FATHER, FORGIVE!
 

Supplement to the Prayer book

JESUS, IN THEE I TRUST

(printed as manuscript)

 

prepared by: Josip Sukner, Priest

BELGRADE, 1985.

Well, only saltuary parts of this great compilation I intend to translate with time.
Here:
The Fifteen Secret Tortures Inflicted to Our Lord on the Night from Maundy Thursday to Good Friday


U skladu s dekretom Pape Urbana VIII. i uredbom II. vatikanskog koncila pisac izjavljuje da ne želi preteći sud Crkve kome se potpuno podvrgava. Riječi »ukazanja, čudesa, poruke« i slično imaju ovdje vrijednost ljudskog svjedočenja.

Izdavač:
Ž. U. Rimokat. crkve Pribić, Đak. Selci, Zemun

Design
Miro Glavurtić
Jurija Gagarina 257/IX
11070 Novi Beograd

Recenzije
B. Mihael Cukovećki o.f.m.
Alfred Ditrih

Tiraž
3000

Štampa GRO »KULTURA«,
OOUR »Štamparija Kultura«,
Beograd, Makedonska 4.

[2]


POTRESNE LITANIJE MUKE KRISTOVE

Gospodine, smiluj se!

Kriste, smiluj se!

Gospodine, smiluj se!

Kriste, čuj nas!

Kriste, usliši nas!

Isuse, Sine Boga života,

Po Tvom svetom životu i vladanju,

Po svetom životu i smrti Tvojoj,

Po žalosti što si je trpio kad si išao u Getsemani,

Po Tvojoj triput ponovljenoj molitvi,

Po Tvojoj smrtnoj tjeskobi na Maslinskoj gori,

Po predanosti Tvoje volje volji Očevoj,

Po Tvom krvavom znoju,

Po Tvom teškom i bijednom zatvoru,

Po sramotnoj ćuški kod Anne, velikog svećenika,

Po izrugivanju i vezanju što si u noći pretrpio,

Po krivoj presudi što je Kajfa nad Tobom izgovorio,

Po izrugivanju što si ga kod Heroda podnio,

Po svim poniženjima i bolima što si ih podnio dok su Te vukli od jednog suca do drugoga,

Po Tvojoj strpljivosti i šutnji,

Po Tvom pogrdnom svlačenju i vezanju za stup,

oceopr-1.jpg

3


Po Tvom bolnom bičevanju,

Po Tvom bolnom i sramotnom krunjenju,

Po Tvom purpunom odijelu i ruganju,

Poradi Tvoga popljuvanoga, presvetog Lica,

Poradi pogrda i poruga što si pretrpio kad su Te pokazali narodu,

Poradi Tvoga bolnoga Srca, koje je trpjelo kad si čuo povike »Raspni ga, raspni!«,

Poradi strašne presude što ju je Pilat nad Tobom izgovorio,

Poradi ljubavi kojom si zagrlio križ svoj i položio ga na svoja ramena,

Poradi svih udaraca, boli i nevolje što si pretrpio sve do Kalvarije,

Poradi krvavih koračaja što si ih učinio sa svojim teškim križem,

Poradi gorke boli što si je pretrpio od svoje rane na ramenu,

Poradi duboke sućuti što si je osjetio kad Ti je Tvoja Majka došla ususret,

Poradi strašne boli i sramote što si je podnio kad su Ti skidali odijelo,

Poradi Tvoje tjeskobe i Tvojih jecaja od straha pred razapinjanjem,

Poradi bolnih razvlačenja Tvojih udova na križu,

Poradi nasilnog pribijanja Tvojih ruku i nogu,

Poradi boli što si ih oćutio kad se je potreslo Tvoje Presveto Srce i svi Tvoji udovi,

oceopr-2.jpg

4


Poradi naglog i žestokog dizanja i spuštanja Tvoga križa,

Poradi bogohulnih i pogrdnih riječi koje si na križu podnio,

Poradi Tvojih sedam svetih riječi što si ih izgovorio,

Poradi svih boli što si ih na svom cijelom Tijelu podnio,

Poradi ljubavi kojom je gorjelo Tvoje Srce za spas čovječanstva,

Poradi svake Tvoje kapljice krvi što si je prolio,

Poradi duboke sućuti što je Tvoja Majka podnijela s Tobom i Ti s Njom,

Poradi gorkih suza što si ih na križu prolio,

Poradi Tvoje žeđe i Tvoga pića od žuči i octa,

Poradi pada Tvoje glave na prsa,

Poradi Tvoje gorke smrtne borbe,

Poradi bolnih udaraca što ih je Tvoje Srce pretrpjelo,

Poradi posljednjeg, nemilosrdnog udarca, koji je probo Tvoje plemenito Srce,

Poradi Tvoje otvorene rane na boku,

Poradi vode i krvi što je iz nje potekla,

Poradi ljubavi kojom si Ti sva mučenja i boli podnio,

Poradi svega onog dopadanja što ga je imao Tvoj Otac poradi Tvoga trpljenja,

Poradi zagovora i zasluga Tvoje preslavne Majke i svih svetaca.

oceopr-3.jpg

5


Isuse čuj nas; Isuse, usliši nas!

Spasitelju svijeta, koji si nas svojim križem i trpljenjem otkupio, smiluj se nama!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se, Gospodine.

Gospodine Isuse, primi ove svete litanije, što ih Tebi prinosim sjedinjujući se s najvećom ljubavlju s kojom si Ti dragovoljno izdržao i podnio sve svoje rane i boli, svu sramotu i prezir, svu svoju tjeskobu i nevolju. Molim Te da bi Ti sve boli što sam ih u tim litanijama spomenuo, sada i uvijek, a posebno na mom smrtnom času pokazao i žrtvovao svom nebeskom Ocu za moje mnogobrojne grijehe kojima sam Ga ikada uvrijedio! Amen!
 

MOLITVA SVETOJ RANI NA RAMENU ISUSOVU

Sv. Bernardo je upitao Isusa što Ga je najviše boljelo za vrijeme Muke? Gospodin je odgovorio: »Imao sam na ramenu Ranu, 3 prsta duboku, koja je nastala od križa. Ta me je Rana više boljela nego ostale. Na tu Ranu ljudi malo misle, jer im je gotovo nepoznata. Zato štuj tu Ranu! Što god budeš molio na čast te Rane, dat ću ti. Svi oni koji štuju tu

6


oceopr-4.jpg

Ranu, dobit će milosti i pokazat ću im svoje milosrđe!«

O preslatki Gospodine Isuse Kriste, blagi Božji Jaganjče! Ja siromašan grešnik pozdravljam i poštujem Tvoju Presvetu Ranu koju si zadobio na svom svetom Ramenu, kada si svoj težki Križ nosio. Zbog nje si osjećao na svom presvetom Tijelu osobito veliku bol i muku.

7


Klanjam Ti se, mukotrpni Isuse, slavim Te i štujem Te! Blagoslivljam Te iz dubine svojega srca i zahvaljujem Ti za Svetu Ranu Tvojega Ramena, koja Ti je zadavala veliku bol.

Preponizno Te molim, zbog Tvoje Muke i Boli, što si ih podnio po dubokoj svetoj Rani, da se smiluješ meni siromašnom grešniku, da mi grijehe oprostiš i da me na svom Križnom putu krvavim tragovima povedeš u vječno blaženstvo! Amen!

Slava Ocu...
 

RAZMATRANJE SEDAM RIJEČl ISUSOVIH NA KRIŽU

1. »OČE, OPROSTI IM, JER NE ZNAJU ŠTO ČINE!«

— »O kad biste vi, djeco, znali kako vas ja, usprkos vaših mnogih grijeha, ljubim, ne biste mogli sagriješiti; i zato, jer biste i vi mene tako ljubili, morao sam ovako reći: Oni ne znaju što čine. Prinesite mnoge žrtve iz ljubavi prema meni; tako ćete se naučiti da me uvijek sve više i više ljubite.«

2. »JOŠ DANAS ĆEŠ BITI SA MNOM U RAJU.«

— »Tko mnogo ljubi, mnogo će mu biti i oprošteno, zato: kad grešnik uvidi kako je sagri-

8


ješio i kad se za grijehe duboko pokaje, kao što je to razbojnik na križu uvidio i pokajao se, poradi svoje ljubavi ja ne mogu tada ništa drugo, nego kazati: Još danas ćeš biti sa mnom u raju. Ako se vi iz prave ljubavi prema meni pokajete za svoje grijehe, bit će vam sve oprošteno.«

— Gospodine, daj nam uvijek pravu ljubav i duboko pokajanje za naše grijehe, da nikada više ne sagriješimo!

3. »ŽENO, EVO TI SINA!«

— »Jer ja svoju Majku nadasve ljubim, zato bih želio da i vi Nju isto tako ljubite. Zato sam vam je dao za majku, jer je ona najbolja Majka i ljubi vas poradi mene, kao što jedna majka ljubiti može.«

— Poradi ljubavi svoje, daj također i nama duboku ljubav prema Njoj!

4. »BOŽE MOJ, BOŽE MOJ, ZAŠTO SI ME OSTAVIO?«

— »Kad vam je teško da ne možete niti moliti, ili ste rastreseni, tada se ja povučem, da vas iskušam da li i tada mislite na me, i usprkos toga što vam je teško, vi se molite i hvatate se za me, to je dragocjenije i to mi se više sviđa, a vi tako vidite da bez mene ne možete ništa učiniti.«

— Spasitelju, udijeli nam ustrajnost u molitvi!

5. »ŽEĐAM.«

— »Zato jer sam na križu za vas tako mnogo

9


trpio i stoga bio tako žedan, ali žeđan ljubavi i duša, koje toliko ljubim, ali koje neće ništa o meni da znaju, zato ljubite me barem vi i žrtvujte se iz ljubavi prema meni da mi poklonite duše koje me ljube i koje mogu spasiti!«

6. »SVRŠENOJE!«

— »Kad sam osjećao da sam na kraju svojih sila i kad sam potpuno za vas žrtvovao i predao svoj život za vas onako kako je to Otac želio, tada sam mogao radosna srca uzviknuti: Svršeno je! Nastoj da i ti na koncu svoga života uzmogneš reći radosna i sigurna srca: Svršeno je! Ja sam upotrijebio svoje milosti i ispunio svoju životnu zadaću.«

7. »OČE, U TVOJE RUKE PREDAJEM DUH SVOJ!«

— »Jer je moj život završio, mogao sam predati natrag u ruke Očeve svoju dušu, koju mi je Otac dao. Molite tako i vi svake večeri prije nego što zaspite: Oče, u Tvoje ruke predajem dušu svoju! A ujutro kad se probudite: Oče, daj mi Duha svojega, da uzmognem cijeli dan ispuniti u Tvojoj volji!«
 

NAPUTAK ZA ŠTOVATELJE BOŽANSKOG MILOSRĐA

Štovatelji Božanskog milosrđa neka:

10


1. časte sliku Milosrdnog Isusa u svom stanu i obraćaju se na Njega u svim svojim brigama i poteškoćama;

2. neka se potpuno posvete Milosrdnom Isusu;

3. neka žive pod zrakama milosti Milosrdnog Isusa, neka se osobno brinu za čistoću srca i nastoje oko kršćanske savršenosti;

4. neka razglašuju Božansko milosrđe pomoću djela milosrđa, duhovnih i tjelesnih, napose da obraćaju grešnike, tješe i pomažu siromahe, žalosne i bolesne, i upoznavaju druge s ovom pobožnošću;

5. neka na svagdanje molitve nadovezuju zaziv: »Isuse, uzdam se u Te!« Oni, pak, koji imaju vremena, napose bolesnici, neka svaki dan mole krunicu Božanskoga milosrđa ili druge molitve Božanskome milosrđu upravljene;

6. neka često opetuju strelovitu molitvicu koju je Isus naučio sestru Faustinu:

»O Krvi i Vodo, što potekoste iz Srca Isusova kao izvor milosrđa za nas, u vas se uzdam!«
 

DEVETNICA BOŽJEMU MILOSRĐU

(Može se moliti u svako vrijeme, ali se preporučuje da se moli od Velikog petka do Bijele nedjelje. Gospodin želi da se blagdan Božjega milosrđa slavi na Bijelu nedjelju.)

11


1. dan: Molimo da se Božje Milosrđe udostoji objaviti svemu rodu ljudskome:

Premilosrdni Isuse, čije su najodličnije prednosti milosrđe i praštanje, ne gledaj na naše grijehe, nego na naše povjerenje u Tvoju dobrotu! Uzmi nas sve u sklonište Svoga Premilosrdnog Srca i učini da nitko nikad iz njega ne izađe, za ljubav koja Te veže s Ocem i s Duhom Svetim! Pokaži nam, Gospode, Svoje milosrđe, kao što se pouzdajemo u Tvoje Sveto ime, Ti, koji si svemoguć, tako dobrostiv, strpljiv, vjeran i milosrdan!

A Ti, Vječni Oče, pogledaj očima svog milosrđa sve čovječanstvo, a napose siromašne grešnike čija je jedina nada Premilosrdno Srce Tvoga Sina i Gospodina našega Isusa Krista!

Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu ...

2. dan: Molimo za redovnike i svećenike, po kojima se izlijeva Božje Milosrđe na ljudski rod:

O Premilosrdni Isuse, od koga proizlazi svako dobro, umnoži svoje milosti u dušama svećenika i svih redovnika i redovnica, da vrše dostojno i djelotvorno svoje službe u Tvom vinogradu i da riječju i primjerom potiču sve na dostojno štovanje Tvoga Božanskog milosrđa!

A Ti, Vječni Oče, pogledaj očima Svoga milosrđa poslenike u Svom vinogradu, duše svećenika, redovnika i redovnica, koje Tvoj Sin

12


oceopr-5.jpg

13


i Gospodin naš Isus Krist ljubi posebnom ljubavi! Daj im moć Svoga blagoslova i udijeli im posebno rasvjetljenje da mogu prednjačiti drugima kako treba na putu spasa i voditi ih prema milosti milosrđa!

Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu ...

3. dan: Molimo za sve vjerne kršćane:

O Premilostivi Isuse, koji obilno svima dijeliš milosti iz riznice Svoga milosrđa, primi sve vjerne kršćane u zaklon Svoga Premilosrdnoga Srca i ne ostavi ih nikada! To Te molimo za ljubav koja Te sjedinjuje s Ocem i s Duhom Svetim, čije je milosrđe nedokučivo i ne može ga shvatiti grešnik, a niti čovjek pravednik. Gospodine, gledaj sve nas okom Svoga smilovanja i privlači nas Svojoj ljubavi!

A Ti, Vječni Oče, gledaj okom Svoga milosrđa duše, koje su Ti vjerne, kao izabranu baštinu Tvoga Sina! Po Njegovoj gorkoj Muci udijeli im Svoj blagoslov i budi im stalnom zaštitom, da nikad ne izgube ljubavi i blaga svete vjere, nego da u vječnosti uzvisuju Tvoje neizmjerno milosrđe sa svim četama anđela i svetih. Tako budi!

Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu ...

4. dan: Molimo za pogane i nevjernike, koji još nisu upoznali Božansko milosrđe:

14


O Premilosrdni Isuse, koji si svjetlost svega svijeta, primi u zaklon Svoga Premilosrdnoga Srca duše pogana i nevjernika, koji Tebe još nisu upoznali, neka ih rasvijetle zrake Tvoje milosti, da i oni s nama veličaju u vječnosti čudesa Tvoga milosrđa! Svjetlost neizmjerne ljubavi neka rasvijetli duše nevjernika, koji su u tami! Učini, Gospodine, da Tebe upoznaju i pogani i da uvijek slave Tvoju dobrotu!

A Ti, Vječni Oče, gledaj okom Svoga milosrđa duše pogana i nevjernika, koji još ne poznaju Premilosrdno Srce Tvoga Sina i Gospodina našega Isusa Krista i privuci ih k svjetlu Evanđelja, da razumiju kolika je sreća ljubiti i veličati zauvijek Tvoje milosrđe! Tako budi!

Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu ...

5. dan: Molimo za krivovjerce i raskolnike, koji razdiru Otajstveno Tijelo Kristovo, da se vrate jedinstvu Crkve:

O Premilosrdni Isuse, koji si beskonačna dobrota i koji ne uskraćuješ svoje svjetlo onima koji ga ponizno prose, primi u stan Svetoga i Premilostivoga Srca duše krivovjeraca i raskolnika i svojim ih svjetlom privuci jedinstvu Crkve, da zajedno s nama slave vječnu širokogrudnost Tvoga milosrđa! Učini, o predobrostivi Gospodine, da oni koji su razderali haljinu ' Tvoga jedinstva sišu iz Tvoga Srca bujice smi-

15


lovanja, jer samo Tvoje milosrđe može te duše osloboditi od zabluda!

A Ti, Vječni Oče, zaklinjemo Te, pogledaj očima Svoga milosrđa duše krivovjeraca i raskolnika, koje zloupotrebljavajući Tvoje milosti, rasule su ih i ostaju tvrdokorne u svojim zabludama! Ne gledaj njihovu zloću, nego na ljubav i gorku Muku Svoga Sina, koji Te je usrdno molio da svi budu jedno! Učini da se što prije vrate u ovo jedinstvo i zajedno s nama vječno slave Tvoje milosrđe! Tako budi!

Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu...

6. dan: Molimo za djecu i za one koji su postali slični njima u čistoći i jednostavnosti:

O Premilosrdni Isuse, koji si rekao: »Učite od mene, koji sam blaga i ponizna srca!«, primi u sklonište svoga Premilosrdnoga Srca duše djece i onih koji su, slični djeci, postali blagi i ponizni, zbog kojih se raduje Nebo najslađom radosti i koji kao mirisna kitica stoje pred prijestoljem Nebeskog Oca. Učini da uvijek ostanu u Tvom Srcu i da neprestano slave Božje milosrđe! Duša uistinu ponizna i blaga već na ovoj zemlji živi u nebu; ugodnim mirisom čistoga i poniznog srca raduje nebeske duhove i Stvoritelja.

A Ti, Vječni Oče, svrni pogled Svoga milosrđa na srca djece i svih blagih i poniznih, koji se kao najsličniji Tvome Sinu, o Oče milosrđa,

16


mirisom svojih kreposti uzdižu do Tvoga prijestolja! Ah, zaklinjemo Te ljubavlju i radošću, što ih nalaziš u tim srcima, blagoslovi čitav svijet, da se svi klanjaju Tvome milosrđu! Tako budi!

Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu ...

7. dan: Molimo za pobožne štovatelje Božjeg milosrđa, da postanu živi odraz Premilostivoga Srca Isusa Gospodina našega:

O Premilosrdni Isuse, čije je srce sama ljubav, primi u sklonište svoga Srca duše, koje naročito revnuju za veličanje Božanskoga milosrđa, koje se, duboko ožalošćene ljudskim grijesima, trude da učine razumljivim svijetu Tvoju neizmjernu dobrotu i neograničeno smilovanje! Prožmi ih najviše Svojim milosrđem i podupri ih milošću ustrajnosti, jakosti i strpljivosti! Duše, koje štuju dobrotu svoga Gospodina, vrlo su omiljele Njemu i ostaju uvijek na živom vrelu, crpeći milosti od Božjeg milosrđa.

A Ti, Vječni Oče, pogledaj okom Svoga milosrđa duše koje rade na proširenju i štovanju klanjanja neizmjernom Tvom milosrđu, koje Te slave riječima i djelima i po Tvom primjeru čine djela milosrđa! Podaj im, ponizno Te molimo, Svoje najveće milosrđe prema njihovu pouzdanju u Tvoja obećanja i budi im uvijek obrana, posebno na času smrti! Tako budi!

Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu ...

17


8 dan: Molimo za duše u čistilištu, da bujica Kristove Krvi ublaži i skrati njihove muke:

O Premilosrdni Isuse, koji si rekao: »Budite milosrdni, kao što je milosrdan vaš Otac, koji je na nebesima!«, primi u zaštitu svoga Srca duše koje su u čistilištu, da ondje zadovolje za dug Božanskoj Pravdi! Bujice Krvi i Vode, koje su potekle iz Tvoga Srca neka utrnu plamen čistilišne vatre, da se ondje slavi moć Tvoga milosrđa! Iz strašne vrućine vatre čistilišta diže se uzdisaj Tvome milosrđu: Neka bujica Krvi i Vode iz Tvog svetoga Rebra donese veselje, olakšanje i osvježenje dušama u čistilištu!

A Ti, Vječni Oče, spusti pogled Svoga milosrđa na duše koje trpe u čistilištu i zbog bolne Muke i gorčine Isusove, kojima je bilo preplavljeno Njegovo Srce, iskaži Svoje milosrđe onima koji sada plaćaju dugove Tvojoj pravdi! Molimo Te da gledaš te duše kroz rane Svoga preljubljenoga Sina Gospodina našega Isusa Krista, čije milosrđe nadvisuje pravdu! Tako budi!

Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu...

9. dan: Molimo za mlake duše:

O Premilosrdni Isuse, uvedi u sklonište svoga Srca sve mlake duše, koje su Te kao smradne lešine napunile tegobom i ogavnošću u Maslinskom vrtu! Uroni ih u vatru Svoje ljubavi, da sve više gore na žaru Tvoje prečiste ljubavi i da

18


neprestano slave Tvoje milosrđe! Vatra ne može ostati s hladnoćom; ili prestane studen ili se vatra gasi, ali milosrđe Božje može pretvoriti u plamen mraz mlakih srdaca.

A Ti, Vječni Oče, pogledaj mlake duše pogledom Svoga milosrđa! Zaklinjem Te gorkom Mukom ljubljenoga Sina Tvoga, Gospodina našega Isusa Krista i Njegovom agonijom na Križu, upali ih novim žarom na Tvoju slavu! Ulij u njihova srca pravu ljubav da, oživljeni njome, mogu vršiti djela milosrđa i vječno hvaliti Tvoje milosrđe!

Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu...

Dobro je svaki dan devetnice dodati Zazive Božjemu milosrđu ili Krunicu Božjemu milosrđu.
 

ZAZIVANJE BOŽJEGA MILOSRĐA

Ovo nisu litanije, nego zazivi ili prizivi na Božje milosrđe. Zato se ta lijepa pohvalna molitva može nazvati TE DEUM na čast Božjega Milosrđa.

»Božja ljubav je cvijet, a Milosrđe je plod toga cvijeta. Ako neka duša sumnja, neka čita zazive Božjemu milosrđu i naći će pouzdanje!«

(Sestra Faustina)

19


Božje Milosrđe, ti neshvatljiva tajno Presvetoga Trojstva,

Božje Milosrđe, ti izrazu Njegove najveće moći,

Božje Milosrđe, koje si se objavilo u stvaranju nebeskih duhova,

Božje Milosrđe, koje si nas iz ništavila pozvalo u bivstvovanje,

Božje Milosrđe, koje obuhvaćaš čitav svijet,

Božje Milosrđe, koje nam daruješ besmrtni život,

Božje Milosrđe, koje nas zaštićuješ od zasluženih kazni,

Božje Milosrđe, koje nas oslobađaš od bijede grijeha,

Božje Milosrđe, koje nam u Biječi što je Tijelo postala daruješ opravdanje,

Božje Milosrđe, koje se izlijevaš na nas iz Rana Kristovih,

Božje Milosrđe, koje nam izvireš iz Presvetoga Srca,

Božje Milosrđe, koje si nam dalo Presvetu Djevicu za Majku milosrđa,

Božje Milosrđe, vidljivo u ustanovljenju Crkve koja obuhvaća cijeli svijet,

Božje Milosrđe, očevidno u ustanovljenju i dijeljenju svetih sakramenata,

Božje Milosrđe, neograničeno u skramentu Krštenja i Pokore,

oceopr-6.jpg

20


Božje Milosrđe, neizmjerno u sakramentu Oltara i Svećeništva,

Božje Milosrđe, koje si nas pozvalo k svetoj vjeri,

Božje Milosrđe, u obraćenju grešnika,

Božje Milosrđe, koje posvećuješ pravednike,

Božje Milosrđe, koje usavršuješ svete,

Božje Milosrđe, vrelo za bolesnike i patnike,

Božje Milosrđe, utjeho i blago svih onih koji su skršena srca,

Božje Milosrđe, ufanje onih koji očajavaju,

Božje Milosrđe, što uvijek i svagdje pratiš sve ljude,

Božje Milosrđe, što nas ispunjaš milostima,

Božje Milosrđe, mire umirućih,

Božje Milosrđe, koje nas čuvaš od paklenoga ognja,

Božje Milosrđe, osvježenje duša u čistilištu,

Božje Milosrđe, ti slasti i neizmjerna radosti sviju svetih,

Božje Milosrđe, beskrajno u svim tajnama vjere,

Božje Milosrđe, neiscrpljivi izvore čudesa,

oceopr-7.jpg

V. — Bog je milosrdan i pun samilosti, spor u srdžbi i pun dobrote.

21


R. — Zato ću dovijeka klicati milosrđu Božjemu.

Pomolimo se: O Bože, čijemu milosrđu nema kraja, čija je samilost neiscrpiva, pogledaj milostivo na nas, umnoži u nama djelo Svoga milosrđa, da ne očajavamo ni u najvećim iskušenjima, nego da se predamo uvijek u sve većem pouzdanju Tvojoj svetoj volji, ljubavi i milosrđu! Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Kralju milosrđa, koji nam s Tobom i s Duhom Svetim iskazuje milosrđe u sve vijeke vjekova! Amen!
 

MILOSNA KRUNICA RANAMA ISUSOVIM

Tu je krunicu objavio sam Gospodin Isus za spasenje čovječanstva. Osobito je dobro da se ta krunica moli u 3 sata poslije podne, jer je to čas milosti.

Kod svake se rane moli jedanput:

Po Srcu Marijinu, probodenom sedmerostrukim mačem, promatrajmo svete Rane Isusove.

Sveta Rana desne ruke

Krvnici su pribili najprije desnu ruku. Time je povezana jedna tajna. Iz desnice Očeve u nebu primio sam JA Isus tu muku, da dadem zadovoljštinu božanskoj pravdi i da spasim ljudski rod. Radi toga sam i htio najprije podnijeti bol na desnoj ruci, da spasim izgubljene duše i da im otvorim pravu stazu i ulaz u

22


nebo. Ljudi treba da prinose tu Ranu Ocu, da im njezinom zaslugom bude poklonjeno nebo.

Na velika zrna 1 puta:

Vječni Oče, prikazujem Ti Rane Gospodina našega Isusa Krista, da se izliječe rane naših duša!

Na mala zrna:

Moj Isuse, oprosti i smiluj se, po zaslugama svojih svetih Rana!
 

Sveta rana lijeve ruke

Vidjeh veliko mnoštvo neopreznih, koji su se dali zavarati opsjenama svojih neprijatelja i tako su odbili ulaz milosti. Slijedili su zavoditelje. Vidjeh da će tako mnogi na konačnom sudu stajati na lijevoj strani. Dođite, dakle, ovoj Rani lijeve ruke, da sebi izmolite spasenje od vječnih muka. Sakrijte se u toj Rani. Ona neće nikada prestati da vas zove i da vas poziva da kod nje nađete svoje utočište, da upoznate svoje zablude i da činite pokoru, da nađete spasenje od svojih okrutnih neprijatelja.
 

Sveta Rana desne noge

Oni su pribili moju desnu nogu preko lijeve. U tom je bila tajna Božjega milosrđa, koje je postiglo prvenstvo pred Božjom pravednošću.

23


Osjetio sam veliku bol kad sam gledao sve nevolje, koje će morati podnijeti oni koji idu pravim putem. Radi toga sam ih pozvao da se uteku toj Rani desne noge, kad budu napadani od svojih neprijatelja. Ovdje će oni naći sigurno spasenje. Vidio sam također i sve grijehe koje su oni učinili. Premda to nisu bili nikakvi teški grijesi, ipak sam osjećao zbog toga bol; jer oni su mi prouzročili veliku bol zbog beskrajne ljubavi prema Ocu i moje spoznaje što je imam o Njegovu beskrajnom dostojanstvu.
 

Sveta Rana lijeve noge

Osjećao sam užasnu bol kad sam gledao sve one koji idu u propast. Gledao sam težinu njihovih grijeha. Gledao sam kako će pravda zadržavati kaznu, a milosrđe će dobrostivo čekati na pokoru grešnika. Znao sam da će mnogi biti privedeni pokajanju. Ali sam vidio kako Božju strpljivost i milosrđe tako opako zloupotrebljavaju i uvijek ponovo preziru. Tako oni dolaze do toga da moraju strogost Božje pravde iskusiti i tako će zauvijek propasti. Time će oni proslaviti Božju pravednost.
 

Sveta rana na boku

Vojnik mi otvori kopljem bok i probode moje Srce; i doista potekla je Krv i Voda iz njega. U toj Krvi i Vodi bila je sakrivena tajna nastanka Crkve. Kad je vojnik ugledao moj

24


otvoreni bok, bio je rasvijetljen; i kad je ugledao kako istječe ona Krv i ona otajstvena Voda, on se obrati. Dođite svi mojim svetim ranama! Ovdje je spasenje, utjeha i jakost! Žrtvujte ih neprestano nebeskom Ocu!
 

Glava Kristova

To je glava, koja se iz ljubavi prema tebi dala izbosti; treba da jednom budeš okrunjen njezinim zaslugama. Blažena duša koja pažljivo promatra tu Glavu, a još blaženija ona duša koja to uvježbava što i promatra. Gledaj onoga koga tražiš; gledaj u kakvu se stanju On nalazi! Gledaj ovamo i vadi trnje iz moje Glave time da prinosiš mome Ocu zasluge mojih Rana!
 

Ranama pokriveno Sveto Tijelo i Sveta Krv Isusova

Promatramo Sveto Tijelo izbičevano, iscrpljeno, ranama pokriveno, izmučeno bolima rane na ramenu i obliveno krvlju. Samo svojom Krvlju On je sebi svoju Crkvu krvavo stekao. Crkva je otajstveno tijelo Kristovo. Tomi je rekao: »Stavi svoje ruke u moje rane i ne budi nevjeran, nego vjeran!« Nosimo i mi Rane Gospodinove na sebi! Sestri Mariji Chambon govori Krist: «Jedan od mojih učenika izdao me i prodao moju Krv. Vi možete tako lako svaku kapljicu natrag otkupiti. Jedna jedina kapljica je dosta da čisto opere cijeli svijet, a vi na to ne mislite, ne poznajete vrijednost te otkupnine!«

25


Vječni Oče, pokaži nam svoje milosrđe, zaklinjemo Te za to! Amen!

Milost i milosrđe, moj Isuse, u sadašnjoj pogibelji! Pokrij nas svojom dragocjenom Krvlju!
 

PRIKAZANJE SVETIH RANA GOSPODINA ISUSA KRISTA

Vječni Oče, prikazujemo Ti Rane krvave i proslavljene našega Gospodina Isusa Krista, Raspetoga i Uskrsnuloga, i u njima naše živote na Tvoju slavu i za svaku pojedinu dušu.

Vječni Bože, Presveto Trojstvo, pokaži nam milosrđe!

Po svagdanjem prikazivanju naših života vođenih po Tvojem Duhu, prisutnom u Svetoj Crkvi;

— sjedinjenih s Prežalosnim i Bezgrešnim Srcem Marije, naše Majke, prisutne u našim srcima;

— posvećenih po zaslugama krvavih i proslavljenih Rana Isusa, Tvojega Poslanika, prisutnoga u presvetoj Euharistiji (svih Rana: Njegovih vlastitih i svih živih udova Njegova mističnog Tijela);

— otvori nam vječno Kraljevstvo Očevo, Kraljevstvo ljubavi u kojem će sve stvari biti obnovljene!

26


KRUNICA SVETIM RANAMA ISUSOVIM

Moli se na Gospinu krunicu

Uvodna molitva:

O Isuse, Božanski Spasitelju, budi nam milostiv, nama i svemu svijetu! Amen!

Jaki Bože, sveti Bože, neumrli Bože, smiluj se nama i svemu svijetu! Amen!

Milost, milosrđe, moj Isuse, u sadašnjim pogibeljima; pokrij nas svojom dragocjenom Krvlju!

Amen!

Vječni Oče! Udijeli nam milosrđe po Krvi Isusa Krista, Svoga preljubljenog Sina; udijeli nam milosrđe, mi Te zaklinjemo! Amen! Amen! Amen!

Na mala zrna:

Moj Isuse, oprosti i smiluj se! Po zaslugama Svojih svetih Rana!

Na velika zrna:

Vječni Oče! Prikazujem Ti Rane našega Gospodina Isusa Krista, da se izliječe rane naših duša!

Na kraju krunice ta se posljednja molitvica ponavlja tri puta.

27


MOLITVA ZA MILOST PO MUCI ISUSOVOJ

Zaklinjem Te, mili Gospodine Isuse Kriste, da mi Tvoja muka bude mojom jakošću da me utvrđuje, zaštićuje i brani; Rane Tvoje neka mi budu hranom i pićem, da se njima hranim, pojim i naslađujem; Krv Tvoja neka me opere od svih grijeha mojih; Tvoja smrt bila mi neprolaznim životom; Tvoj Križ neka mi bude vječnom slavom! U tom neka mi bude okrepa, radost i zdravlje duše i naslada moga srca! Koji živiš i kraljuješ u vijeke vijekova! Amen!

(Sv. Pijo X., 29. VIII. 1912.)
 

KRUNICA PRESVETOM SRCU ISUSOVU

Moli se na običnu krunicu — Oče naš i Zdravo Marijo kao obično — poslije riječi ISUS doda se:

1. iz čijeg presvetog Srca istječu sve milosti, smiluj se nama i spasi nas!

2. u čije predobro Srce polažemo svu svoju nadu, smiluj se nama i spasi nas!

3. čije svemožno Srce lomi moć i lukavstvo neprijatelja, smiluj se nama i spasi nas!

4. čije božansko Srce zaslužuje da bude beskrajno ljubljeno, smiluj se nama i spasi nas!

5. čije je vjerno Srce iz ljubavi prema nama kopljem probodeno, smiluj se nama i spasi nas!

Poslije svakog »Slava Ocu« dodaje se:

28


Neka bude priznato, ljubljeno, hvaljeno, slavljeno, čašćeno i veličano Božansko Srce Isusovo i Bezgrešno Srce Marijino!

Srce Marijino od boli sasvim probodeno, zapali žar ljubavi u našim srcima!
 

 

THE FIFTEEN SECRET TORTURES

English hrvatski italiano

inflicted to our Lord

in the night between the Maundy Thursday and Good Friday

The Blessed Mary Magdalene, a nun of the Franciscan order of St. Claire of Assisi, lived in Rome in the XVIII c. She ardently wished to learn about the secret tortures inflicted upon our Lord in the night that preceded to His death.

The Lord appeared to her and revealed to her the fifteen secret tortures that were inflicted upon him between midnight and dawn in the prison that was situated beneath Caiphas' tribunal.

Jesus speaks:

The Jews regarded me the greatest criminal of that time and this is how thay treated me:

1. They bound my feet with a cord and dragged me down over stairs of stone into a stinking basement full of filth.

2. They took off my clothes and pricked me with iron points.

29


3. They bound my body fast with a rope, dragged me across the floor and threw me from one wall to the other.

4. They hanged me onto a wooden beam with a knot that kept releasing until I slipped and fell to the ground. Stricken with this torture I cried bloody tears.

5. They fastened me to a pole and stabbed my body with various weapons. They threw stones at me and burned me with blazing embers and torches.

6. They pierced me with metal punches and pick-axes, sharp lances, they rent me and tore from my body skin, flesh and tendons.

7. They tied me to a column and made me stand barefoot on a red-hot piece of metal.

8. They crowned me with iron crown and blindfolded my eyes with repugnantly unclean rags.

9. They sat me on a chair covered with sharp nails, which dug deep holes in my body.

10. They poured liquid lead and resin onto my wounds, and after that torture they squeezed me onto the chair full of nails, so that the nails penetrated ever deeper into my flesh.

11. To cause me shame and to torture me, they stuck needles into the holes of my torn beard.

30


12. They flung me onto a cross and bound me so fast that I couldn't breathe anymore.

13. As I lay on the ground, they stamped on my head and one of them, putting his foot onto my chest, drove a point of my iron crown through my tongue.

14. They poured into my mouth most repugnant excrements, abusing me with most obscene offences.

15. They bound my hands behind my back and chased me out of the prison to walk, hitting me with lashes.

When Jesus revealed to sister Mary Magdalene these tortures previously unknown, He added the words:

My daughter, I want you to let all men know about these secret tortures, and that each one of these tortures be honored.

To each one of those who will offer me with love one of these tortures every day and will pray ardently the following prayer, on the Judgement day eternal glory will be given as reward.

THE PRAYER

My Lord and my God, I have firm will to honor You with your fifteen secret tortures and with your most precious Blood spilled. As many grains of sand there are in the sea, as many grains of wheat in the fields, as many stalks of grass in the meadows, as many fruits in the orchards, as many leaves in the trees, as many flowers there are in the gardens, as many stars on the vault of the sky, as many Angels in Heaven, as many

31


creatures on Earth, one thousand times that many, O Lord Jesus who are most deign of love, one thousand that many times may You be glorified, praised and honored, You in person, your Most Sacred Heart, your most precious Blood, your divine Sacrifice for the human kind, the most sacred Sacrament of Altar, the most Holy Virgin Mary, the nine glorious Angelical Choirs and the blessed Host of Saints! May glory, praise and honor be given to You from myself, from all men, now and ever, in centuries eternal!

I wish as many times, dearest Jesus, to thank You, to serve You and to please You, to repair to You for all the offences that have been made to You, and to be yours, body and soul. I want as many times to repent for my sins and pray for forgiveness You, my God, that You may forgive and show mercy. I wish as many times to offer your infinite merits to Eternal Father in reparation for my guilts and sins and for my deserved punishments. I have firmly decided to change my life and I beg You that the last hour of my life be happy and in peace.

I want to, as well, pray for the liberation of the poor souls in Purgatory. I wish to renew this praise of love and reparation at each hour of day and night, till the final moment of my life. I beg You, most kind and most gentle Jesus, to confirm in Heaven this most sincere desire of mine. Do not allow that it be destroyed neither by men nor by Satan!

(Imprimatur — This devotion was approved and recommended by the Pope Clement II, 1730-1780.)

32


PLAMEN LJUBAVI NEOKALJANOG SRCA MARIJINA

Nihil obstat — buskupski ordinarijat Stuhlweisenburg Mađžarska br. /1404/26. 9. 1978.

Tjeskoba, nesigurnost i bespomoćnost rastu iz dana u dan. Iz te užasne bijede i nevolje želi nas   s p a s i t i   MAJKA BOŽJA. Ona nam pruža jedan novi, jedinstveni i dragocjeni dar milosti:

PLAMEN LJUBAVI SVOGA NEOKALJANOG SRCA

Presveta Djevica objavila je želju svoga materinjskog srca jednoj majci od šestoro djece u Madžarskoj, ali to ne vrijedi samo za Madžarsku, nego Ona želi da se ta njena želja, posredstvom Sv. Oca Pape, izvrši na cijelom svijetu.

Nadležni je biskup poslao molbu Majke Božje u Vatikan, odnosno Sv. Kongregaciji na ispitivanje. Međutim mi ćemo se moliti i žrtvovati i molbu Majke Božje riječju i tiskom koliko najviše bude moguće posvuda širiti.

»Taj Plamen pun milosti, što ga dajem iz svoga Neokaljanog Srca, mora ići od srca k srcu. To će biti veliko čudo i po njegovu će svijetlu Sotona biti oslijepljen. To je plamen Ljubavi, koja sjedinjuje i vatru ćemo vatrom gasiti: Vatru mržnje vatrom ljubavi. Ovu sam milost

33


isprosila po Ranama svoga svetoga Sina od Nebeskog Oca.

... ako se Plamen Ljubavi moga Srca zapali na zetnlji, njegovo će milosno djelovanje osjećati umirući. Sotona će biti pobijeđen i pomoću vaše molitve i bdijenja prestat će užasna borba umirućih sa Sotonom. I najtvrdokorniji će se grešnici obratiti uz blago svijetlo Plamena moje Ljubavi, jer neću da i jedna duša zauvijek propadne.«

Molbe i obećanja Isusa i Marije

1. Prva moja molba: Častite javno pet svetih Rana moga božanskog Sina! Neka to ne bude nikakva privatna pobožnost, nego javno čašćenje.

2. Što se tiče čašćenja svetih pet Rana riječi Isusa i Marije potpuno se slažu na slijedeći način:

»Na čast mojih pet Rana prekrižite se pet puta uzastopce. Kod toga prinosite sami sebe, sjedinjeni u mojim Ranama, milosrđu nebeskog Oca.

Dok se križaš, gledaj u moje okrvavljene oči, uroni u njih, i misli na udarce što sam ih također i od tebe primio.

3. Obdržavajte sveti sat u obitelji! Četvrtak i petak smatrajte kao posebne dane milosti. U ta dva dana dajte, na sasvim poseban način, zadovoljštinu mojem božanskom Sinu!

34


Ispunite taj sveti sat svetim pjesmama, razmatranjima, različitim molitvama, kao na pr. krunicom. Započnite sveti sat na čast svetim pet Ranama s križanjem pet puta uzastopce. Isto tako valja da ga i završite. Upalite jedno svijetlo, na pr. svijeću za sjećanje na moje obećanje. Pohađajte često Presveti Sakramenat!

4. Ja molim Svetog Oca da se blagdan Plamena Ljubavi moga Neokaljanog Srca obdržava 2. veljače, na Svijećnicu.

5. Svoj posebni blagoslov dajem po Svetom Ocu onim roditeljima, koji, primajući moju božansku volju, sudjeluju u mojem stvarateljskom djelu.

6. Kad sudjelujete u jednoj svetoj Misi, koja nije za vas obvezatna, tada moj Plamen Ljubavi ovija onu osobu za koju je vi prinosite. Za vrijeme sudjelovanja u toj svetoj Misi povećat će se zaslijepljenje Sotone prema mjeri vaše revnosti.

7. Milosno djelovanje moga Plamena Ljubavi proširuje se i na umiruće i na duše u čistilištu! Moja molba: Porazdijelite se među sobom tako, da ni jedna minuta noći ne ostane bez noćne straže! Doklegod netko — pozivajući se na moj Plamen Ljubavi — obdržava noćno klanjanje, tako dugo ne će ni jedan jedini umirući u njegovoj okolini

35


biti osuđen. (Ako vas ima mnogo duša žrtve, tada prihvaćam pet minuta po osobi.) Što je usrdnija molitva, to će više Sotona biti zaslijepljen, a siromašni umirući crpst će novu snagu, da mogne pravilno odlučivati o svojoj budućoj sudbini.

8. Tko jednog ponedjeljka strogo posti o kruhu i vodi, oslobađa jednu svećeničku dušu iz mjesta očišćenja. Ne mora se gladovati, mora se uzeti kruh i voda.

Pokojnog člana obitelji, koja obdržava sveti sat u četvrtak ili petak i ako jedan samo član te obitelji strogo posti jedan dan o kruhu i vodi, ja ću unutar osam dana osloboditi iz čistilišta.

9. Tko, pozivajući se na moj Plamen Ljubavi, moli 3 Zdravo Marije, oslobađa jednu dušu iz čistilišta. Tko u mjesecu studenom, pozivaiući se na moj Plamen Ljubavi, moli samo 1 Zdravo Mariju, oslobađa 10 duša iz čistilišta.

»Djeco moja, ruka moga božanskog Sina upravo se sprema da udari; jedva ga mogu više zadržati. Pomozite mi! Ako zazivate moj Plamen Ljubavi, mi ćemo spasiti svijet!

ISUS: »I od smiješka moje Majke zemlja će zasjati blistavim sjajem!«

Molite se Svetom Josipu:

»Sveti Josipe, Ti si tražio sklonište Majci

36


Božjoj u Betlehemu. Pomozi i nama, da tražimo sklonište Plamenu njezine Ljubavi u ljudskim srcima. Amen.«

KRUNICA SRCU BEZGRJEŠNE DJEVICE MARIJE

Na početku:

Na čast svetih pet Rana božanskog Otkupitelja pet puta se prekrižimo.

Na velika zrnca:

Žalosno i bezgrješno Srce Djevice Marije, moli za nas koji se k Tebi utječemo!

Na mala zrnca:

MAJKO, spasi nas Plamenom Ljubavi svoga neokaljanog Srca!

Na koncu triput:

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu, kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.

MAJKO BOŽJA, PREPLAVI CIJELO ČOVJEČANSTVO MILOSNIM DJELOVANJEM SVOGA PLAMENA LJUBAVI, SADA I NA ČAS SMRTI NAŠE. AMEN.

37


KRUNICA OCA PIJA — POKORNlCKA KRUNICA

Kao uvod moli se:

Prikazanje molitve

S cijelim Nebom, u ime svih ljudi i za sve ljude, u ime duša u čistilištu i za sve duše u čistilištu, prikazujetn ovu molitvu neizmjernom milosrđu Presvetoga Trojstva, pa i onda kad ne mislim na to.

2. Sveti Mihaele, arkanđele, brani nas u boju; proti pakosti i zasjedama đavolskim budi nam zaklon! Neka mu zapovijedi Bog, ponizno molimo, i ti, vojvodo vojske nebeske, Sotonu i druge duhove zlobne, koji svijetom obilaze na propast duša, božanskom krepošću u pakao protjeraj!

3. Pošalji Duha svojega i postat će! I obnovit ćeš lice zemlje.

Pomolimo se! — Bože, koji si svjetlošću Duha Svetoga poučio srca vjernika, daj da u tom istom Duhu što je pravo mislimo i Njegovoj se utjehi vazda radujemo! Po Kristu Gospodinu našem! Amen!

Početak kao kod obične krunice:

Vjerujem — Slava Ocu — Oče naš — tri Zdravo Marijo — Slava Ocu ...

Kod riječi »utrobe tvoje Isus« doda se:

38


— koji neka nam umnoži vjeru!

— koji neka nam učvrsti ufanje!

— koji neka nam usavrši ljubav!

Svaka desetica moli se ovako! Kod svakog zrnca:

1. Oče naš...

2. Zdravo Marijo — s dodatkom: Sveta Marijo, Majko Božja i MAJKO NAŠA, moli za nas!

3. Slava ocu...

4. O Marijo bez grijeha začeta, moli za nas koji se k Tebi utječemo!

Na svršetku se desetice moli:

Ljubljeno, hvaljeno, blagoslivljano, čašćeno i veličano neka bude sada i vazda i kroz svu vječnost Presveto Trojstvo i Euharistijsko Srce Isusovo po Bezgrešnom Srcu Marijinu!

___

Dobri i dragi oče Pijo, moli za nas i moli s nama, blagoslovi nas i cijeli svijet!

___

Moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe!

Krunica patra Pija bogatija je milostima nego što je obični psaltir. Žalosna krunica je najzaslužnija. Treba da je prinosimo za cijeli svijet.

39


MOLITVA MARIJI, VOJSKOVOĐI NEBESKIH ČETA

Preuzvišena Kraljice nebesa i Gospodarice anđela, Ti, koja si od Boga primila moć i misiju da smrviš glavu Sotoni, molimo Te smjerno pošalji nebeske čete, da bi one pod Tvojim zapovjedništvom prognale vraga, svugdje mu se suprotstavile, obuzdale njegovu drskost i bacile ga u vječni ponor! Tko je kao BOG!

O dobra i nježna Majko, Ti ćeš uvijek biti naša ljubav i naša nada.

O Božanska Majko, pošalji svece da nas brane i da daleko otjeraju vraga, okrutnoga neprijatelja!

Svi anđeli i arkanđeli, branite nas i čuvajte nas!

(Molitva za oprost po Piju X., 8. VI. 1908.)
 

MOLITVA SVETOM MIHAELU, ARKANĐELU

Sveti Mihaele, arkanđele, brani nas u boju; proti pakosti i zasjedama đavolskim budi nam zaklon! Neka mu zapovjedi Bog, ponizno molimo, i ti, vojvodo vojske nebeske, Sotonu i druge duhove zlobne koji svijetom obilaze na propast duša božanskom jakošću u pakao protjeraj!

Papa Leon XIII, jednog je dana, kad je po završetku svete Mise stao na zadnju stepenicu oltara i htio otići, doživeo ovo: Jasno je čuo dva glasa, od kojih je jedan bio odvratan, a

40


drugi mio. Odvratni je glas govorio: »Ja mogu uništiti Tvoju Crkvu.« Drugi, mio glas (Isusov) odgovorio je: »Možeš, idi i učini!« — Sotona: »Da, mogu to učiniti, ali potrebno mi je dulje vremena i više moći.« Isus: »Koliko vremena i koliko moći?« Sotona: »75 godina i veću moć nad onima koji mi služe.« Isus: »Dajem ti vrijeme i moć; učini kako hoćeš!« Zatim je bilo Sv. Ocu pokazano da će Sotona pretrpjeti veliki poraz, kad mu bude oduzeto vrijeme i moć. Nadalje objavljeno je Svetom Ocu da će dobri i pravedni imati pomoć u tom boju, i da će im biti udijeljena posebna moć da se uzmognu suprotstaviti Sotoni i njegovim agentima. Zbog molitava, dobrih djela i žrtava dobrih, Sotona i svi koji mu služe, neće postići svoj željeni cilj. Konačno je Sv. Ocu pokazano da će u tom boju na život i smrt iznad svega odlučnu ulogu odigrati sveti Mihael, arkanđeo.

Taj doživljaj ponukao je Sv. Oca da sastavi gornju molitvu i odredio je da se moli poslije svake tihe svete Mise. Mnogi su je upotrebljavali kao egzorcističku molitvu protiv Sotone, jer svaki kršćanin ima moć i milost činiti takav egzorcizam.

Nakon liturgijske reforme ta se molitva više ne moli. Naravno, nije time rečeno da ta dragocjena i čudesna molitva nije više potrebna. Naprotiv, potrebnija je više nego ikada. Molimo je stoga dnevno, iako nije više propisana. Bog će nam udijeliti milost po vjeri i pouzdanju u

41


molitvu i pomagati nas do konačne pobjede nad svim demonima našega vremena.
 

LITANIJE SVETOG MIHAELA, ARKANĐELA

(za privatnu upotrebu)

Gospodine, smiluj se!

Kriste, smiluj se!

Gospodine, smiluj se!

Kriste, čuj nas!

Kriste, usliši nas!

Oče nebeski Bože, smiluj se nama!

Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj se nama!

Duše Sveti Bože, smiluj se nama,

Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj se nama!

Sveta Marijo, Kraljice anđela,

Sveti Mihaele, arkanđele,

Sveti Mihaele, kneže preslavni,

Sveti Mihaele, jaki u borbi,

Sveti Mihaele, pobjedniče Sotone,

Sveti Mihaele, strahu zlih duhova,

Sveti Mihaele, vojvodo nebeske vojske,

Sveti Mihaele, glasniče Božje slave,

Sveti Mihaele, radosti anđela,

Sveti Mihaele, čašćen od izabranika,

Sveti Mihaele, koji prinosiš Sveviinjemu naše molitve,

Sveti Mihaele, branitelju pravednih,

Sveti Mihaele, vjesniče Božji,

oceopr-8.jpg

42


Sveti Mihaele, čije molitve vode u Nebo,

Sveti Mihaele, pomoćniče Božjega naroda,

Sveti Mihaele, čuvaru i zaštitniče Svete Crkve,

Sveti Mihaele, dobročinitelju naroda koji tebe časte,

Sveti Mihaele, stjegonošo spasenja,

Sveti Mihaele, naš branitelju u borbi,

Sveti Mihaele, anđele mira,

Sveti Mihaele, predvodniče duša u vječnu svjetlost,

Sveti Mihaele, poglavico Raja,

oceopr-9.jpg

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj se nama!

Moli za nas, sveti Mihaele, arkanđele!

Da dostojni postanemo obećanja Kristovih!

Pomolimo se! Svemogući vječni Bože, koji si postavio svetoga Mihaela, arkanđela, čuvarom Crkve i poglavicom Raja, udijeli po njegovu zagovoru Crkvi napredak i mir, a nama milost u ovom životu i slavu u vječnosti! Po Isusu Kristu Gospodinu našemu! Amen!

(Imprimatur: Mantepessulano, die 9 ianuarii 1944. Jean Rouquette, vic. gen.)

43


Sveti Mihaele, arkanđele, brani nas u boju, da ne propadnemo na strašnome sudu!

(E. I. n. 442)

Sveti Mihaele, prvi braniču Kristova Kraljevstva, moli za nas!

(E. I. n. 443)
 

MOLITVE SVETIM ARKANĐELIMA

SVETI MIHAELE, ARKANĐELE,

svojim nas svjetlom prosvijetli!

Sveti Mihaele, arkanđele, svojim nas krilima štiti!

Sveti Mihaele, arkanđele, svojim nas mačem brani!
 

SVETI RAFAELE, ARKANĐELE,

čuvaj nas na našim putovima,

liječi nas u našim bolestima,

prinesi naše molitve pred Lice Svevišnjega;

izmoli nam od Gospodina anđeosku čistoću duše i tijela!
 

SVETI GABRIELE, ARKANĐELE

pomozi nam

da istinski upoznamo

i žarko uzljubimo

Božansko Srce Spasitelja našega

Gospodina Isusa Krista

44


i Bezgrešno Srce

Njegove i naše,

presvete i predrage Majke Marije.

Kraljice Neba i zemlje!
 

PRIVATNI EGZORCIZAM

Svatko ga može primijeniti na sebe, kao i na druge osobe koje nisu prisutne. Treba da se prekrižiš svetom vodom, zatim reci usnama, po mogućnosti glasno, osobito u svim teškim vremenima, iskušenjima i napastima, u vrijeme velikog straha i zabuna, kod nastupa tjeskobe i bojazni, u očajanju, pred svim važnim poslovima i odlukama, pred neprijateljski naklonjenim ljudima, naročito u bolesti i smrtnom času:

+ U IME ISUSA i u IME MARIJE, naređujem vama, pakleni dusi, uzmaknite od nas (nje, njega, njih) i od ovoga mjesta (njegova, njezina, njihova) i ne usuđujte se povratiti natrag da nas tražite i da nam naškodite! ISUSE, MARIJO! (triput). Sveti Mihaele, bori se za nas! Sveti anđeli čuvari, očuvajte nas (njega, nju, njih) od svih zamki zlog neprijatelja!

Blagoslov + Oca, ljubav + Sina, i snaga + Duha Svetoga, Majčinska zaštita nebeske Kraljice, pomoć svetog anđela i zagovor svetih budi s nama (s njim, s njom, s njima) svuda i uvijek! Amen!

45


LITANIJE SVETIM ANĐELIMA

Gospodine, smiluj se!

Kriste, smiluj se!

Gospodine, smiluj se!

Kriste, čuj nas!

Kriste, usliši nas!
 

Bože Oče, stvoritelju anđela,
Bože Sine, gospodaru anđela,
Bože Duše Sveti, živote anđela,
Sveto Trojstvo, radosti anđela,
 
Sveta Marijo, moli za nas!
Kraljice anđela, moli za nas!
 
Svi zborovi blaženih duhova,
Sveti serafi, anđeli Ljubavi,
Sveti kerubi, anđeli Riječi,
Sveta prijestolja, anđeli življenja
Sveta gospodstva,
Svete moći,
Svete sile,
Sveti nebeski knezovi,
Sveti anđeli Božjega čašćenja,
 
SVETI MIHAELE, ARKANĐELE,
Pobjedniče Lucifera,
Anđele vjere i poniznosti,
Čuvaru svetoga pomazanja,
Zaštitniče umirućih,
Kneže nebeske vojske,
Voditelju duša do sudnjega stola,

oceopr-10.jpg

46


SVETI ARKANĐELE GABRIELE,
Anđele Utjelovljenja,
Vjerni poslaniče Božji,
Anđele ufanja i mira,
Zaštitniče svih službenika i službenica Božjih,
Čuvaru svetoga krštenja,
Zaštitniče svećenika,
 
SVETI ARKANĐELE RAFAELE,
Anđele Božje ljubavi,
Krotitelju paklenog duha,
Pomoćniče u velikim tjeskobama,
Anđele bolesti i ozdravljenja,
Zaštitniče liječnika i putnika.
 
VELIKI SVETI ARKANĐELI,
Anđeli u službi pred prijestoljem Božjim,
Anđeli, naši pomoćnici,
Pomoćnici u našim stiskama,
Svjetlo u našoj tami,
Obrana u svakoj opasnosti,
Opominjaoci naših savjesti,
Zagovornici pred Božjim prijestoljem,
Štitovi u obrani pred paklenim duhom,
Naši stalni pratioci,
Naši uzori u brzoj pokornosti,
Naši najbolji vodiči,
Naši najvjerniji prijatelji,
Naši mudri savjetnici,
Tješitelji u zapuštenosti,
Ogledalo poniznosti i iskrenosti,

oceopr-11.jpg

47


Anđeli naših obitelji,
Anđeli naših svećenika i duhovnih pastira,
Anđeli naše djece,
Anđeli naše domovine,
Anđeli Svete Crkve,
Svi sveti anđeli,
Ostanite uz nas u životu,
Ostanite uz nas na smrtnom času,
Zahvalit ćemo vam u Nebu,

oceopr-12.jpg

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se, Gospodine!
 

Kriste, čuj nas!

Kriste, usliši nas!

Gospodine, smiluj se!
 

Svojim je anđelima zapovjedio,

Da te čuvaju na svim putovima tvojim.

Pomolimo se! Svemogući vječni Bože, dodijeli nam pomoć Svoje nebeske vojske, da budemo njihovom pomoći očuvani zlobnih napadaja paklenog duha, te da Ti opet u miru služimo, izbavljeni od svakoga zla, po dragocjenoj Krvi Isusa Krista i po zagovoru preblažene Djevice Marije! Po Gospodinu našemu Isusu Kristu

48


Tvome Sinu, koji s Tobom živi i kraljuje u sve vijeke vjekova! Amen!
 

KRUNICA SVETOM MIHAELU ARKANĐELU I SVETIM ANĐELIMA

Sveti Mihaele, arkanđele, brani nas u boju da ne propadnemo na Posljednjem sudu!

Gospodine, u pomoć mi priteci!

Gospodine, pohiti mi u pomoć!

Zagovorom Svetoga Mihaela arkanđela i nebeskoga kora serafina, neka nas Bog učini dostojnima vatre savršene ljubavi! Amen!

1 Oče naš, 3 Zdravo Marijo...

Zagovorom Svetoga Mihaela, arkanđela i nebeskih korova kerubina neka nam Bog dade milost da ostavimo put grijeha i da hodamo putem kršćanske savršenosti! Amen!

1 Oče naš, 3 Zdravo Marijo...

Zagovorom Svetoga Mihaela, arkanđela i nebeskih korova Prijestolja neka Bog ulije u naša srca duha prave i istinske poniznosti! Amen!

1 Oče naš, 3 Zdravo Marijo...

Zagovorom Svetoga Mihaela, arkanđela i nebeskih korova Gospodstva neka nam Bog udijeli

49


milost da nadvladamo svoja sjetila i borimo se protiv svojih zlih požuda! Amen!

1 Oče naš, 3 Zdravo Marijo...

Zagovorom Svetoga Mihaela, arkanđela i nebeskih korova Moći, neka Bog štiti naša srca od zasjeda i napasti đavolskih! Amen!

1 Oče naš, 3 Zdravo Marijo...

Zagovorom Svetoga Mihaela, arkanđela i nebeskih korova Knezova neka ulije Bog u naša srca duha prave i iskrene poslušnosti! Amen!

1 Oče naš, 3 Zdravo Marijo...

Zagovorom Svetoga Mihaela, arkanđela i nebeskih korova Moći neka Bog ne dopusti da padnemo u napasti, nego da budemo oslobođeni od grijeha! Amen!

1 Oče naš, 3 Zdravo Marijo...

Zagovorom Svetoga Mihaela, arkanđela i nebeskih korova sviju arkanđela neka nam Bog udijeli milost ustrajnosti u vjeri i u dobrim djelima, da postignemo vječnu slavu u Nebu! Amen!

1 Oče naš, 3 Zdravo Marijo...

Zagovorom Svetoga Mihaela, arkanđela i nebeskih korova sviju anđela neka nam Bog udijeli milost da nas oni u ovom životu čuvaju i zatim dovedu k vječnoj slavi u Nebu! Amen!

50


1 Oče naš, 3 Zdravo Marijo...

Sveti Mihaele, arkanđele, vođo i predvodniče nebeskih vojska, čuvaru duša i pobjedniče nad zlim dusima, služitelju nebeskoga Kraljevstva, naš divni pokrovitelju, nadljudske savršenosti i moći, udostoj se nas, koji te s pouzdanjem za pomoć molimo, osloboditi od svakoga zla, i učini da mi pod tvojom dragocjenom zaštitom svaki dan našemu Bogu vjerno služimo! Moli za nas, blaženi Mihaele, arkanđele, da dostojni postanemo obećanja Kristovih! Amen!

Sveti Mihaele, arkanđele, svojim nas svjetlom rasvijetli!

Sveti Mihaele, arkanđele, svojim nas krilima štiti!

Sveti Mihaele, arkanđele, svojim nas mačem brani!


SADRŽAJ

Potresne litanije Muke Kristove

3

Molitva svetoj Rani na ramenu Isusovu

6

Razmatranje sedam riječi Isusovih na križu

8

Naputak za štovatelje Božanskog milosrđa

10

Devetnica Božjemu milosrđu

11

Zazivanje Božjega milosrđa

19

Milosna krunica Ranama Isusovim

22

Prikazanje svetih Rana Gospodina Isusa Krista

26

Krunica Svetim Ranama Isusovim

27

Molitva za milost po Muci Isusovoj

28

Krunica Presvetom Srcu Isusovom

28

Petnaest tajnih mučenja

29

Plamen ljubavi Neokaljanog Srca Marijina

33

Krunica Srcu Bezgrješne Djevice Marije

37

Krunica Oca Pija — Pokornička krunica

38

Molitva Mariji, Vojskovođi nebeskih četa

40

Molitva svetom Mihaelu, arkanđelu

40

Litanije svetog Mihaela, arkanđela

42

Molitve svetim arkanđelima

44

Privatni egzorcizam

45

Litanije svetim anđelima

46

Krunica svetom Mihaelu, arkanđelu, i svetim anđelima

49

52