- 85 -

SVETA URA

uoči prvog petka u mjesecu

k o l o v o z u

Tumačenje sedam riječi. - Agonija Kalvarije i agonija tabernakula

Stavimo se u prisutnost milosrdnog Boga s Kalvarije. Ovdje, dva koraka od nas, u ovoj svetoj Hostiji, nalazi se Isus, a naš oltar je Golgota, na kojoj on neprekidno otkupljuje svijet, koji ga ne priznaje... Približimo se te vjerom i ljubavlju saberimo njegove zadnje riječi, kao oporuku njegova umirućeg Srca.

ŽIVOM VJEROM PROBUDITE ČIN DUBOKOG KAJANJA!

K r a t k a  s t a n k a

"I kad dođoše na vrh Kalvarije razapeše Isusa između dva razbojnika" (Lk 23, 33).

Kakvo li će biti nebo, kad nam se Kalvarija sama ukazuje tako veličanstvena i uzvišena u času smrti Gospodina Isusa!...

Gledajte!... Evo već se rastvara otajstvena koprena, koja je vašem oku sakrivala Isusa, nestvorenu ljepotu, Sveca nad svecima... Puni vjere uzdignite pogled prema oltaru. To je stalna Golgota, gora velikog okajanja... Ne bojte se... Podignite oči svoje i uprite ih u onu Hostiju... Anđeli svetišta tiho jecajte, da ne narušite mističnu agoniju Ljubljenoga!... Samo mi, koji smo otkupljeni njegovom Krvi, možemo mu govoriti o svome gorkom kajanju...

Pođimo naprijed, da uhvatimo njegove zadnje riječi, jer imamo pravo na njegov zadnji dah... Uspnimo se na Kalvariju! Čeka nas žalosna Majka; približimo se... Raskajana Magdalena, kojoj je oprošteno, ulijeva nam preslatko pouzdanje... Molimo sa sv. Ivanom, najvjernijim prijateljem umirućeg Isusa... Evo našeg Boga, pribita na Križ... Promatrajmo ga!

I.

Jao, kako se obistinila prorokova riječ: "Od tabana nogu, pa do vrha glave nema više ništa zdrava na njegovu božanskom Tijelu" (Iz. 1, 6).

Njegovo čelo mirisavo od cjelova Marijinih, raskidano je trnjem... žeđ pali one usne, koje su svojim smiješkom dozivale zoru božanskog mira u rastužene duše... Modra su


- 86 -

usta, iz kojih je tekao najslađi melem za svaku ranu... oči njegove, iz kojih je svakom grešniku zablistao bljesak nade, prekrio je crveni oblak njegove krvi...

U njegovim probodenim rukama, u njegovim probijenim nogama upisana je povijest tolikih rasipnih sinova, koje je Srce Dobrog Pastira neprekidno slijedilo... Tu je svakako upisana i naša povijest grijeha i oproštenja... Kako je golema milost oproštenja i milosrdne njegove ljubavi, a kako malo o njoj razmatramo!

Poslušajte: Isus hoće, da ovog časa obnovi za nas odrešenje ljubavi. Njegovo Tijelo, pretvoreno u jednu ranu, dršće i trza se od bolova... Podigavši bolnu glavu, promatra pogledom bezgraničnog svijetla i ljubavi ovaj svijet, koji ga ubija. Dajući oduška svome Srcu u ovoj Hostiji, kojoj se klanjamo on kliče:

"0če! oprosti im, jer ne znaju što čine." (Lk. 33, 34). "0če, ne gledaj na trnje moje krune: Ja sam ga sam tražio, ono je naravni proizvod ove nesretne zemlje... Oprosti i ljudsku oholost, koja neće da zna za misiju, koju si mi povjerio... oprosti mojim krvnicima, mojim strašljivim prijateljima... oprosti grijehe velikima... malenima... siromašnima... Ne kažnjavaj... jer stvorovi su tek prah i tama... Oprosti roditeljima i djeci... toliki ponori zijevaju uz put njihova života! Zaboravi lukavštine... podlosti... jer sve ove izgubljene ovčice meni pripadaju! Ne udari ove nesretnike, jer "oni ne znaju što čine!"

S t a n k a

DUŠE.- A sada, raspeti Isuse, dopusti da svoju molitvu sjedinimo s tvojom...

Božanski Spasitelju duša, sav zbunjen padam nišice pred tobom i podižući svoj pogled prema osamljenom tabernakulu osjećam, da mi se srce steže gledajući, u kakav su te zaborav potisnuli toliki tvoji vjernici...

Ali budući da mi u svojoj velikoj dobroti dopuštaš, da u ovoj Svetoj Uri sjedinim svoje suze s onima, koje si prolio iz svoga slatkog Srca, molim te, Isuse, za one, koji ti se ne mole... Blagoslivljam te za one, koji te proklinju i svom dušom hvalim te i klanjam ti se u jedinstvu sa sveopćom molitvom, koja se diže iz svih svetišta na zemlji. Primi, Gospodine, pokajnički poklik, što ga je iskrena bol istrgla iz naših žalosnih i raskajanih srdaca; ona te mole oproštenje!...

Naše grijehe i grijehe naših rođaka i prijatelja...

(Svi glasno ponavljaju podvučene riječi):

Oprosti, o božansko Srce!

Klevete i oskvrnuća svetih blagdana...

Oprosti, o božansko Srce!

Razuzdanost i javne sablazni...

Oprosti, o božansko Srce!


- 87 -

Zavođenje djece i mladeži...

Oprosti, o božansko Srce Isusovo!

Svijesni neposluh svetoj Crkvi...

Oprosti, o božansko Srce Isusovo!

Obiteljske zločine, grijehe roditelja i djece...

Oprosti, o božansko Srce Isusovo!

Napadaje protiv Svetog Oca...

Oprosti, o božansko Srce Isusovo!

Zloporabe sakramenata i pogrde Euharistije...

Oprosti, o božansko Srce Isusovo!

Napokon, dobrima, koji se kolebaju i grešnicima, koji se opiru milosti...

Oprosti, o božansko Srce Isusovo!

S t a n k a   i l i   p j e s m a

II.

Tako je ljupko Srce Isusovo i tako je slatko govoriti mu ovdje u Svetoj Uri, stojeći do njegovih okrvavljenih nogu! Tek smo svršili molitvu za milosrđe grešnicima, i eto već, dobrostivo odjekuje njegov glas kao glazba mira, kao oproštenje žuđenog neba... Dobri razbojnik progovorio je u ime svih grešnika... I mi, koji smo već možda blizu smrti, slušamo kako nam ljubljeni Otkupitelj s neba odgovara:

"Još danas bit ćeš sa mnom u raju!" (Lk. 23, 43)... Kajanje ti je otvorilo nebo moga Srca!

Kršćanske duše, očekujte čas, kad će se rasplinuti san ovog života i vi s pokornicima i s anđelima pjevat ćete milosrđe svog Boga...

Grešne duše, što stenjete i trpite, sklonite se u ove moje rane, što su mi ih vaši grijesi zadali... ne bojte se... nikad nije kasno moliti moju ljubav i uteći se mojoj beskonačnoj nježnosti! Govorite mi i o svojoj braći, koja se bore i umiru... govorite... Hoću da budem žrtva za sve: vaš sam Brat, vaš sam Isus!

(Polako uz stanke)

Srce Isusovo, preblago s nesretnim grešnicima, evo grešnika, koji ti govori.

Srce Isusovo, preljubezno prema siromašnima, evo prosjaka, koji se u te uzda.

Srce Isusovo, zdravlje bolesnih, evo bolesnika, koji te zazivlje.

Srce Isusovo, pute zalutalih, evo rasipnog sina, koji te traži.

Srce Isusovo, utjeho onima, koji plaču, evo nesretnika, koji ti se obraća.


- 88 -

Srce Isusovo, prevjerni prijatelju čovjeka, evo nezahvalnog prijatelja, koji plače.

Srce Isusovo, mire i utočište u životnoj nesigurnosti, evo ugrožene duše, koja te zove u pomoć.

Srce Isusovo, neugasiva peći ljubavi, evo duše, koja se želi rasplamsati na žaru tvoje ljubavi.

Srce Isusovo, nado umirućih, sjeti se onih, koji se ovog časa bore sa smrću.

Kao raskajanom razbojniku i njima obećaj, Isuse, da će zauvijek ostati u tom divnom raju, ako izdahnu na tvom božanskom Srcu... Smiluj se umirućima... pošalji im getsemanskog Anđela i prinesi kalež tvoga samilosnog Srca njihovim usnama, koje više ne mogu govoriti, koje te više ne mogu zazivati... O Isuse, budi pomoć onim umirućima, koji su najzapušteniji...

MOLIMO ZA UMIRUĆE!

S t a n k a

III.

Naslonjena na Križ, upirući pogled u svog božanskog Sina, stoji Marija... To je ona ista Majka, koja je uz pjev golubice, okružena anđelima, njihala ovog istog Isusa, koji je onda tako malen spavao na njenim koljenima. Kako su brzo prošli betlehemski dani! Kao u zanosu proletjelo je onih trideset godina u nezaboravnom Nazaretu... Čini joj se, kao da je to jučer bilo, kad je ova žrtva ljubavi, dijete Isus, molio od nje komadić kruha i njen majčinski zagrljaj...

Njegove kose, što su još jučer odisale mirisima njenih cjelova, natopljene su danas krvlju Sina Božjega... Ali on je uvijek njen Isus. On je traži pogledom ljubavi, koja je jača od smrti. Prije nego ga smrt pokosi, on hoće da svojoj djevičanskoj Majci progovori o najvišoj misiji... Kleknimo, i s ljubavlju primimo blagoslovljenu ostavštinu Isusa Raspetoga: "Ženo! Evo ti sina!" (Iv. 19, 26). U Ivanovoj osobi povjeravam ti sve ljude, darujem ti ih; oni su otkupljeni tvojim suzama; spašeni su cijenom Krvi, koju si mi ti dala... A tebi, Ivane, apostole moj, i najdraži moj prijatelju velim: "Evo ti Majke!" (Iv. 19, 17). Ljubi je u moje ime; tješi je u mojoj odsutnosti, primi je u svoju kuću... Neka ona odsada bude Majka svih ljudi, utjeha svakoj žalosti.

Milosrdne duše, što okružujete Kalvariju ovog oltara, znate sada, da je Marija vaša Majka, kao što je i moja Majka. Od časa Otkupljenja mi smo braća."

S t a n k a

DUŠE.- Što da ti uzvratimo, o dobri Isuse, za sveti dar Majke tvoje! Dok te s ljubavlju u duši primamo i dajemo joj utočište pod istim bijednim krovom, koji ti nisi prezreo, prikazujemo ti za uzvrat preko njenih djevičanskih


- 89 -

ruku boli onih jadnih duša, koje ti toliko ljubiš. Uime žalosne Majke, tvoje i naše, molimo te, da ih pohodiš u njihovim bolima, da ih okrijepiš u njihovoj nesigurnosti, da ih prosvijetliš u njihovim sumnjama. Ah, radi nje, Djevice Mučenice, zaklinjemo te, da ublažiš suze tolikim majkama... Onima, što plaču nad vazda otvorenim grobom svoga djeteta... Osobito te molimo za one majke, koje trpe smrtnu tjeskobu radi duhovnog života i vječnog spasenja svoje djece... A budući da je bezgrešno Srce Marijino tvoj najmiliji oltar, dopusti da ti na njemu prinesemo svoju zahvalu kao svečanu naknadu za ljudsku nezahvalnost...

Preko ruku tvoje preslatke Majke i zajedno s njome mi ti govorimo:

(Polako uz stanke)

Zato, što si nas predusreo dragovoljnim i neprocjenjivim darom vjere...

(Svi glasno ponavljaju podvučene riječi):

Beskrajna hvala tvome preljubeznom Srcu!

Radi milosnog blaga i kreposti nade u nebo, gdje prestaju sve boli ovoga života...

Beskrajna hvala tvome preljubeznom Srcu!

Radi spasonosne lađe tvoje Crkve, koja se bori, ali i ostaje uvijek vjerna tebi...

Beskrajna hvala tvome preljubeznom Srcu!

Radi neshvatljivog Milosrđa, kojim opraštaš svaki grijeh u sakramentu sv. Krsta i Pokore...

Beskrajna hvala tvome preljubeznom Srcu!

Radi nježnosti, kojom obasipaš duše, što te u nevoljama i pod teretom križa smjerno blagoslivlju...

Beskrajna hvala tvome preljubeznom Srcu!

Radi svetog žara tvoje ljubavi, kojom obraćaš i na okorjelije grešnike..,

Beskrajna hvala tvome preljubeznom Srcu!

Radi dobročinstva mira ili borbe, zdravlja ili bolesti, siromaštva ili bogatstva, kojim otkupljuješ tolike duše...

Beskrajna hvala tvome preljubeznom Srcu!

Radi izvrsnih darova, koje daješ tolikim nezahvalnima, a oni zaboravljaju na njih i zlorabe zdravlje, novac i talente, koje duguju samo tebi...

Beskrajna hvala tvome preljubeznom Srcu!

Radi nebeskog dara, po kojem si nam povjerio čast i zaštitu tvoje Majke i njenog bezgrešnog Srca...

Beskrajna hvala tvome preljubeznom Srcu!


- 90 -

Radi tvoje svete Euharistije i radi tvoje tamnice u tabernakulu, radi tvoga divnog društva, koje nam je obećano do konca vremena...

Beskrajna hvala tvome preljubeznom Srcu!

Napokon, Isuse, radi neizrecivog raja, koji si nam otkrio preko svoje službenice Marije Margarete, radi čudesnog i neshvatljivog dara tvoga presvetog Srca...

Beskrajna hvala tvome preljubeznom Srcu!

S t a n k a   i l i   p j e s m a

IV.

Sačuvajmo mir i predanje na Križnom putu svog života... Daleko teže i strašnije bilo je Isusovo mučeništvo na Križu! Kako je bila strašna samoća raspetog Učitelja, koji je bio nepojmljivo napušten i od onih, koji su se gostili na sjajnoj gozbi njegove ljubavi, njegove božanske ljepote, njegovih čudesa! Gdje su svi oni sada?

Ali jedna misao još je bolnija njegovoj duši, zasićenoj pogrdama... To nam on sam kaže u vapaju beskrajne tjeskobe, koji se vinuo iz potištenog Srca božanstvenoga Umirućeg...

"Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio?" (Mat. 27, 46). Dođoh k onima, kojima si me poslao, da ih otkupim... nisu me primili... nego na križ uzdigoše svog Spasitelja... Oče, neka bude volja tvoja...

Ali, ako su oni proboli moje ruke i moje noge, zašto si me ti ostavio? Ipak, ne moja, nego volja tvoja neka bude!...

U zamjenu za ovu zapuštenost spasi sve one, koje si mi povjerio... Da u mome ranjenom Srcu svi budu jedno sa mnom, kao što smo ti Oče i ja jedno u ljubavi!... (Iv. l7. 22-23).

Kako li je gorak ovaj kalež! Srce mi se kida u ovoj beskonačnoj zapuštenosti... Oh, Oče, zašto si me ostavio?...

S t a n k a

DUŠA.- Naslućujem, Dobri Pastiru, koja ti je bol izazvala taj krik neizrecive gorčine... to je vječna smrt grešnika, koji propada, jer je ostavio tebe... Jao, koliki žive u ponoru tame, bez vjere, bez ljubavi, bez nade!... Spomeni ih se, Isuse! Radi zapuštenosti, u kojoj te Otac ostavio, ne zapusti ih, blagoslovljeni Otkupitelju!...

Za njih, za one, koji pokvarenošću potkapaju ognjišta, za tolike nesretnike, koji proklinju tvoj Križ i tvoje oltare... molim te svim žarom duše svoje, molim te Isuse, da ih sebi privučeš, da im oprostiš... radi milosrđa i agonije tvoga božanskog Srca!

S t a n k a

MOLIMO ZA OBRAĆENJE GREŠNIKA!


- 91 -

Pjesma: Parce Domine - Oprosti Gospodine...

V.

Zašto se danas povećala mržnja protiv Isusa Krista, blagog i krotkog mučenika Kalvarije? Zašto taj gnjev i ogorčena upornost, da se njegovo Ime izbriše s lica zemlje? Plačite, vi, revne duše!... Jer njegovi neprijatelji zgrću svu žuč podlosti i nezahvalnosti, da je saspu na one usne, koje se ni poslije dvadesetstoljetnih pogrda nisu umorile ponavljajući u Hostiji riječ, u kojoj je sažeta sva njegova bolna duša. Uhvatimo s ganućem i ljubavi tu riječ: "Žedan sam! (Iv, 19, 28). Žedan sam vaše ljubavi, gorim od žeđi, da doživim s vama vaš naporni život; muči me neugasiva žeđ, da vam dadem mir i sreću, a onda vječno blaženstvo.

Žeđam za vašim dušama, žeđam za vašim suzama, koje ćete isplakati na mojim grudima..."

Pružite mi utjehu, dajte mi da pijem, a za uzvrat otvorit ću vam u svojim prsima vrelo života!... Ljubite me, žedan sam ljubavi!...

S t a n k a

DUŠE.- I mi, Isuse, umorni u pustinji, žeđamo za vodom, koju si nam obećao... žeđamo za tobom... Ta će se žeđ utažiti samo dolaskom tvoga kraljevstva uz pobjedu tvoga ljubeznog Srca... Ne, Gospodine, nije nam dosta tvoje milosrđe... mi hoćemo, da tvoji interesi budu naši, mi željno čeznemo za tvojim kraljevstvom!

Molimo te, dakle, Gospodine, da izvršiš obećanja, koja si dao svojoj pouzdanici sv. Mariji Margareti, za dobro duša, koje ti se klanjaju u neizrecivoj ljepoti, neiskazanoj nježnosti i neshvatljivoj ljubavi tvoga presvetog Srca.

Radi toga mi te jecajući prosimo zajedno s tvojom svetom Crkvom, molimo te s tvojom djevjčanskom Majkom, zaklinjući te, da radi neoskvrnute časti svoga Imena utvrdiš i ubrzaš kraljevstvo tvog Srca!

S t a n k a

(Svi glasno ponavljaju podvučene riječi):

Presveto Srce Isusovo, neka dođe kraljevstvo tvoje!

1.) Požuri se, Isuse, sa svojim kraljevstvom prije nego što sotona zavlada savjestima i srcima te u tvojoj odsutnosti oskvrne svaki stalež života!

Presveto Srce Isusovo, neka dođe kraljevstvo tvoje!

2.) Dođi, Isuse, i vladaj nad ognjištima svojim nepromjenljivim mirom, što si ga obećao obiteljima, koje su te primile uz pobjednički hvalospjev Hosana!

Presveto Srce Isusovo, neka dođe kraljevstvo tvoje!

3.) Ne kasni, klanjanja vrijedni Učitelju, jer su tolika i tolika ognjišta obuzeta tugom i gorčinom, koju


- 92 -

samo ti možeš utješiti.

Presveto Srce Isusovo, neka dođe kraljevstvo tvoje!

4.) Dođi, Isuse, jer ti si jak, jer ti si Bog svih životnih bojeva: dođi i pokaži nam svoje ranjeno Srce kao nebesku nadu u smrtnoj tjeskobi...

Presveto Srce Isusovo, neka dođe kraljevstvo tvoje!

5.) Budi ti sam obećani cilj naših napora, budi jedino nadahnuće i jedina nagrada svih naših pothvata.

Presveto Srce Isusovo, neka dođe kraljevstvo tvoje!

6.) Ne zaboravi svojih povlaštenika, to jest grešnika, ne zaboravi, da si osobito radi njih otkrio neiscrpivu nježnost svoje ljubavi.

Presveto Srce Isusovo, neka dođe kraljevstvo tvoje!

7.) Toliko je mlakih, o dobri Učitelju, toliko je ravnodušnih... rasplamti ih sve ovom divnom pobožnosti.

Presveto Srce Isusovo, neka dođe kraljevstvo tvoje!

8.) Evo života! rekao si nam, pokazavži nam svoje probodeno Srce. Dopusti dakle, da se približimo i da na ovom božanskom vrelu crpimo revnost i svetost, za kojom težimo.

Presveto Srce Isusovo, neka dođe kraljevstvo tvoje!

9.) Kao odgovor na tvoje zahtjeve postavljena je već davno tvoja slika u mnogim obiteljima. U njihovo ime molimo te, da budeš preljubljeni Vladar.

Presveto Srce Isusovo, neka dođe kraljevstvo tvoje!

10.) Daj vatrenu riječ i dar neodoljivog uvjerenja svećenicima, koji te ljube i propovijedaju po primjeru sv. Ivana, tvog najmilijeg učenika.

Presveto Srce Isusovo, neka dođe kraljevstvo tvoje!

11.) A onima, koji naučavaju ovu uzvišenu pobožnost, i onima, koji objavljuju njene neizrecive divote, sačuvaj, Isuse, u svom Srcu, povlašteno mjesto, odmah uz ono, u koje je urezano ime tvoje Majke.

Presveto Srce Isusovo, neka dođe kraljevstvo tvoje!

12.) Napokon, Gospodine Isuse, daruj nam nebo svog Srca, svima, koji smo za vrijeme ove Svete Ure učestvovali s tobom u tvojoj smrtnoj borbi. Radi ove utješne ure i radi pričesti prvih petaka u mjesecu izvrši u nama svoje nepogrešivo obećanje... Molimo te, da u odlučnom času naše smrti k nama dođe kraljevstvo tvoga Srca!

Presveto Srce Isusovo, neka dođe kraljevstvo tvoje!

S t a n k a   i l i   p j e s m a


- 93 -

VI.

"Mir moj bio s vama, duše, mile Srcu mome, jer sam bio žedan i dali ste mi piti. Jest, sada, kad sam vašoj revnosti povjerio čast moga Imena, sada mogu uskliknuti: "Svršeno je!" (Iv. 19, 30). Nedostaje li još nešto mome otkupiteljskom djelu, upotpuni ti, Oče, neiscrpivim milosrđem moga Srca.

Predajem ti, Oče, one, koje si mi povjerio; ako se netko izgubio nije tome kriv nedostatak milosrđa...

Molim te radi mog Križa i moje nježnosti, da u mojoj Crkvi umnožiš broj odabranih i svetih...

Izvrši, Oče, djelo svoga raspetog Jedinorođenca i proslavi me na zemlji, koja je pila moju Krv... Predajem ti dušu svoju i sve otkupljene duše, ali im ostavi moje Srce, baštinu palih, siromašnih i svih onih koje izgara želja, da porastu u intimnosti sa mnom po ljubavi...

S t a n k a

DUŠE.- Rekao si, Isuse, da nam tvoje Srce pripada: izvrši dakle, svoje djelo i posveti sve, koji hoće da te slijede do žrtve; umnoži našu vjeru, oživi našu nadu, ispuni mjeru ljubavi, koju ti dugujemo.

Dovrši, Isuse, svoje djelo pobjedom svoje Crkve: dahom svojim rasprši čete licemjera, oholica, nečistih, i svih, koji je napadaju. Govori, o Bože svijetla, i uzmaknut će sinovi tame i zla. Govori, o Bože ljubavi, i bit će uzveličano tvoje Ime... A kad se izvrši tvoje djelo, odjeknut će s jednog kraja zemlje do drugoga zanosan poklik slatkoj i neodoljivoj ljubavi tvoga svemoćnog Srca.

Gospodine, okruni svoje djelo i olakšaj strašne muke dušama u Čistilištu... Smiluj se, Isuse! Skrati nevolje dušama, koje trpe prvednu kaznu... osobito onima, što u plamenu očekuju rosu mojih molitava: mojim rođacima, dobročiniteljima i prijateljima, kojima dugujem utjehu i pomoć. Spomeni se mojih milih pokojnika, o predobrostivi Isuse... Uzeo si mi ih... budi stoga blagoslovljen! Ne zaboravi njihove duše i daj im vječni pokoj!...

MOLITE ZA POBJEDU SRCA ISUSOVA U NJEGOVOJ VOJUJUĆOJ CRKVI I U ČISTILIŠTU!

S t a n k a

VII.

Sveta je Ura prvog Velikog petka. Tama je zastrla prirodu... Prestale su pjesme nebeskog Jeruzalema: čitavo je nebo sišlo i klečeći pred Isusom - Žrtvom čeka, da uhvati zadnji kucaj Srca Boga-Čovjeka...

Pobožne duše, i mu smo ovdje na svetom vrhuncu Kalvarije!... Sveta je Ura: uzvisinama odzvanja glas, koji kliče: "Oče, u ruke tvoje predajem duh svoj!" (Lk. 23, 46)... I raspeti Krist, prignuvši glavu, umire od ljubavi... Njegovo ga je Srce dovelo do smrti... Neka živi njegovo prelju-


- 94 -

bljeno Srce, koje nas je dovelo na život...!

S t a n k a

DUŠA.- O Isuse, sva moja ljubavi, preko ruku žalosne Marije prikazujem ti sve svoje biće i sav svoj život. Nisam više svoj, Gospodine, tvoj sam potpuno. Dajem se tebi, zaboravljam na se, sav se posvećujem pobjedi tvoga božanskog Srca. Primi me, Isuse, i poslušaj sada moju zadnju molitvu...

(Polako uz stanke)

Kada te budu anđeli Svetišta blagoslivljali u presvetom Sakramentu, a ja budem umirao... sjeti se bijednog sluge svoga božanskog Srca.

Kad te budu pravedne duše na zemlji hvalile, kad budu prolivale suze ljubavi, a ja budem u agoniji... moje će biti, njihove hvale i njihove suze... Sjeti se rasipnog sina, svladanog od tvojeg božanskog Srca!

Kada te budu tvoji svećenici, djevice u hramu i tvoji apostoli proglasili Vladarom, kad budu propovijedali o tebi dušama i narodima, a ja budem u agoniji, moj će biti njihov žar i njihova revnost... Sjeti se apostola tvoga božanskog Srca!

Kada tvoja Crkva moli i jeca pred tabernakulom, da zajedno s tobom otkupi svijet, a ja budem na samrti, moja će biti njena žrtva i njene molitve... Sjeti se prijatelja svoga božanskog Srca!

Kada budu tvoje omiljene duše u Svetoj Uri svojim trpljenjem i zadovoljštinom nastojale, da zaboraviš zapuštenost, svetogrđa i izdaju, a ja budem umirao, moji će također biti njihovi razgovori s tobom i njihove žrtve... Sjeti se tvoga siromašnog oltara i ove žrtve tvoga božanskog Srca!

Kada ti se tvoja božanska Majka bude klanjala u presvetoj Euharistiji i naknađivala za bezbrojne grijehe, a ja budem u agoniji, njezino će klanjanje biti i moje... Sjeti se djeteta tvoga božanskog Srca!

Da, sjeti se ovoga bijednog stvora, kojega si toliko ljubio... sjeti se, kako si tražio, da on iz ljubavi prema tebi na sebe zaboravi... Ali ne, Gospodine! Zaboravi me, ako hoćeš, ali me ostavi uvijek zaboravljena u lijepoj rani tvoga preslatkog Srca!

S t a n k a

Što imam Gospodine Isuse, a da mi ti nisi dao?...

Liši me svega, svih svojih darova, ali me uroni u plamenove tvoga preljubljenog Srca!.,.

Što znadem, a da me ti nisi poučio?...

Neka zaboravim znanost zemlje i života, ali daj mi, da bolje upoznam tebe, o ljubezno Srce!

Što vrijedim, ako ne ostanem uza te?...


- 95 -

Što zaslužujem, ako nisam s tobom sjedinjen?...

Sjedini me, dakle, sa sobom vezom, jačom od smrti...

Odričem se svih milina tvoje ljubavi u zamjenu za ovaj drugi raj, za raj tvoga prenježnog Srca!...

Pokopaj u njemu grijehe, koje sam protiv tebe počinio...

Kazni i osveti se za njih i smrtno rani strelicom tvoje žarke ljubavi onoga, koji te toliko uvrijedio!...

Ako sam se tebe odrekao, daj da te priznam u Euharistiji, u kojoj živiš...

Ako sam te uvrijedio, daj da ti služim vječnim robovanjem tvojoj vječnoj ljubavi...

Jer život, koji se ne troši u ljubavi i radu za tvoje zaboravljeno i divno Srce, više je smrt, nego život...

Presveto Srce Isusovo, neka dođe kraljevstvo tvoje!

Jedan Oče naš i Zdravo Marijo: za umiruće i grešnike, za pobjedu Presvetog Srca Isusova, osobito po svakodnevnoj pričesti, Svetoj Uri i posveti obitelji presvetom Srcu: za posebne nakane prisutnih, za našu domovinu.

Čin posvete presvetom Srcu Isusovu

Leon XIII

+ + +