Naju 2002

Ponovo u Naju silazi Euharistija

Poruka 1. siječnja 2002.

Oko 10 prije podne, molila sam zajedno s nekoliko pomagača pod Raspetim na Planini Blažene Majke. Molila sam da se, po Predragocjenoj Krvi iz Isusovih Sedam Rana i po tolikim krvavim suzama što ih Blažena Majka lije, naše duše i tijela koja su postala prljava i puna mrlja operu i očiste i da se svaka zapreka u nama otvori pa da možemo raditi kao ponizna oruđa na slavu Božju i na proslavu Neokaljanog Srca Marijinog, zdrave duše i tijela.

Raspeti na Planini Blažene Majke u Najuu

Također sam molila da se izliju milosti na onu Njihovu djecu koja tu nisu bila ali koju su pozvale ljubav i milosti Gospodinove i Blažene Majke, a jednako sam molila milosti i za one koji su bili protiv nas. Kad sam rukama dotakla Isusove noge, primijetila sam kaplju krvi koja se oblikovala na srednjem prstu njegova stopala, i činila se da će upravo kanuti. Iznenadila sam se i kriknula, "Ah!". Kako sam promatrala prema gore odozdo pod Gospodinovim nogama, kaplja krvi kapnula je prema mojim ustima, promijenivši se u Euharistija. Ponovo sam se iznenadila i kriknula. Nosila sam masku protiv gripe jer je vrijeme bilo hladno i vjetrovito, ali je Isus u Euharistiji prošao kroz masku i spustio se na moj jezik. U tom trenutku sam čula glas Isusov blag i ispunjen ljubavlju.

ISUS:

Oh, moja ljubljena mala dušo! Ovo je nebesko jelo koje ti dajem izlijevajući potpuno svu Moju ljubav na tebe. Požuri se da Je primiš i blaguješ.

 
Sve ovo se dogodilo u treptaju oka. Moj je srednji prst desne ruke ostao zamrljan svježom krvi. Mora da sam dotakla Gospodinovu Krv kad sam taknula Njegova stopala. Jedan čovjek koji je stajao pored mene rekao mi je da je i on vidio krv na Gospodinovom prstu i pomislio da sam ja htjela obrisati krv s Gospodinovog prsta svojim prstom.

Slava, hvala, zahvalnost i poklonstvo Gospodinu u vijeke vjekova. Amen!

Julija Kim
Naju, Koreja

Copyright © 2002, Mary's Touch By Mail. Sva prava pridržana.