Jedan on najvećih duhovnih branitelja našeg roda: kardinal Stepinac

Papa Ivan Pavao II