Naju 2002

Poruke i znaci

Ovo su prijevodi prijevoda, toliko dobri (dovoljno dobri da se stekne jasan uvid, ali nedostaje, na pojedinim mjestima, izvjesnost o pojedinostima) koliko je meni, u mojem razumjevanju tih tekstova, to bilo moguće postići (također je činitelj i raspoloživo mi vrijeme), t.j. ovo su prijevodi s engleskog poruka datih izvorno na korejskom, nekih od ovih poruka sa ove lokacije na Mreži.

Pogledaj svakako i http://www.najumary.or.kr/, posebno: Euharistijsko čudo kojem je Papa bio svjedok, u svojoj kapeli, čija ranija inačica, na hrvatskom, je na ovoj lokaciji.
 

1. siječnja Ponovo u Naju silazi Euharistija

3. siječnja 'Gospodin vam daje još jednu priliku da se pokajete'

18. siječnja 'Križni Put, koji ja osobno s tobom krvareći prolazim'

18. siječnja (2) 'Znaci koji s Neba dolaze su Otajstva Spasenja'

27. siječnja 'Ispunite poslanje koje vam je povjereno'

2. veljače Poruka Naše Gospe na Blagdan Prikazanja Našeg Gospodina

28. ožujka Poruka Naše Gospe na Sveti Četvrtak

11. lipnja Predragocjena Krv Našeg Gospodina i komadići mišića Njegova Srca silaze na Goru u Najuu

30. lipnja Naš Gospodin plače s Križa na Gori Blažene Majke pokraj Najua

9. srpnja 'Vrijeme pravednog Božjeg Suda nije daleko...'

2. kolovoza Poruka Našeg Gospodina i Julijino viđenje duša na putu u pakao

15. kolovoza Poruka Našeg Gospodina na Blagdan Uznesenja

Možeš također otvoriti sve poruke u jednoj datoteci.

Copyright © 2002, Mary's Touch By Mail. Sva prava pridržana.