Naju 2002

Poruka Našeg Gospodina po Juliji na Blagdan Uznesenja

Poruka 15. kolovoza 2002.
Svečanost Uznesenja Blažene Djevice Marije

Na nekim mjestima na planini Blažene Majke gdje su se dogodila čudesa pretvaranja Euharistijskih prilika u vidljivo tijelo i krv u obliku srca u mojim ustima za vrijeme Mise koju je slavio Biskup Dominic Su 26. kolovoza 1995., i za vrijeme Mise koju je slavio Biskup Roman Danylak (22. rujna 1995.), Isus je prolio Svoju Predragocjenu Krv koja je bila živa i pulsirala je 11. lipnja 2002. Danas mi je javljeno da je prolivena velika količina Predragocjene Krvi između 10 i 10:15 ujutro, i pošla sam žurno u planinu. Ali izgleda meni da ne samo da je Predragocjena Krv bila prolivena, već je bila obilno izlivena. Tamo su već bili Biskup Dominic Su i dva svećenika iz Malezije zajedno samnogim hodočasnicima iz Japana, Hong Konga, Indonezije, Koreje, i drugih zemalja, koji su tako i sami osvjedočili o tom događaju s Predragocjenom Krvi i koji su molili. Neki su plakali.

(Klikni ovdje da vidiš fotografije događaja 15. kolovoza 2002.)

Ja sam kleknula pred Predragocjenom Krvi i počela sam razmatrati, gušeći se u plaču i prikazujući moje suze. Nisam mogla obuzdati svoje suze i curenje iz nosa. Malo kasnije, unišla sam u ekstazu i vidjela neke strašne prizore.

Tako mnogo ljudi bilo je u stanju grijeha. Što je bilo najpotresnije, neki svećenici i posvećene osobe, čak i neki crkveni velikodostojnici počinjali su grijehe. Isus, koje bio obučen u bijelu haljinu i crveni ogrtač, bio je u mukama dok ih je promatrao. Kad god bi oni počinjali grijehe, Njegovo Sveto Srce su probadali oštri mačeni i koplja, bivao je ponovno raspet, i bio je bičevan. Posebno kad su Ga oni velikodostojnici i ona Njegova pozvana djeca (u posvećeni stalež) bičevali, Isus nije mogao otvoriti Svojih očiju i teško je jecao od bola, i tada su se Njegove grudi otvorile i Njegovo Sveto Srce je počelo krvariti. Ali to nije bilo sve! Čak i komadići puni krvi i krvave vode istjecali su iz Njegovog Srca. Bio je to prizor tako žalostan da više nisam mogla gledati, nisam mogla držati oči otvorene. I tada je Isus glasno povikao, "Tko će zašiti Moje Srce koje je izderano? Tražim da barem vi, koji Me poznajete, zašijete moje izderano Srce," i zaplakao je krvavim suzama. Počeo je govoriti, gledajući me tužnim očima.

ISUS:

Moja predraga mala dušo! Razglasi ovo tako da oni koji imaju oči da vide i uši da čuju mogu svi progledati i pročuti. Ovo je ljubav koja gori u Mom Svetom Srcu, koja je neodjeljiva (sve kad bi netko i pokušao moju djecu odvojiti iz Moje ljubavi) i koja je visoka, duboka, i široka. Da bi sva djeca u svijetu se pokajala, oslobodila se njihove nevjere, pomirila je međusobno, i spasila se, Ja sam izlio ovu ljubav, ne uskraćujući se nimalo, radi ustrajnih molbi Moje Majke da Nebeski Otac otkloni kazne koje On po pravdi namjerava uskoro poslati.

Moja mila kćeri! Koja se ne žališ ni kada te napadaju svakovrsnim zlobnim glasinama koje nemaju osnove e smiješnim optužbama te kada su ti tijelo i um prekriveni sasvim ranama, već sve te boli, koje su kao dvostruko ubijanje, milosno prikazuješ kao žrtve, naknade i ljubav za obraćenja grješnika. Dirnut tvojom ljubavlju isprepletenom s dubokim pouzdanjem u Mene i potpunim predanjem Meni, nisam drugačije mogao nego izliti milosti na ovaj svijet.

U tom trenutku vidjela sa kler, posvećene osobe i laike, koji odgovaraju govoreći "Amen" na poziv Isusa i Blažene Majke, koja je također bila s Isusom prikovana na Križ, i primala je strahovite uvrede, bičevanja, svaku vrst prezira, i jecala je od muka, jer (sve su te osobe) razglašavale ljubav Gospodinovu i ljubav Blažene Majke. Vrlo uskoro je svjetlo obasjalo nebo i zasjalo nad sve njih, i anđeli su došli i tješili ih, omogućavajući im da milosno prikažu njihove boli. Isus je tada opet ljubezno rekao.

ISUS:

Moja preljubljena kćeri! Kako sada možeš vidjeti, ove duše koje su poslušale poziv i koje su se odazvale govoreći "Amen" primile su, kao i ti, prezir i ismijavanje i lažno su optužene i progonjene svakom vrsti neosnovanog kritiziranja. Premda kušaju teškoće i podnose boli na ovom svijetu, one će uživati slavu, pjevati Alleluia, i biti blagoslovljeni radošću, ljubavlju, i mirom kod Mene i Moje Majke na drugom svijetu. I zato, u ovo žurno vrijeme, da ne pružiš ikakvu priliku đavlu, pomozi svu djecu svijeta da okrenu svoje živote k molitvi i da se tako svi spase.

Djeco koja ste pozvana! Sva djeco svijeta! Sada je noć poodmakla, označujući tako približavanje zore! Da bi se ostvarilo novo nebo i nova zemlja, želim da se žurno probudite oda sna; odgovorite na ovu neizmjernu, uzvi°enu ljubav koja se objavljuje znakovima koje Ja i Moja neprestano očitujemo da bismo spasili svijet; prihvatite poruke ljubavi koje uzvikujemo dok nam grla ne prokrvare; i milosno prikazujte sve, pa i neznatne stvari, ne rasipajući i ne prezirući ništa, već pretvarajuć svoj život u molitvu.

Ako budete na taj način požurili k Meni preko Moje Majke, ponizno kao malene duše, Ja i Moja Majka ćemo vas čuvati i štititi, kakva god katastrofa da se dogodi, i vi ćete izbjeći strahotu vatre koju će pravda užeći i vidjeti svitanje novog dana.

No ako nastavite zastranjivati od Moje najuzvišenije ljubavi i istine te, zlouporabljujući svoju slobodnu volju, ustrajete u vašoj negirajućoj vjeri, bit ćete suđeni kao suha trava, kao strnjika (a ne Božje žito) na Posljednjem Sudu i bit ćete bačeni u gorući sumpor koji gori strašnom vatrom. Od kakve će vam koristi biti ako vam tada bude žao?

Stoga, videći Moju Predragocjenu Krv koju izlijevam, nimalo se ne uskraćujući, otvarajući Moje Sveto Srce za sve vas, predajte se potpuno Meni, potpunom vjerom i uzdanjem, zahvalnošću i ljubavlju, i dajte da ljudi upoznaju ovu uzvišenu ljubav. Ako je ponizno prihvate i pokaju se, postići će Moju neizmjernu ljubav i milosrđe i bit će blagoslovljeni vječnom srećom u svojoj posljednjoj uri.

Tada, očiju ispunjenih ljubavlju, Isus je promatrao kler, posvećene osobe i laike koji su radili za Gospodina i za Blaženu Majku od Najua i nastavio je govoriti.

ISUS:

Službenici Moji koji ste se odazvali govoreći "Amen" na poziv Moje Majke! Nije li Moja Majka, koja vas jako, jako voli, rekla da ste tako dragi da bi vas mogla staviti u oči svoje i ne bi se povrijedila? Predragocjena Krv koja se izlila iz rana Mog Svetog Srca, koju sam vam upravo pokazao, je znak mojeg neizmjernog milosrđa i duboke ljubavi i prijateljstva prema svoj mojoj djeci u svijetu, kao i znak Moje prisutnosti. Tko bi mogao opisati ili pojmiti ovu ljubav koja ovako božanski izgara u Mojem Svetom Srcu? Moje je Srce poput vulkana koji velikom silom plamti radi brojne Moje djece u svijetu koja pristaju uz Mene i Moju Majku kao za uže spasa kada su u mukama, li se vraćaju svojim teškim životima kad prime milosti koje su iskali.

Stoga, ja tražim od vas, koji ste pozvani da budete moji službenici, da još snažnije pokažete moju ljubav i da je obznanite čitavom svijetu, zajedno sa mojom malom dušom, koja je odabrana ali je uvijek ponavljala da je nevrijedna i nesposobna, neprocjenjivu ljubav Mog izgarajućeg Srca, i da tako svi pomognete da Moje Sveto Srce, koje plamti i koje daje svu svoju krv i vodu, ne uskraćujući se nimalo, postane utočište za sve grješnike u svijetu i da se spasenje potpuno ostvari.

Budete li obznanili ljubav kojom Moje Srce izgara, a koju riječi ne mogu dostojno izraziti, taka da sva moja djeca u svijetu mogu prihvatiti poruke ljubavi Moje i Moje Majke, duboko razmisliti o ranama Mog rastrganog Srca, i obratiti svoje živote k molitvi, bit će to dar velike radosti Meni i Mojoj Majci, i postat će to kliješta ljubavi koja će izvlačiti oštre noževe koji stalno bodu (Moje Srce) radi nevjernosti Mojih službenika i djece koju sam posebno pozvao.

Moji ljubljeni službenici i djeco koju sam posebno pozvao! Ne bojte se ničega kakva god nevolja da vas zadesi dok obznanjujete Mene i Moju Majku, jer one duše koje se uzdaju i približe se neizmjernoj ljubavi i milosrđu koje gore u Mom Svetom Srcu suučestvovat će u Mojoj ljubavi i spasit će se. Požurite se da nas obznanite s potpunim pouzdanjem u Mene koji ću vas podržati kao osobe koje se nikad ne odriču svojih stavova i uvjerenja pa čak ni u nevoljama, i koji su svijesni svog dostojanstva spašenika koji pripadaju onom svijetu.

Shvatite važnu činjenicu da ste pozvani da razglasite čitavom svijetu da je sada sudbonosno vrijeme kada se dobro klasje odvaja od slame da nijedna duša od moje djece u svijetu ne propadne i da se svi mogu pokajati, spasiti, i dati slavu Bogu. I zato, krotko sljedeći volju Moju i Moje Majke bez daljnjeg ispitivanja, radite da spasite bijedni svijet koji ide prema uništenju i propasti.

Dolazeći k Meni po Mojoj Majci kao maleni, kao djeca, i obznanjujući Mene i Moju Majku, bit ćete blagoslovljeni vječnom srećom pred Mojim prijestoljem u Mom kraljevstvu u posljednji dan.

Julija Kim
Naju, Koreja
Copyright © 2002, Mary's Touch By Mail. Sva prava pridržana.