A onima koji ga primiše
podade moć da postanu djeca Božja,
onima koji vjeruju u Njegovo ime.
Koji nisu rođeni ni od krvi,
ni od volje tjelesne,
ni od volje čovjekove,
nego od Boga.

(Sveto Evanđelje Isusa Krista po Ivanu 1, 12-13)