2021-04-06

Saznavši od Miškua, tadašnjeg Mrežnog administratora Biskupa Danylaka, u elektroničkoj korespondenciji, da je Biskup težko bolestan, arhivirao sam njegovu Mrežnu lokaciju na svoj tvrdi disk. Gotovo je podpuna, kakva je bila u studenom 2004. g.:

Arhivirana službena Mrežna lokacija pokojnog Biskupa Danylaka
kojeg je izvorna lokacija bila www.heartofjesus.ca

Pretežito na Engleskom, uz poneka djela prievedena na razne jezike.

Neki dielovi su na Ruskom, primjerice:
Иосип Тереля: ЕДИНЕНИЕ.

Na Hrvatskom, kad i to pronađem, bit će jedan moj prievod koji je trebao biti postavljen na tu lokaciju.

Domena Biskupove lokacije čine se da je bila izgubljena. A pokušalo se obnoviti lokaciju na: www.sacredheartofjesus.ca (zamjeti "sacred" slova pridodata).

Pa ipak, puno sadržaja tamo nedostaje. Barem u vrieme mog postavljanja ovog arhiva.

 

Na koncu, napominjem kako ne pripadaju na mene auktorska prava na ovaj material.

Ja ga postavljam na javnu dobrobit. Bio je to velik Ukrajinac i velik čovjek Crkve. Čudesa kojima je svjedočio su važno svjedočanstvo koje treba brižno čuvati. A njegovi teoložki radovi trebaju biti znani u ovom vrjemenu i u vrjemenima koja dolaze.

Svrćem ovdje čtiocima pozornost, ne dirajući izvorne stranice Biskupove službene Mrežne lokacije ovdje arhivirane više nego je potrebno, da su odjeljci moje lokacije posvećeni nadnaravnim sbivanjima u Najuu u Koreji, kao i Spjevu o Čovjeku-Bogu (noviji prievodi su pod "Evanđelje kako mi je Objavljeno"), kojima su posvećeni i odjeljci Biskupove lokacije.