Naju 2002

Poruke i znaci

Ovo su prijevodi prijevoda, toliko dobri (dovoljno dobri da se stekne jasan uvid, ali nedostaje, na pojedinim mjestima, izvjesnost o pojedinostima) koliko je meni, u mojem razumjevanju tih tekstova, to bilo moguće postići (također je činitelj i raspoloživo mi vrijeme), t.j. ovo su prijevodi s engleskog poruka datih izvorno na korejskom, nekih od ovih poruka sa ove lokacije na Mreži.

Pogledaj svakako i http://www.najumary.or.kr/, posebno: Euharistijsko čudo kojem je Papa bio svjedok, u svojoj kapeli, čija ranija inačica, na hrvatskom, je na ovoj lokaciji.
 


1. siječnja
Ponovo u Naju silazi Euharistija

3. siječnja 'Gospodin vam daje još jednu priliku da se pokajete'

18. siječnja 'Križni Put, koji ja osobno s tobom krvareći prolazim'

18. siječnja (2) 'Znaci koji s Neba dolaze su Otajstva Spasenja'

27. siječnja 'Ispunite poslanje koje vam je povjereno'

2. veljače Poruka Naše Gospe na Blagdan Prikazanja Našeg Gospodina

28. ožujka Poruka Naše Gospe na Sveti Četvrtak

11. lipnja Predragocjena Krv Našeg Gospodina i komadići mišića Njegova Srca silaze na Goru u Najuu

30. lipnja Naš Gospodin plače s Križa na Gori Blažene Majke pokraj Najua

9. srpnja 'Vrijeme pravednog Božjeg Suda nije daleko...'

2. kolovoza Poruka Našeg Gospodina i Julijino viđenje duša na putu u pakao

15. kolovoza Poruka Našeg Gospodina na Blagdan Uznesenja

 

Copyright © 2002, Mary's Touch By Mail. Sva prava pridržana.

(postavljeno na www.exDeo.com s dopuštenjem)


Ponovo u Naju silazi Euharistija

Poruka 1. siječnja 2002.

Oko 10 prije podne, molila sam zajedno s nekoliko pomagača pod Raspetim na Planini Blažene Majke. Molila sam da se, po Predragocjenoj Krvi iz Isusovih Sedam Rana i po tolikim krvavim suzama što ih Blažena Majka lije, naše duše i tijela koja su postala prljava i puna mrlja operu i očiste i da se svaka zapreka u nama otvori pa da možemo raditi kao ponizna oruđa na slavu Božju i na proslavu Neokaljanog Srca Marijinog, zdrave duše i tijela.

Raspeti na Planini Blažene Majke u Najuu

Također sam molila da se izliju milosti na onu Njihovu djecu koja tu nisu bila ali koju su pozvale ljubav i milosti Gospodinove i Blažene Majke, a jednako sam molila milosti i za one koji su bili protiv nas. Kad sam rukama dotakla Isusove noge, primijetila sam kaplju krvi koja se oblikovala na srednjem prstu njegova stopala, i činila se da će upravo kanuti. Iznenadila sam se i kriknula, "Ah!". Kako sam promatrala prema gore odozdo pod Gospodinovim nogama, kaplja krvi kapnula je prema mojim ustima, promijenivši se u Euharistija. Ponovo sam se iznenadila i kriknula. Nosila sam masku protiv gripe jer je vrijeme bilo hladno i vjetrovito, ali je Isus u Euharistiji prošao kroz masku i spustio se na moj jezik. U tom trenutku sam čula glas Isusov blag i ispunjen ljubavlju.

ISUS:

Oh, moja ljubljena mala dušo! Ovo je nebesko jelo koje ti dajem izlijevajući potpuno svu Moju ljubav na tebe. Požuri se da Je primiš i blaguješ.

 
Sve ovo se dogodilo u treptaju oka. Moj je srednji prst desne ruke ostao zamrljan svježom krvi. Mora da sam dotakla Gospodinovu Krv kad sam taknula Njegova stopala. Jedan čovjek koji je stajao pored mene rekao mi je da je i on vidio krv na Gospodinovom prstu i pomislio da sam ja htjela obrisati krv s Gospodinovog prsta svojim prstom.

Slava, hvala, zahvalnost i poklonstvo Gospodinu u vijeke vjekova. Amen!

Julija Kim
Naju, Koreja
"Gospodin vam daje još jednu priliku da se pokajete" 

Poruka 3. siječnja 2002.

Da naknadim barem malo za uvrede koje se nanose Isusu, razmatrala sam i molila na postajama Križnog Puta na Planini Blažene Majke zajedno sa nekoliko pomagača.

Kad smo došli do Druge Postaje, jedan pomagača je molio: "...Isuse! Već je preteško Juliji ovako trpjeti razne boli dan za danom. Ne može ni spavati od bolova. Jer se tako teško noću znoji od trpljenja, mora presvlačiti spavaćicu osam-devet puta svake noći. Isuse! Želio bih da mogne bar malo zaspati bez da trpi". Kad sam čula tu molitvu, odmah sam molila: "O, Isus! Sve su te boli meni radost. Kad god moram presvući spavaćicu znojem natopljenu, molim da se ukloni sve što je loše u dušama u svijetu, i prikazujem te bolove kao žrtve i naknade. To su boli koje nose nadu. Tvoja sam ako živim. Tvoja sam, ako umirem. Koristi se sa mnom kako Gospodin želi; neka se vrši Tvoja Volja." I tada sam začula ljubezni glas Blažene Majke.

BLAŽENA MAJKA:

Da, tako je. Moja ljubljena malena dušo koja nalaziš sreću čak i u bolima koje trpiš! Nemiran je tvoj san jer moraš presvlačiti spavaćice premočene od tvog preznojavanja, ali moj Sin Isus i ja nalazimo utjehu u tvom srcu koje milosno prikazuje bolove, koje po čitavu noć trpiš, kao pokoru za grijehe koje počinjaju oni koji samo naslade traže, koji se noću prepuštaju svakovrsnom odurnom ponašanju i onda pribjegavaju čedomorstvu, i kao žrtve i naknade da zaliječiš Presveto Srce mog Sina Isusa i moje Neokaljano Srce što su razdirana.

Moje ljubljeno djetešce! Boli koji ti trpiš su krajnje, jer su duše potrebne koje će prinositi žrtve i naknade da se bar još koja duša spasi, jer se premnoga djeca u svijetu, moškarci i žene, odrasli i mladi, predaju užitcima, počinjaju grijehe odurne, i tako sve više tonu u glib grijeha, zamku koju im đavli postavljaju, utope se u tom glibu, i postaju robovi grijeha.

Moja voljena kćeri! Tvoje su žrtve i pokore naknade za grijehe odurne, grijehe protiv čednosti koji se počinjaju noću, i pomoći će da milosti pokajanja poteku u one koji takve grijehe počinjaju. I stoga prinosi te boli još moliosnije.

Moje malene duše koje pokušavate imati dijela u trpljenju moje ljubljene kćeri! Uz pomoć molitava, žrtava i naknada koje vi, pozvani da budete male duše, prinosite pobožno i zajedno, u radosti sjedinjenja sa Svecima, moje goreće Neokaljano Srce će sigurno slaviti pobjedu.
 

Kad smo bili kod Dvanaeste Postaje, srce mi je ubrzano tuklo i osjećala sam gušeću bol u grudima. Bol je bila tako oštra da sam jedva disala. Stisnula sam ruke na grudi i jaukala ležeći na tlu. I tada sam vidjela (u viđenju) rimskog vojnika kako kopljem probada Isusov bok da potvrdi njegovu smrt. Istodobno sam osjetila vrlo veliku bol probadanja kopljem u vlastitom boku. A onda je Blažena Majka nastavila govoriti.

BLAŽENA MAJKA:

Ljubljena kćeri! Odurni grijesi koje djeca u svijetu počinjaju događaju se ne samo noću već jednako i danju i noću, na veliko veselje đavola. Ona se nisu u stanju osloboditi iluzija koje ih čine misliti da je zlo dobro, i jure u vječnu smrt. Ovaj žaljenja vrijedni svijet je konačno dosegao ovakvo zaprepaščujuće stanje. Bijedna moja djeca! Suoče li se sa smrću a da se ne pokaju, jedino će ih strogi Boži sud dočekati...

Ipak, znajući da vam Gospodin daje još jednu priliku da se pokajete, zato što vas toliko ljubi, zahvaljujte svakog trena i ne napuštajte ni one duše koje su primile milosti ali su se odvratile od njih. Već naprotiv, popžurite da prikažete molitve, žrtve i naknade još poniznije, za njihov povratak. Na taj način, trajno povezujte vaše posvećene živote sa Uskrsnim Otajstvom preobrazujući svoje živote u molitve. 

Sva moja ljubljena djeco u svijetu! Svim ljudima je sudbina umrijeti radi Adamovog grijeha, ali, ako i najpodliji grješnici širom otvore vrata svog srca, pokaju se, dođu pred Gospodina i mene optužujući se za grijehe i tražeći oproštenje, neće ih se više pitati za njihovu prošlost nego će biti blagoslovljeni. Pristupit će k Stablu Vječnog Života po mom Sinu Isusu Kristu i pjevati slavu Gospodnju na nebeskoj gozbi, ispunjeni radošću, ljubavlju i mirom. 

Julija Kim
Naju, Koreja
"Križni Put, koji ja osobno s tobom krvareći prolazim"

Poruka 18. siječnja 2002.

Potpuno iscrpljena kako sam bila jer sam trpjela vrlo velike boli, nemoćna da izmolim ni Oče naš, uspjela sam ipak doći do Postaja Križnog Puta na Planini Blažene Majke, razmatrajući o bolima koje je Gospodin trpio. Kad smo stigli do Devete Postaje, osjetila sam da mi se ipak stanje znatno poboljšalo dok sam molila zatvorenih očiju. To nas je jako iznenadilo, jer mi je sve do prije nekoliko trenutaka bilo tako teško pomicati tijelo kao da su me tukli željeznom palicom. Bilo je oko 9:30 prije podne.

Bilo je puno tragova svježe krvi na popločenim površinama Križnog Puta (izgrađenim za hendikepirane). Kod Dvanaeste Postaje, vidjeli smo svježe tragove krvi kojima je tlo bilo posvuda poškropljeno. Bilo je i takvih tragova koji su pokazivali da su ih napravile kaplje krvi kapajući na tlo i rasprskavajući se. Nalazili smo svježe tragove krvi cijelim putem od Sedme Postaje do Trinaeste Postaje.

(Klikni ovdje da vidiš fotografije tih tragova krvi)

(Klikni ovdje da pročitaš svjedočanstvo o tim tragovima krvi)

Penjali smo se Postaju za Postajom, pažljivo promatrajući oko sebe. Kad smo se zaustavili kod Sedme Postaje radi kratkog razmatranja, vidjela sam viđenje. Kad god bi ljudi u svijetu počinjali grijehe, Isus bi bivao ponovno razapinjan i trnova kruna bivala bi jače pritisnuta na Njegovu glavu uzrokujući još veće krvarenje. Njegovo je Presveto Srce također bivalo razdirano i krvarilo bi. Blažena Majka je sve to promatrala, lijući krvave suze od bolova u njezinom Srcu koje joj se trgalo. I progovorila je ljubezno i blago.

BLAŽENA MAJKA:

Moja ljubljena kćeri! Vaš Gospodin i ja Koji slušamo glas vaših žarkih molitava koje prikazujete svakodnevno da biste pomogli Gospodinu nositi Križ primamo time od vas veliku utjehu. 

Ja sam tada žarko molila, u svom srcu podižući glasnu molbu: "Oh, Majko moja, moja Majčice! Što ja da ne učinim, kad moje slabe i bijedne molitve mogu biti od utjehe Gospodinu? Kako sam Gospodinova ako umirem i Gospodinova ako živim, dopusti mi da postanem vjerno oruđe prema Gospodnjoj Volji". Tek što sam završila svoju molitvu, i, nakon iznenadnog zvuka bičevanja, pala sam na tlo posuto kamenjem i počela se valjati po tlu. Bila sam sretna što sam mogla učestvovati u Gospodinovim trpljenjima. (Kasnije, oni koji su sa mnom molili su mi rekli da sam se rušila na tlo oko dvanaest puta.) I onda sam čula Gospodinov glas.

ISUS:

Moja voljena malena dušo! Čedo moje milo koje nalaziš radost u trpljenju boli za Mene i Moju Majku i za obraćenje grješnika! Mnoge će se duše pokajati po bolima koje ti trpiš u sjedinjenju sa Mojom Majkom u mojoj Ljubavi koja sve nadilazi. Zar bih mogao ne biti s tobom, kad si ti uvijek na takav način s Mojom Majkom? Zar bih mogao ne slušati glas molitava koje ti prinosiš? 

Ovo mjesto je Križni Put, kojim Ja sam zajedno s tobom hodam lijući krv. Stoga, ako svi oni koji ovim Križnim Putem hode otvore vrata svojih srca širom, požele iskreno da se sjedine sa Mnom, i mole uzimajući dijela u trpljenjima koja sam ja trpio, oni će naći Mene i primiti duhovna i tjelesna ozdravljenja. 

Sva djeco moja voljena u svijetu! Čak i u ovo vrijeme, nakon što je dvije tisuće godina prošlo, Ja dolazim k vama, prolijevajući ovako krv, da bih bio s vama. Nemojte žaliti u posljednji dan što ste prionuli i obeščastili se stvarima ovoga svijeta i tijela koje će propasti i proći, već se brinite i požurite da dođete k Meni po Majci Mojoj, naoružajte se porukama koje vam Moja Majka i Ja dajemo radi vašeg pokajanja, ponavljajući vam te riječi uvijek isponova, da biste baštinili Nebo koje vam je zasluženo neizmjernim bolima na Križu.

Julija Kim
Naju, Koreja
"Znaci koji s Neba dolaze su Otajstva Spasenja"

Poruka 18. siječnja 2002. (2)

Na dan 9. studenoga 2001., kada smo molili sljedeći Postaje Križnog Puta na Planini Blažene Majke, Blažena Majka je rekla; "Ja slušam glas žarkih molitava koje prinosite na Križnom Putu, i hodam s vama, lijući krvave suze uz mog Sina Isusa, koji prolija krv i s vama je." i pružila nam je Gospodinovu Predragocjena Krv i svoje krvave suze na Križnom Putu između Treće i Petnaeste Postaje, što je bila vrlo tužan prizor, da se čovjeku srce lomilo.

Danas su nam Isus i Blažena Majka ponovno dali Predragocjenu Krv, i krvave suze i suze, između Sedme i Trinaeste Postaje. (Klikni da vidiš slike krvlju-zamrljanog kamenja od 9. studenoga 2001.) Mnogi su hodočasnici vidjeli svježe tragove krvi posute na Križnom Putu, bili su vrlo iznenađeni tim vrlo tužnim prizorom, i glasno su plakali. Vrijeme kad smo danas pronašli tragove krvi bilo je oko 9:30 ujutro, dok smo molili na Postajama Križnog Puta. U oko 5 poslije podne, vratili smo se na Planinu Blažene Majke da sakupimo krvlju zamrljano kamenje. Kad smo stigli do Dvanaeste Postaje u oko 5:20 poslije podne, vidjela sam da silazi još svježe krvi. Više od deset hodočasnika koji su bili tamo, također su je vidjeli. Mnogi su kleknuli i glasno plakali. I tada sam čula ljubezni, blagi glas Blažene Majke.

Julija (druga s lijeva) i drugi hodočasnici ispituju slijene zamrljane Krvlju

(Klikni da vidiš još fotografija krvlju-zamrljaniog kamenja)

BLAŽENA MAJKA:

Moja ljubljena kćeri! I sva djeco u svijetu koja ste pozvana! Požurite se da se probudite i dođete, jer moj Sin Isus i ja osobno dolazimo k vama da spasimo vaše bolesne duše perući ih i brišući s njih sve vaše pogreške i nečisti talog i otvarajući što je bilo zakrčeno, Predragocjenom Krvlju koje istječe iz Pet Rana mog Sina, Njegovih rana od trnove krune, i Njegovog gorećeg Presvetog Srca; krvavim suzama i suzama što ih ja prolijevam; i potocima vode milosrđa.

Gospodin vam je već rekao: "Tko Mene ljubi, njega će ljubiti Moj Otac; i Ja ću ga ljubiti, i očitovat ću se njemu".* Zar vam nisam rekla da su znaci koji dolaze s Neba Otajstva Spasenja? A dosad smo vaš Gospodin i ja očitovali Našu Prisutnost na više načina, pokazali nebrojene znakove opet i opet, i izgovorili nebrojene riječi isponova, ali čak ni većina svećenstva, čija je dužnost da naviještaju Gospodina, odvraćaju oči od tih znakova i poruka, pretvarajući se da i ne znaju za njih, srcâ zatvorenih i okovanih u šutnju umjesto da govore istinu, radi vlastitog prividnog ugleda i obzira pred ljudima. A radi toga brojne duše gube orjentaciju i hodaju prema paklu. Kako su znaci (krvi koja se spustila na Križni Put) zato pokazani da se te duše spase, budniji budite i molite da mnoge duše mogu primiti milost pokajanja.

Sva djeco u svijetu! Vijeme kazne se primiče vrlo blizu. Žurno se kajući, prinoseći žrtve i naknade, te živući živote predanja Bogu, borite se svih silama da se spasite. Jer je danas znak one ljubavi, kojom je Gospodin Sebe prinio za vas neštedimice jer vas tako jako voli, dan vama u vašoj prisutnosti, barem vi koji ste pozvani trebate pokazati marljivije svoju ljubav, i, u jedinstvu koje ćete postići potpunim predanjem u meni, prinijeti naknade za strahovite grijehe skrnavljenja. Tada će se vrijeme kazne promijeniti u nesuzdrživu ljubav i blagoslov. To je zbog toga što vaš Bog koji je na Nebu nije Bog ropstva nego je sama ljubav.

Moja ljubljena djeco koja ste pozvana! Jer vi uvijek vjerujete, slijedite, i navještate mog Sina Isusa i mene, Mi ćemo vas štititi i pratiti, bit ćemo uz vas i branit ćemo vas, i zaštititi čak i kada snažni vjetrovi i bijesno valovlje zaprijete da vas odnesu. Tako će se vaše suze i uzdasi preobraziti u radost.

Međutim, ako djeca u svijetu ne prihvate Gospodinove i moje riječi i na koncu odvrate svoja lica od njih, tada više neće biti ničeg što bih ja još mogla učiniti.

I zato, postanite pokretači koji osvježujete srca djece u svijetu koja su utonula u blato svih vrsta grijeha, i navještajte svima Gospodinovu i moju Ljubav koja nadilazi vrijeme i prostor. Tako čineći, uspet ćete se na Marijinu Arku Spasenja, postići ćete Nebo, i posjedovanje Stabla Vječnog Života.

*Ivan 14:21

Julija Kim
Naju, Koreja
"Ispunite poslanje koje vam je povjereno"

Poruka 27. siječnja 2002.

Dok sam molila na Postajama Križnog Puta na Planini Blažene Majke, u srcu sam predano razmatrala o bolima koje je Isus podnio. Nakon što je premnogo udaraca već primio i čitavo Njegovo tijelo je bilo isprebijano i obliveno krvlju, Isus se uspeo strmom cestom na Kalvariju, noseći ne samo teški Križ, već i grijehe čitave ljudske vrste. Jer morao se potpuno predati da se mogne ispuniti Volja Boga Oca i da Ocu bude dana sva slava, pa nije ni svoju Majku mogao utješiti koja Ga je plačući slijedila. Penjala sam se Križnim Putem Postaju po Postaju, razmatrajući o Isusovom Srcu ispunjenom tugama.

Kad smo bili kod Jedanaeste Postaje, jedan je od hodočasnika molio: "Isuse! Dosad sam mnogo puta razapinjao Isusa i Blaženu Majku živeći u grijesima. Ali odsad, ostavit ću se tog čekića kojim sam razapinjao Isusa i Blaženu Majku, i postat ću kliješta da izvlačim brojne čavle koje sam u Njih prikovao." Dok je on molio, kaplja Gospodinove Krvi nenadano je pala odozgo proizvevši jasno čujan zvuk kad je pogodila tlo. Bila sam tako iznenađena da sam kriknula: "Oh, Gospode!" Čovjek koji je stajao pored mene također je vidio Krv i uskliknuo: "Oh, to je krv!" U tom trenutku začula sam Isusov glas:

ISUS:

Voljena Moja djeco koju pozivam! Kako bih Ja mogao ne voljeti vas koji ispovijedate da ste grješnici i hrlite k Meni? Razlog što objavljujem Svoju Ljubav čak i krv prolijevajući za vas jest da potpuno isperem grijehe vaše i da pretočim u vas Svoju krv. Ovo je svjedočanstvo Moje prevelike Ljubavi prema vama i Krv je Saveza. Sada vam još sve izgleda nejasno, ali u ne tako dalekoj budućnosti jasno ćete razumjeti koliko su važne milosti koje vam udjeljujem. Zato, budniji budite i, junačkom vjernošću, ispunite poslanje koje vam je povjereno.

Voljene Moje malene duše! Da nagradim vaše molitve ispunjene iskrenom ljubavlju i suzama, koje prinosite dan za danom, otvaram Svoje Srce i šaljem na vas blagoslove.

Isus nam je dao Svoju Predragocjenu Krv kod Devete, Jedanaeste i Dvanaeste Postaje.

Julija Kim
Naju, Koreja
Poruka Naše Gospe na Blagdan Prikazanja Našeg Gospodina

Poruka 2. veljače 2002.
Blagdan Prikazanja u Hramu

Molila sam s nekolicinom pomagača na Planini Blažene Majke, duboko razmatrajući o Križnom Putu koji je Isus prošao.

Kod Sedme Postaje, gdje sam molila i razmatrala boli koje je Isus trpio kad je po drugi put pao, jedan od ljudi molio je: "Hvala Ti, Gospodine, što dopuštaš nama, koji smo nedostojni i slabi, da upoznamo barem malo kako su bile okrutne i brojne boli Gospodinove, time što daješ da Julija sudjeluje u nekima od Gospodnjih neizmjernih boli na Križu..." Tek što je završio molitvu, kad se iza nas začuju jedva zamjetni šapati: "Gubimo duše, koje smo pridobili uz velike teškoće, zbog molitava ove kukavne žene. Ubijmo je, našeg smrtnog neprijatelja, razbijmo njezinu glavu, smrskajmo joj glavu o stijenu." I odmah me više đavola udarilo snažno u potiljak. Šutnuli su me, podigli, i silinom hitnuli da bih udarila o stijenu. No u taj tren, Blažena Majka siđe s Neba poput munje; plašt joj je bio raširen, i ugrabi me od njih, tako da ne udarim u stijenu.

Primivši se rukama za bolni vrat i glavu, rekla sam: "Hvala ti, Majko. Prinosim ove boli za obraćenje grješnika. Pomozi da se ja, grješnica, i mnoge duše obratimo i postanemo krojači ljubavi koji će zaliječiti Gospodinovo rastrgano Presveto Srce, rupčići koji će obrisati Isusovu krv i znoj i krvave suze Blažene Majke, i kliješta ljubavi koja će vaditi trnje i čavle kojima smo griješeći prikovali Gospodina.

"Slava Gospodinu i hvala i utjeha Blaženoj Majci! Neka naša zahvalnost nikad ne presuši. Amen."

Dok sam predano prikazivala bolove koje su mi đavoli zadali, moj bolni vrat i glava potpuno su zaliječeni. I začula sam slatki, ljubezni i nježni glas Blažene Majke.

BLAŽENA MAJKA:

Da. Hvala ti, ljubljena kćeri! I svoj mojoj ljubljenoj djeci koja su odgovorila sa "Amen" na moj poziv! Moj Sin Isus i ja smo ponovo s vama danas da bismo se sjedinili s vašim molitvama ispunjenim ljubavlju i prinesenih da biste sudjelovali u trpljenjima mog Sina Isusa, u potpunom posvećivanju vašeg dragocjenog vremena za obraćenje grješnika i razmatranju Otajstava Spasenja koje vam je postignuto neizmjernim Njegovim bolima na Križu.

Đavoli koji dobro znaju da po vašim žarkim molitvama oči i uši duhovno slijepih i gluhih otvaraju, a milosti ulaze u brojne duše, vrlo su bijesni i trude se da vas obore koristeći sva raspoloživa sredstva, ali ja ću vas uvijek braniti i štititi od njih.

U ovo vrijeme kad Satana pokušava osvojiti čitav svijet, molitve koje vi, malene duše, svakodnevno prinosite da biste sudjelovali u bolima koje je Gospodin podnosio na Kalvariji, postaju utjeha koja nadoknađuje za smrtnu agoniju koji je vaš Gospodin podnio kad su ga ostavili Njegovi učenici koje je toliko ljubio.

Također, molitve koje svakodnevno usrdno prinosite, sudjelujući u Gospodnjoj Muci, postaju pokore za grijehe koje brojna djeca počinjaju, vrijeđajući Boźje sveto dostojanstvo. Molitve i žrtve prinesene za obraćenje grješnika postaju žrtveni prinosi koji naknađuju čak i grijehe drugih duša. Gospodin i ja primamo puno utjehe takvim molitvama i žrtvama koje se prinose na oltaru Božje Pravde.

Zato danas prikazujem vaše duše na oltaru plamtećeg Presvetog Srca Gospodnjeg, kao što sam prikazala Dijete Isusa u hramu.

Sva moja ljubljena djeco u svijetu! Kad me hoćete slijediti poput nedužne djece, kupam vas u potocima vode milosrđa, hranim vas svojim duhovnim mlijekom, i vodim vas Gospodinu. Također, dat ću da duhom uzrastete po iskrenim molitvama koje revno prinosite čitavim srcem na ovom Križnom Putu na kojem ja hodam s mojim Sinom Isusom, krvareći s Njim. Gospodin će također oprati vaše duše i tijela Svojom Presvetom Krvlju i potpuno će vam oprostiti. Zaista, on je tako obećao.

Stoga požurite k meni poput poniznih, malenih duša, razmatrajući o patnjama na Križu Gospodina koji je bio bez grijeha i uvijek priznavajući da ste nedostojni grješnici.

Ljubljena moja djeco koju pozivam! Ovaj se svijet već obuzela crna tama. Kako su već brojne duše postale duhovno slijepe i gluhe, izgubile se, i lutaju u tmini, ja sam dala mnogo čudesa i znakova i uvijek ponovno vičem sve dok mi grlo ne prokrvari, da slijedim Božju volju da ne ostane zapušena ni jedna duša već da se spasi i postigne da uživa od stabla vječnog života. Pa ipak, oni ne razumiju i nastavljaju svoj hod na putu u pakao. Čak i moja djeca koju sam pozvala za Nebo ne vježbaju se u samo-odricanju —i ne trude se da postignu jedinstvo— ustrajavaju u svojoj samovolji sve do kraja, i sve više potvrđuju koliko zavrjeđuju čistilište ili pakao. Budući da će Božji odgovor biti strog, neće biti moguće izbjeći strahote pravedne vatre. Kako bi se onda moglo očekivati sigurno i mirno sutra?

I zato barem vi, koji ste pozvani i znate da se primiče vrijeme kad će suditi Bog Otac, trebate živjeti posvećenim životom u molitvama, žrtvama, i naknadama i svakog se trenutka jako truditi da svoje živote obraćate u molitve da bi se vrijeme kazne moglo okrenuti u blagoslove.

I nova svjetlost puna milosti bit će dana vama koji ste živote posvetili Gospodinu i meni i za obraćenje grješnika. Velikodušno prinosite pa i najveće boli koje vam do krvi ranjavaju srce, te sve boli koje ćete iskusiti u svijetu na kojem morate još kratko biti a zatim ćete ga ostaviti, kad se u posljednji dan vrata Neba širom otvore za vas; slavna cvjetna kruna, koju će pratiti vječna sreća, bit će vam dana; i stajat ćete pored mene.

U ovom vremenu koje je vrlo bijedno, među djecom koja su brojna poput zvijezda na nebu i zrna pijeska na obali morskoj, vrlo je malo onih koji kao malene duše dolaze bliže meni, istinski mi sebe povjeravajući. Pa ipak, pridružujući se danas vašoj pobožnosti, plačem suze radosnice gledajući vašu vrlo iskrenu ljubav i odanost.

Ljubljene moje malene duše! Vaš Gospodin koji je Put, Istina i Život, blagoslivlja vas danas svojom neizmjernom ljubavlju.

 

Kad je Blažena Majka dovršila govor, ja sam i dalje plakala i molila, prostrta na tlu. Iznenada, začula sam zvuk kao da nešto pada. Kad sam pogledala, vidjela sam sedam kapi suza. Malo kasnije palo je još dvanaest suza. Također sam primijetila da su bolovi u mojoj glavi i vratu nestali. Slava i hvala Gospodinu i utjeha Blaženoj Majci! Amen.

Julija Kim
Naju, Koreja
Poruka Naše Gospe na Veliki Četvrtak 

Poruka 28. ožujka 2002.
Veliki Četvrtak

sudjelujući duhovno u bolima koje je Gospodin podnio u zapuštenosti i samoći Getsemanija i Kalvarije nakon što su ga svi ostavili, molila sam na Križnom Putu na Planini Blažene Majke.

Dok sam klečeći molila kod Jedanaeste Postaje, nisam mogla suzdržavati suze, razmišljajući o strahovitim bolima koje je Isus podnio kad su ga pribili na Križ. Podnio je okrutne boli probadanja vlastitog tijela. Svojom beskrajnom Ljubavlju, koja je visoka, duboka i široka, Gospodin je prinio čitavo Svoje tijelo, jedino tražeći obraćenje grješnika pa i usred svakovrsnih pogrda, zlostavljanja, i uvreda njegove voljene djece. Gušila sam se u jecajima.

"Oh, Isuse koji si sama Ljubav, Ljubljeni moj! Što smo mi ljudi da nas Gospodin tako voli?" Plačući i zahvaljujući Gospodinu za Njegovu divnu ljubav, molila sam posebno za posvećenje svećenika i obraćenje grješnika, razmišljajući kako je ovaj blagoslovljeni dan Gospodin odabrao kao dan svećenstva i kako je u taj dan On zapečatio savez s (nama) ustanovljenjem Sakramenata Euharistije i Svetih Redova. Također sam žarko molila da Isus, Učitelj koji je potpuno žrtvovao svega Sebe, izlije onu ljubav na svu djecu u bolesnom svijetu ovog vremena koju je izlio na Svoje učenike na Posljednjoj Večeri. Iznenada, u taj tren, pala sam na tlo uz krike od vrlo jakih bolova u glavi na koju je bila natisnuta trnova kruna, a bile su mi probijene i obje ruke i noge. Dok sam jecala od strašnih bolova, moćno je svjetlo zablistalo s neba, a Gospodin i Blažena Majka sišli su u pratnji anđela.

Nisam mogla jasno vidjeti od jarkog svjetla, ali sam znala da Gospodin čini Znak Križa na mom čelu Svojim prstom. Osjetivši snažan miris ruža, pogledala sam na Blaženu Majku i vidjela da istiskuje mirisno ulje. Istog trenutka sam se sjetila poruke koju nam je Blažena Majka dala 8. travnja 1993, Veliki Četvrtak, istiskujući mirisno ulje, i pomislila: "Oh, Blažena Majka ponovo očituje svoju prisutnost, ljubav i prijateljstvo istiskivanjem čitavog svog tijela da bi nam dala ovo mirisno ulje u ovaj dan svećeništva u koji se sjećamo Posljednje Večere." I tada je Blažena Majka počela nježno govoriti ljubeznim i blagim glasom.

BLAŽENA MAJKA:

Da, moja ljubljena kćeri! Hvala ti. Moj Sin Isus i ja, koji slušamo glasove vaših molitava ispunjenih ljubavlju i iskrenošću, vrlo smo utješeni žrtvama i naknadama koje vi prinosite za obraćenje grješnika. Stoga namjeravam spasiti od okova propasti sve one koji budu došli na ovo mjesto, perući vaše duše i tijela mirisnim uljem koje vam dajem tiješteći čitavo moje tijelo, očitujući goreću ljubav mog Neokaljanog Srca.

Sva moja ljubljena djeco u svijetu! Kao što je Bog spasio mnoge od Židova u pustinji podignuvši po Mojsiju mjedenu zmiju, moj Sin Isus i ja ćemo mnoge ljude spasiti po neizmjernim zaslugama Njegovog trpljenja na Križu i ljubavi koja gori u mom Neokaljanom Srcu prateći vas na ovom Križnom Putu, prolijevajući krv, dok razmatrate o Gospodinovoj Muci i molite za obraćenje grješnika, prinoseći se u potpunom predanju u ovo vrijeme u kojem je velika opasnost. I zato želim da sljedeće Gospodinove riječi: "Ištite i dat će vam se, tražite i naći ćete, kucajte i otvorit će vam se!" potpuno shvatite po iskrenoj i žarkoj molitvi.

Moja ljubljena djeco! Kako možete i zamisliti kakve sam boli podnijela kad su mog preljubljenog Sina Isusa prikovali na Križ i kad je umro? Kakva je to bila bol kad je mnoštvo, koje je veselo klicalo mom Sinu Isusu, uzvikujući: "Hosana!" još samo tri dana prije raspeća, odjednom počelo vikati: "On je zločinac i zavrjeđuje smrt! Raspnite ga!" I nije to bilo sve. Bol je to bila do dubine utrobe kad su se i Gospodinovi ljubljeni učenici, koji su krenuli za Njim da ga slijede kamo god da bi pošao, odvratili od mog Sina Isusa. Bol nezahvalnosti i izdajstva je bila ona bol koja je poput oštrog mača kruto probola moje Srce.

Bila je također teška bol ovoj Majci, koja nije više mogla ni gledati otvorenim očima, kad je moj Sin Isus kročio na strašnom Križnom Putu prema Kalvariji primajući svakovrsne poruge, tijela oblivenog krvlju od glave do pete još od bičevanja, iscrpljen i iznemogao, bijedno padajući pod Križem. Bila je to bol od koje mi se čitavo tijelo kidalo a sve kosti lomile.

I nije to još bilo sve! Udarci čekića koji je prikivao mog Sina Isusa na Križ dali su mi boli kao da su čitavo moje tijelo udarali čekićem, a koplje koje je probolo bok Gospodina koji je visio na Križu dalo mi je strašnu bol probadanja i trganja mog Srca.

Ja, koja sam bila Majka ali nisam ništa mogla pred bijednim stanjem (Gospodinovim), kročila sam Putem Kalvarije, koji je Isus prošao prolijevajući krv, dan za danom nakon tog dana, žarko moleći Boga Oca za obraćenje grješnika. Pa i sada, nakon dvije tisuće godina, ja još uvijek hodam sa vama.

Stoga, djeco moja koju zovem jer vas vrlo jako volim! Želim da barem vi, koji biste trebali poznavati Gospodina i mene, izvojujete pobjedu nad đavolom, koji rastresa vaše umove, da obistinite Pashalno Otajstvo Posljednje Večere i Pashalno Otajstvo Uskrsnuća, da budni ostanete obraćajući svoje živote svakog trenutka u molitvu, snažno očitujete moć ljubavi, i prinesete vašu potpunu vjernost na junački način pa da se svi mogu spasiti, i tako postići Nebo.

Sada, primite ohrabrenje, utjehu, i blagoslov ljubavi od Gospodina koji je postao vaš pravi otac kao i blagoslov od mene koja sam vaša prava majka i tako uživajte radost, ljubav i mir.

Kad je Blažena Majka završila govoriti, Gospodin nas je blagoslovio ruku visoko uzdignutih, a Blažena Majka nas je također blagoslovila ispruženih ruku. Zatim su Gospodin i Blažena Majka nestali. Shvativši da se i dalje spušta mirisno ulje, uzviknula sam: "Spušta se mirisno ulje!" Oni koji su bili blizu mene ispružili su ruke i primili mirisno ulje. Kad sam im rekla da je Isus načinio Znak Križa na mom čelu Svojim prstom mokrim od mirisnog ulja, oni su bliže primakli svjetiljku da pogledaju moje čelo. Vidjeli su blistav znak križa učinjen uljem posred mog čela.

A onda su mi pomogli da ustanem, jer sam bila ležala. Opet smo se iznenadili kad smo vidjeli krupne mrlje mirisnog ulja na raznim mjestima popločene površine kod Jedanaeste Postaje. Svi smo mogli osjetiti snažan miris ruža i klicali smo od radosti. Mrlje mirisnog ulja mogle su se naći od Desete Postaje do Jedanaeste Postaje.

Slava Gospodinu i pohvala Blaženoj Majci!

(Klikni ovdje da pročitaš svjedočanstvo očevidca o mirisnom ulju)

Julija Kim
Naju, Koreja
Predragocjena Krv Našeg Gospodina i komadići mišića Njegova Srca silaze na Goru u Najuu

Poruka 11. lipnja 2002.

Hrvala sam se s bolima, ne mogući zaspati cijelu noć. A tada, u stanju između sna i budnosti, ugledah Blaženu Majku kako tužno plače na svojoj planini pored Najua. Pošto me to vrlo iznenadilo, brzo sam ustala i pogledala na sat. Bilo je 5 ujutro. Shvativši da me Blažena Majka zove na planinu, probudila sam jednog pomagača, i zajedno smo pošli na planinu.

Kao što uvijek radim kad god idem na Planinu Blažene Majke, prvo sam se pomolila pred kipom Našeg Gospodina u molitvi u Getsemaniju. Zatim sam kleknula, molila i razmatrala na mjestu gdje se Euharistija, koju sam je primila, bila pretvorila u vidljivo Tijelo i Krv u obliku srca za vrijeme Mise koju je slavio Preuzvišeni Roman Danylak i druga dva svećenika 22. rujna 1995. Dok sam živo razmatrala o onom što se dogodilo tog dana, razmišljala sam kako je: "Euharistija Tijelo i Krv živog Isusa; komadići mesa otkinuti su od Njegova Presvetog Srca, koje gori ljubavlju, i On ih nama daje", i molila sam za obraćenje grješnika i za posvećenje klera.

U tom sam se trenutku zanijela u ekstazu, i vidjela brojne ljude koji su odvraćali svoja lica od Boga i bili u stanju grijeha. Naročito su ljudi, mlado i staro, bez suzdržavanja jurili za užitcima i počinjali nečiste grijehe. Kad god bi tako činili, Presveto Srce Isusovo bilo bi trgano na komadiće. I nije to bilo sve! Čak su i neki između klera i posvećenih osoba, koji bi trebali biti uronjeni u Godpodnju ljubav i navještati ga, živjeli ne prema Gospodnjoj Volji, već prepuštajući se užitcima, počinjajući grijehe i trgajući Gospodinovo Presveto Srce.

Štoviše, ni djeca koja su bila posebno pozvana nisu živjela prema Volji Gospodnjoj, već su probadala Njegovo Presveto Srce nebrojenim strijelama. Jer su se trudila da se uzdignu iznad drugih, udružujući snage s đavolima oholosti, ljubomore, i zavisti, međusobno su se mrzili i bješnjeli jedni na druge, pa čak i počinjali ubojstva. Čitavo Gospodinovo tijelo bilo je obliveno krvlju. Tog trenutka sam rekla Gospodinu: "Gospodine! Nedostojna sam i slaba, ali želim sudjelovati barem malo u Tvojim trpljenjima." Gospodin mi reče: "Hoćeš li trpjeti boli da naknadiš za ono što grješnici čine?" Odgovorih: "Da, Gospodine, ako to može biti berem mala utjeha Gospodinu i Blaženoj Majci i pomoći da se grješnici pokaju."

I tog sam trenutka primila boli udaranja željeznom šipkom, bili mlaćenja batinom, boli gađanja kamenjem, i druge boli. Boli u donjem dijelu tijela kao pokora za grijehe nečistoće bile su neopisivo okrutne. Gotovo sam izgubila svijest. A onda je Gospodin, obliven krvlju, progovorio tužnim, ali ljubeznim glasom.

ISUS:

Hvala ti, moja ljubljena, draga malena dušo! Ne brini se nizašto kad se predaješ mojim naumima. Brojna moja djeca ovog svijeta, koji je na rubu propasti, zahvaćena su velikom olujom i sučeljena s vrlo velikom opasnostima. Budući da su duhovno oslijepljela i ne shvaćaju (opasnost), Moja Majka im je poslala žarke molbe po mnogim ukazanjima i na mnoge načine, da bi ih spasila. Pa ipak, čak i mnogi između svećenstva i posvećenih osoba nestalni su kolebaju se umjesto da pomažu i štite. Čak staju na stranu onih koji progone Mene i Moju Majku, i suprotstavljaju se djelima koja Ja i Moja Majka činimo. Što je to nego okrutnost i hladnoća srca? Takve kukavice i slabići jedino prihvaćaju što drugi kažu, bez da sami znaju, i time zakrčuju Crkvu. To (stanje) nije različito od nevidljivog groba. Čak i mnoga pozvana djeca nisu kadra razaznavati lukave đavolske opsjene i sve se više udaljuju od Boga, počinjajući razne grijehe, zabavljajući se sportovima, pa čak i uživajući u besramnostima na internetu, i doista su u stanju grijeha nečistoće, umjesto da postanu apostoli Presvetog Srca koji osvjetljuju svijet koji je postao sasvim mračan. Oni trgaju Moje Srce i Srce Moje Majke na komade, umjesto da im zalječuju rane.

 
I tada je Isus otvorio Svoje Presveto rastrgano Srce, govoreći: "Evo, pogledaj!". I iz Njegovog Srca su komadići mesa i kaplje krvi ispali.

Ljubljena Moja kćeri! Ovo vrijeme sada je pred sam dolazak kazne. I zato Moja Majka čvrsto drži ruku Boga Oca, koja je visoko uzdignuta, s kaležom gnjeva, i moli ga i Mene moli u suzama. I zato potičem djecu u svijetu da se pokaju, očitujući razne znakove u Najuu, u Koreji, kakve nikada još dosad nisam pokazivao, radi njihovog spasenja, ali djeca koja su pohitila k Meni i Majci Mojoj vrlo su malobrojna.

Oh, moji ljubljeni sinovi i kćeri koje pozivam! Potpuno sam otvorio Svoje Presveto Srce i dajem vam sve do najzadnje kapi krvi i vode, radi vas. Sada možete iskusiti nerazumijevanje i progonstvo i biti ranjeni u podijeljenoj Crkvi kad budete naviještali Mene i Moju Majku, ali budni ostanite i molite, ne zaboravljajući da smo Majka Moja i Ja uvijek uz vas, i velikodušno prinesite čak i boli koje vas do krvi u nutrini ranjavaju. I još se više trudite da se ne samo djeca koju pozivam, već i djeca u svijetu potpuno predaju Mojem Presvetom Srcu i Neokaljanom Srcu Moje Majke, da ostvare jedinstvo kao što su Otac, Sin, i Duh Sveti Jedno, i da postignu svetost. Obznani svima da je prečica k ostvarenju svetosti i postiznju jedinstva obraćanje vaših života u molitve, i hrabro idi s mudrošću i hrabrošću mladog Davida da se mogne svaka pojedina duša spasiti u radosti i skladu sa Svima Svetima.

Moje ljubljene malene duše koje pozivam! Već dugo žarko želim da se slave Mise na ovom mjestu gdje je Moja Majka s tobom, ali se Mojim zahtjevima ne udovoljava. Pa ipak, morate ostati budni i militi, jer, još malo i postat će znano da sam Ja zaista živ i dišući u Euharistiji i prisutan u Njoj Svojim Tijelom, Krvlju, Dušom i Božanstvom.

Čak i djeca koja bi Mi morala biti bliska i naviještati me odvratila su se od riječi i znakova koje Moja Majka i Ja dajemo i zaboravila su uzvišenu jednostavnost Euharistije, koja sam Ja sam, i Evanđelja, i pokušavaju Me objašnjavati prijevarnim govorima i kompliciranim zaključivanjima. Zar to nije blaćenje jednostavnog naroda?

Zato, sva Moja ljubljena djeco u svijetu! Pamteći da, kako sam Ja put i život, nitko ne može unići u Kraljevstvo nebesko a da ne prođe kroz Mene, prinosite cvjetiće sačinjene od odricanja radi obraćenja grješnika, kao što se Mojsije odrekao svog prava da naslijedi kraljevsko prijestolje, a Abraham žrtvovao Izaka.

Ja ću vam dati sve što tražite doista u Moje Ime, ali površne molitve ne mogu ganuti Mog Oca, Moju Majku, ni Mene. Sada, kako nema više vremena za oklijevanje i odugovlačenje, požurite se da udružite snage i započnete iznova. Ljubite čak i one koji imaju ljudska lica ali zvjerska srca, kao da ljubite Mene. Ako udružite snage s demonom razdora, ne zaslužujete da kažete da me uistinu poznajete. I zato, budni budite i molite svakog trenutka da ne biste pali pod vlast demona razdora. Bez prestanka se trudite da obratite svoj život u molitvu i postignete da posjedujete plodove sa stabla vječnog života. Blagoslivljam vas ljubavlju koja plamti u Mojem Presvetom Srcu.

Kad je Gospodin završio govoriti, nisam ga više mogla vidjeti. Iznenada se pojavio jak vjetar pun prašine, i ja sam se morala boriti da me ne odnese. Uskoro, svjetlo je zasjalo na nebu a jak prašnjav vjetar je prestao. Iznenadila sam se, jer se pojavila Blažena Majka na nebu sa svjetlošću blistavom kao sunce oko njezine glave. Pomagač koji bio pored mene pomogao mi je da ustanem. Malo zatim svjetlost se više nije mogla vidjeti. (Dan je bio oblačan.)

I tada je pomagač uzviknuo: "Uh!" i otišao na mjesto gdje se Euharistijsko čudo bilo dogodilo 22. rujna 1995. Iznenada je uzviknuo: "Ah! Ima puno svježih tragova krvi na tlu. To mora da se baš sada spustilo." Tad sam i ja otišla na to mjesto.

Oh! Kakav čudesan znak... Bilo je svježih krvavih tragova na tlu, oko stola na kojem su fotografije Euharistijskih čudesa dana 22. rujna 1995. bile izložene. Krv je na nekom kamenju bila u debljem sloju i pokretala se kao da diše.

Ostali smo bez riječi pred Gospodinovom neizrecivom ljubavlju i zadivljujućom tajnom. Samo smo sjeli nemoćni na tlo i zaplakali. Malo kasnije, pokušala sam ustati i hodati, ali nisam mogla. Pa sam otpuzala do obližnjeg toaleta i shvatila da je donji dio mog tijela bio teško oštećen; posvuda na mom tijelu bilo je znakova ubodnih udaraca, učinjenih željeznom šipkom, i puno modrica; a bokovi su mi bili vrlo natekli. Osjećala sam vrlo velike boli od glave do pete. Pa ipak, mogla sam se smiješiti s puno radosti, jer mi je bilo dopušteno da sudjelujem bar malo u Gospodininovim trpljenjima, a također jer sam razmišljala kako će se više grješnika pokajati jer je Gospodin otvorio Svoje Srce i prolio krv na mjestu gdje se Euharistija pretvorila u Njegovo vidljivo tijelo i krv.

Kad sam umočila prst u svježu Predragocjenu Krv, Krv je nastavila pulsirati, povlačeći moj prst ritmički i s određenom silom, poput srce živuće osobe. U jednom trenutku, Krv je čak poškropila. Izmjerili smo puls te Krvi, i bilo je to 87 otkucaja na minutu. Moj puls je bio 72. Pulsevi su bili razne vrijednosti među onima koji su bili prisutni (neki su došli kasnije na planinu). Posebno kad je Julio, moj muž, dotaknuo moju prst, Predragocjena Krv na njemu je istog trenutka poškropila, uz čujan zvuk. Svatko tko je ovo vidio bio je jako zadivljen.

(Klikni ovdje da vidiš fotografije Krvi)

Gospodine! Pohvala, zahvalnost, slava, i poklonstvo Tebi! Neka naša zahvalnost nikada ne presuši! Amen.

Julija Kim
Naju, Koreja
Naš Gospodin plače s Križa na Gori Blažene Majke pokraj Najua

Poruka 30. lipnja 2002.
17-ta godišnjica što je Blažena Majka prvi put plakala u Najuu

U oko 6 poslije podne obavijestili su me da Isus sa Kalvarijske gore na planini Blažene Majke plače, i pošla sam na planinu, gdje sam stigla oko 7 poslije podne.

Na planini sam vidjela da Isus na Križu zaista lije suze iz Svojih očiju i znoji se čitavim tijelom. Tu se već bilo skupilo mnogo ljudi, koji su tako postali svjedoci ove zadivljujuće scene, i koji su plakali suze pokajnice. Neki su od njih glasno naricali.

Ja sam obrisala Isusove suze i znoj (rupcem od) pamuka i sakupila znoj koji je tekao niz njegove nožne prste u bočicu. Kad je jedan čovjek to vidio i rekao: "Zar to nije obična voda?", suze i znoj iznenada su prestali teći. Umjesto (suza i znoja), počela je voda teći niz prste. Ova voda nastavljala je teći, premda sam je uvijek iznova brisala. Počela sam šutke moliti:

"Oh, moja Ljubavi, moj Gospodine! Već si prolio toliko Predragocjene Krvi pa i krvave vode. Danas, na 17-tu godišnjicu što je Blažena Majka prvi put (ovdje) plakala, zar ćeš svo tijelo svoje istiještiti da nam daš i posljednju kaplju krvi?

Oh, Isuse! Smiluj se onima koji dolaze na ovu Planinu Blažene Majke i operi duše njihove, i otvori što je u njima zatvoreno i zapriječeno krvlju i vodom koje Ti prolijevaš tiješteći čitavo Tvoje tijelo da bi svi, bez iznimke, mogli postići pobjedu uskrsnuća s pomoću milosti pokajanja, te dali slavu Gospodinu. Također, i to ne samo ovim ljudima, pošalji slatku kišu Duha Svetoga na sve one suhe duše koje progone Blaženu Majku od Najua pa da se i one prepuste Gospodinovom Presvetom Srcu i Neokaljanom Srcu Blažene Majke, sjedine se sa Presvetim Trojstvom, i, u radosti sjedinjenja sa Svetima, postignu pobjedu u ratu protiv triju neprijatelja (demona, tijela, i svijeta) te očituju slavu Gospodnju.

Isuse, koji si Ljubav! Što ne bih ja, grješna žena, učinila za Tebe? Ja samo molim da ja grješna ispunim tvoju Volju." U tom trenutku sam začula Gospodinov glas.

ISUS:

Jesi li voljna trpjeti patnje za Mene i za Moju Majku i za obraćenje grješnika?

Ja sam odgovorila spremno: "Da, voljna sam." Čim sam odgovorila, Isus na Raspelu nastavio je prolijevati Svoju krv i vodu do zadnje kapi radi nas. Također sam vidjela viđenje u kojem su Gospodin i Blažena Majka kupali duše i tijela sviju Gospodinovom krvlju i vodom koje je On do zadnje kapi prolijevao a ja sam bila uz Gospodina i Blaženu Majku i pomagala im.

U tom trenutku, demoni, koji su promatrali izdaleka, iznenada baciše nekakav predmet na mene. Pogodili su me snažno u potiljak i pala sam prema naprijed snažno kričući. Mnogo ljudi, koji su to vidjeli, se iznenadilo. Krvarila sam iz usta i trpjela okrutne boli, a da ni tijelo nisam mogla micati. Tada sam ponovno začula Isusov glas.

ISUS:

Moja ljubljena malena dušo! Čak i ljubljeni apostoli Mog Presvetog Srca, koje sam izabrao između sveg stvorenog, ne kroče prema svetosti već, bez pravih nutarnjih čuvstava i oblažući se licemjerjem koje ukrašuje jedino vanjski izgled, varaju svoje bližnje i ne uspijevaju izmaći otrovnim strijela pohote. Pa onda pribjegavaju nedostojnim djelima koristeći se lukavstvima, međusobno se prezirući kolektivnom sebičnošću i nedostatkom razumijevanja, te zadajući međusobno svojim dušama rane na sramotan način. Dok to promatram, Moje Srce obuzimaju duboke tuge i žalovanje.

Štoviše, svećenicima, koje sam Ja odabrao i postavio, dana je dužnost da se čuvaju Moje Tijelo i Krv u Euharistiji i da se brinu za pastvu koja im je povjerena dajući hranu brojnim dušama da mogu duhovno rasti, ali velika većina njih ne shvaćaju važnost svećeništva i ne rade za slavu Mog Oca. Naprotiv, samozadovoljni su, smatraju da im ništa ne nedostaje ni duhovno ni svjetovno, i to Mom Srcu daje boli razdiranja na tisuće i desetke tusuća komadića i pretvara Ga u živi vulkan koji riga vatru.

Pa ipak, Moja ljubljena kćeri, Mene jako tješiš ti, malena dušo, koja prinosiš neprestane žrtve, naknade i molitve za sve one između svećenstva i posvećenih osoba u svijetu i za apostole Mog Presvetog Srca koje sam odabrao, ali su zastranili. Preko tvoje ustrajne ljubavi i pobožnosti, oživjet ću te duše koje polako bivaju uništavane iznutra. Eto zašto prolijevam i posljednju kap Svoje krvi i vode za obraćenje grješnika.

Sva djeco u svijetu koju pozivam! Morate shvatiti da vrijeme pravednog suda nije daleko, i morate budni biti i uvijek moliti. Kad ne bdijete, demoni, kojih mnogo ima u zračnom prostoru i na zemlji, koji dobro znaju o djelu koje vam je povjereno, i drže vas na oku vrebajući svaku moguću priliku da vas sruše hvatajući vas u zamku napasti, podjarit će vas da postanete ljubomorni i zavidni jedni na druge i da sudite jedni o drugima navodeći vas na netočnu prododžbu stvarnosti, i tako će postići da se raspršite na sve strane, postižući na koncu da vas odijele od Moje Ljubavi. Požurite stoga da se probudite i porazite lukave demone.

I da tako, bdijući i moleći u svjetlu Vjere, i žureći k Meni preko Majke Moje, i kajući se, pokažete znakove svetosti i svim se silama potrudite da pozovete brojne vaše bližnje u svijetu na nebesku gozbu da bi svi mogli postići da posjeduju plodove sa stabla vječnog života.

Oh, sva Moja ljubljena djeco u svijetu! Sa željom da si vi shvatite kako Ja, zajedno sa Majkom Mojom, se svega odričem, nimalo se ne uskraćujući, radi vas, i sa željom da se čitav svijet spasi, dajem neograničen blagoslov svima vama koji ste ovdje došli da nađete Mene i Moju Majku.

Julija Kim
Naju, Koreja
"Vrijeme pravednog Božjeg Suda nije daleko..."

Poruka 9. srpnja 2002.

Trpjevši kroz tri dana boli, i ne mogavši uopće zaspati od prekjučer, prinijela sam te patnje za posvećenje klera i posvećenih osoba i za obraćenje grješnika. Hrvavši se s bolju kroz cijelu noć, vidjeh da se vani već razdanjuje. Oko 7 sati, dok sam još bila u krevetu, moleći i pokušavajući zaspati, vidjela sam u viđenju vrlo žalosne prizore. Bili su to takvi prizori da ih nisam bila kadra ni gledati otvorenih očiju. Toliko su bili neopisivo užasni. 

Ljudi, muško i žensko, mlado i staro, prepuštali su se grijesima nečistoće, i bili su to prizori potpune ludosti. Neugodno bi čovjeku bilo čak i spomenuti samo poneki od tih bestidnih čina koje su radili. Kako bih uopće mogla sve ih nabrojiti? Te razne vrste grijeha koje su počinjali s ohološću koja je do neba dosezala, što je podsjećalo na Babilonsku Kulu, potpuno bi čovjeka prenerazile.

Isus i Blažena Majka, koji su to promatrali, najprije su plakali, zatim su njigove suze postale krvave, i naposljetku su plakali krvavim suzama i znojili se krvlju. Ove krvave suze i krvavi znoj padali su, ali se činilo da nestaju prije nego su dosizali tlo. U isto vrijeme, primijetila sam da nešto kapa na moje čelo. Iznenadila sam se i brzo obrisala čelo rukama, ali sam osjetila da nešto i dalje kapa, ne samo na moje čelo već i na čitavo moje tijelo. Dok sam razmišljala je li to tjelesna stvarnost ili nešto duhovno, začula sam divni i nježni glas Blažene Majke.

BLAŽENA MAJKA:

Moja ljubljena kćeri, malena dušo! Sin moj Isus i ja vrlo smo utješeni kaleźima utjehe koje ti prinosiš velikom s ljubavlju i žrtvom.

Kćeri! Zar nisi jasno vidjela stanje u kojem se nalaze djeca u svijetu? I zato sam, zajedno sa Sinom Mojim Isusom, objavila prečicu u Nebo, pokazujući brojne znakove preko tebe, koju sam odabrala u Najuu, u Koreji, i ponavljam uvijek iznova iste riječi već toliko dana da spasim ovaj svijet i djecu u svijetu. A ipak, među djecom u svijetu, koliko je duša zaista prepoznalo i slijedilo moje riječi i riječi mog Sina Isusa? Čak i velika većina klera i posvećenih osoba koje sam izabrala i moje djece koju sam posebno pozvala i koja bi morala poznavati mene i mog Sina Isusa ne tješe ranjena Srca mog sina Isusa i moje slijeđenjem poruka koje im moj Sin Isus i ja dajemo. Naprotiv, duhovno su oslijepjeli i oglušili i ostaju zaposjednuti ispraznim opsjenama i bez duhovnog vodstva. Kako bismo mogli Sin moj Isus i ja ne plakati krvavim suzama i krvavim znojem kad je tako?

Sva djeco u svijetu! Vrijeme Božjeg pravednog suda nije daleko. Stoga sada nemojte više odugovlačiti, već se žurno kajite, i, čvrsto se držeći za moje ruke, pođimo Sin mom Isusu koji vas tako jako voli.

I upravo sada, brojna djeca u svijetu, muško i žensko, mlado i staro, bez kolebanja počinjaju grijehe bestidnosti, pa i protivne vlastitom staležu, i, da sebe uzvise, gaze ostale, koristeći se svim prikladnim sredstvima, pa čak i ubojstvima. Čak i djeca koja su pozvana bore se jedna protiv drugih poput demona željnih da se uzvise više nego drugi. Kako time raduju demona razdora, kojeg je cilj da spriječi ljude da ostvare jedinstvo, koji širi razdor među ljudima, i želi ih sasvim podijeliti! Eto, demoni, na taj način vrlo obradovani, pristupaju vam s prijetvornim prijateljstvom i svakovrsnim lažnim dobrima da bi širili razdor unijeli zabunu. Eto, mnoga djeca u svijetu, pa i velika većina djece koju sam izabrala, slijede lažne proroke. Dok to promatram, teško se osjećam u Srcu. 

Ti glasovi samozvanih proroka koji se koriste mojim imenom da primame djecu u svijetu lažnim proroštvima... Ti lažni proroci koji šire tlapnje i isprazne zablude kao da bi bile riječi mog Sina Isusa i moje... Ja i Moj Sin Isus smo vam već rekli kroz našu kćer, malenu dušu, kako da dođete prečicom u Nebo postavši jednostavne i malene duše poput djece. A ipak, kako ste slijepi i gluhi, kako ne vidite i ne čujete i kako ne shvaćate!

Djeco! Zar morate ostati nemoćni da odbacite beskorisne znatiželje, da odbacite isprazne tlapnje, lažna proroštva, i zablude, zar morate ostati poput praznih žitnih klasova sve do kraja, da biste bili na koncu, na Posljednjem Sudu, bačeni u sumpornu vatru koja strahovito gori? Požurite da povjerujete u poruke koje vam Sin moj Isus i ja dajemo, slijedite ih, i spasite se. 

Ovo današnje vrijeme u blatu je grijeha koji su veće zlo nego u vrijeme sodome i Gomore i u vrijeme Noe i Potopa, i tako se nanose uvrede Bogu. I zato vas molim svojim zadnjim krvavim suzama.

Požurite, dođite, sva djeco u svijetu! Vama koji priđete k Meni, što vam ne bih dala? Ali se velika većina djece već otuđilo od Boga. Zbog toga moj Sin Isus, vaš Otkupitelj, prolijeva krv i vodu iz Svog rastrganog Srca, a da ne štedi ni kapi, da bi vas spasio, a koliko se duša zaista kaje? Bog Otac, koji to vidi i sažaljeva, pun je srdžbe i uskoro će poslati kaznu.

Sva djeco u svijetu koja ste odabrana! Shvatite jasno da je Predragocjena Krv iz Presvetog Srca mog Sina isusa, koju je On svu prolio, nimalo se ne štedeći, da bi vas spasio, Gospodinova beskrajna Ljubav, koja je visoka, duboka, i široka, zahvalni budite i navjestite Predragocjenu Krv s Križa posvuda.

Bili svi vi uračunati kao dobro žitno klasje u dan Božjeg strogog suda kad On odvoji korov od žita i svi vi uživali Nebo; ne rasipajte ni trenutka vašeg putovanja, bilo ono kratko ili dugo, već pokažite snagu ljubavi svim silama, velikodušno prinosite čak i one boli od kojih vaša nutrina krvari. 

I postanite svjetlo koje svijetli u ovom zamračenom svijetu koji je u vrlo velikoj opasnosti, i pomozite tim brojnim dušama koje lutaju u tami i koje razne stvari rastresaju, da se ukrcaju na Marijinu Lađu spasenja i da i one vrše poruke zajedničke Ljubavi Isusovom Srca i mog Neokaljanog Srca.

Ako sva djeca u svijetu budu obratila svoje živote u molitvu i slijedila me, bdjela, molila, i prinosila žrtve i naknade da ne bi otpali od Lađe Spasenja koju sam ja pripremila, posjedovat će drvo vječnog života u svijetu koji dolazi i uživat će vječnu radost, ljubav i mir za Gospodinovim stolom.

Nakon što je Blažena Majka završila govoriti, osjetila sam da nešto kapa na moje lice, oglasi se, i oteče. U čudu je li to duhovni fenomen ili tjelesni, pritisnula sam dugme na interfonu. Kad je pomaćnica dotrčala u sobu, bila je vrlo iznenađena i povikala je: "Oh, ne! Kako ovo može biti?" I zaplakala je. Zapitala sam je: "Ima li nešto na mom licu?" ali ona nije bila u stanju ni riječi kazati, samo je plakala. Malo zatim, rekla je: "Krv! Krv! To je krv..." I nije mogla nastaviti. Kako sam ja to htjela i sama vidjeti, kazala sam joj: "Ima li tu kakvo ogledalo? Možeš li mi ga donijeti?" I ona mi je donijela. Kad sam se ugledala, iznenadila sam se. Bilo je nebrojenih velikih i malih tragova krvi na mom licu. Neki su tragovi krvi bili svjetlo-crveni a neki tamno-crveni. Nije samo moje lice već i pidžama mi je bila gusto samrljana mnogim tragovima krvi i krvave vode. Dok je nekoliko pomoćnika promatralo, pet novih jasnih, krupnih tragova krvi pojavilo se na mojoj pidžami, na gornjem stražnjem desnom dijelu hlača.


O. Fausto Zelaya iz San Francisca
udjeljuje Sakramenat bolesničkog pomazanja Juliji

Oh, Gospodine! Budi hvaljen, primio zahvalnost, slavu i poklonstvo od svih ljudi u ovom svijetu usprkos naše nedostojnosti! Amen.

Julija Kim
Naju, Koreja
Poruka Našeg Gospodina i Julijino viđenje duša na putu u pakao 

Poruka 2. kolovoza 2002.

Osjećala sam boli tako jake kao da sam po čitavom tijelu bijena teškim predmetom, da sam skoro gubila vlast nad svojim tijelom i nisam mogla zaspati već nekoliko dana. Prinosila sam te boli u naknadu za grijehe besramnosti koje mnogi ljudi počinjaju, muško i žensko, mlado i staro, bez obzira na mjesto i vrijeme, i za obraćenje onih koji počinjaju te grijehe. Oko 4 ujutro, vidjela sam ovo viđenje.

Vidjela sam kola ukrašena svakovrsnim blještavim ukrasima. U njima je bilo mnogo ljudi. Za razliku od crnih obličja onih ljudi u kolima koja sam vidjela u jednom ranijem viđenju koje mi je Blažena Majka pokazala (25. kolovoza 1989.), ovi su ljudi u ovim kolima izgledali dosta tamni ali su imali sasvim običan izgled. To znači da đavoli sada mame ljude na lukavije načine nego ranije e, ako nismo budni, bit će nam teško razaznati njihovu pravu narav.

Lukavi đavoli mobilizirali su sva raspoloživa sredstva da dobiju ma i samo jednu dušu više u kola, ne samo između svjetovnih ljudi već i između djece Crkve pa i one koji su (od Boga) pozvani. Bilo je i nekih duša koje su se, očarane divnim izgledom kola, iz znatiželje pele na kola, pa i bez velikog truda od strane đavola.

Ali ono što je naročito zaprepašćvalo je što su čak i neki od onih koji bi morali navješćivati Gospodina udruživali snage s đavolima da dovedu što više duša na kola. Bila je to vrlo jadan prizor koji nisam mogla ni promatrati otvorenih očiju.

Kad sam to ugledala, glasno sam povikala: "Ne! Ta kola odvest će vas u pakao!" I žarko sam se pomolila: "Gospodine! Blažena Majko! Molim vas pomozite i spasite ih!" U tom prenutku sam začula Isusov glas, ljubezan ali tužan, premda Njega nisam vidjela.

ISUS:

Moja ljubljena malena dušo! Mrtvom vjerom koju ne prate djela, oni govore svojim usnama da ljube Boga i navještaju Mene i Majku Moju, a zapravo zloporabe svoju slobodnu volju i, poput vukova u janjećoj koži, odvode u smrt stada krotkih ovaca. Ne shvaćajući stvarno vlastito stanje tonu u blatu, neprestano jureći jedino za vlastitim zadovoljstvom. Dok to pormatram, Moje Srce gori od bola što moram promatrati takve niske prizore.

Poput živinâ koje se tove prije nego što će se voditi na klanje, oni koji udružuju snage sa đavolima pobuđuju znatiželju brojnih duša zaslijepljujući ih svakovrsnim ugađajućim govorom i prijetvornim naoko lijepim djelima, vezujući ih nevidljivim lancima grijeha i odvlačeći ih u kužni smrad vječne smrti. Ne bi li se pokajali, koliko smo već puta Ja i Majka Moja očitovali znakove i molili ih kroz vas nedostojne? Ali umjesto da ponizno i pravedno daju čast i priznanje Meni i Majci Mojoj poradi milosti koju smo im dali, njih vode samo želje njihove i hrle za stvarima koje zavrjeđuju najveći prezir, vjerujući u svojoj zabludi da su te stvari najvrjednije dobro. Istina je za njih reći da su živine obložene blatom.

Sav njihov trud i rad koji su umotani u lijep vanjski izgled zabliještit će mnogo duša i povući ih u taštinu i površnost. Na koncu će postići da čak ni krotke duše koje su pozvane ne budu više u stanju razaznavati (dobro od zla) i odijelit će ih od Moje ljubavi.

 
Ja sam molila, plačući: "Oh, moj Gospodine! Spasi te jadnike."

ISUS:

Oh, Moja ljubljena malena dušo! Koliko već dugo ih Moja Majka i Ja molimo, ponavljajući iste riječi uvijek iznova, i očitujući brojne znakove? A ipak, oni pristaju uz nas mole Majku Moju i Mene samo kad pate, samo tada kad se moraju prihvatiti za uže spasa. Ali kad jednom prime milost koju su tražili, odvraćaju svoja lica, probadajući Moje Presveto Srce i Neokaljano Srce Moje Majke oštrim mačevima izdajstva, razdirući ih nebrojeno puta, i krvareći ih neprestano.

Ali, kćeri! Znaš da Moju Majku ruke silno bole, kao da se trgaju od tijela, dok izvlači djecu iz kola ne želići izgubiti ni jednu jedinu dušu. Ta brojna djeca koja su duhovno slijepa i gluha... ubrzo nakon što su izvučena, opet se vraćaju u kola... iznova ih se izvuče, ali ona se ubrzo opet vraćaju na đavolov put... I tad mnogo puta, gledajući tu djecu koja su otpala zloporableći svoju slobodnu volju, čak požalim što sam im dao slobodnu volju.

JULIA: Da ja otiđem u ta kola i izvučem te duše?

ISUS: Kako možeš ući u tu strašnu zvjerinju jazbinu?

JULIA: Gospodinova sam ako umirem; Gospodinova sam ako živim. Otići ću tamo, ako mogu spasiti makar samo jednu od tih duša.
 

Unišla sam u kola koja su divno izgledala. Izvana se nisu činila velikim, ali, kad sam unišla u njih, bila su zaista ogrimna i u njima je bilo mnogo duša. Povikala sam: "Požurimo izići odavde. Ostanete li ovdje, otići ćete u pakao. Još nije prekasno. Požurimo, izađimo odavde!" Jedva da sam izrekla svoje riječi, kad su đavoli, koje nisam mogla jasno vidjeti, kazali: "Ubijmo ovu bijednicu! Jer se i dalje miješa u naš posao, ne možemo je dulje ostaviti na životu. Već nam se i dosad strašno zamjerila, odvodeći nam duše koje smo tako teško osvojili. Ovog puta ta bijednica ulazi sama u našu jazbinu. Nikad više živa ne smije izaći iz ovog mjesta!" I istog časa me mnogo đavola počelo istodobno napadati, vičući na mene psovkama kakve se ja nikad ne bih usudila izgovoriti, udarajući me, štipajući me i grizući me snažno po čitavom tijelu. Ne razmišljajući puno što mi oni čine, napregnula sam se koliko god sam mogla da pomognem da duše pobjegnu iz kola, gotovo ih izbacujući odande jednu za drugom. Odakle mi takva snaga? To je bilo moguće samo zato što mi je Gospodin pomogao na nevidljiv način Svojim rukama, i ja nisam odustajala sve do kraja da spasim makar i jednu samo dušu.

Što je bilo još divnije je da, dok sam ranije (26. kolovoza 1989.) tjerala đavole udarajući ih krunicom, ovog puta sam ih tjerala ne samo krunicom već i obraćanjem svog života u molitvu. Gospodin nam je tima pokazao koliko je važno da obratimo svoježivote u molitvu u ovo vrijeme hitnosti. Svaki put kad bih izbacila koju dušu van iz kola, molila bih Blaženu Majku da privije tu dušu na svoje grudi i nahrani je svojim mlijekom i okupa je u Gospodinovoj Predragocjenoj Krvi, da bi ta duša mogla živjeti novih životom uskrsnuća. Nastavila sam tako moliti i kad sam se borila sa đavlima.

Kad bi me đavoli grebali, štipali, grizli, i tukli, te kad bi me hvatali i potezai za kosu, iščupali bi pramenove moje kose. Žarko sam tada molila da bi se toliko grješnika koliko je bilo vlati kose u tom pramenu pokaje.

Također, svaki put kad bi malene duše, koje su živjele svoje živote prema porukama Blažene Majke, molile krunicu i nisu propuštale ni najmanjih stvari a da ih ne preobraćaju u molitvu, dobivala sam veću snagu, što mi je omogućavalo da odbijem đavle i spasim mnogo duša. Kako su đavoli bivali poraženi obraćanjem naših života svakog trena u molitvu a duše su se spašavale koje su đavoli teškom mukom doveli u kola, đavoli su me napali svi zajedno, grizući me i udarajući me bez predaha svih vrstama oružja. Čitavo moje tijelo bilo je obliveno krvlju. Tada je Isus ispružio Svoje ruke, obasjavši me svjetlom, i progovorio.
 

ISUS: Obraćajući vaš život u molitvu čitavim srcem svojim i s ljubavlju jest oružje od ljubavi, poniznosti, i krepostî koje odbijaju đavole. To je također prečica da brzo steknete kreposti i napredujete prema savršenosti.
 

Svjetlost kojom je On sjao prodrla je u moje srce i obasjala sve duše koje su obraćale svoje živote u molitvu i koje su mi pomagale. Kad sam se ujutro probudila, vidjela sam da mi je čitavo tijelo bilo obliveno krvlju.

Julija Kim
Naju, Koreja
Poruka Našeg Gospodina po Juliji na Blagdan Uznesenja

Poruka 15. kolovoza 2002.
Svečanost Uznesenja Blažene Djevice Marije

Na nekim mjestima na planini Blažene Majke gdje su se dogodila čudesa pretvaranja Euharistijskih prilika u vidljivo tijelo i krv u obliku srca u mojim ustima za vrijeme Mise koju je slavio Biskup Dominic Su 26. kolovoza 1995., i za vrijeme Mise koju je slavio Biskup Roman Danylak (22. rujna 1995.), Isus je prolio Svoju Predragocjenu Krv koja je bila živa i pulsirala je 11. lipnja 2002. Danas mi je javljeno da je prolivena velika količina Predragocjene Krvi između 10 i 10:15 ujutro, i pošla sam žurno u planinu. Ali izgleda meni da ne samo da je Predragocjena Krv bila prolivena, već je bila obilno izlivena. Tamo su već bili Biskup Dominic Su i dva svećenika iz Malezije zajedno samnogim hodočasnicima iz Japana, Hong Konga, Indonezije, Koreje, i drugih zemalja, koji su tako i sami osvjedočili o tom događaju s Predragocjenom Krvi i koji su molili. Neki su plakali.

(Klikni ovdje da vidiš fotografije događaja 15. kolovoza 2002.)

Ja sam kleknula pred Predragocjenom Krvi i počela sam razmatrati, gušeći se u plaču i prikazujući moje suze. Nisam mogla obuzdati svoje suze i curenje iz nosa. Malo kasnije, unišla sam u ekstazu i vidjela neke strašne prizore.

Tako mnogo ljudi bilo je u stanju grijeha. Što je bilo najpotresnije, neki svećenici i posvećene osobe, čak i neki crkveni velikodostojnici počinjali su grijehe. Isus, koje bio obučen u bijelu haljinu i crveni ogrtač, bio je u mukama dok ih je promatrao. Kad god bi oni počinjali grijehe, Njegovo Sveto Srce su probadali oštri mačeni i koplja, bivao je ponovno raspet, i bio je bičevan. Posebno kad su Ga oni velikodostojnici i ona Njegova pozvana djeca (u posvećeni stalež) bičevali, Isus nije mogao otvoriti Svojih očiju i teško je jecao od bola, i tada su se Njegove grudi otvorile i Njegovo Sveto Srce je počelo krvariti. Ali to nije bilo sve! Čak i komadići puni krvi i krvave vode istjecali su iz Njegovog Srca. Bio je to prizor tako žalostan da više nisam mogla gledati, nisam mogla držati oči otvorene. I tada je Isus glasno povikao, "Tko će zašiti Moje Srce koje je izderano? Tražim da barem vi, koji Me poznajete, zašijete moje izderano Srce," i zaplakao je krvavim suzama. Počeo je govoriti, gledajući me tužnim očima.

ISUS:

Moja predraga mala dušo! Razglasi ovo tako da oni koji imaju oči da vide i uši da čuju mogu svi progledati i pročuti. Ovo je ljubav koja gori u Mom Svetom Srcu, koja je neodjeljiva (sve kad bi netko i pokušao moju djecu odvojiti iz Moje ljubavi) i koja je visoka, duboka, i široka. Da bi sva djeca u svijetu se pokajala, oslobodila se njihove nevjere, pomirila je međusobno, i spasila se, Ja sam izlio ovu ljubav, ne uskraćujući se nimalo, radi ustrajnih molbi Moje Majke da Nebeski Otac otkloni kazne koje On po pravdi namjerava uskoro poslati.

Moja mila kćeri! Koja se ne žališ ni kada te napadaju svakovrsnim zlobnim glasinama koje nemaju osnove e smiješnim optužbama te kada su ti tijelo i um prekriveni sasvim ranama, već sve te boli, koje su kao dvostruko ubijanje, milosno prikazuješ kao žrtve, naknade i ljubav za obraćenja grješnika. Dirnut tvojom ljubavlju isprepletenom s dubokim pouzdanjem u Mene i potpunim predanjem Meni, nisam drugačije mogao nego izliti milosti na ovaj svijet.

U tom trenutku vidjela sa kler, posvećene osobe i laike, koji odgovaraju govoreći "Amen" na poziv Isusa i Blažene Majke, koja je također bila s Isusom prikovana na Križ, i primala je strahovite uvrede, bičevanja, svaku vrst prezira, i jecala je od muka, jer (sve su te osobe) razglašavale ljubav Gospodinovu i ljubav Blažene Majke. Vrlo uskoro je svjetlo obasjalo nebo i zasjalo nad sve njih, i anđeli su došli i tješili ih, omogućavajući im da milosno prikažu njihove boli. Isus je tada opet ljubezno rekao.

ISUS:

Moja preljubljena kćeri! Kako sada možeš vidjeti, ove duše koje su poslušale poziv i koje su se odazvale govoreći "Amen" primile su, kao i ti, prezir i ismijavanje i lažno su optužene i progonjene svakom vrsti neosnovanog kritiziranja. Premda kušaju teškoće i podnose boli na ovom svijetu, one će uživati slavu, pjevati Alleluia, i biti blagoslovljeni radošću, ljubavlju, i mirom kod Mene i Moje Majke na drugom svijetu. I zato, u ovo žurno vrijeme, da ne pružiš ikakvu priliku đavlu, pomozi svu djecu svijeta da okrenu svoje živote k molitvi i da se tako svi spase.

Djeco koja ste pozvana! Sva djeco svijeta! Sada je noć poodmakla, označujući tako približavanje zore! Da bi se ostvarilo novo nebo i nova zemlja, želim da se žurno probudite oda sna; odgovorite na ovu neizmjernu, uzvi°enu ljubav koja se objavljuje znakovima koje Ja i Moja neprestano očitujemo da bismo spasili svijet; prihvatite poruke ljubavi koje uzvikujemo dok nam grla ne prokrvare; i milosno prikazujte sve, pa i neznatne stvari, ne rasipajući i ne prezirući ništa, već pretvarajuć svoj život u molitvu.

Ako budete na taj način požurili k Meni preko Moje Majke, ponizno kao malene duše, Ja i Moja Majka ćemo vas čuvati i štititi, kakva god katastrofa da se dogodi, i vi ćete izbjeći strahotu vatre koju će pravda užeći i vidjeti svitanje novog dana.

No ako nastavite zastranjivati od Moje najuzvišenije ljubavi i istine te, zlouporabljujući svoju slobodnu volju, ustrajete u vašoj negirajućoj vjeri, bit ćete suđeni kao suha trava, kao strnjika (a ne Božje žito) na Posljednjem Sudu i bit ćete bačeni u gorući sumpor koji gori strašnom vatrom. Od kakve će vam koristi biti ako vam tada bude žao?

Stoga, videći Moju Predragocjenu Krv koju izlijevam, nimalo se ne uskraćujući, otvarajući Moje Sveto Srce za sve vas, predajte se potpuno Meni, potpunom vjerom i uzdanjem, zahvalnošću i ljubavlju, i dajte da ljudi upoznaju ovu uzvišenu ljubav. Ako je ponizno prihvate i pokaju se, postići će Moju neizmjernu ljubav i milosrđe i bit će blagoslovljeni vječnom srećom u svojoj posljednjoj uri.

Tada, očiju ispunjenih ljubavlju, Isus je promatrao kler, posvećene osobe i laike koji su radili za Gospodina i za Blaženu Majku od Najua i nastavio je govoriti.

ISUS:

Službenici Moji koji ste se odazvali govoreći "Amen" na poziv Moje Majke! Nije li Moja Majka, koja vas jako, jako voli, rekla da ste tako dragi da bi vas mogla staviti u oči svoje i ne bi se povrijedila? Predragocjena Krv koja se izlila iz rana Mog Svetog Srca, koju sam vam upravo pokazao, je znak mojeg neizmjernog milosrđa i duboke ljubavi i prijateljstva prema svoj mojoj djeci u svijetu, kao i znak Moje prisutnosti. Tko bi mogao opisati ili pojmiti ovu ljubav koja ovako božanski izgara u Mojem Svetom Srcu? Moje je Srce poput vulkana koji velikom silom plamti radi brojne Moje djece u svijetu koja pristaju uz Mene i Moju Majku kao za uže spasa kada su u mukama, li se vraćaju svojim teškim životima kad prime milosti koje su iskali.

Stoga, ja tražim od vas, koji ste pozvani da budete moji službenici, da još snažnije pokažete moju ljubav i da je obznanite čitavom svijetu, zajedno sa mojom malom dušom, koja je odabrana ali je uvijek ponavljala da je nevrijedna i nesposobna, neprocjenjivu ljubav Mog izgarajućeg Srca, i da tako svi pomognete da Moje Sveto Srce, koje plamti i koje daje svu svoju krv i vodu, ne uskraćujući se nimalo, postane utočište za sve grješnike u svijetu i da se spasenje potpuno ostvari.

Budete li obznanili ljubav kojom Moje Srce izgara, a koju riječi ne mogu dostojno izraziti, taka da sva moja djeca u svijetu mogu prihvatiti poruke ljubavi Moje i Moje Majke, duboko razmisliti o ranama Mog rastrganog Srca, i obratiti svoje živote k molitvi, bit će to dar velike radosti Meni i Mojoj Majci, i postat će to kliješta ljubavi koja će izvlačiti oštre noževe koji stalno bodu (Moje Srce) radi nevjernosti Mojih službenika i djece koju sam posebno pozvao.

Moji ljubljeni službenici i djeco koju sam posebno pozvao! Ne bojte se ničega kakva god nevolja da vas zadesi dok obznanjujete Mene i Moju Majku, jer one duše koje se uzdaju i približe se neizmjernoj ljubavi i milosrđu koje gore u Mom Svetom Srcu suučestvovat će u Mojoj ljubavi i spasit će se. Požurite se da nas obznanite s potpunim pouzdanjem u Mene koji ću vas podržati kao osobe koje se nikad ne odriču svojih stavova i uvjerenja pa čak ni u nevoljama, i koji su svijesni svog dostojanstva spašenika koji pripadaju onom svijetu.

Shvatite važnu činjenicu da ste pozvani da razglasite čitavom svijetu da je sada sudbonosno vrijeme kada se dobro klasje odvaja od slame da nijedna duša od moje djece u svijetu ne propadne i da se svi mogu pokajati, spasiti, i dati slavu Bogu. I zato, krotko sljedeći volju Moju i Moje Majke bez daljnjeg ispitivanja, radite da spasite bijedni svijet koji ide prema uništenju i propasti.

Dolazeći k Meni po Mojoj Majci kao maleni, kao djeca, i obznanjujući Mene i Moju Majku, bit ćete blagoslovljeni vječnom srećom pred Mojim prijestoljem u Mom kraljevstvu u posljednji dan.

Julija Kim
Naju, KorejaCopyright © 2002, Mary's Touch By Mail. Sva prava pridržana.