - I ništa više?

V - E, ništa! Jer onda tajna ne bi bila tajna.

J - Dobro, Vicka. A možeš li mi reći koliko si ti do sada primila tih tajna?

V - Do sada osam.

J - U redu. A općenito se zna da je u toj tajni Gospa nešto dosta jezivo za čovjeka nagovijestila. Da li je to tako?

V - Pa ti kažeš da se to zna. Pa šta onda?

J - A ne možeš, biva, ti više ništa o tomu reći?

V - Ništa. To je dovoljno.

J - Mirjana nam je i u devetoj i u desetoj još nešto teže nagovijestila.

V - Pa dobro. Čuli smo. Dobro je da se o tomu razmišlja.

J - A ti ništa više?

V - Pa šta ću. Ja i ne znam o tomu ništa više nego i ti.

J - A možeš li mi reći barem ovo: znaš li ti što će se prema svakoj tajni jednom dogoditi?

V - Znam za ove koje sam ja do sada primila.

J - A znaš li i kad će se što dogoditi?

V - Ne znam dok mi Gospa to ne kaže.

J - Mirjana kaže da ona zna točno i šta će se i kad će se nešto dagoditi.

V - Zna ona. To je Gospa njoj rekla jer se njoj više ne ukazuje.

J - Prema tomu, ti ne bi mogla (a ni znala) reći da li će se ijedna tajna očitovati svijetu prije očitovanja najavljenog Gospina znaka?

V - Pa eto, rekla sam da ne znam. Što ne znam, ne znam!

J - Šta misliš, znaju li to Ivanka i Marija?

V - Nisam sigurna, a mislim da ne znajiu.

J - Dobro. A znaš li ti da li se svaka tajna mora ostvariti?

V - Ne mora. Zato je Gospa rekla da molimo i postimo da Bog svoju srdžbu ublaži.

J - Tu si se stvarno dobro snašla. A znaš li i jednu tajnu koju je Bog radi tog posta i tih molitava već ublažio. Odnosno, da ju je, da tako kažem, opozvao?

V - Ne znam.

J - A jest, jest! To je, po Mirjaninu izvještaju, već učinio sa sedmom tajnom. Sjećaš li se o čemu ona radi?

V - Čekaj malo. Ja: sjećam se!

J - Je li dobro za nas da je opozvana?

V - Pa jest. Ali možda bi nekomu dobro došla da se opameti!

J - Dobro, Vicka. Vjerojatno sam te već ugnjavio, ali ipak još ovo. Reci mi je li ti teško čuvati te tajne?

V - Nimalo!

J - Teško mi je to vjerovati.

V - Pa šta ću ti ja!

J - Zar ti zaista nikada nemaš napasti da nešto o tomu kažeš, na primjer, svojoj majci, svojoj sestri, nekoj kolegici ili, recimo...?

V - Ne, nikada!

J - A kako to?

V - Ne znam. To bi možda trebalo pitati Gospu. To je njezina stvar.

J - Dobro. A zna li mali Jakov sve ovo o Gospinim tajnama?

V - Zna sve. I to bolje od mene!

J - A kako on to čuva?

V - I to bolje od mene!

J - Vicka, vidim da si ovdje i odviše škrta u riječima i da te tajne, nakon svega ovoga, ostaju sve veće tajne, pa da zaršimo o tomu?

V - Možda je to najbolje.

 

 

 

GOSPIN ZNAK

 

J - Istina, već smo dosta govorili o Gospinim tajnama. Ali, Vicka, molim te još nešto o njezinoj posebnoj tajni, odnosno o njezinu obećanom znaku.

V - Ta, ja sam tebi o tomu dosta govorila! Nekad si mi, oprosti, u tomu i dodijavao. Nikad ti nije bilo dosta ono što sam ti rekla.

J - To je točno! Ali šta mogu, kad je to mnoge (a i mene) stvarno zanimalo i željeli su štošta saznati o tomu.

V - Dobro. Pa ako te još što zanima, a ja znadnem i smidnem...

J - Ili smidneš?

V - I to je, i to! Ali, ajde...

J - Dobro, Onda ovako: sad se jasno vidi i iz vaših izjava i iz nekih kaseta da ste vi odmah spočetka Gospi dosađivali da ostavi neki znak da je ona tu, pa da narod vjeruje... da vas ne sumnjiči i tako.

V - Jesmo, jesmo.

J - A Gospa?

V - Ona bi, osobito spočetka, kad bi mi to pitali, odman nestala. Ili bi počela nešto moliti, pjevati... I tako.

J - Znači: nije htjela odgovarati?

V - A tako nekako.

J - I onda?

V - Mi smo i dalje dosađivali. I ona nam je, dosta brzo, počela klimanjem glave obećavati da će ostaviti znak.

J - A nije vam nikada to i riječima obećavala?

V - Ma kako nije! A nije odman. Trebalo je kušnje i strpljivosti. Vi mislite da smo mi mogli s Gospom baš šta smo god tjeli! E, moj pratre...

J - Što misliš, koliko je vremena prošlo dok vam je Gospa taj znak stvarno obećala ostaviti?

V - Ne znam. Šta bi rekla da znam kad ne znam!

J - Otprilike?

V - Pa možda do jedno dva mjeseca. Ne znam. Možda i više!

J - A jest, jest i više! U nekoj bilježnici (koju zovu tvojom) stoji da vam je Gospa 26. 10. osamdeset i prve sa smiješkom rekla da se nekako čudi što je više za znak ne pitate. Ali da će vam ga ona sigurno ostaviti, da se ništa ne bojite, jer ona će svoje obećanje izvršiti.

V - Dobro je to. Ali miislim da to nije bilo njezino prvo obećanje da će nam znak stvarno ostaviti.

J - To je točno jer u nekaj maloj bilježnici, koju je bilježila tvoja sestra Ana, zabilježeno je tri puta da vam je Gospa rekla već potkraj kolovoza da će svoj znak »brzo« ostavi:ti, a evo, to se oteglo...

V - Ja za to ne znam. Ja nisam nikad tu bilježnicu čitala, a nisam ni Ani to govorila. Mora da je to neko drugi govorio.

J - Mislim da su joj to govorili Jakov i Ivanka, ali muka je to sad do kraja razjasniti, jer ono »brzo« je rastegljivo, pa ne možemo na njemu ništa sigurno graditi.

V - Pa ne triba ni graditi!

J - Nije to baš tako jednostavno. Ali da ja prijeđem na drugo. Reci mi: je li vam Gospa rekla i kakav će to znak biti?

V - Ne, ne! Prošlo je dosta vremena do toga.

J - Je li vam o tomu govorila svima zajedno ili... ?

V - Svima zajedno, koliko se sjećam, a nisam sigurna.

J - I onda vam je valjda lakše bilo?

V - Pa da šta je! Možeš mislit: tada nas je bilo stislo sa svi strana. Novine... govorancije... svakakvi izazovi... A ti ne možeš ništa!

J - Znam, Vicka. I ja se toga sjećam. Ali da sad to pustimo kraju, pa da mi nešto određenije o tomu znaku kažeš?

V - Može. Ali ti znaš o tomu sve što možeš znati. Jednom me umalo nešto nisi prevario, ali Gospa nije dala. I ajdemo dalje.

J - Vidim da ti je stvarno dodijalo, ali ipak mi reci barem gdje će taj znak Gospa ostaviti?

V - Na Podbrdu. Na mjestu prvi ukazanja.

J - Hoće li taj znak biti na nebu ili na zemlji?

V - Na zemlji.

J - Da li će se pojaviti, nastati odjednom ili će polako nastajati?

V - Odjednom.

J - Hoće li ga moći svatko vidjeti?

V - Hoće, ko god dođe.

J - Da li će taj znak biti časovit ili trajan?

V - Trajan.

J - Nekako mi siromašno odgovaraš, ali...

V - Ajde ti dalje ako još štogod imaš.

J - Dobro. A hoće li taj znak moći netko uništiti?

V - Neće niko.

J - To ti misliš ili...?

V - Rekla je Gospa.

J - Znaš li ti točno kakav će to znak biti?

V - Točno!

J - Znaš li i kad će ga Gospa nama drugima očitovati?

V - Znam i to.

J - Zna li to svatko od vas?

V - Ne znam, ali mislim da to ni sada svak ne zna.

J - Marija mi je rekla da ona to još ne zna.

V - Pa eto, vidiš!

J - A mali Jakov? On mi nije htio na to odgovoriti.

V - Mislim da on zna, ali nisam baš sigurna.

J - Ne pitah te da li je taj znak posebna tajna ili...?

V - On jest posebna tajna, ali on je isto jedna od oni deset tajna.

J - Sigurno?

V - A dakako nego sigurno!

J - Dobro. A zašto Gospa taj znak tu ostavlja?

V - E da pokaže narodu da je ona tu među nami.

J - A šta misliš da li ću ja taj znak dočekati?

V - To sam ja tebi jednom davno rekla, pa ajde dalje...

J - Dobro. A šta misliš, što bi se dogodilo s nekim od vas tko bi nekako otkrio tajnovitost toga znaka?

V - Ja o tomu uopće ne mislim jer mislim da se to ne može dogoditi.

J - A ono su jednom članovi biskupijske komisije od vas, pa i od tebe, tražili da opišete taj znak kakav će biti i kad će do njega doći, pa da se to pred vama zapečati i čuva do pojave znaka.

V - To je točno!

J - A vi niste htjeli na to pristati. Zašto? Ni meni to nije baš tako jasno. Ponako govori da je samo Ivan nešto na to odgovorio, a nisam ga nikada za to ništa pitao.

V - Nisa:m ga ni ja pitala niti ću ga pitati, ali mislim da im on nije dao na to odgovora. Možda im je nešto spetljao, ali neću o tomu više ni riječi. Samo tebi ovo kažem: ko ne viruje bez toga, ne bi ni tada vjeravao. A kažem ti i ovo: teško onomu ko bude svoje obraćenje čekao do znaka. Ja sam tebi, čini mi se, jednom rekla da će mnogi doći, možda će se tomu znaku i pokloniti, a opet neće vjerovati. Budi sretan što ti nisi među njima!

J - Zaista! - I tu je, biva, sve što mi možeš reći?

V - To ti je dovoljno.

 

 

 

Način ukazivanja

NAČIN OČITOVANJA

 

J - Znamo, Vicka, da vam se Gospa ukazuje uglavnom gotovo na isti način. Ja sam mnogo puta bio na tim ukazanjima i nekako sebi dočaravam kako to biva. Ali opet bih želio da to ti malo razjasniš.

V - Ti to dobro dočaravaš! Znam kad si ono prvi put bio na ukazanju u kući maloga Jakova. Odmah si poslije reka kako se tebi činilo da je Gospa došla. I stvarno si dobro pogodio. Toga se dobro sjećam.

J - Dobro to. Ali ja sam doživio, a ti si još i više, i drukčijih Gospinih ukazanja, pa daj ti ipak nešto o tomu.

V - Pa mogu. Ali stvarno mi je to dodijalo. Stotinu puta jedno te isto... Ali evo: već smo govorili kako nam se spočetka Gospa ukazivala. Najprija bi ona došla ili bi nam se pokazala svjetlom, onda bi mi došli. Nešto bi molili, pjevali, nešto je zapitkivali i tako.

J - A kasnije?

V - Eno vidio si. Kasnije bi mi počeli molit, i ona bi se počela ukazivat... Neka nejasna svijetla slika približava se k nami. I do čas, evo je prid nami. Jasna, lijepa, vesela... Ti to već znaš! Mi bi onda klekli, molili i...

J - Dobro. A da li vam se Gospa uvijek jednako ukazivala?

V - Najviše je tako, a nekad i drukčije. Nekad bi došla čim bi se mi prikrstili, a nekad bi molili po deset-petnaest Očenaša, i ona bi tek tada došla.

J - Je li vam ikada rekla zašto to tako radi?

V - A nije je niko ni pita! Ta, nije to naše. Ona radi što ona oće. Ne mora uvijek bit kako mi oćemo i kako mi zamislimo.

J - Nekad je bivalo da vam uopće ne bi došla?

V - Pa jest. Bilo je i to pet-šest puta. To se sve zna. A bilo je meni i Jakovu nekoliko puta da je nađemo u sobi da uopće ne molimo. Znam, jednom nas je srela na putu Jakišinoj kući i rekla nam: »Požurite, ja vas čekam.« Kad smo mi došli u kuću, ona je već bila unutra. Ma kako je to bivalo!

J - A slično je onda i odlazila s ukazanja?

V - Pa je. Ono spočetka je bilo malo drukčije, a kasnije se uhodalo. Bilo je i tu neki iznenađenja. Ali uglavnom, ona bi nas pozdravila i otišla.

J - Je li ikada otišla a da vas nije pozdravila?

V - Ne znam, a mislim da nije nikada.

J - Dobro je to. Nego, učini mi se - nisam siguran - da vam Gospa brže ode nego dođe?

V - Ne znam je li baš uvijek, a obično je tako.

J - A kako se vi osjećate kad Gospa ode?

V - Spočetka nam je bilo čudno i teško, a sad smo se navikli. Pogotovo kad znamo da će opet sutra doći. A opet odmah iza toga počnemo nešto. Nekomu nešto kažemo ili počnemo moliti. Tako. Nemaš kad ni mislit o tomu.

 

 

 

DOŽIVLJAJ VIĐENJA

 

J - Sad bih, Vicka, ja nešto o onomu što će te vjerojatno iznenaditi, ali ne dopusti da se iznenadiš.

V - Slobodno! Mene više ništa ne može iznenaditi.

J - Dobro. Počet bu malo izdaljega: Ja sam živo želio barem koji put prisustvovati vašemu susretu s Gospom. I uspio sam to prvi put 3. prosinca 1981. god. Toga dana u nekoj bilježnici, koju zovu tvojom, zabilježeno je i ovo: »Imala sam jedan razgovor s fratrom iz Ljubuškoga. Dosta smo razgovarali, a onda smo pošli do Jakiše da čekamo Gospu. Dok smo molili, Gospa je sve polako dolazila. Kad se cijela ukazala, klekli sma i razgovarali (s Gospom, op. m.). Ovaj je fratar stalno gledao u nas da vidi kako se mi ponašamo u tomu trenutku... «

V - Dobro. A kakve to sad ima veze?

J - Ima, Vicka, ima! Pa najprije, kako ti znaš da te je taj fratar tako promatrao?

V - To su mi kasnije rekli. A i on mi je sam to rekao.

J - Dobro to. A zanima me znaš li ti sada koji je to fratar bio?

V - A, ko ti to pamti! Koliko ih je tako bilo!

J - Možda će ti ipak biti zanimljivo kad ti kažem da je to bio fratar koji evo sada s tobom razgovara?

V - Ma zbilja?

J - Jest! A dobro je to zabilježeno. Sjećam se ko sad: ja sam se držao tvoje lijeve strane dok smo ulazili u onu Jakišinu sobicu gdje se očekivalo ukazanje. Sobica je bila prepuna svijeta, ali ja sam se nekako uza te progurao...

V - I što si vidio?

J - Vicka, moj je doživljaj bio i dubok i neponovljiv. Neću ga nikada zaboraviti. Bilo je to prvi put da sam tako živo doživio dolazak Gospe i tvoje šaputanje s njome...

V - Dobro. To znam i drago mi je da si to tako doživio. Ali što oćeš da kažeš?

J - Ovo mi je dobro došlo u vezi s onim o čemu bih želio još nešto s tobom porazgovarati. Naime, ti znaš da sam ja kasnije dosta i dosta puta bio na tim vašim susretima s Gospom. Kad bi to bilo moguće, bio bih svaki dan, ali...

V - Ali ja još ne znam šta oćeš.

J - Uglavnom samo to da su ti vaši susreti s Gospom za mene uvijek bili nekako tajanstveni i kao neko nadahnuće koje me raduje i rasvjetljava.

V - To mi je stvarno drago! Gospa te za nešto nagrađuje.

J - Ali da ja nastavim. Opazio sam, iako su ti susreti slični, i neku neujednačenost tih susreta. To se donekle tiče i trajanja i susreta. Ali ja ne bih sad o tomu. O tomu jednom drugom zgodom. Nego, ako je to moguće, malo mi ti razjasni taj vaš doživljaj.

V - Mislim da smo o tomu nešto i govorili, ali ukratko ovako: Kad mi počnemo moliti, najprije ugledamo ko neko svjetlo, ko ljudsko tijelo a nije tijelo. I to se onda k nami primiče...

J - Nekad brže, nekad polaganije?

V - Točno tako. Mi nekad ugledamo svjetlo, i Gospa je za čas prid nami. A nekad dolazi sporije.

J - Jasna?

V - Jasna ko sunce!

J - A kako prođe kroz onaj zid pred kojim vi gotovo uvijek kod ukazanja stojite?

V - Malo mi je čudno da to baš ti pitaš! Ma, moj pratre, čim mi počnemo molit, zida odman nestane. Nestane svega...

J - Dobro, Vicka. I sam sam pomišljao da je to tako. Nego, smetamo li vam tada mi koji se nađemo oko vas? Posebno se sjećam večeri koncem siječnja ove 1983. godine. Te večeri ne znam pravo zašto (čini mi se da je tada ličena ona vaša sobica) niste mogli u sobu gdje se obično susrećete s Gospom. I susret je »improviziran« u onoj pravoj crkvenoj sakristiji koja je bila prepuna nas i nekih stvari.

V - Pa šta?

J - Jest! Sječam se kao sad: pred tobom je stajao onaj veliki dvometarski hrastovi križ. Samo što nisi nosom u nj dirala. A ja sam stajao odmah do tebe, s tvoje lijeve strane. I mislio sam: Bože moj gdje će sada Vicki »stati« Gospa? Nekako sam se neugodno osjećao.

V - I onda?

J - Vi ste počeli molitvu i za čas ste pali na koljena. Mi drugi nismo gotovo ni mogli kleknuti. Ali bilo je jasno (barem meni): došla je Gospa. Ja sam uglavnom promatrao tebe. Gledala si prema gore (kao i obično) a i lice i oči gorjele su ti nekim neobičnim žarom. I dosta si razgovarala s Gospom. Izgledalo je kao da ti sva stiska u onoj sobici ništa ne smeta. A vidio sam po satu da se Gospi nije ni malo žurilo.

V - Fra Janko, ja sam tebi, ja mislim, govorila a evo opet bi kažem: Mene sva ta gužva uopće ni malo, ama baš ni malo, ne smeta. Možda malo na početku molitve, a kasnije ništa.

J - Baš ništa?

V - Pa rekla sam, ama baš ništa!

J - A kako to?

V - Ja to ne znam. Ali kad dođe Gospa, ja više niti što vidim niti što čujem osim nje.

J - Vicka, pravo ti kažem: ja to ne shvaćam.

V - Pa šta ti ja mogu! Ne znam baš ni ja kako to bude, ali znam da je tako i gotovo.

J - Ja ti vjerujem, jer ponekad sam to, ono što se kaže, »u živo« gledao, pa dopusti da ja to malo osvijetlim. Gledao sam, naime, više puta kako vas za vrijeme ukazanja snimaju s blic-kamerama koje su ponekad bivale odmah do vaših glava. Mene blic, ako sam i daleko od njega, uvijek nekako trzne, a toliko sam puta vidio da od vas vidjelaca nitko (ne znam za malog Jakova) uopće ne trepne očima.

V - Mene stvarno to uopće ne dira. Kad je Gospa sa mnom, tada se za me ništa okolo ne događa.

J - Pa kako to?

V - Ja to ne znam. To Gospa udešava.

J - A kako drugi vidioci to doživljavaju?

V - Koliko ja znam, ovako ko i ja. A ne znam točno. Svak ima svoju narav, pa... A mi o tomu gotovo nikad ne razgovaramo.

J - A zašto to?

V - Ne znam ni to!

J - Dobro. A reci mi da li ti svaki susret s Gospom jednako doživljavaš?

V - Uglavnom, jesam. A bilo je i čudniji susreta. Nekoliko puta bila sam jako uzbuđena. Činilo mi se ko da nisam na zemlji. Znam da sam se jednom bila ufatila za krevet da ne panem. Činilo mi se ko da nekud odo... Ne znam to opisat, a bivalo je i tako.

J - A je li te bilo strah toga osjećaja?

V - Ništa! Ja dok gledam Gospu, ničega se ne bojim.

J - Dobro, Vicka! Nego, ne zapitah te je li to uvijek bilo tako?

V - Uglavnom jest. Spočetka nas je malo svijet stiska i gura, ali s Gospom je uvijek bilo lijepo.

 

 

 

VRIJEME UKAZIVANJA

 

J - Eto, barem donekle i barem nekako pojasnismo sam doživljaj viđenja. Sad mi, Vicka, reci nešto o vremenu u koje vam se Gospa obično ukazivala.

V - Misliš od početka do sada?

J - Da, da! Od početka do sada.

V - Bivalo je to obično oko šest popodne. Malo prija ili malo poslije.

J - I ljeti i zimi?

V - I ljeti i zimi!

J - Ipak, koliko znam, nije baš uvijek bilo tako!

V - Nije baš uvijek. A meni jest gotovo uvijek. Malo puta, ko ono kad nam je pokazivala raj i pakao, ukazala bi se u drugo doba.

J - Pa da, tada vam se ukazala u drugo vrijeme!

V - Tada nam se ukazala nekako iza tri popodne.

J - A i još nekada?

V - Jest i onda ako bi nam se ukazivala na dan više puta. Tada bi glavno ukazanje bilo ako šest, a drugo u drugo vrime.

J - Možeš li se još nečega takvoga sjetiti?

V - A ja! Ako bi mi išli po noći na Podbrdo, onda bi nam se tako kasnije ukazala.

J - Vicka, tako je uglavnom bilo s tobom. A s drugima?

V - Kod nji je bilo nešto drukčije. Oni što su bili negdi dalje u školi, njima se Gospa drukčije ukazivala.

J - A kako?

V - Pa ako bi išli popodne u školu, imali su ukazanje izjutra. Obično oko devet sati. A ako bi išli u školu do podne, Gospa bi im se navečer ukazala. Kako bi se dogovorili.

J - A bilo je, biva, i dogovaranja?

V - Ma kako ne! Niko od vas ne zna što je Gospa. Pratre, ne zaboravi da je ona naša Majka. I to kakva Majka!

J - Samo, ne znam kako vi Majci uzvraćate?

V - Mogli bi i bolje. Sigurno bi mogli! Ali i nas život nekako raznese, pa...

J - I tu je sve što o tomu možemo reći?

V - Pa što bi drugo? Tu je sve jasno.

J - Tu je zaista sve jasno. Ali ipak još ovo: Što misliš da li bi vam se Gospa ukazivala u neko drugo doba dana?

V - A šta ja mogu tu misliti? Evo, malo prija smo rekli da se Gospa nekima od nas već ukazivala i u drugo doba dana. Gospi se je lako snaći.

J - Eto, to stvarno vidimo.

 

 

 

TRAJANJE POJEDINOG UKAZANJA

 

J - Evo, VIcka, već nešto rekosmo o načinu Gospinih očitovanja, nešto o vašemu doživljaju viđenja, pa i o vremenu ukazivanja, a sad nešto o duljini trajanja pojedinog ukazanja. Uglavnom znamo da ta ukazanja nejednako traju, pa ako znaš, reci mi zašto to tako biva?

V - Ja to stvarno ne znam. Na to bi mogla samo Gospa odgovoriti. Znam samo, da se Gospa spočetka obično s nami dulje zadržala nego kasnije.

J - A šta misliš, zašto to?

V - Pa možda zato što nam je tada imala puno toga više reći. I nami i narodu. Ta, neće nam uvijek isto ponavljati?

J - Dobro je to. Ja sam u jednoj (kažu) tvojoj bilježnici pročitao da je Gospa s vama bila čak 45 minuta.

V - Ako si pročitao, jasno ti je što si pročitao!

J - Ma, jasno mi je što sam pročitao, ali mi nije jasno što ste toliko zajedno radili?

V - Pa šta ću ti ja! A kad je to otprilike bilo?

J - Nekako u prvoj polovici prosinca osamdeset i prve. Tada je s vama bio i neki mladić koji je - kako je tamo zabilježeno - svirao na gitari i s vama pjevao i molio...

V - Pa eto, šta smo radili! Molili, svirali, pjevali i... Naravno da smo mi s Gospom i razgovarali. To za čas prođe...

J - A što je taj mladić toliko radio?

V - A eto, što i mi! Samo što nije čuo našega razgovora s Gospom. Ali njemu je i to zanimljivo bilo.

J - Da li bi se sad mogla sjetiti toga mladića?

V - Mislim da je to bio... e, čekaj malo... a da bio je to jedan naš mladić iz Metkovića. To mi je sad... ali, dobro je. Ajdemo dalje!

J - Dobro. Čini mi se da si tu nešto »pregrizla«. Reci kako se on tada tu našao?

V - Ko .i drugi! On je barem dvadeset puta pješke došao iz Metkovića u Međugorje.

J - I onda bivao s vama na ukazanjima?

V - Pa da šta! Da zašto je dolazio? A jednom se s njim i nešto čudno dogodilo.

J - E to, to! Ja volim pomalo čudne štvairi. Pa što je to bilo?

V - Njega je jednom za vrime ukazanja ljubila Gospa.

J - Sigurno?

V - Pa da šta, nego sigurno!

J - A kako ti to znaš?

V - Ma, kako neću znati kad sam vidila! Svi smo to vidjeli.

J - Koji svi?

V - Svi vidioci što su tada tu bili.

J - I onda?

V - A šta onda? Rekli smo mu sve kad je. svršilo ukazanje i gotovo!

J - Je li vam on vjerovao?

V - Da šta je nego vjerovao! A vidilo se i na njemu...

J - Što se vidjelo?

V - Vidilo se da je bio neobično uzbuđen. Počeo je gotovo plakati ad uzbuđenja.

J - Dobro, Vicka. Ja mislim da ja sad znam o komu se to radi.

V - Možda i znaš, jer vidila sam te da ponekad s njim razgovaraš.

J - Da, da! On mi je to jednam ovako opisao: U jednom rnomentu za vrijeme ukazanja, kaže, da ga je svega ko neki plamen prošao. Iza toga ga je prošao neki hladni val i probio ga neki hladni znoj. Bilo mu je to nekako čudno, ali uza sve to, kaže da se vrlo ugodno osjećao.

V - Pogotovo kad smo mu mi rekli da ga je tada Gospa ljubila.

J - Jest, jest. Kaže da se tada upravo blaženo osjećao.

V - Ma kako i ne bi? Bivalo je još toga, ali...

J - Dobro. Idemo dalje, ali veoma mi je drago da smo se i ovoga sjetili. Nego, zanima me, da li se svakomu od vas Gospa ponekad tako dugo ukazivala?

V - E ja to ne znam. Ja to nisam nikad ispitivala.

J - Pa ipak znaš nešto o tomu! Mogao bih i ja nešto, ali bolje je da ti govoriš.

V - Dobro. Pa evo barem ovo: Znam da je Gospa ono s Mirjanom posljednji put na božićnu večer bila više od 45 minuta. Tako nam je Mirjana pripovijedala. A to je i razumljivo jer one su se tada konačno rastajale. Znaš da se na rastanku ima mnogo toga reći...

J - Pa eto, vidiš, Vicka! Znaš ti i još toga, ali dobro je. Nego, vama se Gospa još jednoga duška dugo ukazivala. Sjećam se jadne večeri tamo s kraja svibnja ove osamdeset i treće godine. Vidioci su otišli u onu sobicu na susret s Gospom, a svećenik je kod oltara počeo moliti krunicu. Izmolio je krunicu, pa onda Gospine litanije i sedam Očenaša, što ih obično vi poslije ukazanja predmolite, a vidjelaca iz one sobe nema. Ne zna nitko šta je. A oni su cijelo vrijeme razgovarali s Gospom. To su kazali kad su izišli, a isto su rekli i oni koji su tada s njima u sobi bili.

V - A šta možeš! Tako je Gospa tjela. Ta, mi ne bi prekinuli Gospu da cijeli dan s nami ostane.

J - Dobro to, nego ovo mi je čudno: Gospa je toliko s njima razgovarala, a oni nisu ništa o tomu nama ni znali ni htjeli reći.

V - A šta će vam reći, ako Gospa nije rekla da vam kažu!

J - A je li vam rekla da ne kažete?

V - Ja to ne znam. Ja sam tada bila bolesna i nisam š njima bila.

J - A i slijedeću je večer ukazanje trajalo više od pola sata. Pa onda još nekoliko večeri po 20 i više minuta. A za nas je sve to tajna!

V - A šta ćeš! To je bilo kad je njima Gospa prestala tumačit svoj život. Znaš da je to trajalo četiri-pet mjeseci. Gospa tada nije ni o čemu drugomu govorila, niti ju je iko moga išta pitat. Pa znaš kako je! Tada su se nekako narazgovarali.

J - A nama drugima ništa!

V - Pa eto, to je bilo zanimljivo i za vas. Ko neko iznenađenje.

J - Doduše, i nama je bilo jasnije da je Gospa zaista tu i da svoje radi.

V - A bit će brzo svima još jasnije!

 

 

 

BROJ GOSPINIH UKAZANJA

 

J - Prođosmo, Vicka, dosta toga, a jedno još pravo ne spomenusmo. No, ipak je to zanimljivo, pa reci mi šta misliš, koliko vam se puta kroz ovih tridesetak prošlih mjeseci ukazala Gospa?

V - Misliš svima ili meni osobno?

J - Pa eto, baš tebi osobno?

V - To je stvarno zanimljivo, pa i ja sama ponekad o tomu razmišljam, ali ko bi to sad moga izračunati?

J - Nekako ćemo zajedno, pa možda će ići. A broj se, naravno, niti može niti mora točno pogoditi.

V - Ja opet ponavljam da bi ja mogla samo za se nešto govoriti jer gotovo ni jednomu se od nas Gospa nije baš jednako puta ukazala.

J - A komu se, misliš, do sada najviše puta ukazala?

V - Mislim meni i malom Jakovu, ali meni ipak najviše.

J - Kao da si joj, biva, ti nekako panajdraža?

V - Ne, ne! Ne mislim na to. Nego, bila sam stalno kod kuće, a Gospa se najviše ovdje ukazivala.

J - Pa da li bismo mogli nekako doći do broja ukazanja od početka do danas. Odnosno: kroz ovih 30 prošlih mjeseci o kojima mi zapravo razgovaramo?

V - Znaš da sam ja propala iz .matematike. Pa ja ću nekako brojiti, a ti računaj.

J - Može, može. Brojka, već smo rekli, neće biti posve točna, ali to nije ni važno. Pa najprije obračunajmo koliko je bilo dana od prvoga ukazanja do sada.

V - Eto, rekli smo trideset mjeseci.

J - To znači »okruglo« 900 dana. Svaki dan po jednom: 900 ukazanja.

V - To jest tako, ali koliko mi se puta Gospa ukazala po dva, tri pa i četiri puta! To je tako bilo spočetka više od pola godine dana.

J - Znači: kroz 150 dana barem još 200 puta.

J - To bi značilo, sve u svemu, najmanje tisuću i stotinu puta do sada. Odnosno, do ovog Božića 1983. god. kad mi ovaj razgovor završavamo.

V - Ja sam rekla da ti računaš.

J - Dobro. A evo, zaokružimo to na tisuću puta.

V - Pa ti to zaokružuj kako oćeš! Mene se to uopće ne tiče. A ne znam šta to i tebe uopće zanima?

J - Najviše zato što mnogi i ne znaju koliko je tih ukazanja bilo. A i oni koji to donekle znaju, često se pitaju čemu ta tolika ukazanja?

V - Ja mislim da nije naše da to ispitujemo. To je Božja i Gospina stvar.

J - Dobro je to. Nego, ja mislim da si se ti ipak »malčice« zaletila u obračunavanju broja ukazanja.

V - A kako misliš?

J - Pa ti si ono bila dosta dugo, s prekidima, i bolesna. Tada nisi dolazila na ukazanja u crkvu.

V - Pratre, oprosti! A barem ti znaš da mi se i tada isto Gospa ukazivala.

J - Svaki dan?

V - Ma svaki dan!

J - Dobro. Ali opet pazi da se nisi bar malo zaletila.

V - Ne! Nisam nimalo.

J - A sjećaš li se da si dva dana, putujući dva puta u Zagreb, provela u vlaku. Jednom si, dobro se toga sjećam, pošla iz Čapljine u jedanaest prije podne. Gdje ti se i kada ti se tada Gospa mogla ukazati?

V - Ja, ja! Sad ja vidim šta ti oćeš. A nije ti uspilo! Gospa mi se i tada u svoje vrime ukazala. I to gotovo zgodnije nego ikada.

J - A gdje ti se ukazala?

V - U vlaku, u vlaku, moj pratre!

J - Baš u vlaku?

V - Baš u vlaku!

J - A gdje je to bilo?

V - Prvi put to je bilo u nekom malom mjestancu iza Doboja. Bila sam mu upamtila i ime, ali sam ga sad zaboravila.

J - A drugi put?

V - Drugi put nekako iza Banje Luke.

J - Vlak je stajao ili...?

V - Vlak je oba puta išao.

J - Vicka, dobro. Ovdje si me stvarno smela. A reci mi još kako se to dogodilo?

V - Jednostavno. Jednostavnije nego kod kuće!

J - Budi dobra pa još nešto o tomu.

V - Čini mi se da to ovi iput nisi zaslužio, ali evo: prvi put nije sa mnom bio niko od moji. Ja sam nekako iza šest popodne izašla malo u hodnik. Bilo je hladno. Nije nikoga bilo u hodniku. Ja sam se prekrstila i počela moliti. I Gospa je odman došla.

J - A pravo reci, jesi li je očekivala?

V - Stvarno ne znam. I jesam i nisam.

J - Dobro. Gospa došla, a ti? Jesi li onda klekla?

V - Nisam. Ta, bi li neko mislio da sam luda da me ugleda kako klečim. Mi smo malo porazgovarali. Gospa me je malo tješila. Bila je vesela. Pozdravila me i otišla.

J - A drugi put?

V - Drugi put bila je i mama sa mnom.

J - Dobro. Prošli ste, kažeš, Banju Luku i...?

V - Isto je bilo nekako oko šest popodne. Tada sam bila slaba i umorna. Nisam izlazila iz kupeja. Kad je doša moj čas, ja sam se prekrstila i počela u sebi moliti.

J - A Gospe nema?

V - A kako nema! Ti taman ko da bi volio da je nema! Ona je došla gotovo odman.

J - Da li je još itko bio u kupeu?

V - Bio je pun kupej. Mislim da nas je s mamom bilo devetero.

J - I šta onda?

V - Kad je Gospa došla, ja više nisam nikoga oko sebe ni čula ni vidila.

J - Ni majke?

V - Ma nikoga!

J - I onda?

V - Ja sam se s Gospom radosno porazgovarala i Gospa je otišla. Mama mi je poslije rekla da sam izgledala ko u nekom zanosu.

J - Jesi li tada klečala?

V - Sjedila sam na svomu mjestu.

J - Je li kasnije itko išta govorio?

V - Niko ništa. Samo su me neki ko malo čudno gledali.

J - Možda su mislili da od nečega posebno boluješ.

V - Ja to ne znam niti me se tiče. Nek misli šta ko oće...

J - Vicka, da budem pošten, moram ti priznati da sam nešto već čuo o tomu. Nešto mi je pripovijedala i tvoja mama. Ali ove pojedinosti su me silno iznenadile. Gotovo šokirale!

V - Ne znam šta to zadnje znači. Ali da i ja budem poštena, moram ti reći: sve mi se čini da si me ovdje htio ufatiti, ali to, nije ti uspilo.

J - Ma nije baš tako! Ali stvarno nisam mislio da ćeš se ovako dobro snaći. A drago mi je da sam se prevario.

V - I meni je!

 

 

 

MJESTA GOSPINIH UKAZANJA

 

J - Vicka, dok smo razgovarali o broju Gospinih ukazanja, odmah mi je palo na pamet da nekako pobrojimo i mjesta gdje vam se sve Gospa ukazivala. I da ne duljimo, počnimo ih odmah brojiti. Jest, znamo da vam se kroz prva četiri dana gore na Podbrdu Gospa ukazivala na tri mjesta. Je li tako?

V - Točno. A1i zaboravio si da nam se četvrti dan jednom ukazala i na povratku kući i ono Mariji kod Lokvetine.

J - Dakle na četiri mjesta (Ja računam samo za tebe) i onda jednom u Cernu.

V - Ajde dalje!

J - Pa kad je polovicom kolovoza zabranjeno na Podbrdo, Gospa vam se ukazivala dolje u selu. Najviše po onoj šumici dolje ispod kuća. A na koliko mjesta?

V - Barem na pet-šest mjesta.

J - A onda?

V - Onda po dvorištima i po kućama.

J - Na primjer, u čijim kućama?

V - Najprije u kućama nas šestero vidilaca, onda u našega Marinka i još u dvi-tri kuće. Ali, pratre, pazi dobro! Ja ovo govorim samo za se jer ja ne znam gdje se je sve drugim ukazivala.

J - Dobro, Vicka. Rekli smo: samo što se tebe tiče. Samo, sjeti se: da li ste se sretali s Gospom u župskomu stanu?

V - Pa, već smo negdje rekli da smo se i tu sretali. I to u tri različite sobe...

J - A u crkvi?

V - U crkvi isto na tri mjesta. U sakristiji, u onoj kapelici i...

J - I još?

V - I na koru.

J - Dobro. Vi ste jednom bili na nekim duhovnim vježbama u Dubrovniku. Je li vam tamo dolazila Gospa?

V - Da šta je! Ta, jesam li ti jednom rekla da mi je Gospa dolazila gdje god sam koji dan bila.

J - A gdje u Dubrovniku?

V - U kapelici sestara na Dančama.

J - Dobro. Ti si, silom prilika, dosta dana provela u Zagrebu. Pa gdje ti se tamo ukazivala Gospa?

V - Gdje god bi se uvečer našla.

J - Pa daj, gdje si se sve nalazila?

V - E ovako: ja nisam ni malo ležala u bolnici, nego sam uglavnom bivala po kućama svoji rođaka i prijatelja. To je bilo u tri ili četiri kuće.

J - I još negdje?

V - Pa imala sam susret s Gospom u kapelici časni sestara na Rebru. Isto na Šalati u sestarskoj kapelici.

J - Je li to onda sve?

V - Ne, ne! Gospa mi je dolazila i na Kaptolu na dva mjesta.

J - A na koja?

V - U franjevačkoj crkvi i još na jednom mjestu.

J - Ma kojem mjestu?

V - Ti to već znaš, a za druge nije važno.

J - Dobro. A još negdje?

V - Ne sjećam se. Mislim da smo sve izbrojili.

J - Možda smo izbrojili, ali nismo zbrojili. Sad se ti malo strpi dok ja... Ja sam nešto bilježio, pa mislim da će ići... Evo ovako: na Podbrdu na četiri mjesta; dolje u selu na otvorenom na sedam i u kućama na devet mjesta. U Cernu na jednom mjestu. U župskom stanu na tri i u crkvi na tri mjesta. U Dubrovniku na jednomu i u Zagrebu na osam mjesta. To bi bilo svega na 36 (trideset i šest) mjesta.

V - Ti si to pratre, dobro računa, ali još smo nešto zaboravili.

J - A to je?

V - Zaboravili smo da mi se Gospa dva puta i u vlaku ukazala.

J - Točno, točno! Dakle: tebi se Gospa ukazivala barem na 38 mjesta!

V - Eto, ti si računao.

J - Vicka, prema ovomu moglo bi se reći da se tebi ukazivala Gospa gdje god si se našla u ono uobičajeno vrijeme.

V - Eto kako vidiš.

J - A drugim vidiocima?

V - Mislim da je i njima tako, ali u to nisam posve sigurna.

J - Dobro. To nije toliko ovoga časa ni važno.

 

 

 

UKAZANJA U ŽUPNOM STANU

 

J - Dobro. Idemo dalje, pa nešto i o ovom: mi smo dva-tri puta razgovarali o tomu da li vam se Gospa ikada ukazivala u župskomu stanu, ali nismo se u tomu posve slagali. Pa da sad to nekako raščistimo?

V - Možemo, ako možemo!

J - Misliš da je to bilo radi nekih problema?

V - Pa mislim.

J - U redu. Ali možda ste vi sami ponekad u tomu stvarali neke probleme?

V - Kako misliš?

J - Pa evo, možda i ovako: jednoga dana, možda je to bilo desetak ili nešto više dana od prvoga ukazanja, u vaš komšiluk došla su dvojica-trojica milicionara...

V - Pa šta?

J - Možda su ljudi došli onako da vide kako to sve tamo izgleda, a vi ste vidioci pobjegli pred njima.

V - A jesmo, jesmo! Toga se sjećam. Mi smo se brzo nekako »šćukali« i pobjegli iz sela.

J - A zašto to? Možda vam ljudi ne bi ništa.

V - Možda i ne bi, ali »koga je zmija klala i gušterice se boji«, reknu naši stari.

J - Dobro. A ti si jednom kasnije meni pripovijedala i ovo: ti i mali Jakiša išli ste jednom od tvoje do njegove kuće. Na putu ste se susreli s dva milicionara. Rekla si mi kako vas je bio neki strah uhvatio, ali da ste bez ikakva problema prošli pokraj njih.

V - Sjećam se toga, ali šta oćeš da kažeš?

J - Pričala si mi da vam je malo kasnije Gospa rekla da se ne trebate bojati tih ljudi, da ih lijepo pozdravite i idete svojim putem.

V - To jest. Ali to je bilo puno kasnije.

J - Dobro. Nego, da se ja vratim na onaj vaš bijeg. Pa reci mi: kamo ste pobjegli?

V - Nismo pravo znali, kud bi. A pošli smo konačno u crkvu da se tu zaklonimo i to ne putom, nego kroz one naše duvanjke i vinograde da nas ne ugledaju. Za čas smo doletili do crkve. A crkva zatvorena.

J - I onda?

V - Mislimo se: Bože, kud ćemo sada? Ali srećom, u crkvi je bio jedan fratar. Molio je Boga. A kasnije nam je reka da je u crkvi čuo neki glas koji mu je rekao: »Izađi i spasi djecu!« On je otvorio vrata i izaša iz crkve. Mi smo se ko mačići ujtili oko njega i molili ga da nas sakrije u crkvi.

J - A on?

V - Uveo nas je na brzinu u kuću. Uveo nas u jednu sobicu (to je ona gdje je sad fra Veselko), zatvorio nas i izašao.

J - A vi?

V - Malo smo se sabrali. A onda je doša k nami i taj svećenik i dvi časne sestre. Tješili su nas da se ne bojimo.

J - I onda?

V - Onda smo počeli moliti. I za čas nam je došla Gospa. Bila je vesela. S nami je malo molila i pjevala i govorila nam je da se ništa ne bojimo, da ćemo mi sve izdržati. Pozdravila nas je i otišla.

J - Sad vam je valjda lakše bilo?

V. - Pa da šta je! Ali bilo je opet dosta muke: oće li nas milicija naći; šta će s nami raditi? I tako.

J - Dakle, ipak vam se tu ukazala Gospa?

V - A eto, to sam ti rekla.

J - A šta jadni narod?

V - A, šta će! I oni su molili. A bilo im je teško. Govorili su da su nas nekamo odveli, da su nas zatvorili. Ma, svašta se govorilo. Narod ko narod, što je komu padalo na pamet...

J - Dobro. A je li vam se još ikada Gospa tu ukazala?

V - Jest, jest! I to nekoliko puta.

J - A kada ste se odatle vratili kući?

V - Nekako kad se sunoćalo. Možda oko deset sati.

J - Je li vas putem itko sretao? Narod ili milicija?

V - Nije niko jer mi nismo išli cestom, nego opet tamo preko njiva.

J - A šta vaši kad ste došli kući?

V - A znaš kako je! Bili su se zamislili. A onda smo im mi sve ispripovijedali. I tako...

J - Dobro. A kako si ti meni jednom jogunasto tvrdila da vam se Gospa nije u župskomu stanu ukazivala?

V - Ma ja sam ti taka! Ja se zamislim u jednu stvar, a na drugu ne mislim. Gospa nam je jednom kasnije rekla da nam se u jednoj sobi neće nikada ukazati. Mi smo jednom počeli tu moliti da nam Gopa dođe. Mi moli, moli... a nje nema i nema. Moli opet, a nje opet nema.

J - I onda?

V - Onda smo otišli u onu sobu gdje nam se sada Gospa ukazuje. Počeli smo moliti.

J - A Gospe opet nema?

V - E čekaj malo? Gospa je došla gotovo odman čim smo počeli moliti.

J - Je li vam išta govorila?

V - Pa rekla nam je zašto tamo nije došla i da nam tu neće nikada doći.

J - Možemo li mi znati njezin razlog za to?

V - Ti ga znaš. Ja sam to tebi rekla. I pustimo sad to!

J - Dobro. Može i tako. Glavno je da smo se mi ipak sporazumjeli. I možemo reći da vam se Gospa ipak ukazivala i u župnom stanu.

V - Pa eto, rekla sam ti to. Dva-tri puta, prija nego smo prešli u crkvu, Gospa nam se ukazivala i u blagovaonici.

J - Zašto baš u blagovaonici?

V - Ma jednom smo tu ragovarali s jednim svećenikom iz Zagreba. Čini mi se da je bio od Glasa koncila, ali nije to sad važno. Tu smo razgovarali i kad je došlo vrime ukazanja, on nas je zamolio da odman tu molimo i čekamo Gospu.

J - A vi?

V - Počeli smo moliti, i Gospa je brzo došla.

J - A što ste onda radili?

V - Pa što i obično. Molili smo..., nešto pjevali... nešto je pitali i...

J - A što je taj svećenik tada radio?

V - A šta ja znam! Valjda je i on molio. Da šta će!

- I tako je to svršilo?

V - Jest te večeri. A rekla sam ti, da smo za dvi-tri večeri tu tako čekali Gospu.

J - I Gospa je uvijek dolazila?

V - Svaku večer! Jednom nas je taj svećenik nešto i probao.

J - A o čemu se radilo ako to nije tajna?

V - Ma, nema tu n.ikakve tajne. On nam je rekao da probamo, možemo li zatvoreni očiju vidjeti Gospu.

J - Pa...?

V - Ja sam kušala, jer i meni je zanimljivo bilo. I sve isto. Gospa ko Gospa!

J - E, zaista mi je drago što si se toga sjetila. To sam te i ja mislio jednom posebno pitati, a eto sad mi je jasno.

V - Možda ti nekad još puno toga bude i jasnije.

 

 

 

UČESTALOST I TRAJNOST UKAZIVANJA

 

J - Vicka, već je dosta općenito poznato da vam se, kako vi kažete, Gospa ukazuje gotovo trideset mjeseci. Dakle oko 900 dana. Mnogima se to čini i dugo i nejasno. A pravo reci da li se to i tebi čini tako?

V - Jest mi se nekad činilo. Mi smo ispočetka Gospu češće zapitkivali: »Gospe moja, doklen ćeš nam se ukazivati?«

J - A ona?

V - Ona je nekad. šutila, ko da ne čuje, a nekad nam je govorila: »Anđeli moji, pa zar sam vam dodijala?« Sad je više nikad to ne pitamo. Ja barem nisam, a za druge ne znam.

J - Gospa vam ono, kako kažete, prvih mjeseci nije došla četiri pet puta, a nekad vam je opet dolazila na dan više puta. Da li to sada ikada tako biva?

V - A kako?

J - Eto da vam Gospa uopće ne dođe?

V - Ne bude. Barem koliko ja znam.

J - A dođe li sad ikada više puta na dan?

V - Ne znam. Znam da meni nije osim ono nekada po noći na Podbrdu ili na Križevcu.

J - Dobro to. A mislite li vi da će vam se Gospa uvijek ukazivati?

V - Ja ne mislim, a mislim da nisu ni drugi. Ali ja o tomu neću da razmišljam. Što mi je korist mislit kad ne mogu ništa smisliti!?

J - A što misliš, zašto vam se Gospa tako dugo ukazuje?

V - To Gospa znade, a mi...

J - A šta, na primjer, ti o tomu misliš?

V - Pa rekla sam da je to Gospina stvar. Ali evo, kad oćeš: Gospa je rekla da je ovo njezino zadnje ukazanje na zemlji. Pa ne može ona tako brzo sve što želi.

J - Malo mi to razjasni, molim te!

V - Ma, evo, promisli: kako bi sve ovo izgledalo da se Gospa ukazala samo deset-dvajes puta, pa je nestalo. To bi se u ovoj trki i galami već zaboravilo. Ko bi virova da je tu i bila?

J - Onda bi se, po tvomu, Gospa trebala još dugo ukazivati?

V - Ja to pravo ne znam. Ali i oće ako oće da se njezina poruka čuje po svemu svijetu. A nekako je tako i nami rekla.

J - Šta vam je rekla?

V - Pa rekla nam je da će se ukazivat i kad nam ostavi svoj znak... Tako nam je rekla.

J - Dobro to. To ne možemo kontrolirati, pa... Nego, ti reče da je ovo zadnje Gospino ukazanje na zemlji. Jesi li se tu možda zaletila ili...

V - Ništa se nisam zaletila. Tako nam je Gospa rekla.

J - Možda da se neće ukazivati na ovaj način ili... ?

V - Ja to ne znam. Ne znam ja mudrovat, a ti mudruj koliko oćeš! Gospa je rekla da je ovo vrime njezine posebne trke i borbe za duše. Sigurno si čuo, ono šta je Gospa o tomu govorila Mirjani. A i nami je to govorila. Sjećaš se ono Mariji! Ne može to tako brzo svršit!

J - Vicka, ipak to nije jasno!

V - Pa ti pitaj Gospu! Nek ti ona to razjasni. Ja ne znam. Samo, da ti još ovo kažem.

J - Deder, molim te!

V - Ja sam jednom o ovomu razgovarala s jednim dobrim svećenikom iz Zagreba.

J - Pa?

V - On mi je reka da je i Isus samo jednom bio na zemlji na onaj način i da više nikada neće onako biti. Pa tako može i Gospa jednom na svoj. To mi se stvarno svidilo, pa sam to upamtila. I ja nemam više ništa o tomu. Kažu da ovo sve nije niko dužan virovati pa nek misli šta ko oće.

J - Možda baš tako.

Masivni betonski križ na Križevcu okuplja mnoštvo vjernika prve nedjelje iza Male Gospe

 

 

 

Gospin saobraćaj s vidiocima

TAJNOVITOST SAOBRAĆAJA

 

J - Dobro, Vicka. Svima nam je jasno da nam je mnogo toga nejasno u vašemu odnosu s Gospom. Ali barem meni najnejasniji je od svega vaš saobraćaj s njome. Neke stvari znamo već od početka ukazivanja. Tako: znamo da vi razgovarate s Gospom, a da nitko od nas, koji stojimo do vas, ne čuje i ne zna šta vama Gospa govori.

V - Točno tako. Tako je odman od početka bilo.

J - A kako to?

V - E, to ja ne znam! Ja nisam baš odman ni znala da je to tako. Gospa je nami obično govorila. Čujemo njezin zvonki, umiljati glas. Nekako ko da pjeva... A drugi kažu da ništa ne čuju.

J - Dobro. A kad ste vi doznali da mi drugi to ne čujemo?

V - To smo brzo saznali. Odman su nam brzo rekli da oni ne čuju šta nam Gospa govori.

J - A jeste li ikada pitali Gopu, zašto je to tako?

V - Jesmo kušali, ali ona... Jesmo joj govorili da se ona nekako objavi svemu narodu jer narod je svašta govorio. Govorili smo joj i molili je da se i ukaže svemu narodu da svi vide da je ona tu. Ali ne možemo mi Gospi zapovidat! Šta možeš!

J - A Gospa? Je li vam išta odgovarala na to?

V - Govorila je: »Blaženi oni koji ne vide, a vjeruju!« A nekad bi samo počela nešto moliti i pjevati. I tako...

J - Dobro to, ali s ovim nije završila tajnovitost vašega saobraćaja s Gospom. Ja sam, prisustvujući češće vašim susretima s Gospom i razgovarajući s vama, puno toga nejasna doživio pa najbolje da te još štogod pitam. A ti što hoćeš i što znaš...

V - A ko šta, na primjer?

J - Evo, recimo, netko od vas u ime svih nešto Gospu pita (mi okolo ne čujemo ništa), a čuje li tada svatko od vas i vaš upit i Gospin odgovor?

V - Čujemo svi i upit i odgovor.

J - A ako bi netko htio upitati nešto Gospu, a ne želi da itko drugi čuje ni upit ni odgovor, šta onda biva?

V - Tada niko drugi ne čuje ni upit ni odgovor.

J - A ako Gospa sama od sebe želi nekomu nešto reći samo za njega?

V - Pa isto. Mi vidimo da Gospa nekomu nešto govori. Znamo i komu govori, ali obično ne znamo šta mu govori. Nekad znamo, nekad ne znamo. Kako Gospa oće.

J - Je li se s tobom to ikada dogodilo?

V - Nije samo jednom!

J - Vjerojatno te nešto opominjala ili... ?

V - Ajde dalje!

J - Dobro. A vi ste postavljali, i još uvijek postavljate, pitanja i u nečije tuđe ime, a - recimo - da ta osoba ne želi da itko drugi to sazna, što onda?

V - Pa već sam ti rekla: samo Gospa i oni ko pita.

J - Ti znaš da sam i ja i preko tebe postavljao takva pitanja, a nisam želio da itko drugi o tomu štogod razmišlja.

V - Pa nije niko ni zna osim ja i Gospa.

J - Sigurno?

V - Ma sigurno!

J - Ali ni ovo mi u svoj svojoj jasnoći nije jasno: kada i ikako se vi dogovorite, tko će kad Gospu nešto pitati?

V - E mi se uopće ništa ne dogovaramo. Mi možemo svi pitati u isto vrijeme, a ona svakomu odgovori.

J - Pa može li se tako dogoditi da jedno od vas postavi toliko pitanja Gospi da ona ne stigne uopće nikomu drugomu ništa odgovoriti?

V - Pa rekla sam ti da se to ne može dogodit. A ne mogu ti ja to objasnit. Gospa to sve udesi.

J - Ne znam, možda to malo razjasni i ovaj moj doživljaj s malim Jakovom. Ja sam, naime, nekoliko puta pokušavao, baš u vezi s ovim planiranim razgovorom s tobom, da bih nešto pitao Gospu. Vi ste mi stalno ponavljali da Gospa ne dopušta nikakvih pitanja. Međutim, kako je Gospa malom Jakovu malo ranije prestala tumačiti svoj život, ti si mi savjetovala da preko njega ono što želim Gospu pitam. Meni se to činilo nemoguće, a ipak sam to pokušao. Dao sam Jakovu (i to pismeno jer se nisam pouzdavao .u njegovo pamćenje) nekoliko pitanja.

V - I šta onda?

J - Ja sam želio da to ostane samo za mene, Jakova i Gospu.

V - Pa šta?

J - I za čudo: čini mi se da je Jakov sve pitao Gospu jer mi je, kako sam mu i rekao, malo kasnije vratio sva pitanja s Gospinim odgovorom, datumom i svojim potpisom.

V - Za te čudo, a za mene je to sve sasvim jednostavno. I to je samo jedna strana našega odnosa s Gospom. Kad bi ti znao sve!

J - Dakle, Gospa može s vama u isto vrijeme saobraćati, kakono se danas kaže, na više »kanala«?

V - Pa da šta nego može! Ta, tako obično i radi.

J - Ovo ti mogu nekako lakše povjerovati jer sam nešto od toga, da tako kažem, »u živo« doživio.

V - A kako misliš?

J - Bit će možda malo podugo, ali ipak... Bilo je to 29. studenoga prošle godine. Te večeri počimala je devetnica Bezgrešnom Začeću blažene Djevice

Marije. I kad ste vi (bilo vas je četvero) pošli u onu kapelicu na susret s Gospom, i ja sam s vama ušao. Zauzeo sam, kako to obično u takvim prigodama radim, mjesto da vas mogu promatrati za vrijeme ukazanja.

V - Pa šta onda?

J - Evo šta: za vrijeme ukazanja vidio sam dvostruko raspoloženje kod vas vidjelaca. Ti vedra i nasmijana kao i obično, iako si tada bila ozbiljno bolesna. Marija vedra, iako ozbiljna, kako obično i izgleda. A na Ivankinu i Jakovljevu licu vidjelo se da nešto mučno doživljavaju. Na Ivanki sam jednom čak i neki grč opazio. Gotovo kao da će plakati. A i Gospa se vladala kako se obično ne vlada.

V - Kako to?

J - E, došla je odmah iza prve riječi prvoga Očenaša. I nastala je za mene šutnja o kojoj sam, evo, govorio.

V - I onda?

J - Onda ste vi nakon nekoliko minuta s Gospom nastavili prekinuti Očenaš i onda ste odmah nadodali onaj svoj: »Ode!« Gospa obično s vama tako ne postupa.

V - Dobro je to sve. Samo ja ne znam šta oćeš s tim da kažeš.

J - Ma sve mi je to nekako neobično izgledalo. Ali sve mi je postalo nešto jasnije kad ste se digli i kad vas je mali Jakiša, jedno po jedno, pitao: »Je li tebi Gospa rekla ijednu tajnu?« Ivanka je priznala da njoj jest, a ti i Marija ste rekle da vama nije.

V - Pa šta? Tako je bilo :i gotovo, Gospa je tada njima dvoma otkrila devetu tajnu, a meni i Mariji nije.

J - E i ja sam to tada čuo. Ivanku sam malo kasnije pitao i to da li joj je Gospa išta od te tajne i pokazala. A Ivanka mi je, gotovo kroz plač, rekla: »Ta, bi li umrla da mi ju je i pokazala!?«

V - Dobro. Što ti je rekla, rekla. To je njezina stvar.

J - Ali iz toga se dade zaključiti da ta tajna nagovješćuje nešto jezivo.

V - Ajde dalje ako što imaš!

J - Vicka, tu se baš nimalo ne daš! Dobro. Reci mi sada ovo: jesi li ti pnimijetila da Gospa njima nešto posebno govori?

V - Jesam to. Ali nisam znala šta im govori. Vidila sam da je nešto ozbiljno jer je i Gospa nekako ozbiljno :izgledala. Ozbiljnije nego obično. Drugo ništa.

J - Čudnovato!

V - Za nekoga čudnovato, a za nekoga nije.

J - A jeste li vi kasnije išta o tomu .razgovarali?

V - Ništa!

J - A kako to?

V - To je tako i kvit!

J - Dobro. Neka bude. Ali ja sam nešto doživio i na samo Bezgrešno Začešće. Baš kad je završila devetnica.

V - Je li to bilo nešto važno?

J - Kako za koga. Za tebe jest! A jest donekle i za mene.

V - A šta je bilo?

J - Ma ja sam i tada bio s vama na susretu s Gospom. Opet nešto zanimljivo. Naime, tada si ti, koja uvijek na tim susretima radosno izgledaš, nekako ozbiljno izgledala.

V - Možda, možda. Tada sam ja sama primila osmu tajnu pa...

J - Kažu da i ta nešto jezivo nagovještava?

V - Ja sam rekla što sam imala...

J - Dobro. Neka ti bude. Nego, koliko znam, Gospa se i u zadnje vrijeme slično s vama vlada.

V - Kako misliš?

J - Evo, tebi već odavno Gospa samoj tumači svoj život. Ivanki već dugo govori o ozbiljnim problemima današnje Crkve. Mariji, Ivanu :i Jakiši opet nešto treće. I sve uisto vrijeme!

V - Jest, jest. Sve u isto vrijeme!

J - A dakle će to biti tako?

V - To ja ne znam niti me to zanima. Gospa zna šta radi!

J - Dobro. Samo, možda bi dobro bilo da i nama Gospa još štogod jasnije kaže.

V - Samo se malo strpi. Gospa će jednom svima progovorit...

J - Misliš otkrivajući možda svoje tajne?

V - Ti znaš kako. Samo se malo strpi.

J - Onda o ovomu toliko?

V - Možda i previše. A svakako dovoljno.

J - Ali, Vicka, ja još nisam gotov. Još mi nešto pada na pamet. Ti si mi više puta pripovijedala da vi, kad govorite s Gospom, govorite s njom kao što i s nama govorite.

V - Pa da kako?

J - Dobro. Eto, recimo, da je tako, ali sam i tu nešto posebno zanimljivo opazio. Na tebi se, naime, jasno vidi otvaranjem usta i oblikom usana da - iako mi to ne čujemo - nešto s Gospom razgovaraš, a na drugima se, posebno na Mariji, to gotovo uopće ne opaža. Evo, ja sam joj nedavo bio dao jedno pitanje da to Gospu upita. I baš tih dana bio sam i ja s vama na ukazanjima. Mariju sam posebno promatrao ne bih li opazio kad će Gospi postaviti moje pitanje. Dvije večeri su prošle nisam ništa na Mariji primijetio, a kasnije mi je i rekla da to nije uspjela Gospu pitati. Međutim, treću večer rekla mi je Gospin odgovor, a da ja (uza svu pažnju) nisam opazio da je ona s Gospom razgovarala.

V - Pa šta onda?

J - Eto to mi je čudno što se Marijin razgovor izvana ne primjećuje, a rekla mi je da je tada s Gospom razgovarala isto kao što i sa mnom razgovara. To mi je stvarno bilo nešto novo iako sam mislio da sam, koliko se to može, ušao u tajnu vaših šaputanja s Gospom.

V - Pa eto, sad si valjda ušao.

 

 

 

GOSPINO DRŽANJE NA UKAZANJIMA

 

J - E idemo dalje! Nadam se da smo nekako, koliko se to dade, već pojasnili, kako Gospa dolazi i kako odlazi. A sad bih ja nešto o njezinu držanju na samim ukazanjima. Pa reci mi, Vicka, na primjer, kamo Gospa gleda kad vam se ukaže?

V - Pa najprija pogleda u nas, u nas vidioce.

J - A onda?

V - Onda u stvari koje su tu i nji blagosovi.

J - A iza toga?

V - Opet u nas jer tada počne s nami razgovarati.

J - Dobro. A u koga od vas?

V - U svakoga ko je tada tu.

J - U svakoga u isto vrijeme?

V - Pa, da kako!

J - A kako to? Evo, kad ja gledam u te, ne mogu gledati u drugoga.

V - E, moj pratre, nisi ti Gospa!

J - Dobro. Recimo da je tako. A u koga Gospa gleda ako je netko od vas nešto posebno pita?

V - Gleda u onoga ko je pita.

J - Ako je svi u isto vrijeme po nešto pitate?

V - Gleda u svakoga. Da kako će!

J - To mi nije nimalo jasno.

V - Pa šta ću ti ja! Nije ni meni, ali znam da je tako.

J - A gleda li Gospa ikada i u koga osim u vas?

V - Ma da šta nego gleda! Ona često pogleda na one koji su tada tu oko nas.

J - Pogleda li ikada nekamo na stranu?

V - Pa eto, to sam ti rekla. Bude i toga.

J - A gore prema nebu?

V - Kad je s nami, toga se stvarno ne sjećam.

J - A kada, kako kažeš, pogleda na stranu?

V - Na primjer kad nam nešto očima pokazuje. Tako nam je ono jednom pokazivala nekaga špijuna; jednom nekoga velikog nevjernika. I tako... Isto ako nekoga blagosiva, gleda na njega. Tako je gledala, na primjer, na one Varaždince kad je o njima govorila. To sam već rekla. Ili prema jednomu svećeniku koji je za vrijeme krunice za nas vidioce posebno priporučio jedan desetak. Ona se tada okrenula prema njemu i nami rekla: »Čujete li...« I, tako. Ma ko bi to sve izbrojio!

J - Dakle, kad govori nekomu ili o nekomu tko je tu, onda gleda na njega?

V - E baš tako!

J - Dobro. Ali nismo rekli još ovo: u koga gleda kad odlazi?

V - I tada gleda u nas.

J - Kako će to, ako se na odlasku okrene od vas?

V - E ne! Ona se ne akreće. Ona ode okrenuta prema nami isto ko i kad dolazi.

J - E dobro. A kako Gospa drži ruke kad dođe?

V - Ruke su gotovo uvijek raširene. Ovako...

J - Ma nemoj to .pokazivati, nego...

V - Pa, rekla sam: ruke raširene, ovako.

J - Prema tvomu: ruke su raširene s dlanovima prema gore?

V - Najviše tako ali nisu dlanovi baš posve prema gori.

J - A kad s vama moli?

V - Isto raširene.

J - A kod Očenaša?

V - E tada su ruke raširene, a dlanovi potpuno prema gori.

J - Kako ih drži kad s vama pjeva?

V - Isto kako sam rekla.

J - Da li vam Gospa ikada išta tumači rukama?

V - Ja se ne sjećam da je ikada išta.

J - Da li ikada njima gestikulira?

V - Nikada, nikada, koliko se sjećam.

J - Kako ih drži ako nekada nekoga opominje?

V - Pa isto, obično.

J - Kako ih drži na odlasku?

V - Isto ko i na dolasku.

J - Nekad si mi rekla da ih ipak drži nešto drukčije ako drži križ na njima.

V - Pa rekla sam ti da ji tada drži skroz ispružene. Dlanovi su okrenuti gori, a križ na njima.

J - Dobro to. Nego, ne reče mi ti ima li Gospa nokte na prstima?

V - Pa da šta nego ima!

J - Kakve su boje?

V - Obične. Samo su nježniji i čistiji nego naši.

J - Možda lakirani?

V - Šališ se, ali nije ti šala uspila!

J - Zaista! Htjedoh se našaliti, ali... Još samo ovo: drži li Gospa ikada sklopljene ruke?

V - Stvarno se toga ne sjećam! A jest, jest: ponekad na Slava Ocu.

J - A kad si sve, reci mi i ovo: na čemu Gospa stoji kad vam se ukaže?

V - Pa ja sam ti, čini mi se, rekla da Gospa nikada ni na čemu ne stoji. Ona uvijek lebdi. I njezine su noge obično pred našom glavom ako mi klečimo. Tako nekako...

J - I uvijek tako?

V - Uvijek! Osim ako je vidimo izdaleka.

J - E sad stvarno dosta o tomu.

 

 

 

GOSPINO RASPOLOŽENJE NA UKAZANJIMA

 

J - Sad kad smo nešto rekli o Gospinu držanju na ukazanjima, dobro bi bilo nešto reći i o njezinu raspoloženju na njima. Znam, za vas to izgleda jednostavno, ali nije za nas, pa daj, Vicka, nešto i o tomu.

V - E ne znam kako bi ti ovako odjednom to rekla. A mogla bi reći ukratko da je Gospa na svojim ukazanjima uvijek dosta raspoložena. Ntje baš uvijek jednako jer ona je posebno raspoložena na neke svetkovine.

J - A kako je tada raspoložena?

V - Bude mnogo radosnija nego obično.

J - Ali nije to baš tako jednostavno i jasno!

V - A što, na primjer, nije?

J - Eto to što si rekla, jer Gospino je raspoloženje nekako posebno čudno na jednu od najvećih njezinih svetkovina.

V - Kojih svetkovina?

J - Na primjer, na Bezgrešno Začeće. Ti si mi jednom pripovijedala, a to isto sam pročitao i u jednoj vašoj bilježnici, da je Gospa odmah na prvu tu svetkovinu bila neveselija nego što ste to vi očekivali. I da je odmah čim je došla počela moliti za oproštenje grijeha. Rekla si mi i to da se tada ispod njezinih nogu ocrtavala kao neka tama, pa da je Gospa kao lebdjela iznad nekog oblaka pepela i mraka. A i kada ste je nešto pitali, da vam nije ništa odgovarala, nego je samo molila. U toj bilježnici je zabilježeno i to da vam se samo na polasku Gospa lagano osmjehnula, ali da nije ni to veselo kao nekada.

V - E to si ti dobro prikupio. I ja se ponešto sjećam... Ali šta ću ja kad je tako bilo!

J - Zanimljivo je i to, što je u toj bilježnici zabilježeno, da vam je i sutra i prekosutra Gospa gotovo samo o grijesima govorila.

V - A što možemo? To su njezine stvari.

J - U redu je to. Nego malo je čudno da je to Gospa baš uz tu veliku svetkovinu vezala.

V - Ja ništa više ne znam.

J - Ne znam ni ja! A možda je to zato da nam kaže kako grijesi posebno ružno na bu svetkovinu izgledaju?

V - Možda.

J - A evo i ovo: uz tu je svetkovinu lani Ivanki i Jakovu otkrila onu, kažu, jezivu devetu tajnu. To je bilo prvi dan devetnice Bezgrešnoga Začeća. Tebi je opet na samu svetkovinu otkrila onu, kažu, neveselu osmu tajnu. A ove je godine na samu svetkovinu Mariji otkrila onu već spomenutu devetu. Zanimljivo je da sam ja i lani i ove godine toga dana bio na ukazanju i da sam oba puta vidio kako je na vas nezgodno i neveselo djelovalo otkrivanje tih tajna; lani na Ivanki i na tebi a ove godine na Mariji. Već smo negdje spomenuli šta mi je tada rekla Ivanka, a slično mi je ove godine rekla Marija. Jer, kad sam joj u šali rekao da se nešto kao prepala, rekla mi je sasvim ozbiljno da bih se i ja prepao da sam čuo...

V - Dobro ti je i rekla!

J - Dobro je to. Nego, malo je čudno da je Gospa svaki put uz tu dragu svetkovinu vezala tako teške i nevesele stvari?

V - Ja sam rekla da ja tu ništa ne znam.

J - A ja još manje! Nego, kako rekoh, možda Bog i Gospa hoće da uz tu svetkovinu posebno naglase čistoću na koju nas ovoga časa ponovno i posebno pozivaju, a kako se mi grijesima onečišćavamo.

V - Možda. Oni znadu šta rade!

J - Ali, Vicka, ja još nisam gotov.

V - U redu. Samo ne zaboravi da je na neke svetkovine Gospa opet posebno radosno izgledala. Već sam ti govorila kako je radosna bivala na Blagovist, na Božić i slično.

J - To znam. Ali, da li je Gospa ikada posebno žalosna izgledala?

V - Toga se stvarno ne sjećam. Jest bivala posebno ozbiljna, ali baš žalosna...

J - Jesi li ikada vidjela da plače?

V - Ne, ne! Ja nisam nikada, a drugi...

J - Marija mi je rekla (a to smo već i spomenuli), da je Gospa plakala, kad se ono u početku njoj samoj na putu s križem ukazala.

V - To je Marija i nami pripovijedala. I ja joj vjerujem. Ali ja govorim što sam ja vidila i doživila.

J - Dobro, Vicka. Ja sam baš to i htio da mi ti kažeš kako si je ti viđala i doživljavala. I ovo bi moglo biti dovoljno.

V - A ipak još ovo: možda sam ja najneraspoloženiju Gospu vidila kad je ono odman spočetka blizu nje na Podbrdu neko na glas opsovao Boga. Ona se stvarno bila nekako smrkla. Nisam je nikad više taku vidila. I bila je odman nestala, ali opet se brzo vratila.

J - Dobro je da si se i toga sjetila. Možda bi onda s ovim o ovomu mogli i završiti?

V - Dobro. A drago mi je da je i tebi jednom dodijalo!

 

 

 

GOSPIN POZDRAV

 

J - Jest! I o tomu smo nešto govorili, ali ipak mi reci još nešto o tomu da li vas je Gospa i na dolasku i na odlasku uvijek pozdravljala i je li vam se ikada ukazala, a da vas nije pozdravila?

V - Samo onda kad bi nam se ukazala izdaleka. Ko na koru i slično. Inače nikada.

J - Baš nikada?

V - Pa, rekla sam: nikada!

J - A kako vas je pozdravljala?

V - Uvijek sa »Faljen Isus«.

J - Baš uvijek tako?

V - Ama, uvijek!

J - Čini mi se da je ipak nekad odlazila, a da vas nije pozdravila?

V - Je nekad. Ali to je uvijek značilo da će opet doći.

J - Kako ste vi to znali?

V - A šta ćemo znat! To smo kasnije uvidili. Uvijek je bilo tako.

J - A jeste li vi išta na to odgovarali?

V - Pa da šta smo! Mi smo uvijek odgovarali: »Vazda Isus i Marija.« Ono kako se kad nas na taj pozdrav odgovara.

J - A na odlasku, kako vas je na odlasku Gospa pozdravljala?

V - Na odlasku bi rekla: »Idite u miru« ili »Zbogom, anđeli moji!« A nekada oboje.

J - Svakakvih ti u naše Gospe ima... Hajde, ništa!

V - Ne, nema ništa! Reci šta si počeo.

J - Vicka, ništa. Stvarno ništa!

V - E nećeš se ovi put izvući. Reci šta si počeo.

J - Ma htio sam se našaliti: svakakvih li ti u naše Gospe ima anđela! Ali šala nije uspjela. I pustimo to.

V - Uspjela je, uspjela! A sad možeš dalje...

J - Dobro. Stvarno sam se »nasukao«. Pa, reci mi samo još ovo: da li vi Gospi išta reknete na njezin pozdrav na odlasku?

V - A šta ćemo joj reći. Ona nas pozdravi i nestane.

 

 

 

MAJČINSKO HRABRENJE VIDJELACA

 

J - Vicka, barem ti i ja (a i još ponetko) znamo da vas je Gospa ponekad i opominjala i prekoravala. Mene sad zanima da li vam je to teško bilo?

V - A nije nam lako bilo! Osobito spočetka. Bilo je nekada i suza... Ali nju ne zna niko nego mi. Ona bi odman nešto nadodala. I sve bi opet bilo radosno i mirno.

J - Je li vam ikada ičim prijetila? Nekom kaznom ili... ?

V - Nikada! Barem koliko ja znam.

J - Čudnovato!

V - A nema tu ništa čudnovato! Ona je znala da smo mi obična drčurlija, da mi puno toga ne znamo i ne razumimo. I tako...

J - A je li vas pri tomu ikada hrabrila i tješila da se ne bojite i da ustrajete?

V - Stalno nas je hrabrila. Da kako bi izdržali! Mi smo je, osobito spočetka, često pitali oćemo li izdržati. A ona bi uvijek rekla: »Oćete, anđeli moji!«

J - I vi ste to vjerovali?

V - Kako nećeš vjerovat kad to Gospa kaže! A ja sad vidim da nam je ona davala i snagu da to vjerujemo. Ja znam barem za se: uvijek sam se osjetila jakom poslije toga. Nije me ni od čega strah bilo.

J - Vicka, znamo da vam je Gospa pomagala (ta, pomaže i nama!), a bi li se ti sad ičega posebno sjetila?

V - A bilo je toga koliko oćeš! Ona nas je upućivala: čuvajte se ovoga, čuvajte onoga... Ovako se vladajte prema narodu, ovako prema vlastima. I tako. Ko prava majka. Samo, što je ona puno bolja i mudrija.

J - Dobro to, ali nisi mi ništa određeno rekla.

V - Pa rekla sam ti kako nam je kazivala za špijune za neke nevjernike koji su se pleli oko nas za lažne prijatelje... Govorila nam je da se čuvamo izazivanja da ne slušamo lažni vjesnika... Ma ko će se sad svega toga sjetiti! A ono što je najvažnije, ja o tomu ne mogu govoriti. Pa onda toliko.

J - Dobro. A ipak još ovo: ponekad vam je Gospa govorila: »Sutra budite sami!« Zanimljivo bi bilo znati što vam je tada govorila

V - E to je ono najljepše, ali rekla sam ti malo prija da mi ne smimo, sad za sad, o svačemu govorit.

J - I, biva, da ovo s ovim završimo?

V - Ja mislim da je ovo dovoljno.

J - Dobro.A kad je Gospa tako dobra, je li se ikada nazivala vašom Majkom?

V - Jest i našam i vašom! Svačijom. I to više puta.

J - Kako »svačijom«?

V - Pa svačijom! Jer, ona je više puta rekla da je ona Majka svi ljudi, da ljudi sami prave razliku među sobom, a i mi govorimo da smo svi Božja, pa tako i Gospina, djeca.

J - Ti to, Vicka, stvarno lijepo izvodiš. Samo da to svatko upamti.

V - Pa molimo da upamti!

 

 

 

PRIJE I POSLIJE UKAZANJA

 

J - Otprilike mi je jasno kako se vi osjećate za vrijeme samoga ukazanja. I to je u redu. Nego, mene sad zanima kako se osjećate neposredno prije susreta s Gospom. Na primjer: sada, ulazeći u onu kapelicu za susrete?

V - Mogu ti reći da se i sada u tomu času divno osjećam.

J - To i nakon svojih tisuću i više takvih susreta?

V - Svejedno. To se ne da opisati. To treba doživiti!

J - Tako, iako unaprijed znaš što će i kako će biti?

V - E čudno je to! Ko da ti se nebo otvori. One oči... onaj smiješak... ona nježnost... onaj šapat... ma divno i gotovo!

J - A šta misliš, kako to drugi doživljavaju?

V - Ja mislim, slično kao i ja.

J - Ne bih ja baš tako rekao! Kad vas ja na takvom susretu promatram (a bilo je to i neku večer), vidim poneko lice gotovo bez ikakve promjene. Bez nekog naročitog sjaja i uzbuđenja. Ne znam. Možda je to i nečija narav? A Marija mi je rekla, iako izgleda mirnijom od tebe, da ona to silno u sebi dožiljava. I ona kaže da se tada kao u raju osjeća.

V - Pa šta ćeš! Možda i to Gospa daje. A da ko će drugi?

J - Dobro to. Nego, kako se vi osjećate kad Gospa »ode«, kako vi kažete?

V - Meni se nešto čudno od srca otkine. Ne znam to reći, tako nekako.

J - Stvarno sam to, na tebi posebno, i neku večer osjetio na onomu tvomu »ode!«. Nekako ga s uzdahom izgovoriš.

V - A kako ne bi! Još kad bi mislila da je opet sutra neću vidjeti! Jadno bi mi bilo.

J - A šta možeš! I to će jednom doći.

V - Sigurno da oće. Ali ja sad na to ne mislim. Gospa će nam i tu pomoći. Da šta će od nas!

J - Hoće. A čula si kako je bilo s Mirjanom kad joj se prestala ukazivati!

V - Čula sam, ali ne bi ja sad više o tomu. Bog će s nami upravit kako on znadne.

J - Tako je. Nego, još mi reci kako se ovi drugi tada osjećaju?

V - Ne znam. To stvarno nikoga ne pitam.

J - Marija mi je rekla da se ona osjeća slično kao i ti. Ivanka isto tako. A ona dvojica su svakako tvrđi i neosjetljiviji, pa...

V - A šta možemo! Svak ima svoju narav. Ali ja mislim da je ovo dosta o tomu.

Marija rado pokazuje papinu sliku koju je ljubila Gospa

 

 

 

Poučne zanimljivosti

GOSPA LJUBI PAPU

 

J - Nekako početkom studenoga osamdeset i prve u nekoj tvojoj bilježnici zabilježeno je da je jednom prigodom Gospa ljubila Papu. Pa daj reci mi: gdje i kako je to bilo?

V - A, ja! To je bilo u Marijinoj kući za vrime jednoga ukazanja. Samo ne znam što tebe zanima?

J - Pa, reci mi, kako je to bilo. Reci mi ponajprije tko je to vidio?

V - Svi četvero nas vidilaca.

J - Kojih vidjelaca?

V - Toga se dobro sjećam. Bila je nedilja, pa tu smo bili svi osim Ivana i Mirjane. Oni su bili jedno u Sarajevu a drugo u Visokom. Sastali smo se kod Marije da čekamo Gospu.

J - I onda?

V - Mi smo počeli moliti i, kao i obično, došla je Gospa, a u ruci je držala Papinu sliku.

J - Kakvu sliku?

V - Ma, Papinu sliku što je visila tu u sobi na zidu.

J - Jeste li vi vidjeli kad ju je Gospa uzela sa zida?

V - Ne, ne! Kad je Gospa dolazila, mi više nismo vidili zida. Vidili smo samo Gospu i Papinu sliku u njezinoj ruci.

J - I, kažeš, da je Gospa tu sliku ljubila. A zašto to? Je li vam Gospa tada išta govorila?

V - Jest nešto ali se točno ne sjećam. Znam da nas je pitala znademo li mi ko je to i zašto ga ljubi.

J - A vi?

V - Mi se smeli pa ništa. Onda nam je ona sama rekla, da je on naš otac i da je otac svi ljudi, pa da ga ona zato ljubi. Tako nekako. Točno se ne sjećam.

J - A ipak si se dobro toga sjetila. Tako nekako i u toj bilježnici piše. Nego, što je kasnije s tom slikom bilo?

V - Slika je i sad kod Marije jer Gospa je rekla da se ta Papina slika čuva i da se molimo za Papu. A sad u Marije, mjesto te slike, visi velika Papina slika na zidu. Tu češće molimo za Papu.

J - Dobro to. Nego, je li se koliko tada Papa vidio s Gospom?

V - Nije dugo. Malo spočetka ukazanja.

J - A je li vam još ikada išta Gospa o Papi govorila?

V - Jest, jest! Govorila narn je jednom kasniije kako je bio ranjen.

J - Što vam je tada govorila?

V - E govorila nam je kako su ga neprijatelji tjeli ubiti, ali da ga je ona sačuvala, jer on je otac svi ljudi. I tako, a onda nam ga je i pokazala.

J - Je li se vidio cijeli ili...?

V - Tada se vidio cijeli:

J - A kako je izgledao? Ranjen, okrvavljen?

V - Nije krvav, ali dosta je slab izgledao.

J - Kako se tada dugo s Gospom vidio?

V - Nije dugo. On se vidio spočetka ukazanja, a onda ga je nestalo.

J - Je li vam više ikada išta Gospa govorila o Papi?

V - Sad se stvarno ne sjećarn. Ti, pratre, ne znaš kako se to lako zaboravi. Svaki dan novi ljudi, novi događaji, pa...

J - A da li vam je ikada išta Gospa za Papu poručivala?

V - Ja ne znam da jest. Možda i je po nekomu.

J - E dobro je to. To je nešto o Gospinu odnosu prema Papi. A njezin odnos prema biskupu?

V - Ne bi ja ništa o tomu. O tomu se dosta pogrešno priča. A nije Gospa protiv ni jednoga biskupa ako bi rekla da je neki biskup nešto pogrješio. Svak zna da svak može pogrišit, pa...

J - Dobro je to. Ali općenito je poznato da je između vas vidjelaca (a tebe posebno) i našega Biskupa dolazilo do nekih nesporazuma.

V - To je. Ali to se nateže više nego je bilo. Ja mislim da će se to sve razjasniti i zaboraviti.

J - To hoće. Ali samo ako se bude nastojalo da se to zaboravi.

V - Ja nastojim već dulje vremena i molim za to.

J - Tu misliš na one molitve u crkvi?

V - U crkvi, što je u crkvi. Ali ja više molim za to izvan crkve.

J - A ima, biva, i toga? Pa daj nešto o tomu!

V - A šta ću? Bolje bi bilo da nekoga drugoga to pitaš.

J - Koga drugoga?

V - Pa one što mole sa mnom.

J - A tko to još moli s tobom?

V - Bude nas tu od desetero do petnaestero.

J - A gdje i kada to molite?

V - Ma mi svake srijede idemo zajednički na Podbrdo, a nediljom na Križevac. I tamo molimo.

J - Šta i za što molite?

V - Molimo za našega Biskupa.

J - Po imenu za njega?

V - Po imenu, dakako!

J - Vicka, ovo mi je stvarno novo i zanimljivo. Pa reci mi onda i šta obično molite?

V - Uvijek izmolimo 5 Očenaša, 7 Očenaša, Isusovu krunicu i još nešto.

J - A u koje doba dana to radite?

V - Sad to radimo poslije podne, prija nego pođemo u crkvu. Znaš, sad je zima, hladno je i rano se sunoća, pa...

J - Eto, ti reče to srijedom. A šta si ono rekla nedjeljom?

V - Nedjeljom idemo na Križevac i molimo. Slično ko i ovo na Podbrdu, samo gori više molimo. Nedilja je, pa imamo više vrimena.

J - A šta onda gore još molite?

V - Pa ovo sve, a onda uvijek izmolimo još cijelu Gospinu krunicu i radosna i žalosna i slavna otajstva. Nešto zapjevamo. I eto tako.

J - A koliko vas tamo ide?

V - Pa ovi što idemo i na Podbrdo. Nekad neko fali, ali većinom smo svi.

J - Vicka, tamo vam je daleko, pa kako se putom zabavite?

V - Pa i putom nešto molimo. Eto kod svake križne postaje uz brdo izmolimo po tri Očenaša, Zdravomarije i Slava Ocu. I tako vrijeme prođe.

J - Valjda i tamo ti predmoliš?

V - Ma nije to važno. A jesam. Reknu da sam ja slobodnija i da sam grlata, pa...

J - To je zaista divno! Nego, imate li neku posebnu nakanu kod tih molitava?

V - Pa molimo za našega Biskupa da mu Bog pomogne, da dobro upravlja u Crkvi u Hercegovini. I tako. Zna Bog što mu treba.

J - Vicka, ponavljam: to je zaista divno! Nego, zanima me kako vam je to palo na pamet?

V - Ta, znaš da je Gospa u zadnje vrijeme posebno naglašavala ,da se moli Duhu Svetomu za Biskupe i svećenike, pa onda smo se i mi tako dogovorili.

J - Još jednom Vicka, to je divno! Marija mi je rekla da i ona također moli na tu nakanu i da često sve svoje dnevne molitve na tu nakanu moli.

V - Znam ja to. A ponekad svi mi i postimo za to.

J - Dobro. Eto to srijedom i nedjeljom. A drugim danima?

V - Zarekli smo se svaki dan moliti sedam Očenaša i jednu krunicu, koju ko oće.

J - Dobro, Vicka! Samo, čudno mi je da mi nikada nisi ništa pripovijedala o tomu.

V - Ma nije to toliko važno! Glavno je da Bog i Gospa znaju.

J - To je točno, ali ipak. Ovo je za mene (a i za mnoge) jedno veliko otkriće. I vidim da vas - Gospinu djecu - a tebe posebno, nitko pravo ne poznaje.

V - To je još nevažnije.

 

 

 

VIĐENJE RAJA I PAKLA

 

J - E sad nešto što me zaista posebno zanima. Rekla si mi, naime, a to sam pročitao i u nekoj tvojoj bilježnici da je na dan mrtvih osamdeset i prve vama vidiocima (a bili ste na okupu svi osim Ivana) Gospa pokazala raj. Tu je zabilježeno i to da je raj »neizrecivo lijepo« izgledao s mnoštvom ljudi i anđela. I kad ste Gospu upitali zašto vam je Gospa to pokazala, u bilježnici stoji, da vam je rekla da vidite kako će biti onima koji ostanu Bogu vjerni. Nadodato je i to da je Ivanka tu vidjela svoju pokojnu majku i još jednu poznatu ženu.

V - Dobro to, a šta ti oćeš da kažeš?

J - Ovim ništa naročito, jer ovo je uglavnom samo uvod u naš ovočasovni razgovor. Zanima me samo da li si ti tada ikoga prepoznala?

V - Ne, ne! Nisam nikoga.

J - Dobro. Ali da ti kao uvod u naš razgovor napomenem i ovo: samo četiri dana iza toga u toj je bilježnici zabilježeno i to da vam je toga dana odjednom kao nestalo Gospe, a da se pred vama ukazao pakao. Gledali ste to ti, Jakov i Marija. Tamo piše da je to strašno izgledalo! Kao more neke vatre. Unutra dosta »naroda«. Kaže se dalje da se u sredini vidjela neka plava dugokosa ženetina s dugom kosom i rogovima, a da đavli k njoj uskaču nekako sa strane. Tako nekako.

V - Pa eto, to je napisano nekako kako smo mi vidili, ali to se ne da opisati.

J - A je li vam Gospa tada rekla zašto vam je to pokazala?

V - Jest, jest. Kako nije! Rekla nam je da nam je to pokazala da znamo kako je onima što tamo dođu. Ali i mi i vi to često zaboravimo!

J - U redu, Vicka. Ali ovim smo mi došli tek do početka onoga o čemu bih ja želio govoriti. Radi se o jednomu drugom viđenju raja i pakla.

V - O kojem drugom?

J - O onom kad je Gospa tebe i Jakova nekamo odvela da vam pokaže raj i pakao.

V - Dobro, ali ja sam ti o tomu već pripovijedala.

J - To je točno. Samo, ja sam to sa svoga snimka već davno prebrisao, zato mi i sad nešto reci.

V - Opširno ili ukratko?

J - Što opširnije!

V - Ajde de! To je bilo petnestak dana (ne znam baš točno) iza ovoga viđenja pakla o kojem smo sad govorili. Ja i Jakov išli smo nešto u Čitluk. Vratili smo se oko tri popodne. Svratili smo se malo u nas i odman produžili u Jakova da ga predam materi.

J - A onda?

V - Mater je nekamo izašla i odman se kod nas stvorila Gospa. Pozdravila nas je sa »Faljen Isus« i rekla nam da će nas odvesti u nebo.

J - A vi?

V - Prepali smo se. Jakov je počeo kričati i plakat. I govorio je da on ne ide jer on je sam u matere pa da iđem ja sama.

J - A Gospa?

V - Ona ništa. Mi smo još klečali. Ona je ufatila mene za desnu a Jakova za livu ruku, stala je među nas licem prema nami i odman smo se počeli dizati...

J - Odmah tu u kući?

V - A da gdje! Oman gori, kroz plajfon. Kuće je nestalo, i mi smo išli....

J - Kamo ste išli?

V - Šta ja znam! Meni se je činilo da iđemo nekamo gori...

J - Je li vas bilo strah?

V - A možeš mislit! Samo, nemaš kad ni mislit. Brzo smo došli do raja.

J - Vidite li tada zemlju?

V - Ma kakvu zemlju! Nismo je vidili čim smo se počeli dizati.

J - A tko vam je rekao da je to raj?

V - Pa Gospa, da ko je!

J - Dobro, Vicka. Rekla si mi da vam je Gospa bila licem okrenuta dok vas je gore prema nebu vodila. A kasnije?

V - Kad nam je pokazivala raj i pakao, gledala je kamo i mi. Da kako će?

J - Dobro. E sad mi nešto reci o tomu raju.

V - A šta ću ti reć! Ti si o tomu i čitao i slušao. Možeš to zamislit bolje od mene. Jednom kasnije, čitajući Sveto pismo, slučajno sam pročitala kod svetoga Pavla kako tako nešto ljudsko oko nije vidilo niti je ljudsko uvo čulo. Eto Pavao nam je sve reka!

T - Vicka, ja ipak hoću da mi ti to malo opišeš. Zašto ti ga je Gospa pokazivala?

V - Znala sam ja da me nećeš lako pustiti! Pa evo nešto: prije smo o tomu govorili i rekli da se to ne da opisat. To je nešto tako strašno i neopisivo. Sve je puno nekoga divnoga svjetla... ljudi... cvijeća... anđela... Sve je puno neke neopisive radosti. Ma da ti srce stane kad to gledaš!

J - E, tako! Ipak si nešto rekla. A sad mi reci: koliki taj raj izgleda?

V - A ja da ti to kažem! Kako ću ti ja to kazat?

J - Pa eto, kako znaš. Na primjer: ima li granice, kakve one izgledaju i tako.

V - Granice? I ima i nema. To ti je slično ko kad dođeš na more (sigurno si nekada bio). Gdje ti stajiš, ima granica, a tamo naprijed je nema. Tako nekako...

J - To je dosta jasno, nego netko mi je jednom pripovijedao (a to je i ismijavao!) da si ti rekla, pričajući nešto o tomu raju, da raj ima i neka vrata. A šta bi sad o tomu kazala?

V - Pa isto što i tada! Ondje gdje smo mi stajali s Gospom ima ko neki tunel, neka vrata, a do nji stoji neki čovjek. Gospa nam je rekla da ne može svak ući. Treba i tamo neka propusnica. Svakoga čeka neki klanac...

J - Dobro, Vicka. Jasno je da vam Gospa nije mogla pokazati raj nego onako nekako kako ćete ga vi bolje shvatiti. Nego, je li vam još išta tada Gospa pokazivala?

V - Pa pripovijedala sam ti i to! Pokazala nam je još čistište i pakao.

J - Prije čistiIište ili prije pakao?

V - Prije čistilište.

J - Pa reci mi nešto o tom čistilištu.

V - Ukratko ovako: čistilište ti je ko neka tamna provalija, neki mračni prostor između raja i pakla. Pun ko nekog pepela i... Isto strašno ilzgleda!

J - A tko vam je rekao da je to čistilište

V - Pa Gospa, da ko je!

J - A je li vam išta o njemu rekla?

V - Rekla nam je što bi i mi morali znati.

J - Kao na primjer?

V - Pa da je to mjesto gdje se čiste duše: da triba za nje puno, puno moliti. I tako.

J - A jeste li vi ikoga vidjeli u čistilištu?

V - Nismo nikoga. Niti smo išta čuli iz njega.

J - Izgleda, biva, ko neka velika grobnica?

V - A tako nešto. Ružno i gotovo!

J - I, onda vas je Gospa, valjda, odvela do pakla?

V - Jest, jest. To sam ti već rekla.

J - Pa hoćeš li njega malo opisati?

V - A, evo, malo prija smo ga u ovom razgovoru opisivali. Vatra... đavli... strašan narod! Sve rogato, repato... svi izgledaju ko đavli! Muče se... Bože nas sačuvaj i gotovo!

J - Jesi li slučajno tu ikoga prepoznala?

V - Nisam nikoga. Samo, opet sam vidila onu rogatu plavokosu djevojčuru. Muči se u onoj vatri... Đavli oko nje. Strašno i gotovo!

J - A što kad ste sve to vidjeli?

V - Vratili smo se na zemlju. Da kud ćemo!

J - A kako?

V - Kako smo i otišli.

J - Gospa vas je držala i spustila vas, valjda, pred kuću?

V - Ne, ne! Spustila nas je u kuću, oklen nas je i povela.

J - U čiju kuću?

V - Pa kažem ti, u Jakišinu.

J - Pravo odozgo?

V - Pravo doli u Jakišinu kuhinju.

J - Je li itko vidio kad vas je spustila?

V - Nije niko. Jakišina je mater bila vani. Tražila ga je...

J - A Gospa?

V - Gospa nas spustila, pozdravila nas i otišla.

J - A vi?

V - Pa šta ćemo! Polako smo se privikavali... A brzo smo se smirili. Jakov je bio malo podbuo i umorno izgleda, ali brzo se je i on smirio.

J - A ti?

V - Ja sebe nisam vidila, ali brzo sam se k sebi vratila.

J - Tko vas je onda prvi ugledao?

V - Jakšina mater.

J - I šta ona?

V - Pitala nas je gdje smo se bili sakrili, da nas je ona tzažila. A počela je i plakati, kad je vidila Jakova kako izgleda. Ali svi smo se nekako smirili.

J - Jeste li joj išta pripovijedali?

V - Ma, da šta smo! Onda došli još neki iz komšiluka, pa smo i njima govorili. I tako.

J - A vjeruju li vam?

V - Pa da šta su! Još se vidilo na nami da smo nešto doživili. Nešto čudno.

J - Gospa vam, biva, nije rekla da o tomu ne govorite?

V - Nije, da ne govorimo, nego da govorimo. Da što nam je to pokazivala?

J - Dobro, Vicka. Reci mi još samo: koliko je to sve skupa, od polaska do povratka trajalo?

V - Nekih dvadeset minuta, barem mi se tako čini.

J - Vicka, ja ti zahvaljujem. Bila si doista strpljiva.

V - S tobom je uvijek tako!

J - I na tome ti zahvaljujem.

Pobožna starica iz Međugorja, doživjevši duboko Gospinu poruku, radosno očekuje svoj Odlazak

 

 

 

GOSPA TUMAČI SVOJ ŽIVOT

 

J - Mi koji nešto više znamo o događajima u Međugorju, znamo i to da vam je Gospa, kako kažete, izlagala svoj živat s napomenom da to i bilježite.

V - To je točno. A što bi ti?

J - Reci mi najprije komu je Gospa svoj život tumačila?

V - Koliko znam, svima osim Mirjane.

J - A je li to Gospa tumačila svima u isto vrijeme?

V - Ne znam točno. Mislim da je Ivanu malo prije počela. A i s Marijom je nekako drukčije radila.

J - Kako misliš?

V - Pa njoj Gospa nije tumačila život kad joj se ukazivala u Mostaru nego samo u Međugorju.

J - Dobro je to. Ja sam svako od vas petero posebno o tomu ispitivao. Pa ako hoćeš da ja to razjasnim?

V - A kako ne! Ja uvijek volim da ti što više govoriš.

J - Gospa je, kako kaže Ivan, njemu počela život tumačiti 22. 12. osamdeset i druge. Kaže da mu ga je tumačila u dva navrata, a prestala mu ga je tumačiti na Duhove 22. svibnja 1983. godine. Vama drugima je počela s tumačenjem 7. siječnja osamdeset i treće. I Ivanki je to svakodnevno tumačila do 22. svibnja. Malom Jakovu je to prestala nekako ranije, ali on mi - ne znam zašto - nije htio dati taj podatak.

Mariji ga je prestala tumačiti 17. srpnja osamdeset i treće. S tobom je opet, kako znamo, drukčije. Tebi ga je počela tumačiti kao i drugima 7. siječnja, a tebi ga, kako kažeš, još i sad tumači.* Nego, Mariji je to opet Gospa tumačila na jedan poseban način.

*Vicka mi je 11. travnja 1985. god. javila da joj je dan prije Gospa prestala s tumačenjem svoga živata. Običnom računicom izlazi da joj je to Gospa tumačila nekih 825 (!) dana. A odmah iza toga počela joj je govoriti o sudbini svijeta, zaduživši je da i to svakodnevno pažljivo bilježi, što Vicka, koliko znam, i čini.

V - Nešto mi je govorila, a nije mi baš tako jasno.

J - Njoj je tumačila život samo kad bi bila na ukazanju s vama u Međugorju. A na ukazanju u Mostaru (bilo je to redovito u našoj mostarskoj crkvi) Gospa bi s njom samo molila za obraćenje grešnika. To i ništa drugo! A onda bi joj na ukazanju u Međugorju ukratko sažela ono što je vama govorila dok Marije ne bi bilo. Pa tek onda bi joj nastavila s vama život tumačiti.

V - Što ćemo! Gospa ima svoje planove i svoje račune!

J - Dobro je to. Nego, je li vam Gospa rekla zašto to ona radi?

V - Pa, jest. Rekla nam je da to dobro pamtimo i bilježimo. I da ćemo jednom moći i drugim o tomu pripovijedati.

J - A rekla vam je i da bilježite?

V - Jest, jest. Rekla nam je i to.

J - Ivan kaže da je njemu rekla da ne mora bilježiti, ali da je on bilježio nešto to je važnije. A, tko zna...

V - Dobro. To je njegova stvar. A Ivanka je to opet nekako posebno bilježila.

J - Ivanka kaže da je njoj Gospa dala neko posebno šifrirano pismo i da je ona to tim pismom bilježila. To mi je vrlo zanimljivo! Više puta sam pokušavao da to nekako utragam, ali nisam uspio. Molio sam Ivanku da mi to barem iz daljega pokaže, ali mi ona reče da ni to ne smije od Gospe. Kaže da ne zna ni to da li će to jednom smjeti i što će Gospa na kraju od toga uraditi.

V - A šta možemo?

J - Dobro to. Nego, čudno je da Gospa i sada tebi tumači svoj život.

V - Pa, jest. A i to je njezina stvar. Meni nije jasno, ali Gospa zna šta radi.

J - A dokle će to tako?

V .- E ni to ja ne znam! Eno, ja sam to bila pokušala, kako si mi ono govorio, Gospu upitati, a. ona se samo nasmijala na to. Ne bi sad drugi put to lako upitala.

J - Pa nećeš je ni pitati. Nego, da li ti to sve, kako si mi rekla, bilježiš baš svakog dana?

V - Ama baš svakoga!

J - A jesi li to zabilježila i onda kada ti se ukazala u vlaku. Ono iza Banje Luke?

V - Ne, ne! Tada mi nije o životu ništa ni govorila. A eno, pokazivala sam ti bilježnicu, u koju to bilježim.

J - Jesi ali samo ono izvana i izdaleka.

V - Pa šta ću! Ne smim ništa više.

J - A što bi se dogodilo da si mi je dala i u ruke?

V - Ne znam. Ja o tomu uopće ne razmišljam. I znam da se neću prevariti.

J - A kažeš da ćeš nekada i to smjeti?

V - Ja tako mislim. A oću sigurno. I rekla sam ti da ćeš ti biti...

J - Ako živ dočekam!

V - Ako ne dočekaš, onda ti to neće ni trebati.

J - Ta ti je pametna. A morat će tu biti zanimljivih stvari. Ta to kod tebe traje već tristo i pedeset dana. Svaki dan po rečenicu i koliki niz rečenica!

V - Nisam ja nikakav pisac. Ali eto, što sam i kako sam znala...

J - Još nešto o tomu?

V - Za sada toliko. Rekla sam ti što ti sada mogu reći. A kasnije...

J - No, ipak još ovo: šta ono ti još i sada (a vidi se to po tvojemu držanju) s Gospom razgovaraš, a ona ti - kako kažeš - govori samo o svom životu?

V - Pa, pitam je da mi ponešto razjasni. I tako...

J - A bude, biva i nejasnih stvari?

V - Kako ne bude! Na primjer: nešto mi razjašnjava nekom slikom. Ne bude mi sve jasno.

J - Bude, dakle, i toga?

V - Pa, bude. I to više puta.

J - Bit će to onda stvarno nešto zanimljivo!

 

 

 

POSTAVLJANJE PITANJA GOSPI

 

J - Poznato nam je uz ostalo, Vicka, i to da ste vi vidioci odmah od početka počeli Gospi postavljati neka pitanja. I to se, kako znamo, nastavilo do današnjih dana. Pa da li bi se ti mogla sada sjetiti što ste je najviše pitali?

V - Mogla bi reći da smo je pitali svašta; što god nam je trebalo i što nam je padalo na pamet. A već smo govorili da smo je odmah spočetka pitali: ko je ona, što želi od nas vidilaca, što želi od naroda i slično.

J - Znam da vi vidioci niste bili uvijek zajedno. Ono u Visokom, ono u Mostaru, ono u Sarajevu. I tko bi znao gdje ste sve bivali! Pa jasno je da niste svi isto Gospu ni pitali. Zato ja ovoga časa želim odgovor samo od tebe.

V - Ma kad smo i zajedno, mi isto ne pitamo. Svak ima svoja pitanja. A ja sam tebi ovo i rekla samo u svoje ime.

J - Dobro. Onda ovako: vi ste Gospu spočetka često pitali hoće li vam ostaviti neki znak svoje prisutnosti u Međugorju. A je li vam Gospa odmah na to odgovarala?

V - Nije. Ali mi smo o tomu već dosta govorili. Ti znaš, kad bi spočetka mi to upitali, ona bi obično nestala ili bi počela nešto moliti, pjevati i tako.

J - A vi ste opet pitali?

V - Jesmo. Ali nismo mi samo to pitali! Svak je želio da nešto pita. Mnogi su nas molili za to. E, jesi li, na primjer, ti ikada išta pitao?

J - Jesam, Vicka. Moram priznati. Ali ja sam pitao samo ozbiljne stvari.

V - Dobro, znam ja to! Zato ti je Gospa uvijek i odgovarala. Ali eto, pita si. I kad se narod u to upustio, mnogi su pitali. Neko za se, .neko za drugoga. Osobito za bolesnike.

J - Jednom si mi rekla da vam je Gospa rekla: »Nemojte me svašta pitati!«

V - Nije jednom nego više puta. Jednom je tako i meni osobno rekla.

J - A vi ste je i dalje pitali?

V - To svak zna. Jesmo da šta smo!

J - Je li se onda Gospa ljutila radi toga?

V - Ne, ne! Gospa se ne zna ljutiti. Rekla sam ti to!

J - Sigurno je bilo i nezgrapnih, neozbiljnih pitanja?

V - A da šta je. Svakavih!

J - A je li vam onda Gospa odgovarala?

V - Pa, rekla sam, da nije. Ona bi prešutila ko da ne čuje. Nekad bi počela moliti ili pjevati.

J - I tako se to nastavljalo?

V - Jest, jest. Samo, kad nam je tumačila svoj život, nije je niko moga ništa pitati.

J - Jeli vam ona to rekla ili...?

V - Rekla nam je ona. A nije bilo ni vrimena za to. Čim bi došla, ona bi nas pozdravila i počela tumačit život. Ne možeš nju prekidat pa nešto pitat. A kad završi, nastavi s nami molitvu, pozdravi nas i odman ode. Kad ćeš pitat!?

J - Možda vam je to i dobro došlo. Ja vjerujem da su vam ta pitanja bila i dodijala.

V - Ma ,da šta su! Najprije te po danu ljudi izmuče: »Daj, pitaj ovo, pitaj ono.« A onda opet poslije ukazanja. »Jesi li pitala? Šta ti je rekla?« I tako. Ma nikad na kraj! A ne možeš sve ni upamtit. Pa stotinu muka. Neko ti opet napiše pismo, a u njemo jedno pitanje. Osobito ako pogodi ćirilicom. Slab rukapis i... Muka i gotovo.

J - A bilo je pisama i ćirilicom?

V - E, kako ne! A rukopis očajan. Svejedno, ja sam najradije to Gospu pitala ako sam znala pročitat.

J - Dobro, Vicka. I, tako se to, biva, nastavilo sve do danas.

V - To sam ti već rekla. Jedino dok je Gospa nekomu tumačila svoj život, nije je moga ništa pitat. A sad se uopće postavlja malo pitanja. Ja i Ivanka već dugo, gotovo godinu dana, uopće ne možemo postavljati pitanja. Marija isto vrlo rijetko, a Jakov i Ivan malo su ji i postavljali...

J - To već znam. Nego, je li vas ikada itko nekim pitanjem htio nešto iskušati ilii vam štogod podvaliti?

V - E ko da je jednom, moj pratre! Nekad nam Gospa po imenu napominjala neke ljude da se ne obaziremo na njiova pitanja i da im ništa ne odgovaramo. Među njima je bio i pokoji svećenik. I da nije toga bilo, kako bi mi na kraj! Djeca smo mi! I to neuka, neiskusna djeca. Ali ne bi ja sad više o tomu.

J - No ipak još nešto! Jednom si nešto vrlo zanimljivo o tomu ispripovijedala.

V - Misliš o onoj podvaljenoj koferti?

J - Pa eto, baš o tomu.

V - Dobro. Evo, samo u nekoliko riječi: jednom su nam oni koji ni ne vjeruju u Gospu poslali jednu zatvorenu i zapečaćenu kofertu da upitamo Gospu šta u njoj piše. Oni su nam rekli: Ako to Gospa pogodi, i oni će u nju povjerovat i nas pustiti potpuno na miru. Alio ko će Gospu prevarit? Ona nam je rekla da u koferti ništa ne piše pa da je taku vratimo njima i da od nji više nikad ništa ne primamo.

J - To je stvarno zanimljivo! Ali reci mi samo još ovo: što ti misliš, dokle ćete vi moći Gospi postavljati pitanja?

V - Ja tu ništa ne mislim. Dakle Gospa dopusti.

 

 

 

MOLITVE NAD BOLESNICIMA

 

J - Uglavnom svi mi, koji znamo nešto o sadašnjem Međugorju, već znamo i to da vi vidioci posebno molite za bolesnike.

V - Pa šta?

J - Ja već znam, ali sigurno i mnoge druge zanima kako je došlo do toga.

V - Pa, moj pratre, to je na neki način dio Gospine poruke. Ona je toliko puta o tomu govorila. A mnogo je puta s nami i molila za grišnike i za bolesnike. Samo da znaš, ona ne naređuje da se moli za bolesnike, a za grišnike naređuje...

J - I vi to sada radite bez nje?

V - Pa da šta! To je i naša a i vaša dužnost.

J - Kako znamo zajedničku molitvu nad bolesnicima uvijek predmoli jedan ili više svećenika, a vi uglavnom samo prisustvujete.

V - Dobro, to svi znamo. To su molitve, kako vi reknete, u ime Crkve. A mi onda molimo pojedinačno nad pojedinim bolesnicima.

J - A nad kim molite?

V - Pa nad težim bolesnicima. Posebno za one u kolicima.

J - A što vi zapravo molite za jednoga takvog bolesnika?

V - Ako nam se prija prijavi i zaželi da se nad njim moli, molimo š njim ono što on želi.

J - A što na primjer?

V - Pa molimo za strpljivost, onda da mu Bog i Gospa ojačaju vjeru, da mu pomognu u bolesti i tako...

J - Molite li za njihovo ozdravljenje?

V - Molimo i za to ako je volja Božja.

J - Dobro, Vicka. Ja sam više puta prisustvovao vašim molitvama nad pojedinim bolesnicima. To je za mene izvanredno dirljivo i lijepo. Stavite ruke na bolesnikovu glavu i onda (zatvorenih očiju) molite... A mene sad zanima što vi, zapravo tada molite?

V - Nad svakim bolesnikom molimo najprija Vjerovanje onda sedam Očenaša, Zdravomarija i Slava Ocu.

J - Nad svakim?

V - Da, da, nad svakim.

J - A onda?

V - Onda nad njim svakim molimo svojim riječima. Kako nas bolesnik potakne, šta on želi... I tako.

J - To sve nad svakim?

V - Nad svakim!

J - Zato je to nekada onako dugo trajalo!

V - Pa moralo je trajati, jer moraš se opet s bolesnikom malo porazgovarati, malo ga utješiti. I tako... To je posebno dugo trajalo subotom i nedjeljom. Često puta do poslije deset uvečer.*

* Budući da je ove molitve tražio sve veći broj bolesnika, to je za » vidioce« postalo i odviše naporno, pa se s time vremenom prestalo. Obavljalo se ponekad samo na posebno teškom bolesniku.

J - Nego, zanima me da li si na primjer ti za vrijeme molitve osjetila da se nešto posebno s bolesnikom događa?

V - Ma kako nisam! Jesam toliko puta.

J - A što i kako to osjetiš?

V - Pa osjetim da se bolesnik drukčije vlada. Neko počne odman ondje Bogu zafaljivat ili počne nami nešto o tomu govorit...

J - A da li na primjer ti kod te molitve na samoj sebi išta osjetiš?

V - E osjetim ponekad ko da mi iz bolesnika kroz ruke nešto struji. Ne znam pravo što je to, a nešto nekad osjetim. Možda neko raspoloženje iz bolesnika, što li je. Nije mi to jasno.

J - A da li vam ikada neki bolesnik u tomu smislu zahvali za te molitve?

V - Kako ne! Neki odman ondje u crkvi, jer oni uvijek žele s nami poslije porazgovarati. Neki hoće i da nas pojube. Neki počnu plakat. Svašta tu bude! Neki se zafale pismom. I tako to...

J - Sigurno vam to nekako ugodno dođe!

V - Pa jest. Možeš mislit kako je ugodno kad nekoga nešto obraduješ.

J - I onda čekate još od Boga plaću?

V - Pa jest, i to.

 

 

 

GOSPINA PORUKA

 

J - Naravno je kad god se govori o današnjem Međugorju i o Gospinoj pojavi u njemu, da se uz to postavi pitanje: Zašto se Gospa tu pojavila? I što bi ona zapravo odatle htjela čovjeku reći?« Odnosno: »Da li ona nešto i što odatle čovjeku poručuje?« Znamo, o tomu se je dosta toga govorilo i pisalo, ali ja bih, Vicka, htio nešto od tebe, ono što kažu, iz tvojih usta. Pa što bi ti na to odgovorila?

V - Ma to je rečeno već toliko puta!

J - Ali reci nešto ti. Što bi ti rekla nekomu tko ne zna gotovo ništa o Međugorju?

V - Pa rekla bi mu da se Gospa tu ukazala da pozove ljude neka se vrate Bogu jer su mnogi zaboravili na Boga i na svoje dužnosti prema njemu.

J - A kako će to?

V - Ma čuli smo i to toliko puta: da čine pokoru... mole i poste... da se ispovidaju...

J - Ništa drugo?

V - A šta će drugo! Možda bih mogla ispripovidit ovo: jednom mi je reka jedan svećenik iz Splita da je možda najjača Gospina poruka iz Međugorja baš to da se ona tako očito tu ukazala. On kaže da je najvažnije da se poviruje da Gospa postoji i da je sad došla tu među nas da nam pomogne. A nije džaba pisalo ono čudesno »MIR« na nebu i nije se džaba ona toliko puta ukazivala narodu kod križa na Križevcu.

J - Tu valjda spada i ona čudesna igra sunca koja se dva-tri puta vidjela.

V -- Pa da šta! To su sve poruke i pozivi da se vratimo Bogu. A kad bi ljudi to činili, sve bi bilo u redu.

J - Dobro je to. Ali to je Gospa, koliko se zna, rekla odmah spočetka toliko puta, šta hoće sada?

V - Pa to isto! Ljudi se nisu još obratili, zato ona još poziva.

J - A dokle će to tako?

V - Ja to ne znam! Ali neće se Gospa tako lako predati. Ona će se ovi put posebno boriti da se što više ljudi Bogu vrati i da ji se tako što više spasi.

J - Gospa je ipak, po vašemu, ponekad govorila kao da se ljudi dobro obraćaju, pa prema tomu...

V - E ona je osobito spočetka češće govorila da se ljudi slabo obraćaju. Ona je više puta opominjala i omladinu i odrasle (a je i vas svećenike) da se sve slabo obraća.

J - A sada?

V - Sada jest nešto bolje, ali gdje je još toliki svijet? Tako je i jednoj vidilici rekla na Veliku Gospu da se svijet dobro obraća, ali da je to još uvijek malo. Pa trebamo svi što više moliti i postiti da se ljudi obraćaju. Sigurno si čuo da je Gospa toliko puta rekla neka se ne čeka njezin znak, nego neka se narod što prija obraća. I sve što ona radi, na primjer što ozdravlja i tako, ona sve to radi da ljude pozove na mir s Bogom. Nije ona uzalud ono na nebu pisala »MIR LJUDIMA!« A mira među ljudima nema, čuo si to toliko puta, bez mira s Bogom. A nije Gospa samo to rekla!

J - Nego, što?

V - Ta koliko je ona do sada dala opamena i nami vidiocima i drugim ljudima!

J - Pa Krist nas je na to već davno pozvao, a i prije njega mnogi Božji proroci i ugodnici.

V - To misliš u Svetom pismu?

J - Pa eto i tako, a i na druge načine.

V - Dobro je to. Ti to znaš bolje od mene. Ali ljudi su to ko zaboravili, pa Gospa opet poziva. Baš si ti meni jednom govorio da je Gospa u zadnje vrime na više načina i na više mjesta poslana da ko najveći, a ti si reka i ko posljednji prorok, i riječima i djelima (mislim čudesima) pozove ljude Bogu. Ti ko da si već zaboravio one znakove na nebu i na Križevcu. I toliko toga.

J - Dobro, Vicka. A može li ona to sama izvesti?

V - Ja ne znam šta ona može, šta ne može. A evo i nas stalno poziva da joj pomognemo.

J - A kako joj pomoći?

V - Pa to smo već govorili: postom i molitvom, a i drugim dobrim djelima. O postu i molitvi smo dosta govorili, ali nije molitva samo oni sedam Očenaša. To zna svak ko je dolazio u Međugorje.

J - Dobro. Nema smisla više o tomu. Samo još ovo: što na primjer ti činiš da se ljudi izmire s Bogom i da se Bogu vrate?

V - Pratre, oprosti! Nije ovo ispovid. A ne bi ti ni na ispovidi ništa više o tomu rekla.

J - A ti si meni rekla kako vam je Gospa govorila da se treba i ispovijedati!

V - Jest, jest! I to više puta.

J - Je li govorila i kako se često treba ispovijedati?

V - Barem jednom mjesečno. Ili kad neko treba, nek se ispovidi.

J - A kako se... Hajde, ništa!

V - Kako ništa? Nije ništa! Govori kad si počeo!

J - Ma stvarno ništa! Vidjela si da se ponekad zaletim i da se, kakono kažu, ugrizem za jezik. Nego, još nešto o ovomu...

V - Ne, ne! Ni riječi dok ovo ne dovršiš.

J - Dobro, kad je tako. Rekoše da pametniji popušta, pa evo. Htjedoh te upitati kako se često ti ispovijedaš?

V - E tako! Ja sam i pomislila da ti na to ciljaš, pa nisam te tjela pustiti. A evo da znaš, ja se ispovidam kad osjetim neku potrebu od toga. Obično u mjesec dana. Ali ne brojim dane, nego kad sam raspoložena za to. E jesi li sad miran?

J - Jesam, ali i odviše! Samo kad bi ovo zadnji put bilo! No nadam se da se ti ipak nisi naljutila, pa da čujemo još nešto šta nam je Gospa poručila.

V - Ta, rekli smo uglavnom sve! Rekli smo da nas je Gospa opominjala, da nas je savjetovala, da nam je za nešto zafaljivala. I tako... A opet je najglavnije da se izmirimo s Bogom i sve će biti u redu.

J - To je zaista tako. Ali čini mi se da se mi ipak ovdje ne dotakosmo jedne važne strane Gospine poruke, a ona se stalno provlači kroz Gospina ukazanja od vašega prvog susreta s njome. Prvim, naime, riječima koje je Gospa vama (pa i nama) rekla, htjela nas je upozoriti da naš život smrću ne svršava, nego da on tek tada pravo počinje. A tko to spozna i pravo shvati, taj ne može ne misliti na to i onda ne udešavati prema tomu svoj život prema Bogu i prema ljudima. A to je ono bitno što Bog i Gospa od čovjeka traže.

V - Ja sam ti rekla da ti mnoge stvari znaš bolje od mene.

J - U redu je, Vicka. Ja ću kasnije sam nešto o tomu.

V - Samo za sebe ili... ?

J - Najprije za sebe, a onda možda i za druge.

 

 

 

SNAGA TAJANSTVENOG ZOVA

 

J - Vicka, jedno od najzanimljivijih znamenja Gospinih ukazanja, za mene i za mnoge, bila bi tajna tko je i kako je odmah prvih dana skupljao onoliki narod na onom vašem besputnom kamenjaru punom drače i (u ono vrijeme) zmija, da onako u onom pramčioku satima stoji, čeka i moli, iako ništa niti vidi niti čuje osim ako im vi nešto kažete. Što ti misliš o tomu?

V - Pa šta ću mislit! Ako to nije tebi jasno, oklen će bit meni? Ja znam samo jedno: mi nismo nikoga zvali. Ja sam ti, meni se čini, već rekla da bi mi volili da nije toga naroda bilo. A narod je sve to više dolazio.

J - Dobro. A ipak mi još štogod reci!

V - Ma ja mislim: Gospa, da ko će drugi?

J - Jest Gospa, ali to nije odgovor na pitanje. A ja stvarno želim neko tvoje objašnjenje. Ne moraš pogoditi.

V - Ma ja sam već rekla što znam. Gospa je razapela svoje žice i došla do naroda.

J - A kako, kako?

V - To ona zna. Kako ona s nami razgovara, a da niko ništa ne čuje osim mi kojima je to dala, tako i to. Ja samo znam da je već četvrti dan ukazanja gori u onim dračama bilo, kako kažu, barem sedam-osam hiljada toga naroda. A peti dan, u nedilju, kažu da ga je bilo više od petnes hiljada.

J - Dobro, Vicka. To znam i ja, ali još ne razjasnismo kako je do toga došlo. Evo, i sad se govori da se Gospa ukazuje ovdje ili ondje, a naroda nema.

V - E, moj pratre, treba već jednom znat da je Međugorje - Međugorje. Gospa se ovdje ukazala na poseban način. Nije se vako nigdi ukazivala. A i neće! To nam je rekla više puta.

J - Dobro. Ali to mnogi niti znaju niti priznaju. A i jest čudnovato tko ovu - već višemilijunsku - rijeku hodočasnika tako dugo sabire i podržava. I ona ne samo da ne slabi, nego se iz dana u dan povećava i pročišćava... Ma nije čudo da to gotovo nitko ne shvaća.

V - A jednom će to mnogi svatiti. Bože, zdravlja!

J - Možda misliš na Gospin znak ili...?

V - Bit će znakova! Ali pustimo to.

J - Eto dobro. A stvarno mi nisi ovo dobro razjasnila.

V - Ja mislim da je nešto drugo po srijedi, a ja sam tebi o tomu sigurno koji put govorila.

J - Pa zašto to ne bi i sada rekla?

V - Ma ne bi ja sad više o tomu!

J - Možda se nečega bojiš?

V - Čega ću se bojati! Nego, šta nas sada briga za to? Ti si mudriji od mene pa se dosjećaj. Glavno je da se za Gospinu poruku saznalo po svemu svijetu. A za drugo će se opet brinuti Gospa. Naše je samo moliti i obraćati se. Što više moliti i postiti, a drugo će sve ići.

J - Jasno je da si se ovaj put nekako posebno zatvorila. Ali neka bude. Možda ću se ja bez tebe još jednom na ovo osvrnut.

V - Možeš. Ta, ti to znaš bolje od mene!

 

 

 

ŽRTVE I GOSPINA ZAHVALNOST

 

J - Kad se sad pogleda unazad tridesetak mjeseci, Vicka, i nehotice nam se nameću neke misli o događajima i o narodu župe Međugorja. Jasno je da sada nitko ne može ući u sve što se događalo u srcima i u kućama toga naroda, ali neke se stvari same po sebi nameću svakomu bistrijem oku i svakomu otvorenijem srcu da ne može pokraj njih proći da ih ne dovidi; da stan pred njima i da im se barem ne začudi. Tako se onda redaju pred nama sva ona uzbuđenja i čuđenja i strah i nade, od onog popodneva 25. lipnja osamdeset i prve s nepreglednim četama znojnih i žednih po dračama vašega Podbrda koje su se onda slijevale dolje k vašim kućama, željni ljubavi i svega čime bi ovlažili svoja srca, željni i Božje i ljudske utjehe. Znam mi smo usput o tomu nešto već govorili, ali nismo ni zavirili u dušu toga naroda. Kao ni u ono što je taj narod kroz to vrijeme u sebi doživljavao i proživljavao. Jer, strah i nada stalno su se međusobno miješali. I to ne samo kad se po svakom vremenu i nevremenu moralo stražariti po seoskim bregovima i križanjima, nego i kad se sabiralo po kućama u nekoj nesigurnosti koja je taj narod stalno prožimala.

V - Još da ga Gospa nije tješila i čuvala!

J - Znam, Gospa ga je čuvala i hrabrila svojom snagom i svojim znakovima, ali opet nije bilo lako izdržati sve kušnje, koje su ga pratile. Znaš da se nekada nije smjelo ni dobro činiti, iako je narod bio pripravan s putnicima i namjernicima dijeliti sve što je imao.

V - Znam, znam. A zato je Gospa ovaj narod posebno blagosivala.

J - A sjećaš li se i jedne takve zgode?

V - Ma nami je Gospa više puta o tomu govorila.

J - Šta vam je govorila?

V - Govorila je da ona blagosiva narod i zafaljivala mu za sve što su činili za strane ljude i hodočasnike prigodom prve godišnjice njezina ukazanja. I tako više puta.

J - Dobro. A da malo pogledamo kako su te vaše žrtve izgledale.

V - Pa o tomu smo negdi već govorili!

J - I jesmo i nismo. Jer tko je ikada pravo spomenuo darove i žrtve toga naroda, što ih je taj narod darovao Bogu i Gospi u obliku posta i molitava? A to je ono najveće što je taj narod mogao i ljudima darovati. Ta, te su žrtve zapravo rađale onu nepreglednu višemilijunsku rijeku hodočasnika koji su i na taj način u Međugorju nalazili Boga za kojim je gladovala ili žeđala (svejedno!) njihova duša.

V - Ti to, pratre, stvarno dobro i lijepo izvodiš!

J - Mogao bih ja o tomu još štošta, ali možda se ja sam, bez tebe, na ovo vratim. Nego, da se mi još malo vratimo na one vidljivije žrtve koje se odmah opažaju? Htio bih da nešto određenije kažemo o žrtvama, onim vidljivijim, na primjer vaše kuće i njezinih stanara. Znam da smo o tomu nešto i govorili, ali ipak.

V - Dobro. Ti dosta toga znaš, ali to ne može niko opisati. Ma kakvi! Samo, to sad nije ni važno. Mi to nismo ni radili da se o tomu govori.

J - Znam da niste, ali ipak nek se nešto i ovdje spomene.

V - Dobro, kad oćeš. Ajde, ti nešto počni...

J - U redu! Ponajprije mi reci je li bivalo dana da nitko sa strane ne bi kod vas dolazio?

V - Bilo je dana da niko ne bi prenoćio, a nije da ne bi niko dolazio.

J - Je li bilo dana da vam samo jedna osoba dođe?

V - Ja mislim da nije. A bude ji nekad i po dvadeset-trideset. A još i više! Bude ji od jutra do mraka.

J - Dobro. A da li ikoga ičim ponudite?

V - Svakoga! Od čega je kad vrijeme. Naravno da neko ništa ne uzme, ali naše je ponudit.

J - A primali ste, to znam, i na prenoćište?

V - E da šta smo! A i drugi su primali. Mi smo ponekad primali na dulje vrijeme.

J - Misliš na onu bolesnu djevojčicu?

V - Pa eto i na nju. Nju smo držali i njegovali u kući više mjeseci. Ali ne bi ja o tomu!

J - Dobro. A niste to samo vi radili. Ja znam neke obitelji (ne žele da ih imenujem!) koje su kroz ovo tridesetak mjeseci dale različitim (redovito nepoznatim!) osobama preko tisuću noćenja.

V - I ne samo noćenja!

J - Jest, jest. Ne samo noćenja, nego barem toliko večera i toliko doručaka. To osim različitih pića i svojih (od odmora!) časova koje su im posvećivali.

V - Gospa se posebno ove godine zafalila za žrtve ovomu narodu prigodom mise na Križevcu.

J - E to smo čuli. A i jest se narod izvanredno žrtvovao! Znam čovjeka po imenu koji je toga dana posebno pripravio obilje vode i različitih pića, a uz to i grožđa i bostana da se svatko tko tuda prođe mogne osvježiti i okrijepiti, a da uopće nikoga za to ne pita. Kuća mu je uz put, pa ljudima je zgodno bilo...

V - A nije samo taj čovjek tako radio!

J - Znam da nije. Ali njega se posebno sjećam, jer sam baš u to vrijeme pokraj njegove kuće prošao. I zato Gospa nije uzalud taj narod blagoslivala.

V - A velik je njezin blagosov!

 

 

 

MEĐUSOBNA ŠUTLJIVOST VIDJELACA

 

J - Nakon svih mojih više nego dvadeset mjesečnih, ponekad i dosadnih razglabanja i ispitivanja o međugorskim događajima sa svakim od vas vidjelaca, mnoge su mi stvari, kako već više puta rekoh, ostale (i ostat će) nejasne. Ali, Vicka, jedna me stvar posebno začuđuje. Ne mogu, sve u svemu, nikako i nimalo u nju ući.

V - Pa, ajde pokušaj!

J - Ma nije to za tebe ništa novo, jer ja sam to s tobom više puta pokušavao, no nikada dalje od početka. Ali evo, da ne gnjavin: ne mogu nikako shvatiti vašu šutljivost. Ili još bolje, vašu zatvorenost. I to ne samo onu prema nama nego i onu izmedu vas vidjelaca u svemu što se između vas i između Gospe događa.

V - Kako misliš?

J - E ne znam odakle bih počeo! Ali evo, ovako: mnogima je, a meni možda i posebno, poznato da se vi vidioci ponekad među sobom ka nekako »ne možete«, a opet to gotovo nikada na javu ne izađe.

V - Pa što ćemo! I mi smo obični narod. I to: mlad i lud kakono naš narod kaže. A na nas svak gleda pa i uvećava naše nesporazume. A šta bi opet nami koristilo da se oblajavamo i optužujemo? Ta, i Gospa nam je rekla da se međusobno dobro pazimo i ne optužujemo. Pa Bože moj, šta ćemo, ako nekad nešto i ispadne. Ali sve je ovo dobro.

J - Vicka, to je stvarno dobro. Nego, vi - koliko ja znam - gotovo nikad ništa ne pripovijedate jedno drugomu o onomu što na ukazanju doživite, kako ste nešto shvatili i slično.

V - Stvarno nismo, samo nekada ponešto. A svak nekako svoje za se čuva.

J - A zašto to? Je li vam to Gospa rekla ili...?

V - E ja ne znam da nam je to Gospa ikada govorila, ali ono je tako i gotovo.

J - E gledaj i ovo: znamo, a i ti si meni to više puta rekla, Gospa ponekad ponekoga od vas nešto prekori ili opomene. Pa iako to, barem ponekad, svi vi znate, nisam nikada čuo da vi o tomu nekomu drugomu govorite.

V - A nadam se da nećeš ni čuti. Ja mislirn da je za sve nas, a i vas, tako i bolje i zgodnije.

J - Dobro. A da li vi stvarno osjećate neku potrebu da barem među sobom o svemu, pa i o tomu, porazgovarate?

V - Da budem iskrena, ja to ne osjećam. Imam svoje dožiljaje i svoje probleme. Dosta mi je da se njima zabavljam. I tako. Ako me nekad neko nešto upita, e to je onda druga stvar, naravno ako smim o tomu govorit! Evo, da ti samo ovo opet spomenem. Tebi sam sigurno o tomu govorila, ali svejedno. Ti se, pratre, sjećaš kako je ono jednom Gospa maloga Jakova zadržala sama, a nami rekla da iđemo. I oni su ostali zajedno sami barem deset niinuta. Rekla sam ti nikada mi mali nije o tomu rekao ni jedne jedine riječi. Niti sam ga ja ikada išta o tomu zapitala. A znaš da smo mi toliko dana proveli sami kad je on kod nas napola i jeo i spavao. Stvarno smo se dobro gledali i slagali, a eto, to ti je ostalo tako, pa ti se čudio ili ne čudio.

J - Vicka, ja sam već rekao da znam da je to tako, ali samo da ne shvaćam da je to tako.

V - Ja mislim da je to Gospa udesila, a da nami nije o tomu ni govorila. Zamisli kako bi to izgledalo kad bi svak od nas priča sve što doživi. Koliko bi se stvorilo nejednaki priča. Ta, i vako se stvaraju! Znaš to ko i ja.

J - Ta ti je stvarno pametna! Pa možda je ovo i dovoljno o tomu? Ta, nije to jedina stvar koju ne shvaćam! Istina, mogli bismo još mnogo, mnogo toga, jer ovdje nismo ni spomemuli vašu međusobnu diskreciju, odnosno šutljivost u vezi s Gospinlim znakom i nezinim tajnama. Ali o tomu smo nešto već govorili. Pa kad bismo i ponovno počeli, sigurno ne bismo stigli puno dalje od onoga što smo već rekli.

V - A na što to ciljaš?

J - Ma na što ću ciljati! Kušao sam, ali nikad dalje od čudenja.

V - Dobro. Pa i dalje se čudi! A reci nešto ako te baš zanima.

J - Pa već sam rekao kako mi je neshvatljivo da ste onako nevjerojatno međusobno šutljivi, diskretni kad se govori o Gospinu znaku i njezinim tajnama o kojima vam je ona toliko toga govorila.

V - Pa što tu ima čudnovato?

J - Ma meni nije čudno da vi te tajne čuvate u odnosu na nas, nego meni je svako od vas napose reklo (i po više puta!) da vi uopće nemate napasti da ni među sobom o tomu razgovarate iako sigurno svi o tomu ne znate jednako. Evo na primjer slučaj s Marijom!

V - A šta s Marijom?

J - Pa eto, koliko znam ona jedina među vama ne zna kad će Gospa ostaviti svoj obećani znak (samo zna kakav će znak biti!), a kaže da nikada ne osjeti ni napast da nekoga od vas to upita, a ni od vas nitko da joj to kaže.

V - Tu za me ništa čudno nema!

J - Kako nema? Recimo da nije čudno da ti o tomu ne govoriš, ali da nemaš ni napasti za zo, to ne shvaćam.

V - A kako ti čuvaš svoje ispovjedne tajne?

J - Vicka, oprosti, ali mislim da je to ipak malo drukčije.

V - To jest za vas, a u našim očima?

J - Dobro. Nego, da završimo! Dakle: tebe uopće nikada ne snalazi ni napast da nekomu o tomu nešto pripovijedaš?

V - Ne, nikada! A kako to, ja to ne znam. Gospa je tu i ona svoje tajne čuva.

J - A dokle?

V - Doklen ona tjedne, a to ćemo viditi.

 

 

 

TAJNOVITA TAJNA

 

J - Mi, Vicka, gotovo stalno o nekim tajnama, ali ja bih još o jednoj nekoliko riječi. Htio bih, naime, još nešto o onim dvjema tajnovitim krunicama. Pa daj, ispripovijedaj mi ukratko kad i kako su se kod vas našle one dvije, pomalo čudnovate, krunice.

V - Pa pripovijedala sam ti. Jednoga jutra, otprilike dva mjeseca prije prvoga Gospina ukazanja, mi smo se spremali s našom kopačicom (mislim njezinom prikolicom) dotjerati drva. I dok smo se mi spremali, u prikolicu se popeo moj mali brat Franjo.

J - E nije baš tako mali!

V - Nije sada. A onda nije imao ni deset godina.

J - Dobro. Popeo se, i onda?

V - Dok se on nemirno gore zabavljao, u prikolici je našao dvi čudne krunice.

J - Kako čudne?

V - Ma take kakve mi nikad dotada nismo vidili.

J - Misliš one što smo ih jednom slikali?

V - Eno vidio si. Baš one!

J - A što je zapravo na njima čudnovato? Ja se sad stvarno ne sjećam.

V - Pa kako se ne sjećaš! Na jednoj je dosta velik križ, a na križu urizano svih četrnest postaja Križnoga puta. A na križu druge krunice bile su pozadi ugrađene neke moći. Tako kažu.

J - A šta je mali radio kad ih je našao?

V - Šta će radit! Digao je krunice i zagalamio: »Evo, Gospa baki i majki ostavila krunice da više mole Boga!«

J - A vi?

V - Mi smo se tamo strkali. Gledali i prevrćali krunice. Čudili se i...

J - I onda?

V - Pa šta ćemo? Ostavili smo krunice i otišli po drva.

J - Jesi li ti već tada »šofirala«?

V - Ne, ne! Tada je to radila najstarija sestra Mirjana, a ja sam malo kasnije počela.

J - Dobro. Dotjerali ste drva i...?

V - Opet smo ponovno prevrćali one krunice, a nikako se dositit oklen su i kako su tu došle.

J - Jeste li to nekada kasnije ustanovili?

V - Ma nikada! - Moja majka je kasnije s tim krunicam obašla sve selo. Pokazivala ih svakomu... pitala i..., ali ništa.

J - Ni dosada ništa?

V - Nikada ništa!

J - Dobro. Samo se čudim da niste nikada Gospu za to pitali.

V - A kako nismo! Da šta smo nego pitali!

J - Tko ju je pitao?

V - Pa ja, da ko će drugi?

J - A šta si je pitala?

V - Pitala sam je odakle je to i za što će nam.

J - A ona?

V - Rekla je da je to naše dobro, dar Božji i ništa više.

J - A je li ti jasno to što je Gospa rekla?

V - Nije. A daj reci ako je tebi jasno.

J - Ne znam. A možda će se netko od vas u životu koristiti razmatranjem toga Križnog puta. Tko zna! Nego: služi li se ikada itko od vas tim krunicama?

V - Ne, ne! Niko nikada.

J - A zašto to?

V - Pa šta ja znam. Svak od nas ima svoju krunicu koju nam je blagosovila Gospa. A one ko da su nekako... Ne znarm šta bi ti rekla!

J - Ipak ih čuvajte. Možda će nekada nekomu dobro doći...

V - Možda. To Bog zna.

Jedna od dviju krunica što ih je mali Franjo pronašao u prikolici dva mjeseca prije početka ukazanja

 

 

 

S vidjelicom o vidjelici

NEZGODE S TVOJIM ZDRAVLJEM

 

J - Opet, Vicka, nešto o nečemu o čemu ti, to znam, nekako nerado razgovaraš. Ali nešto ipak.

V - E šta li je sad opet?

J - Ništa naročito niti baš posebno novo. Možda ja i previše o tomu znam, ali ipak su mi neke stvari ostale nejasne.

V - Kao na primjer?

J - Znamo da s ti kroz ovo zadnjih petnaetak mjeseci imala dosta ozbiljnih problema sa svojim zdravljem. Pa uvijek mi je bilo i ostalo nejasno zašto si ti bila i ostala onako nepažljiva prema sebi kao da si te nevolje gotovo tražila. I bila si gluha na sve opomene svih svojih, a na moje posebno.

V - Pa jesam. A ti znaš da svak ima svoju glavu pa i ja. Možda malo i tvrđu nego drugi. Ali ja nisam nikad tražila svoje nevolje. Neko drugi mi ji je davao. A ko, ti to znaš bolje od mene.

J - Dobro to, ali još nešto, kad si već počela.

V - A šta ću još? Ti znaš ko upravlja ljudskim životom. Nekad si ti mene u tomu poučava, pa šta bi ja sad tebi... Ali ja sad ne bi više ništa o tomu.

J - Ja bih, Vicka, ovdje zaista morao poštovati tvoju šutljivost, ali ipak ti moram napomenuti barem ovo: neki ljudi (pa i neki svećenci!) ponekad reknu: »Pa gdje joj je ta Gospa! Što joj ona ne pomogne?«

V - Ja sam to isto čula, ali ja sam tebi rekla i to da ja nikad nisam Gospi rekla ni jednu riječ da me oslobodi od moji nevolja.

J - A zašto to?

V - To znamo Gospa i ja, a vas se drugi to ne tiče.

J - Pa ipak reci mi nešto o tomu!

V - A što ću ti reć?

J - Nešto što bi možda i za nas bilo korisno.

V - Ti to, pratre, znaš barem ko i ja.

J - Ipak bi bilo dobro da mi još štogod kažeš!

V - Pa nema tu ništa naročito! Ta, ja sam tebi već rekla da me je Gospa u bolesti posebno hrabrila i tišila. Svaki dan mi je dolazila. I uvijek je bila neobično radosna. Ja sam u tomu času potpuno zaboravljala na svoje nevolje.

J - Jesi li se uvijek pri tomu dizala iz kreveta?

V - Jesam uvijek, a ona mi je govorila da ne moram.

J - A kažeš, da te je Gospa i tješila?

V - Ma dosta ti je da je vidiš! A ja sam tebi još štošta o tomu rekla, pa dobro je da se sad malo strpiš.

J - Dobro je to. Ali još štogod! Više radi drugih nego radi mene.

V - E, rekla sam ja da si i ti dosta tvrde glave! A ja sam tebi već govorila kako me je Gospa učila da sve svoje nevolje posvećujem njezinu Sinu za obraćenje grišnika. I šta još da ti kažem? Govorila mi je i to da će to sve ona voditi. I tako... E, je li ti sad dosta? Jesi li zadovoljan?

J - I jesam i nisam! Ipak si mi nešto zanimljivo prešutila.

V - A to je?

J - Nisi mi rekla da se za vrijeme te tvoje bolesti i nešto čudno (da ne kažem čudesno) s tobom dogodilo.

V - A ko, šta to?

J - Pa ono što se dogodilo prvoga dana kad si ti ono krajem srpnja ove (1983.) godine operirala krajnike u Zagrebu.

V - Misliš ono za vrime Gospina ukazanja?

J - Da, da. Baš to!

V - Ali za mene to nije ništa naročito bilo!

J - A reci šta se dogodilo da i ja vidim je li to bilo nešto naročito ili nije.

V - Dobro. Evo ovako. Ja sam tada imala operaciju krajnika. Kažu da je operacija bila dosta nezgodna i da je trajala dulje nego obično jer su mi krajnici bili gotovo sagnjili.

J - I onda?

V - E kad je to prošlo, smjestili su me kod sestara na Rebru.

J - I?

V - Do četiri-pet sati poslije operacije došlo je vrime moga susreta s Gospom.

J - I onda?

V - Ja čujem sestre razgovaraju da li bi me trebalo pustit da se dignem i da odem u njihovu kapelicu na susret s Gospom. Ja sam im dala znak da ću ići.

J - I tako si pošla?

V - Jesam. Nekako oko šest popodne podigla sam se i sa sestrama pošla u kapelicu. I kad sam došla na mjesto gdje sam se i prija sastajala s Gospom, ja sam se prekrstila i svojim punim, krupnim glasom (ti znaš kako sam grlata!) počela sam moliti Očenaš i drugo dok Gospa nije došla.

J - A onda?

V - Kao i obično. Kad je došla Gospa, ja sam klekla i š njom porazgovarala. A kad je Gospa započela završni Očenaš, ja sam opet glasno š njom nastavila. Na kraju me ona (kao i obično) pozdravila i otišla.

J - A ti?

V - Ja sam se digla kao i obično i pošla u krevet.

J - A sestre?

V - One su bile ko nijeme od čuda kako sam ja mogla nako glasno moliti, a prije i poslije ukazanja jedva sam mogla, onako krkljajući, ponešto reći.

J - Jesi li se i ti tomu čudila?

V - Ja uopće tada nisam o tomu razmišljala. Meni se sve to činilo nekako naravno.

J - Dobro. Nego, čudim se da mi to nisi nikada ovako ispripovijedala.

V - Ja ne znam, jesam li ili nisam, a eto jesi li sad zadovoljan?

J - Jesam, Vicka. Ja sam jednom poodavno nešto o tomu čuo, ali tek sad mi je ovo jasno. Nego, sad mi je još nejasnije kako ti ne izmoliš od Gospe malo više zdravlja za sebe?

V - A evo, malo prija sam ti rekla da ja Gospu nisam nikad molila da me oslobodi od moji nevolja.

J - Ali nije se svako od vas vidjelaca tako vladao.

V - Ja to ne znam.

J - A ja to znam! Evo jednu je od vas vidjelica, ne baš tako davno, dosta ozbiljno zaboljelo uho. To je vrlo neugodna stvar, a teško se i sporo liječi.

V - Pa šta?

J - Ma samo to da se ona u toj svojoj nevolji vladala drugačije nego što se ti vladaš u svojoj.

V - A kako?

J - Kad su njezini roditelji vidili da se ona teško muči, rekli su joj a i ja sam joj to govorio, da ide liječniku.

V - Pa je li išla?

J - Ne, ne! Ona mi je malo kasnije rekla da je u sebi pomislila: »Ma šta će men liječnik? Imam ja svoga liječnika!« Obratila se Gospi, i uho se brzo potpuno smirilo.

V - Dobro. Fala Bogu! Različiti su putovi.

 

 

 

JEDAN TVOJ SVAKDAN

 

J - Vicka, lako je zamisliti da bi netko tko bi slučajno preslušao (ili čak pročitao) ovaj naš dugi, dugi razgovor sebe ili nekoga zapitao kako li ta djevojčica (sad već djevojka) živi i provodi svoje dane.

V - Možda da i bi!

J - Pa daj nešto i o tomu!

V - A kad smo o svačemu, mogli bi nešto i o tomu! Ali ti to znaš, pa daj ti to ispripovijedaj.

J - Vicka, ipak je to drugačije iz tvojih usta!

V - Dobro. Ali onda nešto ti, a nešto ću ja...

J - Može i tako. Pa reci mi na primjer kada jutrom ustaješ?

V - Kako kada? To ovisi o danu. Je li na primjer nedilja ili je radni dan. Onda, je li kiša ili... je li ljeto, zima ili... To o svemu tomu ovisi. Eto, kako kad i gotovo!

J - A što radiš kad ustaneš?

V - Pa znaš što se tada radi. Opremim se. Malo se pomolim Bogu i . . A nije ni to uvijek jednako. Uvijek i najprije izmolim onu posvetnu molitvicu (ti to znaš), a onda još štogod, kako kad stignem. Naravno da molim nešto i preko dana. Osobito navečer.

J - A šta onda preko dana radiš?

V - Radim ono od čega je kad vrime. Kopam, frezam s kopačicom, berem duvan... A najradije frezam kad je vrime od toga. Tata mi je u Njemačkoj, a braća su još nejaka i idu u školu. Sestre se toga boje, ja ništa! Jednom sam se bila i ranila s kopačicom. Bilo mi se i ugnjojilo, ali sve je zaraslo. Sad mi je ojačao brat Ante pa i on to radi prije i poslije škole. Ja radim druge poslove. Samo, mene razvuku različite stranke.

J - Kakve strake?

V - Ma ovi što dolaze da nešto pitaju, da se preporuče Gospi i tako... Znaš da ljudi mnogo trpe pa žele da im neko pomogne. U to mi ode mnogo vremena.

J - Da li se nekada i izmakneš pa izbjegneš te stranke?

V - Pa bude i to nekad. Ali samo kad dođe neko ko je već prija dolazio. Što ćeš kad mu ne možeš pomoći!

J - A šta možeš, moraš se nekako snalaziti.

V - Samo, ritko to kad uspije! Dođu, zasjednu u kući pa čekaju.

J - I šta onda?

V - Pa, šta ću? Dođem. Malo š njima porazgovaram da barem kuću oslobodim. To bude osobito poslije podne. Tako nekada nemam vrimena ni štogod pojesti. Na brzinu se spremim i u crkvu. A drugo onda i znaš.

J - Vicka, znam otprilike kada dođeš iz crkve, ali ipak je bolje da ti to kažeš.

V - A, dođem kako kad, malo kad prija deset uvečer.

J - A zašto se baš dotle zabaviš?

V - Pa eno vidio si! Mi često ostanemo poslije svega na onoj dugoj molitvi nad bolesnicima. A onda, mi molimo pojedinačno nad težim bolesnicima, posebno nad onim u kolicima. A već sam ti rekla kako to podugo traje, osobito subotom i nediljam.

J - I onda tek idete kući?

V - Ma nismo ni tada! Iza molitava svaki od nji oće da porazgovara, da se izjada. A šta možeš! Što će jadni ljudi? Moraš svakoga saslušat. Znaš kako je.

J - Stvarno, to je naporno! Vidim da tvoj život nije baš tako jednostavan kako izgleda.

V - Pa i nije. Ali sve je to dobro.

J - A kada stigneš kući?

V - Kako kada? Nekako ako deset, a nekad i kasnije.

J - I onda?

V - Pa šta ću. Kod kuće je sve pospalo osim mene i sestre.

J - A večera?

V - Najviše, bez večere! Sad u zadnje vrime pojedem nekad nešto u župskom stanu. Kad dođem, odem u svoju sobicu, pročitam nešto iz Biblije, pomolim se malo Bogu i spremim se na spavanje.

J - Zaspeš li barem odmah?

V - Sad jesam. A bilo je vrimena, i to mjesecima, kad nisam mogla zaspati do tri-četiri po ponoći.

J - To ono za vrijeme tvoje bolesti. Muke su to bile!

V - Fala Bogu! Eto sad je drukčije. I tako bi nekako jedan moj dan izgleda.

J - Dobro to. A nisi mi ništa rekla jesi li se išta izmijenila otkad se susrećeš s Gospom?

V - Šta ja znam. Nisi me ništa ni pita. A to bi ti bolje drugi mogli reći.

J - Mogla bi i ti barem nešto!

V - Pa, mogla bi. I mogla bi ti reći da jesam. Drugi to možda ne vide; a stvarno sam drukčija.

J - U čemu na primjer?

V - A nije to ništa, a evo i u ovomu: prije sam bila strašno strašljiva. Čim bi sunoćalo, nisam smila iz kuće izaći.

J - A sad?

V - Sad sama na Podbrdo u ponoći! Ma ničega se ne bojim!

J - Dobro to, ali još štogod!

V - A ima još toga! Eto sad mnogo više i radije molim; radije slušam; više volim ljude, osobito patnike! Sad najviše za nje i molim. Prija nisam na to puno misla. I tako. Ima još toga. A ima dosta i onoga što bi trebalo popravljati. Ali, Bože, zdravlje! Možda bi mogla još štogod, ali...

Vicka rado pomaže na poljskim poslovima

 

J - Reci, Vicka, što se bojiš!

V - Ne bojim se, nego možda nije potrebno. Pa samo još ovo: dobro bi bilo malo razmisliti kakva bi ja bila da se nisam susretala s Gospom!?

J - A valjda ko i druge tvoje vršnjakinje?

V - To je točno, ali i one su sad drukčije! Jer, da nije Gospe, možda bi sad radio »disko« i slične stvari. Znaš da je u Međugorju bio dobro proradio! A sad to nikomu ne pada na pamet. Tako ti je to, moj pratre!

J - Dobro ti je to! I eto tako, Vicka, prođosmo kroz jedan tvoj dan, jedan svakdan. Tako, koliko ja znam, izgleda jedan od običnijih.

V - Tako nekako. A stvarno jedan od najobičnijih.

 

 

 

KONAČNO...

 

J - Kad bi stvarno ovaj naš dugi, dugi razgovor konačno trebao završiti, reci mi, Vicka, nešto o svomu sadašnjem stanju i raspoloženju.

V - Kako misliš?

J - Reci mi nešto o ovomu: Evo, ti sada, nakon svih ovih svojih gotovo tridesetmjesečnih neobičnih doživljaja, ulaziš u svoje pravo djevojaštvo, pa možeš li mi reći da li si ikada do sada požalila što se sve to s tobom događalo ili što se događa?

V - Ne! Nsam nikada. Bilo je časova kad me je bilo stislo sa svi strana. Rekla sam ti da je to pomekad strašno bilo. I, možda bi mi nekad, ali samo na čas, došla u glavu misao, šta se sve ovo sa mnom događa, doklen će to tako, čemu sve ovo, oće li se izdržat... I tako. Moj pratre, trebaš ti znati da smo ponekad strašno kušani. To nam je i Gospa unaprid rekla, ali ona nam je (da ko je) odman sve rješavala. I mi smo - barem ja - bili sve čvršći u svemu.

J - A jesi li ikada požalila što si uopće u ovo Gospino kolo upala?

V - Nikada!

J - Baš nikada?

V - Ama nikada!

J - Dobro, Vicka. Moram ti vjerovati, jer mislim, da ne bih ni ja pažalio da se to sa mmom dogodilo, iako se nisam nikada smatrao nekom junačinom. Nego, za budućnost, da li je se bojiš?

V - Bolan, pratre, nisam ni ja ovca. Moram mislit i na budućnost. Ali ničega se ne bojim.

J - Baš ničega?

V - Ma baš ničega! Molim se Bogu i Gospi da sa mnom uprave. Imam i neki plan za to, pa vidićemo...

J - A smijem li ja išta o tomu znati?

V - Pa ja sam ti nešto već rekla. Rekla sam ti ono glavno. A Bog i Gospa će me, nadam se, voditi i čuvati. Gospa mi je to rekla više puta.

J - I ništa više o tomu?

V - A šta ću! O nekim stvarima ne mogu nikomu ništa govorit. A kad smidnem, ti ćeš to znati.

J - Ko zna hoću li ja to dočekati?

V - Ko zna oću li i ja!

J - Dobro. Kad su se ono vidioci u jesen osamdeset i prve razilazili na sve strane, ti si opet ostala kod kuće.

V - A jesam, jesam.

J - A zašto to?

V - Imala sam popravni iz matematike.

J - A u koju si školu bila pošla?

V - U srednju tekstilnu.

J - Dobro. A koliko ih je imalo popravni? Jesi li išla na popravni?

V - Jesam. Išla sam prije (to sam već prvi dan rekla) na dopunsku i onda na popravni.

J - Pa?

V - Pa ništa! Ja sam imala na sebi lančić s križićem. I kad sam trebala ući u salu za polaganje, na vratima me je zaustavio profesor i rekao mi da moram skinuti lančić ili da ne mogu na polaganje. Ja nisam tjela skinuti lančić, i on me je vratio s vrata. Još me je i izrugiva kako sam lipo izišla u Areni i...

J - Kakvoj Areni?

V - Ma malo prija neko je nešto pisao o nami u Areni. Donio tamo naše slike. Ma, gluposti!

J - I onda?

V - A onda ništa! Reka mi je: »Ti si položila sa svojom Gospom i zdravo!«

J - A ti?

V - A ja na autobus pa kući pivajući. Sutra otišla, pokupila svoje dokumente i Bogu fala.

J - Vicka, nešto si mi već prije o tomu nabacila, ali tek sad mi je to sve jasno. Nego netko mi je jednom rekao, da su te poslije ipak zvali u školu.

V - A jesu, jesu. Kad je škola počela, poslali su mi pismeni poziv da mogu u školu, da sam položila popravni i tako.

J - Kako su ti poziv paslali?

V - Poslali su ga po momu školskom kolegi i komšiji Stanku Pavloviću.

J - A ti?

V - Ja ništa. Nisam se uopće na to obazirala.

J - A zašto to?

V - Pa šta ću! Tamo bi me samo gnjavilo, a i Gospa mi je već bila rekla da ostanem s malim Jakovom. Šta bi on sam!

J - I, nije ti bilo žao ostati?

V - Nimalo! Znala sam da će se Gospa brinuti za me.

J - I ostadoste tako vi kao najmlađe i najstarije od Gospinih vidjelaca!

V - Pa eto, kako vidiš.

J - A sjetiš li se ikada toga profesora?

V - Ponekad. I to prija. Sad gotovo nikad. Ja živim svojim životom, a on neka živi svoim.

J - Blago tebi, Vicka, s tvojom Gospom. Neka te Gospodin i ona čuvaju uvijeke vjekova!

V - Amen.

J - Vicka, dobro si to nadodala. Možda te to baš Gospa nadahnula. Samo, ne znam... - Hajde, ništa!

V - Ma kako ništa! Šta zaigravaš pa ništa. Reci što si počeo!

J - Stvarno, ništa.

V - Ne, ne! Reci i onda će bit ništa.

J - Stvarno sam se »ugrizao« za jezik, ali kad već jesam, evo: htio sam reći da me zanima, znaš li ti pravo značenje riječi »amen«?

V - Da, da! To tebe muči. A da znaš, riječ »amen« znači »neka bude tako«. I sad: amen!

J - Stvarno, sad: amen.

 

 

 

TVOJA PORUKA ČOVJEKU

 

J - Sad, Vicka, zaista završavamo, ali ipak još nešto.

V - A kaliko si ti puta već rekao to još nešto«, a nikako završiti!

J - Ovim stvarno završavamo ovaj naš dugi »službeni« razgovor. Ti si mi ovdje, kako znamo, pripovijedala o svojim i vašim daživljajima s Gospom. Govorila si i o njezinim porukama. A daj sad ti reci nešto šta bi ti, nakon svega ovoga, čovjeku poručila?

V - Ma ko sam i što sam ja da mu ja nešto poručujem? Božja i Gospina je poruka i glasna i jasna. Neka nju slušaju, i sve će biti dobro.

J - To je točno. Ali mogla bi i ti štogod jer možda bi i to moglo nekoga nešto potaknuti da se malo sabere i da štogod razmišlja. Ipak bi bilo zanimljivo čuti šta bi ta »Gospina djevojka«, nakon tridesetmjesečnog susretanja s Gospom, želila čovjeku reći.

V - E stvarno mi je to nezgodno, a ipak ću reči ovo: volila bi da ljudi nikad ne zaborave da je Bog naš Otac i da je Gospa naša Majka i to Majka koja nas i razumi i ljubi. Ljudi ne znaju koliko ji ona ljubi!

J - Dobro, Majka i šta onda?

V - Neka se njoj obraćaju kad god im je teško! Ona će im vazda pomoći ako je zazovu.

J - A kako i u čemu će im pomoći?

V - U svemu za što je zamole.

J - Dobro to. A šta bi ti još poručila čovjeku?

V - A ima ko pozivat ljude. Nisam ja pozvana za to. Volila bi da ljudi nikada ne gube nade. Bog je bolji nego mi mislimo...

J - I onda?

V - Dobro bi bilo da ljudi nikad ne zaborave moliti. Čula sam to, a i Gospa nam je to rekla puno puta, da je molitva naše najjače oružje. Molitvom sve možemo! To govorim s Gospom, a neka to ljudi ne zaborave.

J - A još nešto uz to?

V - Dobro je i postiti. Sotona se posta posebno boji, i ja sam naučila da je to Bogu drago, pa... Ali nije ovo moje. Ovo je nešto od Gospe, nešto od ljudi.

J - Svi smo mi, Vicka, od nekoga učili! A vidim na tebi da nisi još gotova.

V - Pa eto, volila bi i to da ljudi ne sude druge ljude. Ljudi nepravedno sude!

J - To možda govoriš iz svoga iskustva?

V - Ne nije to važno. Ali puno puta sam vidila da je to tako. A teško je kad te nepravedno sude!

J - I onda?

V - Samo, dobro je da ljudi ne zaborave da će nas jednm Bog sve suditi. A strašna je razlika između raja i pakla. Ja sam to vidila. Bože nas sačuvaj!

J - I onda na kraju?

V - Na kraju bi molila da se ponekad poneko za me pomoli, i za me i za svu Gospinu djecu. I mi se molimo za druge, a imamo i mi svoji muka.

J - Da, da! Sad mi je još jasnije da Duh Božji može govoriti na svačij usta.

V - Nek nas Bog blagoslovi i nek nas Gospa čuva!

J - Tako je. Amen.

 

 

Samorazgovor poslije razgovora

VICKA I NJEZINI TAKOZVANI DNEVNICI

 

Iako je vjera dar nekako nezasluženo darovan, čini se i taj dar mora imati barem neko svoje osvjetljenje. Pogotovo kad se radi o vjeri koja nije »polog vjere« nego se tom »pologu« nadodaje kao što se privatne objave ponekad nadodaju, da se osnovni »polog« što bolje rasvijetli i osnaži.

Među takve »nadodatke« spada i vjerovanje u Gospinu pojavu i njezinu poruku u Međugorju.

Iako je »dobrinjak« toga rečeno i napisano da se međugorski fenomen i njegova poruka što bolje osvijetle, čini se da nitko (do sada) nije išao putem rasvjetljavanja toga fenomena jednim temeljitim presjekom samih dagađaja (i doživljaja) koji onda sami sebe osvjetljavaju tako podrobno i jasno da se nije baš tako lako oduprijeti svjetlu stvarnosti koja iz njih ižarava. Ovo rekoh iz svoga vlastitog iskustva. Nikada, naime, ne bijaše nikomu, koga sam do sada sreo, dasta iznošenja i raščlambe tih doživljaja. Zato i jesu mjesecima (sad već i godinama!) stalno bile opsjedane kuće Gospinih vidjelaca od onih koji su opet i opet željeli doznati nešto od onoga što se s njima i Gospom dogđalo ili se događa.

I ja sam bio jedan od tih posjetilaca i ispitivača. Ali ja sam u ime mnogih pamtio i bilježio ono što sam opažao i doznavao s tih susreta Gospe i njezinih vidjelaca.

Za to sam, kako već u predgovoru rekoh, koristio doživljaje i saznanja SVIH vidjelaca, a posebno one koja je sticajem prilika (da u to sad Božji plan ne miješam) imala najviše doživljaja i s Gospom i s ljudima koji su željeli doći do tih saznanja.

Istina, tu se tako nakupilo dosta i sitnica iz tih doživljaja, ali: možda baš one uvjeravaju i osvjetljavaju ono što nas u dnu zanima. Svestrano dogledan i sitničavo raščlanjen sam doživljaj viđenja, na primjer, uvjerava (barem »obične« ljude) više nego neko učeno psihologiziranje o tomu ili nekom sličnom doživljaju. A to sam u ovom razgovoru stalno činio i konačno, gotovo do dosade, dasljedno provodio.

Nakon svega, čini se, da bi ovo mogla biti jedna od glasnijih truba Gospina zova na susret u Međugorje.

Možda? - Uostalom, vidjet će se.

Rekoh da sam razgovarao i u razgovoru koristio ono što sam doznavao od svih vidjelaca. Ali oni mi, razbacani na sve strane, uglavnom nisu mogli dati nešto više od onih, ponekad dosta suhoparnih, podataka koje sam u svomu razgovoru i koristio. Zato bi ovdje trebalo možda nešto više reći o mojoj glavnoj sugovornici koja je hrabro i spremno sa mnom ušla u ovaj naporan i dosta nezgodan posao. Trebalo se, naime, nakon nekih 900 dana vratiti na ono početno i prisebno izabirati ono važnije, otkrivajući ljudima toliko toga što im se moglo i smjelo otkriti, a sve to uz raznovrsna sumnjičenja svih onih koji su se nezgodno poigravali i njezinom iskrenošću i njezinim mirom.

Tako se, između ostaloga, stvorila priča i o nekom njezinom »tajnom dnevniku«. I kad sam je ja - misleći da sam stvarno već ušao u sve njezine dostupne »tajne« - upitao da li zaista postoji neka njezina tajna bilježnica, pogledala me je sa suzama u očima i s uzdahom me zapitala: »Ma zar mi zbilja ni ti ne vjeruješ?«

Bilo mi je uistinu i nezgodno i teško! Pogotovo kad sam je ne baš mnogo prije toga usmeno i pismeno o tomu ispitivao. Dobio sam od nje i potpisanu izjavu da ona zaista nema nikakvih drugih bilježnica osim (ako ih se nazove njezinim) onih triju malih koje su tada već bile i fotokopirane i poznate svima koji su se za njih zarimali.*

* Vicki sam u vezi s bilježnicama postavio dva pitanja i dobio odgovore s njezinim potpisom. To sada ovdje donosim.
1. Da li se ja, ako to zaželim, mogu saznanjima iz tvojih bilježnica javno poslužiti?
- Čini mi se da sam ja tebi dala dozvolu da se služiš mojim bilježnicama. Ako nisam, dajem ti je sada, i možeš se slobodno mojim bilježnicama služiti.
2. Da li ti zaista imaš neku tajnu (četvrtu) bilježnicu koju ni meni nisi htjela na uvid dati?
- Ja nemam nikakve tajne bilježnice osim one u koju bilježim ono što mi Gospa kazuje o svom životu. Mogu ti se, ako hoćeš, na ovo i zakleti.

A da netko ne bi mislio da je to nešto čudno i »misteriozno«, neka se sjeti da je u sve te tri bilježnice zabilježeno samo ponešto (o 137 dana) od onoga što je ovdje u ovom razgovoru (o 900 dana i više) sadržano i zabilježeno.

Tako je u prvoj bilježnici (od 24. lipnja do 5. rujna 1981. g.) zabilježeno (bez pravoga reda) ponešto o 31 danu. U drugoj (od 18. listopada do 14. prosinca) zablježeno je nešto o 58 dana. A u trećoj (6. veljače do 25. ožujka 1982. g.) zabilježeno je nešto o 48 dana. Dakle, sve u svemu, od 900 dana ponešto o 137 dana! I to nestručno i bez ikakve posebne namjere!

A, što je još zanimljivije, to uopće nisu Vickine bilježnice! Prvu je - prema nekim uputnim Vickinim (ili nečijim drugim) kazivanjima - od početka do kraja bilježila Vickina sestra Ana, a drugu uglavnom Vickine sestre Mirjana i Zdenka. Tek treću, u kojoj je zabilježeno ponajmanje zanimljivih događaja, bilježila je vlastoručno Vicka sama.

Ovo se sve jasno vidi i iz rukopisa i iz gramatičke sročenosti bilježaka, jer dobar broj rečenica počinje: »Vida kaže«, »Gospa im je rekla«, »Gospa im je obećala« i tako dalje.

A s kolikom su opet pažnjom to Vickine sestre bilježile, vidi se i iz prvoga retka prve bilježnice gdje je doslovno zabilježeno: »Da. 23. (sic!) 6. se slavi sv. Ivan Krstiitelj.«

To nije znak ni zle volje ni neznanja, nego nonšalantnosti i neozbiljnosti s kojom se prema tim bilježnicama uvijek vladalo, a nije se ni kušalo nikada ništa naročito njima dokazivati. One su ponekad mogle na nešto podsjetiti, ali to » nešto« trebalo je uvijek na drugi način tumačiti i dokazivati.

Lako je ,shvatiti da je sve to Vicki, nakon svakodnevnog kućnoga rada i višesatnog bavljenja s Gospom i narodom i odviše naporno bilo. Pogotovo kad joj se to činilo i nevažnim i nepotrebnim, kakvo je zapravo konačno i bilo. Tako je Vicka 25. ožujka 1982. god. s tim bilješkama kanačno i potpuno prestala iako smo je i ja i još ponetko nagovarali da to redovito i uredno radi. Sad stvarno vidim da je nismo shvaćali, i da je ona pametniji put odabrala.

Jedino što je ona otada svakodnevno savjesno bilježila, jest Gospin život koji joj Gospa, kako Vicka kaže, svakodnevno tumači od 7. siječnja 1982. god. i evo do kraja ove 1983. godine. Izuzetak su samo dani kad joj se Gaspa (po potrebi) ukazivala u vlaku ili automobilu, kad joj Gospa, kako Vicka kaže, nije ni govorila o svomu životu.

Bit će nam sve to barem donekle jasnije kad Gospa dopusti da to i drugi mognu znati i razmišljati o tomu.

Toliko o toj sasvim prozirnoj »tajni« Vickinih bilježnica koje nazvaše zvučnim imenom »dnevnika«. Nezgodno je, posebno za Vicku, samo to što se izvrće istina o tomu i što se onda iz toga nastoji izvući nešto što se ne da izvući.

Vicka je to dosta hrabro i mirno podnijela. Zato ovdje želim o njoj - u drugomu smislu - reći nekoliko riječi.

Vicka je jedno od osmero (!) djece u svoga oca Pere i njegove supruge - Zlate rođ. Dugandžić. Zdrava i dosta žive naravi, završila je osmogodišnju školu u Čitluku, a zatim prvu godinu srednje tekstilne škole u Mostaru.

U jesen 1981. god. prekinula je svoje školovanje iz razloga koji su već spomenuti u napisu »Konačno...« ovoga razgovora. Ona je, po Gospinu savjetu, ostala kod kuće s malim Jakovom i s njome, često puta s motikom ili mašinskom kopačicom u svojim nejakim ali hrabrim rukama.

I otada proživljava svoj život naizgled dosta jednostavno iako to nije sve baš tako jednostavno kako izgleda. Stoga ovdje uopće ne namjeravam govoriti o njezinu životu niti o njezinoj naravi. Možda bi se moglo napomenuti samo to da je ona i mekša i osjetljivija nego što to na prvi pogled izgleda. Jače je diraju i tuđe nevolje i ljudske nepravde koje ona svakodnevno s drugima proživljava iako ih ona dosta vješto prekrije da ih malo tko jasno vidi. No Vicka je još uvijek, uza sve svoje zgode i nezgode, jednako i hrabra i radosna prepuštajući se u punomu povjerenju svojoj Gospi da s njome radi ono što namjerava.

Zato se Vicka nije predavala ni onda kad se ozbiljno narušilo njezino zdravlje. Ona ga je dalje trošila bez pridržaja proživljavajući teške časove »reumatske groznice« i drugih nevalja koje su iza toga slijedile, a da gotovo nikada onaj karakteristični smiješak nije silazio s njezinih usana. Postila i trapila se i onda kad su je liječnici uvjeravali, da ona baš zbog svoje iscrpljenosti pada u neka sanjivobesvjesna stanja. Ona bi, čim bi se malo oporavila, opet odlazila na molitvena večernja bdjenja, a paslije toga često po dubokoj noći na Podbrdo ili na Križevac s grupom koja bi tamo posebno bdjela i molila.

Iako sam, čini mi se vješto, ponekad pokušavao otkriti kako se ona dogovara s Gospom, to nisam nikada uspio. Zato sam pustio Vicku i Gospu neka se one same sporazumijevaju i dogovaraju.

Ponekad je lijepo biti u sjeni nasluta...

 

 

 

ZAŠTO BAŠ S VICKOM


Nije mi baš posve jasno kako je, makar ja to iz više razloga nisam želio, moja rukopisna reportaža o međugorskom fenomenu ipak dospjela do stanovitog broja ljudi i svakoga od njih na svoj način uzbudila. No, ja ne bih ovdje ništa o tomu, nego bih nešto pripomenuo samo na primjedbu ponekoga od onih koji su mi, pročitavši rukopis, rekli da bi dobro bilo da sam ovako kao s Vickom porazgovarao sa svakim od šestero vidjelaca. Pripomena na prvi mah izgleda i razborita i opravdana, ali samo u slučaju ako se cijela stvar gleda iz daljega i ako se ne vidi da se ta i takva reportaža mogla voditi samo tako kako se i vodila.

Ovim ne želim tvrdoglavo braniti svoje stajalište, nego ga želim bar donekle opravdati. Tako nije točno da ja u svojoj reportaži nisam koristio svih šestero vidjelaca. To je i u predgovoru jasno rečeno, a i u reportaži (prema potrebi) provedeno. Baš su tako, možda ponajljepši dijelovi moga rukapisa, izrazgovarani ne s Vickom nego s Marijom (»Mir, mir i samo mir« - »Znakovita opomena« - »Gospa ljubi Papu«) i s Ivankom s kojom sam, između ostaloga, izrazgovarao »Otajno susretanje« meni ponajdraži odlomak iz cijele reportaže. Mirjanu sam takoder dosta koristio. Posebno u napisima »Viđenje raja i pakla« i »Gospa i vidioci u borbi sa Zlim«.

Vicka je, međutim, ipak bila praktično jedina koja je i mogla i htjela sa mnom voditi razgovore kakve sam ja zaželio voditi. Ja sam zapravo htio napraviti neki presjek kroz događanja u Međugorju. A za dosta njih jedino je ona znala jer ih je ona jedina iz bliza pratila i doživljavala.

Uz ovo, dobro je sjetiti se i onoga da su odmah polovicom tadašnjega srpnja Mirjana i Ivanka bile upućene svojim kućama: Ivanka u Mostar, Mirjana u Sarajevo, a brzo iza toga došao je i razlaz po školama. Ivan u Visoko, Mirjana u Sarajevo, a Marija i Ivanka u Mostar u svoje škole.

Vicka je s malim Jakovom ostala sama! »Ti ostani s malim Jakovom jer šta će on sam«, kaže Vicka da joj je rekla Gospa. A nije to bilo baš tako jednostavno! Trebalo je dosta i povjerenja i hrabrosti da se onda, kad još nitko nije znao kako će se stvar razvijati, donese gotovo sudbonosna odluka o svom životnom putu.

Vicka je tu odluku donijela hrabro i bez uzbuđenja. (Vidi napis »Konačno«.) Ostala je u svom Podbrdu sa svojom Gospom. Tako je Vicka nastavila svoje redovite susrete s Gospom dok su drugi vidioci tek povremeno uz velike napore tek ponekad uspijevali da se zajedno s Vickom susretnu sa svojom Gospom, što je za njih (a i za Gospu), kako je već rečeno, bio posebni doživljaj. (Vidi »Posebna Gospina radost«.)

Istina, svi vidioci tvrde da su se i poslije spomenutoga jesenskog razlaza uglavnom svakodnevno susretali s Gospom. Ali njihovi su susreti bili nešto drugačiji. Bili su više osobne nego javne prirode. Prema tomu nisu mogli ni svjedočiti nešto naročito. Tako su se uglavnorn uvijek i branili kad sam pokušao nešto specijalnije od njih doznati.

Ovdje je dobro sjetiti se još nečega! Gospa je naime Vicku nekako kao odabrala (a nije to neka naročita nagrada!) za svoga povremenog glasnika i glasnogovornika. Znamo da ju je to dosta »skupo« stajalo. No, Vicka je (onakva kakva jest) to zaduženje poslušno i bez mrmljanja primila i hrabro podnijela nerazumijevanje koje je time izazvala. I tako, dok se većina vidjelaca barem povremeno nalazilo u nekoj zavjetrini, Vicka je stajala na straži da svjedoči i obavještava (koliko to stigne) o svemu sve koji to zažele.

Zatim Vicka je jedina (koliko to ja znam) imala i neke male bilježnice o kojima je nešto već rečeno. Jedino mi je ona dala te bilježnice da ih slobodno mogu listati i »proučavati«. Istina, iz njih se nije moglo bogzna što doznati, ali one su ipak podsjećale na neke stvari kojih se inače ne bi bilo lako sjetiti.

I na kraju i ovo: Čini se da je Gospa Vicku već od početka povela nekim posebnim putem. Samo, ne može se baš tako jednostavno tvrditi da je to bio put posebne pažnje i nježnosti. Ta, nju je jedinu da sada stavila na ozbiljnu kušnju s njezinim zdravljem. Može se tek naslućivati kako je to nezgodna kušnja za jednu (sad) već dvadasetogodišnju djevojku. A Vicka to svejednako hrabro i radosno podnosi. I, što je donekle i simpatično i simptomatično, ona koliko je do nje ne dopušta ni da se moli za njezino zdravlje. Pokušavao sam na zgodan način ući u tajnu toga stanja, ali nisam nikada otišao ni malo dalje od početka. Ostalo rrri je samo da razmišljam i ponešto domišljam i da se češće prisjetim one Kristove: »Tko može shvatiti, neka shvati.« (Mt 19,12)

Vjerojatno, to naime obično tako biva, i druge vidioce čekaju njihove kušnje ukoliko ih oni (mi to ne znamo) na neki način već ne prožavljavaju. Ne bih htio, kad bih i mogao, otkrivati intimnu vlastitost njihovih doživljaja. Vrijeme će ih samo polako otkrivati.

Ovoga bi časa bilo dovoljno spomenuti samo to da oni već odavna u sebi nose jezivost nekih njima priopćenih tajna, a da oni nemaju nikoga pod suncem s kime bi o tomu mogli porazgovarati i nekako se barem malo rasteretiti od tih tajnovanja. A oni, uza sve zgode i nezgode, već više od tisuću i dvije stotine dana, uglavnom svakodnevno (ukoliko to stignu), po svakom vremenu i .nevremenu, propješače tri-četiri kilometra da se (ponekad samo nakratko) susretnu sa svojom Gospom sudjelujući u misi uglavnom svakdanjom pričešću i drugim molitvama.

I nikada se ne tuže da im je to dosadilo i da im je teško. Zato: »Tko može shvatiti, neka shvati.« Ja ovoga časa ne mogu dalje od toga, a rado piriznajem da u toj tajnovitosti naslućujem toliko toga lijepa da kad bih to i mogao - ne bih želio doznati sve što se sada tom tajnovitošću prekriva.

 

 

 

MEĐUGORSKA UKAZANJA I »POSLJEDNJE STVARI«

 

Mislim da pisci i propovjednici ne naglašavaju dovoljno jasno najvažniju i ponajjasniju stranu Gospine poruke iz Međugorja. Ona tako glasno i jasno govori o »posljednjim stvarima« života i čovjeka.

Istina, sve što se o tomu i govori i piše, na to upućuje i konačno na to podsjeća, ali riječi su poruke u tomu smislu mnogo i češće i jasnije nego ih se naglašava i propovijeda. Prva riječ koju je Gospa na susretu s vidiocima izgovorila bila je izrazito eshatološke naravi. Isto je tako eshatološka bila i prva riječ koja je Gospi na ovim susretima rečena i na koju je Gospa, rekao bih, rado i odmah odgovorila. Bila je to riječ (onda) djevojčice Ivanke koja je pitala za svoju malo prije umrlu majku. I Gospa joj je odmah odgovorila da joj je majka dobro i da se s njom raduje u nebu.

Zar je Gospa uopće mogla išta utješnije i darežljivije reći čovjeku nego što mu je već tada rekla podsjećajući ga na osnovnu misao sveukupne ekonomije spasenja u kojoj je njezin Sin ponižen i popljuvan, obješen na sramotni stup križa nakon čega je pobjedonosno uskrsnuo da nas uvjeri kako naša »posljednja stvar« nije smrt, nego da se smrću pravi život tek nastavlja. Da Krist nije uskrsnuo, uzalud bi bilo sve naše vjerovanje, svjedoči nam i nadahnuti Pavao (1 Kor 15,17). A Gospa upravo to tako jasno potvrduje svojim odgovorom Ivanki o sudbini njezine majke. No, to je tek početak Gospinih očitovanja ove utješne istine koja sve naše »od poroda do pokrova« rasvjetljava i osmišljava.

Isto tako na drugom susretu ista Ivanka - nadahnuto i hrabro - ponovno u istomu smislu Gospu zapita da li joj je majka išta poručila, a Gospa joj rado i bez oklijevanja odgovara da joj je majka poručila neka dobro paze na baku, jer je ona stara, pa... Kakva jednostavnost vjere i s Gospine i s Ivankine strane!

Tridesetak dana iza toga Ivanka - iako zna gdje joj je majka - opet Gospu pita, da li joj majci štogod treba na primjer misa ili molitava. A Gospa opet, naglašavajući istinu koja se ponekad zaboravlja, djevojčici kaže da joj je majci dobro i da joj ništa ne treba. Drugom joj je opet prigodom objasnila i to da bi se ona mogla moliti svojoj majci da je hrabri i čuva na putu k njoj u život koji ne svršava. Istu stvar još snažnije naglašava Gospa djevojčici (a zajedno s njome i svima nama) kad joj tri puta omogućuje da vidi svoju majku. Jednom je majci čak dopustila da poljubi svoju kćerku kako bi je što bolje uvjerila da se ne radi o utvari i zavaravanju. Time je zapravo želi učvrstiti u uvjerenju o posmrtnom životu njezine majke. Jednom je i svim vidiocima dopustila da tu pokojnicu vide i prepoznaju kako bi i u njima što jače učvrstila vjeru u ono što dolazi. (Vidn »Otajno susretanje«!)

Mi stvarno još i ne znamo što nam je sve o »posljednjim stvarima« Gospa pojasnila jer dosta je toga za nas zastrto koprenom njezinih tajna. Posebno u izlaganju njezina života, o kojemu je toliko govorila, a nama to još ne otkriva.

Čovjek je nekako tako građen da ne uspijeva baš tako jednostavno svoj život sada i ovdje uskladiti s opsjenom i sjajem stvari koje ga okružuju. Nekako ih olako, da ne kažem i ludo, pretpostavi životu koji tek ima doći. Tako se često nađe izmedu nade i beznađa iz čega se onda nastoji izvući, ali putem koji često nije daleko od očaja. Zato Gospa, po želji i uz pomoć svoga Sina, kao dobra Majka ne prestaje opominjati, nego ide još dalje pa svojim vidiocima (i to svima!), a i nama s njima pokazuje raj i pakao sa svom jasnoćom i slikovitošću koju je ljudsko oko, a preko njega i ljudski duh, sada i ovdje sposoban dovidjeti. A jasno je i Gospino izlaganje čija su to prebivališta! (Vidi »Viđenje raja i pakla«.)

Tako Gospa, iako naizgled nedovoljno, ali ipak jasno poučava svoju »djecu« i produbljuje njihovo vjerovanje tri uzastopna dana uoči Uskrsa 1982. god. govoreći im o Posljednjoj večeri, o Muci i o Uskrsnuću, naglašavajući osobito ovo posljednje što kao kraj i »posljednja stvar« čeka svakoga čovjeka na njegovu putu. Isto tako više puta bodri svoju »djecu« pokazujući im svoga Sina, okrvavljena i popljuvana. I ne propušta im reći kakva nagrada čeka one koji u povjerenju i u toj vjeri ustraju do kraja. (Vidi »Gospa s Isusom«!)

Rečeno je da Gospa od ovih viđenja nije izuzela ni jedno od šestero svojih vidjelaca. Mirjanu je ipak o tomu posebno poučavala otkrivajući joj neke stvari koje joj (kao ni nama!) nisu bile baš toliko ni poznate ni jasne. Tako joj je Gospa, koliko se to da, objasnila i mučni »raskorak« između Božjeg milasrđa i vječnosti pakla. Rekla joj je da se vječnost pakla oslanja na »mržnju« osuđenih zbog koje oni i »ne žele« napustiti pakao. A zanimljivih joj je stvari rekla i o čistilištu. Gospa jaj ga je prikazala nekako stepanastim. U njemu oni donji (najokorjeliji) čak i ne mole za svoje oslobođenje, dok drugi mole i žele da se moli za njih i za njihovo što skorije izbavljenje.

Još nam je nešto lijepo Gospa u vezi s time pojasnila kad nam je na jasni upit jedne vidjelice rekla da se mi ovde možemo moliti ne samo onima u nebu, nego i onima u čistilištu jer se i oni mogu moliti za nas da što lakše i što sigurnije jednom dođemo da blaženstva koje nas usrećuje mirom naših najdubljih nasluta. Kako živa potvrda »općinstva svetih« našeg Vjerovanja! A kako je tek to sve zorno i živo Gospa objašnjavala Vicki i malomu Jakovu kad ih je (što je već opširno objašnjeno) nenadano uzdigla« sa zemilje da bi im odjednom prikazala i raj i čistilište i pakao! Posebno je zanimljiv opis čistilišta, koje izgleda kao neki jeziv sumrak gledan običnim ljudskim očima! No kako je tek onima koji u tomu sumraku, tko zna kako dugo, čekaju svoje izbavljenje!

I tako se ta Gospina poruka o »posljednjim sbvarima« stalno provlači kroz njezina ukazanja u Međugorju i to ne samo za njezine vidioce! Njima je jasno rečeno da na sva usta i svakomu razglašavaju ono što su vidjeli kako bi se svi što češće prisjećali tih stvari. Ta, znala je Gospa da je Bog već odavna rekao čovjeku: »Čovječe, sjeti se svojih posljednjih stvari i nikad nećeš sagriješiti!« (Sir 7,36)

Istina, o tomu nam govori i sva »objava«, ali čovjek to vrlo lako zaboravlja. Današnji čovjek upravo boluje od toga zaborava! Zato to Majka svojoj nemirnoj i zaslijepljenoj djeci ponovno i glasno ponavlja. Čovjekova je nevolja baš u tomu što ga gotovo ništa, ni u njemu ni oko njega, na tu stvarnost ne upozorava, a još je gore kad on sam nastoji tu stvarnost zaboraviti.

Čovjeka mnogo toga zavarava. Izgleda kao da mu se otvaraju mnoge mogućnosti da se usreći na sve strane svijeta. On, međutim, tu ne može birati! Jednom, htio on to ili ne htio, treba na onu stranu poći.

A kad se stvarno »dozna«, a to znači povjeruje da se život s onu stranu zaista nastavlja, gotovo se sam po sebi nameće zaključak da ondje neće biti svejedno kako smo se ovdje vladali. Tim se onda ključem nastoji svemu dati pravo ime i sve stvari stavljati na njihovo mjesto. A to znači da će svatko razborit nastojati što mudrije i korisnije uređivati svoj život i prema Bogu i prema čovjeku. A to je upravo i bit međugorske poruke.

»Posljednje stvari« su tajna koja nas stalno prožima i opsjeda. Naše dovršenje, apsolutna blizina samomu Bogu također je neizreciva tajna kojoj se približavamo, a koju nalaze oni koji, kako kaže Otkrivenje, umiru u Gospodinu. To je tajna neizrecivoga blaženstva. Ta se konačnost može nazvati također usknsnućem tijela. Ovaj se nauk ne izriče samo u riječi nego i u iskustvu vjere u uskrsnuće Raspetoga, u stvarnosti koja je već započela.

Budući da se Gospa pojavila u Međugorju, kako je rekla, da proslavi svoga Sina, nije mogla da i nas na to ne podsjeti, kako bismo ga i mi proslavili, sjećajući se najprije svojih »posljednjih stvari« i uređujući svoj život kako bismo se jednom smirili u gledanju Oca, Sina i Duha Svetoga, kao u punini blaženstva koje ne svršava.

Fra Tomislav Vlašić (od kolovoza 1981. do potkraj 1984. godine kao duhovni vođa vidjelaca) poziva na moljenje 7 Očenaša

 

 

 

UMJEŠNOST GOSPINE »REŽIJE«

 

Tko iskreno i dobronamjerno zaželi kroz ovo tridesetak mjeseci ući u događanja u Međugorju, neće se baš tako lako znati snaći u umješnosti »režije« tih događaja. Neuobičajenost i »nelogičnost« tih događaja nametnut će mu se kao nešto što će ga siliti da o tomu razmišlja. Mnogo je toga nejasno od samoga početka.

Nejasno je ponajprije zašto (tada) djevojčica, koje je majka malo prije toga umrla, prva opaža neku svijetlu djevojačku pojavu. Zašto se i drugi i treći dan to isto s tom istom djevojčicom događa? Kako se i zašto ta ista djevojčica (ni po čemu hrabrija od drugih!) usuđuje prva nešto porazgovarati s tom svijetlom pojavom?

Zatim, zašto se ta svijetla pojava već drugi dan svoga pravoga susreta sa svojim vidiocima ukazuje na posve drugomu mjestu nego im se dan prije ukazala? A zašto im se četvrti dan ukazuje opet na nekom trećemu mjestu gdje im se nije ni jednom do tada ukazivala? Sedmi dan ukazuje im se posebno svečano na mjestu gdje im se nije ni jednom ni prije ni poslije ukazivala! Sve je to samo zato da uvjeri svoju »djecu« (a s njima i nas!) da njezina ukazanja nisu ovisna ni o mjestu ni o držanju vidjelaca, a onda i zato da svi uvidimo kako je ona ondje gdje jest, a da to ne ovisi ni o ženama ni o snatrenjima onih koji je očekuju. Posebno je to jasno potvrdila osmi dan kad se svojoj djeci ukazala u automobilu, kad to nitko nije očekivao i dok su se dječji »kidnaperi« radovali što su im ipak »onemogućili« susret s njihovom Gospom.

I tako se to onda nastavlja. Gospa svoju djecu uvjerava u svoju prisutnost i onda kad je ono pet puta uopće nije bilo, a time i sve nas uvjerava da se tu ne radi o halucinaciji i umišljaju. Štoviše bilo je slučajeva kad se ukazivala više puta na dan s istom namjerom da nas utvrdi u sigurnosti kako je ovaj put posebno došla među nas.

Nekada je bilo potrebno i podulje moliti da se pojavi, nekada sama upozorava vidioce da požure jer je ona već u kući, kako se to u jednoj bilježnici dva-tri puta opisuje: »Kad smo mi došli, ona je već bila u kući.« A onda (nakon »uzaludne« molitve u župnomu stanu), opet je zabilježeno: »Kad smo došli u sakristiju, opet smo molili, ali Gospa nije došla. Kad sam navečer otišla Jakiši, ja i on smo malo molili, i Gospa je došla. Pitala nas je: 'Je li vam neobično što nisam došla?'«

Tako se način njezina dolaska za dugo nije dao »ukalupiti«. A sve se odvijalo tako kako bi bilo jasno da njezina prisutnost nije ovisna o nečijim predviđanjima niti o nečijim halucinacijama. Postajalo je sve jasnije da je ona ondje gdje jest, a ne ondje gdje bi netko mogao misliti da se nalazi.

Iz istih tih razloga Gospa se nije dala tako brzo s ukazanjima »utjerati« u crkvu. Ona je imala svoj plan i po njemu se uglavnom vladala. Tako je ona tamo »na otvorenom« posebno ustrajno učvršćivala vjerni narod radi kojega se zapravo i spustila ovako jasno među ljude. Služila se pri tomu i različitim znakovima. Tako je zabilježeno više puta: »Tom prilikom neki su prisutni vidjeli sjajni križ i svjetlost što inače prati ukazanja.« Posebno se to jasno vidjelo za vrijeme onoga »noćnoga doživljaja na Podbrdu« kad se ono, nekako iza deset sati, na Podbrdu spustio kao neki balon na vidioce i na sve one koji su se tada s njima nalazili. A njega su s čuđenjem promatrali mnogi i iz sela, svi koji su tada pogledali prema Podbrdu-Crnici mjestu prvih Gospinih ukazanja.

Toliko su je puta svi prisutni mogli i dodirivati. Nekada je »puna soba svjetla«. Nekada bi se na odlasku vidjeli simboli: križ, srce i sunce. A nekada bi »preko neba pisalo velikim zlatnim slovima: MIR«. Zatim: »Bila je puna soba svjetla. Htjeli su je svi dotaknuti. No, ona je - u sjaj zaodjevena - doticala sve i pitala da li su je osjetili. Pozdravila je sve i blagosovila.« (3. 11. 1981.)

Gospa je isto postizala i trajnošću svojih ukazanja. Ona su, nepredviđeno, nejednako trajala, dvije do četerdeset i više minuta! Opet nas je utvrđivala u vjeri da ona nije među nama »kada« i »koliko« mi zamišljamo (ili umišljamo) nego onoliko koliko to stvarno biva. Posebno nas je opet jasno uvjeravala u svoju prisutnost svojim očitovanjem kod križa na Križevcu. Upravo »nasrtljivo« je to činila u onim svakako tmurnim danima oko dvadeset i drugoga listopada osamdeset i prve kad se nekoliko dana uzastopce viđala kod križa pa je na upit vidjelaca, da li je ona stvarno tih dana tamo bivala, rekla: »Zar me niste vidjeli, anđeli moji?« A što je još važnije, tih i inače tmurnih kišovitih jesenskih dana, tu ju je viđalo mnoštvo onih koji su je tražili, a to je bio i glavni cilj njezine »režije« i njezinih nastojanja.

Činila je to nekako i na nebu i na zemlji odbljesdima svjetla kao i svojim napisima »MIR« po okolnim brdima da to sve nadopuni onom »čudesnom igrom sunca« 2. kolovoza iste godine kad se odigrala i ona »znakovita opomena« na gumnu dolje ispod podbrdskih kuća. Sve je bilo »režirano« tako, da uzbudi i pobudi vjeru u onoga koji se ovaj put posebno poslužio svojom Majkom tražeći čovjeka da ga usreći i opravda.

Isti učinak Gospa je vršila i »nelogičnim« izborom svojih vidjelaca. Ta, sabrala ih je toga časa i iz Sarajeva i iz Mostara i iz Bijakovića s velikom razlikom njihova i dobnog i intelektualnog uzrasta, a isto tako i njihovih karakternih osobina. U grupi su se, naime, našli najrazličitiji karakteri od sangvinika do plemenitih melankolika koji su se i nadopunjavali i odbijali u isto vrijeme. A onda je njih dvoje - najmlađe i najstarije - sastavila i ostavila sa sobom kao svoje stalne svjedoke i suradnike u kušnjama i u pobjedonosnom odsjaju svojih ukazanja.

Sve je to tako bivalo posebno do početka njezinih redovnih ukazanja u crkvi polovinom siječnja osamdeset i druge godine. Sve je uglavnom bilo podređeno jednomu cilju: da je se prepozna i da se čuje riječ koju nam je ona ponavljala u ime svoga Sina koji - izranjen ljudskom zloćom - stoji pred čovjekom ne bi li ga čovjek primio da ga oslobodi beznađa koje se pred čovjekom sve jače zgušnjava. A to i jest cilj i Gospine »režije« i njezinih ukazanja.

 

 

 

NEODOLJIVOST GOSPINA ZOVA

 

Uza sva usputna ili namjerna nastojanja da se uđe u tajnu Gospina zova na susret u Međugorje, neće se nikada do kraja u to ući niti će to prestati biti tajnom koja i sama kao takva tamo poziva. I kad kažemo da »to nije riječ, a nije ni govor« da »nije ni glas što se može čuti« koji »dan danu to objavljuje, a noć noći glas predaje« (Psalam 19), ipak se nećemo osloboditi tajne o silini toga zova kojega se snazi mnogo srce jednostavno i bez otpora predaje.

Možda bismo to mogli donekle objasniti snagom zova svih sudbonosnijih događaja, ali i time bismo se opet nekako vrtjeli u »začaranom krugu«, jer ne znamo kako doviđamo sudbonosnost nekoga događaja prije nego se on dokaže i potvrdi. No ovdje je sudbonosno to što malo tko u ovom zovu i osjeća neku tajnovitost, jer ljudska - već višemilijunska - rijeka u Međugorje o toj tajni gotovo ni ne razrnišlja. Ljudi se samo »spuštaju niz rijeku«; osjećaju da se u njoj i čiste i raduju, da mnogi postaju drugačiji nego su bili.

Možda je baš u tomu tajna te tajne da oni koji su tu već bili reknu nešto o onomu što su tamo doživjeli onima koji se tek bude i uznemiruju stanjem u kojem se nalaze. Pa tako to onda »,postaje glasom što se može čuti« i to tako da već na sve strane odjekuje.

Ni Gospini vidioci ne znaju objasniti ništa od ove tajne, jer i oni su sami njezin dio, stoga ta tajna prožima a da sama sebe ne razjašnjava.

Štoviše! Tajna s njima postaje još tajnovitijom, jer i oni bez posebne namjere ugrađuju mnogo onih »kako« i »zašto« u njezinu tajnovitost. I ona se njihovom prisutnošću u njoj samo povećava. Dobro je što to barem više nije tajna!

Tako se onda opet vraćamo na ono da Gospin poziv u Međugorje »nije ni riječ, a ni govor nije«, a jest nešto mnogo silovitije od toga tako da se ipak jeka tog zova »po svoj zcmlji razliježe« (Psalam) i čuje je sve to veći broj onih kojih je antena, tko zna zbog čega, podignuta za primanje pozivnih signala o pomirenju s Bogom i o bratstvu među ljudima što međugorska poruka sustavno propovijeda.

Možda ta tajna baš tako i samu sebe osvjetljava, a to onda čovjeka posebno snažno osvaja i povećava rijeku žednih i gladnih istine što smiruje i spasava. Radi toga je Gospa i »razapela svoj šator« u Međugorju i u nj tako glasno poziva. Ta, možda baš u toj tajanstvenosti i jest prava snaga Gospina zova jer tajanstvenost osobito lako ljudsko srce dira i osvaja. Pa to i nije jedina tajna koju čovjek radosno sluša i prihvaća iako je ne shvaća, tim više ako je, kao ova, odozgo. Ona mu sve to draža svojom silinom biva.

S Lijeva na desno: Ivan, Marija, Ivanka, Mirjana, Jakov i Vicka pažljivo slušaju propovijed u crkvi

 

 

 

RIJEKA JOŠ UVIJEK TEČE

 

Ako se dagađaji :u Međugorju uzmu kao činjenica, jedna od najočitijih njezinih potvrda bila bi rijeka hodočasnika kaja je - uza sve neprilike i poteškoće - tu bujno potekla već trećega (a posebno četvrtoga) dana Gospinih ukazanja. Već toga dana sabralo se tu nekoliko tisuća hodočasnika ili (barem) radoznalaca. Ta rijeka, iako pomalo valovito, još uvijek teče, a da se ne zaustavlja, samo što iz dana u dan pastaje sve raznobojnijom.

Mislim da se više ni jedan kontinent ne može »pohvaliti« da se odupro silini toga tajanstvenog poziva. Nitko nikada neće moći pravo proturnačiti tu više nego milijunsku povorku od bogalja i siromaha do ponajkvalitetnijih učenjaka, osim da prizna da je SVE to vječni »Režiser« {kako on to zna) zaista nadahnuto »režirao«. Baš zato se tu sve to jače osjeća duh ljudskoga bratstva i zajedništva kakvo se ovoga časa (možda) nigdje ne osjeća. Ono zrači iz zanosnog pjevanja i iz toplih ljudskih pogleda. To je doista pravi znak ljudskog raspoznavanja. Rijetko je tko odatle odlazio a da .nije nešto doživio i ponio u svome srcu barem kao znak čudenja ako ne i radovanja. A »stablo se po plodu poznaje«! (Mt 7,16).

Hodočasnička se rijeka stalno obnavlja i mijenja. Uz kolone autobusa i automobila miješale su se legije pješaka koji su se, pješačeći i po nekoliko dana, pojedinačno i u grupama, često i bosonogi, moleći i pjevajući na putu miješali i mimoilazili s mirom i radošću na licima koji usrećuju...

Bilo je tu i mlađih i starijih suputnika! A mnogi su od njih, iako su izgledali huliganima s bradom, u otrcanim trapericama, sabrano molili i pjevali smiješeći se svojim suputnicima koje nikada do tada nisu vidjeli, a vjerojatno ih više nikada neće ni susretati na svomu putu. Ali susret u sjeni »Oca utjehe« lako se ne zaboravlja! Bio je to i znak raspoznavanja! Zato se nitko na tim susretima ne svađa niti prepire. Znalo se tu naći uz uzane seoske uličice i po dvije tisuće autabusa i automobila, a da nitko nikome nije smetao niti se tko uznemiravao nezgodama na koje se pri tomu nužno nailazi. Svi su prisutni i u tomu vidjeli znak pomirenja na koje je Gospa pozivala i još uvijek poziva.

Tako su to vidjela i trojica svećenika - propovjednika koji (ne baš tako davno) stigoše ovamo obilazeći svijetom i propovijedajući o zajedništvu Boga s čovjekom u nadi koja ne vara. (Rim 5,5). Iako je jedan od njih došao iz Japana, drugi iz Australije, a treći iz Sjedinjenih Američkih Država, sva su trojica jednoglasno rekla da su bili upravo zaneseni zanosom Božjega naroda koji je u Međugorju molio i pjevao pod bremenom križeva što ih svako nosi. Naravno, u Međugorju se nisu sabirali samo »sveti«, nego su dolazili i »...samoživi, lakomi, umišljeni, oholi, psovači, nezahvalnici, bezvjernici, nepomirljivi, klevetnici, razuzdani, izdajnici, naduveni i...«, o kojim već sveti Pavao piše svomu »ljubljenom sinu« Timoteju. (2 Tim 3,2...) Ali golemi broj i njih odlazio je drugačiji nego je došao. Mnogi od njih postajali su spremniji na služenje čovjeku na što međugorska poruka također poziva. Za ovo svjedoči stotinjak svećenika koji se već više od devet stotina dana tu izmjenjuju čekajući one koji (i ne znajući pravo kako i zašto) nekako u dnu svoga bića zažele da se u Bogu sa sobom susretu i u njemu smire...

I to je baš glavni oslonac dobronamjernima da povjeruju u posebnu Božju i Gospinu prisutnost u Međugorju. Jer drugih (osim posebno »nečistih«) razloga za dolazak nije ni bilo. Tu se nije dolazilo, niti se sada dalazi, iz nekih pomodno izletničkih pobuda. Neka to barem donekle osvijetli ova sitnica. Ovdje se ni pred crkvom ni u njezinoj blizini nije nikada dosada prodala niti jedna čaša obične vode (da o nekim sladonapojnicama i ne govorim). A jezik i srce je itekako za kojom kapljicom čeznulo, a.osobito za onih pretoplih ljetnih dana kad su tisuće u crkvi i pred crkvom satima stajale, pjevale i molile, a da to nisu smatrale nekom kaznom. Posebno se to teško osjećalo na dan napornoga besputnog uspona na Križevac dok se rijeka od 100 i više tisuća starih, nejakih i mladih pjevajući i moleći, uz usputni »Križni put«, strpljivo do križa uspinjala...

A zato bi, kad bi znao kako će, rado svjedočio velik broj i onih koji, kako već rekoh, nisu pravo znali zašto se tu nađoše. Nijihovo svjedočanstvo bilo bi snažnije i jasnije nego dvije-tri stotine zabilježenih iskaza onih koji glasno i jasno sa zanosom pripovijedaju o svojim ozdravljenjima. Među ovima je bilo i takvih koji su se po tri-četiri puta tu našli, a da nisu pravo znali što ih to ovamo zove i gura. Nije to bila vjera, jer su je takvi već odavno »izgubili«, a nije ni nada, jer ona se nije imala na što osloniti. Ipak se odlazilo u Međugorje. I konačno se u mnogima slomio žilavi zastor podjeljenosti u čovjeku.

Uz to je nastajala borba koju donekle znaju samo oni koji su je proživljavali i oni s kojima su je u pokajničkom susretu s pravom iskrenošću htjeli dokrajčiti. Borba se, naravno, nije uvijek jednako završavala. Trebalo se odlučiti: ili i dalje gristi gorki kruh vlastite frustracije ili se vratiti Izvoru koji smiruje i usrećuje... A i Zao se duh, kako slikovito pripovijeda Mirjana (kao ono u borbi za biblijskog Joba), silovito upleo u borbu za osvajaje čovjeka i svijeta.

U svijetu u kojemu su majčinske utrobe postale obična stratišta i obiteljski domovi prazne ulice gdje se djeca gube nastala je borba (i ona još uvijek traje) kakva se na ovome planetu nije do sada vodila. Sotona se služio novovjekim sredstvima kojima vodi ljudska srca u sva sumračja, a mnoga čak u sumrak egzistencijalističkoga ponora u kome je jedina vrijednost beznadnost. Razumljivo je da se ne gube svi u tome ponoru. Dok o tomu razmišljam, još mi se uvjerljivijima čine Mirjanine riječi koje joj je Gospa u tomu smislu govorila i tumačila. Bio je, stoga, ljudski rečeno, zadnji čas da se Gospa u tu borbu što otvorenije umiješa. Ona se i umiješala i nije ostala bez »plijena«, Mnoge su oči progledale, mnoga se srca očistila, ali ih je mnogo ostalo i nasred puta... Bog ljudskoj slobodnoj volji ne čini nasilja.

Međutim, barem su neku utjehu doživjeli svi oni koji su je tu iskreno pokušavali naći. Doživjeli su je čak i inovjernici koji su prelazili i po pet-šest stotina kilometara da se tu nađu i nekako rasterete od svojh jada. Tko bi sada magao izbrojiti sve one koji su tu »u nadi protiv svake nade povjerovali« (Rim 4,18) u svoje izbavljenje!?

Tako je to bilo, a i sada to tako biva, jer Gospa je baš zato tu da pomogne čovjeku da se pranađe i da se smiri u Bogu koji jedini dariva čovjeka mirom što mu ga svijet ne može dati. (Iv 15,27)

Tako hodočasnička rijeka u Međugorje još uvijek teče i uza sve (čak i nevjerojatne) potekoće ona postaje sve stalnija i bujnija, a u isto vrijeme mirnija i čistija. Za njezin svršetak zna samo Sveznajući koji njome i upravlja.

Nekako tako ju je dovidio i jedan od najpoznatijih naših psihjatara i parapsihologa, mariborski sveuč. prof. dr. Ludvik Stopar koji je međugorske događaje nakon višednevnog proučavanja nazvao PRSTOM BOŽJIM koji opominje i usmjerava... I neće biti lako onomu tko pokuša tu rijeku nasilno prekinuti ili uprljati!

Zli duh nastoji ovu rijeku barem zamutiti. Samo, previdio je ovoga časa da će taj izvor ako je od ljudi, sam od sebe presahnuti, a ako je od Boga, nitko ga neće moći uništiti. (Dj 5,39). Zato se i ja radosno u toj rijeci utapam i radujem se svima koji se jednom u toj rijeci nađu, jer tu Crkva ovoga časa moli zaufanije nego (možda) i u jednom drugom kutku zemlje. To me hrabri da se (možda i »protiv svake nade«) nadam.

A rijeka sve raznobojnija i sve snažnija biva...

 

 

 

Pod Tvojim Podbrdom

Pjesma je napisana u noći 5. kolovoza 1984. god. za dvijetisućiti rođendan Isusove i naše Majke.

 

 

 

KAZALO

UVODNA RIJEČ IZDAVAČA
PREDGOVOR
UVOD U RAZGOVOR
PRVI TJEDAN UKAZANJA
Prvi dan (srijeda 24. lipnja 1981.)
Drugi dan (četvrtak 25. lipnja)
Treći dan (petak 26. lipnja)
Četvrti dan (subota 27. lipnja)
Peti dan (nedjelja 28. lipnja)
Šesti dan (ponedjeljak 29. lipnja)
Sedmi dan (utorak 30. lipnja)
Osmi dan (srijeda 1. srpnja 1981.)
GOVORLJIVE POJEDINOSTI
Gospin izgled
Izbor vidjelaca
Mir, mir, mir - samo mir!
Sedam Očenaša
Gospin post
Prvi nastup u crkvi
Poteškoće s narodom
Vidioci s civilnom i crkvenom vlašću
Novinarsko-televizijska uznemirivanja
Noćni doživljaj na Podbrdu
Znakovita opomena
Čudesna igra sunca
»Crvena maramica«
Zabrana odlaska na Podbrdo
Noćni odlasci na Podbrdo
Kušnje malodušja
Otajno susretanje
Savjet bez obveze
Dodir s Gospom
Posebna Gospina radost
Najdraže molitve i pjesme
Kraljica mira
KONAČNO U CRKVI
S ukazanjima u crkvi
Godišnjica ukazanja
GOSPINO POSEBNO OČITOVANJE
O Gospinim čudesima
Blagoslov stvari i ljudi
Gospa i vidioci u borbi sa Zlim
Gospa s križem
Gospa na Križevcu
Gospa s Isusom
Gospini simboli
Gospine tajne
Gospin Znak
NAČIN UKAZIVANJA
Način očitovanja
Doživljaj viđenja
Vrijeme ukazivanja
Trajanje pojedinog ukazanja
Broj Gospinih ukazanja
Mjesta Gospinih ukazanja
Ukazanja u župnomu stanu
Učestalost i trajnost ukazivanja
GOSPIN SAOBRAĆAJ S VIDIOCIMA
Tajnovitost saobraćaja
Gospino držanje na ukazanjima
Gospino raspoloženje na ukazanjima
Gospin pozdrav
Majčinsko hrabrenje vidjelaca
Prije i poslije ukazanja
POUČNE ZANIMLJIVOSTI
Gospa ljubi Papu
Viđenje raja i pakla
Gospa tumači svoj život
Postavljanje pitanja Gospi
Molitve nad bolesnicima
Gospina poruka
Snaga tajanstvenog zova
Žrtve i Gospina zahvalnost
Medusobna šutljivost vidjelaca
Tajnovita tajna
O VIDJELICI S VIDJELICOM
Nezgode s tvojim zdravljem
Jedan tvoj svakdan
Konačno
Tvoja poruka čovjeku
SAMORAZGOVOR POSLIJE RAZGOVORA
Vicka i njezini takozvani dnevnici
Zašto baš s Vickom
Međugorska ukazanja i posljednje stvari
Umješnost Gospine »Režije«
Neodoljivost Gospina zova
Rijeka još uvijek teče
Pod tvojim Podbrdom
KAZALO

 

 

 

Fra Janko Bubalo, franjevac, član Hercegovačke franjevačke provincije Marijina Uznesenja, rodio se u selu Turčinovići, župa Široki Brijeg, 1913. godine.

Kao svećenik službovao je u Vitini, Rasnu i Čerinu. Našoj je kulturnoj javnosti poznat po više vrlo uspjelih zbirki pjesama.

Mjesec dana nakon početka međugorskih ukazanja premješten je iz Čerina u poznati samostan Humac (Ljubuški). Blizina samostana Međugorju i mjestima ukazanja omogućila mu je da pomno promatra tamošnja zbivanja i »vidioce« što ga je onda i potaklo da sve to bilježi, odnosno da razgovore snima.

Svoje bilješke i strpljive razgovore prenio je na papir, čime je omogućio da svi oni koje doista zanima što se u Međugorju događalo i događa iz prvih izvora upoznaju istinu.

 

 

 

Vida (Vicka) Ivanković, rođena 1964. godine (Foto: Palavicini)

 

Panorama Podbrda gdje se prvih dana ukazivala Gospa

 

Šestoro vidjelaca za vrijeme jednoga ukazanja u ljetu 1982. godine. S lijeva na desno: Vicka, mali Jakov, Ivanka. Mirjana, Marija i Ivan

 


Marija, Ivanka, Jakov i Vicka u ekstatičkom razgovoru s Gospom (Foto: F. Palavicini)

 

Mnoštvo vjernika pred crkvom u Međugorju za vrijeme svete mise (Foto: F. Palavicini)

 

Četiri momenta svakodnevnog susreta vidjelaca s Gospom:

l. Ivan, Marija, Ivanka, Jakov i Vicka u molitvi prije ukazanja;

 

2. Vidioci u ekstazi;

 

3. Na kraju ukazanja;

 

4. Na izlazu iz sakristije poslije mise (Foto: F. Palavicini)