Naju 2003

Poruke i znaci

Ovo su prijevodi prijevoda, toliko dobri (dovoljno dobri da se stekne jasan uvid, ali nedostaje, na pojedinim mjestima, izvjesnost o pojedinostima) koliko je meni, u mojem razumjevanju tih tekstova, to bilo moguće postići (također je činitelj i raspoloživo mi vrijeme), t.j. ovo su prijevodi s engleskog poruka datih izvorno na korejskom, nekih od ovih poruka sa ove lokacije na Mreži.

Pogledaj svakako i http://www.najumary.or.kr/, posebno: Euharistijsko čudo kojem je Papa bio svjedok, u svojoj kapeli, čija ranija inačica, na hrvatskom, je na ovoj lokaciji.
 

0216HR.php

Nedovršeno... Molite, vi kojima je stalo, da se napravi, dragog Boga i Gospu svetu!