- 186 -

SVETA URA

A p o s t o l a   Srca Isusova
koji trpljenjem, molitvom, Euharistijom i ljubavlju
šire i utvrđuju kraljevstvo Božje u dušama.
Osobito namijenjeno zajednicama

U svome beskrajnom milosrđu pozvao si nas, Isuse, da dijelimo slavu propovjednika i misionara tvoga božanskog Srca... Hvala ti!...

Također hoćeš, da mi sa svoje strane u skrovitosti budemo ribari, da osvajamo duše i obitelji, za tebe, Isuse, Kralja ljubavi... Hvala!...

U tvoje ime, dakle, okrijepljeni tvojom moći, vjerujući neograničeno u tvoju ljubav i u tvoja obećanja, bacamo u dubokoj noći tvoje mreže... Tvoja će vjernost dati, da one jednog dana popucaju pod divnim teretom čudesnog ribolova... Nije nam potrebno, dobri Učitelju, da svojim očima ustanovimo čudo... Mi čvrsto vjerujemo, da će se čudo ostvariti, jer ti si Isus, jer proživljujemo dragocjeno vrijeme tvoga božanskog Srca... Ti si svojoj pouzdanici i učenici Mariji Margareti obećao čudo ljubavi, a to je tvoje kraljevstvo u dušama... Ona je bila u tvojim rukama poslušno oruđe tvojih divnih planova, ne toliko riječima, koliko molitvom, trpljenjem i ljubavlju...

Poput nje i mi želimo svojim intimnim apostolatom propovijedati slavu tvoga milosrdnog Srca. Udijeli nam, dakle, neusporedivu milost, Gospodine, da nas sve uvrstiš u vojsku, koja se bori i pospješuje pobjedu tvoje ljubavi nad dušama, obiteljima i društvima, preko tvog božanskog Srca...

Preko Majke Marije, kraljice Cenakula, molimo te, Isuse, da umnožiš one, koji će poput Marije, ostati uzdignutih ruku na molitvu, sve dok tvoji apostoli, radnici, ne utvrde tvoje kraljevstvo u dušama...

Evo molitvene falange, evo ciborija, koji pun tvojih hostija, očekuje od tebe, Kralja tabernakula, najvišu pouku apostolata... Tu se radi o tvojoj slavi, Gospodine, govori, dakle, izlij na nas svijetlo i plamen tvoga presvetog Srca, govori!...

MOLIMO OD ISUSA MILOST, DA SHVATIMO I OKUSIMO POUKE KDJE ĆE NAM DATI TOKOM OVE SVETE URE, TAKO VAŽNE ZA NJEGOVU SIAVU.

(Izmoli u tišini, koju žarku molitvicu)


- 187 -

ISUS.- Dignite pogled i vidite: žetva je sazrela, čeka žeteoce... Ali ne varajte se, djeco moja, apostolat nije isključivo pridržan sijačima i žeteocima. I što je apostol drugo nego kalež, koji se prelijeva mojom Krvi i mojim životom, izlijevajući na svijet preobilje razbuktalog Srca?...

Dođite, dakle, dođite i vi u moj vinograd i zamolite u ovoj Svetoj Uri, da nađem mnogo drugih intimnih apostola, kao što ste vi... Ah ne manjka mi sjajnih propovjednika. Ali čemu njihova gromka riječ, ako je ne proniče Božja riječ?... Ona, samo ona, a ne bučna rječitost, osvaja duše...

Koji me ljube doista velikom ljubavlju, uvijek i nužno ižaruju tu ljubav oko sebe. Ja je samo razlijevam daleko, vrlo daleko od njih... Duše, koje su mi posvećene propovijedat će i raditi kao apostoli samo onda, ako su me postavile za Kralja duboko u svom intimnom životu... One mi se predaju... a ja se sa svoje strane predajem dušama preko njih...

Ali ja ljubomorno čuvam tajnu njihove tajinstvene plodnosti. Tu objavu slave pridržao sam im za dane slave u mom nebu.

I. Apostol molitve ore prvu brazdu, rađa zvanja, obraća grešnika

Znate li, tko su oni, koji oru prvu brazdu i spremaju njivu za sjetvu? To su duše, koje mole u jedinstvu s mojim presvetim Srcem!...

Veliki su to radnici!... oni krče zemljište... katkada svojim ustrajnim molitvama kupuju nova i dragocjena polja... moji anđeli vrše ta čudesa, ali pripravljaju ih molitvene duše...

Mnogo je takvih, koji više govore i rade nego što mole!... vi ste to razumjeli. Zato dolazim k vama, da vam ponovim veliku pouku iz Nazareta... Kroz trideset godina ja sam ondje kao Spasitelj molio... Uz Mariju i s njom spremao sam se na svoje propovijedanje i čudesa...

U Nazaretu odabrao sam apostole i položio temelje svojoj Crkvi...

U Nazaretu sam spremio Kalvariju i Uskrs, Uskrs Posljednje Večere i Uskrs moje slave, po mojim svetim mučenicima i apostolima...

Silno želim, da se domovi molitve i sabranosti, da se duše meni posebno posvećene, hrane ovom uzvišenom misli.

Neka se njom proniknu i sva ona ognjišta, gdje je moje Srce Kralj i središte srdaca. S pravom očekujem, da obitelji, koje žive u mojoj intimnosti, napokon shvate i vrše ovaj nazaretski apostolat.

Molite, djeco moja, prijatelji mog Srca, da svi postanete moji apostoli, preteče onoga kraljevstva, koje ćete vi pripraviti...

Molite mnogo, jer ovaj apostolski napor stvara u obiteljima, koje su posvećene mojoj ljubavi druge velike


- 188 -

apostole, koji će kasnije proslaviti moje Srce...

Molite pouzdano i neprekidno i vaše će molbe i vapaji biti kao ognjeni Duhovi, koje će raspaliti mlake i oduševiti ravnodušne. Još više, vaša će molitva razbiti stijene i obratiti ohole grešnike!... Ja krijem moć tog apostolata pred onima, koji ga vrše, da tako tajno i bez njihova poznavanja i vlastitih zasluga umnožim otkupiteljsku snagu njihovih molitava, osobito u korist zalutalih i rasipnih sinova...

Molite s vjerom! molite sa mnom, spasite svijet, koji više ne treba proroka, koji gine i umire, jer nema apostola molitve... Molite i tražite ovakove radnike, udvostručite vapaje prošnje, ustrajte neumorno... Svijet se pružio pred vama, osvojite ga, sjedinivši se u skrovitosti svog obitavališta i podno tabernakula s neprekidnom molitvom, koju ja upravljam svome Ocu.

Molite! molite! da ja primim slavu, koja mi pripada, sveti amanet, koji vam povjeravam...

K r a t k a   s t a n k a 

DUŠE.- Uzvišena pouka, koju daješ nama, svojim prijateljima, krijepi naše duše, što žeđaju za tvojom slavom, Isuse!... Toliko želimo poslužiti planovima tvoga milosrđa. Dosada smo zaviđali sretnim radnicima u tvom vinogradu, velikim sijačima ljubavi, koji sretniji od nas prolaze svijetom kao ognjeni orkan...

A evo, ti nas ove večeri umiruješ. Uvjeravaš nas, da i onda, kad ne možemo raditi vanjskim načinom, ipak možemo, dapače moramo ubrojiti se među najbolje tvoje apostole...

Oh! bilo radi toga tisuću puta blagoslovljeno Srce Isusovo; a kao zahvalu za tako veliku milost primi naš prvi doprinos apostolata molitve... Poslušaj nas, usliši nas, božanski Sine Djevice Marije:

Nazaretski Isuse, koji si već u krilu svoje bezgrešne Majke otkupio svijet, primi, kao žarku molitvu apostolata, naše želje, kucaje naših srdaca, naše skrovite misli, sav naš intimni život, u koji samo ti prodireš!... Uzmi ga čitava, o Kralju ljubavi, ali u zamjenu: Neka dođe kraljevstvo tvoje kako na nebu tako i na zemlji!

(Svi glasno ponavljaju podvučene riječi)

Neka dođe kraljevstvo tvoje kako na nebu tako i na zemlji!

Nazaretski Isuse, koji si postao naš Spasitelj već u jaslicama u Božićnoj noći, u Marijinu naručaju, primi kao žarku molitvu apostolata osmjehe i suze djece, njihove cjelove ljubavi, prvijence njihovih molitava, što ih tepaju na koljenima svojih dragih mama... Primi taj nektar, o Kralju ljubavi! s usana malih Benjamina, ali u zamjenu:

Neka dođe kraljevstvo tvoje kako na nebu tako i na zemlji!

Nazaretski Isuse, koji si već u radionici svog poočima bio naš Otkupitelj, primi kao žarku molitvu apostolata naš svakidanji rad, napore i brige našeg obiteljskog ži-


- 189 -

vota... O Kralju ljubavi! u jedinstvu s božanskom svojom Majkom iz Nazareta, primi male radosti, nezapažene uspjehe, sitne pojedinosti, tu prašinu na običnom životnom putu: primi sve što je lijepo u jednostavnosti i siromaštvu našega svakidanjeg života, a u zamjenu:

Neka dođe kraljevstvo tvoje kako na nebu tako i na zemlji!

K r a t k a   s t a n k a 

POTVRDIMO SVOJ PRINOS TIHOM I ŽARKOM MOLITVOM!

II. Apostolat "trpljenja" natapa sjetvu krvlju duše
Dovršava djelo propovjednika i misionara

Nitko nam sada ne može bolje otkriti ljepotu i moć žrtve i trpljenja za kraljevstvo Srca Isusova, nego sveta Marija Margareta.

Sam božanski Učitelj poučio ju je u ovoj božanskoj znanosti. On je uputio svoju pouzdanicu u zasluge i praktičnu primjenu ovog apostolata putem križa: "Značajni apostolat" pobožnosti prema Srcu Isusovu.

Poslušajmo sveticu istim onim ganućem, kojim je ona slušala Isusa; njen glas bit će samo vjerni odjek Učiteljeva glasa.

RIJEČI SV. MARIJE MARGARETE.- Vi me zovete... i Kralj ljubavi šalje me vama, prijateljima i apostolima njegova Srca, da vam, braći mojoj u ljubavi i slavi Srca Isusova, kažem ono, u čemu je njegovo milosrđe poučilo poniznu učenicu... Oh! kad biste znali slavu, kojom me Kralj obasuo za svu vječnost, jer se udostojao baciti pogled na svoju malu, siromašnu sluškinju...

Jest, onaj, koji je velik, učinio me velikom; uzeo me iz prašine, da me učini oruđem svojih tajanstvenih nacrta... U zamjenu za njegovo božansko Srce dala sam mu svoje, da ga on po svojoj volji oblikuje i da tako uspostavi i proširi svoje kraljevstvo ljubavi u svijetu...

U svojoj dobroti prihvatio je žrtvu mog srca sa svim njegovim neizmjernim željama. Primio je moju ljubav i čitav moj život... A znate, što je onda Spasitelj učinio, da postanem poslušnom, plodnom i moćnom u misiji, koju mi je htio povjeriti?... Nadahnuo mi je žarku želju za križem, jakost da se žrtvujem, da trpim, da živim umirući od ljubavi, da tako svijet po meni upozna i uzljubi Ljubav!...

Od toga časa pa do moga zadnjeg daha sav se moj apostolski rad usredotočio u radosnom, dragovoljnom i zahvalnom primanju križeva, koje mi je on slao...

Ono nekoliko redaka, koje sam katkad morala napisati, tražeći poklonstvo časti i ljubavi prema božanskom Srcu, bili su rječiti, pobjedonosni, takvi će ostati ubuduće samo zato, što sam ih pisala krvlju svoje duše i mučeništvom srca...

Evo, tako ćete i vi, apostoli Srca Isusova, nesumnjivo izvršiti sjajno djelo njegove slave, unatoč sotoni i njegovim nastojanjima... Isus vas je odabrao, da dovršite


- 190 -

i upotpunite misiju, koju je meni povjerio...

Ali ako sam ja morala na taj način vršiti apostolat, a bila sam njegovom milosti pozvana u prvi sat, kad je sunce Srca Isusova tek počelo kidati i slati svoj poziv svijetu — ni vi današnji apostoli njegova kraljevstva, ne možete misliti na neko drugo evanđelje osim onoga, koje je on sam propovijedao na Kalvariji i u Paray-le-Monialu...

Morate znati trpjeti ljubeći, pjevati trpeći, na slavu Srca Isusova!... On je toliko želio da bude kršten krstom Krvi... da bude uzdignut na križ, on, Kralj ljubavi, da sve privuče svome Srcu!...

Pustite dakle, da vas on danas sa svoje Kalvarije privuče na Kalvariju!... Ne bojte se, ne drhćite, ne oklijevajte: Onaj, koji daje volju, dat će i nadnaravnu milost, da se ona izvrši!...

Dođite, dakle, tabernakulu sa svojim tjelesnim bolima... Prinesite Kralju ljubavi bijedu i blago svojih bolesti... Položite taj prinos u ranu njegova Srca i recite mu žarkom ljubavlju: prihvaćam, Gospodine, slavu trpljenja, ljubeći tebe; prihvaćam čast, da budem čestica otkupiteljske Hostije, koja si ti, Isuse!... Ali za uzvrat, izliječi bolesne duše... Oh! u zamjenu za našu Kalvariju, uspni se na Tabor, o Isuse!...

(Svi glasno ponavljaju podvučene riječi)

Uspni se na Tabor, o Isuse!

Dođite tabernakulu sa svojim duševnim patnjama... Prinesite Kralju ljubavi bijedu i blago svojih tmina, svojih nemira... Položite taj prinos u ranu njegova Srca i recite mu mirno, žarkom ljubavlju: prihvaćam, Gospodine, slavu trpljenja ljubeći tebe; prihvaćam, da budem čestica otkupiteljske Hostije, koja si ti, o Isuse!... Oh! u zamjenu za našu Kalvariju...

Uspni se na Tabor, o Isuse!

Dođite tabernakulu svi, kojima srce boluje... Prinesite Kralju ljubavi bijedu i blago svojih žalosti, svojih muka i tjeskoba... Položite taj prinos u ranu Srca Isusova i recite mu mirno, žarkom ljubavlju: prihvaćam, Gospodine, slavu trpljenja, ljubeći tebe; prihvaćam čast, da budem čestica otkupiteljske Hostije, koja si ti, o Isuse... Ali za uzvrat izliječi tolika zalutala, pokvarena srca, koja umiru daleko od tebe... Oh! u zamjenu za našu Kalvariju...

Uspni se na Tabor, o Isuse!

Dođite tabernakulu sa svojim obiteljskim žalostima. Prinesite Kralju ljubavi bijedu i blago krutih razočaranja, materijalnih i moralnih briga, sve vaše boli... Položite taj prinos u ranu Srca Isusova i recite mu mirno, žarkom ljubavlju; prihvaćam, Gospodine, slavu trpljenja, ljubeći tebe; prihvaćam, da budem čestica otkupiteljske Hostije, koja si ti, o Isuse... Ali za uzvrat izliječi ranjene sinove ognjišta, blagoslovi obitelji... Oh! u zamjenu za našu Kalvariju...


- 191 -

Uspni se na Tabor, o Isuse!

K r a t k a   š u t n j a 

U vječnoj slavi Srca Isusova ja ostajem i dalje, još više nego u Paray-le-Monialu, njegov pouzdanik, njegov glasnik, njegov apostol... Zato poslušajte glas svoje sestre u istom zvanju, glas Marije Margarete...

Pjevajte vi, koji ste bolesna i ranjena srca: sijte ljubav apostolatom trpljenja!...

Pjevajte vi, žalosne i iskušane duše, izmučene tjeskobom: sijte ljubav apostolatom trpljenja!...

Pjevajte vi, veliki i maleni, koji vodite tajnu nutarnju borbu i koji ste izvrgnuti paklenim ili ljudskim napadajima: sijte ljubav apostolatom trpljenja!...

Pjevajte vi, posvećene duše, koje želite biti revne, a stenjete pod pritiskom napasti, suhoće, neosjetnosti srca: sijte ljubav apostolatom, koji je snažan kao križ, plodan kao ljubav: sijte božanski oganj apostolatom trpljenja!

Jest, Isus će kraljevati, njegovo će Srce iznijeti pobjedu Križem i žarkom ljubavi raspetih apostola!

III. Apostolat putem Euharistije umnaža utjecajnu moć apostola, koji propovijedaju. Tajna moć širenja.

Prije onoga zadnjeg dana, kada ćemo te vidjeti, o Isuse, gdje na oblacima silaziš kao sudac, da ljudima sudiš, noseći svoj Križ, koji će optuživati grešnike, mi te želimo promatrati u sjaju drugog veličanstva... u veličanstvu tvog milosrđa!...

Ne skidajući koprenu euharistijskog otajstva, javi nam se blistav pred očima naše vjere i pokaži nam se, požuri, o Kralju ljubavi, dođi opet u veličanstvu svoga pobjedničkog milosrđa...

Onako, kako te sveta Marija Margareta vidjela jednoga prvog petka, sa suncem tvoga rasplamsanog Srca u grudima, takav siđi danas s oltarskog prijestolja među svoju djecu; otvori tabernakul i pođi kao neodoljiv osvjač duša, pobjeđujući ih svojom božanskom euharistijom...

Otuda proizađoše velike objave i obećanja tvojoj pouzdanici iz Paray-le-Moniala... Tamo se mora usmjeriti i pokret duša i obitelji, koje su doboko uzgibane snažnim dozivima tvoga presvetog Srca...

Isuse - Hostijo, obnovi svoje kraljevstvo, Izrael novog zakona, kraljevstvo duša i obitelji, svoju baštinu u vremenu i za vječnost...

Isuse - Hostijo, znamo, da tvoje kraljevstvo nije od ovoga svijeta, ali ti si ovdje bio Brat, prvenac obitelji! Ti ovdje i dalje ostaješ u ovoj pustinji, pod šatorom tabernakula... Pravo je dakle, da vladaš u ovom svijetu, koji je tvoj kao i samo nebo, obitavalište tvoga Oca...

Dok čekaš da dođeš odlučiti sudbinama živih i mrtvih, iziđi, o euharistijski Isuse, iziđi kao Kralj ljubavi i donesi presudu uskrsnuća i života mrtvima, koji još


- 192 -

mogu naći neumrli život u pobjedi tvoga presvetog Srca...

Crkva to hoće, ona nas potiče da molimo pobjedu tvoga kraljevstva ljubavi preko tvoje Euharistije...

Poslušaj dakle kroz rešetke svog zatvora ljubavi iskren, jednodušan poklik svojih odabranih prijatelja, koji uime svih duša i svih euharistijskih pothvata na čitavom svijetu dolaze, da kod tebe svetim nasiljem požure čas spasenja duša...

Uslišaj nas, Gospodine i Kralju!

Srce euharistijskog Isusa, proširi svoje opće kraljevstvo po misama svojih svećenika tom svetom žrtvom, koja se prinosi od jednoga zemaljskog pola do drugoga... Ne daj, da se ijedna kap tvoje dragocjene Krvi izgubi... Ovom uzvišenom molitvom, tim zanosom tvoje Crkve, posveti svoje svećenike, glasnike i djelitelje tvoje ljubavi! Kralju ljubavi, posveti svoje svećenike!...

(Svi glasno ponavljaju podvučene riječi)

O Kralju ljubavi, posveti svoje svećenike!

Srce euharistijskog Isusa, proširi svoje opće kraljevstvo putem žarkih pričesti onih milijuna odabranih duša u samostanu i u svijetu, koje su prisegle, da će biti samo tvoje... Pretvori ih sve u gorući grm, da izgore, u plamenu tvoje ljubavi... A po tom plamenu uvećaj krepost, božansku ljepotu tih zaručnica...

O Kralju ljubavi, posveti svoje svećenike!

Srce euharistijskog Isusa, proširi svoje opće kraljevstvo putem žarkih pričesti tolikih preodređenih duša, čistih, punih ljubavi, koje žive u vrevi svijeta, a koje te hvale i tebi služe divnom vjernosti... One se žele još savršenije s tobom sjediniti... Učini od onih dobrih duša oruđe svoje slave, umnoži njihov broj, povećaj vjeru ovih iskrenih prijatelja!...

O Kralju ljubavi, posveti svoje svećenike!

Srce euharistijskog Isusa, proširi svoje opće kraljevstvo žarkom pričesti čitavih četa raspetih duša, patničkih srdaca... Ti znaš, koliki je njihov broj, broj onih, koje te ljube samo zato, jer si ih raspeo... One znadu, da si im radi njihova dobra i svoje slave poslao te križeve. Tih duša nalaziš u obiteljima, u svojim Betanijama... Nalaziš ih, Isuse, i u samostanima, u bolnicama, u potkrovnicama... Kako li su te hostije prionule uz Boga u Hostiji!... a ipak one te hoće još više ljubiti... Uzmi ih sve za sebe, ojačaj ih, Gospodine, i raspi taj plamen daleko... još dalje... Blagoslovi ove žrtvene duše, obaspi njima svoj put!

O Kralju ljubavi, posveti svoje svećenike!

Srce euharistijskog Isusa, proširi svoje opće kraljevstvo žarkom pričesti djece tvojih velikih prijatelja.

Ovi mališi, mezimci tvoje ljubavi, postaju ne tisuće apostoli tvoga božanskog Srca... Svrati se često u njihove redove, u obitelji i na kolijevku... Osmjehni se onim mirisa-


- 193 -

vim cvjetovima, blagoslovi ih blagoslovom, koji će obradovati Mariju, tvoju i njihovu Majku... Uzmi samo za sebe njihova milovanja, njihove cjelove, proljetnu ljepotu ovih ljiljana... Zanesi zauvijek njihova srca, učini od njih, Gospodine, svoje male prijatelje i svoje velike apostole...

O Kralju ljubavi, posveti djecu - apostole!

OBEĆAJMD GORUĆU LJUBAV SRCU ISUSOVU U SVETOJ EUHARISTIJI I PRIKAŽIMO MU TU LJUBAV ZA PROŠIRENJE KRALJEVSTVA NJEGOVA PRESVETOG SRCA.

(Ovdje, ako je moguće, pjesma Srcu Isusovu u presv. Sakramentu)

IV. Apostolat ljubavi — snaži djelovanje aktivnih apostola — osigurava trajnost skupljenih plodova

Pisano je, o dobri Učitelju: "Kako su lijepe stope mirovnih glasnika, vjesnika dobrote!" Ali nisu li još ljepša, Gospodine Isuse, Kralju ljubavi, rasplamsala srca onih, koji ne mogu krstariti svijetom noseći baklju u ruci, i zato povjeravaju Mariji, kraljici Cenakula baklju svojih razgorjelih duša?...

Svi ne mogu propovijedati, Gospodine... svi ne mogu raditi... svi se nažalost ne mogu pričešćivati, kako bi željeli... svi ne mogu trajno trpjeti... Ti sam to dopuštaš, o Isuse!!

Ali svi možemo ljubiti... svi možemo uvećati i razviti ovaj božanski plamen svakim daškom sreće ili nevolje. Svi mi možemo uvijek i svagdje ljubiti: u crkvi i u Betaniji, to jest u životu i na smrti!...

Da, svi! veliki i maleni, bogati i siromašni, u svijetu i u samostanu, u radosnim časovima i na križnom putu... svi mi možemo te svagdje i uvijek ljubiti!...

Golema je to milost!... a ona ovisi samo o nama, jedino o nama!... Nevolje i radosti dolaze i odlaze po tvojoj volji... izrazi naše vjere, naša sabranost, naše molitve, naša pokora, naša djela ne ovise o našim žarkim željama... Ali nitko, pa ni ti, Bože ljubavi, nitko nas ne može spriječiti, da ljubimo tvoje Srce, puno ljubavi! Ti upravljaš s nama jer smo tvoje dobro!... Ali ti nas ne možeš spriječiti, da te ljubimo u životu, u borbi... pa i na smrti... Naprotiv, kad izgleda, da si se udaljio od nas, da si nas usred pustinje ili usred žestoke borbe prepustio našoj silnoj slaboći, onda si ti upravo najbliži našim srcima, i onda te mi možemo još više ljubiti!

Doći će smrt, nemilosrdna, okrutna, Gospodine, ledenom rukom iščupat će iz korijena svu čovjekovu snagu, ugasit njegov život... Ah!... ali uprvo tada, osobito tada, vraćajući ti velikodušno naše dobro života, mi ti pružamo najveći dokaz svoje ljubavi!... Ovako umrijeti najveće je dobročinstvo, to znači zauvijek se ustaliti u Srcu Boga, beskonačne ljubavi!...

"Magnificat..." Naše duše, Gospodine, hvale te, bla-


- 194 -

goslivlju te, zahvaljuju ti, što si položio tu nebesku, neumrlu, pobjedničku moć u naša bijedna slaba srca, koja su od zemlje sazdana...

A sada, božanski Učitelju, ne bi li htio kazati zadnju riječ, dati zadnju pouku, ovoj četi tvojih intimnih apostola?...

Progovori nam, jer tko će nas naučiti da budemo apostoli ljubavlju, ako ne ti, Kralju ljubavi?... Povjeri nam tajni razgovor, koji se odvijao između tvog Srca i srca Ivanova na rastanku, kod Posljednje Večere?...

SABERIMO SE TAKO, DA NAM DUŠE MOGU ČUTI KUCANJE SRCA ISUSOVA!

ISUS.- "Sitio"... Žeđam, dajte mi da pijem ljubav, svu ljubav, koju tražim od apostola mog Srca!...

Oh! Ne zaboravite nikada, da je pravi apostol samo ljubav, koja žari... Ali da ona može žariti, ona mora biti velika, silna, gotovo beskonačna, mora se hraniti u mom božanskom Srcu...

Kad bi kod mene, u kućama sabranosti i molitve, kad bi kod mene u zavodima i obiteljima mog Srca uvijek znali, da jedna mala duša, samo jedna duša, koja ljubi izgarajući u ljubavi bolje propovijeda moju slavu i više pospješuje čas moga kraljevstva, nego čitava vojska užurbanih i zaposlenih, koji ljube samo malom ljubavlju!... Znajte, da bi unatoč svoj radinosti dobrih, svijet hrlio ususret vječnoj propasti, kad ja ne bih imao svetišta odabranih duša, koje su shvatile ljepotu i otkupiteljsku, misijsku moć Marije iz Nazareta i Marije iz Betanije... Njihov dio jest i ostat će uvijek najbolji i za njih i za mene, a također i za duše, koje će njihovom ljubavlju biti otkupljene...

Ja spremam i umnažam tu ognjenu falangu, da sačuvam od propasti svijet, koji je ohladio: samo milosrdna ljubav spašava, otkupljuje, posvećuje...

Jedan čin goruće ljubavi sa strane jedne skrovite duše vrijedi koliko jedna čitava misija...

A tko ne može tako ljubiti među prijateljima, koji su primili objavu tajne moga Srca?...

Znam, svi ne mogu biti aktivni radnici moje slave, jer sam ja u svojoj mudrosti tako razdijelio darove i zvanja, to je moja tajna. Ali moje Srce pripada svima po ljubavi, te očekujem i tražim od svih uzvrat silne ljubavi: to je prvi, najjednostavniji i najplodniji apostolat!...

"Sitio" — Dajte mi, da pijem svu ljubav vaših srdaca, vi maleni i siromašni... vi bolesni, nemoćni i žalosni, vi iskušani, napastovani i bogati mojim milostima, svi vi, poučeni u mom Evanđelju, miljenici mog milosrđa, ispunjeni mojim Srcem!...

(Svi glasno ponavljaju podvučene riječi)

Isuse, daj da umremo od ljubavi!
Ljubimo te, Isuse, jer ti si Isus!

"Sitio" — Dajte mi da pijem svu ljubav vaših srdaca,


- 195 -

da obratim i preobrazim nesretnike, koji žive od mržnje, koji vide u meni tirana, koga bi htjeli skinuti s prijestolja duša i oltara...

Isuse, daj da umremo od ljubavi!
Ljubimo te, Isuse, jer ti si Isus!

"Sitio" — Dajte mi, da pijem svu ljubav vaših srdaca i da tako platite za one, nažalost tako brojne, koji su primili mnogo mog milosrđa, a onda su rasuli i izgubili sve ovo neizmjerno blago, te danas bijedno životare i ginu od gladi!...

Isuse, daj da umremo od ljubavi!
Ljubimo te, Isuse, jer ti si Isus!

"Sitio" — Dajte mi da pijem svu ljubav vaših srdaca, da privučem one, koje sam obdario zlatnim srcem, koje je sposobno ljubiti plemenitim i velikodušnim čuvstvima, ali koji su to blago poklonili stvorenim kumirima, a mene su ostavili praznih ruku, žalosne duše...

Isuse, daj da umremo od ljubavi!
Ljubimo te, Isuse, jer ti si Isus!

"Sitio" — Dajte mi da pijem svu ljubav vaših srdaca, da osvojim one, koji su me ostavili u svojim križevima, koji su me zanijekali radi svojih kušnja i patnja i koji su me zatajili na Kalvariji... Oni žele uživati moju slavu, ali odbijaju da kušaju moj gorki kalež!...

Isuse, daj da umremo od ljubavi!
Ljubimo te, Isuse, jer ti si Isus!

"Sitio" — Dajte mi da pijem svu ljubav vaših srdaca, da tako povučem i predobijem sve one, koji su se udaljili od straha, koji zatvaraju oči pred neiskazanim ljepotama moje beskonačne ljubavi, gledajući u meni samo strašnog suca, strahovitog Gospodara, koji sije strah...

Isuse, daj da umremo od ljubavi!
Ljubimo te, Isuse, jer ti si Isus!

MOLITVA SVETIM RANAMA ISUSOVIM

Presveto Srce Isusovo, dođi kraljevstvo tvoje!

Bezgrešno Srce Marijino, moli za nas!

Sveti Josipe, moli za nas!

Sveta Marijo Margareto, moli za nas!

(Pjesma: Krist pobjeđuje, vlada, kraljuje)

+ + +