pri dnu možeš vidjeti kakva je kvaliteta izvornog materijal, a sasvim na dnu odakle potječe taj materijal.
 
 

D O D A T A K
 

1. M o l i t v e
 

2. P j e s m e


 

- 235 -

1. M O L I T V E
 

A) POBOŽNOST PRESVETOM OLTARSKOM SAKRAMENTU
 

Molitva sv. ranama Isusovim

Molim te, Gospodine Isuse, radi onih spasonosnih tvojih rana, koje si pretrpio za naše spasenje na Križu, iz kojih je potekla ona dragocjena Krv, kojom smo spaseni, rani ovu moju grešnu dušu, za koju si se udostojao umrijeti. Rani je ognjem i snažnom strelicom svoje prevelike ljubavi. Probodi mi srce strelicom svoje ljubavi, da ti rekne duša moja: ranjena sam tvojom ljubavlju, tako da iz rane ljubavi tvoje poteknu obilne suze dan i noć. Udari, Gospodine, udari, molim te ovo moje tvrdo srce snažnom sulicom svoje ljubavi i prodri u nj duboko svojom božanskom snagom. Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen.
 

Molitva sv. Alfonza Liguorija

Gospodine moj, Isuse Kriste, koji od ljubavi k ljudima dan i noć u ovom Sakramenu boraviš, te pun milosrđa i ljubavi zoveš i primaš sve, koji dolaze, da te pohode: ja vjerujem, da si prisutan u presvetom oltarskom Sakramentu. Smjerno ti se klanjam i hvalim ti za tolike milosti, koje si mi udijelio, osobito što si mi darovao svoju Majku Mariju za moju zaštitnicu i što si me pozvao, da te u ovoj crkvi pohodim.

Sada pozdravljam premilo Srce tvoje a s tri razloga hoću, da ga pozdravim: prvo, da ti zahvalim za tako veliki dar; drugo, da zadovoljim za sve uvrede, što ti ih u ovom Sakramentu nanose tvoji neprijatelji; treće, kanim ti se ovim pohodom pokloniti na svim mjestima na zemlji, na kojima te u presvetom Sakramentu najmanje štuju i najviše na te zaboravljaju.

Isuse moj, ljubim te od svega srca svoga. Kajem se što sam dosada toliko puta uvrijedio tvoju neizmjernu dobrotu. Odlučujem da te otsada uz tvoju milost ne ću više uvrijediti. A sada, evo sebe svega, kako već jesam nevoljan, tebi posvećujem i svu ti volju svoju, sva čuvstva i sve želje i stvari svoje darujem, te ih se odričem.

Ubuduće učini sa mnom i s mojim stvarima sve što hoćeš. Samo te molim i želim, da mi dadeš, da te ljubim, da u dobru ustrajem do smrti, da volju tvoju potpuno izvršim. Preporučam ti duše u čistilištu osobito one, koje su štovale presveti oltarski Sakramenat i blaženu Djevicu Mariju. Preporučam ti i sve nevoljne grešnike, ljubezni moj Spasitelju, sjedinjujem sva čuvstva svoja sa čuvstvima premilog


- 236 -

Srca tvoga; i tako ujedinjena prikazujem ih vječnom Ocu tvome moleći ga u tvoje ime, da ih tebi za ljubav primi i usliši. Amen.
 

Svesrdna prošnja euh. Srcu Isusovu
od sv. M. Margarete

Sva snižena u duši bacam se preda te, presveto božansko Srce Isusovo, da ti prikažem svoju hvalu, da ti se poklonim, da te ljubim i slavim, koliko god mogu. Tebi, kao najmilijem prijatelju duše svoje, izručam sve svoje potrebe i nužde, sve nevolje, siromaštvo, zapuštenost, slaboću, lijenost, mlakost; jednom riječju: sve rane svoje duše i molim te usrdno, neka te to gane na sućut, te mi pritečeš u pomoć po množini svoga milosrđa.

O Srce ljubavi, spasi me! Zaklinjem te svime, što te može ganuti, da meni i svima, koji su u jednakoj pogibelji za spasenje, udijeliš milost konačne ustrajnosti u milosti i ljubavi svojoj. Ah, Srce božansko, ne daj, da propadnem zbog zločina svojih. Učini sa mnom što god hoćeš; samo neka ostanem vazda u ljubavi tvojoj. Nemoj me odbaciti od sebe, jer sve ufanje stavljam u tebe. Molim te, zazivam te kao jedino spasenje od svakoga zla, a najviše od grijeha. Uništi ga u meni i oprosti mi sve zlo, što ga počinih protiv tebe. Kajem se za sve, čime te uvrijedih; i od srca te molim, da mi oprostiš. O svake ljubavi predostojno Srce, podaj, da ja i svi, koji se preporučiše molitvi mojoj i za koje sam dužna moliti, oćutimo presvetu zaštitu tvoju.

O Srce smilovanja, umekšaj tvrda srca grešnika i okrijepi duše pokojnika u čistilištu. Budi utočište umirućima, utjeha potištenima i nemoćnima; a napokon budi meni, o Srce ljubavi, sve u svemu. Osobito budi utočište duši mojoj na času smrti moje, te je onda primi u naručaj milosrđa svoga. Amen.
 

Litanije presv. oltarskog Sakramenta

Gospodine, smiluj se.
Kriste, smiluj se.
Gospodine, smiluj se.
Kriste, čuj nas.
Kriste, usliši nas.

Oče nebeski, Bože,
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože,
Duše Sveti, Bože,
Sveto Trojstvo, jedan Bože,
Kruše anđeoski,
Kruše pretili i slasti kraljeva,
Kruše živi, koji si s neba sišao,
Kruše, koji daješ život svijetu,
Kruše, koji krijepiš srce čovjeku,
Žito izabranima,
Vino, iz kojega niču djevice,
Mano sakrivena,
Duhovna sladosti,


- 237 -

Stole prečisti,
Hrano i goste,
Nebeski ustuče protiv grijeha,
Liječe besmrtnosti,
Spomene čudesa Božjih,
Divno čudo nad čudesima,
Hostijo sveta,
Kaležu blagoslova,
Prinose čisti,
Neprestana žrtvo,
Preslatka gozbo,
Otajstvo vjere,
Svezo ljubavi,
Okrepo dušama svetim,
Popudbino onima, koji umiru u Gospodinu,
Založe buduće slave,
Sakramente pobožnosti,
Životvorni Sakramente,
Časni Sakrmente,
Presveti Sakramente,
Riječi tijelom postala,

Milostiv budi, oprosti nam, Gospodine,
Milostiv budi, usliši nas, Gospodine,

Od nedostojna primanja Tijela i Krvi svoje,
Od požude tijela,
Od požude očiju,
Od oholosti života,
Od svakoga grijeha,
Po želji, kojom si ovu pashu s učenicima, blagovati želio,
Po prevelikoj poniznosti, iz koje si učenicima, noge prao,
Po pregorućoj ljubavi, iz koje si ovaj božanstveni Sakramenat naredio,
Po tvojoj dragocjenoj Krvi, koju si za nas na Križu prolio,

Mi grešnici,

Da se dostojiš goruću želju za primanjem ovoga nebeskog kruha u nama probuđivati,
Da se dostojiš na dostojno i često primanje presvete pričesti spremne nas učiniti,
Da se dostojiš dragocjene plodove ovoga životvornog Sakramenta udijeliti nam,
Da se dostojiš na polaženje i klanjanje presvetom Sakramentu probuđivati nas,
Da se dostojiš na času smrti ovom nas nebeskom popudbinom okrijepiti i zaštiti,
Sine Božji,

Jaganjče Božji, koji uzimaš grijehe svijeta,
      oprosti nam, Gospodine.

Jaganjče Božji, koji uzimaš grijehe svijeta,
      usliši nas, Gospodine.

Jaganjče Božji, koji uzimaš grijehe svijeta,
      smiluj se nama.


- 238 -

Kriste, čuj nas.
Kriste, usliši nas.
Gospodine, smiluj se.
Kriste, smiluj se.
Gospodine, smiluj se.

      Oče naš... Zdravo Marijo...
      R. Kruh s neba dao si njima.
      O. Koji svaku slast u sebi ima.

P o m o l i m o   s e . - Bože, koji si nam u divnom Sakramentu ostavio uspomenu muke svoje, daj nam, molimo, tako častiti sveta otajstva Tijela i Krvi tvoje, da vazda osjećamo u sebi plod otkupljenja tvojega. Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen.

Zdravo, predobrostivi Isuse, Sine Božji i Marije Djevice, Bože i Spasitelju ovdje sakriveni, presveto i preslavno Otajstvo, čudo nad svim čudesima: tebe hvalim, tebe slavim, tebe blagosivam; a jer je moja hvala i slava slaba, zato s anđelima i arkanđelima i sa svim dvorom nebeskim pjevam slavi tvojoj pjesmu bez svršetka, govoreći: Neka hvale presveti Sakramenat svi narodi i koljena, svi puci i jezici. Amen.
 

B) POBOŽNOST PRESVETOM SRCU ISUSOVU

Posvetna molitva presvetom Srcu Isusovu
Pape Leona XIII.

Isuse preslatki, - Otkupitelju ljudskoga roda, - pogledaj na nas - pred oltarom svojim, - preponizno prostrte. - Tvoji smo, - tvoji hoćemo da budemo; - a da mognemo s tobom - što čvršće biti sjedinjeni, - evo se danas - svaki od nas - drage volje posvećuje - presvetom Srcu tvojemu. - Tebe, istina, mnogi - nisu nikada spoznali; - tebe su - prezrevši zapovijedi tvoje, - mnogi odbacili. - Smiluj se na jedne i na druge, - predobrostivi Isuse; - i sve ih pritegni - k svetomu Srcu svojemu. - Kralj budi, Gospodine, - ne samo vjernima, - koji nisu ni u jedno vrijeme - odmetnuli se od tebe, - nego i rasipnim sinovima, - koji su te ostavili; - učini, - da se ovi - u kuću očinsku brzo povrate, - da od bijede i glada ne poginu. - Kralj budi onima, - koje ili kriva mnijenja zavaravaju - ili nesloga rastavlja, - i prizovi ih natrag - k luci istine - i k jedinstvu vjere, - da naskoro bude - jedno stado i jedan pastir. - Udijeli, Gospodine, - Crkvi svojoj - sigurnu i potpunu slobodu: - udijeli svim narodima - mir i red: - učini, - da sa obadva stožera zemlje - jedan odliježe glas: - Budi hvala božanskom Srcu - po kojem nam je stečeno spasenje: - njemu slava i čast u vijeke. Amen.


- 239 -

Pomirna molitva Pape Pija XI.

Premili Isuse! Ti si neizmjerno ljubio ljude, a oni tu tvoju ljubav tako nezahvalno zaboravljaju, zanemaruju i preziru. Klečeći pred oltarom tvojim hoćemo evo mi, da ti iskažemo osobito poštovanje i njime popravimo toliki opaki nemar i uvrede, kojima ljudi odasvud udaraju na ljubezno Srce tvoje.

Znamo nažalost, da smo se i mi katkada tako nevrijednim pokazali, pa žalimo to s najdubljom boli i molimo milosrđe tvoje ponajprije za sebe. Spremni smo okajavati svojevoljnom pokorom ne samo grijehe, koje smo počinili sami, već i zla djela onih, koji su daleko odlutali s puta spasenja i otvrdnuli u svojoj nevjeri, pa ne će da idu za tobom, vođom i pastirom, ili su pogazili krsni zavjet i odbacili slatki jaram tvoga zakona.

Sve te žalosne opačine hoćemo da okajemo. No, napose kanimo naknađivati za nečedno i ružno življenje i odijevanje, za tolike zamke, što ih stavlja pokvarenost nevinim dušama, za oskvrnjivanje bagdana, za mrske psovke izbacivane protiv tebe i tvojih svetaca, za napadaje na tvog namjesnika i svećenstvo, za nemar i strašna svetogrđa, kojima se pogrđuje sam Sakramenat božanske ljubavi i napokon za javne prestupke naroda, koji se diže na prava Crkve, što si je ti osnovao i na njezino učiteljstvo.

O, da možemo oprati te opačine krvlju svojom! Međutim, da naknadimo za pogrđenu božansku čast, prinosimo ti onu zadovoljštinu, što si je nekad na Križu ti sam prikazao Ocu i koju obnavljaš svaki dan na oltarima. Tomu pridružujemo pokore Djevice Majke, sviju svetaca i pobožnih kršćana. - Obećajemo ti od svega srca, da ćemo grijehe, što smo ih počinili mi i drugi i nemar za toliku ljubav, koliko bude do nas s pomoću tvoje mllosti popravljati tvrdom vjerom, čestitim življenjem i točnim vršenjem evanđeoskoga zakona, osobito zakona ljubavi. Obećajemo, da ćemo svim silama sprečavati uvrede, što ti se nanose i da ćemo poticati sve, koje bude moguće, da nasljeduju tebe.

Primi, molimo te, dobrostivi Isuse, po zagovoru naše pomiriteljice bl. Dj. Marije ovu dragovoljnu naknadu i daj nam veliki onaj dar postojanosti, da te do smrti vjerno slušamo i služimo, da svi napokon stignemo u onu domovinu gdje ti s Ocem i Duhom Svetim živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen.
 

Otprošnja Srcu Isusovu

Božansko Srce Isusovo! Pred tobom ničice padamo i prinosimo ti sve štovanje, svu hvalu i slavu prečistoga Srca Marijina, sviju anđela i svetih na nebu i cijele svete Crkve na zemlji želeći, da bi te tako svi stvorovi štovali, hvalili i slavili na sve vijeke. Isto tako zahvaljujemo ti za dobročinstva naravi, milosti i slave, što od tebe, neiscrpljiva vrela, ističu. U zajednici sa svim stvorovima, koji te ljube, molimo te, da nam oprostiš svaku nevjeru, nezahvalnost, nehajnost i mlakost, svaku pogrdu i uvredu, ko-


- 240 -

je ti ljudi, osobito u presvetom oltarskom Sakramentu, nanose. Primi zato milostivo našu vjeru, naše ufanje, našu ljubav, te milostivo usliši naše prošnje.

R. Božansko Srce Isusovo, smiluj se svojoj svetoj Crkvi, svima duhovnim i svjetovnim poglavarima i svim vjernicima.

O. Molimo te, usliši nas!

R. Božansko Srce Isusovo, smiluj se svima, koji pobožno štuju tvoje presveto Srce.

O. Molimo te, usliši nas!

R. Božansko Srce Isusovo, mi ti preporučujemo svoje posebne potrebe.

O. Molimo te, usliši nas!

R. Božansko Srce Isusovo, smiluj se svim vjernim mrtvima u čistilištu, osobito onima, koji su za života štovali tvoje presveto Srce.

O. Molimo te, usliši nas!

Božansko Srce Isusovo, ti si se na Križu žrtvovalo vječnomu Ocu za spasenje sviju ljudi, te ponavljaš tu žrtvu svaki dan nebrojeno puta na oltarima našim; daj, da se svi okoriste ovom neprocjenjivom žrtvom.

Čuvaj, brani i ravnaj svoju svetu Crkvu i njenu vrhovnu glavu. Ujedini s vrhovnom glavom biskupe, s biskupima svećenike, a sa svećenicima sve vjernike, da svi budemo jedna zgrada, sazidana na temelju Apostola, na pećini Petrovoj i na tebi, vječnom ugaonom kamenu. Ukloni od svoje svete općine svako krivovjerstvo, raskolništvo, sve smutnje, progonstva i svaku nehajnost.

Štiti vladaoce, poglavare i pretstojnike, da sve podložnike tvojom mudrošću i jakošću u miru i slozi, u pravdi i ljubavi, u pravoj bogoljubnosti vode k vječnom spasenju i vremenitom blagostanju.

Podaj roditeljima milost, da djecu odgajaju tebi na slavu, a njima na spasenje; da im djeca u nevinosti i kreposti ponarastu te budu djeca Božja i baštinici neba.

Daj, da djeca budu poslušna, puna poštovanja, zahvalnosti i ljubavi prema roditeljima i božanskim ih blagoslovom obilno blagoslovi. A i slugama daj, da vjerno i zdušno ispunjuju svoje dužnosti, da budu strpljivi i ponizni, da žive čisto i da se raduju u Duhu Svetom.

Čuvaj nevine, jačaj pokornike, obrati grešnike, ponizi neprijatelje kraljevstva svoga te ih opet privedi u ovčarnicu svoju. Raširi slavu imena svoga sve više i više i daj, da svi ljudi spoznaju istinu te se spase.

Napokon ti preporučujemo sve ljude. Smiluj se i vjernim mrtvima; našim roditeljima, rođacima, prijateljima, dobročiniteljima i svima onima, kojih se nitko ne spominje, i daj, da s njima skupa u vječnom veselju i blaženstvu tebe hvalimo i slavimo po sve vijeke vjekova. Amen.


- 241 -

Posvetna molitva sv. Margarete

Ja... darujem i posvećujem presvetom Srcu Gospodina našega Isusa Krista svoju osobu i život, djela, muke i patnje svoje, da otsada svim svojim bićem samo njega ljubim, štujem i slavim. Ovo je moja čvrsta volja, da budem sva njegova i da sve činim njemu za ljubav, odričući se cijelim srcem svega, što bi njemu moglo biti mrsko.

Tebe dakle, o presveto Srce, odabirem za jedini predmet svoje ljubavi, za zaštitnika svoga života, za osiguranje svoga spasenja, za lijek protiv svoje slabosti i nestalnosti, za naknadnika svih pogrešaka svoga života i za sigurno utočište svoje na času smrti.

Budi ti, o predobro Srce, moje opravdanje pred Bogom, svojim Ocem, i odvrati od mene zaslužene udarce njegove srdžbe. O Srce puno ljubavi, u tebe stavljam sve svoje ufanje, jer se bojim svega od svoje zloće i slabosti, a nadam se svemu od tvoje dobrote.

Uništi dakle u meni sve što bi ti moglo biti neugodno i protivno. Nek se tvoja čista ljubav tako utisne u moje srce, da nikada ne zaboravim na te i da se nikad ne odijelim od tebe. Zaklinjem te tvojom neizmjernom dobrotom, daj, da moje ime bude u tebi upisano, jer hoću, da živim i umrem kao rob tvoj.
 

Litanije presvetog Srca Isusova

Gospodine, smiluj se.
Kriste, smiluj se.
Gospodine, smiluj se.
Kriste, čuj nas.
Kriste, usliši nas.

Oče nebeski, Bože,
Sine, otkupitelju svijeta Bože,
Duše Sveti, Bože,
Sveto Trojstvo, jedan Bože,
Srce Isusa, Sina Oca vječnoga,
Srce Isusovo, u krilu Djevice Matere od Duha Svetoga sazdano,
Srce Isusovo, s Riječju Božjom bitno sjedinjeno,
Srce Isusovo, veličanstva beskrajnoga,
Srce Isusovo, hrame Božji sveti,
Srce Isusovo, šatore Višnjega,
Srce Isusovo, kućo Božja i vrata nebeska,
Srce Isusovo, žarko ognjište ljubavi,
Srce Isusovo, pravde i ljubavi posudo,
Srce Isusovo, dobrote i ljubavi puno,
Srce Isusovo, kreposti sviju bezdno,
Srce Isusovo, svake hvale predostojno,
Srce Isusovo, Kralju i središte sviju srdaca,
Srce Isusovo, u kojem je sve blago mudrosti i znanja,
Srce Isusovo, u kojem prebiva sva punina božanstva,


- 242 -

Srce Isusovo, koje je Ocu vrlo omiljelo,
Srce Isusovo, od kojega punine svi mi primismo,
Srce Isusovo, željo bregova vječnih,
Srce Isusovo, strpljivo i mnogoga milosrđa,
Srce Isusovo, bogato za sve, koji zazivaju tebe,
Srce Isusovo, izvore života i svetosti,
Srce Isusovo, pomirište grijeha naših,
Srce Isusovo, nasićeno pogrdama,
Srce Isusovo, satrveno zbog opačina naših,
Srce Isusovo, do smrti poslušno,
Srce Isusovo, kopljem probodeno,
Srce Isusovo, izvore sve utjehe,
Srce Isusovo, živote i uskrsnuće naše,
Srce Isusovo, mire i pomirenje naše,
Srce Isusovo, žrtvo za grijehe,
Srce Isusovo, spasenje onima, koji se u te ufaju.
Srce Isusovo, ufanje onima, koji u tebi umiru,
Srce Isusovo, milino sviju svetih,

Jaganjče Božji, koji uzimaš grijehe svijeta,
      oprosti nam, Gospodine.

Jaganjče Božji, koji uzimaš grijehe svijeta,
      usliši nas, Gospodine.

Jaganjče Božji, koji uzimaš grijehe svijeta,
      smiluj se nama.

      R. Isuse blaga i ponizna Srca.

      O. Učini srce naše po Srcu svojem.

Pomolimo se. Svemogući, vječni Bože, pogledaj na Srce preljubljenoga Sina svojega i na hvale i zadovoljštine, koje uime grešnika tebi prikazuje, i njima, koji milosrđe tvoje mole, ti oproštenje udijeli, umilostivljen, uime istoga Sina svojega Isusa Krista, koji s tobom živi i kraljuje u vijeke vjekova. Amen.
 

C) POBOŽNOST BLAŽENOJ DJEVICI MARIJI

Sedam žalosti bl. Djevice Marije

1. Od srca te sažaljujem, Majko Marijo, radi one žalosti, koju je tvoje nježno Srce oćutjelo na proročanstvo starca Simeona. O ljubezna Majko, po ovom tvom rastuženom Srcu, izmoli mi od Boga krepost poniznosti i dar svetoga straha Božjega. Zdravo Marijo...

2. Od srca te sažaljujem, žalosna Majko Marijo, radi straha, što ga je tvoje nježno Srce oćutjelo na bijegu u Egipat i za vrijeme tvoga boravka ondje. O ljubezna Majko, po tvom Srcu, koje je bilo puno straha, izmoli mi krepost darežljivosti, osobito prema siromasima i dar pobožnosti.


- 243 -

Zdravo Marijo...

3. Od srca te sažaljujem, žalosna Majko Marijo, radi one strave, koja je obuzela tvoje brižno Srce, kad se je tvoj mili Sin izgubio. O ljubezna Majko, po ovom tvom zabrinutom Srcu, izmoli mi krepost čistoće i dar znanja. Zdravo Marijo...

4. Od srca te sažaljujem, žalosna Najko Marijo, radi one groze, koja je obuzela tvoje materinsko Srce, kad si susrela Isusa, gdje nosi Križ. O ljubezna Majko, po tvom ljubavi i boli punom Srcu, izmoli mi krepost ustrpljivosti i dar jakosti. Zdravo Marijo...

5. Od srca te sažaljujem, žalosna Majko Marijo, radi onih muka, što ih je tvoje jako Srce podnijelo, kad si gledala Isusa na Križu u smrtnoj borbi. O ljubezna Majko, po tvom tako bolnom Srcu, izmoli mi krepost umjerenosti i dar savjeta. Zdravo Marijo...

6. Od srca te sažaljujem, žalosna Majko Marijo, radi one rane, koja je tvome samilosnom Srcu zadana, kad je sulicom otvoren bok Isusov i probodeno njegovo Srce. O ljubezna Majko, po tvom tako rastrganom Srcu, izmoli mi krepost bratske ljubavi i dar razuma. Zdravo Marijo...

7. Od srca te sažaljujen, žalosna Majko Marijo, radi one tajne boli, koju je trpjelo tvoje premilo Srce, kad su Isusa položili u grob. O ljubezna Majko, po tvom toliko rastuženom Srcu, izmoli mi krepost revnosti i dar mudrosti. Zdravo Marijo...

      "Rane drage, Majko sveta,

      Spasa za me razapeta,

      Tisni posred srca mog."

  R. Moli za nas, prežalosna Djevice,

  O. Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

P o m o l i m o   s e .  Molimo te, Gospodine Isuse Kriste, udijeli nam milostivo, da se sada i u časa naše smrti kod tvojega božanskog milosrđa zauzme za nas preblažena Djevica Marija, tvoja Majka, kojoj je presvetu dušu u času tvoje muke probo mač boli. Po tebi, Isuse Kriste, Spasitelju svijeta, koji s Ocem i Duhom Svetim živiš i kraljuješ Bog po sve vijeke vjekova. Amen.
 

Posveta Srcu Marijinu

Presveta Djevice i preljubezna Majko Isusova i Majko naša! Puni djetinje ljubavi i saučešća dolazimo k tebi sa željom, da te svojom ljubavlju i zahvalnošću utješimo i zadovoljimo za sve uvrede, kojima zaslijepljeni grešnici probadaju tvoje majčinsko Srce. Oprosti svima bijednim ljudima, a i nama, koji smo također toliko puta vrijeđali tebe i božansko Srce tvoga Sina.

Primi našu zahvalnost, našu vjeru, naše pouzdanje i našu ljubav za sve one, koji su ti nezahvalni, koji su nev-


- 244 -

jerni, koji se ne uzdaju u te i ne ljube te. Da zadovoljimo za te uvrede i nezahvalnosti, rado primamo iz Božje ruke sve životne poteškoće i žrtve i sve to prikazujemo tvom bezgrešnom Srcu za obraćenje grešnika. Otvori nam svoje predobro Srce, da u njemu nađemo utočište i spas. Učini, da ne vrijeđamo više dragoga Boga, koji je već previše vrijeđan. Daj, da po zaslugama tvoga Srca, ostanemo vazda vjerni tvomu Sinu i da nasljedujemo tvoje neokaljano Srce u čistoći, u poniznosti, u dobroti, u ljubavi prema Bogu i bližnjemu. Prečisto Srce Marijino, budi nam utočište sada i na čas naše smrti. Amen.
 

Molitva za grešnike, koju je anđeo naučio djecu u Fatimi

Presveto Trojstvo, Oče, Sine i Duše Sveti! Ponizno te molim i darujem ti predragocjeno tijelo, krv, dušu i božanstvo Isusa Krista, koji je prisutan u svim svetohraništima širom svijeta, kao naknadu za sve uvrede, svetogrđa i nemarnosti, kojima te vrijeđaju ljudi. Po neizmjernim zaslugama njegova presvetog Srca i neokaljanog Srca Marijina molim te: obrati jadne grešnike!
 

2. P J E S M E

A) O MUCI ISUSOVOJ:

1. Počinje se strašna muka, - koju trpi Isus Bog,
- Našto njega samo nuka - Naroda grijeh nevoljnog.

Pripjev: Daj nebeski sveti Oče,
Da nam srce proplače.

2. Židovi su nemilosni - Okrutno ga. mučili,
Pa ga svega pogrđena - Pod Križ teški skučili.

3. Uhvatiše ga u vrtu - Kad se Ocu molio,
Gdje mu krvav znoj od muke - Blago lice polio.

4. Ah što Isus tad podnese - Ne će nitko do vijeka,
- Nit izreći to ne mogu - Usta bijedna čovjeka.
 

1. Narode moj ljubljeni, među svim odbrani
I od Oca mojega na službu izbrani.

2. Narode moj reci mi, a na čudo sebi:
Kakvu li sam nepravdu učinio tebi?

3. Izvedoh te iz ropstva teška misirskoga,
A ti kruto sveza me, kao roba svoga.

4. Kroz to more Crveno vođah te po suhom,
Faraona utopih u valovlju morskom!

5. A ti mene kroz more smrtnih goniš jada,
U Krvi me vlastitoj utopit si rada.


- 245 -

6. Četrdeset punih ljet u pustinji hranu,
Davo sam ti obilnu anđeosku manu.

7. I čudesa stvaro sam međ tobom živući,
Bolesne ozdravljajuć, mrtve podižući.
 

1. Prosti moj Bože, kajem se, prosti:
Gle, u žalosti srce mi mre.

Pripjev: Prosti moj Bože, moje slaboće
Pakosne zloće, prosti mi blag!

2. Bez broja dare meni si dao,
A ja sam jao, neharni stvor.

3. Milost mi tvoja prečesto sinu,
Ali je rinuh od sebe ja.

4. Nema mi mira, premnoge dane,
Peku me rane, ubog sam, nag.

5. Odavno veće crnu mi pakost,
Ludu mi mlakost, podnosiš ti.

6. Digoh se na te s paklenim zmajem,
Kajem se, kajem, Isuse moj!

7. Zaslužih pako mnogo već puta,
Ludo odlutah od tebe ja.

8. Mrzim na grijehe, oprati želim,
Suzama vrelim svaki im trag.
 

1. Ja se kajem Bože mili, od svakoga grijeha moga,
Moje srce gorko cvili, jer uvrijedih tebe Boga.

2. Milosrđe tvoj veće, nego moje sve krivine;
Tvoja milost pustit ne će, skrušen grešnik da pogine.

3. Ja te ljubim, dobri Bože, iz dna srca ljubim tebe,
što mi više duša može, više nego samog sebe.

4. Ja sam spravan svekoliko izgubiti i umrijeti;
Nego tebe, rajska diko, unapredak uvrijediti.

5. Grijehe svoje i prikore namjesniku tvome otkrit ću:
I štogod mi da pokore, bogoljubno izvršit ću. Amen.
 

B) EUHARISTIJSKE

1. Ovdje je sada Sin živoga Boga,
Ovdje je sada svjetlost svega svijeta,
Ovdje je sada sva nebeska sila - Na tom oltaru.

2. Ovdje je sada hrana sviju gladnih,
Ovdje je sada pilo sviju žednih,
Ovdje je sada utjeha svih tužnih - Na tom oltaru.

3. Hodite amo, blagujte tu hranu,
Milošću Božjom nama gladnim danu,
Da nam se duše s Isusom sastanu - Po tom oltaru.


- 246 -

Zdravo Tijelo Isusovo, na oltaru posvećeno.
Zdravo Tijelo Isusovo, Svetim Duhom upućeno.
Zdravo Tijelo Isusovo, od Djevice porođeno.
Zdravo Tijelo Isusovo, u jaslice položeno.
Zdravo Tijelo Isusovo, velegorko izmučeno.
Zdravo Tijelo Isusovo, za nas na Križ pribijeno.
Zdravo Tijelo Isusovo, mrtvo u grob sahranjeno.
Zdravo Tijelo Isusovo, treći danak uskrsnulo.
Zdravo Tijelo Isusovo, po svem svijetu proslavljeno.
Zdravo Tijelo Isusovo, na nebesa uzneseno.
Zdravo Tijelo Isusovo, s desne Oca posađeno.
Zdravo Tijelo Isusovo, nam za hranu svima dano.
Tebi hvala, tebi dika, tebi slava prevelika!
O Isuse, budi hvaljen po sve vijeke vijeka! Amen.
 

1. Moj Isuse, raskriljujem tebi ruke,
Da se sjetiš svoga Križa, svoje muke.

2. Moj Isuse, otvaram ti usta svoja,
Da sve čuješ, što mi želi duša moja.

3. Moj Isuse, otkrivam ti srce svoje,
Prijestolje da sveto u njem nađeš svoje.

4. Moj Isuse, uzdižem ti bolne oči,
Zvijezdo moja, svijetli meni u toj noći.
 

1. Klanjam ti se smjerno, tajni Bože naš,
što pod prilikama tim se sakrivaš.
Srce ti se moje cijelo predaje,
Jer dok promatra te, svijest mu prestaje.

2. Vid i opip, okus varaju se tu,
Al za čvrstu vjeru dosta je što čuh,
Vjerujem u svemu Kristu Bogu svom,
Istine nad ovom nema istinom.

3. Samo Bog na Križu bješe oku skrit,
Ovdje je i čovjek tajnom obavit,
Vjerujem u oba, oba priznajem,
S razbojnikom isto skrušen vapijem.

4. Rana kao Toma ja ti ne vidim,
Ipak Bogom svojim priznajem te s njim;
Daj da vjera moja uvijek življe sja,
Da se ufam u te, da te ljubim ja.

5. Uspomeno smrti Spasa premilog,
Živi Kruše, što si život puka svog;
Daj da sveđ od tebe i moj živi duh,
Dokraj žića budi najslađi mu Kruh.

6. Pelikane nježni, Spasitelju moj,
Blatna me u Krvi umij presvetoj;
I kap njena može svijet da spasi cijel,
Da bez ljage bude, posve čist i bijel.


- 247 -

7. Isuse, kog sad mi krije veo taj,
Žarku želju, molim, ti mi uslišaj:
Daj da otkrito ti lice ugledam,
I u slavi tvojoj blažen uživam. Amen.
 

C) SRCU ISUSOVU

1. O Srce Sina Božjega, o slava ti i čast,
Dobrote ti si izvor čist, i rajska naša slast.

Pripjev: U tebi nam je radost sva,
      U tebi nam je nada sva,
      U tebi žića kras,
      U tebi vječni spas.

2. U tebi ljubav gori, sja - Ko sjajnog sunca žar,
O kako divan taj je sjaj - I kakav li mu čar.

3. I nas učini, Isuse - Po svetom Srcu svom,
Da srce naše misli vijek - Što godi Srcu tvom.
 

1. U slavu svetog Srca - Nek jekne pjesme glas,
I nebu, zemlji javi: - Tko ljubi brani nas.

Pripjev: Nek hvaljeno i slavno,
      U svaki bude čas,
      To divno sveto Srce,
      U kom je jedin spas.

2. 0 Srce probodeno - Ti nosiš znamen drag;
To ljubavi je tvoje - A mojih grijeha trag.

3. U rani tvoga Srca - Tu tražim pokoj svoj,
Il' sretan ili bijedan - Ja kličem zemlji svoj:

4. Božanski Spasitelju - Čuj želju srca mog;
Daj meni stanak mali - U srijedi Srca svog.
 

1. Do nebesa nek se ori - Naših grudi gromki gias;
Neka jeknu rajski dvori - Nek nas čuje Isus Spas.

Pripjev: Isukrste, Srcu tvom,
      S nama naš se kune dom;
      Dušom, tijelom vijek sam tvoj,
      Za Krst časni bijuć boj.

2. Čujte puci širom svijeta - Oci naši čujte sad,
Čujte sluge pakla kleta - Kako Hrvat kliče mlad.
3. Stijeg Hrvata Srce Krista - Tu nam rudi sreća, spas,
Tu sloboda zlatna blista - Tu se ori slavski glas.

4. Kralju slave, silni, blagi - Blagoslovi zavjet taj,
Blagoslovi rod nam dragi - U svom Srcu stan mu daj.
 

D) BLAŽENOJ DJEVICI MARIJI

1. O Marijo, zvijezdo mora - Svijetli nama do na kraj.

Preko tvoga zagovora - Daj nam doć u vječni raj.


- 248 -

Pripjev: O Marijo, lijep si cvijet,
      Tebe štuje cijeli svijet.

2. Primi nas, o Majko, primi - Pod okrilje milosti,
S duša naših bijednih snimi - Breme svake grešnosti.

3. Brani našu domovinu - I hrvatski narod vas,
Daj, da jadi svi ga minu - Daj mu sreću, vječni spas.
 

1. Zdravo budi Kraljice, - Zdravo Majko sveta.
Ti si naša nada sva - Ti si sunce svijeta.

2. K tebi oči dižemo - Na pomoć nam budi,
I privini svakog nas - Na majčinske grudi!

3. Hrabri nas smalaksale - Žalosne nas tješi,
Teškim putem kreposti - Korak nam pospješi!

4. Slatka naša utjeho - Majko Božjeg Sina,
Tek po tebi čeka nas - Rajska domovina!
 

1. K tebi oči podižemo - Djevo sveta, Djevo čista,
Ti si sjajna ona zvijezda - Koja spasom nama blista.

2. Kad nas strasti bura vije - Kad nas studen grijeha bije.
Ti si Djevo sunce naše - Što nas zlatnom zorom grije.

3. Grij nas, grij nas, s tvog nam žara - Zlatnim plodom duša rodi,
Blistaj, Djevo, blistaj zvijezdo - U raj sveti ti nas vodi.
 

1. Ljiljane bijeli nebeskog kraja,
Ljepši i draši no sunašca sjaj,

Mirisni cvjete vječnoga raja,
Kraljice neba, pomoć nam daj.

Pripjev: Majčice, čuj svoje dječice glas,
      Brani i štiti nas, moli za nas.

2. Čudesnog kipa milosti cvijeće,
Sipala ti si na hrvatski dom,
Zanosno narod do tebe kreće,
Moleć se tebi i Sinku tvom.
 

1. Hoćemo Boga, Djevice sveta, o slušaj Majko vjere nam glas,
Naša se molba diže i sreta, Na svome putu, tebe, svoj spas.

Pripjev: O majko blagoslovi žive nam vjere jek,
      Hoćemo Boga za Oca svoga,
      Hoćemo Boga za Kralja vijek

2. Hoćemo Boga dušmani brojni, Protivu Bogu podižu bijes;
I protiv Krista u red su bojni, Stali i pale idolu krijes.

3. Hoćemo Boga u svoje škole, Nek blista Križa presveti trak.
Hoćemo djecu, koja se mole, Kršćansku kuću, kršćanski brak.

4. Hoćemo mladež iskrenu, smjelu, Nek djevu resi ljiljana čar,
Hoćemo Boga pri svome djelu, Hoćemo žive muževnosti žar.


- 249 -

5. Hoćemo Boga, tamo gdje sude, Neka nam zakon prodahne on,
Gdje je vjenčanje neka ga bude, I kada zadnji zazvoni zvon.
 

1. Tebe Boga hvalimo, vjerno ispovijedamo,
Vjenog Oca slavimo, složnim glasom pjevamo.
Na nebes'ma anđeli štuju te s arkanđeli.

2. Kerubini složno svi, duboko se klanjaju
Serafini smjerno ti, jednoglasno pjevaju:
Svet, svet, svet je Gospod Bog, Kralj preslavni puka svog,
 

1. Na Isusov se spomen sam
U duši budi dragi plam,
Al' vrh milinama je svim
U milom društvu kad si s Njim.

2. Što nježnije da zapjevaš,
Što ljupkije da poslušaš,
Il što da draše promatraš,
No Isus što je Gospod naš?

3. O blag spram sviju Isuse,
Što mole ili kaju se,
Il traže Te kroz žića vaj,
Tko Tebe nađe, nađe raj.

4. Govoriti je uzalud,
Badava peru sav je trud,
Tko kuša taj tek pravo zna,
Što znači ljubav Gospodnja.

5. Ti, Isuse, milinom svom
I našom budi nagradom,
Naš ponos cijeli bio tek
U Tebi, Spase, zauvijek. Amen.

+ + +


- 250 -

T E  D E U M

Te Deum laudamus * te Dominum confitemur.
Te aeternum Patrem * omnis terra veneratur.
Tibi omnes Angeli * tihi coeli et universae potestates.
Tibi Cherubim et Seraphim * incessabili voce proclamant:
Sanctus * Sanctus * Sanctus * Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt coeli et terra * majestatis gloriae tuae.
Te gloriosus * Apostolorum chorus:
Te Prophetarum * laudabilis numerus:
Te Martyrum candidatus * laudat exercitus.
Te per orbem terrarum * sancta confitetur Ecclesia:
Patrem * immensae majestatis.
Venerandum tuum verum * et unicum Filium,
Sanctum quoque * paraclitum Spiritum.
Tu Rex gloriae * Christe!
Tu Patris * sempiternus es Filius.
Tu ad liberandum suscepturus hominem * non horuisti Virginis uterum.
Tu devicto mortis aculeo * aperuisti credentibus regna coelorum.
Tu ad dexteram Dei sedes * in gloria Patris.
Judex crederis * esse venturus.
Te ergo quaesumus, tuis famulis subveni * quos pretioso sanguine redemisti.
Aeterna fac cum Sanctis tuis * in gloria numerari.
Salvum fac populum tuum, Domine * et benedic haereditati tuae.
Et rege eos * et extolle illos usque in aeternum.
Per singulos dies * benedicimus te.
Et laudamus nomen tuum in saeculum * et in saeculum saeculi.
Dignare Domine, die isto * sine peccato nos custodire.
Miserere nostri Domine * miserere nostri.
Fiat misericordia tua, Domine, super nos * quemadmodum speravimus in te.
In te, Domine, speravi * non confundar in aeternum.


- 251 -

CREDO

III.

hhzzPic11.jpg
još detaljniji uvid

- 252 -

hhzzPic12.jpg
još detaljniji uvid

- 253 -

MAGNIFICAT

hhzzPic13.jpg
još detaljniji uvid

- 254 -

hhzzPic14.jpg
još detaljniji uvid

- 255 -

S R C E  M A R I J I N O

Marija je Kraljica naših dana! Kao nikada u crkvenoj povijesti širi se u carstvu duša sjaj njezine bezgrešne ljepote, njezine divne dobrote i njezine majčinske zaštite.

Umjetnici prikazuju Srce Marijino ovjenčano vijencem ruža, da nam predoče svu krasotu i radost, kojom ju je presv. Trojstvo u svojoj vječnoj zamisli okrunilo još prije njezina začeća. Iz prečistog Srca Božje Odabranice raste bijeli ljiljan njezine uzvišene i nedostižive čistoće, koja je bila prva kolijevka Očeva Prvorođenca, našega Spasitelja. Ovo odlikovano Srce obasjano je neizmjernim sjajem "punine milosti", ali je i probodeno mačem. Uzvišena Majka boli i suotkupiteljica svijeta milo se smiješi, jer je ona već za sva odlikovanja i za sve boli rekla anđelu svoj Fiat - neka bude! Za sve to je već zapjevala svoj Magnifikat - veliča duša moja Gospodina!...

Dok u duhu s udivljenjem i ljubavlju promatramo milu nebesku Majku, molimo ju, da nam pomogne shvatiti sve dubine njezinog prečistog Srca.

Približimo joj se smjerno i sabrano, jer je Srce nebeske Majke svetište duhovne izgradnje i duhovne ljepote. Ono je neokaljani hram, kolijevka Utjelovljene Ljubavi... Promatrajmo ga s ljubavlju i hvalimo Gospodina, koji je stvorio to svetište. Izgrađeno je po nacrtu božanskog Uma, ukrašeno milošću i obdareno milinom i rajskom ljepotom. Promatrajmo ga, da shvatimo sve njegove tajne, pristupimo svetim strahopočitanjem i poslužimo se evanđeoskom riječi: ecce venio - evo dolazim! Dolazim, da promatram svu ljepotu tog svetišta, pa da onda pokušam nasljedovati presvetu Djevicu. Dolazim, da je zamolim, da ona i moje srce učini svojim svetištem, pa da mogu pozvati Isusa k sebi. U svojoj poniznosti ponavljam svoju molbu: Veni, Domine Jesu - dođi, Gospodine Isuse!

Da Srce Marijino bude svetište, da bude sveto i posvećeno mjesto, mora u njegovu središtu biti oltar, kadionica i žrtvenik; oltar klanjanja božanskom Veličanstvu i oltar za prinošenje žrtve paljenice. Život tome oltaru daje Hostija. Presveto Isusovo božanstvo utjelovljeno u ljudsku narav vječna je Hostija, koja daje milosni život dušama. Toj velikoj Hostiji pridružuje se u Marijinu Srcu manja neokaljana hostija njezinog bića, da svojim doprinosom poveća svetu otkupiteljsku Hostiju. U tom svetištu neprestano se slavi tajinstvena misna žrtva sa svim bitnim dijelovima. S uzvišenim poklonom prikazuje se duša Marijina svakog časa u Prikazanju, koje je najuzvišenije iza prikazanja njezina Sina. Toj prikazbi kojoj nema ravne među stvorenjima, priklanja se nebeski Otac, Riječ i Duh Sveti, te u divnoj Pretvorbi pobožanstvenjuje dušu presvete Djevice, da se s njom po neprestanoj pričesti sjedini u vječnom jedinstvu, koje je ljudskom umu neshvatljivo. A što radi Marija u tvom uzviše-


- 256 -

nom svetištu? Marija prisluškuje divnom zbivanju u nutrinji svog srca, gdje živi Srce njezina Sina i odaziva se težnji svog Srca, da mu se svidi. To je tajna Marijina Srca, to je njezin nutarnji život.

Srce Marijino bilo je Isusu: prvi oltar, neokaljano svetište neokaljane Hostije!

U Srcu Marijinu žrtvovao se Isus, a i ona je sama žrtvovala Isusa u savršenoj suglasnosti i sličnosti duha i srca s njim. Srce Isusovo bilo je opet za Mariju neokaljano svetište neokaljane hostije.

Marijina beskrajna svetost i čistoća prikazala je nebeskom Ocu sasvim čisto stvorenje ujedinjeno sa žrtvenom Hostijom.

Dušo moja, težiš li i ti za uzvišenim životom Božjeg svetišta? Da uzmognemo biti svetište, potrebno je da budemo hostije, kako je to bilo Srce naše nebeske Majke, male žrtvene suotkupiteljske hostije. Neka nas ne straši ovaj uzvišenl poziv. Iako smo slabi, siromašni, rastrgani brigama i poslovima svagdanjeg života, možemo svoja srca čuvati kao svetišta i biti ugodni stan svojemu Bogu. Kada smo okruženi svijetom, koji ne mari za Boga, čuvajmo ga mi, štovatelji i štićenici presvete Djevice, u svetištu svoga srca po čvrstoj vjeri, po velikom ufanju i po iskrenoj svetoj ljubavi.

Srce Marijino nije samo svetište, ono je i vrelo, čisto, bistro i obilno vrelo. Kad čujemo riječ vrelo, predstavljamo si izvor bistre, svježe vode pod visokom gorom, koji obraduje umorna putnika. On će kraj njega sjesti, odmoriti se i osvježiti u bujnoj prirodi, koju podzemno hrani voda onoga bistrog vrela. Ili će nam se u duši pojaviti slika pustinjske oaze sa svježim rašćem i palmama usred pusta kraja. Malo živo vrelo podržaje život cijele oaze. I naš teški zemaljski život ima doista jedno životvorno vrelo: Srce naše nebeske Majke. To neokaljano i bistro vrelo istječe podno "Vječnih bregova" presvetoga Trojstva, a dobiva vodu iz beskrajnog Oceana. Taj je ocean božansko Srce Isusovo. Iz njega se u njeno Srce izlijeva poplava ljubavi. To obilno, nepresušno vrelo napaja sve naše duše, samo ako mu se približimo. Približimo se u duhu ovom vrelu i ne gubimo vremena, nego crpimo iz njega živu vodu, koja miriši ljiljanima svete staleške čistoće, crpimo iz njega slasnu vodu, da utišamo žeđu svoje duše za srećom, te da iza toga još više žeđamo nebeske snage i okrepe. Crpimo po nakanama sv. Crkve iz Srca bezgrešne Majke, jer su to i Isusove nakane. Častiti Srce nebeske Majke znači ne samo crpsti iz njega, nego i nasljedovati ga, jer bez nasljedovanja nema prave pobožnosti.

Nasljedujmo Mariju:

Kao svetište životom sjedinjenja s Bogom, kao vrelo životom davanja i predanja.

Kad se naša duša ispuni milostima i blagodatima iz toga vrela, dajmo da iz našeg srca poteknu mali izvori za naše bližnje...

+ + +


- 257 -

S a d r ž a j

Strana

UVOD

5

S V E T A  U R A
 
SVETA URA uoči prvog petka kroz dvanaest mjeseci u godini

SVETA URA uoči prvog petka u mjesecu SIJEČNJU i uoči svetkovine presvetog Srca Isusova

13

SVETA URA uoči prvog petka u mjesecu VELJAČI

22

SVETA URA uoči prvog petka u mjeseču OŽUJKU i uoči blagdana bezgrešnog Srca Marijina

32

SVETA URA uoči prvog petka u mjesecu TRAVNJU

44

SVETA URA uoči prvog petka u mjesecu SVIBNJU

55

SVETA URA uoči prvog petka u mjesecu LIPNJU

65

SVETA URA uoči prvog petka u mjesecu SRPNJU.- Zadovoljština za javne pogrde Isusu Kristu

76

SVETA URA uoči prvog petka u mjesecu KOLOVOZU

85

SVETA URA uoči prvog petka u mjesecu RUJNU i na Veliki Četvrtak

96

SVETA URA uoči prvog petka u mjesecu LISTOPADU

108

SVETA URA uoči prvog petka u mjesecu STUDENOM

118

SVETA URA uoči prvog petka u mjesecu PROSINCU.- Pet glavnih molba, koje je Isus iznio sv. M. Margareti

128

SVETA URA u raznim prigodama

SVETA URA uoči Nove godine..

141

SVETA URA Intimno obiteljsko kraljevatvo Srca Isusova

151

SVETA URA Zatvor Velikog Četvrtka i tamnica tabernakula

161

SVETA URA Muka našega Gospodina u Jeruzalemu, na oltaru i u dušama

175

SVETA URA Apostola Srca Isusova, koji trpljenjem, molitvom, Euharistijomi ljubavlju šire i utvrđuju kraljevstvo Božje u dušama.

[186]

- 258 -

      Osobito namijenjeno zajednicama

186

SVETA URA Prijatelja presvetog Srca.- Namijenjeno osobito posvećenim dušama

196

SVETA URA Druga Sveta Ura za duše, koje trpljenjem postaju apostoli

206

SVETA URA za majku, koja bdije kraj kolijevke malog Benjamina ili kraj postelje Tarzicija, tih malih apostola Srca Isusova

217

D 0 D A T A K
 
1. Molitve; 2. Pjesme

A) POBOŽNOST PRESVETOM OLTARSKOM SAKRAMENTU

Molitva svetim ranama Isusovim

235

Molitva sv. Alfonza Liguorija

235

Svesrdna prošnja euh. Sreu Isusovu - od sv. Margarete.

236

Litanije presv. oltarskog Sakramenta.

236


B) POBOŽNOST PRESVETOM SRCU ISUSOVU

Posvetna molitva presvetom Srcu Isusovu Pape Leona XIII

238

Pomirna molitva Pape Pija XI.

239

Otprošnja Srcu Isusovu

239

Posvetna molitva sv. Margarete

241

Litanije presvetog Srca Isusova.

241


C) POBOŽNOST BLAŽENOJ DJEVICI MARIJI

Sedam žalosti bl. Djevice Marije

242

Posveta Srcu Marijinu.

243

Molitva za grešnike, koju je anđeo naučio djecu u Fatimi

244


P J E S M E
 
A) O MUCI ISUSOVOJ:

Počinje se strašna muka

244

Narode moj ljubljeni

244

Prosti moj Bože

245

Ja se kajem Bože mili

245

B) EUHARISTIJSKE

Ovdje je sada

245

Zdravo Tijelo Isusovo

246

Moj Isuse

246

Klanjam ti se smjerno

C) SRCU ISUSOVU

O Srce Sina Božjega

247


- 259 -

U slavu svetog Srca

247

Do nebesa nek se ori

247

D) BIAŽENOJ DJEVICI MARIJI

O Marijo zvijezdo mora

247

Zdravo budi Kraljice

248

K tebi oči podižemo

248

Ljiljane bljeli

248

_______________

Hoćemo Boga

248

Tebe Boga

249

Na Isusov se spomen sam

249

Te Deum

250

Credo (III) - koralni

251

Magnificat - koralni

253

Salve Reglna - koralni

254

Srce Marijino - razmatranje

255

Sadržaj

257

R.P.Mateo Crawley-Boevoy SS.CC.
HEURE SAINTE

PRIREDIO, IZDAO I ODGOVARA: Fra Roko Tomić, Zagreb Vrbanićeva 35.
UMNOŽENO u samostanu ss. Naše Gospe, Zagreb Primorska 20
Zagreb 1961.