- 44 -

SVETA URA

uoči prvog petka u mjesecu
t r a v n j u

Upravo za vrijeme jedne intimne ure šutnje i molitve, kao što je ova, povjerio je euharistijski Isus žarke želje svog Srca Mariji Margareti, koja je bila prvi apostol njegova Srca. Kako je bio svečan čas, kad je zemlja primila odjek žarke prošnje Boga-Čovjeka, dok je on u jecaju prosio našu ljubav. Nije mu bilo dosta, što nam je u zamjenu ponudio i velikodušno podijelio blago, proisteklo iz žrtve Križa, nego nam je u ovoj divnoj uri dao najljepši nebeski dar... darovao nam je svoje božansko Srce!

Revni kršćani, kličimo: hosana na visini! Srce Isusovo nam sada potpuno pripada!...

Pokorničke duše, kličite: hosana na zemlji!... Srce Isusovo naše je za vrijeme ovog života, a još će više biti naše onkraj sjena smrti!

Molimo, braćo moja! Ako zaista ljubimo Isusa, neka nam se iz grudi vine poklik vjere i ljubavi, moleći dobrog Učitelja, da nam za vrijeme ove Svete Ure otkrije žarke želje svoga preljubeznog Srca.

Otkrij, Gospodine Isuse, nama, svojim prijatelji kako si to učinio svojoj sretnoj Pouzdanici, sve želje i pobjedničke nakane, vezane uz ovu uzvišenu pobožnost...

Govori, Gospodine Isuse, što želiš? Govori bez oklijevanja, traži zapovjednički, zahtijevaj... Ti vidiš, kako uistinu žeđamo za tvojim riječima... Mi želimo biti tvoji tješitelji... Hoćemo da budemo blago uporište kamo ćeš moći nasloniti svoju umornu glavu... Primi nas, da te tješimo i krijepimo, kao što si primio getsemanskog Anđela u svojoj otkupiteljskoj agoniji...

Gledaj nas, Gospodine, kao što si pogledao Veroniku, jer naše duše hoće da budu čisti veo, koji će sabrati tvoje dragocjene suze. Evo nas, tvojih najvjernijih prijatelja, odlučili smo, da probdijemo jednu uru s tvojim umirućim Srcem... Govori, euharistijski Isuse! Svi mi, koji okružujemo Kalvariju tvog oltara, molimo, da nam dadeš počast, da ti pomognemo nositi tvoj križ po primjeru Cirenca!

O božansko Srce, otkrij nam u ovom času intimnog povjerenja svoje kraljevske težnje, povjeri nam svoje želje da zavladaš...

Zapovjedi nam, Isuse, da umremo iz ljubavi prema tebi... i umrijet ćemo: Govori nam o onoj rani svojih Prsiju, koja već tri stoljeća toliko osvaja svijet nježno-


- 45 -

sću i oproštenjem! Neka sve oko nas zašuti, ali nam zato ti progovori, euharistijski Isuse, i živjet ćemo.

S t a n k a

ZAMOLITE ISUSA ZA MILOST, DA ČUJETE NJEGOV BOŽANSKI GLAS.

ISUSOV GLAS.- "Približi se, ljubljena dušo! Ja sam, ne boj se... Odložio sam svoje veličanstvo, da ne dršćeš. Dolazim k tebi kao zapušten i ostavljen siromah... Nemam ovog časa drugog sjaja osim svojih rana, nemam drugog blaga osim ovog Srca, kojim sam te ljubio... Nazarenac sam, sin puka, rođen u staji... Bio sam skroman, siromašan radnik... Hodao sam bosonog, znao sam za trpkost sutrašnjice i svu patnju siromaštva, iz ljubavi prema poniznima!...Hoću da nad njima kraljujem... Hoću, da budem njihov Vladar. Hoću, da siromasi, radnici, patnici, prihvate blago, kraljevstvo moga božanskog Srca... Jest, hoću da puk bude moj, osvojen siromaštvom Betlehema i Kalvarije... Hoću i tražim, da se mnoštvo, koje plače i trpi od gladi za istinom, od žeđe za pravdom, klanja, da vjeruje, da se nada i da ljubi... Hoću, da to mnoštvo bude moje!

Vi, moji najbliži prijatelji, pripravite Svetom Urom ovu pashu i ovaj zlatni vijenac... Vapite pred oltarom, molite bez prekida i dovedite mi duše poniznih, koje su mi ugrabili neprijatelji moga Križa i moje Krvi. Dovedite mi siromašne... Ponovno ponesite moje kraljevstvo ljubavi na njihova ognjišta: Ja sam Isus, siromah iz Nazreta..."

S t a n k a

DUŠE.- Da, Gospodine, ti ćeš kraljevati nad siromasima i koji budu svladani dobrotom tvog Srca, proglasit će te svojim Kraljem! Primi molitvu, koja će se prema tvojim željama uzdići iz ovog svetišta.

Radi suza, koje si prolio u skromnoj betlehemskoj spilji...

(Svi glasno ponavljaju podvučene riječi):

Pobjeđuj u siromasima, svojim prijateljima, o božansko Srce!

Radi suza, koje si potajno lijevao u svom dragom Nazaretu...

Pobjeđuj u siromasima, svojim prijateljima, o božansko Srce!

Radi suza, koje si prolio zbog smrti svog prijatelja Lazara...

Pobjeđuj u siromasima, svojim prijateljima, o božansko Srce!

Radi suza, koje ti je izvabila propast tvog naroda i tvoje domovine...


- 46 -

Pobjeđuj u siromasima, svojim prijateljima, o božansko Srce!

Radi krvavih suza, koje su natopile tisuć puta blagoslovljeni Getsemanski vrt...

Pobjeđuj u siromasima, svojim prijateljima, o božansko Srce!

Radi tvojih pregorkih suza nad podlom Judinom izdajom...

Pobjeđuj u siromasima, svojim prijateljima, o božansko Srce!

Radi tvoje duboke žalosti nad trostrukom Petrovom zatajom i bijegom tvojih apostola...

Pobjeđuj u siromasima, svojim prijateljima, o božansko Srce!

Radi bolnih suza, koje si prolio, videći Srce tvoje svete Majke, raskidano bolima na putu prema Kalvariji.

Pobjeđuj u siromasima, svojim prijateljima, o božansko Srce!

Radi zadnjih suza, koje si prolio, opraštajući se sa zemljom, a osobito sa siromasima...

Pobjeđuj u siromasima, svojim prijateljima, o božansko Srce!

S t a n k a

ISUSOV GLAS.- "Moje vas Srce blagosivlje, drage duše, radi utjehe, koju ste mi pružile žarkim, prošnjama ove vaše molitve!

Jest, ja ću pobjednički zavladati! Ja sam Kralj: rodio sam se i došao na svijet da ga spasim, vladajući nad njim ljubavlju mog Srca. Ovaj nezahvalni svijet odbija me snagom razbješnjela mora... U lađici svoje Crkve prolazim stoljećima, nuđajući ljudima mir, slobodu, tišinu... Jao, a oluja još uvijek silno bjesni... Toliko je bogataša, mudraca, mogućnika, koji po primjeru opakog jeruzalemskog Sinedrija gledaju, kako da nestane mog svećenstva i moje Crkve... Moj Namjesnik je proganjan, moje kraljevstvo je službeno nepriznato... Ipak ja sam Kralj, jer sam Isus, Sin Boga Živoga!...

Barem vi, koji me doista ljubite i slavite moje ime, barem vi, prijatelji moji, zatražite molitvom od neba proslavu moje Crkve.

Ne zaboravite, da su njene nevolje moje nevolje; tko nju pogrđuje, vrijeđa mene samoga i ranjava moje božansko Srce!"

S t a n k a

DUŠE.- Gospodine, poznate su nam hule, izrečene protiv tebe i tvoje svete Crkve! Čuli smo i krik bola, ko-


- 47 -

ji se iz tvog Srca vinuo nad nezahvalnošću pojedinaca i naroda, koji toliko dobra duguju tvojoj Crkvi i Evanđelju.

Oprosti, o prezreni Kralju, i obrati svoje neprijatelje... To te molimo iz svega svog srca.

Radi siromaštva i zapuštenosti svoga divnog porođenja...

(Svi glasno ponavljaju podvučene riječi):

Pobjeđuj u svojoj Crkvi, o božansko Srce!

Radi svog bijega u Egipat i mukotrpnog progonstva sa strane tvojih ljutih neprijatelja...

Pobjeđuj u svojoj Crkvi, o božansko Srce!

Radi tolikih godina, koje si proživio u nazaretskoj radionici...

Pobjeđuj u svojoj Crkvi, o božansko Srce!

Radi svog života skrovitosti, molitve i pokore kroz četrdeset dana, provedenih u pustinjskoj samoći...

Pobjeđuj u svojoj Crkvi, o božansko Srce!

Radi trpljenja, što ti ga prouzročiše izraelski učitelji i radi pogrda, kojima su pogrđivali tvoje propovijedanje...

Pobjeđuj u svojoj Crkvi, o božansko Srce!

Radi rana, što ti ih zadade nezahvalnost tolikih ljudi, koji su bili obasuti tvojim dobročinstvima i divnim čudesima...

Pobjeđuj u svojoj Crkvi, o božansko Srce!

Radi žalosti nad neshvatljivom sljepoćom onog puka, koji ti je za nebrojne tvoje milosti tako uzvratio, da je zahtijevao za te smrt na Križu...

Pobjeđuj u svojoj Crkvi, o božansko Srce!

S t a n k a

ISUSOV GLAS.- "Duše revne, kad bi moje žalosno i progonjeno Srce imalo barem željeno utočište i toplu zaštitu na ognjištu obitelji! Ali jao, to će se svetište srušiti, budu li sotona i svijet dalje iz njega tjerali mene, koji sam život i ljubav! Pitajte Lazara, Martu i Mariju, moje prijatelje iz Betanije, ima li zla, koje nisam izliječio, boli, koju nisam ublažio, rane, koja nije zacijelila, kad ja osnujem kraljevstvo ljubavi i milosti na ognjištu, koje mi se klanja i koje me ljubi!...

Očevi, koji se umorni probijate kroz život, pritisnuti teretom nemira i odgovornosti, pustite, da dođem na vaše ognjište... Ja sam sunce mira i snage, ja sam duša novog života!

Tužne majke,... što trpite za se i za svoju djecu; žalosne majke, kako je to jednom bila moja preslatka Majka!... Zašto me ne pozovete, da na vašem ognjištu koje to-


- 48 -

liko ljubite, blagoslovim zoru i sumrak, mir i nevolju, smiješak i suze?

Vi, predragi svjedoci mistične agonije mog Srca u tabernakulu, znajte, da mi vaša vjera i vaš apostolat mogu otvoriti vrata obiteljskih ognjišta, koja se tako često zatvaraju preda mnom. Bdijte i molite, da se priznaju moja prava... Tražite, da zavladam u kršćanskim obiteljima... I unatoč paklu moje će Srce pobijediti..."

K r a t k a   s t a n k a

DUŠE.- Isuse, lutajući Putniče, dođi... Kosa i odjeća vlažne su ti od noćne rose... ne zaustavljaj se na pragu naših kuća... nego samo uđi... Budi Kralj naših obitelji, koje te ljube... Jest, Isuse, zaručniče naših duša, Brate naš i Prijatelju, dođi i kraljuj na našim ognjištima, mi te molimo!

Radi tvoje djetinje ljubavi prema tvojoj preslatkoj Majci, radi nježnosti i bdijenja njenog bezgrešnog Srca...

(svi glasno ponavljaju podvučene riječi):

Vladaj u obiteljima. o božansko Srce!

Radi svoje ljubavi prema poniznom tesaru, koga si nazivao svojim ocem i radi svoje intimnosti, u kojoj si s njime živio...

Vladaj u obiteljima. o božansko Srce!

Radi osobite ljubavi, kojom si obasuo Ivana, apostola tvojih neizrecivih povjerenja...

Vladaj u obiteljima. o božansko Srce!

Radi sklonosti, koju si uvijek pokazivao prema najmanjim pripadnicima svog stada, prema djeci, tim tvojim najvjernijim prijateljima...

Vladaj u obiteljima. o božansko Srce!

Radi onog divnog, zavisti vrijednog prijateljstva u Betaniji, gdje su se bojali samo jedne boli, tvoje odsutnosti...

Vladaj u obiteljima. o božansko Srce!

Radi svoje pažljive dobrote, koju si iskazao mladencima u Kani i radi svoje nježnosti prema Magdaleni pokornici...

Vladaj u obiteljima. o božansko Srce!

Radi svoje susretljivosti, koju si posvjedočio Zakeju i Simonu Farizeju... napokon radi one žeđe za pravdom, koju si probudio u duši sretne Samaritanke...

Vladaj u obiteljima. o božansko Srce!

K r a t k a   s t a n k a

ISUSOV GLAS.- "Budući da ste me došli utješiti, ne-


- 49 -

mojte završiti ovu Svetu Uru, a da se ovdje, do mojih nogu, ne sjetite miljenika moga milosrdnog Srca: palih, rasipnih, zalutalih, izgubljenih ovaca mog ovčinjaka...

Oh, kako mnogi prolaze ispred ove hostije, koja me krije vašim očima! Kako se nižu oholice, koji pogrđuju moje poništenje... psovači, koji me obasiplju ruglom! Odmetnici, bezbošci, koji se nabacuju na me svojom žučljivom porugom!... Jao, kako je brojna legija nezahvalnih... kako je golem broj onih, koji me muče svojom ledenom ravnodušnosti! Teško je to vjerovati! Vidim ih iz svog tabemakula, ima među njima čak izdajničkih i nepoštenih prijatelja, pa čak i djece!... Poslušajte me majke: ima djece, koja izdaju Srce Isusa, svog velikog Prijatelja! Žalosna je duša moja do smrti radi propasti tolikih nesretnih grešnika... Poslušajte me, za vrijeme ove iste Ure mnogi se nalaze na samrti... Padnite na koljena... neka ih vaša žarka molitva sačuva od pakla i otvori im nebo mog Srca, koje ih čeka svojim oproštenjem i svojim beskonačnim milosrđem... Znajte, to su duše, koje meni pripadaju... Vama povjeravam njihovo spasenje!"

S t a n k a

DUŠE.- Hvala ti, o dobri Isuse, što si nam dao učestvovati u tvojoj skrbi za ove zalutale duše, one su nam drage, kao da su naše. Ljubimo ih radi suza, koje si za njih prolio... One se ne mogu zauvijek izgubiti, dok se ne zatvori božanska rana tvojih prsiju... Ah, ta rana, taj raj oproštenja, mora ostati otvoren kao i nebo!... Primi dakle dobrostivo i milosrdno ovu molbu, koju ti preko bezgrešnog Srca Marijina prinosimo u korist nesretnih grešnika. Ne zaboravi ni onih na našem vlastitom ognjištu... "

Radi svog čela izmučena preokrutnim trnjem tvog trnovog vijenca...

(Svi glasno ponavljaju podvučene riječi):

Pobjeđuj nad grešnicima, o božansko Srce!

Radi svojih ruku, koje su bile probodene, jer su nas blagoslivljale i liječile...

Pobjeđuj nad grešnicima, o božansko Srce!

Radi svojih božanskih nogu, koje su bile probodene, jer su na zemlji ostavile tragove mira i ljubavi...

Pobjeđuj nad grešnicima, o božansko Srce!

Radi svojih usana, koje su govorile uzvišen govor milosrđa i trpjele žeđu, kojom si gorio za našim dušama...

Pobjeđuj nad grešnicima, o božansko Srce!

Radi svojih božanskih očiju, rajskim svijetlom obasjanih, koje su prolile toliko suza, da operu i zauvijek izbrišu naše grijehe...

Pobjeđuj nad grešnicima, o božansko Srce!


- 50 -

Radi svoga presvetog tijela, koje je bilo pretvoreno u živu ranu, da bi dalo život svijetu...

Pobjeđuj nad grešnicima, o božansko Srce!

Radi svojih prsiju, kopljem probodenih, u kojima hoćemo da nađemo utočište za života, na smrtnom času i kroz čitavu vječnost...

Pobjeđuj nad grešnicima, o božansko Srce!

S t a n k a   i l i   p j e s m a

ISUSOV GLAS.- "Ne udaljite se od ovog svetišta, prijatelji mog Srca, a da se ne sjetite jedne tužbe. Ona je uvijek živa, kao što je živa i rana mojih prsiju... uvijek gorka, kao što je gorka i muka, koju mi zadaju toliki kršćani, koji se nazivaju mojim prijateljima; toliki pravednici, koji ml mlako služe... koji me vrijeđaju, mjereći svoju ljubav prema meni.

Ah, kad biste znali, kako me Srce boli, kad sinovi moje vlastite kuće nastupaju prema meni učtivom ravnodušnosti i uglađenom hladnoćom... To su oni, koji odavna žive pod suncem mojih milosti... to su tisuće duša, koje bi se posvetile, da hoće uroniti u ponor mog Srca, u kojem su crple nadnaravni život, gdje su rasle dragovoljno odabirući moju ljubav, koju tako slabo uzvraćaju... Ah, te mi duše pripadaju, ali mlakost ih drži daleko. To su prijateljska srca, ali koja ne revnuju za moju slavu. Vide da plačem na križu, ali one ne plaču sa mnom. Vide me u ovoj samotnoj tamnici, a moja ih samoća umara... Ne govore mi, ta ledena studen njih ubija, a mene ranjava. Udaljuju se i kao apostoli ostavljaju me sama s mojim tjeskobama ... prepuštaju me mojim anđelima...

O duše, slične Veronikinoj duši, vi, koje želite sabrati moje gorke suze, zatvorite ljutu ranu, nanesenu mom Srcu nedostatkom nježnosti i velikodušnosti, malom revnosti tolikih mojih pristaša! Pjevajte mi pjesmu žarke ljubavi!,.. Pjevajte pobjedu moje slave, pobjedu mog srca, dajte, da zaboravim tugu, koju mi prouzročiše brojne uvrede mojih najmilijih sinova... Bolne su rane, što mi ih zadaju pripadnici moga vlastitog ognjišta!...

Vi, što gorite vatrom ljubavi i revnosti, smilujte se svom Isusu, koji traži pouzdanike, apostole, prijatelje... a ne nalazi ih, jer govori, trpi i spašava s Križa.

Vi, koji me doista ljubite, utješite me svojim žarom i gorućom željom za svetosti"...

K r a t k a   s t a n k a

DUŠE.- I ja sam, Gospodine Isuse, bio među onim mlakim, koji su se udaljili od tvog Srca, bojeći se žrtve. Bojao sam se svetih zahtjeva tvoje ljubavi i tvoje nježnosti... Bojao sam se pasti u mrežu tvoje ljubavi... Bježao sam od pomisli, da se nađem u tvom zagrljaju, da se bez-


- 51 -

granično i zauvijek predam tvome pobjedničkom Srcu, kojemu se ne može odoljeti... Oprosti mi taj kukavičluk, Gospodine Isuse!

Oprosti i zaboravi ovaj grešni nemar, ovo pomanjkanje ljubavi, ovu neodlučnost u žrtvi tolikog broja tvojih prijatelja, koje si ipak odredio za visoku svetost, za veliku slavu... Oprosti, Isuse, i pobijedi:

Radi prvih nježnih riječi tvoga najranijeg djetinjstva, koje su izazvale smiješak tvoje preslatke Majke...

(Svi glasno ponavljaju podvučene riječi):

Pobjeđuj u pravednicima, o božansko Srce!

Radi riječi govora na Gori, u kojem si naučavao blaženstva...

Pobjeđuj u pravednicima, o božansko Srce!

Radi usrdnih i utješnih riječi, koje si upravio tvojim ljubljenim prijateljima u Betaniji...

Pobjeđuj u pravednicima, o božansko Srce!

Radi revnosnih riječi, kojima si predobio dvanaest apostola, to prvo sjeme i nadu svoje Crkve...

Pobjeđuj u pravednicima, o božansko Srce!

Radi riječi neizrecivog blagoslova nad djecom, uvijek tako dragom tvome Srcu...

Pobjeđuj u pravednicima, o božansko Srce!

Radi riječi ljubavi i nade, koje su iz tvojih usta slušali bolesni, žalosni i siromašni...

Pobjeđuj u pravednicima, o božansko Srce!

Radi tvojih neusporedivih obećanja nesretnima, poniznima, ostavljenima na ovoj zemlji...

Pobjeđuj u pravednicima, o božansko Srce!

Radi beskonačno blagih i milih riječi, kojima si se u onoj neusporedivoj noći Velikog četvrtka oprostio od svojih...

Pobjeđuj u pravednicima, o božansko Srce!

Radi sedam zadnjih riječi, kojima si nam na vrhuncu Kalvarije ostavio svoj Duh i svoju Majku...

Pobjeđuj u pravednicima, o božansko Srce!

S t a n k a

ISUSOV GLAS.- "Došao sam donijeti oganj na zemlju, i što drugo hoću nego da rasplamti duše? Da ostvarim ovaj naum, evo u Hostiji Srce, koje je toliko ljubilo ljude, da se trajno žrtvuje na oltaru i u Euharistiji! Radi vas dao sam se lancima sputati na zemlji... a zemlja me tjera u ropstvo svojom ravnodušnosti, svojom srdžbom, svo-


- 52 -

jom okrutnom zaboravi! Ledena je moja tamnica! Gdje su oni, koje sam otkupio? Gdje su duše, koje sam oslobodio od smrti? Gdje su oni, koje sam čudesnim kruhom u pustinji nahranio? Što je od onih slijepih duša, gubavih srdaca, izliječenih na divnom vrelu moga probodenog Srca? Jecajte sa mnom, prijatelji moji, koji ste došli prekinuti bolnu šutnju tamnice moje ljubavi! Zaboravljen sam, a vi ste me došli pohoditi! Nemojte me ostaviti; učinite me robom vaših srdaca i vaše ljubavi! A onda pođite svijetom i upoznajte ga s mojom ljubavi i zapuštenosti, u koju sam stavljen... Dovedite mi ga, neka dođe k meni taj nesretni svijet, koji je željan utjehe...

Dovedite mi duše, probudite u njima žeđ za svetom pričesti!

Propovijedajte moju Euharistiju i proslavite Hostiju, u kojoj živim ja, vaš Isus Nazareta, Betlehema, Kalvarije! Dođite k meni u ovom Sakramentu; častite me pod koprenom Euharistije; ljubite moje ražalošćeno Srce i učinite sve, da ga i drugi ljube..."

S t a n k a

DUŠE.- Euharistijski Isuse, ovo je jedina želja naše ljubavi: privuci duše tvome svetištu... udahni im takvu ljubav prema tebi, da potraže stalno utočište u tvom presvetom Srcu. U tu svrhu polažemo u neokaljano Srce Marijino kao na zlatni oltar jednu molitvu, koja će ublažiti gorčinu tvoje tamnice... Poslušaj nas, euharistijski Isuse...

Radi neiskazane ljubavi, kojom si podnosio pogrde Getsemanskog vrta i podmukli Judin poljubac...

(Svi glasno ponavljaju podvučene riječi):

Pobjeđuj u svojoj Euharistiji, o božansko Srce!

Radi božanske blagosti, koju si pokazao kad si primio gnjusnu pljusku, kojom je sluga oskvrnuo ljepotu tvoga svetog lica...

Pobjeđuj u svojoj Euharistiji, o božansko Srce!

Radi neizmjerne strpljivosti, kojom si kroz čitavu noć Velikog četvrtka podnosio grubo ismjehivanje i krvavo ruganje...

Pobjeđuj u svojoj Euharistiji, o božansko Srce!

Radi divne tvoje blagosti u sramoti bičevanja, toj kazni za robove, na koju te osudio kukavičluk jednoga suca...

Pobjeđuj u svojoj Euharistiji, o božansko Srce!

Radi tvoje veličanstvene šutnje pred uvredom, koja je nanesena tvojoj božanskoj Osobi, kad su te zaodjenuli luđačkom odjećom i s tobom postupali kao s budalom...

Pobjeđuj u svojoj Euharistiji, o božansko Srce!

Radi svoje neshvatljive poniznosti, koju si poka-


- 53 -

zao, kad si pretrpio mrsku usporedbu s prostim zločincem Barabom, kome su te izjednačili i zapostavili...

Pobjeđuj u svojoj Euharistiji, o božansko Srce!

Radi ljubavi, kojom si prihvatio krajnju okrutnost krvnika, koji je uz strašne hule položio na tvoje umiruće usne žuč naše nezahvalnosti, ne obazirući se na tvoju agoniju...

Pobjeđuj u svojoj Euharistiji, o božansko Srce!

K r a t k a   s t a n k a

Gospodine, ti ćeš vladati svojim božanskim Srcem, usprkos sotoni i njegovim sljedbenicima! Srca će biti tvoja. Vladat ćeš nad ljudima svojim blagim i milosrdnim žezlom, a oni će ti pjevati i proglasiti će te svojim Kraljem u miru i u buri. Da ispuniš svoje obećanje, požuri Isuse, čas triumfa svoga ljubeznog Srca.

Gospodine, ti ćeš kraljevati slavljen od svoje svete Crkve... Ona će ti položiti na čelo zlatni vijenac duša, a ti ćeš biti uzvišen nad svaku silu neba, zemlje, ponora... Da ispuniš svoje obećanje, o Isuse, požuri triumf svoga ljubeznog Srca!

Gospodine, ti ćeš kraljevati, opjevan i blagoslivljan od ognjišta, koje je posvećeno tvojim bolima i mukama tvoje presvete Majke.,. Tu ćeš biti postavljen na prestolje, za uzvrat tvojoj ljubavi. Da ispuniš svoje obećanje, o Isuse, požuri triumf svoga preljubeznog Srca!

Gospodine, ti ćeš kraljevati, privukavši svome Srcu kao životnom vrelu okorjele grešnike, koji ti uskraćuju svoju ljubav i svoje poklonstvo. Slomit ćeš njihove lance i osloboditi ih iz opačina, da postanu robovi tvoje ljubavi. Da ispuniš svoje obećanje, o Isuse, požuri triumf svoga ljubeznog Srca!

Gospodine, ti ćeš kraljevati u svetoj Hostiji i pobijediti po svetoj pričesti. Vladat ćeš na zemlji svemogućnošću svoje božanske Euharistije... Njome ćeš iznova sebi privući ljude, koje si osvojio, ljubeći ih toliko, da si za njih dao svoju Krv, da si za njih umro na križu i da za njih podnosiš do konca euharistijsku žrtvu. Da ispuniš svoje obećanje, o Isuse, požuri čas pobjede svoga ljubeznog Srca. Požuri se, Gospodine, i spasi nas po svome divnom Srcu.

Jedan Oče naš i Zdravo Marijo: za umiruće i grešnike, za pobjedu presvetog Srca Isusova, osobito po svakodnevnoj pričesti, Svetoj uri i posveti obitelji presvetom Srcu: za posebne nakane prisutnih i za našu domovinu.

ZAKLJUČNI ČIN POSVETE

Preljubljeni Isuse, božanski oganj, što si ga donio na zemlju, upalio se u našim dušama. Raspaljeni njegovim žarkim plamenom, mi ne znamo ni željeti ni tražiti drugo osim tvoje slave!


- 54 -

Ti sam si to želio, otkrivši divote svog Srca i najviši konačni napor za otkupljenje ljudi. Oslanjajući se na tvoje objave, dolazimo tvome oltaru, da tu potražimo riječi vječnoga života; dolazimo tvome divnom Srcu, žedni ove vode, koja mora preporoditi svijet životom ljubavi prema tebi.

Budi Kralj nezahvalnima, koji te smatraju odbačenim Vladarom svojih nesretnih duša... Oprosti im, Isuse, i ponovno zavladaj nad njima!

Budi Kralj odmetnicima, koji se rugaju tvom kraljevstvu i prezirnim smijehom hoće da mu slome žezlo. Vrati im svijetlo vjere, koje su izgubili i osveti im se za uvrede, opraštajući njihovu izdaju.

Budi, o Isuse, Kralj mnogima, koji su se izopačeni u svojoj mržnji podigli protiv tebe... Stišaj ovaj uzburkani ocean pokvarenih, zavedenih duša. Kraljuj svojim Evanđeljem i svojim presvetim Srcem osvoji srca svih ljudi.

Budi Kralj tolikim dobrim, ali plašljivim i nemarnim ljudima, koji se boje, da će pretjerati, ako ti prinesu poklon žarke svoje ljubavi, koju ti duguju. Rastopi led njihovih srdaca, probudi tolike kršćane, koji kobno spavaju, dok te svijet osuđuje i sudi!

Budi Kralj obiteljima! Utvrdi nad njima svoju kraljevsku vlast, nadahni životom ljubavi, rada i trpljenja ognjišta, koja su ti ponudila počasno mjesto.

Budi napokon Kralj tvojih svetišta, a šutnju tvoje tamnice neka napokon prekine himan čitavoga svijeta; himan obitelji, himan ljubavi, koji će na svakoj točki zemlje po tebi otkupljene ponavljati: Budi hvala božanskom Srcu, koje nam je donijelo spasenje! Njemu, samo njemu, slava i čast u sve vijeke vjekova!

Adveniat regnum tuum! Dođi kraljevstvo tvoje!

+ + +