Hrvatski Heroj gen. Ante Gotovina

Više toga bi trebalo jednom ovdje biti... Bog dragi zna.

Važno bi bilo da Kršćani i drugi dobre volje u svijetu shvate nevolju našeg Generala, koji nije kriv za ratne zločine već pun zasluga što je spasio nenaoružane svih nacija koje su sudjelovale u ratu na tlu, te na okolnim teritorijima, Republike Hrvatske bivše federacije Jugoslavije 1991-1995, uključujući Bosanske Muslimane i, zaista, Srbe, čija je vojska bila agresor na moju Hrvatsku Naciju...