Poveznice na glavne pododjele (poneki su još neizrađeni ili neprevedeni) ovog odjela. Vjerojatno ti je udobnije surfati bilo kuda ovom lokacijom uz pomoć gornjih menija.

Djelo koje bih ovdje želio predstaviti i doprinijeti da ga što više ljudi upozna, jest "Spjev o Čovjeku-Bogu" (prvotni naslov) ili "Evanđelje kako mi je objavljeno" (prenaslovljeno oko 2000. g.)

[citat] 'Budući da se spisi Marije Valtorte pokazuju porijeklom iz viđenja i diktata nadnaravnih, gore navedeni O. Corrado M. Berti [...bio je savjetovan i uredio...] da se daktilografirana kopija tih spisa proslijedi Nj. Sv. Papi Piju XII, posredstvom jednog velikodostojnika Državnog Tajništva.

Pio XII je tako bio osobno upoznat [sa spisima], kako nas je u to uvjerio proslijeđivač daktiloskripta. A 26 veljače 1948 primio je u posebnoj audijenciji, o kojoj je osvjedočio "Osservatore Romano" u svojim izdanjima tih dana, O. Corrada Bertija, u pratnji dvojice subraće, O. Romualda M. Migliorinija, bivšeg apostolskog prefekta u Africi, te O. Andree M. Cecchina, priora Međunarodnog Zbora Slugu Marijinih u Rimu, te je [Sveti Otac] izgovorio doslovce slijedeće riječi: "Publicirajte ovo djelo takvo kakvo jest; tko bude čitao shvatit će".' [kraj citata]

Potpun prijevod svjedočanstva Otca Corrada Bertija.