- 76 -

SVETA URA

uoči prvog petka u mjesecu
s r p n j u

zadovoljština za javne pogrde Isusu Kristu

Do kakve li je radosne promjene dolazilo u duši žalosnih i nesretnih ljudi, kad bi se na zavoju koje uske judejske ceste namjerili na samoga Isusa!...

Kolike li utjehe za one povlaštenike Jeruzalema, Naima i Betanije, što su mogli posve slobodno u tom pogodnom trenutku izliti svoje suze i molitve u Srce Isusovo!...

U ovoj blagoslovljenoj Uri i mi smo ti sretni povlaštenici... Sreli smo te, Isuse iz Nazareta i tabernakula... pogledaj nas... Došli smo, da te potražimo, da se časak okrijepimo u divnoj sjeni tvog Svetišta... Ali smo došli također braniti tvoju stvar. Krikovi bijesa i srdžbe govore nam, da ne miruju tvoji neprijatelji, koji te žele protjerati iz duša.

Ako moraš trpjeti, ako moraš podnijeti smrtnu borbu, ako moraš umrijeti, evo malenog stada, koje hoće da bude udareno zajedno sa svojim Pastirom i radi njega!

Ti si s gorčinom u duši rekao svojoj službenici Mariji Margareti... "Hoću, da sudjelujete u mojoj smrtnoj muci; trebaju mi srca, koja će mi se prikazati kao žrtve!" Raspolaži s nama, Gospodine, mi te žarko ljubimo. Mi te svi ljubimo...

K r a t k a   s t a n k a

Ukloni, Gospodine Isuse, koprenu, koja našim očima sakriva Svetinju nad Svetinjama: tvoje božansko Srce... Dopusti svojoj djeci, da kroz ovu Svetu Uru razmatraju žalosti, što ti ih ljudi nanose svojim pogrdama, i bol, koju osjećaš radi mržnje onih, koje si otkupio svojom Krvi. Obasjaj svojim svijetlom našu dušu i dopusti, da te slijedimo na ovom nekrvnom Križnom putu, koji je počeo u sjeni Getsemanija, a završit će se tek u posljednji dan svijeta...

Usprkos našoj nedostojnosti dopusti nam, da budemo tvoji pouzdanici i tješitelji, da učestvujemo u tvom kaležu pogrda i agonije... Udijeli nam, ljubljeni Sužnju oltara, samo jednu povlasticu, da te ljubimo u sramoti tvoje Muke, da se u ovoj Svetoj Uri sjedinimo s tvojom agonijom, da te do smrti tješimo u trajnom Getsemaniju tvoga euharistijskog Srca i da dišemo na tvom Srcu u tijesnom jedinstvu zadovoljštine i ljubavi...


- 77 -

MOLIMO SVIJETLO I LJUBAV, DA MOŽEMO PROMATRATI ISUSA KRISTA U OTAJSTVENOJ ŽRTVI SV. EUHARISTlJE.

S t a n k a

ISUSOV GLAS.- Premila dušo, evo ovdje u Hostiji, gdje me gledaš, ja živim šutljiv i nijem, neprekidno vođen pred moderne Herode, Ne čuješ li, kako do neba dopire drsko preslušavanje kojem podvrgavaju mene, jedinu istinu i najboljeg Učitelja? "Jesus autem tacebat" (Mt. 26, 63). Da tebe spasim, podnosim sramotnu osudu zemaljskih mogućnika. Ja sam trajno njihova žrtva... Njima zlatno žezlo, meni uvijek trska poruge; njima mnoštvo, koje odobrava i kliče, meni povorka prezira i sramotna odjeća; njima kruna i poklonstva, meni trnov vijenac. Meni zaborav, uvijek zaborav! Osuđuje me ovaj svijet, koji samo po meni živi. Ja šutim, jer sam u Euharistiji utjelovljeno milosrđe i ljubav... Usprkos tome ostajem među ljudima u oltarskom Sakramentu.

Nisu li ove pogrde pravi izazov euharistijskom Bogu, onome, koji ti i sada govori iz dubine svog tabernakula, koji se često pretvara u Pilatovu sudnicu? Ovdje, u tabernakulu, podnosim uvrede robova i prezir najnižih ljudi, a da se ne tužim... Vaše su naknade utjeha mome božanskom Srcu! Žarka ljubav mojih prijatelja daje mi zadovoljštinu u ovoj Svetoj Uri za izrugivanje zlobnih oholica. Vi, bogataši, nadoknađujte mi te uvrede svojim poniznim srcem; vi, siromasi, svojim smirenim predanjem...

Odavde, iz mog tabernakula, blagosivljem sve vas, vjerni prijatelji moji! Govorite dakle, djeco moja! Zatražite čudesa od mog Srca, jer ja sam Kralj beskonačnog milosrđa!

S t a n k a

DUŠE.- Gospodine Isuse, tvoja duša, osjetljiva na našu vjernost, pruža nam čudesa oproštenja! Udostoj se, dakle izliti svoju milost svijetla i snage nad mogućnike i nad sve upravitelje i poglavare, koji nadasve trebaju tvoje svijetlo. Neka upoznaju tebe, Isuse, u tvojoj Euharistiji i neka prihvate tvoje otkupiteljsko kraljevstvo mira i spasenja.

Kao zadovoljštinu za uvrede, koje si podnio pred opakim Herodom, i za one, koje podnosiš u palačama zemaljskih velikaša...

(Svi glasno ponavljaju podvučene riječi):

Božansko Srce Isusovo, ispuni svoja pobjedonosna obećanja!

Kad se svijet buni, vrijeđa tvoju otkupiteljsku nauku...

Božansko Srce Isusovo, ispuni svoja pobjedonosna obećanja!

U igri tolikih interesa, kad nesretni zemaljski špekulanti traže samo trijumf imetka i materijalnog bogatstva.


- 78 -

Božansko Srce Isusovo, ispuni svoja pobjedonosna obećanja!

U nerazumljivom spokojstvu tolikih kršćana, u nehaju i ravnodušnosti mnogih, koji misle, da se vjerno klanjaju, a ipak ne će da te slijede na Kalvariju...

Božansko Srce Isusovo, ispuni svoja pobjedonosna obećanja!

U neobuzdanoj težnji za veličinom i raskoši, koja zavodi veliki broj duša, uz cijenu tvoje otkupiteljske Krvi i njihove vječne osude...

Božansko Srce Isusovo, ispuni svoja pobjedonosna obećanja!

S t a n k a   i l i   p j e s m a

ISUSOV GLAS.- "Ja sam svetost; vi to na koljenima priznajete pred ovom Hostijom; nebo to proglašuje i kroz ovu Svetu Uru združuje se s vašim poniznim klanjanjem... Ja sam svetost, a ipak su me zapostavili razbojniku Barabi. Jao, koliko se puta ovo opako zapostavljanje ponavlja iz mržnje, iz prezira ili zaboravi!...

Ta je uvreda okrutna rana mome Srcu; uza sve to ja ostajem u tabernakulu Bog poniznosti... Raspojasani svijet živi u oholosti i ne shvaća poništenje Boga, koji je rođen u staji...

Gle, kako ohole duše prolaze mimo mog oltara, užurbane, željne isticanja, tražeći poštovanje i pljesak ljudi! Prolaze i zapostavljaju me kakvoj lažnoj počasti...

Živim povučen u sjeni svog Svetišta, iz kojeg ovako progovaram: Učite se od mene, koji sam ponizan i siromah... Jest, siromašan sam, jer sam se odrekao svih zemaljskih dobara, da bih vam otvorio blago raja. Postao sam siromah i prosjak... i eto zato me prezire svijet, pohlepan za zlatom i njegovim lažnim sjajem...

Što ja značim za svijet, kad sam rođen u siromaštvu Betlehema, živio sam u zabačenosti Nazareta, izdahnuo gol na Kalvariji i trajno živim poništen u Euharistiji?...

Iz ljubavi sam postao siromašan i po nekom nevjerojatnom protuslovlju, ja sam prezren siromah, kojega zapostavljaju bijednim dobrima ovoga svijeta!...

K r a t k a   s t a n k a

Pokriven sam ranama... Ruke moje, koje pozivaju i blagoslivlju, probodene su... probijene su i moje noge... čelo mi je izmučeno... modre su mi usne... potamnio je sjaj mojih očiju,.. tijelo mi je krvlju obliveno... velika rana otvorila se u mojim grudima, koje toliko ljube... A ljudi bjesne, gledajući Boga, krvlju oblivena i bolovima skršena. Samo radi svoje ljubavi prema vama nalazim se u ovom položaju... Tako okajavam žeđ za uživanjem i nasladom, koja upropašćuje svijet.

Iz svoga Svetišta, gdje boravim, ja vam pružam mir i sreću, ali preko trnja i Križa!... Gdje su moji prijatelji, moji vjerni, učenici moji?... Ostavili su me i otišli u potragu za užitkom... zapostavili su me blatu grijeha!...


- 79 -

Ubojica Baraba, zadnji čovjek, slavi u svijetu slavlje s oholima i razuzdanima, koji truju djecu i odrasle... On slavi slavlje, veličan od svih onih, koji se mene odriču i koji mene proklinju... A ja, vaš Isus, ostajem osamljen u svom tabernakulu, gdje me ljubav zadržava... Napušten sam od dobrih, odbačen od plašljivih, zaboravljen od većine... osuđen, izbičevan od mnoštva, pobunjenog protiv mene. Ljubio sam svoje do smrti, a moji ukućani zapostavili su me prahu i blatu ulice...

Gledajte i vidite, ima li boli, kao što je moja bol!

S t a n k a

DUŠE.- O Isuse, učenik ne smije biti nad Učiteljem. Ti, koji si nam dao primjer, hoćeš da te slijedimo s ljubavlju noseći spasonosni Križ. Tražimo ga od tebe u ovoj Svetoj Uri, molimo te sa žarkom ljubavi Marije, Žalosne Majke tvoje. Hoćemo zato, da te utješimo i da izmolimo obraćenje grešnicima. Da, mi grlimo Križ radi pobjede tvog Srca u presvetoj Euharistiji. Poslušaj nas, Isuse, u ovoj Hostiji... Dolazimo, da ti prikažemo molitvu Getsemanija, molitvu tvoje žrtve i tvog oltarskog poništenja. Molimo te poslušaj nas dobrostivo!

(Polako uz stanke)

Ljubimo te, Isuse! Udijeli nam slavu, da budemo zapostavljeni svima, iz ljubavi prema tvom ožalošćenom Srcu.

Ljubimo te, Isuse! Daj nam slavu, da budemo poniženi iz ljubavi prema tvome ojađenom Srcu.

Ljubimo te, Isuse! Udijeli nam milost, da budemo zaboravljeni radi slave tvoga milosrdnog Srca.

Ljubimo te, Isuse! Udijeli nam nezasluženu čast, da budemo prezreni iz ljubavi prema tvome razboljenom Srcu.

Ljubimo te, Isuse! Udijeli nam nagradu, da budemo ismijani radi slave tvoga ranjenog Srca.

Ljubimo te, Isuse! Udijeli nam žuđenu sreću, da budemo pogrđeni radi slavlja tvoga božanskog Srca.

Ljubimo te Isuse! Daj nam neusporediv užitak, da budemo jednog dana progonjeni radi ljubavi tvog preljubljenog Srca.

Ljubimo te, Isuse! Daj nam kao krunu, da budemo oklevetani u apostolatu tvog presvetog Srca.

Ljubimo te, Isuse! Udijeli nam najvišu milost, da se tebi do kraja vjerni prinosimo za žrtvu kao žarka naknada tvome žrtvovanom Srcu.

Da, molimo te, udijeli nam, da s ljubavlju primimo dio koji nam pripada od pogrda i agonije tvoga otajstvenog Srca...

Utješi se, preljubljeni Učitelju! Svaki od nas želi ti izreći riječ poniznosti i pouzdanja, izjavljujući, da si mu samo ti njegovo jedino dobro i sva njegova nada!...

K r a t k a   s t a n k a


- 80 -

DUŠA.- O Gospodine Isuse, što imam, a da mi ti nisi dao?
Što znam, a da me ti nisi poučio?
Što vrijedim, ako nisam uza te?
Što zaslužujem, ako nisam jedno s tobom?
Oprosti mi grijehe, kojima sam te toliko vrijeđao.
Stvorio si me, a da to nisam zaslužio...
Otkupio si me, a da to nisam od tebe tražio...
Mnogo si učinio za me, što si me stvorio....
Još više, kad si me otkupio...
Ne ćeš biti manje moćan ni manje velikodušan, ako mi oprostiš...
Jer Krv, koju si prolio,...
Okrutna smrt, koju si podnio...
Ne koriste anđelima, koji te hvale...
Nego koriste meni i grešnicima, koji te vrijeđaju...
Ako sam te zatajio, daj mi, da utvrdim svoju vjeru...
Ako sam te pogrdio, daj, da te hvalim...
Ako sam te uvrijedio, daj, da ti služim...
Jer živjeti, a ne ljubiti tebe...
I ljubiti te, a ne trpjeti...
O Isuse, to je smrt, a ne život!...

S t a n k a

ISUSOV GLAS.- "Svi ste vi ovdje prisutni moji dobri prijatelji, zato dopustite, da pred vama izlijem svoje potišteno Srce. Ono trpi od duboke boli, od rane, koja kida dušu moju.

Izrael, moj odabrani narod, tražio je moju osudu... htio je moju smrt... smrt na križu!...

Izrael, radi kojega sam bičevima udario Egipat, mene je izbičevao...

Raskinuo sam njegove lance... a on je sputao ruke svog Spasitelja!

Ovom odabranom puku dao sam manu u pustinji... a on je meni spleo trnov vijenac...

Na moju riječ proključala je čudesna voda iz pećine, da utažim njegovu žeđ... a on se narugao žarkoj žeđi moje agonije...

Sišao sam s neba, ostao s njime u pustinji, u otajstvenom Kovčegu... toliko ga puta htjedoh skloniti pod svoja krila... a Izrael mi je zadao smrt...

Zašto me moj puk i dalje lišava moje kraljevske časti? Zašto i dalje baca kocku za moju odjeću i na vjetru poruge razbacuje moje Evanđelje ljubavi i utjehe?...

Gledajte, kako se mnoštvo buni i bjesni protiv mog zakona ljubavi... čitavi narodi, zavedeni ohološću, slomili su sveto jedinstvo moje nauke i raskinuli nešivenu haljinu moje Crkve!...

Srce mi se kida slušajući i danas mnoštvo, koje viče kao i nekoć u Pilatovu predvorju: "Ne ćemo ovoga, raspni ga, raspni!"

Izraele, opraštam ti!

K r a t k a   s t a n k a


- 81 -

Moj Namjesnik je trajna žrtva ovog bezumnog mnoštva, koje mu se ruga... U njegovoj osobi ja i dalje primam ćuške od hulitelja moje Crkve. Ta me pogrda osobito boli.

Jao onome, koji svoju svetogrdnu ruku podiže na Papu, svetog Pomazanika moga Oca!

Zaustavite osvetničku ruku Božju; posredujte u ovoj Svetoj Uri, zajedno s mojim pogrđenim Srcem, jer želim biti milosrdan.

Da, radi bestidnih napadaja na mog Namjesnika, radi opake mržnje protiv moga svećenstva, radi gomile grijeha radi svjetine i mnoštva, koje me jednodušno udara, molite milost od mog Srca i zazovite moje milosrđe!"

DUŠE.- O Sužnju ljubavi, otajstveni Isuse, učini, da naša molitva kroz rešetke tvoje tamnice dopre kao tamjan poklonstva i ljubavi, što ti ga prinosimo preko ruku bezgrešne Djevice.

Litanije presvetog Srca Isusova s pripadnom molitvom.

S t a n k a

ISUSOV GLAS.- "U svojoj ljubavi prema ljudima, ja sam sa ustanovom presvete Euharistije izvršio najviše, što sam mogao. Ali je i ljudska nezahvalnost prema meni u ovom divnom Sakramentu izvršila najbolniji čin.

Djeco moja, gdje ste bili, kad me na Kalvariji obavila šutnja samoće, okrutnija od samoće moga groba?

Gdje ste bili, prijatelji mog Srca, kad su moje oči zastrte suzama u agoniji gledale samo gnjevna i zlobna lica mojih krvnika?

A kad sam, misleći na vas, žeđao da vas vidim sjedinjene s mojom beskonačno tjeskobnom dušom, zašto su tada moje goruće usne bile nakvašene sa žuči odsutnosti... zaborava... lukavštine... i mlakosti... onih, koji su bili povlašteni uzvanici moje srdačne i prijateljske gozbe?

Dobro znate, da se to nije zbilo samo prije dvadeset stoljeća. Promotrite me u ovoj Hostiji i recite mi nije li nezahvalnost gorki i svakidašnji kruh Boga, koji je postao hrana ljudima? Kad sam vas i na koji način ražalostio iz ove svoje dragovoljne tamnice, da ste joj zapečatili vrata praznog i pustog groba?

Dođite, okružite me, okupite se do mojih nogu! Hoću da vas osjetim blizu u mističnoj agoniji mog Srca, u oltarskom Sakramentu...

Blagoslovljena je i sretna ova Sveta Ura, u kojoj vaš Bog ponovno dobiva svoju baštinu i naknadu za cijenu svoje Krvi!

Blagoslivljem vas, jer sam bio gladan, a vi ste ostavili svoj počinak i došli da sa mnom lomite kruh ljubavi... Smatram Vas svojima, jer sam bio žedan, a vi ste mi dali utjehu suza... Primam vas na svoje žalosno Srce, jer ste mi došli ranjenom i žalosnom u samoći ove tamnice i učinili mi društvo, koje me tako tješi...


- 82 -

Zaista, zaista vam kažem, da su vaša imena slovima ognja i smrti zauvijek upisana duboko u mom Srcu, koje vas ljubi!

Otpočinite na ovom Srcu, kao što i ja sada otpočivam na vašemu, vi ljubljena djeco moje ljubavi!"

S t a n k a

DUŠE.- Došli smo, Učitelju, ne da počivamo, nego da trpimo s tobom, da dijelimo tvoj kalež, da nadoknadimo za grijehe, koji te vrijeđaju i da izmolimo dolazak tvoga kraljevstva!

Zato te pomoću tvoje milosti, ne ćemo ostaviti, dok ti ne povjerimo žarki uzdah tvojih tješitelja. Isuse, jedina želja tvojih prijatelja je ta, da te vidimo, kako kraljuješ i vladaš svojim presvetim Srcem... Objavi se tvojim poniznim apostolima, da osjete neiskazani žar, koji se može ublažiti samo posjedovanjem tebe i tvoga kraljevstva.

Približi se, dakle, preljubljeni Isuse, i usred žalosti i nemira ovoga života...

(Svi glasno ponavljaju podvrčene riječi):

Dođi! Žeđamo za tvojim božanskim Srcem!

U prolaznoj i varavoj zemaljskoj ljubavi...

Dođi! Žeđamo za tvojim božanskim Srcem!

U razočaranju zemaljskog prijateljstva i u nestalnosti zemaljske ljubavi...

Dođi! Žeđamo za tvojim božanskim Srcem!

U zavodljivom blistavilu taštine i usred tako čestih zapreka na putu...

Dođi! Žeđamo za tvojim božanskim Srcem!

U čistoj i zakonitoj radosti ognjišta, koja te neiskazano ljube...

Dođi! Žeđamo za tvojim božanskim Srcem!

Usred hirovitog laskanja i zavodljive isprazne sreće...

Dođi! Žeđamo za tvojim božanskim Srcem!

U časovima mirne savjesti; kao i u trenucima njene spasonosne grižnje...

Dođi! Žeđamo za tvojim božanskim Srcem!

U nevolji naših milih i kad vidimo, da trpe oni koje ljubimo...

Dođi! Žeđamo za tvojim božanskim Srcem!

U potištenosti srca i kad osjećamo umor izgnanstva...

Dođi! Žeđamo za tvojim božanskim Srcem!

U neprekidnim protivštinama i u danima nesigurnosti,


- 83 -

kad nam se srce u gorčini para...

Dođi! Žeđamo za tvojim božanskim Srcem!

U času napasti i osobito u posljednjem času rastanka sa zemljom u zadnjoj sv. pričesti...

Dođi! Žeđamo za tvojim božanskim Srcem!

S t a n k a   i l i   p j e s m a

DUŠE.- Videći te, Isuse, tako blizu i tako dobrostiva, ne ćemo uskliknuti kao tvoj apostol: "Udalji se, Gospodine, udalji se, jer smo bijedni grešnici"... Naprotiv, doći ćemo ti ususret, skratit ćemo udaljenost i u sretnom prijateljstvu povezat ćemo tvoje Srce s našim srcima...

(Polako uz stanke)

Dođi, Isuse, i otpočini u našoj ljubavi, kad oholice ove zemlje proklinju tvoje ime...

Sjeti se, da smo tvoji i da smo posvećeni slavi tvoga božanskog Srca!...

Dođi, Isuse, i otpočini u našoj ljubavi, kad mnoštvo sakupljeno oko Lucifera i njegovih sljedbenika juriša na tvoja svetišta i traži tvoju Krv...

Sjeti se, da smo tvoji, da smo posvećeni slavi tvoga božanskog Srca!...

Dođi, Isuse, i otpočini u našoj ljubavi, kad jecaš radi pogrda, kojima svijet i lažni mudraci, pogrđuju tvoje svetinje...

Sjeti se, da smo tvoji, da smo posvećeni slavi tvoga božanskog Srca!...

Dođi, Isuse, i otpočini u našoj ljubavi, kada tisuće kršćana zaboravljaju tvoju božansku Osobu i okrutno zadaju rane svojom spokojnom ravnodušnosti, kao ledenim bodežom, što se zarinuo u tvoje presvete grudi...

Sjeti se, da smo tvoji, da smo posvećeni slavi tvoga božanskog Srca!...

Dođi, Isuse, i otpočini u našoj ljubavi, kada ti toliki vjernici škrto mjere svoju ljubav i slabo se pouzdavajući u te, uskraćuju ti utjehu požrtvovnosti i svetosti...

Sjeti se, da smo tvoji, da smo posvećeni slavi tvoga božanskog Srca!...

Dođi, Isuse, i otpočini u našoj ljubavi, kad si potišten radi nevjere, kad si ogorčen radi mlakosti osamljenih duša, koje bi po svom zvanju morale biti potpuno tvoje i svete... Onda, više nego ikada, u tim časovima neizrecive žalosti, sjeti se, da smo tvoji; svrati na nas svoj pogled tuge i molbe i ne zaboravi, da su ova tvoja djeca zauvijek posvećena slavi tvoga božanskog Srca!

Jedan Oče naš i Zdravo Marijo: za umiruće i grešnike, za pobjedu presvetog Srca Isusova, osobito po svakodnevnoj pričesti, Svetoj Uri i posveti obitelji presvetom


- 84 -

Srcu: za posebne nakane prisutnih i za našu domovinu.

(Polako)

Ti si, Isuse, sakriveni Bog... sakrij se u duši mojoj i preobrazi me u drugu; poniznu Hostiju. Ostanimo, Gospodine, vječno sjedinjeni, kao u Pričesti, kao u ovoj Svetoj Uri... Ti u mome bijednom srcu, a ja zauvijek izgubljen u ponoru nebeskog svijetla tvoga presvetog Srca...

Adveniat regnum tuum! Neka dođe kraljevstvo tvoje!

+ + +