- 32 -

SVETA URA

uoèi prvog petka u mjesecu
o ž u j k u
i uoči blagdana Bezgrešnog Srca Marijina

Klanjamo ti se, o Srce euharistijskog Isusa, u zajednici s devet anđeoskih korova, koji te u raju veličaju!

Blagoslivljamo te, o Srce euharistijskog Isusa, u zajednici s legijama serafina i svetih, koji ti se klanjaju, tebi osamljenom u tabernakulu!

Slavimo te, o Srce euharistijskog Isusa, združeni s osjećajima ljubavi, gorljive zadovoljštine neokaljane Djevice Marije, Kraljice neba i vladarice tvojih svetišta, toga našeg raja na zemlji. Ujedinjeni s njom, pjevamo, Isuse, tvoje beskanačno milosrđe, oplakujemn tvoju mističnu agoniju, grijehe nezahvalnog svijeta i tvoju samoću u Hostiji!

U jedinstvu s Marijom želimo u ovoj Svetoj Uri proći tvoj bolni put, da ga pretvorimo u put pobjede, na slavu neokaljane Djevice i na našu utjehu... Hoćemo da tvoju Kalvariju pretvorimo u slavni Tabor tvoga božanskog Srca.

O preljubljeni Isuse, već dvadeset stoljeća boraviš s nama u Euharistiji, a mi te još ne poznamo... Oprosti nam i kao zadovoljštinu za našu nezahvalnost udostoj se primiti Marijine osjećaje ljubavi i duboke poklone njena materinskog Srca...

Usprkos tvojoj darežljivosti i divnim pronalascima tvoje ljubavi o božanski Isuse, još nema u nama velikog žara i velikodušnosti, koja bi morala odgovarati tolikoj dobroti...

Oprosti nam i u naknadu za našu hladnoću udostoj se primiti plamen božanske ljubavi koji je užgao Marijino srce i dušu u blagoslovljen dan Navještenja.

Isuse u Hostiji, najveća ljubavi naše ljubavi, živote našeg života, otkloni svoj pogled od naših grešnih stramputica, od naše mlakosti, od naše slabosti u izvršavanju odluka, da ćemo biti kreposni i sveti. Oprosti nam radi Majke svoje, čije ti neokaljano Srce prikazujemo sa osjećajem zadovoljštine i kao poklonstvo najpotpunijeg i najrevnijeg klanjanja.

Božanski Isuse, uime neokaljane nazaretske Djevice i s njom najuže združeni molimo te, da oprostiš svojim sinovima, što su nebrojeno puta zaboravili tvoj zakon... oni dolaze, da okaju svoje grijehe i grijehe tolike svoje bra-


- 33 -

će koji te vrijeđaju; oni žele suzama napuniti zlatni kalež Srca Marijina.

O Isuse, saberi u njemu naše suze kajanja, pa radi ljubavi i mučeništva Djevice Marije, kraljuj sve snažnijom vjerom, ljubavlju, poniznošću i čistoćom nad našim dušama, nad našim obiteljima, nad cijelim društvom.

S t a n k a

RECITE ISUSU, DA GA LJUBITE, DA GA ŽELITE SVE VIŠE LJUBITI I TAKO ODGOVORITI NA POZIVE NJEGOVA SRCA. ALI NAŠA JE BIJEDA VRLO VELIKA, I ZATO MU PRIKAŽITE NEUSPOREDIV DAR MARIJINA SRCA. MOLITE OD OVE NJEŽNE MAJKE DA ZA NAS U OVOJ SVETOJ URI PRIKAŽE I DA NAM POSTIGNE MILOST NAŠE SVE VEĆE LJUBAVI PREMA SRCU SPASITELJA, NJENA BOŽANSKOG SINA. NEOKALJANA DJEVICA IMA NAJVEĆE PRAVO DA GOVORI O DUBINAMA SRCA ISUSOVA I O NJEGOVOJ TJESKOBI U DJELU OTKUPLJENJA.

K r a t k a   s t a n k a

MARIJIN GLAS.- "Od dana Navještenja ja sam Majka lijepe ljubavi i ja hoću usplamtjeti duše ognjem svoje ljubavi. Od onoga uzvišenog i presretnog časa, kad smo Isus i ja počeli jedinstven, zajednički život, mislila sam na vas, djeco moje nježnosti i moje boli. Zovete me svojom Majkom, i dobro činite, jer ja sam doista Majka Božja i Majka ljudi. Kao Majka plakala sam nad kolijevkom... s neizrecivom srećom, što posjedujem svog Isusa, u onome nezaboravnom Betlehemu, miješala se, jao, vizija njegove budućnosti, pune pogrda i sramote. I dok sam mu pjevala uspavanku, promatrajući u svom naručju svoga Boga i svoga Sina, ljubeći njegovo božansko čelo, ja sam unaprijed u živom svijetlu gledala bogoubilački zločin, koji će do kraja vjekova strelicom grijeha probadati Srce našeg Spasitelja. Mučeništvom svoje duše dizala sam Isusa na svoje ruke i molila njegova nebeskog Oca, da ovu slatku žrtvu primi za otkupljenje sve njegove grešne djece...

(Uz kratke stanke)

Ljubila sam njegove ruke, koje su me milovale... i svojim poljupcima označivala sam njegove rane...

Polagala sam usne svoje na noge njegove, dajući već unaprijed svojim poljupcima zadovoljštinu za okrutne rane čavala...

Slatkim suzama natopila sam njegovo božansko čelo, koje će jednom biti trnjem okrunjeno...

Na njegovo Srce, uzbuktalo živim plamenom, položila sam svoju glavu, već izmučenu mislima na njegovu agoniju.

Žarkim cjelovima svoje djevičanske i majčinske ljubavi naknađivala sam za njegovu okrutnu muku...

A u Getsemaniju dragocjenih gorčina, Isus i ja, njegova Majka, ljubavlju i bolima otkupili smo beskonačan


- 34 -

broj rasipnih sinova... koji su se odmetnuli od Križa i Oltara..."

S t a n k a

O noći mira i otkupiteljskog trpljenja, koja si tamom obavila Isusovu kolijevku! Klečeći zanesena Marija je bdjela nad počinkom Djeteta, Vječnoga, i razmatrala o drugom Betlehemu, o drugoj postelji prividnog počinka i savršene žrtve. To počivalište je tabernakul, što ga je Gospa gledala kroz daleka stoljeća... Djevica ljubezna, Djevica žalosna, gledala je kroz vjekove ovu trajnu, nerazorivu kolijevku, u kojoj će se dijete Isus rađati milijune puta u sjeni poniznog oltara. Vidjela ga je zatvorena u hladnu, ali slatku tamnicu bezbrojnih tabernakula... U svakome od njih božanski utamničenik Isus i dalje sniva, dok njegovo božansko Srce bdije nad nama, a Kraljica Ljubavi, preblažena Djevica Marija, čuva njegovu euharistijsku kolijevku.

S t a n k a

DUŠE.- Da, otajstveni Isuse, tvoja Majka je ondje, blizu zlatnog ciborija, u kome si utamničen... U ovoj svetoj Hostiji ona te nama prikazuje! Blagoslovi, Gospodine, svoju Majku u naše ime. Po njoj si mogao ostvariti svoju žarku želju, da živiš usred sinova ljudskih... Mjesto nas ti joj pjevaj s anđelima svoga svetišta; uzvisuj je s nebeskim duhovima; slavi je sa zemaljskim prognanicima, koji je nazivaju svojom Majkom... Gospodine, radi nje, kojoj ne možeš ništa uskratiti, udijeli nam kraljevstvo svoga Srca u presvetoj Euharistiji! Ne dopusti, da budu uzaludne tvoje nade i nade tvoje božanske Majke, koja je uvijek svemoguća, kad se radi o tvojoj slavi.

(Uz stanke i žarko)

Euharistijski Isuse, kraljuj nad žalosnima kao tješitelj, u ovom posvećenom svagdanjem Kruhu, koji nam daje Kraljica Žalosti...

Euharistijski Isuse, kraljuj nad djecom, kao obrana njihove čistoće, ovim svagdanjim posvećenim Kruhom, koji nam daje Kraljica Djevica!...

Euharistijski Isuse, kraljuj nad siromašnima i zapuštenima, kao utjeha u njihovu velikom trpljenju, ovim svagdanjim posvećenim Kruhom, koji nam daje Kraljica betlehemskih pastira!...

Euharistijski Isuse, kraljuj nad svećenicima kao ognjište ljubavi, svetosti i revnosti, ovim posvećenim svagdanjim Kruhom, što nam ga daje Kraljica apostola!...

Euharistijski Isuse, kraljuj snagom žive vjere nad obiteljima, u dušama djece i roditelja, posvećenim svagdanjim Kruhom, što nam ga daje blaga Kraljica Nazareta!...

Euharistijski Isuse, kraljuj nad tvojim Namjesnikom, nad Biskupima, nad cijelom tvojom Crkvom i tu podržavaj u


- 35 -

njoj božanski plamen Duhova ovim Kruhom, koji se svaki dan posvećuje, što nam ga daje moćna Kraljica Cenakula...

Beskonačno ljubezni i divni Isuse naših betlehemskih svetišta, uzvrati svojoj Majci njena bdijenja, njene cjelove, njenu nježnost i njena sveta milovanja; uzvrati joj njene suze i njenu zanosnu ljubav uz tvoju kolijevku sa slamicom; okruži neokaljanu Djevicu slavom i veličjem tvoga presvetog Srca!...

S t a n k a

MARIJINA TUŽBA.- Bolni glas Marije, glas je Majke, kruto ranjene. Ona traži od svoje vjerne djece, da je sažale radi tolikih njenih razočaranja... radi rasipnih sinova, koji joj na samom ognjištu ogorčuju njeno presveto Srce.

Razmatrajmo o Isusu iz Nazareta, kojega su prognali iz vlastitog kraja. Nije to samo jednokratna povijest, to je i danas tužna povijest boli, koja istom trnovitom krunom žalosti Srce Sina i Majke... Neka nam žalosna Djevica govori.  -

"U vrijeme egipatskog izgnanstva jedna je strana, poganska. i neprijateljska zemlja pružila sklonište mome progonjenom božanskom Sinu. Ondje, u pustinji, barem je sunce ublažilo svoj žar; oaze su božanskom djetetu pružile počinak i osvježavajuća vrela, koja će mu kasnije uskratiti povlašteni, ali nezahvalni nazarećani.

Oh, kako je ovo drugo izgnanstvo ljuto ranilo Srce našeg Boga ohološću, srdžbom i zavišću samih ukućana!...

Ondje, u njegovu zavičaju, gdje su mu trebali klicati i pljeskati kao Mesiji i Kralju, urotili su se protiv njega, progonili ga i gurali prema duboku ponoru, da u njemu iščezne on i njegova slava... Plakali smo, Isus i ja, nad zabludama naših... nad njihovim oholim i pogrdnim prezirom...

Iz Nazareta, punog slatkih i brojnih uspomena, Isus odlazi... prognan... odbačen... ponižen... praćen jedino šutnjom i samoćom. U onoj kolijevki naše nježne ljubavi mržnja nam je isplela prvi trnovi vijenac...

Ondje, gdje sam ga gledala u ljepoti djetinjstva i mladenaštva, usred cvijeća i jaganjaca u onoj čarobnoj dolini... ondje, gdje sam s anđeoskim zborovima pjevala njegovoj božanskoj krasoti - tamo sam gledala kako ga proklinju... Kako nam je bila gorka nezahvalnost, koja ga je odbila, ne priznavajući ga slatkim Otkupiteljem!

Njegova i moja žalost još se više povećala, kad sam mislila na buduće vjekove, gledajući unaprijed, kako će toliki nesretni sinovi, toliki oholi i otpali kršćani u krilu samog Izraela i Crkve, zatajiti zakon milosti i Božju istinu! Gledala sam ih kako bježe iz ovčinjaka Nebeskog Oca!

Vi, sinovi moji, koji ste mlađa braća Isusa, moga Prvorođenca, i koji tražite njegovo božansko Srce, utješite ga u njegovoj zapuštenosti... Uzmite moju ljubav, moju


- 36 -

nježnost, moju žrtvu; položite ih na posvećeni kamen žrtvenika kao prinos savršene zadovoljštine... Vaša Kraljica traži od vas jednu usrdnu molitvu... Ja, Bezgrešna Djevica, Majka, sjedinit ću se s vama..."

RECIMO MOLITVU U ZAJEDNICI MARIJOM.

(Polako uz stanke)

DUŠE.- Isuse iz Nazareta, vrati se i kao Kralj ostani zarobljen među nama!

Ne slušaj, molimo te viku opakog svijeta, koji te odbija i vrijeđa svojim oholim i sotonskim prezirom... Vrati se kao Kralj i ostani sputan među nama!

Mnogo je onih, koji proklinju tvoje ime i poriču tvoje Evanđelje; ali mi smo ovdje odlučni, da ti budemo vjerni, da budemo uvijek tvoji. Molimo te, ne ostavi nas nikad, nego kao Kralj ostani uvijek zarobljen među nama!

Što bi bilo od svijeta bez tebe, koji si mir njegova Neba? Ne bi li morao stenjati u lancima, što je prognao tebe, koji si mu uvijek donosio slobodu? Nesretnici, koji te toliko vrijeđaju, ne znaju što čine: oprosti im! Spasitelju slatki, vrati se i kao Kralj ostani među nama zarobljen!

Oni, koji su te prognali s tvoga tla i iz tvoje kuće kao nezahvalni Nazarećani, plakat će jednoga dana za toplom nježnosti tog Srca, koje spašava i oprašta! Sjetit će se, da je istina došla samo s tvojih usana, da si ti jedini naučavao pravdu i proglasio milosrđe... Onda će se mnogi sjetiti tebe i plačući moliti, da se vratiš... Vrati se, Isuse, vrati se, dakle, da nam oprostiš i ostani zauvijek zarobljeni Kralj među nama!

Ne ostavi nas, ne udalji se. više!...

Uime svih nezahvalnika na zemlji mi dolazimo sada, božanski Učitelju, da te tješimo i izrazimo svoju vjernost. I za njih i za nas mi molimo:

(Svi glasno ponavljaju podvučene riječi):

Tvoje božansko Srce, Gospodine Isuse!

Uime tolikih bolesnih duša, što kolebaju između ponora grijeha i pakla, dolazimo da te potražimo. Za njih i za se mi molimo:

Tvoje božansko Srce, Gospodine Isuse!

Uime umirućih bacamo se ničice do tvojih nogu, za one, koji su te u svome životu pogrđivali i vrijeđali, koji su te u svojoj mladosti zaboravili. Nesretnici! Treba im tvoje beskonačno milosrđe. Za njih i za se mi molimo:

Tvoje božansko Srce, Gospodine Isuse!

Dolazimo k tebernakulu uime tolikih otaca, koji su zaboravili svoju dužnost prema tebi, uime tolikih majka, koje teško trpe bojeći se za vječnu budućnost svoga muža i svoje djece; za njih i za se mi molimo:

Tvoje božansko Srce, Gospodine Isuse!


- 37 -

Puni pouzdanja u tvoje milosrđe dolazimo da te bez oklijevanja zamolimo za velika divna djela i čudesa tvog Srca, koja si obećao Svetoj Uri i čestoj ili svagdanjoj pričesti. Molimo te, da pokažeš svoju kraljevsku moć obraćenjem mnogih i velikih grešnika; za njih i za se mi molimo:

Tvoje božansko Srce, Gospodine Isuse!

Gledaš nas ovdje, Gospodine, jer nas je privukla i nadahnula tvoja božanska Majka. Molimo te za pravedne duše, za tvoje apostole, za svećenike, za srca, koja su ti posvećena i koja su ti obećala da će težiti za svetošću... Za njih i za se mi molimo:

Tvoje božansko Srce, Gospodine Isuse!

I napokon, euharistijski Bože, evo nas, da od tebe molimo divnu, opću i odlučnu pobjedu tvog Srca, pobjedu svete Crkve, Euharistije, Evanđelja, tvog Namjesnika Sv. Oca... za djecu i vladare, za bogate i siromašne, za kršćane, krivovjerce i pogane, za čitav ljudski rod, o Isuse, jest, za sve ljude, a osobito za tvoje prijatelje mi molimo:

Tvoje božansko Srce, Gospodine Isuse!

Uime Marijino i radi njezina Bezgrešnog Srca, daj nam danas, Gospodine, tvoje dobro božansko Srce!

S t a n k a   i l i   p j e s m a

MARIJINA POUKA.- Sveta je Ura svečano razmatranje ljubavi, koja duše vodi Isusu Kristu... A ima li boljeg puta da dođemo Isusu, nego po Mariji, njegovoj slatkoj Majci?...

U vrijeme, kad nas obavija tako gusta tama neznanja i grijeha, poslušajmo pažljivo pouku ove ljubezne Vladarice. Neka se ona udostoji pokazati nam pogibli pustinje, kroz koju je i sama prošla noseći na svojim djevičanskim grudima Sina svoga Bezgrešnog Srca... Poslušajmo dakle Gospu...

"Djeco moje nježnosti i mojih tjeskoba, poslušajte me. Jedino pravo zlo, čiju strahotu nitko ne može dokučiti, jest izgubiti Isusa, jer u njegovu Srcu nalazimo život, ljubav, raj!...

Ja, Majka Isusova, izgubila sam ga kroz tri dana u Jerazalemu i duša je moja bila tada u neizrecivoj smrtnoj muci...

Jao, živjeti daleko od Isusa. Ne uživati njegovu prisutnost, iza kako sam ga već privijala k srcu, gledala njegov smiješak i njegove suze, pošto sam svu dušu izlila u nježan cjelov... Strahovite li muke!...

A što bih vam morala reći, kad bih vam htjela opisati svu žalost, koja je parala moje majčinsko srce, pri konačnom rastanku na Veliki četvrtak? Koja je bol bila slična mojoj, kad sam ujutro Velikog petka unaprijed gle-


- 38 -

dala svu njegovu muku, njegovo bičevanje i njegova poniženja?... Krv... trnje... kletve... krikovi mržnje i smrti. Tu sliku beskonačne tuge stavio je Bog Otac preda me, pred oči Majke, najžalosnije među svim majkama... Vi, koji me ljubite, recite mi u ovoj Svetoj Uri, znate li za veću bol, nego što je moja?...

Sinci moji, oh da nikad ne biste upoznali takvu smrtnu tjeskobu, Isus je vaš... ja sam ga dala... on je posve vaš... nemojte dopustiti, da ga ikad smrtnim grijehom izgubite...

Vi, koji ste sačuvali krsnu nevinost u svojoj nježnoj čistoći, nemojte našega preljubeznog Isusa nikad raniti kakvim smrtnim grijehom, koji bi mu poput oštrog koplja okrutno raskidao grudi!

Strašno... prvi sat oholosti, užitaka, proveden u preziru njegova zakona. Taj prvi teški grijeh probada njegovo preljubezno Srce vatrenom strelicom. Pa ipak, ako ste po nesreći već pali, ako ste grijehom oskvrnuli svoju dušu, zaklinjem vas, da u suzama operete tu blatnu pogrdu, koju ste bacili Isusu u lice... Nađite opet Isusa! Djeco moja, potražite ga ondje, gdje on boravi; dođite bez oklijevanja i poljubite njegove noge... nemojte ga nikad više izgubiti... on vas toliko Ijubi... Ljubite i vi njega...

Poslušajte me, osobito vi, kršćanske majke, čije ognjište mora biti sveti hram Isusov: pazite, da vaš muž i vaša djeca radi vaše kukavne mlakosti ne izgube divno društvo moga božanskog Sina. Neka on uvijek kraljuje u vašoj obitelji... Jest, neka vječno boravi s ocem, s majkom, s djecom, na kršćanskom ognjištu, koje mu se klanja; neka tu ostane u danima radosti i u danima tuge! Ljubljene duše, prionite uz Isusa, dajte se zauvijek povezati uz njegovo Srce, uz njegove ruke! Nemojte ga nikad izgubiti!

RECIMO TO I SAMI EUHARISTIJSKOM ISUSU:

DUŠE.- Isuse, uz pomoć tvoje milosti, koju će nam tvoja božanska Majka postići, ne ćemo te nikada ostaviti. Ali, jer smo tako slabi, molimo te Gospodine, da ne povučeš svoju ruku od nas, nego da i ti svojim božanskim milosrđem uz nas prioneš...

(Polako uz stanke)

Srce Isusovo, ne ostavi nas usred vihora napasti, koje nas paklenim bijesom progone; ne dopusti, da te izgubimo!

Srce Isusovo, ne ostavi nas u velikim slaboćama ljudskog srca, tako sklona zavodljivoj zemaljskoj ljubavi; ne dopusti, da te izgubimo!

Srce Isusovo, ne ostavi nas u našoj neutješnosti i našoj nevolji; znaš dobro, da neke patnje pustoše u duši i da je mogu dovesti do umiranja... Ne dopusti, da te ostavimo!

Srce Isusovo, ne ostavi nas tužne i zapuštene od stvorova, koji ne znaju ljubiti kao ti; oni su ravnodušni za naše muke... ili ih ne mogu olakšati... Ne dopusti da


- 39 -

te izgubimo!

Srce Isusovo, ne ostavi nas u ponoru, kamo nas naši padovi strovaljuju, ni u porazu naše volje, tako nestalne u odlukama, tako slabo velikodušne u žrtvi... Ne dopusti, da te izgubimo!

K r a t k a   s t a n k a

Uime Djevice Marije zaklinjemo te Isuse, da ostaneš s nama za vrijeme oluje... i da ne spavaš u tako krhkoj lađici našega jadnog srca, koje te danas ljubi.

(Svi glasno ponavljaju podvučene riječi);

Presveto Srce Isusovo, uzdam se u te!

U gorkim časovima:

Presveto Srce Isusovo, uzdam se u te!

U časovima moralne slabosti:

Presveto Srce Isusovo, uzdam se u te!

U časovima neodlučnosti i nesigurnosti:

Presveto Srce Isusovo, uzdam se u te!

U danim tuge i klonulosti:

Presveto Srce Isusovo, uzdam se u te!

U časovim slaboće i pada:

Presveto Srce Isusovo, uzdam se u te!

U tako čestim prigodama, kad zaboravljamo svoju dužnost:

Presveto Srce Isusovo, uzdam se u te!

Kad sam mlak u tvojoj službi:

Presveto Srce Isusovo, uzdam se u te!

U časovim pogibeljne sumnje i varave obmane:

Presveto Srce Isusovo, uzdam se u te!

U bolestima i smrtnoj pogibli:

Presveto Srce Isusovo, uzdam se u te!

U našem zadnjem času u grču smrtne borbe:

Presveto Srce Isusovo, uzdam se u te!

Isuse, ljubavi našeg života, najveća naša ljubavi: tvome tako dobrom, tako blagom i milosnom Srcu povjeravamo svoj život, svoje trpljenje, svoju nadu u nebesku baštinu!

NEIZRECIVE BOLI MARIJINE.- Marijino trpljenje bilo je bolnije i dublje od oceana. Kad bi se suze njene djevičanske, majčinske i mučeničke duše pretvorile u sunčane zrake, načinile bi mnogo sunaca... Ona će nam to sama reći!


- 40 -

Govori nam, o Marijo, Kraljice mučenika!

"Moje su boli neizrecive, jer mi dušu neizrecivom tugom muči beskonačno trpljenje moga božanskog Sina...

A zar bi i moglo biti drukčije, kad sam svog Sina, svoga Gospodina i Boga, sve svoje, vidjela oblivenog vlastitom Krvi, napojenog porugama, opterećenog prokletstvom, protjeranog od oholih, predmet rugla ljudskog taloga!... Moje oči, obasjane nadnaravnim svjetlom, pratile su ga na vječno bolnom putu svih vjekova...

Uvijek je skršen, neutješan i tužan pod sramotnim križem svih podlosti... Vidjeh ga u dalekim godinama, poslije njegova zemaljskog života i njegove smrti na Kalvariji, uvijek pogrđena od svjetine, lišena kraljevskog dostojanstva, izrugana i trnjem okrunjena. Ono lice, što zanosi blažene, vidjeh pokriveno pljuvačkom... Vidjeh ga na obronku ove trajne Kalvarije, a za njim licemjere, bestidnike, oskvrnitelje, izdajice, hulitelje i sve ostale, kako sa srdžbom u duši, sa žuči u riječima pogrđuju Isusa, koji je umirući blagoslivljao i opraštao... Vidjeh ga, oh žalosti! - u tisućama zapuštenih svetišta... kako iz dubine tamnice svoga tabernakula, gotovo uvijek sam, traži izdaleka pogled kojeg prijatelja, brata, zaručnice, tješitelja, apostola... A umjesto toga prečesto nailazi na šutnju, zaborav, ledenu samoću. I sve to bez prestanka obnavlja ranu njegova Srca... Jao! Vidjeh ga, kako je uzalud trpio i umro za tolike grešnike, za tolike odmetničke sinove njegove Crkve, njegova Križa, njegova Zakona!...

Barem vi, prijatelji njegovi, koji donosite Isusu veo čistoće i ljubavi ljubezne Veronike; vi, koji dobro poznajete Boga svojega, dođite sa mnom, njegovom Majkom, dođite do rane njegovih prsiju, i tu u cjelovu ljubavi položite svoju dušu, koja je usplamtjela svetim žarom... Dođite, plačimo zajedno, dođite da ljubimo Isusa uime svijeta, koji crnom nezahvalnosti svog otpada obnavlja njegovu smrt!"

S t a n k a

Ne zaboravimo, da se bolni prizori iz noći Velikog četvrtka, sudnice, Kalvarije i danas ponavljaju. Sadanji zločin nosi iste bogoubilačke značajke, a taj zločin je naš. Židovi su sagriješili, a mi idemo njihovim tragom. Zato naknadimo za naše grijehe, pa i cijenom vlasite krvi, ako je potrebno.

Recimo euharistijskom Isusu koju riječ zadovoljštine i ljubavi.

DUŠA.- Gospodine, spomeni se, da si došao da nam dadeš život, i to život u izobilju. Molimo te radi Bezgrešne Djevice Marije i radi tvoga milosnog Srca...

(Svi glasno ponavljaju podvučene riječi):

Preslatki Isuse, ne budi nam Sudac, nego Spasitelj!

Gospodine, sjeti se da si došao potražiti izgubljene ovčice Izraela... Ne ostavi zalutale, koji se nisu mogli


- 41 -

osloboditi trnja na putu... To te molimo radi bezgrešne Marije i radi tvog milosrdnog Srca...

Preslatki Isuse, ne budi nam Sudac, nego Spasitelj!

Gospodine, sjeti se, da si obećao anđeoskim pjesmama i slavljem u nebu proslaviti povratak raskajanog pokornika... Molimo te radi bezgrešne Marije i radi tvoga milosrdnog Srca...

Preslatki Isuse, ne budi nam Sudac, nego Spasitelj!

Gospodine, sjeti se, da si bio pozvan na gozbu i da si sjeo za stol svojih neprijatelja grešnika, samo da ih poslije obratiš riječima punim ljubavi i nade. Molimo te radi bezgrešne Marije i radi tvoga milosrdnog Srca...

Preslatki Isuse, ne budi nam Sudac, nego Spasitelj!

Gospodine, sjeti se, da si rado tražio najveće grešnike, da su Magdalena, Samaritanka, dobri razbojnik i toliki drugi grešnici okusili neizmjernu slatkoću tvog oproštenja. Molimo te radi bezgrešne Marije i radi tvoga milosrdnog Srca...

Preslatki Isuse, ne budi nam Sudac, nego Spasitelj!

Gospodine, sjeti se napokon u svome euharistijskom životu, da si dao svoj život za otkupljenje ljudi... i da si obećao nebo sretnom razbojniku, koji je ublažio tvoju smrtnu borbu, te jednom jedinom riječi poniznog kajanja stekao raj... Molimo te radi bezgrešne Marije i radi tvoga milosrdnog Srca...

Preslatki Isuse, ne budi nam Sudac, nego Spasitelj!

Tako neka bude, Isuse, osobito za one, koji su znali utješiti tvoje veliko Srce naknadnom Pričesti i uzvišenom molitvom svete Ure. Izvrši u njima i njihovim obiteljima svoje obećanje milosrđa!

S t a n k a

ISUSOVA POBJEDA I MARIJINA SLAVA.- Marijin Sin očitovao je svoje božanstvo u svojoj smrti, ali mora ga još očitovati u svom slavlju. Slava, koja je okružila prazan grob, obavija i njegov Križ, njegovu Crkvu, njegov tabernakul i njegovu Majku, preblaženu Djevicu Mariju.

Ovo slavlje raspetog Spasitelja skrovita je i otajstvena pobjeda; pobjeda duboka i unutarnja, kako je to i milost u dušama. Tako je i s Isusom, koji je stvarno prisutan, ali sakriven u Hostiji; on je svladao sve paklene oluje, one nestaju podno tabernakula. A ova velika pobjeda, konačna i vječna, također je pobjeda i slavlje prečiste Djevice, združene sa svojim božanskim Sinom u neiskazanoj radosti njegove slave i pobjede.

Završimo dakle ovu Svetu Uru pohvalnom molitvom i zanosnim poklikom.

DUŠE.- Divni Isuse, došlo je vrijeme, u kome ćemo


- 42 -

vidjeti tvoj oltar pretvoren u slavni Tabor; radi toga si Mariji Marrgareti otkrio veličanstvo tvoga pobjedničkog Srca...

Papa, tvoj Namjesnik, i svi svećenici, raspaljeni novom revnošću... tvoja Euharistija, koju duše izvanrednom ljubavi i sve većim žarom ljube i primaju... pobožnost Svete Ure... i posveta obitelji, koje postaju tvojim hramom... Sve nam to, euharistijski Bože, jasno govori, da slavlje tvoga Srca napreduje, osvajajući ovaj svijet, otkupljen tvojom Krvi. Utvrdi svoje kraljevstvo, Gospodine, i napreduj u osvajanju duša, o Kralju ljubavi! To te molimo uime bezgrešne Djevice, čiji zagavor nam omogućuje, da lako pristupamo tebi, koji nas uvijek spremno primaš...

Srce Isusovo, ti sve znaš; ti znaš, da te ljubimo! Oprosti nam i prospi nad čitavim svijetom izvanredne milosti, koje će proširiti i utvrditi ovu uzvišenu pobožnost.

Presveto Srce Isusovo, neka dođe kraljevstvo tvoje!

Srce Isusovo, ti sve znaš; ti znaš, da te ljubimo! Oprosti nam i do krajnjih granica protegni plamen kršćaskog preporoda, koji svojom ljubavi pružaš dušama.

Presveto Srce Isusovo, neka dođe kraljevstvo tvoje!

Srce Isusovo, ti sve znaš; ti znaš, da te ljubimo! Oprosti nam i osnuj svoje kraljevstvo ljubavi u svim obiteljima, koje u tebi nalaze svoj mir i predokus svog raja.

Presveto Srce Isusovo, neka dođe kraljevstvo tvoje!

Srce Isusovo, ti sve znaš; ti znaš, da te ljubimo! Oprosti nam. i ohrabri svoje apostole, koji žele splesti oko tebe vijenac mnogih duša, spašenih od grijeha putem tvoje neugasive i beskonačne ljubavi.

Presveto Srce Isusovo, neka dođe kraljevstvo tvoje!

Srce Isusovo, ti sve znaš; ti znaš, da te ljubimo! Oprosti nam i izvrši u svojoj Crkvi svečana obećanja, koja si dao Mariji Margareti, kao blagoslov i nagradu za ovaj plodni apostolat, tako drag tvome Srcu.

Presveto Srce Isusovo, neka dođe kraljevstvo tvoje!

Srce Isusovo, ti sve znaš; ti znaš, da te ljubimo! Oprosti nam i iz ljubavi prema Djevici Mariji udijeli naporima i radu svojih apostola neodoljivu snagu, kojom će sliku tvoga Srca uspostaviti svagdje, gdje ima duša i obitelji, potrebnih tvoga beskonačnog milosrđa.

Presveto Srce Isusovo, neka dođe kraljevstvo tvoje!

Da, Gospodine, utvrdi svoje kraljevstvo u obiteljima, nad narodima, u cijelom društvu, pa kraljuj svojim božanskim Srcem!

Radi suza tvoje Majke, radi časti ove neokaljane Djevice mi te usrdno molimo: kraljuj nad svijetom, kraljuj nad općom Crkvom, svojim presvetim Srcem!


- 43 -

Jedan Oče naš i Zdravo Marijo: za umiruće i grešnike, za pobjedu presvetog Srca Isusova, osobito po svakodnevnoj pričesti, Svetoj Uri i posveti obitelji presvetom Srcu; za posebne nakane prisutnih i za našu domovinu.

POSVETNA MOLITVA SRCU ISUSOVU
od sv.Marije Margarete

POSVETA PREČISTOM SRCU MARIJINU

O Srce Marijino, nerazdruživo spojeno sa Srcem svoga Sina, ja želim, da ti iza tvog Sina Isusa, budeš na prvom mjestu u mom srcu, koje se odsada tebi daje i tebi posvećuje. Ti ćeš uvijek biti predmet mog štovanja, moje ljubavi, mog pouzdanja.

Nastojat ću s tobom uskladiti svoja čuvstva i osjećaje; nasljedovati tvoje kreposti - bit će stalno nastojanje mog života.

Blagoslovljena Majko, udostoj se otvoriti mi svoje Srce i primiti me među svoju pravu djecu i svoje vjerne sluge. Isprosi mi milosti, potrebne da nasljedujem tvoje divno Srce, kao što si ti sama nasljedovala Srce Isusovo. Pomozi mi u pogibli, utješi me u nevolji, nauči me da se okoristim sa svim, što je dobro i zlo u ovom životu; štiti me uvijek, a osobito u času moje smrti!

Božansko Srce Isusovo i prečisto Srce Marijino, posvećujem se vašoj službi; dajte da sada i uvijek budem vaš vjerni sin, Tako budi!

+ + +