- 217 -

SVETA URA
z a   m a j k u
koja bdije kraj kolijevke malog Benjamina
ili
kraj postelje Tarzicija, tih malih apostola
Srca Isusova

Uvodna primjedba.- Ova Sveta Ura sastavljena je osobito za majke, koje se ozbiljno zanimaju za kršćansku budućnost svoje djece.

Da mogu lako ocijeniti svu nadnaravnu vrijednost ove velike molitve i da se spreme za primanje osnovnih misli i finih osjećaja ove Svete Ure sasvim posebne vrste, spominjemo im slijedeće:

1. Prvi i osnovni temelj kršćanskog odgoja djece jest majčina vjera i molitva.

2. Glavna duhovna korist ove pobožnosti bit će povećanje milosti za samu rnajku, jer blagoslov, što ga bude zazivala na svoje dijete, bezuvjetno će se odraziti i na njoj.

3. Potrebno je, da već u prvim počecima života poslušnu, gipku i čistu dušu djeteta pronikne ljubav prema Isusu i njegovom presvetom Srcu. Veliko načelo kršćanskog odgoja ne sastoji se u sasvim teoretskom i spekulativnom poznavanju nauke i zakona, nego osobito u ljubavi prema božanskom Učitelju i božanskom Zakonodavcu.

4. Da ova ljubav bude duboka i praktična, mora biti prije svega euharistijska i prema tome požrtvovna, revna i utjecajna. Ovo zajedništvo, ova snažna i božanska veza između duše djeteta i same osobe Isusa, koji živi i boravi u Hostiji, govori o velikoj mudrosti kršćanske pedagogije.

5. Logična je posljedica ove ljubavi prema Isusu, da se u duši djeteta užeže plamen revnosti, koji će ga potaknuti da radi na slavu Srca Isusova i da mu duše predobiva. A taj će apostolat vršiti svojim pričestima, molitvame, žrtvicama. Tim nadnaravnim radom apostolata, usavršit će se, profiniti i utvrditi religiozni odgoj djeteta i zajamčit će se njegova postojanost... Porast će u njegovoj duši čistoća... mržnja na grijeh... djetinja odanost Mariji... pobožnost... žarka ljubav prema Euharistiji... svagdanja pričest... revnost... molitve i žrtve za kraljevstvo presvetog Srca!

Ovaj ideal nastojat ćemo ostvariti pobožnošću Benjamina i Tarzicija, tih apostola Srca Isusova.

+ + +


- 218 -

I. Marija uz jaslice

Marija pjeva i plače... Ona je žena, blagoslovljena među svim ženama... ali ona je i nadasve žalosna Majka... U daljini gleda kako se ocrtava Kalvarija... Majka kraj kolijevke... također pjeva i plače... Moli za svoje dijete... Budućnost je tako nesigurna!...

1. Prve strelovite molitvice malog Benjamina Srca I.

ANĐEO ČUVAR DJETETA.- Kršćanska majko, sretna majko, klekni puna ljubavi pred Gospodina Isusa... Klanjaj se Isusu zajedno sa mnom u ovom živom tabernakulu, u ovom ciboriju čistoće u duši svoga djeteta... Poklonimo mu se zajedno, jer oboje čuvamo, oboje smo odgovorni za blago njegova ognjišta, povjereno našoj skrbi ne samo u vremenu, nego i za vječnost... Moli, kršćanska majko, moli silnom vjerom i neka tvoje molitve, više nego tvoje pouke, urode u tvom djetetu darom pobožnosti... Moli s ljubavlju... jer molitva mora biti plamen, koji se diže iz srca. Moli pouzdano, da uhvatiš Isusa za Srce, da na dijete koje obojici pripada i na čitavo svoje ognjište zazoveš rijeke milosti, koje on čuva za obitelji posvećene njegovoj ljubavi... Padni na koljena, kršćanska majko!... Uzet ću tvoju molitvu i prinijeti je tvome i mome Bogu, mome Kralju i tvom Kralju Isusu, u kaležu Srca njegove božanske Majke!... Moli se, moli! Ja te pratim s anđelima čuvarima Nazareta i tvoje obitelji... Ja molim, klanjam se i ljubim s tobom zakriljujući svojim krilima dijete i njegovu majku... Molimo za naše zajedničko blago!...

MAJČIN ČIN VJERE.- Gospodine, evo tvoje službenice, neka bude volja voja! Neka dođe kraljevstvo tvoje na ovaj kutić zemlje, na ovu obitelj kako je i na nebu!... Ti si me, Isuse, počastio slavom materinstva... Hvala! Ali ja ti uzvraćam tu slavu, posvećujem ti ovo dijete, neka bude tvoje, sasvim tvoje, isključivo tvoje, jer vjerujem u tvoje božansko kraljevstvo... u tvoja vrhovna i apsolutna prava... Vjerujem, Isuse, u tvoju mudrost, jedinu, koja vodi svijet naših duša i moralni svijet, koji je oko nas... Vjerujem u tvoju Providnost, punu obazrive nježnosti, vjerujem u tvoju svemogućnost...

Ti si ovo dijete i njegovu majku stvorio samo za sebe... Zato Gospodine i božanski Učitelju, mi ćemo oboje biti tvoji u vremenu i u vječnosti... Ali jer me zbunjuje kad vidim svoju odgovornost, svoju dužnost i svoju nemoć, obraćam se tebi, Bogu ljubavi i svom snagom svog srca vapijem ti: Spasi nas, Isuse, i majku i dijete, ja vjerujem u tvoju ljubav, vjerujem u tvoje presveto Srce!

Prikazujem ti, Isuse, svog mališa preko prečistih Marijinih ruku i u čast tvog Prikazanja u hramu... Prikazujem ti ga kao poklonstveni prinos ove obitelji, koju ti ljubiš... Uzmi moje dijete u svoj naručaj, kako je i radosni Simeon uzeo tebe, Dijete - Isusa... Privini ga snažno na svoje Srce... U njegovo ime, kao uzvrat na tvoja milovanja, ja ti ponavljam: Jest, mi nadasve vjerujemo u tvoju


- 219 -

ljubav!... Stisni ga na svoje Srce još jače... i ja te molim, Isuse, ne vraćaj mi ga više... Oh! sretna li mališa! Neka ostane samo privinut na tvoje nebeske grudi! Dozovi kraljicu-Mariju, neka se raduje, videći kako uživaš u Benjaminu svoje ljubavi, kao što je i ona sama nebrojeno puta uživala, dok si ti bio ljubljeni Benjamin njena bezgrešnog Srca...

Vjerujem... vjerujem u tvoje Srce, Isuse, Sine Marijin! A jer vjerujem u tvoju posebnu ljubav prema djeci i u tvoje veliko, božansko milosrđe prema majkama, rado se odričem svojih prava i naslova... Na koljenima te zaklinjem, da samo za sebe zadržiš moje dijete... Budi zauvijek njegov Kralj ljubavi!... A budući, da mu je prema tvojoj zamisli potrebna majka, povjeri ga ti sam, Isuse, onoj, čije neiskazane i divne nježnosti i sam iz iskustva poznaješ... Neka uz tebe i s tobom Kraljica ljubavi bude prava Majka djetetu, koje se, dobri Isuse, smješka i sniva u tvom naručaju, udišući s nasladom život i toplinu tvoga božanskog Srca... Uime svoga djeteta i svoje obitelji, vjerujem u tvoju ljubav i klanjam se tvom Srcu, o Isuse!

KRATKA, USRDNA MOLITVA, KOJA ĆE ISKRENO POTVRDITI OVA ČUVSTVA VJERE, ALI UVIJEK UIME DJETETA I CIJELE OBITELJI!

MARIJINE POUKE I SAOPĆENJE MAJCI.- Približi se, ljubljena kćeri i majko, već sada žalosna, približi se onoj, koju opravdano nazivaš Kraljicom ljubavi i svojom Majkom... Dopusti, da pred tobom izlijem svoju dušu, dopusti, da ti u slatkom, povjerljivom razgovoru ispričam nekoliko intimnih stranica božanske povijesti Betlehema... Ta se slika sastoji od Isusovih osmjeha i mojih materinskih suza... Kako je bila blistava i radosna ona Božićna noć!... Anđeli su pjevali, ali pjesma kucaja mog srca bila je jača, slađa i intimnija... Da, kćeri moja, Srce moje je pjevalo, hvaleći velikodušnost i milosrđe Gospodina Boga, koji postade moje Dijete... Radosti mojoj nije tada bilo premca i nikada je ništa ne će dostići ni na nebu ni na zemlji... Moja je slava dakle jedinstvena... Ipak, ti si majka i ti ćeš moći donekle razumjeti, što će ti tvoja nebeska Majka povjeriti... Naslućuješ, kako su siromašne betlehemske jaslice bile za me pravi raj slave i sreće... Lako možeš naslutiti kakva me zanosna radost obuzela i kakve su nebeske skladbe zahvalnosti odjekivale te noći u mojoj duši...

O, da! Ali ovo Dijete bilo je naš Osloboditelj!... Sve mi je u njemu najavljivalo strašnu Kalvariju... Zašto ovo tijelo, čudesno sazdano od Duha Svetoga?... Čudo se dogodilo, da bi Riječ mogla trpjeti... To tijelo? bilo je čudesno stvoreno, da bude raskidano... Bit će smaknuto, kad dosegne mjeru svoga križa!...

Znala sam, da će njegove božanske oči postati vrelo suza... Jedini cilj njegovih usana bit će, da pije iz kaleža smrti... Svaka suza govorila mi je o neizlječivoj rani ljubavi... A njegovo Srce! Oh, to Srce, koje je kucalo uz moje, već je nosilo duboku ranu, koja će bivati to veća što


- 220 -

se Isus bude više bližio Kalvariji... A što da ti kažem, ljubljena kćeri, o nutarnjoj muci ovoga malenog božanskoga Kralja?...

Kada je pio iz mojih djevičanskih grudi krv i život, ja sam u svakom poljupcu njegovih usana nalazila gorčinu Getsemanija, koju je on u sebi nosio. Bili smo nerazdvojivi, kao Sin i Majka, u radostima Božića kao i u bolima muke, bez sumnje ovdje je tajna, ali ipak već prave muke njegova Srca... Predala sam se sama Ocu, njegovoj svetoj volji... A predala sam mu svoga Sina Isusa, otrgnuvši ga od vlastitog srca, za vaše spasenje na njegovu slavu.

A sada, kćeri moja, odgovori: nije li ova povijest, ta otajstvena mješavina radosti i tjeskobe, pomalo i tvoja intimna povijest?

Oh! Radovala si se, što si majka, i imala si pravo, jer to je božanska slava... ti se još i sada raduješ, ali... Što će s vremenom biti od ovoga ljupkog djeteta, što sniva? Što će ono biti u Božjoj vječnosti?...

Draga moja kćeri, ozbiljno promisli, što ćeš mi odgovoriti... I prije nego odgovoriš meni, koja te ljubim više nego itko poslije Isusa i koja ljubim tvoje dijete kao cvijet moje ljubavi... poslušaj, što ti govori tvoja blaga Vladarica: dijete će vjerojatno biti ono, što ti odlučiš da bude, ti, njegova majka!... Ova te tvrdnja malo zbunjuje... ali ta je zbunjenost samo na vječno dobro i majke i djeteta... Čuvaj tu pouku u skrovitosti svoje duše, razmatraj o njoj pred Gospodinom... Ova kršćanska briga donijeti će plodove sreće i mira...

Kršćanska majko, ti imaš uzvišeni zadatak, zadatak nadnaravan i božanski... Tvoje dijete dolazi od Boga... ono je samo na nekoliko dana povjereno tvojim brigama, posuđeno ti je, da kršćanskom slavom kao suncem obasja tvoje ognjište... Ali doći će dan, kad ćeš ga ljepšega i odraslog morati vratiti Gospodinu, koji očekuje sina iz ruku njegove majke...

Ovo dijete može kasnije biti vrlo dobro, sveto...

To će dijete moći učiniti mnogo dobra...

Ali to dijete može biti i trnova kruna svome Bogu i svojoj majci...

Gledaj ga: to je cvijet, koji se mora razviti, budeš li ga natapala milošću i krepostima...

To je duša, koju treba njegovati i razvijati, koju treba odgajati... neumrla duša, koja bi mogla, jao! i propasti... Tako mnogo ih propada!...

Majko draga, u tvome djetetu ljubim Isusa, a zajedno s dušom djeteta tražim tebe, tvoju dušu. Tražim ih za Isusa, jer ja sam vam obadvome Majka i vaša Kraljica... Vidim, da si zamišljena, a sigurno imaš i pravo... I ja sam vrlo često jecala uz kolijevku božanskog Djeteta... tiho, sasvim tiho, da ne probudim Kralja u njegovim pelenama... Ah! ali znala sam, dok su mu oči spavale, njegovo Srce je jecalo s mojim...

Kaži mi, ljubljena kćeri, svoje brige, povjeri mi sve muke svog srca... reci mi, zašto su ovi oblaci na nebu tvoje duše... Ali više od tvog odgovora, koji unaprijed po-


- 221 -

znam, ja tražim tvoje pouzdanje, tvoju djetinju dušu... Govori, kćeri moja!...

MAJKA, KOJA TRPI.- Djevice, puna ljubavi... Kraljice svega milosrđa... Majko svake nježnosti, ja te ljubim! I ja znam, da me ti ljubiš, moje dijete i mene... Djevice Majko, Kraljice ljubavi, duša mi jeca od tjeskobe kraj ove lađice, u kojoj mirno spava moje dijete, naše dijete, Marijo... Lađica je danas čvrsto privezana uz obalu, zaštićena je od oluje... Ali sutra?... Oh! neutješna misao, koju ti razumiješ, Djevice blagoslovljena, zvijezdo ovoga burnoga mora, što čeka moje čedo... da, ono ga čeka sa svojim virovima i hridinama. Darujem tebi, Majko, svoje dijete, predajem ti ga, ljubljena Kraljice... spasi, oh, spasi moje dijete na oceanu života!... Zahvali Isusu u moje ime, Djevice blagoslovljena, što mi je dao da shvatim svoju odgovornost i što mi je dao hrabrosti da je razmotrim i omjerim u svijetlu njegove milosti... Blagoslivljaj, o Marijo, božansko Srce Isusovo radi tjeskoba i nutarnjih muka radi krutih bolova, koji su poput tvojih pridonijeli spasu mog djeteta... Da, zahvaljujem Bogu, što mi je dao okusiti gorčinu, koja će, kako se nadam, poštedjeti i moje dijete i moje ognjište od one, mnogo teže gorčine, od gorčine grijeha i njegovih kobnih i strašnih posljedica u vremenu i vječnosti...

Evo zato, o Marijo, uzore svima majkama, ne ću da se uzalud tužim ili da jecam pod težinom bezbrojnih nemira, koji su neminovni. Ja prihvaćam svoju misiju, koju mi je Srce Isusovo zacrtalo... On je divni Učitelj; on je Kralj našeg ognjišta; molim te dakle, nježna Majko, da mu kažeš, da se potpuno uzdam u njegovu beskonačnu ljubav...

Prihvaćam slavu i muke majčinstva, kako si ih i ti, neusporediva Majko, prihvatila u Božićnoj noći...

Pred mojim suznim očima iskrsava mi i jedna neizmjerna slika... Hoće li ovaj mališ jednog dana zaboraviti na svog Boga... Hoće li ovo dijete mojih suza zaboraviti na svoju majku i njene nauke?...

O Majko, kakve li tjeskobe u mom srcu, na pomisao, da će teška pogibao neizbježivo sutra ugroziti dušu mog djeteta... pomisao, da rastvoreni ponor spremno čeka, da proguta svoju žrtvu!...

Međutim, njegova kršćanska sreća, vjernost njegove savjesti jesu problemi, koje samo ti, Isuse i Marijo možete riješiti...

Da moje dijete bude sretno, uzmi ga, o Marijo, daruj ga Srcu Isusovu, pohrani ga u nebeskoj rani njegovih prsiju... Bdij, Majko, da ono zajedno sa mnom ostane u toj rani za života i na smrti...

Molitva dviju majki

Majke Isusove i majke Benjaminove

MARIJA.- O Srce moga Djeteta Isusa, radi mene, tvoje ljubljene Majke, koja toliko ljubi, blagoslovi ovo dijete.


- 222 -

MAJKA.- O Srce Isusovo, sjeti se svojih prvih suza, koje je Marija osušila... a onda pomisli na moje suze i blagoslovi moje dijete!...

MARIJA.- O Srce Isusovo, ako me uvijek ljubiš istom ljubavlju, ako imam neku vlast nad tvojim kraljevskm Srcem, obilježi ovo dijete kao vjernoga svog prijatelja u budućnosti... Radi njegove majke, Isuse, i radi tvoje, neka ono ostane zauvijek potpuno tvoje!...

MAJKA.- Jest Isuse, ja ga ljubim samo za tebe...hoću ga samo onakva, kakva ga ti hoćeš: bogat ili siromah, velik ili skroman, ali hoću da bude tvoj, zajedno sa mnom posve tvoj... Isuse, to mi je dovoljno!...

MARIJA.- Moj Isuse, uzmi ove majke, moje ljubljene kčeri, ja ti posvećujem dijete, polažem ga u gnijezdo blagosti i ljubavi tvog Srca... A budući, da kao kraljica mogu zapovijedati, jer ja zapovijedam da tu i ostane, očekujući slavnu vječnost... Nasmjehni se, Isuse, majci, nasmjehni se djetetu, tvoja majka to od tebe traži...

(Majka uime djeteta tri puta ponovi uzdahe i poljubi sliku presvetog Srca).

Presveto Srce Isusovo, neka dođe kraljevstvo tvoje!

Ljubim te, Isuse, jer si ti Isus!

NE SUMNJAJ, POBOŽNA MAJKO, MALENI BOŽANSKI KRALJ, IZ NARUČAJA NEOKALJANE MARIJE, KAO SA SVOG SLAVNOG PRIJESTOLJA BLAGOSLIVLJE MAJKU I DIJETE... TU ON PRIMA TAMJAN PRVIH MOLITAVA, KOJE MU TEPA MALI BENJAMIN NJEGOVA SRCA.

II. Bijeg u Egipat.

Marijino uzbuđenje, pogibeljan put i zemlja izagnanstva.

Prve pogibli djeteta. - Ono se mora boriti i živjeti u zemlji progonstva... Kumiri ga posvuda okružuju... Njegove mane... Njegovi prvi grijesi...

Prva Benjaminova ispovijed

ANĐEO ČUVAR DJETETA.- Potresen prisustvujem, kršćanska majko, tim božanskim prizorima, koje sam već nekoć promatrao u Betlehemu... Slušam razgovore između neba i vas, griješnih stvorova, razgovore, kojima se zapanjeni čude anđeoski duhovi... Ti se prizori i razgovori još uvijek obnavljaju i ponavljaju pred mojim očima. Pobožna majko, budi vjerna tolikim milostima! Gledaj na ovo dijete u svijetlu velike vjere... Jednog dana ono mora zajedno sa mnom pjevati vječne hvale Gospcdinu... Ah! ali znaš li, uz koju cijenu?... Ne plaši se... Zašutit ću i pustiti da sama moja nebeska Vladarica tebi, prognanoj, ispriča svoje vlastito progonstvo i tegotan prolaz kroz pustinju, koja je od smrti spasila božansko Dijete, našega Kralja... Ja ću klečeći slušati ovo opisivanje tjeskoba Kraljice ljubavi... Kroz to vrijeme klanjat ću se tiho milostima i suzama Djeteta Isusa, koje su pohranjene u čistom kaležu bijelog lji-


- 223 -

ljana srca tvog djeteta... onako, kako sam mu se često klanjao, dok je bio u naručaju svoje neokaljane Majke... Ali, da budeš manje nedostojna čuti Marijine pouke, klekni i opet, kršćanska majko, moli. Moli ponizno, da postigneš milost, te dobro shvatiš veliki zadatak prema svome djetetu. Moli, da dobiješ nadnaravno svijetlo, koje će raspršiti svaku obmanu i koje će ti jasno pokazati ne samo pogibli, nego i pomoć Svevišnjega. Vidiš, čitavo se nebo zanima za tvoje dijete... ono je ovdje samo na prolazu... to je privremeno izagnanstvo... Mi te čekamo zajedno s njime na pragu vječnosti, koja vam se približava... Moli, pobožna majko... ja pratim tvoju molitvu božanskim žarom...

ČIN MAJČINA POUZDANJA.- Srce Isusovo, što ti se više približujem to jasnije opažam u svijetlu tvoga božanskog plamena strahovit ponor, koji bi htio progutati dušu mog djeteta... Ali i što se ti više približuješ jadnoj majci i njenom dragom djetetu, to se osjećam mirnija i sigurnija, jer onda gledam drugi bezdan, koji nebeskom ljepotom smiruje oluju moje majčinske duše... Taj ponor to je rana tvojih probodenih prsiju, to je tvoje Srce, uvijek otvoreno, osobito za majke i za bijelo cvijeće, za njihovu djecu...

Mogu se svega bojati, Isuse, od moje slaboće i mog, neznanja, ali mogu više očekivati od tvoje milosrdne ljubavi, koja me uvijek prati... Uostalom, zar mi ti sam ne pružaš dokaza, kad mi daješ milost, o Kralju slave, da shvatim, kako je majčinstvo posve božanski poziv i zadatak. Po milosti spoznajem, da su majka i dijete samo dvije kapi, koje se moraju vratiti u vječni ocean, k tebi...

Budući dakle, da neizmjernom vjerom slijepo vjerujem u tvoju ljubav, ja se sa svojim djetetom bacam u tvoj naručaj, u žarku peć tvoga Srca... Čuvaj nas oboje, Isuse, usprkos naporima pakla i zavodljivosti ispraznoga i varavog svijeta... Ti si mi, ljubljeni Učitelju, povjerio neumrlu dušu, da je sposim. Tko sam ja, da je mogu uputiti na put pravde?... Ali i ja mogu sutra nestati i ostaviti svoje siroče, da ga tvoje beskonačno milosrđe čuva... Ipak ne ću pretjerano strahovati, Gospodine, ne ću se uznemirivati, ma kakav bio tajanstveni put, koji si mi zacrtao: dijete ne će nikad biti pravo siroče, jer ti si blag i nježan Otac, jer tu je Marija, da ga primi i da bdije nad njegovom dušom... Vjerujem, o Isuse, u tvoju ljubav i zato nepokolebivim pouzdanjem počivam u miru i predanju, u tvome božanskom Srcu... Ti se brineš za vrapce i za klasje... Ali, Gospodine, ovo čedo, za koje si ti prolio svu svoju Krv, više je od čitavog polja klasova, više od svih nebeskih ptica... Sačuvaj ga sasvim za sebe... očuvaj ga i za mene... sačuvaj nas oboje za tvoje nebo ondje gore i za tvoju slavu ovdje dolje...

Srce Isusovo, ja se potpuno uzdam u tebe... Gnijezdo i ptica, majka i dijete nalaze zaklona u pukotini stijene... Rana tvog Srca bit će mjesto našeg vječnog počinka.

KRATKA, VRLO ŽARKA I VRLO INTIMNA MOLITVA, KOJA ĆE POTVRDITI OVA ČUVSTVA POUZDANJA, ALI UVIJEK UIME DJETETA I


- 224 -

OBITELJI.

MARIJINA SAOPĆENJA I POUKA MAJCI.- Anđeo ti je rekao, ljubljena kćeri, kako se nebo preneraženo čudilo gledajući intimne prizore, slušajući razgovore između Vječnoga i njegovih siromašnih stvorova u Betlehemu i u Nazaretu. Anđeo se divi tvom pouzdanju i tvojoj jednostavnosti, kojom govoriš Kralju, i Kraljici raja; u njegovim očima ti obnavljaš nekadanji prizor... Ah! kad bi anđeoski duhovi proniknuli Srce mog Isusa i moje majčinsko Srce!... kad bi mogli dokučiti i shvatiti našu radost, naše duboko ganuće, ushit naših srdaca u dodiru s vašima!... Draga kćeri, usprkos ponoru, koji nas razdvaja, mi smo obadvije stvorovi, sestre jednake naravi, sazdane od tjeskoba, slaboća i suza...

Zato ja, kao majka, bolje od anđela razumijem tvoje brige i tjeskobe, a također osjećam, da me i ti bolje shvaćaš... Kad si mom Isusu govorila o neizlječivim pogibeljima, na koje će tvoje dijete u budućnosti neminovno naići... prošla sam u misli svoj put od Nazareta do Egipta, kroz pustinjski pijesak... Oh, onaj neočekivani i nagli bijeg, onaj teški i pogibeljan put, onaj tjeskoban boravak u tuđoj i neprijateljskoj zemlji!...

A to izagnanstvo, kćeri moja nije dovršeno... Isus, naš Kralj, još je odasvud proganjan... U samim kršćanskim obiteljima on je neprijatan stranac... U svome samotnom tabernakulu on je nepriznat, napušten od mnoštva, koji svim poštovanjem okružuju svjetske idole...

I u tom Egiptu svijeta morat će tvoje dijete živjeti!... Kršćanska majko, čuvaj ga već od rana doba od utjecaj tih idola, koji ga svagdje okružuju. S tobom trpim i ja misleći na to, kako će ovaj cvijet, danas tako lijep i nježan, sutra pustiti korijenje u žarkom pijesku pustinje ili u baruštinama poganskog svijeta... Ali hrabro, kćeri draga, pronikni božanskom snagom dušu djeteta... već u zoru njegova života izgrađuj u njemu velikog kršćanina... A i svoju vlastitu dušu spremi, da zajedno sa svojim sinom izdržiš prve napadaje, koje će morati podnijeti, jer se majka i sin moraju zajednički boriti za stvar Isusa-Kralja... Njegovo prvo kraljevstvo jest duša i srce tvog djeteta, koje će mu sotona osporavati, to ćeš ubrzo vidjeti... Miran san tvoga djeteta, san, koji je kao osmijeh anđela, ne može trajati dovijeka... Ubrzo ćeš osjetiti prve trzaje i prvo buđenje njegove naravi... Vidjet ćeš njegove mane, oporosti njegova karaktera, a nažalost! bit ćeš i tužan svjedok njegovih prvih padova, gorkih prvijenaca grijeha u njegovoj djevičanskoj duši...

Oh! približi ga Isusu, čudesnom moru njegova srca. Spremi ga za spasonosnu kupelj njegove prve ispovijedi... uroni ga u Krv Janjeta... Vezama intimnog prijateljstva zarana poveži dušu svog djeteta s dušom Isusovom... Kolike ćeš pogibli spriječiti, kršćanska majko, ovim divnim prijateljstvom: naša dva sina, jedan u naručaju drugoga!... Zar ne, tako bismo htjele, da ovdje na zemlji putuju prema vječnosti?... Hrabro, kćeri moja, nemoj se nikada previše žalostiti... Potrebno ti je, da izliječiš svoju dušu... Reci


- 225 -

mi, nisam li ja Majka tvog djeteta i ljubljena Kraljica njegove majke?...

K r a t k a   s t a n k a

MAJKA, KOJA TRPI.- Jest, mi smo obadvije majke!... Ali ti si Kraljica, a ja kao sretna ropkinja i kći takve Vladarice nalazim u tebi, o Marijo, svijetlo i utjehu, kakvu mi anđeli ne bi mogli dati... Ostani dakle mojom slatkom Kraljicom i dopusti mi, da ti ostanem povlaštena ropkinja, makar da sam ovako bijedna...

Jest, Majko, ti mi blago raskidaš koprenu budućnosti... Nježno mi daješ unaprijed osjetiti, što je moje majčinsko srce nagonski i nevoljko slutilo: prve borbe, pa i prva padanja mog djeteta!...

O, jedinstvena Majko, koja si morala bježati, privijajući Dijete - Isusa na svoje grudi, braneći ga od pandža smrti... Ti već znaš što osjeća moja duša svijesna, da je nesposobna u tolikoj mjeri obraniti dušu i božanski život svog djeteta... Trpim zbog toga kao u agoniji...

Brani ga dakle ti sama, Kraljice svemoćna, sjećajući se svog izagnanstva u Egiptu... Što bih radila bez tebe i bez Isusa, kad Egipat našeg društva, ta još pogibeljnija zemlja sa svojim živim idolima, pokuša oteti moje drago čedo... tvoje dijete, o Marijo!... Brani dakle svoje dobro, kao što si branila Isusa... Brani u njemu samoga Isusa!... Smiluj mi se!... Smiluj se njegovoj žalosnoj majci, o Majko Božja! Prekrij ga svega plaštem svoje zaštite, jer kamo god svrati svoje djetinje oči, njegovo nedužno srce nalazi već spreman zavodljiv otrov... nesvijesno i posvuda udiše vatru, koja tali snijeg djevičanskih duša... Smiluj se!...

Majko čistoće, reci jednu riječ onome, koji se hrani neokaljanim ljiljanima, neka uzme samo za sebe Benjamina svog Srca, neka ga uzme... pa ako treba, neke ga otrgne, makar i smrću! Jest, prihvaćam i ovu žrtvu, ako uz tu cijenu osiguram savršenu Isusovu radost nad netaknutom ljepotom nevinosti i savršenom srećom mog djeteta...

Ljubljena Kraljice, ja znam i drugi plamen, koji će zaštititi naše duše protiv smrtonosnog plamena pokvarenog svijeta... Baci nas oboje, o Marijo, u gorući plamen Srca Isusova... A ti, koja si vrata nebeska, ti koja si djeliteljica blaga Kralja ljubavi, ne dopusti, da ijedno od nas, ni majka ni dijete, izađe iz ovog svetišta mira i ljubavi, iz vječnog života!

Molitva dviju majki

Majke Isusove i majke djeteta

MARIJA.- O Srce mog Djeteta Isusa, spomeni se moga uzbuđenog srca na vijest o smrtnoj opasnosti, koja se spustila nad tvoju siromašnu kolijevku... Sjeti se, moj slatki, maleni Kralju, teških i napornih dana, koje sam proživjela prolazeći pustinjom, da te zaštitim od pogibli... Sjeti se našega hladnog izagnanstva u tuđoj zemlji... A za svu ovu gorčinu tvoje ljubljene Majke, koja toliko ljubi,


- 226 -

obujmi ti sam svojim rukama ovo dijete, koje ja ljubim i koje posvećujem tvojoj ljubavi... Spasi ga!

MAJKA.- Sjeti se, Isuse, nebeskog počinka, koji si uživao u Marijinu naručaju dok je njeno majčinsko srce u potaji jecalo... Radi tih jecaja, da platiš njenu skrb, njenu nježnost, spasi, oh! molim te spasi i moje dijete, koje sam povjerila Marijinu naručaju!...

MARIJA.- Ako imam još neku vlast nad tvojim kraljevskim Srcem, ne dopusti, da ti svjetski idoli oduzmu ovo nježno srce... sačuvaj ga, neka bude samo tvoje!...

MAJKA.- Tako neka bude dovijeka, Isuse! Jest, neka bude samo tvoje... Ja ga ljubim samo radi tebe... Već na samu pomisao, da bi te jednom moglo prestati ljubiti, trpim teško... Radi Marije, ne dopusti nikada ovo zlo, jedino zlo ovdje na zemlji!...

MARIJA.- Uzimam to dijete, kako sam uzela i tebe, maleni Isuse, na vijest o pogibli, ali uzimam ga s njegovom majkom. U tvome društvu, o Kralju ljubavi, obadvije ćemo proći pustinjom i kroz Egipat... I s nama, poslije progonstva, poći će ono u Obećanu Zemlju: Isuse, to te na koljenima moli tvoja Majka!...

(Majka uime djeteta ili s njime 3 puta ponovi uzdahe i poljubi sliku presvetog Srca)

Presveto Srce Isusovo, neka dođe kraljevstvo tvoje!

Ljubim te, Isuse, jer si ti Isus!

S t a n k a   i   p j e s m a

MIRNO PJEVAJ, KRŠĆANSKA MAJKO, JER OVA JE MOLITVA GANULA SRCE ISUSOVO... NE BOJ SE ODVIŠE NI EGIPTA NI NJEGOVIH IDOLA, AKO POSLIJE PRVE ISPOVIJEDI SVOG DJETETA NASTAVIŠ U NJEMU RAZVIJATI MRŽNJU NA GRIJEH I LJUBAV PREMA ISUSU!

III. Dijete-Isus izgubljeno u Jeruzalemu.

- Tjeskoba prvog neočekivanog razdvajanja -

Užurbana potraga. Muka Marijina!

Čas krize približuje s djetetu. Nježan odgoj... Izgradnja srca... Neizbježivi rastanci, što ih njegov odgoj traži... Znakovi slaboće... borbe...

Prva pričest i euharistijski život Tarzicija

ANDEO ČUVAR I DIJETE.- Imala bi razloga da plačeš, neutješna majko videći osjetljivo i kritično razdoblje, koje se približuje tvom djetetu... Imala bi razloga da jecaš, i da ti se srce kida, kad bi bila sama, zapuštena... Ali, ne!... Kraljica ljubavi ti govori: s Isusom i Marijom izvršit ćemo taj teški prijelaz... Osuši dakle suze, uzdigni srce, počni svoje djelo molitve i rada...


- 227 -

Ne zaboravi, da će se borbe tvog djeteta, njegove bitke, odvijati u njegovu još slabom srcu... Potrebno je dakle, da budućnost u njemu nađe Isusa Kralja ljubavi, duboko ustaljena po presvetoj Euharistiji...

Želiš li, pobožna majko, spriječiti brojne pogibelji?... Hrani njegovo mlado srce svetom Hostijom... Hoćeš li, da on postane Tarzicije, hrabar i odlučan usprkos svoje mladenačke dobi? Hoćeš li, da bude jak kao atleta, iako uvijek jodnostavan i bezazlen?... Vodi ga na samo vrelo neka u dugim gutljajima pije iz kaleža Srca Isusova... Da bude ne samo vjeran, nego jak i gorljiv u vrhunaravnoj borbi, oblikuj mu srce u topionici tabernakula... da ga troši glad za euharistijskim Isusom... Ti, majka njegova, budi mudra kao dobra kršćanka, te pobuđuj tu žeđ i taj glad za Euharistijom u duši svog djeteta, time ćeš ga spasiti... Neka se pričešćuje vrlo često, neka se pričešćuje, ako je moguće svaki dan, za se... za roditelje, za one, koji se ne pričešćuju... Tako će doista biti apostol svetog Stola.

Majko, ako si za se, za svoje dijete dobro shvatila veličinu ove nauke, tvoje će se suze ubrzo pretvoriti u radost... Ah! moli sa mnom za dijete, koje nam je nebo povjerilo, moli milost, da postane Tarzicije Isusa u Hostiji... žarki prijatelj i vjerni apostol Srca euharistijskog Isusa. To moli, pobožna majko, a sve će ti se ostalo dodati...

MAJČIN ČIN LJUBAVI.- U duhu, ganuta, ljubim tragove tvojih djetinjih stopa kroz ulice grada Jeruzalema, o božanski Kralju, kad si kroz tri dana trpio radi odsutnosti Marije i Josipa... Isto tako ljubim tragove stopa neokaljane Kraljice, kad je sva zadihana i tjeskobnog srca trčala tražeći tebe!...

Osjećam, Isuse, da ti ne trebam govoriti, u mom pogledu zastrtom suzama, otkrivaš sve, što bi ti moje majčinsko srce htjelo reći o mom djetetu i o mojim obiteljskim brigama... Ali jer znam, da ti želiš da ti sve otkrijem, ja ću govoriti... To će biti samo jedna riječ, jedina, koja uvijek može ganuti tvoje Srce, jedina, koja ti može otkriti svu moju dušu, riječ neizmjerne ljubavi...

Jest, ljubim te Isuse, u svoje vlastito ime, jer si ti Isus!... Ti si me obasuo milostima, a da to nisam zavrijedila. Oh! kako bih i ja htjela tebe obasuti svojom ljubavlju... Ali budući da sam sama za to nesposobna, želim silnom željom, da ovo dijete, koje je već tvoje, a s njime i moje obiteljsko ognjište, bude živa pjesma moje ljubavi i mojih zahvala.

Ljubim te, Isuse, uime mog djeteta, jer si ti Isus! Neka to već sada razumije i neka ti to često, vrlo često govori, osobito za svetim Stolom; neka ti ono to dokazuje osobito svojim sitnim žrtvama. Učini da te srca majke i djeteta, stopljena u jedno jedino srce na tvoju slavu ljube, da se u ljubavi s tobom sjedine, kao što ste ti i Marija nerazdvojivi živjeli ovdje na zemlji...

Ljubim te, Isuse, jer si ti Isus, ljubim te ljubavlju jačom od smrti i molim od tvoga božanskog Srca milost, da te nikad ne izgubim. Molim te dar ustrajnosti za moje


- 228 -

dijete i za sve one, koje si mi povjerio... Isuse, Bože ljubavi, tako malo shvaćen, tako malo ljubljen i od onih, koji se smatraju kršćanima... dođi, nastani se kod nas, koji u progonstvu očekujemo domovinu... Ostani s nama pod istim krovom, dijeli s nama naš život, naše radosti, naše boli, kao što je Marija dijelila tvoje i kao što ih mi još uvijek dijelimo... Budi naš Kralj po ljubavi, budi naš Prijatelj u intimnosti naših srdaca. Ljubi nas, Isuse, usprkos naše bijede i učini, da ti svi članovi naše obitelji uzvrate ljubav, darujući ti neograničeno svoje srce u zamjenu za tvoje!...

ČASAK ŠUTNJE, A U SEBI, SVIM ŽAROM DUŠE POTVRDITE OVAJ ČIN LJUBAVI, IZREČEN UIME DJETETA I ČITAVOG DOMA.

MARIJINA SAOPĆENJA I POUKE MAJCI.- I predobro razumijem uzbuđenje tvoga majčinskog srca: ovo milo, čisto, dobro, privrženo dijete, ovo dijete tvoje ljubavi možda ćeš jednog dana izgubiti, možda će se ono udaljiti od svoje majke i zaboraviti je... Možda ga više ne ćeš moći prepoznati... Ali ti znaš savršeno, ta nesreća bila bi prava sitnica u usporedbi s gubitkom Isusa prognanog iz njegove duše... Isusa, koga je ono pomalo uklonilo iz svoga srca. Isusa, jednom raspetoga nevjerom ovoga istog djeteta, što smo ga nas dvije i Isus pazili kao zjenicu naših očiju...

Dijete će možda izgubiti tjelesno zdravlje...

Možda će s vremenom trpjeti od stvorova...

Nesreća ga može staviti na teške kušnje...

Ali ako ne upozna strahovitu, jedinu smrtonosnu muku, gubitak kršćanske savjesti - moći će lako podnositi sva druga zla; dapače ona će mu u duši izavati silnu bujicu milosti...

Znaš, draga kćeri, da mir nije blizanac ni imetka, ni zdravlja, ni sjajnog položaja... Mir je dar Isusa, njegova Srca!

Tvoje će dijete uživati taj mir i dapače bit će sretno, pa i u nesrećama i nedaćama, bude li kao dobar Tarzicije odvažno čuvao, privijao na grudi i branio od brojnih neprijatelja Isusa-Hostiju, koji je život njegova života... mir njegova mira... nebo njegova neba!...

A Isus u Hostiji čuvat će svog Tarzicija, tvoje dijete!

Kako su bila bolna i teška ona tri dana, kad smo po jeruzalemskim ulicama, kod putnika i prijatelja, tražili blago našeg ognjišta, cvijet i izvor naše oaze, sunce našeg neba... i nebo naših duša - Isusa!... Iako nisam nikad sišla u paklene ponore, ipak shvaćam strašnu neutješnost, preteško očajanje onih prokletnika, nesretnika, zauvijek lišenih Isusa, jer sam i ja okusila jednu kap iz njihova kaleža, kad sam na čas izgubila svog ljubljenog Sina...

Pravo imaš, ljubljena kćeri, kad se ozbiljno baviš ovim jedino osjetljivim, jedino važnim predmetom u odgoju tvog djeteta.

Što zato, ako izgubi sve imanje... samo ako ima dobročinitelja?... Zato bdij, oh! bdij nad njim... Na probu-


- 229 -

đeni razum već nasrće neprijatelj duša... njegova pokrenuta sloboda htjela bi poći predaleko. Bdij nad njegovim srcem i nad savršenom čistoćom njegovih sjetila. Bez milosrđa uklanjaj od njega sve, što bi moglo laskati njegovim strastima... Neka ono ostane anđeo ognjišta... da ne oprži krila svoje nevinosti i čistoće... Ta ono je tako lijepo!

Nježno ali snažno upravljaj ga prema tabernakulu... Potreban mu je Isus iz Hostije, koji u njemu živi... Euharistijski Isus, koji živi po čestoj, pa i svagdanjoj pričesti... Ne zaboravi to nikada, moja draga kćeri. Sveti Stol, pričesna klupa, to je polazna točka tvog neba, kao i neba tvog djeteta.

Nauči ga revnosti, nauči ga da žeđa za slavom Srca Isusova, za njegovim kraljevstvom ljubavi... Učini ga apostolskim Tarzicijem, "nosiocem Isusa", živim ciborijem mog Isusa za one nesretnike, koji ga ne poznaju i ne ljube!

Neka već u svojoj ranoj mladosti, bude sretan sijač ljubavi našeg dobrog Isusa... Ti znaš, ljubljena kćeri, iz svog vlastitog iskustva, da božanski Kralj ne zaboravlja nikada... Oh! kako li će on za se i za svoju Majku čuvati ovo dijete, apostola, svog božanskog Srca!

Euharistija!... Euharistija! Euharistija!... Uznemirena majko, poslušaj me: dijete, koje po nebeskom kruhu nađe u hramu svojega Boga, Isusa, naći će u Isusu zaštitu ovdje na zemlji i za vječnost...

MAJKA - PATNICA MARIJI.- Divna Majko, reci Isusu, da se nikad ne udalji od duše mog djeteta... Kraljice njegova Srca, zapovijedi mu, da se zauvijek nastani u ovom poniznom ciboriju... Radi žalosti, koju ti je prouzročio trodnevni gubitak Isusa, reci mu, da ti ne obnovi tu muku, time, da ga moje dijete, koje je i tvoje, izgubi. Radije bih već od sutra suzama natapala ljiljane njegova groba, nego da gledam oskvrnut živi ljiljan i posvećeni kalež, u kome je tvoj Isus počivao...

Raskrili nad djetetom svojim... mojim, o Djevice Marijo, svoj djevičanski plašt, čuvaj zajedno srce moje i njegovo, koje je premda tako bijedno, cijena Krvi tvog božanskog Sina... Bdij nad njegovim malenim srcem, čiji mi tajni kucaji tako često izmiču. Ti Kraljice neba, možeš ih proniknuti, ravnati i predusresti, možeš ih obuzdati i blagoslivljati... Pronikni do dna ovu mladenačku dušu, probudi u njoj žeđ za Euharistijom, koju ništa ne može utažiti, žeđ, koja će po sv. pričesti bivati sve više neutaživa...

Ako pak vidiš, najnježnija Majko, neki mali nedostatak, za koji ja ne znam... ako u njegovu duhu, koji se razvija vidiš pogibeljna zastranjivanja, što ih moje zamračene oči ne uspijevaju otkriti... ako vidiš u daljini oluju koja se sprema... prijetnju neke napasti... o Djevice blagoslovljena, obrani tada u svom naručaju Isusa, koji sniva u siromašnoj kolijevci srca moga djeteta... Obrani Isusa, utvrđujući vjeru, ljubav i nevinost mog djeteta, ono je više tvoje nego moje!...

Na pragu vječnosti čekam iz tvojih ruku, o Marijo, dušu moga djeteta...


- 230 -

Molitva dviju majki

Majke Isusove i majke djeteta

MARIJA.- Grlim te, božansko Dijete, onako nježno kao i onoga sretnog dana, kada sam te opet u hramu našla i privijajući te na srce, slatko blago moje, molim te, da mi se smiluješ u osobi ove majke... Ako su te moje suze ganule, o Isuse, daj radi nas troje, čuvaj u svome božanskom Srcu, dušu ovog djeteta, tvoga apostola...

MAJKA.- Ne tražim od tebe, Gospodine Isuse, da se odrečeš svojih prava na moje dijete... o ne!... Radi tvoje Krvi, radi Marijinih suza, radi mojih suza, sačuvaj za se dovijeka ovo dobro, slatko blago svoga Srca, dijete, koje si mi povjerio na svoju slavu!

MARIJA.- Radi slave tvoga Oca, koji me lišio tvoga društva i za koju si radosno pošao u smrt... jest, Isuse, radi interesa tvoga kraljevstva molim te, da mi prištediš bol gledajući, kako vene ovaj cvijet, nekoć orošen tvojom Krvlju... Daj mi ga zauvijek, da ga spasiš...

MAJKA.- Zajedno s djetetom daruj i mene, o dobri Isuse, Djevici Mariji... ne razdvoji ono, što si ti sam združio... Kraljice ljubavi, čuvaj sve ono, što ti je Kralj povjerio, sve za Isusa, u životu, na smrti i za vječnost!

MARIJA.- Poslušaj moju zadnju molitvu, božanski Kralju, kad sam te pronašla u hramu, nadokanadio si mi tu bol vrativši se sa mnom u Nazaret i više me nisi ostavljao, nego si mi ostao potpuno podložan... Učini to i danas, slatki moj Nazarenče, ostani sa mnom, ja sam za te podigla nov Nazaret... evo ognjišta tvoje Majke... budi na njemu Kralj! Ostani i vladaj... ali ako imam pravo zapovijedati, točnije, ako želiš pribaviti veliku, silnu radost svojoj Majci, živi i kraljuj ovdje u ovoj obitelji svoga Srca... I jer svi oni s ljubavlju pružaju zaklon Kralju i Kraljici tražim za sve njih vazda otvoreno nebo tvoga božanskog Srca!

(Majka uime djeteta ili s njime ponovi 3 puta ove zazive i poljubi sliku presvetog Srca)

Presveto Srce Isusovo, neka dođe kraljevstvo tvoje!

Ljubim te, Isuse, jer ti si ljubav!

(Izmoliti ili otpjevati Zdravo Kraljice)

ZAVRŠNA MOLITVA

Gospodine Isuse, probdjeli smo jednu uru s tobom u Getsemaniju i bili bismo sretni, kad bismo duhom bili sputani uz tvoj tabernakul... Ostavljamo te, noseći sa sobom mir, veliki mir, božansku utjehu i nov život... Zadovoljni smo, što smo ti, o žarko ljubljeni Učitelju, pružili utješna svjedočanstva ljubavi, naknade i vjere, koje si u suzama zatražio od svoje pouzdanice Marije Margarete.

Poslušaj, o dobri i slatki Gospodine, zadnju našu


- 231 -

molitvu:

Umiruće Srce Isusovo, pobjeđuj... i budi ustrajnost u vjeri i nedužnosti djece, koja se pričešćuju... budi im Prijatelj!

Umiruće Srce Isusovo, pobjeđuj....i budi utjeha poglavarima kršćanskih obitelji... budi im život!

Umiruće Srce Isusovo, pobjeđuj... i budi ljubav mnoštva, koje trpi... siromaha, koji se muče... budi im Kralj!

Umiruće Srce Isusovo, pobjeđuj... i budi utjeha žalosnima... dušama u dubokoj neutješnosti... budi im Brat!

Umiruće Srce Isusovo, pobjeđuj... i budi jakost napastovanih... slabih duša... budi im pobjeda!

Umiruće Srce Isusovo, pobjeđuj... budi revnost i ustrajnost mlakih... budi im ljubav!

Umiruće Srce Isusovo, pobjeđuj... i budi središte života vojujuće Crkve... budi njen slavni stijeg!

Umiruće Srce Isusovo, pobjeđuj... i budi žarka, pobjednička revnost svih apostola... budi im Učitelj!

Umiruće Srce Isusovo, pobjeđuj... budi u Euharistiji svetost i nebo dušama... budi im raj ljubavi... budi im sve!

Očekujući vječan i blažen dan, kad će sva naša ognjišta pjevati tvoju slavu, dopusti, o preslatki Isuse, da trpimo, ljubimo i umiremo u nebeskom otvoru tvojih prsiju i da u toj rani tvoga Srca šapućemo ove zajedničke riječi: neka dođe kraljevstvo tvoje!

Kada te anđeli svetišta budu blagoslivljali u svetoj Hostiji, a ja i moje dijete nađemo se na samrti, njihove hvale bit će i naše... Sjeti se jadnih robova tvoga božanskog Srca!

Kada te budu pravedne duše na ovoj zemlji tješile, raspaljene ljubavlju... a moje dijete i ja nađemo se na samrti... njihovo saučešće i njihove suze bit će i naše... Sjeti se ranjenih sinova, svladanih tvojim božanskim Srcem!

Kada te tvoji svećenici, tvoje djevice i tvoji apostoli budu proglašavali Kraljem, kada te budu propovijedali dušama i posvetili svijet tvome Srcu... a ja i moje dijete nađemo se na umoru... njihova revnost, njihov žar bit će i naš!... Sjeti se apostola svoga božanskog Srca!

Kada te tvoja Crkva moli i jeca podno tvojih oltara, da ti pomogne otkupiti svijet i kada se ja i moje dijete nađemo na samrti... njena žrtva i njena molitva bit će i naša!... Sjeti se vjernih prijatelja svoga božanskog Srca!

Kada budeš za vrijemo Svete Ure, radi duša, koje te ljube, zaboravio izdajstva i podlosti radi njihove ljubavi, njihova trpljenja i naknađivanja... i kad se ja i moje dijete nađemo na samrti... njihovi razgovori i njihove utjehe bit će i naše!... Sjeti se ove Betanije i ovih intimnih prijatelja svoga božanskog Srca!

Kada ti se tvoja božanska Majka bude klanjala u presvetoj Euharistiji, da tako nadoknadi za bezbrojna zločinstva na zemlji... a kada se ja i moje dijete nađemo na samrti... ta će klanjanja biti naša!.. Sjeti se djece svoga presvetog Srca!


- 232 -

Ali ne! Zaboravi nas radije, ako hoćeš, samo da nas na času smrti primiš zauvijek u blaženu ranu tvoga ljubeznog Srca!...

Presveto Srce Isusovo, neka dođe kraljevstvo tvoje!

(Pjesma Majci Božjoj)

+ + +