Poruke od Našeg Gospodina i Naše Gospođe 16. veljače 2003.
 

Prva poruka 16. veljače 2003.

U oko 3:40 poslije podne, otišla sam na Brdo Blažene Majke zajedno sa troje pomoćnika dragovoljaca. Dok sam razmatrala klanjajući se Gospodinovoj Predragocjenoj Krvi koju je prolio otvorivši Svoje Presveto Srce 15. kolovoza 2002, vidjela sam viđenje.

Kad bi mnogi pripadnici svećenićkog staleža, posvećeni ljudi, i laici, krivo činili i počinjali grijehe, Gospodinovo Presveto Srce bivalo je nemilice probadano oštrim mačevima i šiljatim kopljima te bušilicama, a na Njegovu je Glavu bila sve isponova i silovito pritješnjena trnova kruna, te je još jače krvarila. I to nije bilo sve! Zadavali su okrutne boli Gospodinu bijesno Mu u lice i tijelo bacajući nešto što je nalikovalo bodljikavim okruglim plodovima divljih kestena. U isto su vrijeme bičevali Gospodinovo tijelo nemilosrdno i brojnim udarcima šibama ispletenim od svih vrsta grijeha, te je Gospodin jadno krvario iz Svog Presvetog Srca i iz Svog čitavog tijela. Pored Njega, Blažena je Majka jadno lijevala krvave suze. Svaki put kad bi Gospodinova Krv i Krv Blažene Majke kapnuli na zemlju, odali bi čujan zvuk. I tada je Gospodin, obliven Krvlju po čitavom tijelu, počeo govoriti tužnim ali ljubeznim glasom.

ISUS:

Moja ljubljena malena dušo! Kako si upravo vidjela, čak i velika većina svećenstva, koje sam Ja sâm ustanovio, tako razdiru i trgaju Moje Srce, umjesto da zašivaju Moje rastrgano Presveto Srce, odbijajući Moju Majku, Mariju, koja je Posrednica Milosti i Suotkupiteljica, i zapadajući u svjetovnost i teške grijehe, zaboravljajući na važan poziv koji im je Bog povjerio, i udružujući svoje snage s đavolom. Što će biti sa stadima koja ih slijede?

Tko Me god želi slijediti mora se odreći samog sebe i slijediti Me noseći svoj križ. A umjesto da nose svoje križeve, oni su ostavili svoje križeve i okrenuli svoja lica od Mene. Praveći se da Mene navještaju, svakovrsnim se načinima trude, ambicioznošću punom oholosti, da budu štovani i cijenjeni i da vladaju u svijetu, pa i radeći protivno vlastitoj savjesti sa prekomjernom autoritarnošću, silništvom i sebičnom pravičnošću po vlastitoj svojoj mjeri, a okovanom licemjerjem. Zar se imalo razlikuju od vukova u ovčjim runima?

Kćeri! Dokle moram jedino gledati sve to? Mogu ih bilo kada kazniti, ali odgađam ne bi li se grješnici pokajali i unišli kroz vrata Mog Presvetog Srca koja su širom otvorena, prema volji Moje Majke. Zato da im ne budem Sudac, već da otvorim širom vrata Svog Presvetog Srca i pustim ih da uđu, ako se pokaju, ma kako zli grješnici da su bili. Ali ako do kraja budu odbijali da uđu kroz širom otvorena vrata Mog Presvetog Srca, morat će proći kroz vrata pravde. Što će tad s njima biti?

Jer Moj Otac ne može više jednostavno i dalje gledati grijehe u svijetu i spustit će Svoju Ruku, koju je visoko uzdigao, Moja Majka Ga moli lijevajući krvave suze za suzama da se kalež gnjeva Boga Oca ne sruči na ovaj svijet.

Svo svećenstvo, posvećene osobe, i laici u svijetu! Požurite da se probudite oda sna, pohitajte k Meni po Majci Mojoj, i trudite se svim silama da sva djeca u svijetu slijede poruke ljubavi koje im Moja Majka i Ja dovikujemo dok nam grla ne prokrvare, pa da se spase. Đavoli, koji ispunjaju zračni prostor i zemlju, će bez predaha ometati vas koji radite za Moju Majku i Mene, ali ćemo vas Moja Majka i Ja uvijek braniti i štititi i dati da vas anđeli čuvaju.

Malene Moje duše koje ste pozvane! Ovaj je naraštaj nevjeran poput trski koje vjetar povija, i pun je grijeha. Oni koji ne traže nepropadljiva blaga u Nebesima, već se kompromitiraju sa svijetom i trude se da sačuvaju vlastite živote izgubit će ih, a oni koji su progonjeni jer rade za Moju Majku i Mene živjet će zauvijek.

Kad je Isus završiio govoriti, jedan od pomoćnika dragovoljaca iznenada je glasno uskliknuo (napom. prev. na hr.: ili "uskliknula") i kazao da se Predragocjena Krv spustila na moje čelo. Ljudi su se okupili da vide.

 

Druga poruka 16. veljače 2003.

Vratila sam se doma malo poslije 6 poslije podne. Nisam mogla vladati svojim tijelom zbog iznimno velikih bolova i legla sam. Dok sam razmatrala o današnjem viđenju i poruci od Gospodina, vidjela sam jedno drugo višenje.

Kalež gnjeva Boga Oca umalo se nije sručio na ovaj svijet radi krajnje zastrašujućih i užasnih grijeha u svijetu, koje se nije moglo ni pogledati otvorenih očiju. Ali tog je trenutka Blažena Majka, koja je Boga Oca stalno molila lijući suze i suze krvi, zadržala Njegovu ruku. Ali, kako se (pri tome) kalež potresao, malo (te) tekućine iz kaleža gnjeva se prolilo. Na onim mjestima gdje je tekućina kapnula, silni plamenovi ognja istog su trenutka buknuli a ljudi koji su se tamo nalazili glasno su kriknuli. Neki od njih su bili sažgani na smrt a drugi su teško ranjeni. Bio je to jadan prizor panike, strke i urlika. I tada je Blažena Majka počela govoriti ljubeznim ali tužnim glasom.

 

BLAŽENA MAJKA:

Moja ljubljena kćeri! Jer djeca u svijetu ne slijede riječi Mog Sina Isusa i moje već se trude i slijede oko beskorisnih stvari i na taj način sama sebe upropašćuju, ovaj se svijet prekrio crnim oblacima i oluja ga je obuzela. Ali usprkos tome, oni toga ne shvaćaju, zadajući ovoj Mami boli da joj se srce cijelo trga. Toliko sam im puta rekla, ponavljajući iste riječi sve isponova i pokazujući brojne čudesne znakove kakvih još nije bilo, koji je lijek za brojne nesreće koje se sada događaju na mnogim mjestima u svijetu, ali... I Blažena je Majka tužno zajecala.) Kako su tako slijepi i ne mogu uvidjeti, tako gluhi i ne mogu shvatiti?

Sva djeco u svijetu! Moj Sin Isus i ja nismo od vas daleko, nismo čak ni toliko udaljeni da bi vas jedino mogli čuti kad biste nam dovikivali, već smo odmah pored vas. I zato nemojte više mjeriti ljudskim računicama nego otvorite širom svoja srca i vratite se Mom Sinu Isusu i meni. Tada vam se neće postavljati pitanja o vašoj prošlosti, i na vas će doći kalež blagoslova od Boga Oca, a ne kalež Njegove srdžbe, i vaš tužni plač i jaukanje pretvorit će se u radost.

Moja ljubljena djeco koja ste pozvana da budete malene duše! Duboko razmortite da vaš Gospodin krvari dan za danom radi strahovito zlih grješnika, budniji budite i molite da se čak i ti zli ljudi ljudskih lica ali zvjerskih srdaca spase. Ako dakle preobratite svaki dan i svaki trenutak u preostalom vašem životu u molitvu, prinesete žrtve i naknade, živite posvećenim životom, sjedinite se sa Presvetim Trojstvom radošću jedinstva sa Svetima, iskažete snagu ljubavi snažnije, i herojskije prinesete (svoju) vjernost da bi se svijet spasio, đavoli, koji ispunjaju zračni prostor i zemlju da vas razdijele i sruše, će se povući i ovaj će svijet gledati vrijeme pobjede Presvetih Srdaca.

Moje ljubljene malene duše koje ste pozvane kao apostoli Presvetih Srdaca! Sada, evo, tek što se nije sručio kalež gnjeva Božjeg. Ako barem vi, koji već znate da više nema vremena za odugovlačenje ili oklijevanje, jasno shvatite jednostavnu istinu da čak i predmeti tako lagani kao što je ptičje perje, mogu potopiti brod ako ih se dovoljno nakupi (što znači da ako mnogi udruže snage, mogu velike stvari učiniti) i nikad se ne obeshrabrite u nasljedovanju Mog Sina Isusa i mene, uskoro ćete vidjeti svitanje Novog Neba i Nove Zemlje, primiti i nositi lovorov vijenac istine, i uživati vječnu sreću.

Julia Kim
Naju, Korea

Copyright © 2002, Mary's Touch By Mail. Sva prava pridržana.

Preveo s engleskog (koji se prijevod izvornog korejskog teksta može naći na www.marys-touch.com) Miroslav Rovis (Zagreb, tel. 01/6602-633), s dopuštenjem nositelja copyrighta. Slobodno umnažaj i širi ove poruke!

Ova se stranica nalazi na www.exDeo.com.