Sveti Otac je O. Smiljanu Kožulu, prilikom njegova posjeta Papi, u Rimu 1985. godine, preporučio da je potrebno moliti se da biskupi Jugoslavije (tada je i naša Hrvatska Crkva, kao i Hercegovačka, potpadala pod Biskupsku Konferenciju Jugoslavije) priznaju Gospina ukazanja u Međugorju.

Njegovoj skrbi preporučeno je, od strane Kardinala Ratzingera, i prevođenje knjige O. Janka Bubala "Tisuću susreta s Gospom u Međugorju" na talijanski.

Prenosim to njegovo sjećanje s njegovim dopuštenjem.

O. Smiljan vodi Euharistijska klanjanja svakog ponedjeljka poslije večernje Svete Mise u crkvi Sv. Križa u Sigetu.

A navedenu knjigu O. Bubala, sada čini se van tiska, može se čitati na web lokaciji www.exDeo.com, a onima koji nemaju pristup internetu možda mogu posuditi tu ili druge božanski nadahnute knjige.

Listić prema razgovoru sa O. Smiljanom i poruci objavljenoj na www.medjugorje.hr/gospinaporuka.htm pripremio:   m.rovis@inet.hr  www.exDeo.com  01/6602-633