spacrPRNfix
spacrPRNfix
Papa i Gobbi

Knjiga "Svećenicima Marijinim predragim sinovima", izdanje je Svećeničkog marijanskog pokreta, Jordanovac 110, Zagreb, i može se dobiti besplatno u crkvi isusovačkog samostana na Jordanovcu poslije Svete Mise Pokreta koja se služi ujutro svake prve subote u mjesecu.

Ova je knjiga potpuno odobrena od Crkve, kao i Pokret (koji prihvaća i laike).

Iz nje su slike, i tekst: str. 683-684.

Gore, vođa marijanskog pokreta, Don Stefano Gobbi sa Papom

Desno, Bazilika Srca Isusova 1984., pokojni Kardinal Kuharić koncelebrira sa Don Stefanom

spacrPRNfix

Zagreb (Hrvatska), 20. rujna 1996.

Ne boj se malo stado (580)

"Kako sam zadovoljna Cenakulom što si ga ovdje imao sa svećenicima i vjernicima moga Pokreta, kojem je predsjedao Kardinal Nadbiskup koga veoma ljubim i štitim.

Na ovu se Naciju moj Protivnik razbjesnio, donoseći u nju tešku kušnju nasilja i rata. Kolike su patnje morala podnijeti ova moja djeca! Ja sam se zauzela da dobiju veliki dar oslobođenja i mira.

Ali sad vas očekuju još veće muke.

-- Ne boj se malo stado. Ocu Nebeskom se svidjelo dati vam kraljevstvo mog Bezgrješnog Srca. [...] Vaša nebeska Majka udijelila vam je dar da se okupite sa svih strana u Njezinu pobjedničku četu.

Došao je čas odlučujuće bitke.

Sotona je već došao do vrhunca svoje moći i sada, također i u Crkvi, dovršit će (svoje djelo), koliko mu je Gospodin dopustio za Njeno najbolnije čišćenje.[...]

-- Ne boj se malo stado. Isus vas je okupio u nebeskom pašnjaku svoje božanske Ljubavi.

On vas vodi savršenom ispunjenju Očeve Volje. Isus želi biti od vas proslavljen.

Došao je čas u kojem ćete Isusa savršeno proslaviti.

Vi ste utjeha njegovoj napuštenosti; vi ste duboka radost njegova božanskog Srca.

-- Ne boj se malo stado. Budite moja mala djeca, koju sam okupila sa svih strana svijeta, za veliku bitku između Boga i Sotone, između sila dobra i sila zla.

Gospodin će pobijediti preko Mene, svoje male Sluškinje. Ja ću pobijediti pomoću vas, moja mala djeco.

Ono što se dogodilo u ovoj Naciji postaje znak za sve. Zbog svoje vjernosti Isusu i vašoj nebeskoj Majci, Crkvi i Papi, Sotona je navalio na nju, u pokušaju da je uništi. Imajući na umu ovaj cilj, udružile su se sve sotonske i masonske sile. Međutim, Ja sam sama označila čas njihova poraza.

Tako će biti za čitavo čovječanstvo. [...]

Kuharic i Gobbi  

Za prednju stranu usporedi: www.mysticalphotosoftruth.com/Gallery57.htm

Izrada:    m.rovis@inet.hr     www.exDeo.com     01/6602-633          

Dijeli se besplatno. Pomoć je sve potrebnija...