Naju 2002

"Gospodin vam daje još jednu priliku da se pokajete"

Poruka 3. siječnja 2002.

Da naknadim barem malo za uvrede koje se nanose Isusu, razmatrala sam i molila na postajama Križnog Puta na Planini Blažene Majke zajedno sa nekoliko pomagača.

Kad smo došli do Druge Postaje, jedan pomagača je molio: "...Isuse! Već je preteško Juliji ovako trpjeti razne boli dan za danom. Ne može ni spavati od bolova. Jer se tako teško noću znoji od trpljenja, mora presvlačiti spavaćicu osam-devet puta svake noći. Isuse! Želio bih da mogne bar malo zaspati bez da trpi". Kad sam čula tu molitvu, odmah sam molila: "O, Isus! Sve su te boli meni radost. Kad god moram presvući spavaćicu znojem natopljenu, molim da se ukloni sve što je loše u dušama u svijetu, i prikazujem te bolove kao žrtve i naknade. To su boli koje nose nadu. Tvoja sam ako živim. Tvoja sam, ako umirem. Koristi se sa mnom kako Gospodin želi; neka se vrši Tvoja Volja." I tada sam začula ljubezni glas Blažene Majke.

BLAŽENA MAJKA:

Da, tako je. Moja ljubljena malena dušo koja nalaziš sreću čak i u bolima koje trpiš! Nemiran je tvoj san jer moraš presvlačiti spavaćice premočene od tvog preznojavanja, ali moj Sin Isus i ja nalazimo utjehu u tvom srcu koje milosno prikazuje bolove, koje po čitavu noć trpiš, kao pokoru za grijehe koje počinjaju oni koji samo naslade traže, koji se noću prepuštaju svakovrsnom odurnom ponašanju i onda pribjegavaju čedomorstvu, i kao žrtve i naknade da zaliječiš Presveto Srce mog Sina Isusa i moje Neokaljano Srce što su razdirana.

Moje ljubljeno djetešce! Boli koji ti trpiš su krajnje, jer su duše potrebne koje će prinositi žrtve i naknade da se bar još koja duša spasi, jer se premnoga djeca u svijetu, moškarci i žene, odrasli i mladi, predaju užitcima, počinjaju grijehe odurne, i tako sve više tonu u glib grijeha, zamku koju im đavli postavljaju, utope se u tom glibu, i postaju robovi grijeha.

Moja voljena kćeri! Tvoje su žrtve i pokore naknade za grijehe odurne, grijehe protiv čednosti koji se počinjaju noću, i pomoći će da milosti pokajanja poteku u one koji takve grijehe počinjaju. I stoga prinosi te boli još moliosnije.

Moje malene duše koje pokušavate imati dijela u trpljenju moje ljubljene kćeri! Uz pomoć molitava, žrtava i naknada koje vi, pozvani da budete male duše, prinosite pobožno i zajedno, u radosti sjedinjenja sa Svecima, moje goreće Neokaljano Srce će sigurno slaviti pobjedu.
 

Kad smo bili kod Dvanaeste Postaje, srce mi je ubrzano tuklo i osjećala sam gušeću bol u grudima. Bol je bila tako oštra da sam jedva disala. Stisnula sam ruke na grudi i jaukala ležeći na tlu. I tada sam vidjela (u viđenju) rimskog vojnika kako kopljem probada Isusov bok da potvrdi njegovu smrt. Istodobno sam osjetila vrlo veliku bol probadanja kopljem u vlastitom boku. A onda je Blažena Majka nastavila govoriti.

BLAŽENA MAJKA:

Ljubljena kćeri! Odurni grijesi koje djeca u svijetu počinjaju događaju se ne samo noću već jednako i danju i noću, na veliko veselje đavola. Ona se nisu u stanju osloboditi iluzija koje ih čine misliti da je zlo dobro, i jure u vječnu smrt. Ovaj žaljenja vrijedni svijet je konačno dosegao ovakvo zaprepaščujuće stanje. Bijedna moja djeca! Suoče li se sa smrću a da se ne pokaju, jedino će ih strogi Boži sud dočekati...

Ipak, znajući da vam Gospodin daje još jednu priliku da se pokajete, zato što vas toliko ljubi, zahvaljujte svakog trena i ne napuštajte ni one duše koje su primile milosti ali su se odvratile od njih. Već naprotiv, popžurite da prikažete molitve, žrtve i naknade još poniznije, za njihov povratak. Na taj način, trajno povezujte vaše posvećene živote sa Uskrsnim Otajstvom preobrazujući svoje živote u molitve. 

Sva moja ljubljena djecou svijetu! Svim ljudima je sudbina umrijeti radi Adamovog grijeha, ali, ako i najpodliji grješnici širom otvore vrata svog srca, pokaju se, dođu pred Gospodina i mene optužujući se za grijehe i tražeći oproštenje, neće ih se više pitati za njihovu prošlost nego će biti blagoslovljeni. Pristupit će k Stablu Vječnog Života po mom Sinu Isusu Kristu i pjevati slavu Gospodnju na nebeskoj gozbi, ispunjeni radošću, ljubavlju i mirom. 

Julija Kim
Naju, Koreja
Copyright © 2002, Mary's Touch By Mail. Sva prava pridržana.